December har varit en fortsatt lugn månad utomhus, vi har inte träffat

December har varit en fortsatt lugn månad utomhus, vi har inte
träffat särskilt många ungdomar i vårt uppsökande arbete på
kvällstid. Däremot träffar vi desto fler ungdomar på dagtid, framför
allt i skolorna, där vi jobbar både individuellt och på gruppnivå
med ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd.
Nu när det närmar sig det efterlängtade jullovet för våra ungdomar
vet vi av erfarenhet att även benägenheten att anordna fester ökar.
Det kan därför vara bra att hålla en extra tät kontakt med ditt barn
under lovet, framför allt under nyårskvällen om ni inte firar in det
nya året tillsammans.
Eftersom januari och februari brukar vara lugna månader ute på
gator och torg har vi bestämt oss för att jobba varannan fredagkväll
fram till sportlovet och istället lägga mer resurser på det
uppsökande och relationsskapande arbetet på dagtid.
I januari jobbar vi följande eftermiddagar/kvällar:
Fredag 9/1
kl. 18.00–01.00
Onsdag 14/1
kl. 14.00–18.00
Fredag 23/1
kl. 18.00–01.00
Onsdag 28/1
kl. 15.00–23.00
Det är nu klart att vi, tillsammans med Norrmalm och Södermalm,
kommer att fortsätta vår satsning på tobaksförebyggande arbete
även nästa år. Vi känner oss väldigt inspirerade inför detta och ser
fram emot ett fortsatt samarbete med skolor, fritidsgårdar,
ungdomar, föräldrar och andra viktiga aktörer. Om du vill engagera
dig i vår satsning för en rökfriare innerstad får du gärna kontakta
[email protected]
Som en bilaga till detta brev finns programmet för nästa års
”Tänkvärda tisdagar” – vår föreläsningsserie som genomförs
tillsammans med Västermalms församling, Rädda Barnen och
nattvandrarna på Kungsholmen. Den sista föreläsaren är inte helt
spikad ännu och finns därför inte med i broschyren, men datumet är
klart. Precis som tidigare är alla föreläsningar kostnadsfria.
Vi vill passa på att tacka alla våra nattvandrande föräldrar med
flera som har varit ute och skapat trygghet för våra ungdomar på
Kungsholmen ett antal fredagar under 2014. Vi hoppas att ni precis
som vi ser fram emot ett nattvandrarrikt 2015. Om du är nyfiken
och inte har testat på att nattvandra är du varmt välkommen under
nästa år. Skicka i så fall ett mail till [email protected]
Fredag 12 december anordnade Kuggen och Rålambshovsskolans
elevråd ett luciadisco för elever i årskurs 6. Det visade sig vara
väldigt populärt, omkring 130 besökare kom och trängdes på
dansgolvet. Kuggen har nu julstängt och öppnar igen 9 januari.
För mer information om vad som händer på Kuggen, se
www.ungkung.se eller Facebook; Fritidsgården Kuggen.
I parklekarna har december präglats av julpyssel i alla möjliga
kreativa former. Vi gläds nu åt det tunna snötäcket som ligger på
marken och hoppas att det fylls på ännu mer så att vi snart kan
komma igång med olika vinteraktiviteter. Under jul och nyår
kommer parklekarna att samordna sina öppettider med varandra så
att det alltid finns en öppen parklek under hela jullovet.
Rålambshovs parklek är öppen 22-23/12 samt 29-30/12 och har
stängt övriga klämdagar. Kronobergs parklek är öppen 22-23/12,
2/1 samt 5/1 och har stängt övriga dagar.
Ytterligare information om aktuella öppettider och aktiviteter finns
på verksamheternas respektive Facebooksidor; Parkleken Rålis,
och Kronis Parklek samt www.kronis.se.
Samlad information om hela enhetens arbete hittar du på
www.ungkung.se
Avslutningsvis vill alla vi som arbetar inom
Preventionsenheten Fält och Fritid önska dig en riktigt god
jul och ett gott nytt år!
Vänliga hälsningar
Robert Weintraub, Enhetschef
Kungsholmens Preventionsenhet Fält och Fritid
08-508 08 755
[email protected]