ParkNews – december - Sahlgrenska Science Park

Transplantationsforskning på Sahlgrenska Science Park
Inom Transplantation Biology & Regenerative Medicine samlas transplantationsrelaterad
forskning på ett helt nytt sätt, efter en idé av pionjären Michael Olausson, professor inom
kirurgi och verksam inom Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Den bärande idén är att kliniker och forskare jobbar tillsammans i syfte att så snabbt som
möjligt överföra kunskap från grundforskning till patienter. Efter att gruppen nu vuxit till
ett tjugotal personer fylls behovet av nya, större lokaler inom Sahlgrenska Science Park.
- På Sahlgrenska Science Park har vi tillgång till välfungerande
laboratorium och bra lokaler för att kunna jobba ihop. En
dynamisk tankeverkstad för att testa nya idéer ger spin offeffekter som gynnar utvecklingen, menar Michael Olausson.
Kollegan Suchitra Holgersson, professor inom Transplantation
Biology, håller med. – Vår verksamhet bedrivs med en helt ny
infrastruktur, som är unikt i sitt slag. Med fokus på samarbete
mellan olika kompetenser kan vår patientnära forskning
förhoppningsvis göra stor nytta, säger Suchitra, och ser fram
emot att få tillgång till ett utökat nätverk och nya samarbetsmöjligheter via alla nya kontakter. De är överens om att
translationell forskning är en viktig brygga mellan tidig forskning
och utveckling. - Som kliniker kan jag relatera till problem från
patient och lyfta upp frågan hur vi kan lösa detta och omvänt kan
vi diskutera hur en idé från labbet bäst når ut till patienter, säger
Michael Olausson.
- Vi hälsar Transplantation Biology & Regenerative Medicine varmt välkomna till Sahlgrenska
Science Park och hoppas att vår miljö kommer att bidra till intressanta resultat och nya
kommersialiseringsmöjligheter, säger Gunilla Bökmark, VD, Sahlgrenska Science Park.
Stamceller i fokus
Stamcellsteknik är en bärande del av forskningen tillsammans med
modern teknik för att ta fram stamceller. Ett exempel är att försöka
använda skelettet av ett organ för att bygga upp ett helt organ med
hjälp av stamceller. En annan viktig del är att förbättra metoder för
att tidigt upptäcka risk för avstötningsreaktion, idag ett vanligt
dilemma inom transplantations-sjukvården eftersom det är en
naturlig reaktion hos kroppens immunförsvar. Flera verktyg för
diagnostik har redan kommersialiserats, bland annat ett kit för att
analysera förekomst av ovanliga antikroppar som kan ge avstötning,
berättar Suchitra Holgersson.
Framtidens möjligheter är många och individuell anpassning är
speciellt intressant. Om det går att specifikt anpassa ett organ för en
patient innebär det stora fördelar. Istället för livslång behandling
med immundämpande läkemedel efter transplantation skulle ett
nytt, anpassat organ kunna ge ökad livskvalitet och minskade
kostnader över tid. Idéer saknas inte i detta framgångsrika team, som just nu har fokus på
artärer och vener samtidigt som exempelvis lungor finns i planerna för 2012.
PARKNEWS december 2011
Sida 1 av 4
Glädjen över att se tidigare patienter delta och placera sig väl i sommarens World Transplant
Games var en fin bonus, som dessutom gav ett stort internationellt genomslag för Göteborg.
Fint designpris till Medfield Diagnostics
Att snabbt få reda på orsaken till en stroke är livsviktigt! Det är inte bara inom sjukvården
detta nu uppmärksammas. Nyligen tog inkubatorföretaget Medfield Diagnostics hem segern
i den internationella designtävlingen National Instruments Graphical System Award för sin
innovativa strokehjälm, som kan bidra till tidig diagnos. Ju snabbare diagnos, desto bättre är
möjligheterna för strokedrabbade att överleva med god livskvalitet.
Medfield Diagnostics korades till vinnare med motiveringen att Strokefinder R10 visar på den
mest innovativa användningen av National Instruments plattform och är ett utmärkt exempel
på hur ett team av specialister, inom ett område som medicinsk utrustning, kan gå från en idé
till genomförande riktigt snabbt.
- Det är förstås roligt att få erkännande för vår Strokefinder och
speciellt kul att koras till vinnare eftersom det var hård
konkurrens bland spännande high-techföretag. Priset ger oss
bekräftelse på att vi har tänkt rätt och redan från början haft som
mål att bygga ett system som är enkelt att använda för
sjukhuspersonalen. Det har vi verkligen lyckats med, säger
Stefan Kidborg, utvecklingsingenjör på Medfield Diagnostics och
stolt mottagare av priset i designat glas.
Strokehjälmen Strokefinder kan med hjälp av avancerad
mikrovågsteknik upptäcka blödningar i hjärnan och används nu i
en klinisk studie på Strokeavdelningen på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Att instrumentet både är smidigt och lätt
att använda har uppmärksammats av berörd personal och helt
nya typer av mätningar har kunnat göras på patienter, eftersom
förändringar över tiden nu kan mätas.
ES Equipment – Quality Innovation of the Year 2011
Tävlingen Quality Innovation of the Year syftar till att stimulera fler högklassiga innovationer
och är ett samarrangemang mellan kvalitetsstiftelserna i Sverige, Finland och Estland. Stolt
vinnare i klassen för mindre företag 2011 var ES Equipment, ett alumniföretag inom
Sahlgrenska Science Park.
ES Equipment uppmärksammades för sin
framgångsrika utveckling och lansering av
skärverktyget S-CUT och priset delades ut till ES
Equipments representant Martin Bergstrand vid
en gala i Helsingfors.
Prisutdelare vid ceremonin var inga minde än
Finlands president, Tarja Halonen och Charlotte
Brogren, generaldirektör, Vinnova.
ES Equipment har utvecklat ett unikt skärverktyg
som används för att snabbt och säkert skära upp
kläderna i olika akutsituationer, vilket exempelvis innebär att tiden till livsavgörande
behandling kan förkortas. Det innovativa skärverktyget har utvecklats bland annat utifrån
Räddningsverkets behov av bättre verktyg för att avlägsna kemiskt förorenade kläder i svåra
PARKNEWS december 2011
Sida 2 av 4
situationer. S-CUT används idag av ambulanspersonal, brandkår, polis, militär och inom off
shore-industrin världen över.
Den patenterade skärtekniken fungerar även på andra material än tyg, exempelvis rep,
plastfilmer, olika fibervävar och skinn.
Quality Innovation of the Year ger företag och organisationer i de tre länderna en möjlighet
att jämföra sig själva gentemot sin omgivning och att få återkoppling utifrån olika kvalitetsoch innovationsaspekter. Tävlingen anordnades för första gången i Sverige 2011 och
intresset var stort.
Sahlgrenska Science Park stödjer Stiftelsen Entreprenörsskap
Att samverka och bygga affärsskapande arenor
där kunskap och tillväxt främjas är viktiga ledord
för Sahlgrenska Science Park, som nu beslutat
att stödja Stiftelsen Entreprenörsskap.
– Tillsammans kan vi låta entreprenörskraften
inom Life Science lysa, säger Erik Bengtsson,
ansvarig för inkubatorn inom Sahlgrenska
Science Park.
Ett konkret samarbetsexempel är en ny
seminarieserie, där Sahlgrenska Science Park
kommer att medverka i programmet. Fyra inspirationsföredrag med intressanta talare
är inplanerade.
Nya i Parken
Transplantation Biology & Regenerative Medicine
Transplantation Biology & Regenerative Medicine
består av en grupp kliniker och forskare som
samarbetar kring transplantationsrelaterad
forskning . Verksamma gruppledare är
professorerna Michael Olausson, Suchitra
Holgersson och Styrbjörn Friman,
Transplantationscentrum samt professor Jan
Holgersson, Avd. för klinisk Immunologi och
transfusionsmedicin och professor Mats
Brännström, Avd. för Gynekologi och obstretik.
Teamet består av ett tjugotal personer.
PARKNEWS december 2011
Sida 3 av 4
God Jul & Gott Nytt År !
PARKNEWS december 2011
Sida 4 av 4