Hård smäll släcker inte ljuset

10 NYHETER
tisdag 16 december 2014 HUFVUDSTADSBLADET
Entreprenörskap
Sprider ljus. Timo
Lamberg, Emma Jylö
och Kati van Heerden
på El & Site i Sockenbacka. Richard Nordgren
Hård smäll släcker inte ljuset
I sitt förra jobb insåg Timo Lamberg
vad byggbranschen behöver: bra belysning som tål hårdhänt behandling.
Nu tillverkar han en underhållsfri och
energisnål led-lampa som klarar ett
fall från 15 meters höjd.
Hemligheten med hållbarheten är
att komponenter är så små och lätta att de inte lossnar från kretskortet fast lampan får sig en ordentlig
smäll. I traditionell industri- och
byggarbetsbelysning är delarna
tyngre och lossnar därför lättare.
Lampan tillverkas av företaget
El & Site som Timo Lamberg grundade 2012. I företagets lokal i Sockenbacka jobbar ett tiotal ungdomar
med att montera lampor. Ibland hörs
surret från en skruvdragare men för
att vara en fabrikslokal är det förvånansvärt tyst.
– Beroende på modellen hinner
jag montera mellan 35 och 50 lampor per dag. Eller omräknat tar det
i genomsnitt 13 minuter att montera en lampa, säger Hilma Lamberg.
I likhet med många av kollegerna
är hon årets student som tagit ett
mellanår före fortsatta studier.
Inhemsk tillverkning
Vissa elektronikkomponenter kom-
■■Här faller lampan! Se HBL:s
­video på hbl.fi. Lampan som
håller hårda smällar klarar fall
från 15 meters höjd.
mer från Asien medan tillverkningen av plastdelarna och monteringen
sker i Finland, på axeln Åbo–Lojo–
Sockenbacka. Företaget har 13 anställda, men räknar man in underleverantörerna deltar cirka 25 personer i produktionen.
Att monteringen sker för hand i
Finland gör inköpspriset högre än
på alternativa produkter. Men enligt
marknadsföringschef Kati van Heerden är lampan inte dyrare om man
beaktar hela livscykeln.
– Den håller över 35 000 timmar,
är underhållsfri och förbrukar mindre energi än en traditionell lampa.
Många produkter i dag görs avsiktligt med begränsad hållbarhet så att
tillverkarna ständigt ska få sälja nytt.
Att El & Site tillverkar en produkt som
inte behöver bytas så ofta ser Lamberg inte som en dålig affärsidé – det
lär finnas kunder i alla fall.
– De kommande tio åren byts globalt över en miljard lampor i industrier, på byggarbetsplatser och andra ställen där vår produkt kan användas.
Hittills har företaget sålt 40 000
lampor, varav hälften gått på export.
Den andelen kommer att öka.
Mer på export
En del lampor tillverkas för 230 volt,
andra för 48 volt som är en relativt
ny standard på byggarbetsplatserna.
En fördel med den spänningen är att
installationsarbetena enligt lagen inte behöver utföras av en elektriker.
En annan fördel är att användningsmöjligheterna för en 48 volts lampa
är rätt begränsade, vilket gör dem
mindre lockande att stjäla, vilket annars är ett vanligt problem på byggarbetsplatser.
I övrigt gäller det att anpassa stickkontakter och spänningsnivån till
den standard som råder i respektive exportland.
I ett uppstartsföretag är det enligt Lamberg viktigt att rekrytera
rätt personal. Han säger att företagets styrka är kombinationen av
äldre, erfaren personal och energiska unga.
– Alla är multitalanger, det måste
man vara i ett litet företag, säger Kati van Heerden.
Patrik Harald
[email protected],
Twitter: @Patrik_Harald
Hälsovård
Ny rekommendation om ätstörningar
Tidigt ingripande mot ätstörningar och ett aktivt grepp i
vården förbättrar prognosen.
De första åtgärderna ska sikta
på att förbättra nutritionsstatus
och den fysiska hälsan hos patienten.
Patienten och de anhöriga ska få
stöd genast när vården inleds, enligt den färska rekommendationen
om god medicinsk praxis för ätstörningar.
Den nya rekommendationen gäller förutom barn och unga också
vuxna, vilket den tidigare rekommendationen inte gjorde.
Dessutom behandlar rekommendationen nu också hetsätstörning
(binge eating disorder, BED) och behandlingen av utdragen ätstörning,
det vill säga en ätstörning som bryter ut i tonåren och pågår ända in i
20-årsåldern. Det finns dock fler likheter än skillnader mellan vården av
unga och vården av vuxna patienter.
Centralt är att ätstörningspatienter i första hand ska få öppen vård.
Vid behandlingen av anorexi blir
samarbetet med familjen allt viktigare.
Psykiatrikern Jaana Suokas som
jobbar på ätstörningskliniken på
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt säger att det är ytterst viktigt
att samarbeta med patientens familj
genast när vården inleds.
– I början måste vi jobba mycket
på motivationen, ge familjen infor-
mation och vägledning, säger Suo­
kas.
Självvård nog för vissa
En ny aspekt av självvård inom primärhälsovården, till exempel webbterapi, anses kunna vara tillräcklig
vård för en del patienter.
Enligt rekommendationen kan
medicinering vara till nytta ifråga
om bulimi och hetsätstörning, men
läkemedel biter sällan på anorexins
centrala symtom.
För att vården ska lyckas är det viktigt att genast skapa förtrolig kontakt
med patienten och ge psykiskt stöd så
att patienten kan ändra sitt beteende.
Ätstörningar är vanliga psykiska
problem hos unga. Ätstörningar påverkar den psykiska, fysiska och sociala funktionsförmågan.
Det är Finska Läkarföreningen
Duodecim som tillsammans med
specialistläkarföreningar gör upp rekommendationerna om god medicinsk praxis. FNB