Världens mest framgångsrika ledare - hur gör de?

VÄRLDENS MEST FRAMGÅNGSRIKA LEDARE
- HUR GÖR DE?
Har du någon gång funderat på hur du lyckas som ledare och eller hur du kan förbättra ditt ledarskap? Vad är
egentligen framgångsfaktorerna för att lyckas leda en grupp, en verksamhet eller sig själv? I denna artikel ger vi dig
svaren.
Känsla och logik
De flesta organisationer styrs av vänster
hjärnhalva där logik, vetenskap,
detaljfokus och struktur är avgörande i
hur man utvecklar sin affär. Det är inte
så konstigt eftersom vi är utbildade att
tänka så. Alla allmänna skolsystem i
världen startade kring förra sekelskiftet
vid tiden för industrialiseringen, där
Det finns en oändlig mängd
process och logik var förhärskande.Vi
ledarskapsteorier att fördjupa sig i som
fick alltså lära oss att det är det logiska
baseras på hur man styr: t.ex. genom
som skall vara vårt rättesnöre i hur vi
beteende, makt, situation eller
styr en organisation. Men det är inte
personlighetstyp. Men det finns också
logik, pengar, affärer eller strukturer som
genvägar till ett framgångsrikt sätt att
skapar engagemang hos personal och
leda och det genom att studera
kunder. Det är känslan.Vi kan kalla det
beteendet hos dem som faktiskt uppnått motivation, engagemang, kultur, vilja eller
effekt och framgång i sitt ledarskap.
lust, men det är känslan som styr våra
beteenden. Därför måste vi som ledare
också se till att styra på känslan och
Ledarskapets 3 roller
sedan väva in logiken så att det blir
Ledarens roll är egentligen 3 roller; som tydligt. Det är enkelt att se i en
ledare, som chef och som coach. Som
fotbollsmatch. Det är inte logiken i att
goda ledare behöver vi behärska alla tre en rund sak rullar framåt mot ett nät
delar beroende på vad situationen
som gör att vi skriker, det är känslan av
kräver. Tyvärr blir rollernas benämningar att vårt lag nått ett mål tillsammans och
lite mer otydliga på svenska än engelska. vi känner oss delaktiga som ger jublet
I engelskan talar vi om leader, manager
och kramarna.
och coach och då blir också rollerna
klarare. Leadern är den som
Ledarskap & kommunikation
entusiasmerar och skapar riktning,
Kommunikation är ledarens verktyg i
managern är den som ser till att
rollen som ledare, chef och coach. Den
resurserna för att nå det uppsatta målet första och viktigaste uppgiften är att
finns (manage) och coachen ser till att
tydligt definiera ett mål som engagerar.
coacha sin organisation till eget
Personer vill bli ledda och ha ett tydligt
handlande så att de enskilda individerna mål. Utan mål blir vi desillusionerade
hittar egna lösningar och leder
och kan heller inte göra en plan
organisationen mot de uppsatta målen.
(strategi) för hur vi skall ta oss till målet.
Ett enkelt sätt att hantera sitt eget
Effekten av detta blir ineffektivitet och
ledarskap är alltså att i olika situationer
stress. Ju tydligare och enklare ett mål är
fundera över ”Vilken roll är jag i nu kommunicerat desto lättare att skapa
ledare, manager (chef) eller coach?”.
engagemang och lust att nå det. Som
kommunikatörer är sedan vår roll att
skapa tydliga associationer, lust att nå
målet och olust att inte nå det.
Ledarskap definieras som: “the process of
social influence in which one person can
enlist the aid and support of others in the
accomplishment of a common task.”1 Vi är
många som upplever detta som en tämligen
förenklad förklaringsmodell jämfört med
den komplexitet ledarskap innebär i
verkligheten. Så hur ska man gå tillväga?
1 Wikipedia
[1]
Image courtesy of Photokanok / FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of Thanamat / FreeDigitalPhotos.net
Denna artikel är författad med
bidrag från medarbetare på
leverage.
Läs mer om oss och våra tjänster
på leverage.se.
Följ vårt inspirationsforum
leverageworld på
VÄRLDENS MEST FRAMGÅNGSRIKA LEDARE - HUR GÖR DE?
Hur gör de bästa?
Om vi vänder blicken mot några av världens mest
framgångsrika entreprenörer och företag finner vi
speciella beteendemönster. De kan heta såväl Richard
Branson, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Ingvar Kamprad,
Sam Walton, Niklas Zennström som Cristina Stenbeck
och dessa lyckas alla kombinera det logiska och
strukturella med att uppmuntra fantasi, intuition, mod
och viljan att vara oregelbunden och se helheter. Detta
gör att de skapar en känsla och delaktighet som gör
dem och organisationen de har runt sig mer kreativ
och lösningsorienterad. De lyckas helt enkelt få vänster
(logik) och höger (känsla) hjärnhalva att samverka
genom sitt beteende vilket ger effekt och unikitet.
Receptet för framgång finner vi alltså hos dem som
bekvämt rör sig i områdena för och i gränslandet
mellan affär, beteende och kommunikation.Vi visar dig
gärna hur du kan arbeta med varje punkt i
uppställningen för att få effekt och utväxling på ditt
ledarskap i din organisation.
Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.
[email protected]
www.leverage.se
Ett framgångsrikt ledarskap baseras på ett antal
gemensamma nämnare från världens bästa ledare.
De…
•
…har integritet
•
…sätter tydliga mål
•
…kommunicerar EN vision – tydligt.
•
…föregår med gott exempel
•
…förväntar sig det bästa från sitt TEAM
•
…uppmuntrar
•
…stöttar
•
…känner igen ett bra utfört arbete och bra
folk.
•
…ger stimulerande arbetsuppgifter
•
…hjälper individer att se bortom
egenintressen och fokusera mer på TEAMet
•
…inspirerar
more with less.
I varje företag och hos varje individ finns
outnyttjad potential.Vi har studerat de bästa
företagen, entreprenörerna och ledarna i
världen och har verktygen för att utveckla
affärer, kommunikation och beteende. Vi
hjälper er gärna med facilitering, inspiration,
kreativitet, affärsutveckling och lönsamhet
Det är leverage!
Image courtesy of Vlado / FreeDigitalPhotos.net
Förbättra affären
Business
leverage.se
Följ vårt inspirationsforum
leverageworld på
Skapa engagemang
Behaviour
KONTAKT:
[email protected]
Paketera erbjudandet
Brand
[2]
Besök oss på:
www.leverage.se