Annette rapporterar här.

Marionettdockor i månsken, verkstad med Anna Leyman
!
!
I samband med Torsten Jurells utställning - Narrstreck i månsken, på Röhsska museet,
inbjöds elever, i årskurs 4 - 6, att delta i Göteborgs museers museilektioner.
!
Här beskriver Anna Leyman hur hon
arbetat med eleverna!
!
”Elever från mellanstadieskolor skapade en
gemensam dockteater-installation i Röhsska
museets studio, med inspiration från utställningen
av Torsten Jurell. Sammanlagt hade vi 2 timmar
per grupp.!
!Jag hade med mig dockdelar från leksaker och alla
möjliga olika material; plast, tyg, skrot och skräp,
som de fick skapa marionetter av. !
Några gjorde en enklare marionett som de kunde
styra fritt, andra byggde små scener där man på
något vis kunde styra figuren uppifrån, bakifrån
eller underifrån. Dockdelar togs ifrån dockor så att
det kunde bli leder. Någon gjorde en liten
installation som skulle visa skuggor på väggen. Vi
skapade också en titthåls-värld inne i en stor rund
glob, där besökarna kunde dra i trådar och
samtidigt titta in i små hål. !
!Eleverna var väldigt kreativa och uppgiften
verkade passa åldersgruppen mitt i prick. …!
Det blev många lite läskiga historier, eftersom de
flesta uppfattade utställningen av Torsten Jurell
som mörk och bisarr. Så blev det kanske samtidigt
som en teknisk och bildskapande och lustfylld
uppgift ett sätt att bearbeta det mörka. !
!Många stolta barn lämnade Röhsska museet!”
ANNA LEYMAN!
En scenkonstnär och kulturpedagog som skapar teaterföreställningar – med visuella uttryck inspirerade av dockteater och
bildkonst. Hon är intresserad av möten och utveckling genom !
lek, konst och skapande, och driver utöver sin egen teaterverksamhet föreningen MEETING PLAYS som arbetar med !
konst och mötes-platser. !
!
!
Anna Leyman är utbildad i dockteater och scenkonst på teaterhögskolan, Akademi for scenekunst, samt i bild och bildterapi.!
!
!
!
!
Sammanställning: acs 2014!