Läs nyhetsbrevet här

Nyhetsbrev
December 2014
CLS tecknar avtal med Medetect för
blod- och vävnadsanalys
CLS har tecknat ett avtal med
företaget Medetect för att
utföra analyser av de blodoch vävnadsprover som
kommer att tas i samband
Utvecklar och marknadsför en säker,
skonsam, effektiv och klinisk dokumenterad terapi för behandling av
solida cancertumörer. Produkten
baseras på immunstimulerande
interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS).
med CLS kliniska studier.
Vävnadsprover av tumören
kommer att samlas in före
och efter imILTCLS-behandling.
För att studera hur tumören
påverkas av behandlingen
färgas vävnaden på ett sätt
CLINICAL
LASERTHERMIA
SYSTEMS AB
Medetect arbetar bland annat med avancerad
blod- och vävnadsanalys.
som visar vilka olika celltyper den innehåller. Man kan då mäta hur antalet
inflammatoriska celler och cancerceller förändras i vävnaden. För att studera
hur hela kroppen påverkas tas blodprover. I dessa mäts antalet inflammatoriska celler samt nivåer av proteiner som återspeglar hur aktiva olika
inflammatoriska celltyperna är. Även vissa bieffekter kan utvärderas med
hjälp av dessa analyser.
– Inom Medetect finns specifik kunskap kring avancerad blod- och vävnadsanalys och den är en viktig del för våra kliniska studier. Vi har förberett
CLS är noterat på Aktietorget under
symbolen CLS B.
VD:
Lars-Erik Eriksson
[email protected]
Investor Relations:
Gunilla Savring
[email protected]
samarbetet under en tid och det är positivt att vi nu har ett formellt avtal på
plats, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.
Teknik för ny och banbrytande blod-och vävnadsanalys
Medetect är en s.k. Contract Research Organisation (CRO) och erbjuder olika
typer av tjänster till bioteknikföretag samt till läkemedelsindustrin. Tjänsterna
sträcker sig från grundläggande forskning och analys av vävnadsprover
till strategisk rådgivning. Bland kunderna finns några av världens största
läkemedelsföretag. Medetect utvecklar även egen teknik för ny och banbrytande blod och vävnadsanalys. Medetect finns i Lund och grundades 2008
av Jonas Erjefält, professor i medicinsk immunologi och inflammationsforskning vid Lunds universitet.
Nils Amoghli För CLS i Europa:
”Vi är på en växande marknad men
konkurrensen är också stenhård.”
Sedan ett drygt halvår tillbaka är Nils Amoghli sälj- och marknadschef för
CLS Europa. Nils är civilingenjör från KTH och har lång erfarenhet från medicinteknik av att utveckla försäljningsled i Europa, men också i Mellanöstern.
Han har bl a arbetat på Sandvik Medtech, Safamor Danek Group, Elekta Instruments SARL samt Plasma Surgical Europe och har även varit med om att
starta och etablera med tech företag vet vilka utmaningar det kan innebära.
Nils är född och uppvuxen i Stockholmstrakten, men bor sedan 27 år i södra
CLS utrustning för behandling med
imILTCLS-metoden består av en mobil
laserenhet och sterila patientkit för
engångsbruk.
Frankrike med sin franska fru och fyra barn. Hans stora intressen är natur
och friluftsliv och han ser fram emot att snowboardsäsongen just börjat.
Vad innebär din roll på CLS?
– Min titel är sälj- och marknads chef Europa, men i den fas där bolaget
befinner sig betyder det också affärsutveckling, kontakt med studiekliniken
och så vidare. Jag arbetar med att kartlägga och analysera marknaden, se
till att vi är uppdaterade på all ny information, definiera de rätta segmenten för vår produkt, analysera prisnivåer etc. När vi kommer igång med
försäljningen tillkommer naturligtvis kundansvar.
Hur skulle du beskriva potentialen för CLS produkt
och metod i Europa?
– Potentialen och intresset för CLS produkt är stort ute i Europa. Vi är på en
växande marknad men konkurrensen är också stenhård. Med CLS produkt
och metod har vi emellertid något unikt genom att erbjuda ablation och
immunoterapi samtidigt.
Finns det några trender eller diskussioner inom
tumörablation och immunoterapi som du tycker är
särskilt intressanta?
Nils Amoghli sälj- och marknadschef Europa.
– Vi ser som alla andra en trend mot ”titthålskirurgi” d.v.s. mindre trauma
för patienten, snabbare åtgärd och kortare sjukhusvistelse, som också bör
innebära kostnadsbesparingar för samhället. Inom tumörablation ser vi
också ett växande intresse för mikrovågstekniken. CLS är däremot det
enda företag som erbjuder ablation och immunoterapi med laserteknik.
Vilka är de viktigaste aktiviteterna för CLS på den
europeiska marknaden?
– De viktigaste aktiviteterna just nu i Europa är att fortsätta att jobba med
våra ”Key Opinion Leaders” och få fram klinisk data som vi kan använda
som support för våra marknadsaktiviteter. Vi kartlägger också var våra
potentiella användare finns och tittar då i första hand universitetssjukhusen.
Var ser du de största utmaningarna för CLS?
– Vår största utmaning idag är alternativa behandlingsmetoder för immunterapi som de stora läkemedelsbolagen erbjuder. Dessa metoder är däremot väldigt dyra vilket gör att CLS produkter är ett intressant alternativ.
Clinical Laserthermia Systems AB Medicon Village Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sweden. www.clinicallaser.se