Installationsmanual for lasbrytare 440G-LZ

Installationsmanual för låsbrytare 440G-LZ
Översättning från originalet på engelska
OBS! Läs installationsmanualen och dokumenten i
avsnitten om montage, konfigurering och drift av
utrustningen innan du monterar, konfigurerar, idriftsätter
eller underhåller produkten. Användare är skyldiga att
känna till instruktionerna för montering och
ledningsdragning såväl som kraven i alla tillämpliga koder,
gällande lagar och standarder.
Låsbrytare 440G-LZ är avsedd för montering på skyddsanordningar som är konstruerade för att
vara styva och utan att ge efter. Det krävs ett separat monterat lås (t.ex. magnetiskt eller
mekaniskt) och ett mekaniskt dörrstopp.
Montaget måste utföras enligt dessa anvisningar och av utbildad personal.
OBS! Efter montaget, säkerställ att det inte går att lyfta
RFID-sändaren över den utsträckta låstappen. Att följa
de rekommenderade anvisningarna för underhåll är en
del av garantin.
Installation, justeringar, idriftsättning, användning, montering,
demontering och underhåll ska utföras av personal med
lämplig utbildning i enlighet med tillämplig praxis.
Om utrustningen används på sätt som tillverkaren inte har
specificerat kan skyddet som utrustningen utgör försämras.
Extra resurser
QR-koden på låsbrytaren länkar till manualen för låsbrytare 440G-LZ (440G-UM001A-EN-P).
Resurs
Enheten är avsedd att fungera som en del av det säkerhetsrelaterade styrsystemet i en maskin.
En riskbedömning måste utföras före montaget för att fastställa om specifikationerna för
enheten stämmer överens med tillämpningens alla avsedda drifts- och miljöegenskaper.
Se specifikationerna för information om certifiering och klassning.
Använd verktyg och lämpliga skruvar, bultar och muttrar för att montera låsbrytaren och
RFID-sändaren och på så vis undvika risk för manipulering. Dra åt skruvar och muttrar enligt
rekommendationen.
Beskrivning
Användarmanual för låsbrytare 440G-LZ
440G-UM001A-EN-P
Industrial Automation Wiring and Grounding
Guidelines, publikation 1770-4.1
Ger allmänna riktlinjer om installation
av industriella styrsystem från
Rockwell Automation.
Webbplats för produktcertifiering,
http://www.rockwellautomation.com/products/
certification
Innehåller deklarationer om
överensstämmelse, certifikat och
andra certifieringsuppgifter.
Montering
Låsbrytare
3 x M5
Du kan läsa eller hämta publikationerna på http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Om du vill beställa pappersexemplar av teknisk dokumentation kontaktar du din lokala
återförsäljare för Allen-Bradley eller Rockwell Automation.
2 x M5/M6 CSK
Introduktion
Låstapp
Inför montering
Den monterade brytarens orientering
QR-kod
Montagevinkel för
RFID-sändare
Brytarkropp
Inriktningshjälp
För korrekt montering måste
minst två infästningar
användas varav minst ett ska
monteras i den övre hålraden
närmst böjen i RFID-sändarens
montagevinkel.
OBS! För låsbrytaren, RFID-sändarens och dess
montagevinkel skall
• endast avsedda monteringshål användas.
• Borra aldrig och använd dem inte till att bära upp andra
konstruktioner som ledningar, kabelbanor eller annan
maskinutrustning.
OBS! Försök inte montera enheten innan du har läst och
förstått monteringsanvisningarna. Det här dokumentet är
en vägledning för normal montering. Dokumentet finns på
olika språk på www.rockwellautomation.com/literature.
Välj publikationsspråk och skriv “440G-LZ” i sökfältet. Det
finns även en fullständig användarmanual.
RFID-sändare
RFID-sändare

Rockwell Automation 440G-IN011A-SV-P — oktober 2013
2 Låsbrytare 440G-LZ
RFID-monteringar

Fyra olika
monteringsriktningar
OBS! Efter montaget,
säkerställ att det inte går att
lyfta RFID-sändaren över
låstappen.



VIKTIG


OBS! Efter montaget, säkerställ
att det inte finns risk för
beröring när RFID-sändaren
närmar sig låsbrytaren.
Det kan vara enklare att rikta in RFID-sändaren om
du först monterar RFID-sändarens montagevinkel
på låsbrytaren/dörren och därefter monterar
RFID-sändaren på montagevinkeln.

VIKTIG
Låstappen ska alltid föras in i
ställdonets montagevinkel först.
Det går inte att förlänga låstappen mekaniskt vid
montering. Det kan endast göras elektriskt
(se Commissioning i användarhandboken).
Handutlösning/manuellutlösning [mm]
Användning av nödutlösningen skapar ett
feltillstånd.
Stäng av – slå på spänningen för att återställa
brytaren.
2,5 dia.
Se till att de vita trianglarna är i linje
2 x T10 Torx-skruvar
0,4 Nm
Montering av RFID-sändare
(Tre sätt)
1. Genom att ställa in
mellanrummet “G” 2,5 mm
[0–5 mm]
2. Genom montage med
håluppriktning ”H” 6,5 mm
[4–9 mm]
G
H
3. Genom att använda
inriktningshjälpen
Rockwell Automation 440G-IN011A-SV-P — oktober 2013
Låsbrytare 440G-LZ 3
Mått [mm]
Anslutningar
9,525
(0,37) dia.
9,5
(0,37)
33
(1,29)
2 x 5,5
(0,22) dia.
45 (1,77)
22,5
(0,89)
10
(0,39)
22,9
(0,90)
8
(0,31)
140 (5,51)
51,5 (2,03)
5 Safety A
Funktion
Stift
Vit
Brun
Grön
8-stifts 889D-F8ABGul
*kablage eller kabelversion
Grå
Rosa
Blå
Röd
Aux
24V DC+
Lås
Safety B+
Safety A
Safety B
Jord/0V
Safety A+
1
2
3
4
5
6
7
8
40
(1,57)
65
(2,56)
6 x 6,35
(0,25) dia.
47
(1,85)
12,5
7
(0,28) 25 (0,98)(0,5)
6 Safety B
Färg
40 (1,57)
25,4
(1,0)
2 24V DC+
Kilspår
1 Aux
7 0V
4 Safety B+
8-stifts Micro (M12)
134,5 (5,29)
10
(0,39)
50
(1,97)
25
(0,98)
22,5
(0,88)
3 Låskontroll
8 Safety A+
3
(0,12)
Se användarmanualen för konfigurering av RFID-sändaren
Rockwell Automation 440G-IN011A-SV-P — oktober 2013
4 Låsbrytare 440G-LZ
Specifikationer
Standarder
Säkerhetsklassning: Skyddsdörrsavkänning och
låsövervakning
IEC 60947-5-3, IEC 60947-5-1, IEC 61508, EN ISO 13849-1,
IEC 62061, ISO 14119, UL 508
PLe kategori 4 enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt IEC 61508 och
IEC 62061
Driftsegenskaper (forts.)
Föroreningsgrad (IEC 60947-1)
3
Manuell tvångsupplåsning (hjälputlösning)
Inbyggd
Skyddsklass (IEC 61140)
Mekanisk livslängd
Klass II
500 000 cykler
-10
PFHd: 9,1 x 10 ; Dubbelkanalsförregling kan fungera i
Funktionella säkerhetsdata: Skyddsdörrsavkänning tillämpningar upp till PLe (enligt ISO 13849-1) och för
och låsövervakning
användning i upp till SIL3-system (enligt IEC 62061 och
IEC 61508) beroende på tillämpningen. Livslängd/PTL: 20 år
Certifiering
CE-märkt enligt alla gällande EU-direktiv, cULus (UL 508), TÜV, C-tick
Driftsegenskaper
Vridmoment för montage med M5 av låsbrytaren
Max. 2 Nm
och RFID-sändarens montagevinkel.
Justering av låstapp för säker låsning och hållkraft Min. 5 mm, max. 10 mm
Uppriktningstolerans för låstapp X, Y, Z
Max. ±2,5 mm
Hållkraft Fmax (EN/ISO 14119)
1 690 N
Hållkraft Fzh (EN/ISO 14119)
1 300 N
Maximal ström (per utgång)
200 mA
Effektförbrukning i viloläge, låst eller olåst
2,5 W
Högsta ström och varaktighet vid inkoppling eller
400 mA / 100 ms
efter låsning/upplåsning.
Utgångar (Skyddsdörr stängd och låst)
Utgångar
Säkerhetsutgång
Hjälputgång
Miljöspecifikationer
Driftstemperatur [C (F)]
Förvaringstemperatur [C (F)]
0– +55° (+14– +131°)
-25– +75° (-13– +167°)
Beskrivning/status
2 x PNP, max. 0,2 A / PÅ (+24V DC)
1 x PNP, max. 0,2 A / AV (0V DC)
Luftfuktighet vid drift
5–95 % relativ
Driftspänning Ue
Max. frekvens för driftcykler
24V DC +10 % / -15 % Klass 2 SELV
0,2 Hz
Kapslingsklass
Stötar och vibration
Fördröjning mellan låsning/upplåsning
2,5 s
Hygienkrav
NEMA 3, 4X, 12, 13, IP66, IP67, IP69k
IEC 60068-2-27 30 g, 11 ms/IEC 60068-2-6 10–55 Hz
ISO 14159:2004 och EN 1672-2005, (för den del av maskinen som
definieras som "nedstänkningsområde")
Översköljning
Natriumhydroxidbaserade avspolningsvätskor
Risktid (enligt IEC 60947-5-3)
Uppstartstid (tillgänglighet)
Maxlängd på en seriekoppling av brytare
100 ms första brytaren, ytterligare 50 ms för varje
tillkommande brytare
100 ms
5s
10 km (beroende på kabel/anslutning/erforderlig svarstid)
Radiofrekvens / EMC
Allmänt
Material
IEC 60947-5-3, FCC-1 (del 18 samt 15), R&TTE
Användningskategori (IEC 60947-5-2)
Likspänning 13 24V 200 mA
Vikt låsbrytare/RFID-sändare
Isolationsspänning Ui (IEC 60947-1)
75V
Skyddstyp
Stötspänning Uimp (IEC 60947-1)
1 kV
Svarstid (Av)
ABS, låstapp och montagevinkel rostfritt stål 304
Brytare 400 g, RFID-sändare 150 g, montagevinkel för
RFID-sändare 60 g
Kortslutning, strömbegränsning, överbelastning, omvänd
polaritet, överspänning (max. 60 V), avstängning/omstart vid
överhettning
LED-indikering för status/diagnostik
Brytaren har två LED-indikeringar. LED-indikering för status är grön och LED-indikering för diagnos/felkoder är röd.
Varianter för låsning
Dörr-/skyddsstatus
Låskontroll
OSSD-ingång
Låsningstillstånd
Spänning på och låskontroll från
Öppen eller stängd
Från
Från eller till
Upplåst
Låskontroll till och dörr öppen
Låskontroll på och dörr stängd
Låskontroll till och dörr stängd
Öppen
Stängd
Stängd
Till
Till
Till
Från eller till
Från
Till
Upplåst
Låst
Låst
Spänning för att låsa/låsa upp
Dörr-/skyddsstatus
Låskontroll
OSSD-ingång
Låsstatus
Spänning på och dörr öppen
Öppen
Från
Från eller till
Upplåst
Spänning på och dörr stängd
Stängd
Från
Från
Låst
Spänning till med dörr stängd och aktiv
OSSD-ingång
Låskontroll på och dörr stängd eller öppen
Stängd
Från
Från
Låst
Öppen eller stängd
Till
Till eller från
Upplåst
LED-status
Blinkar grönt 6 ggr och är sedan
konstant röd
Blinkar snabbt grönt
Blinkar långsamt grönt
Konstant grön
LED-status
Blinkar grönt 6 ggr, rött 1 gång
och blinkar sedan snabbt grönt
Blinkar grönt 3 ggr, rött 1 gång
och blinkar sedan långsamt grönt
Blinkar grönt 3 ggr, rött 1 gång
och är sedan konstant grön
Konstant röd
OSSD-status
Från
Från
Från
Till
OSSD-status
Från
Från
Från
Från
Katalognummer för kompletta låsbrytare
440G-LZS21
P
a
S
U
a
Standardkodning
Unik kodning
b
R
L
c
b
Spänning för frigivning
Spänning för låsning
A
B
H
c
3 m kabel
10-kabel
8-stifts M12
Allen-Bradley, Rockwell Software och Rockwell Automation är varumärken som tillhör Rockwell Automation, Inc. Varumärken som inte tillhör Rockwell Automation tillhör sina respektive företag.
www.rockwel lautomation.com
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846
Sweden: Rockwell Automation AB, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, Tel: +46 (0) 771 219 219, Fax: +46 (0) 46 320 129, www.rockwellautomation.se
Rockwell Automation AB, Ebbe Lieberathsgatan 18 B, 412 65 Göteborg, Tel: +46 (0) 771 219 219, Fax: +46 (0) 31 703 56 56
Rockwell Automation AB, Kanalvägen 12, 194 61, Upplands Väsby, Tel: +46 (0) 771 219 219, Fax: +46 (0) 8 477 40 40
Publikation 440G-IN011-SV-P — oktober 2013
© 2013 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the USA.