Vi skapar framtidens transporter

Vi skapar
framtidens
transporter
Ingenting är omöjligt
Alltransport i Östergötland AB
är en av Sveriges största
transportförmedlingar,
med en omsättning på ca 650 miljoner kronor. I koncernen arbetar 110 medarbetare fördelat på 50
tjänstemän och 60 kollektivanställda. Därutöver är ca 400 personer direkt sysselsatta via samverkande
åkerier.
Sedan flera år tillbaka har Alltransport fokuserat och lagt tid, pengar och energi på att öka vår
effektivitet, minska vår miljöpåverkan och förbättra trafiksäkerheten genom bland annat utbildningar,
alkolås och införande av mobilkommunikation i våra distributionsbilar.
Detta är i och för sig ett roligt och givande arbete men det finns en betydligt mer grundläggande
anledning till varför vi gör de här satsningarna. Alltransport har funnits i över 70 år och planerar för
minst 70 år till, därför anser vi att det finns en god anledning att tänka på framtiden.
En framtid där lagar, regler och kunder kommer att kräva mer av oss som företag. Där dagens
förskolebarn kommer att vara chefer, kunder och medarbetare och sannolikt inte ställa lägre krav på
etik, miljö, kvalité och allt annat som hör hållbarheten till. Allt detta gör att vi redan nu siktar på att
möta den nya generationens krav och önskemål.
Vi hoppas givetvis att även du vill vara med och ställa krav i förfrågningar och samarbetsavtal, värdera
säkerhet, miljö och effektivitet på samma sätt som du värderar ett konkurrenskraftigt pris.
Vi vill helt enkelt att du ska vara med oss och skapa framtidens transporter.
Alltransport
i Östergötland AB
Hållbarhet, långsiktighet, modern teknik och hög kundnytta
Med 147 åkerier som leverantörer och ägare är Alltransport inte
bara ett företag fyllt av engagemang och kunskap. Vi har även
utvecklat en kostnadseffektiv organisation till förmån för både
kunder och ägare. Vårt fokus ligger på att erbjuda dig som kund
kostnadseffektiva tjänster inom våra tre affärsområden. Våra
affärer ska präglas av hållbarhet, långsiktighet, modern teknik och
Vi
är först
hög kundnytta med fokus på den regionala marknaden, det vill
säga Östergötland med omkringliggande län.
Inom Alltransportkoncernen finns dotterbolagen Fallmans Åkeri
– biobränsletransporter och Sanero AB – saneringstjänster. Med
bud och expresstransporter samarbetar vi med Jetpak. För inrikes
styckegodstransporter är vi delägare i OnRoad.
En stor stark 70-åring
Alltransport har som första ej
börsnoterade företag skapat en
Hållbarhetsredovisning enligt
GRI. På så sätt ger vi de mjuka
frågorna samma uppmärksamhet
och uppföljning som de hårda
ekonomiska frågorna.
Alltransport 2007
Ingenting är omöjligt
Alltransport har i över 70 år varit Norrköpings
och många östgötars transportföretag. Den första
verksamheten inleddes i Norrköping 1937 och
då hade Alltransport 13 medlemmar med var sitt
fordon. Idag är det 147 företag som gemensamt äger
Alltransport.
Vi är stolta över våra dryga 70 år och tror att
framgången ligger i att aldrig bli gammal eller slå sig
till ro. Oavsett hur länge man varit med finns alltid
nya utmaningar.
Huvudkontor
Alltransport i Östergötland AB, Gustav Adolfsgatan 21, Box 6003,
600 06 Norrköping, Tel 011-19 83 00, Fax 011-23 81 09,
[email protected]
Platskontor
Alltransport i Östergötland AB
Ottargatan 10
582 78 Linköping
Tel 013-24 49 60
Fax 013-24 49 61
Platskontor
Sanero AB
Slottsgatan 53
602 38 Norrköping
Tel 011-28 75 80
Fax 011-28 75 90
Terminal & Lager
Alltransport i Östergötland AB
Ståthögavägen 48, Teknikhuset
602 23 Norrköping
Tel 011-19 83 00
Fax 011-19 83 65
Platskontor
Sanero AB
Spikgatan 1
753 23 Uppsala
Tel 018-10 53 06
Platskontor
Allslam AB
Ottargatan 10
582 78 Linköping
Tel 013-841 45
Fax 013-841 60
Platskontor
Sanero AB
Myrhagsgatan 1
814 21 Skutskär
Tel 026-790 40
Fax 026-790 10
Platskontor
Fallmans Åkeri AB
Bäckgatan 16
597 53 Åtvidaberg
Tel 0120-102 68
Fax 0120-141 32
www.alltransport.se