Informationsblad - Kallbygdens Fibernät

Fibernät i Kallbygden
Bli medlem nu!
Sommaren 2015 läggs fiber för bredband längs
väg 336 från Järpbyn via Bonäshamn, Krok, Kall,
Kallrör och Konäs. Dessutom ansluts Huså och
Kallsedet.
Varför ska vi ha fiber?
Snabbt och pålitligt bredband är idag en viktig
del i samhällets infrastruktur. För en fortsatt
levande landsbygd är det lika viktigt som det en
gång var att få el framdraget till byn. Idag har
över en miljon svenska hushåll en
fiberanslutning med 500 Mbit/s eller mer.
Ska dagens barn överväga att som vuxna bo i
glesbygd är modern infrastruktur avgörande.
Likaså kräver många nya företag allt snabbare
uppkoppling. Kallbygden kan inte stå utanför
denna utveckling.
Varför ska du ha fiber?
Fiber är framtidssäkert och innebär ett snabbt,
stabilt bredband med TV och fast telefoni
(0647). Att vara ansluten till fibernätet är en
investering som ökar värdet på fastigheten och
kan jämföras med att vara ansluten till el, vatten
och avlopp. Fiberoptik har i det närmaste
oändlig kapacitet, det är det utbytbara
modemet som sätter gränserna. Fibern håller i
40-50 år och eftersom den läggs i rör kan den
därefter enkelt bytas ut utan kostsam grävning.
Varför nu?
De som blir medlemmar nu får dra nytta av ett
50% statligt bidrag till nätutbyggnaden. I
dagsläget är investeringen ca 18000:-/fastighet
inkl bidrag beräknat på de 250
intresseanmälningar vi redan har.
Månadskostnaden för 100 Mbit/s bredband
beräkas hamna på ca 290:-. Se vår hemsida för
prisjämförelser inkl TV och telefoni.
Det är endast de medlemmar som är med innan
nätet byggts som får bidrag. Eftersläntrare får
därför en dubblerad anslutningskostnad. Telia
har som bekant redan börjat koppla bort
abonnenter för fast telefoni och enligt planerna
försvinner även ADSL år 2020, så varför vänta?
www. kallbygdensfibernat.se
Vem äger nätet?
Medlemmarna i den ekonomiska föreningen äger
nätet tillsammans. Vi följer den beprövade
byanätsmodellen med över 1000 nät byggda och är
ett s.k. öppet nät där olika bredbandsoperatörer kan
väljas. Det borgar för ett konkurrensutsatt utbud med
rimliga priser. Vi äger kablarna i marken och har efter
utbyggnaden låga kostnader och inga lån.
Elektroniken står operatörerna för vilket gör att den
tekniska och ekonomiska risken för föreningen är
mycket låg när nätet är byggt.
Hur blir jag medlem?
Bli medlem idag! Vänd på bladet och fyll i
medlemsansökan. Ligger din fastighet inom det
område vi bygger inom så får du sedan ett avtal för
anslutning av fastigheten. Inbetalning sker med
6000:- kronor före 31/1 och sedan 12000:- kronor
före 15/4. Sen inbetalning kostar 500:- per påbörjad
månad.
Se hemsidan för stadgar och detaljerade villkor.
Välkommen!
[email protected]