Odla & umgås mitt i stan

Nu erbjuder vi växthus för bostadsrättsföreningar
Odla & umgås
mitt i stan
I växthuset mitt i stadens brus trängs tomater, spenat
och b­ asilika med entusiastiska, klimatsmarta, finsmakande,
lekande eller kanske bara estetiska grannar.
Drömmen om ett växthus behöver inte vara särskilt
avlägsen, för nu odlar vi också på stadens gårdar, tak, altaner
och i parker. I växthuset hålls kylan utanför medan dags­
ljuset släpps in med full kraft.
Bland grönsakerna njuter vi av glädjefulla middagar
med stadens väder, ljud och stress på utsidan och festens alla
­röster på insidan.
Våra växthus
Nu odlar vi i stan.
Självodlat är närodlat!
Sweden Green House ritar, bygger, tillverkar och ­säljer
växthus och orangerier. Våra växthus är tillverkade i trä och
glas som åldras med patina och inte skramlar när det blåser.
De finns i olika standardmodeller eller ritas efter era önske­
mål så att de kan anpassas efter gårdens storlek och arkitek­
tur. Växthusen levereras som en byggsats. Vi kan också hjälpa
till med byggandet av grunden, markberedning och montage
av växthuset.
Växthusen är ritade med profiler, fönster, dörrar och
­konstruktion i gammal svensk tradition och används t ex på
Rosendals Trädgård i Stockholm. Tillverkning sker i ett
­möbelsnickeri i Sverige där hantverk och kvalitet är ett signum.
Tillval
Hur går det till?
Vi kommer gärna på besök och diskuterar förut­
sättningarna för ett växthus i parken eller på er gård,
altan eller tak. ­Därefter gör vi en skiss och ett första
kostnadsförslag.
I nästa steg lämnar vi en specificerad offert
som ­om­fattar en noggrannare projektering, eventuell
bygglovsansökan och uppförande av växthuset.
Besök oss på
Trädgårdsmässan
i Älvsjö
•
8–11 april
Välkommen att kontakta oss!
Genom samarbete med olika leverantörer kan vi ­anpassa
värme, vatten, ventilation och solskydd efter era önskemål.
Vi inreder också gärna växthuset med allt från belysning,
vedkamin och möbler till odlingsbänkar och krukor.
Vår samarbetspartner, trädgårdsarkitekt Marika ­Delin
(www.marikadelintradgard.se), hjälper gärna till med
förslag på allt från växter till växthuset till hur hela gårds­
miljön kan utformas. Vi kan även bistå med råd och anvis­
ningar samt hjälp med skötseln så att era sommarblommor,
grönsaker, perenner och andra växter frodas under hela
odlingssäsongen.
[email protected]
•
Eva Halfwordson, civilingenjör/byggnadsantikvarie
0707 746 199 eller 08 716 9714
•
Magnus Wiström, arkitekt/civilingenjör/möbeldesigner
0701 858 584
•
Mer om Sweden Green House och våra växthus
kan du läsa på
www.swedengreenhouse.com
Nu erbjuder vi växthus för bostadsrättsföreningar
Odla & umgås
mitt i stan