Vässad produktion – dygnet runt

Av alla de miljoner sågblad som tillverkas i fabriken i Lidköping så ligger fokus på standardprodukten bågfilsblad. Genom att använda
sig av RS- Production har man nu underlättat produktionsarbetet betydligt.
Vässad produktion – dygnet runt
Tillverkar man 77 miljoner sågblad varje år så
gäller det att hålla koll på produktionen. Hos
SNA Europe går maskinerna 24 timmar om
dygnet, varje dag, året om. För att underlätta
produktionen har man valt att använda sig av
RS-Production.
vi som gör sågChecklistan
blad här i världen,
säger Gunnar
Delar/lösningar av RS-Production
Andersson, som
som ingår i detta case
är produktionsn
n
3 Stopptidsuppföljning
ledare på SNA
n
n
3 TAK/OEE-mätning
Europe.
n
n
3 Orderhantering
Nu mäter man
n
n
3 Körplansimport från Excel
och analyserar
n
n
3 Storbildsskärmar
stopptider med
SNA Europe är en av världens ledande tillverkare av
hjälp av programsågblad. På fabriken i Lidköping jobbar 100 personer i
varan RS Producproduktionen, där fokus ligger på bågfilsblad. Varje år
tion, som också används för orderhanteringen i fabriken.
tillverkas 77 miljoner sågblad och produkterna levereras
– Det är mycket lättare nu, det är ett väldigt smidigt
över hela världen, varav cirka 35 procent till Sydostsystem. Förr körde vi med papper och penna och det tog
asien. För att hålla koll på produktionen använder man
oerhört mycket tid. Och orderhanteRS-Production, något som
ringen är mycket bättre nu. Det är
underlättat arbetet betydAllting måste vara igång hela
himla smidigt för dem på golvet, när
ligt.
tiden. Det är trots allt inte bara vi
man lägger ut ordrarna direkt i skär– Det vi lever på är ju
om gör sågblad här i världen...
marna så underlättas arbetet betydegentligen att vi producerar
ligt, säger Gunnar Andersson.
hela tiden. Allting måste
Hos SNA Europe går maskinerna varma dygnet runt,
hela tiden vara igång, det måste fungera. Annars blir
och för produktionsledarna inleds varje arbetsdag med
man väldigt snabbt omkörd. Det är ju trots allt inte bara
www.rsproduction.se
ett morgonmöte 8.30, där man går igenom produktionen
för det senaste dygnet.
– Då får vi upp all statistik på en 50-tumsskärm som vi
har på väggen. Där står all information om hur produktionen har varit under natten, om något har krånglat och
sådana saker.
När man införde den nya produktionsövervakningen
hos SNA Europe kändes det först lite ovant för medarbe-
tarna, men i dag fungerar systemet bra och leder till en
snabbare produktion.
– I början var många lite anti, de tänkte att det bara
var ett sätt för ledningen att bevaka hur mycket de kör.
Men efter ett tag insåg man att det var smidigt även för
dem och nu blir det även en sporre för dem att köra rätt
färg på staplarna, säger Gunnar Andersson.
n n n
SNA Europe i korthet:
• SNA Europe tillverkade sitt första verktyg i Sverige år
1850 och är idag en av de äldsta verktygsproducenterna
i världen.
• SNA Europe är en del av den amerikanska verktygskoncernen Snap-on.
• Företaget både designar och tillverkar verktyg.
• Produkterna som tillverkas säljs till största delen under
SNA Europes varumärke Bahco.
• Produkterna riktas till yrkesverksamma inom industri,
bygg, bilindustrin, jordbruk, samt till privatpersoner.
• Produktionen sker i egna fabriker, som är lokaliserade på
olika platser i Europa.
• På fabriken i Lidköping arbetar ungefär 100 personer i
produktionen och här tillverkas främst bågfilsblad.
Det är naturligtvis viktigt att varje produkt märks med företagets
logotyp. I fabriken i Lidköping tas detta om hand av maskinen som
kallas Apex.
www.rsproduction.se