Hur kan man behålla vikten efter en LCD-diet?

nyhetsbrev hösten 2013
Nyhet!
Modifast
utökar med två
nya smaker!
Hur kan man behålla
viktminskningen e­ fter
en LCD-diet?
Modifast E-learning för
­vårdpersonal, kostnadsfri
distansutbildning
Hej,
Du håller nu höstens nyhetsbrev i din
hand. I detta nummer kan vi glädjande
dela med oss av två, i dagarna, nylanserade produkter! Vårt sortiment av
kostersättningar har fått tillökning av en
jordgubbsmousse och en gröna ärtor/
zucchini soppa, så att patienterna ska få
ännu flera smaker att välja mellan.
Många använder idag initialt en strikt
kur av Modifast LCD som en del i behandlingen av övervikt/fetma. I detta
nummer tar vi upp framgångsfaktorer
vid viktminskning och viktkontroll samt
hur man med hjälp av kost- och måltidsersättningar bl. a. kan kontrollera vikten
efter en viktminskning.
NYHET!
Nya goda kostersättningar för patienter med
övervikt och fetma
Modifasts redan breda sortiment har nu glädjande utökats med två nya
smaker av kostersättningar. Detta gör att Modifast idag erbjuder hela 12
olika smaker i 3 olika produktformat av kostersättningar, dvs drycker,
­soppor och puddingar/mousse. Detta för att patienterna enkelt ska kunna
hitta en produkt som passar eget tycke och smak, vilket också kan vara
avgörande för möjligheten att fullfölja en LCD-behandling.
Hur kan man behålla
viktminskningen efter
en LCD-diet?
Vi vill slutligen passa på att påminna om
Modifast e-learning (webbaserad utbildning) som endast tar ca 30 min att genomföra och som är ett bra hjälpmedel
inför användandet av LCD-behandling
för olika patientkategorier.
Trevlig läsning!
Linda Haglund
Leg.dietist/Produktchef
vill du veta mer om behandling
med lcd vid övervikt och femta?
Kontakta våra dietister Helena och Linda
som gärna informerar och svarar på frågor.
Leg. dietist
Linda Haglund
(Stockholm)
[email protected]
08-551 192 84
Leg. dietist
Helena Hallin
(Göteborg)
[email protected]
0730-29 99 28
Här följer praktiska tips, för att hjälpa
patienter att fortsätta minska i vikt
och/eller behålla sin viktminskning.
Det är viktigt att man redan från början
har en behandlingstanke och en långsiktig behandlingsplan. Följsamheten
till en kost är avgörande för dess effekt!
Minimera viktökning efter en strikt
­LCD-kur
Efter en strikt kur med kostersättningar
återinför man sund och energilåg mat
­stegvis. Börja med att återinföra den måltid som patienten saknat mest, tills vanan
sitter, och gå sedan vidare med nästa måltid tills man till slut hamnar på enbart sund
mat. En svensk studie har jämfört olika
längd på upptrappning av vanliga måltider
efter en LCD-diet, 1 vecka i jämförelse med
6 veckor. Den har visat att en förlängd
upptrappning av vanliga måltider ger en
lägre viktuppgång efter avslutad LCD-diet
jämfört med en kortare upptrappnings­
period.1 När man börjar återintroducera
vanlig mat efter en LCD-kur kan man
använda sig av både Modifast kost- och
måltidsersättningar.
Bibehållen viktminskning
Svårigheten ligger i att behålla sin nya
vikt och det är därför viktigt att skapa nya
sunda matvanor efter en LCD-diet. Detta
för att undvika att falla tillbaka i gamla
mönster. Att ersätta en måltid per dag med
en måltidsersättning är ett effektivt sätt
Len och fyllig jordgubbsmousse
Modifast har sedan tidigare puddingar i sortimentet som snabbt blev väldigt
­populära. Dessa har nu även fått sällskap av en god och fluffig jordgubbsmousse.
Den fastare konsistensen upplevs av många som mer mättande än dryckerna.
Precis som puddingarna tillreds den med vatten och kan med fördel stå i kyl några
minuter, innan den intas med sked.
Krämig soppa på gröna ärtor och zucchini
Vill du testa de nya smakerna av Modifast
­kostersättning? Kontakta då en av våra dietister.
att begränsa sitt energiintag och på så sätt bibehålla
en viktnedgång jämfört med enbart lågenergi kost.
Vazques et al visade att 83,9% av dem som ersatte
en måltid med måltidsersättning behöll sin vikt efter
viktminskning, i jämförelse med 58,1% i kontrollgruppen.2 Måltidsersättningar är också enkla och
bekväma val, finns i olika smaker och format, vilket
har visat sig öka både acceptans och följsamhet.3
Motivationen sviktar efter en tid
Efter en tid, vanligtvis efter 6 mån, då viktnedgången avstannat kan motivationen svikta. Då kan man
återigen genomföra en strikt LCD-kur en kort tid2
eller byta ut en eller flera matmåltider mot en kosteller måltidsersättning. På så sätt kan man åter fortsätta att minska i vikt igen och få ökad motivation
till ett fortsatt förändringsarbete mot en ny livsstil.
En viktminskning är ett långsiktigt förändringsarbete med beteendeförändringar, som man får ta
tid, där Modifast är ett gott, enkelt och näringsrikt
hjälpmedel utmed vägen.
1. G
ripeteg, L et al. Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight
loss with very-low-energy diets. British J Nutrition (2010), 103, 141-148.
2. Vasques et al. Meal replacement with a low-calorie diet formula in weight-loss
­maintenance after weight loss induction with diet alone. European Journal of
Clinical Nutrition (2009) 63, 1226–1232.
3. Hamdy et al. Weight management using a Meal Replacement Strategy in type
­2-diabetes. Curr Diab Rep (2010) 10:159-164.
Framgångsfaktorer för ­viktminskning
och viktkontroll
Studier visar att de faktorer som påverkar mest för
att gå ner i vikt, och för att sedan hålla sin nya vikt
är följande:
1. Ät regelbundna måltider
2. Ät frukost varje dag
3. Minska på energiintag
4. Minska på fettintag
5. Väg dig regelbundet
6. För matdagbok
7. Var fysisk aktiv dagligen minst 60 min eller mer
– Wing, R et al. Successful Weight loss maintenance. Annu. Rev.
Nutr. 2001. 21:323-41
– Elfhag et al. Who succeeds in maintaining weight loss? A conceptual
review of factors associated with weight loss maintenance and weight
regain. Obesity reviews (2005) 6, 67-85.
Vi har tidigare fått önskemål från vårdpersonal om fler salta alternativ av våra
kostersättningar. Vi kan nu med glädje meddela att våra populära soppor fått
­tillökning av en härlig soppa med fyllig smak av gröna ärtor och zucchini. Soppan
baseras på ärtprotein och kan serveras både varm och kall.
Vad är Modifast?
Modifast erbjuder näringsmässigt fullvärdiga kost- och måltidsersättningar för viktminskning och viktkontroll. Rekommenderas idag av överviktsenheter och dietister över hela landet.
Modifast är ett säkert och effektivt verktyg att använda framför allt i
början av en viktminskning eller inför obesitas­kirurgi. Produkterna kan också
kombineras med vanlig mat för att uppnå viktkontroll. Att Modifast fungerar
bygger på enkel matematik – när man ersätter den vanliga maten skapas ett
energiunderskott som leder till viktminskning. För patienten är det näst intill
omöjligt att åstadkomma samma fullvärdiga näringsinnehåll och låga energinivå med vanliga livsmedel.
Genom att äta Modifast får man en snabb initial viktminskning. Det
snabba resultatet är positivt inte bara för hälsan utan också för motivationen.
Det gör det lättare att komma igång med en långsiktig förändring för en
bättre hälsa och livsstil. För naturligtvis krävs en generell omläggning av kost,
motion och levnadsvanor för att bibehålla den nya vikten.
Modifast LCD* kostersättning:
• När all mat ersätts är det viktigt att
dricka r­ikligt med vatten eller annan
• Kan ersätta all vanlig mat under 3
energifri dryck. Minst 2–2,5 liter/dag
veckor på egen hand och under längre
utöver ­vätskan från Modifast rekomperioder i samråd med vårdpersonal
menderas
• Fyra påsar täcker dagens näringsbehov
och ger 820–890 kcal, beroende på
Modifast måltidsersättning:
smak
• Enstaka påsar ger också näringsmässig • Kan ersätta en eller ett par måltider
per dag
ersättning för enstaka måltider
• Finns i 2 praktiska format, barer/bars
• Baseras på mjölkprotein i stället för
­respektive ­färdigblandad dryck på
soja­protein, för bästa proteinkvalitet,
flaska
smak och konsistens
• Oavsett variant motsvarar 2 barer en
• Drycker och soppor blandas med
­fullvärdig måltid, medan enstaka
2–2,5 dl vatten, gärna i en shaker,
barer kan användas som näringsrika
och ­sopporna värms efter tillredning
mellanmål
till max 60 C°
• En flaska Modifast RTD motsvarar en
• Puddingar blandas med 2 dl vatten
­fullvärdig måltid
och äts med sked efter 3 min
Calorie Diet. Uppfyller kraven i EU-direktiv 96/8/EG och följer Livs­
*. Low
medels­verkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i
energibegränsad kost för v­ iktminskning. (SLVFS 1997:30)
B
Glöm inte att ta del av vår kostnadsfria distansutbildning kring behandling av övervikt/fetma med kostoch måltidsersättning.
Utbildningen tar bl.a upp praktisk användning, olika
­strategier för kost- och måltidsersättning som en del
i övervikts- och fetma­behandling, förväntade resultat
­påvisade i k­ liniska studier samt ­specifik information om
Modifasts p
­ rodukter. Utbildningen tar totalt ca 30 min att
genomföra och du hitta den på www.modifast.se under
För vårdpersonal.
Modifast
E-learning för vårdpersonal
Modifast produkter kan enkelt beställas via hemsidan
www.modifast.se eller via kundtjänst (0200-242421) där
hela sortimentet finns till förmånliga priser. Modifast säljs
också på de flesta apotek, men sortimentet kan variera
från butik till butik.
Här kan man köpa
Modifast
Rekommendationsblock utgår
Vi har under en längre period tillhandahållit rekommendationsblock till vårdpersonal för att patienterna
ska få möjlighet att testa tre smaker av Modifast innan
behandlingens start. Dessa kommer nu att utgå fr o m
årsskiftet. Ni som behandlar patienter med övervikt/
fetma är välkomna att beställa produkter från oss, via
våra dietister, att ge ut som smakprov.
Modifast på
­facebook
Modifast har sin egen sida på facebook. Där delar
­konsumenter och patienter erfarenheter och synpunkter
samt ger v­ arandra tips och råd under behandlingen.
www.modifast.se
Impolin AB, Brovägen 1, 182 76 Stocksund tfn: 08-544 999 00, mail: [email protected]