Nya hyresavier från och med april

Öckerö 2015-02-23
Nya hyresavier från och med april
Från och med april månad kommer alla hyresavier från Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighets AB och Öckerö Fastighetsutveckling AB att se lite annorlunda ut än vad de gjort
tidigare. Anledningen till detta är att vi för att effektivisera bytt system för hantering av
våra hyresavier. Förfallodagar och bankgironummer är samma som tidigare.
Öckerö Bostads AB
1(1)
HYRES-/AVGIFTSAVI:
1475150201
Öckerö
Bostads
AB
Box 1046,
Lammholmsvägen
8
4751045,
22 Öckerö
Box
Lammholmsvägen 8
475 22 Öckerö
Avidatum:
Förfallodag:
Utskriftsdatum:
Adress
Anna Öckeröbo
Bostadsvägen 8
475 22 Öckerö
Fastighet
Här hittar du förfallodatum.
2014-11-24
2015-01-31
2/13/15
Här hittar du vilken månad avin avser.
Meddelande
Objektsnummer
Beskrivning
22011027
22011027
Hyra av bostad, 2015-02-01 - 2015-02-28
Preliminär vattenkostnad bostäder, 2015-02-01 - 2015-02-28
Öresutjämning
Belopp
8 240.75
280.00
0.25
8 521.00
ATT BETALA
Öckerö Bostads AB
Vi äger rätt att debitera dröjsmålsränta vid betalning efter förfallodagen.
Vid betalning på annat sätt än med bifogade inbetalningskort måste avinummer anges för korrekt registrering.
Postadress
Öckerö
BostadsAB
AB
Öckerö Bostads
Box 1046, Lammholmsvägen 8
475 22 Öckerö
Besöksadress
Lammholmsvägen 8A
Öckerö
Orgnr.
556943-4995
Momsregnr.
SE556943499501
Telefon
Bankgiro
5987-7605
Innehar F-skattsedel
INBETALNING/GIRERING AVI
Inbet avgift (ifylls av banken)
BG 130 OCR spec 31444 nov 06
Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
* Personkonto
* Bankgiro
* Balanskonto
* Privatgiro
* Sparbanksgiro
Avi nr
Betalningsavsändare
Betalningsavsändare
Anna
Anna Öckeröbo
Öckeröbo
Bostadsvägen
8
Bostadsvägen 8
475
475 22
22 Öckerö
Öckerö
Från bankgironr (vid girering)
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
#
Kronor
1475150205
#
OCR
1475150201
Till bankgironr
Betalningsmottagare
5987-7605
Öckerö Bostads AB
MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN
Referensnr
Här hittar du din lägenhets objektsnummer. Det behöver du för att kunna
göra felanmälan på www.ockerobo.se.
Här kan du felanmäla dygnet runt!
Logga in med objektsnumret som
användarnamn. Lösenordet är de sex
första siffrorna i personnumret (den
första som står på kontraktet).
DEN AVLÄSES MASKINELLT
öre
8 521 00
7 >
5064787#41#
Vill du betala med e-faktura?
Som ett led i att förbättra vår service kan vi nu också erbjuda möjlighet att betala hyran via e-faktura.
E-faktura är ett bekvämt sätt att betala hyran på, och samtidigt sparar vi på miljön genom minskad pappersförbrukning. Är du intresserad anmäler du dig via din internetbank, anmälan sker till Öckerö Fastighets AB.
Vill du betala via autogiro?
På www.ockerobo.se under fliken blanketter hittar du anmälningsblanketter för autogiro att ladda ner.
Betalar du redan via autogiro?
Från och med april kommer vi inte längre att skicka ut papperskopior på hyresavin annat än vid hyresförändringar.
Öckerö Bostads AB • Lammholmsvägen 8 A • 031-764 56 00 • [email protected] • www.ockerobo.se