Avgiftshandläggning äo, steg 2, våren 2015.pdf

www.pwc.se/academy
Avgiftshandläggning inom
äldreomsorgen, steg 2
Välkommen på utbildning
Till främst avgiftshandläggare inom
äldreomsorg eller du som är ansvarig
chef för detta område.
Stockholm den 21 maj 2015
Avgiftshandläggning inom
äldreomsorgen, steg 2
Utbildningen vänder sig till dig som tidigare deltagit i utbildningen ”Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 1”. Utbildningsdagen passar även som enskild kurs för dig som vill få
fördjupade kunskaper i den praktiska tillämpningen inom avgiftsområdet
Innehåll
•Nyheter, trender och tendenser: Vilka nyheter finns inom området för
avgiftshandläggning som det är viktigt att känna till? Hur ser trender och
tendenser ut inom avgiftsområdet vad gäller tillämpning och arbetsformer?
•Verksamhetssystemet för avgifter: En genomgång av informationsflödet för inoch utdata i verksamhetssystemet. Hur skapas bokföringen för avgifter och hur
fungerar faktureringen av avgift?
•Rättsfall: Vilken hjälp kan vi få av aktuella rättsfall inom avgiftsområdet?
Vi går igenom och diskuterar ett antal rättsfall vad gäller avgifter inom
äldreomsorgen.
•Beräkning av avgifter: Hur beräknas avgifter inom äldreomsorgen? En
genomgång av ett antal konkreta beräkningsexempel för avgiftsberäkning.
Målgrupp
Du som tidigare deltagit i utbildning för
avgiftshandläggning inom äldreomsorgen.
Utbildningsdagen passar även som en
enskild kurs för dig som vill få fördjupade
kunskaper i den praktiska tillämpningen
inom avgiftsområdet.
Mål och inriktning
Vad finns det för nyheter inom området
för avgiftshandläggning som det är viktigt
att känna till?Hur ser trender och tendenser ut inom avgiftsområdet vad gäller
tillämpning och arbetsformer?
En genomgång av informationsflödet för
in- och utdata i verksamhetssystemet. Hur
ser skapas bokföringen för avgifter och hur
fungerar faktureringen av avgifter?
Vilken hjälp kan vi få av aktuella rättsfall
inom avgiftsområdet? Vi går igenom och
diskuterar ett antal rättsfall vad gäller
avgifter inom äldreomsorgen och sedan
avslutar vi med beräkning av avgifter.
Orter och datum
Utbildningen kommer våren 2015 genomföras i:
Stockholm den 21 maj
Hålltider
Utbildningen börjar kl 09.30, kaffe serveras från kl 09.00 och vi avslutar dagen kl
16.00.
Avgift
Avgiften är 3 750 kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Dokumentation,
lunch och kaffe ingår i priset.
Anmälan
Gå in på www.pwc.se/academy
och gör din anmälan där, eller maila till
[email protected], senast 4
veckor före utbildningsdagen.
Anmälningsvillkor
En månad före utbildningen är anmälan
bindande och hela avgiften debiteras vid
eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din
plats till en kollega.
Utbildningsledare
Carin Hultgren, har gedigen kunskap
om kommunal verksamhet och är certifierad kommunal revisor. Carin har även
lång praktisk erfarenhet av ekonomi- och
verksamhetsstyrning inom såväl det
sociala området som utbildningsområdet.
Hon har utfört ett flertal utbildningar som
vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän inom områdena ekonomi och intern
kontroll.
Sofia Nylund, har efter några år som
revisor och rådgivare inom den kommunala sektorn samlat på sig en bred kunskap
och erfarenhet. Rådgivningsuppdragen är
främst inriktade mot socialtjänst och Sofia
har bl.a. utvecklat en modell för simulering av hemtjänstavgifter-/intäkter.
Kontaktpersoner
För programinnehåll och upplägg:
Carin Hultgren, 010-212 48 41, [email protected]
Sofia Nylund, 010-212 46 54, [email protected]
För praktiska frågor:
Carina Gustafsson, 010-212 52 40, [email protected]
Övrigt
Har du behov av tillgänglighetsanpassning eller specialkost var vänlig kontakta
Carina Gustafsson, 010-212 52 40, [email protected]
Academy är vårt samlade utbildningserbjudande som utgår från det breda spektrum av
specialistkompetenser som finns inom PwC. Kursutbudet inom Academy återspeglar de
behov som vi vet finns bland kommuner, landsting, kommunala bolag, svenska kyrkan
och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar
bäst. Vill du veta mer? På vår webbsida www.pwc.se/academy kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika kurser som erbjuds.
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik
branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala
företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000
medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.
OBS!
Vår kurs­utbud
utökas ständigt.
Besök vår webbplats
för samtliga
kurser.
Snabbaste vägen till viktig kunskap
Hela utbildningsutbudet
on-line
Anpassad utbildning
Dialog – nyhetsbrever
som gör det enklare
Tidigare deltagare – gå
med i vårt LinkedIn-grupp