Seija Forsmo, LKAB (Dr)

Seija Forsmo,
Ph.D.
Senior forskare, LKAB R&D
Bergforsk 2008 Seija Forsmo
Teman
1. Avhandling, några nyckelbilder
2. Vad hände sedan?
3. Tackar !
Tillverkning av råkulor
Rullning i produktion:
• 100–200 t/h
• rullsiktar
Mikrorullning i labbet:
• 7 kg satser
• manuell siktning
Avhandling, översiktsbild
4 artiklar
+ 2 patent,
1 patentansökan)
Finlek
2 artiklar
1 artikel
Kapillärteori, Rumpf ekvation
σ = a · (1 – ε)/ ε · γ · (1/x) · cosθ
Våt
hållfasthet
Porositet
Kapillärteorin gäller när vätskan
är rent vatten.
I pelletisering används
bindemedel. Råkulors styrka styrs
huvudsakligen av bindemedlet.
Ytspänning
Partikel
storlek
Kontakt
vinkel
Samverkan mellan oxidation
och sintring
Magnetit + syre = hematit
T > 900°C
H
M
H
Vid pelletisering i full skala, uppstår dubbelstruktur i
pellets.
Ökad finlek i råmaterialet framhäver den
ogynnsamma dubbelstrukturen.
En slutsats
Kapillärteorin gäller inte i industriell rullning.
Problem i rullning kan inte botas med att
utöka malning av sligen i anrikningsverken.
Tvärtom: ökad finlek i sligen kan skapa
kvalitetsproblem via mycket komplexa
mekanismer under oxidation och sintring.
Vad hände sedan ?
1. Otroligt positivt bemött inom LKAB.
2. Senior forskare Æ specialist Æ expert inom partikelteknologi.
3. Leder idag en forskargrupp med 3 forskare och 4 laboranter,
utökar snart till 5+6 för att säkerställa kontinuitet i arbetet.
4. En ny industridoktorand från vår forskargrupp har startat.
5. Ökad kunskap om råkulor har inspirerat till ett flertal forsknings
projekt inom LTU, inom HLRC och Gruvforskningsprogrammet.
6. Hela vår forskargrupp jobbar aktivt för att sprida de nya
kunskaperna inom LKAB. Vi ordnar både praktiska och
teoretiska utbildningar med ett nytt utbildningskoncept.
Industridoktorand - en lönsam affär?
Fördelning av arbetstid
60 + 40 > 100
Alla (jag, LKAB och LTU) fick bonus !
Tack !
Handledare:
Prof. Bo Björkman, LTU, Processmetallurgi
Ph.D. Per-Olof Samskog, LKAB