Cecilia Olsson, Susanne Rydberg-Lif, Lars Thorsell,

Cecilia Olsson,
Susanne Rydberg-Lif, Lars Thorsell,
FUB:s Forskningsstiftelse ALA
Allmänna Arvsfonden och Specialpedagogiska skolmyndigheten
`
… för elever som har en lindrig
utvecklingsstörning eller andra intellektuella
funktionsnedsättningar
`
... i gymnasiesärskolan
`
... och för alla andra som behöver kunskaperna
Ninjakoll
…betyder att ha ”superkoll” så att
man själv är med och bestämmer
om hur ens liv ska se ut.
`
Kunskaper
Kognitivt stöd
`
Informerade val
`
Värdera alternativ
`
Delaktighet i beslut
Konkreta upplevelser
Verktyg
Bostad
Arbete
Utbildning
Fritid
”När jag var mindre och inte
visste gick jag och grubblade
jättemycket över varför jag
inte var som alla andra”.
”Att veta att man har en
utvecklingsstörning gör det
lättare att leva med den”.
(Johari fönster)
Känt av mig
Känt av andra
Okänt av andra
Okänt av mig
öppet
blint
dolt
okänt
”Jag är som alla
andra, vanlig om
man säger så”
”Man ska ha
rätt att vara
den man är”
8
Bra på
Svårt för
Arbete där man får röra på
sig mycket.
Kan klockan, passa tider
Stillasittande.
Jobba med en
bestämd uppgift.
Är nogrann.
Långa eller otydliga
instruktioner och
otydliga besked (som
t.ex ”kanske”, ”vet
inte”, ”vi får se”)
Att planera när det är
många saker som ska
hinnas med. Att veta hur
mycket man hinner, i vilken
ordning man ska ta det.
Bra stöd
Att få resa på sig eller byta
uppgifter då och då.
Att någon hjälper till att
bestämma i vilken ordning
och skriver ner.
Tydliga besked.
Instruktioner ska vara:
Tydliga och klara.
Korta. Inte för många
på en gång.
Helst nedskrivna.
9
Namn...............
Utbildning....................
Praktik/arbetslivserfarenhet.................
Övrigt..............
Personligt/intressen...................
Bra på
Referenser...
Svårt
Bra stöd
Att lämna över sin egen
information innebär att man
har kontroll över vad andra
vet om en.
11
Det kan gå bra:
`
`
`
På praktiken...
I tre månader...
Så länge man jobbar halvtid...
Och sen då?
12
foto
Min praktik på..............................................
Namn........................................Datum:.......
Så här tycker jag om:
(nedan finns
plats för foton)
Arbetsuppgifterna
Handledaren
Arbetskamraterna
Arbetstiderna
Rasterna
Resorna till och från
arbetet
Lunchen
bra
mittemellan
dåligt
Bostad
Frågor om.................................(ställets namn).
Foto på
bostaden
Besvarade av.........................(den intervjuade).
.....................................(elevens namn) Datum........................
Frågor
Svar
Så här vill jag ha det
Vem/vilka bor här?
Vem lagar maten?
Vem städar?
Vem bestämmer när
det skall göras?
Hur vet du vad du
själv ska göra?
Vad kostar det?
Får man ha katt?
Får du ha kompisar
hemma?
Vad gör du på din
fritid?
Många saker som en person
utan utvecklingsstörning
kan med automatik måste en
person som har en
utvecklingsstörning lära sig
16
Brukar man göra
Kan man göra men
inte bra
(inte vanligt)
Ska man inte göra
Prata med den man har
sällskap med på bussen. Om
det är någon annan på bussen
som man man känner säger
man hej. Om den börjar prata
kan man svara.
Annars sitter man tyst.
Börja prata mycket med
någon som man känner men
inte har sällskap med på
bussen.
Prata med sådana som man
inte känner på bussen.
Om man är rädd att
bli inlåst på toa kan
man be någon
kompis eller vuxen
att vänta utanför.
Be någon kompis
följa med in på toan.
Gå på toa och lämna
dörren öppen.
Handlar om att :
`
`
`
Man väljer vad man vill göra
Man väljer om man vill vara ensam eller med andra
Vilka man i så fall vill vara med
18
`
Radikalt vanliggörande - rätten att få göra som alla
andra men utifrån sina förutsättningar.
`
Omsorgsrelaterat vanliggörande – vanliga aktiviteter
och social gemenskap med andra med funktionshindret.
`
Framtidsinriktat vanliggörande - man ser den
nuvarande organiseringen, t.ex placering i särskola, som
tillfällig.
(Kristina Szönyi)
19
Jag mår bästa av att ha
inplanerade saker på min
fritid. Då vet jag att det
blir av. Jag vill inte göra
handikappgrejer. Jag vill
träffa vanliga kompisar.
Jag går på spinning och
jag sjunger i en kör.
Jag tycker det är bra när
det finns saker som är för
personer med
funktionsnedsättning. Då
vet jag att det passar mig,
jag har många kompisar
där och det blir ofta inte
så dyrt. Jag brukar åka
på FUB-danser och så är
jag med i en teatergrupp.
Där jag bor finns ett
café där man alltid
kan titta in och se ifall
det finns någon man
känner.
Jag har en
kontaktperson. Vi gör
saker tillsammans
som kompisar.
Behöver:
`
`
`
`
`
`
strukturera/planera den ”fria” tiden
hitta balans mellan ”måste” och ”vill”
prioritera
hitta arenor för att möta andra
undvika arenor för brott
känna till ”oskrivna regler” för umgänge, ”hänga på stan”
Fritid ur en hälsoaspekt:
`
`
Ensam som rekreation eller ofrivilligt?
Behov av motion
”Man
får ett
häftigare liv, kan göra
mycket mer om man tar
emot det stöd som finns
och som man har rätt
till”
”Man kan
vara mer
vanlig om
man har bra
stöd”
23
LSS
God man
Ekonomi
Kontaktperson
Handledare
på jobbet
Vardagscoach
(Hur gör jag
nu?)
Boendestöd
Ledsagare
Kognitiva hjälpmedel
Hjälpmedel
Tydliggörande
Personer
`
`
`
`
`
`
…innebär att:
vara den primära orsaken till vad som händer i ens
eget liv
att kunna göra val och fatta beslut oberoende av
yttre påverkan
att kunna göra realistiska bedömningar
att hitta sina egna strategier för att klara sig så
självständigt som möjligt men också veta när man
behöver ta hjälp av andra
att kunna föra fram sina argument så att andra
lyssnar
att kunna väga olika alternativ mot varandra
26