Materialspecifikation digitalt - SvD Kundservice

Materialspecifikation annonsering SvD.se
2014
Mått och maxvikt för våra format
SvD.se & Nliv.se
dimensioner
Panorama XL
980x240 px
100 KB
Panorama Låst
980x240 px
100 KB
Panorama XXL
1250x360 px
100 KB
Insider
300x480 px
100 KB
Rektangel
480x400 px
100 KB
Outsider
250x800 px
100 KB
Helsida
995x600 px
100 KB
Interstitial
1000x600px
100 KB
Splash
1250x675 px (16:9-format)
150 KB
Take over
1600x900 px
150 KB
Annons i svep
815x500 px
100 KB
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet månd-fred 08.00-17.00
E-post [email protected]
maxvikt
Filtyp. Annonsmaterialet kan bestå av
Flashfiler (SWF), bildfiler (GIF/JPG/PNG)
och/eller inline HTML.
Länkar (URL:er) öppnas alltid i ett nytt
fönster: target="_blank".
Framerate. Max framerate för SWF är 24 fps
Ljud. Vid användning av ljud måste det
finnas en start- och stoppknapp. Ljudet ska
vara avslaget vid start och måste aktiveras
av användaren. Det är inte tillåtet att starta
ljudet vid så kallad mouse-over.
Adserver. SvD.se använder
annonshanteringssystemet EMEDIATE AD.
Mått och maxvikt för våra format
SvD Mobil & Nliv Mobil
dimensioner
maxvikt
Interstitial
320x320 px
50 KB
Dubbelpanorama
320x160 px
50 KB
Splash
320x480 px
50 KB
Hanger (interstitial som övergår till låst hanger)
320x320 px + 320x60 px
50 KB
Observera att eftersom mobila enheter oftast saknar stöd för
Adobe Flash rekommenderar vi att material levereras som
bildfiler eller html 5. Även landningssidan bör vara anpassad
för att visas på mindre skärmar.
Mått och maxvikt för våra format
SvD.se & Nliv.se i tablet
dimensioner
Panorama
980x240 px
100 KB
Helsida
995x600 px
100 KB
Rektangel
480x280 px
100 KB
995x1226 px & 995x671 px
100 KB
Splash
maxvikt
Observera att eftersom handhållna enheter oftast saknar stöd
för Adobe Flash rekommenderar vi att material levereras som
bildfiler eller html 5. Även landningssidan bör vara anpassad
för att visas på mindre skärmar.
Generella regler
Funktionalitet. Annonsören ansvarar för
annonsmaterialets funktionalitet och utformning.
Annonser som stör det redaktionella innehållet eller
orsakar tekniska problem för besökarna tas bort från sidan.
Annonsutrymme. Allt annonsmaterial måste hålla sig
inom det angivna annonsutrymmet. En tydligt markerad
ram runt annonsen är rekommenderat.
Annonsmaterialet ska vara oss tillhanda senast tre
arbetsdagar innan kampanjstart. Vid försenad leverans kan
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet månd-fred 08.00-17.00
E-post [email protected]
inte kampanjstart i tid garanteras. Vid leverans av material
ska samtliga länkar samt vilken annonsör och kampanj
materialet avser bifogas.
Om annonsören har egna idéer som faller utanför ramarna
för denna specifikation går det bra att kontakta
annonsavdelningen på SvD.se. Vi tar gärna emot och testar
nya annonskoncept men vi måste ha möjligheten att
kontrollera att de möter våra tekniska och redaktionella
krav. Allt som faller utanför denna specifikation är alltså att
betrakta som specialannonser och kräver därmed
godkännande i förväg och längre leveranstid.
Flashannonser
Rekommendationen är att man använder ActionScript 2 för
bästa bakåtkompatibilitet.
För ActionScript 2, täck bannerns yta med en knapp och
följande kod:
on (release) {
getURL(_root.clickTAG,'_blank');
}
Om flera clickTAG ska användas döp dem på följande sätt:
_root.clickTAG, _root.clickTAG1,
_root.clickTAG2, _root.clickTAG3 etc.
Om en stängknapp ska användas, lägg till följande action:
on (release) {
getURL(closeTAG, "_self");
}
Bifoga en back-up annons i GIF/JPG/PNG-format. Den
kommer att visas för de besökare som saknar Flashspelare
eller har en spelare av äldre version samt för de besökare
vars enhet helt saknar stöd för Flash så som exempelvis
olika surfplattor.
Annonserna visas i quality=autohigh. Det innebär att
kantutjämning på text och bildkvalitet kan bli lidande om
annonsen innehåller för tunga animationer.
Annonser får inte innehålla ljud som startas automatiskt
eller vid mouse-over. Om ljud ska användas måste
annonsen innehålla en pauseknapp.
Annonser som ligger i redaktionella delar får inte använda
sig av JavaScript onfocus.
Se över CPU-användningen!
Max framerate: 24 frames/sek
Bildannonser (GIF/JPG/PNG)
Det finns inga speciella krav på bildannonser förutom att
bildens dimensioner och maxvikt inte får överskridas. Bilderna
får inte föreställa eller efterlikna objekt som kan antas höra
ihop med SvD.se.
I vårt nyhetsbrev har vi endast möjlighet att använda
bildannonser.
JavaScript
Funktionaliteten i en annons bör i största möjliga mån
lyftas in i den Flashfil som utgör annonsen. I vissa
situationer kan det dock vara motiverat att använda sig av
JavaScript. Alla JavaScript ska testas noggrant av
annonsproducenten. SvD.se har inte möjlighet att testa
eller korrigera felaktiga JavaScript. Kod som orsakar
problem på sidan kommer att tas bort omgående.
Sätt eget prefix framför variabler och funktions-namn. T.ex
mittföretag_minFunktion(); eller mittföretag_minSträng =
”sträng”;. Detta är för att undvika konflikter med övriga
annonser eller med koden på SvD.se.
Specialformat och funktionalitet
Se nedan för information om specialformat. Vid vidare frågor vänligen kontakta Traffic på [email protected]
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet månd-fred 08.00-17.00
E-post [email protected]
Streamad video i Flashannons
Det är möjligt att länka in strömmande (streaming) video i
en Flashannons och för att utnyttja den tekniken på SvD.se
så måste följande vara uppfyllt:
Pauseknapp. Annonsen måste innehålla en tydligt
markerad pauseknapp.
Pre-loader. Annonsmaterialet ska produceras med så
kallad pre-loader- eller containerteknik.
Ljud. Annonser får inte innehålla ljud som startas
automatiskt eller vid mouse-over. Om ljud ska användas
måste annonsen innehålla en pauseknapp.
Minst 5 sekunder måste passera innan annonsen anropar
det strömmande videomaterialet alternativt så kan en
startknapp användas.
Maxvikt. Den annons som innehåller det strömmande
videomaterialet måste hålla sig inom den maxvikt som
gäller för respektive annonsformat.
Splash
Förstasidan på SvD.se är en helsidesannons dit besökaren
redirectas när den går in på SVD:s startsida. Där visas
annonsen i 15 sekunder innan besökaren skickas tillbaka till
SvD.se. För denna lösning behöver vi material i storleken
1 250x675 px, eller större så länge som det är i
proportionerna 16:9 då det finns möjlighet att visa annonsen
i fullskärmsläge.
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet månd-fred 08.00-17.00
E-post [email protected]
Maxvikt: 150 kB
Maxlängd: 15 sek
Big Bang/Take Over
Big bang är ett impactformat som ligger som en bakgrund
mot innehållet på SvD.se. Viktigt att tänka på är att en bit av
annonsytan hamnar bakom sajten så att inte delar av
budskapet döljs av sajten. Nedan finns en mall.
Hake
Haken är ett kombinerat annonsformat som består av en
Panorama 1020x120 px (100 kB) och en Outsider 250x800
px (100 kB). De två annonserna visas samtidigt.
I Haken kan så kallad Local Connection användas och då kan
de två annonserna kommunicera med varandra och ge ökad
funktionalitet i annonserna.
Vid användning av Local Connection så måste rätt
säkerhetsinställningar göras i Flashfilerna. Se dokumentet:
Using Flash Banners.
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet månd-fred 08.00-17.00
E-post [email protected]
Maxvikt: 150 kB
Reklamfilm i webb-TV spelare
SvD:s webbTV-spelare innehåller en annonsmöjlighet i form
av en s.k. preroll.
Spelaren stödjer standarden VAST och annonssystemet för
webbTV-reklam är Videoplaza.
För fullständiga specifikationer, kontaka [email protected]
Leverans av annonser kan ske via systemet Adtoox
alternativt genom att mejla till [email protected]
SVENSKA DAGBLADET
Traffic
Telefon 08-20 36 01
Öppet månd-fred 08.00-17.00
E-post [email protected]
Specifikatiner:
Mått: 512x288 px (16:9-format) alternativt
512x384 px (4:3-format)
Bitrate: 700 kbps
Maxlängd: 20 sekunder