Ett varmt tack till

Ett varmt tack till
Målerimetoder i Stockholm AB
Genom Ert engagemang som Vänföretag till Stockholms Stadsmission bidrar ni
till att göra Stockholm till en lite mänskligare och varmare stad för alla!
Ert stöd går direkt till Stockholms Stadsmissions sociala arbete för människor som på ett
eller annat sätt befinner sig i en speciellt svår livssituation. Vi stöttar barn och ungdomar
som har det problematiskt på olika sätt, barnfamiljer i kris, män och kvinnor i hemlöshet
och ensamma äldre.
För att Stockholms Stadsmission ska kunna utföra sitt viktiga arbete behöver vi varma
och engagerade företag som bidrar!
………………………………………………….
Marika Markovits, Direktor