Referat_2015_Raje_Fiskelag

Raje Fiskelag
Referat fra årsmøte 16.04.2015 – Christian Otnes

Regnskap og resultat for 2014 er gjennomgått.
o Støtte fra Kongsberg Kommune for 2014 ble utbetalt i januar 2015 og kommer på resultat

Settefisk (større, rovfisk) er bestilt fra Tunhovd, det er gitt tillatelse til å sette 75 stk pr. år i 5 år.

Dugnad på å sette i stand kontainere etter flytting.
o Takarbeid koordineres av Arnfinn. Bjørn, Terje, Vidar og Per Bjørn deltar.
o Oddbjørn kan ta jobben med å sette inn ståldør.

Vårdugnad blir 8-9 mai i Ravalsjø og Stavatjern.

Høstdugnad blir 4-5 september i Fagervann.

Endringer fra tidligere fordeling av vann til fiskepleie:
o Heivann: Geir, Oddbjørn, Jan, Svein
o Arebuvann: Vidar, Tommy
o Fagervann: Inge
o Store Mjøvann: Odd Arne, Nils og Bent
o Stavatjern: Christian, Robert, Jarle
o Ravalsjø: Magne, Torill, Per Bjørn, Arnfinn

Det er interesse for å samarbeide på tvers av foreningene med dele informasjon og opprette
arrangement. Velforeningen kommer tilbake med mer informasjon.

Krepsefiske ble diskutert; det kom forslag om å føre på en henvendelse om tilbakemelding på
fiskekort om disse ikke allerede er bestilt.

Settefisk (2-3 somrige) bestilles fra Hajern til følgende vann: Bufinntjern, Korstjern, Bråtatjern.

Per Bjørn skriver ut «ID kort» til å legge i frontruta til de som parkerer på tangen eller kjører
innenfor bommen.

Det er gitt tillatelse fra grunneier til reduksjon av fuglebestand, hovedsakelig måke, fiskeand og
grågås i området Ravalsjø – Stavatjern som et tiltak mot mark i fisk. Styret utarbeider tiltaksplan.

De som har behov for båt, i første omgang i Laua og Skrimsvannet undersøker selv etter hvilken
båttype som passer deres behov best.
God Sommer, og lykke til!
Styret i Raje Fiskelag