Oversikt ansatte i Bestillerenheten

Oversikt ansatte i Bestillerenheten
Navn
Tlf.
Mobil
Hovedområder for saksbehandling
Beate Grevstad (fagleder)
37250397
94504597
Hjemmetjenester, korttid og langtid i institusjon, omsorgsboliger
Wenche Solberg
37250362
94535990
Hjemmetjenester, korttid og langtid i institusjon, omsorgsboliger
Synnøve Espeland
37250340
99091396
Hjemmetjenester, korttid og langtid i institusjon, omsorgsboliger
91194267
Hjemmetjenester, korttid og langtid i institusjon, omsorgsboliger
Bettina Bonnerup Winsents
Christina Bjørke Berntsen
37250344
90802914
Hverdagsrehabilitering, supplerer omsorgstjenester
Mona Sørby
37250335
94527186
Psykisk helse og rus
Maria Cavonius
37250137
94504598
Habilitering, IP, støttekontakt