vvs - JIJ

HOLE IN ONE®
J I J - p l a s t – N ä r d e t g ä l l e r f o r m s p r u t nin g a v p l a s t
SE/
VVS
MAG N ETS Ö K S Y STEM F Ö R VVS
Mag n ets Ø ke syste m fo r vvs
|
JIJ - plast – I tilfelle av plast i njeksjon moldi ng
Hole in one® magnetsöksystem underlättar för snickaren vid
montering av alla typer av plattor och panel över vvs väggdosor och
avloppsanslutning. Hole in one® systemet är anpassat till de mest
förekommande väggdosorna på Svenska och Norska marknaderna
och föres av ledande bygg­varugrossister/byggvaruhandlare.
NO/ Hole in one® magnetsøkesystem gjør det enklere for snekkeren
ved montering av alle typer plater og panel over vann og kloakk
tilknytning. Hole in one® systemet er tilpasset de mest vanlige
veggbokser på det svenske og norske markedet, og føres av ledende
byggvaregrossister/bygg­vare­forhandlere.
SE/
En komplett sats innehåller:
inneholder:
NO/ Settet
Art. nr. 2009
Hole in one®
Sats för VVS väggdosor
tappvatten och avloppsvatten
1 st
Art. nr. 8:28
VVS sökare
VVS søker
SE/
NO/
VVS sett for vann og avløp
3 st
Art. nr. 8:29
VVS insats
VVS boksinnsats
2 st
Art. nr. 8:30
VVS adapter
VVS adaptere
Ø 41 ➔ 51 mm
SE/
Hole in one® magnetsöksystem för VVS
– ett enkelt sätt att arbeta på.
Med hjälp av medföljande adapter passar söksystemet
till väggdosor med diameter 41 samt 51 mm.
NO/ Hole
in one® magnetsøkesystem for VVS
– en enkel måte å arbeide på.
Ved hjelp av den medfølgende adapteren passer søke­
systemet til veggbokser med diameter 41 og 51 mm.
1. Ø 41 mm
1. Ø 51 mm
2.
2.
SE/ Montera gipsplattan/
panelen.
NO / Monter gipsplate/
panel.
3.
3.
SE/ Sök upp insatsen
med Hole in one
sökare 8:28 och märk ut
centrum med en penna.
NO / Finn innsatsen med
HOLE IN ONE-søker
8:28 og marker midten.
4.
4.
SE/ Borra 3 hål med hålborr.
NO / Bor 3 hull med hullbor.
1. Ø 41 mm
1. Ø 51 mm
SE/ Placera Hole in one
insatsen i väggdosorna.
SE/ Placera Hole in one
adapter i rör 1 och 3, placera
därefter insatserna i alla 3
väggdosorna.
NO / Plasser HOLE IN ONE
­innsatsen i koplingsboksene.
NO / Plasser HOLE IN ONE
adapter i rør 1 og 3, deretter
­innsatsene i alle 3 koplings­
boksene.
Hole in one® är framtagen i samarbete
med ledande VVS fabrikanter.
NO/ Hole in one® ble utviklet i samarbeid
med ledende VVS-produsenter.
SE/
5.
5.
SE/ Tag ut insatserna och
arbets­momentet är utfört.
NO / Ta ut innsatsen,
dermed er arbeidet utført.
5.
Återförsäljare / Forhandler:
innehåller/ Inneholder
magneter
Tel. + 46 42 22 00 15 [email protected] www.jij-plast.se
J I J - p l a s t – N ä r d e t g ä l l e r f o r m s p r u t nin g a v p l a s t
|
JIJ - plast – I tilfelle av plast i njeksjon moldi ng