CURRICULUM VITAE Liv Nesse

CURRICULUM VITAE
Liv Nesse
Født:
Mobil:
13. mai 1960
93 01 93 00
Utdannelse
1991 - 1992
NORGES HANDELSHØYSKOLE
Høyere revisorstudium (statsautorisert revisor)
1983 - 1987
NORGES HANDELSHØYSKOLE
Siviløkonomstudiet, spesialisering i finans, økonomisk styring og regnskap
Diplomoppgave: Økonomisk styring i Sparebanken Vest
Arbeidserfaring
2009 - 2011
NORSK FOLKEHJELP
CFO – Leder for økonomi og controllere
2007 - 2009
FINANSHUSET ASA
Administrerende direktør
1996 - 2007
EXPERIAN/CREDITINFORM
CFO – nasjonal og internasjonal virksomhet
1991 - 1996
COOPERS & LYBRAND/PWC (Revisjon og rådgivning)
Revisor
Kompetanseområder
Ledelse av selskaper og økonomiavdelinger
Økonomisk styring og Intern kontroll
Budsjettprosess og prognoser
Rapportering – nasjonalt og internasjonalt
Planlegging og gjennomføring av årsoppgjør
Regnskap
Omstrukturering og effektivisering av selskaper
Endringsprosesser
Due diligence
Finanshåndbok
Kompetansebygging