Katalog - Engers Frimerker

FREDAG 5. OKTOBER KL. 17.00
All nos are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates. "BID" (GI BUD) lots are started at NOK 100 but may in some cases be lowered to NOK 50 during the auctioning.
The prices in brackets refer to the Norwegian Dealers' catalogue. Alle nummer er etter Norgeskatalogen, og prisene i parentes er fra Handlerkatalog nr. 41. Priskolonnen til høyre er våre netto vurderingspriser eller utropspriser uten gebyr. NB! HUSK AT BUD PÅ LOTS 1‐1075 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL. 13.00 DA DISSE LOTS AUKSJONERES FREDAG KVELD. Lot no.
Description
Cat. value
Estimate
NORGE BRUKT, (USED).
1
1
4sk våpen 1855. Lot 14 merker, alle påført arkpos. på baksiden, noe varierende margkvalitet.
2
do
Lot 6 merker med riststpl.‐nr.stpl‐datostpl. Fra prima til småfeil/tettklipt.
(8150)
1200
3
do
Vertikal 4‐STRIPE med 11‐streks rist. Dette er trolig den vakreste av de ytterst få vertikale striper som er kjent. Attest Finn Aune. Ex.Einar Lundstrøms berømte Norgessaml. omsatt hos A.Ebel 1984 for DM 17000!
(LIEB)
20000
4
do
Arkpos.D15. Prima merke med førsteklasses 11‐streks rist.
(1300)
600
5
do
Arkpos.A16. Prima merke med velplassert 11‐streks rist.
(1300)
600
6
do
Prima merke med 11‐streks rist.
(1300)
500
7
do
Arkpos. C48. Prima lettstemplet, 11‐streks rist.
(1300)
500
8
do
Marger noe under middels ellers feilfritt, pent riststpl.
(1300)
200
9
do
Arkpos.C32. Feilfritt merke med 12‐streks riststpl. (1300)
400
10
do
Feilfritt normaleksemplar med pen 12‐streks rist.
(1300)
400
11
do
Arkpos.C22. Førsteklasses 12‐streks rist, prima. Toppkvalitet.
(1300+)
750
12
do
Arkpos.D24. 3 brede marger, noe smalrandet til høyre.
(1350)
300
13
do
1 riststemplet og et pent datostemplet, begge med noe smale marger.
(2800)
400
14
do
Gode marger, prima merke med PRAKT nr.stpl."306".
(1350)
600
15
do
do. Prima merke med et meget sjeldent nr.stpl. Må være enten "363" eller "383", (LIEB)
begge RARITETER. Hvem har sammenligningsmaterial
2000
16
do
Prima merke med nr.stpl."117" (Hjertdal) 7 pkt
(LIEB)
1000
17
do
Pent nr.stpl. "133" (Hvideseid), middels til litt under middels marger.
(1300+)
500
18
do
Arkpos.D20. Prima merke med lett nr.stpl.
(1350)
500
2000
19
do
Arkpos. D12. Prima merke med omvendt nr.stpl. "42".
(1350)
500
20
do
Prima, bredrandet merke med PR.‐LUX nr.stpl. "48" (t1.)
(1350+)
800
21
do
Enormt bredrandet, feilfritt merke med nr.stpl. "23.."
(1350)
750
22
do
Feilfritt normaleks. med nr.stpl. "306".
(1350)
500
23
do
Arkpos. A9. Feilfritt normaleks. med pent nr.stpl. "207" (Molde)
(1350)
500
24
do
Arkpos. C8. feilfritt normaleks. med nr.stpl. "280"?/"290"?
(1350)
500
25
do/BS
Bredrandet merke på brevklipp. LUX nr.stpl. "25".
(1350+)
750
26
do
Et merke i en helt usedvanlig mørk blåfarge! ‐ pent nr.stpl. "25". Feilfritt.
(1350)
500
27
do
Litt smalrandet, meget pent nr.stpl. "31" (Bodø)
(1350+)
400
28
do
Feilfritt merke med nr.stpl. "306".
(1350)
500
29
do
Arkpos. C38. Feilfritt normaleksemplar med omv. nr. stpl. "42".
(1350)
400
30
do
Arkpos. B34. Feilfritt normaleksemplar.
(1350)
400
31
do
To brede, to "frynsete" marger, sentralt nr.stpl. "103"?
32
do
Bredrandet, lett nummerstpl., vertikal brekk langs venstre marg.
(1350)
300
33
do
Pos.D19 (uvanlig posisjon!) LUX "Aalesund 16.1.1856". Førsteklasses.
(LIEB)
1500
34
do
Pos.B40. Gode marger, prima merke, fullstpl."Christiania..".
(1500)
500
35
do
Oppgitt pos.D9. Nær fullstemplet "Christiania", gammel attest. Feilfritt.
(1600)
500
36
do
Prima merke, nær fullstemplet "Holmestrand".
(1350)
500
37
do
Arkpost. D5. Lett nr.stpl., 3 gode, 1 ordinær marg.
(1350)
400
38
do
Prima merke med gode marger, datostpl. "Aalesund".
(1500)
500
39
do
Prima merke med prims nr.stpl. "210" (Moss ‐ type1).
(1350)
500
40
do
Normaleks. med sidevendt fullstpl. "Tønsberg."
(1500)
500
41
do
Arkpos. A9. Litt smalrandig oppe, vakkert fullstpl."Christianssund 8.5.1856".
(1500)
350
42
do/BS
Arkpos.B34 på brevklipp. Normaleksemplar med datostpl."Christiania"
(1500)
400
43
do
Pen blekkannullering. Litt smal nedre marg, feilfritt.
(2400)
500
44
do
Blekkannullering + 11‐streks rist. Forskriftsmessig korrekt annullering men likevel ganske uvanlig! Kuriøs klipning! ‐ se foto.
45
do
Original blekkannullering, middels til noe smale marger.
(2400)
500
46
do
Oppgravert hjørne. 3 brede, 1 skrå/lett berørt marg, blått nr.stpl."100" fra Hammerfest, ‐ ikke vanlig på dette merket
(9000)
1000
47
1v1
Arkpos. D40, såkalt "dobbeltfot." Et utrolig bredrandet eksemplar med del av høyre arkmarg. Det kjennes kun noen få med hel/delmarg. Ex.Einar Lundstrøms berømte Norgessamling. 2 attester medfølger
(LIEB)
15000
200
500
48
do
To marger under middels, utglattet horisontal brekk, pent riststpl.
(17500)
1500
49
1,4
Begge HÅNDANNULLERT "242" på to av de kjente, ulike måter. NK1 smalrandet/berørt oppe, NK4 på brevklipp/noen flate taggespisser.
(LIEB)
500
50
1/20
13 skillinger i pen kvalitet inkl. nr.1 m/blekkstreker,2,10,13b/attest etc
(8175)
2000
51
1/34
Lot 12 mest ulike merker i stort sett feilfri kvalitet, noe småmorsomt.
(ca.4000)
900
52
1,7,12,14,89 Teknisk feilfrie, NK1 litt smalrandet, NK deler av 2 stpl. og litt grålig. Det medfølger også et falsifikat av NK7.
(6015)
700
53
2‐5
Skilling Oscar. Alle prima til PRAKT‐LUX "Kragerø", uvanlig utbud!
(1975+)
800
54
do
Kompl. serie. 2sk skjev, 3sk flott farge/1 lite taggebrudd,4sk‐8sk prima.
(1975)
450
55
do
Prima serie, alle PRAKT‐LUX nr.stpl. "160" ! Uvanlig flott serie.
(LIEB)
1500
56
do
Kompl. serie, alle med nr.stpl. "169", dels PRAKT‐LUX! Uvanlig utbud.
(LIEB)
1000
57
do
Komplett serie med nr.stpl., flere uvanlige, "80","216". Feilfrie merker.
(1975+)
58
do
Komplett serie med RISTSTEMPEL. Prima og meget uvanlig utbud!
(LIEB)
2000
59
2
2sk.Oscar. LUX "Drammen 27.6.1860", prima.
(LIEB)
1000
60
do
Velsentrert, prima. Sidevendt fullstpl. "Kragerø 2.2.1866".
(1000)
400
61
do
Velsentrert og prima merke med pent "Grimstad".
(1000)
400
62
do
Prima merke med god sentrering, pent omv. nr.stpl. "233".
(1000)
350
63
do
Velsentrert og prima merke med litt utflytende,LUX plassert "Tjømø".
(1000)
300
64
do
LUX nr.stpl. "169", liten taggebrekk i n.v.hj.
(1000+)
400
65
do
Prim merke med nr.stpl. "364", tydelig om enn ørlite urent avtr.
(1000+)
350
66
do
Prima merke med vakkert BLEKKRYSS. Uvanlig på dette merket.
(1000+)
500
67
2,4,6
2sk,4sk Oscar og 2sk våpen, alle med nr.stpl. "364".
(2925)
900
68
3
3sk Oscar. Dyp farge, LUX "Bergen 9.4.1859". Et utrolig eksemplar!
(LIEB)
1500
69
do
PRAKT‐LUX "Christiania 1.2.1862" + ørl.del av 2.stpl.
(500)
200
70
do
LUX nr.stpl. "160" , noe skjevt ellers prima, god farge.
(LIEB)
300
71
do
PR.LUX nr.stpl. "160" på merke i dyp grå farge, prima tagget.
72
do
God farge, skjevt ellers prima, PRAKT nr.stpl. "48".
(500)
200
73
3‐5
3sk‐4sk‐8sk Oscar. Alle med rettvendte, dels PR.‐LUX stpl. 3sk skjev.
(975++)
500
74
do
Alle 3 med nr.stpl., 8sk. PRAKT. 3sk med produksjonsfeil i papiret.
(975+)
350
75
3,5
Begge i meget dype farger, 3sk m/ørlite hjørnesmuss ellers feilfrie.
(850)
250
76
4a
4sk Oscar. Dyp farge, velsentr. LUX "Namsos",‐ meget vakkert merke!
(LIEB)
300
600
200
77
do
PRAKT "Nissedal 12.7.1861", (7 pkt.), prima. Sjeldent stempel.
(LIEB)
750
78
do
PRAKT‐LUX "Lofoten 3.5.1859". Liten brekk i 1 hj.tagg, dog sjeldent stpl.
(LIEB)
200
79
do
Prima‐PRAKT "Ørsvaag 9.3.1863" (7 pkt.)
(LIEB)
400
80
do
Prima‐PRAKT "Nordre Land 26.10.59", prima.
(LIEB)
200
81
do
PRAKT nr.stpl. "306". Det medfølger et merke med GRØNT nr.stpl.!!??, trolig "205" (Modum), men med en lang igjenlimt rift.
82
do
LUX nr.stpl. "199" (Rødenæs 9 pkt.) Stempelraritet i utrolig flott kvalitet!
(LIEB)
83
do
Omvendt nr.stpl. "338" (Vestnæs) Liten margrift, sjeldent stpl.
(GI BUD)
84
do
PRAKT‐LUX nr,stpl. "121" (Holden) (6 pkt.) Ørlite gulnet i papiret.
(LIEB)
200
85
do
LUX nr.stpl. "35" (Brevig), litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
86
do
LUX nr.stpl. "52" (Egersund), litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
87
do
PR.‐LUX nr.stpl. "77" (Frederiksværn), prima.
(LIEB)
200
88
do
PR.‐LUX nr.stpl. "83" (Førde).
(LIEB)
300
89
do
Prima‐PRAKT nr.stpl."94" (Grue).
(LIEB)
200
90
do
LUX nr.stpl. "121" (Holden), litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
400
91
do
LUX nr.stpl. "127" (Horten), uvanlig vakkert.
(LIEB)
150
92
do
PR.‐LUX nr.stpl. "135" (Hølen). Glassklart, prima.
(LIEB)
200
93
do
LUX nr.stpl. "180" (Levanger), prima.
(LIEB)
200
94
do
Prima nr.stpl. "263" (Skedsmo) (6 pkt.)
(LIEB)
250
95
do
PP.‐LUX nr.stpl "327" (Vaagen), litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
96
do
Velsentrert og prima merke med LUX nr.stpl. "2".
(LIEB)
200
97
do
Skjevt ellers prima, vakkert nr.stpl. "54" (Eid i Søndhordl.) 6 pkt.
(LIEB)
250
98
do
PRAKT nr.stpl. "127" (Horten), noe skjevt ellers feilfritt.
(GI BUD)
99
do
Prima merke med nr.stpl. "151" (Kjerringø). 6 pkt.
(LIEB)
250
100
do
LUX håndskrevet nr. "84" (Gausdal), prima.
(LIEB)
500
101
4a‐b
4 merker stpl. "Nissedal","Vinje","Laurdal i Thelem.","Hvideseid"/svakt spor av brekk. Dels meget sjeldne stempler, et med litt stempelsmuss.
102
do
To prima merker med LUX "Kongsvinger" og PR.‐LUX "Lillehammer".
(LIEB)
350
103
4b
Grønnlig blå. LUX "Lillehammer 28.6.1863", velsentrert, prima.
(LIEB)
300
104
do
Pr.‐LUX "Mo i Thelm. 22.6.1861" (7 pkt.), prima. Vakkert og sjeldent.
(LIEB)
750
105
do
PR.‐LUX "Moland 15.3.1861" (7 pkt.), prima. Vakkert og sjeldent stpl.
(LIEB)
750
106
do
PRAKT "Vinje 15.8.1861" (7 pkt.), skjevt ellers feilfritt. Sjeldent stpl.!
(LIEB)
500
300
1500
0
0
1000
107
do
PRAKT "Bø i Thelem. 23.1.1861", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
108
do
PR.‐LUX "Vardal 24.8.1863", litt skjevt, prima. "8" opp/ned!
(GI BUD)
109
do
LUX "Vadsø 8.8.1863", noe skjevt ellers prima. Tett grønnligblå farge.
(LIEB)
110
do
PRAKT "Porsgrund 12.11.1861", prima.
(GI BUD)
111
do
Prima merke med meget klar og fin "ABKLATSCH".
(LIEB)
150
112
do
Rettvendt nr.stpl. "22" (Balstad), pent merke.
(LIEB)
200
113
do
Pr.‐LUX nr.stpl. "133" (Hvideseid), noe skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
114
do
Pr.‐LUX nr.stpl. "220" (Næs i Romerike), prima.
(LIEB)
300
115
do
Prima‐PRAKT nr.stpl. "352" (Ørlandet.‐ 6 pkt.)
(LIEB)
300
116
do
Nr.stpl. "145" (Karasjok ‐9 pkt!) Småfeil på merket, dog raritet!
(LIEB)
200
117
do
HÅNDSKREVET NR. "242" (Ringsager), uvanlig fint. Prima.
(LIEB)
500
118
do
HÅNDSKREVET nr. "280" (Stange). Skjevt ellers prima.
(LIEB)
400
119
do
HÅNDSKREVET nr. "129 29/11", (Hougsund) skjevt ellers feilfritt.
(LIEB)
400
120
4c
Såkalt "mørk melkeblå", PRAKT‐LUX "Tjømø 14.7.1862". Prima.
121
5
8sk Oscar. LUX "Christianssund 11.4.1859". Velsentrert og er et utrolig eksemplar av 8sk. Oscar
(LIEB)
1000
122
do
Prima merke med PRAKT‐LUX "Christiania 13.1.1860".
(LIEB)
250
123
do
Førsteklasses PAR med sentralt, rettvendt "Kragerø 11.2.1861".
(LIEB)
400
124
do
Pen 3‐stripe, lettstpl. "Drammen 29.4.1861".
(LIEB)
500
125
do
Prima‐PRAKT "Christianssund 5.11.1863".
(350+)
200
126
do
4 merker hvorav 2 PRAKT‐stpl. "Bergen"/"Christiania" og 2 fullstpl. "Bergen"
(1400)
500
127
do
PRAKT nr.stpl. "172", litt skjevt ellers prima.
(350+)
200
128
do
LUX nr.stpl. "371" (Haabøl) (8 pkt!) Trolig UNIKT på en 8sk. Oscar.
129
5/92
Lot 12 merker, fra PR.LUX til ørsmå feil. Bra NK10,2x19,21,28.
(5960)
1200
130
6‐10
Skilling våpen 1863. Komplett serie med vakre "Kragerø"‐stpl Et meget uvanlig utbud! ‐ NK7 meget fargefriskt
(LIEB)
2500
131
do
Komplett serie, alle med NR.STPL. "35". NK7 har en ørliten tynnhet, dog er dette et meget uvanlig utbud
(LIEB)
1750
132
6
2sk.våpen 1863. LUX "Røraas 13.7.1867", ørliten del av 2.stpl.
(LIEB)
1000
133
do
Litt skjevt ellers prima, rettvendt "Hauges(und) 20.2.1867".
(1800)
700
134
do
Prima merke med pent, rettvendt "Bergen 11.6.1867".
(1800)
700
0
300
0
300
1000
135
7
3sk våpen 1863. Meget fargefriskt merke, skjevt, god tagging, LUX "Sandefjord 6.2.1869". Alt i alt et uvanlig fint eksemplar av dette merket
(LIEB)
2000
136
do
do. PARSTYKKE, rettvendt "Bergen", god farge. 1 minimal tg.splitt.
(8000+)
2000
137
do
Fargefriskt og prima, uvanlig fint merke, "Bergen".
(4000)
1500
138
do
Feilfritt merke med liten del av 2.stpl.
(4000)
1000
139
do
Feilfritt merke med liten del av 2.stpl., mørk grå farge.
(4000)
800
140
do
Pent stpl. "Kragerø", 1 litt kort tg., mørk grå farge.
(4000)
700
141
7‐9
3 single og et PAR. Alle med vakre stempler, dog er NK7 med tynnhet.
(5525)
1000
142
8I‐II
4sk våpen 1863. Lot 40 stk., alle sortert på plater og typer og flere undertyper og alle nyanser. Noen pene/interessante stempler finnes.
1500
143
do
24 merker oppsatt etter typer og farger/det siste ikke korrekt, men type‐ messig bra og med 2 PR.‐LUX stpl. og ellers meget pent.
1000
144
do
4 forskjellige 4sk,. alle vakkert til PRAKT "Kragerø".
(LIEB)
300
145
8Ia t3
LUX "Laurvig 27.5.1865", prima. Nydelig merke!
(LIEB)
250
146
do t4
LUX nr.stpl. "287" (Storelvedalen).
(LIEB)
200
147
8Ib
LUX engelsk nr.stpl. "383" fra Hull. Prima merke.
(LIEB)
300
148
8Ib t2,14X Den første med blekkryss, den siste pent "Maalsnæs" (7 pkt.)
(LIEB)
300
149
8Ib t3‐4
PRAKT "Laurdal i Thel..." og "Urland", begget 6 pkt. Et par små tg.splitt
150
8IIa t5
PRAKT "Hamar 1.3.1867". 3‐tallet er satt inn opp ned! ‐ artig kuriositet .
(LIEB)
200
151
do t5
PRAKT "Gjerestad" uten innsatt måned/dato‐tall, prima.
(LIEB)
300
152
do
PRAKT‐LUX "Thrygstad 18.1.1867", lit skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
153
do t6
PRAKT‐LUX "Aremark 24.7.1867" (6 pkt.), litt skjevt, prima.
(LIEB)
300
154
do t7
PR.‐LUX nr.stpl. "372" (Lyngøer ‐ 7pkt.) Prima.
(LIEB)
400
155
do t8
Prima merke, rettvendt stpl. "Svolvær 16.5.1868". (6 pkt.)
(LIEB)
200
156
do t8
LUX "Dovre 7.7.1866" (7 pkt.) 1 ørlite lav tg.spiss.
(LIEB)
200
157
8IIa,9
Begge PRAKT‐LUX nr.stpl. "35" (Brevig).
(LIEB)
500
158
9
8sk våpen 1863. LUX "Drammen 5.12.1863", litt skjevt, prima
(LIEB)
750
159
do
Komplett TYPESETT, prima til PRAKT "Kragerø", den ene rettv.nr.stpl."35".
160
10
24sk våpen 1863. PRAKT "Bergen 29.1.1864", noe skjevt ellers prima.
(LIEB)
750
161
do
Prima merke med enrings "Grims(tad) 5.3...".
(950)
400
162
do
Litt skjevt ellers feilfritt, prima stpl. "Arend(al) 8.3.1864".
(950)
400
163
do
PRAKT‐LUX "Stamsund". Velsentrert merke, 1 ørliten tg.splitt, dog vakkert.
(LIEB)
500
200
800
164
do
Prima merke med større del av "PAKKE(POST) Chris(tiania).
(950)
300
165
10,12,19Ia+d De to første prima, begge 4sk med helt minimale svakheter.
(2925)
600
166
11‐15b
Skilling våpen 1867. Komplett lettstpl.serie uten defekter.
(2500)
600
167
11
1sk våpen 1867. PR.‐LUX "Bergen" på uvanlig velsentrert merke. Må sies å være uvanlig høy kvalitet for dette merket!
(LIEB)
500
168
do
Velsentrert og meget fint merke, prima‐PRAKT "Hamar".
(400+)
250
169
do
PRAKT‐LUX nr.stpl. "35" (Brevig), uvanlig fint for dette merket!
(LIEB)
400
170
do
Litt skjevt ellers prima, del av pent nr.stpl. "35" (Brevig)
(400+)
200
171
11‐14,15b Lot 8 merker, hvorav 7 vakkert til PRAKT‐stpl. "Kragerø" + 1 blekkannull.
(1600+)
600
172
12
2sk våpen 1867. LUX "Riisøer 18.5.1868". Et fantastisk eksemplar til tross for en ørliten tynnhet. Kan 2sk2 finnes vakrere?
(LIEB)
500
173
do
PARSTYKKE med rettvendte nr.stpl. "35" (Brevig). Uvanlig objekt!
(LIEB)
500
174
12,15b,19Id Lot 6 merker med div. skipsstempler og utenlandske annulleringer,‐ ett med attest. (LIEB)
Vesentlig feilfrie merker, 1 m/minimal taggeslitasje.
750
175
13a
3sk våpen 1867, rødfiolett, klart trykk. LUX "Bergen 18.7.18687". Bra sentrering for (LIEB)
utgaven, prima tagging. Et uvanlig flott eksemplar
2000
176
do
Uvanlig velsentrert og prima merke, rettvendt "Bergen".
(1800)
1000
177
do
Litt skjevt ellers prima, lettstpl. del av "Christiania".
(1800)
600
178
do
Noe skjevt ellers prima, vakkert fullstpl. "Kragerø".
(1800)
600
179
13b
3sk våpen 1867, gråfiolett. LUX "Surendal 7.9.1872". Prima. Et utrolig vakkert merke i en meget vanskelig utgave
(LIEB)
2000
180
do
Litt skjevt, ellers feilfritt, lettstemplet normaleks.
(1250)
350
181
13b,15b
3sk3 og 8sk8. Begge feilfrie og lettstemplede.
(1625)
500
182
14X
4sk våpen 1867. LUX "Nærø i Namdal 5.7.1869", litt skjevt, prima.
(LIEB)
250
183
do
Prima‐PRAKT nr.stpl. "117" (Hjertdal) 7 pkt.. Lett brekk i ø.v.hj.tg
(LIEB)
300
184
14Y
4sk 4, tynt papir. LUX "Reendalen 2.3.1871". Meget vakkert merke.
(LIEB)
250
185
14y,15b
Begge med vakre NR.STPL. "35", det første med lett brekk.
(LIEB)
300
186
15a
8sk våpen 1867, rosa, klart trykk. PRAKT "Kragerø", noe skjevt som vanlig, ellers uvanlig fint for dette merket.
(3000+)
2000
187
do
Lettstemplet og pent merke, skjevt nedover.
(3000)
1000
188
15b
8sk våpen 1867. Prima merke, PRAKT "Bergen...".
(LIEB)
300
189
do
LUX "Christiania 28.8.1872", ørliten del av 2.stpl. Feilfritt.
(375+)
200
190
do
PRAKT‐LUX "Støren 5.11.1872", noe skjevt ellers prima. Uvanlig på 8sk!
(LIEB)
300
191
16‐21
Skilling posthorn. Komplett serie, alle prima til PRAKT "Kragerø". Den første er 16Ib med attest Moldenhauer.
(LIEB)
1200
192
15b/35
Lot 5 skillinger og NK28,35, inkl. 16Ib,16IIa, 2xNK20. Lettstpl. normalkvalitet og et par med småfeil.
(3950)
750
193
16
1sk posth. Ca. 40 merker på innstikkskort, hvorav en større del er pl.I En del er feilvare, men også en hel del feilfrie/brukbare eksemplarer.
194
16Ia
1sk posthorn, blek blågrønn. Type 1 pos.43, feilfrittt attestert Enger BPP.
(825)
300
195
16Ib
Mørk blågrønn. PR.‐LUX "Kragerø 17.2.1864", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
500
196
16IIa
Gulgrønn. LUX "Hamar 23.10.1876", litt skjevt, uvanlig fint merke!
(LIEB)
400
197
do
PRAKT "Brevig 12.10.1883", prima. Sent brukt men før utsalget til samlere!
(LIEB)
200
198
16IIb
Mørk grønn. Nr.stpl. "1" fra København. Uttalelse på tysk fra H.J. Enger.
(LIEB)
400
199
17a‐c
2sk posthorn. Morsom lot 6 merker i nyanser og med flere meget uvanlige annulleringer! Dette må besiktiges! Et par mindre taggesvakheter
200
17aX,cX‐21 7 ulike posthornsmerker, noen med ørsmå svakheter.
(4025)
600
201
17cX
2sk posthorn, ultramarin. Feilfritt merke, enringsstpl., attestert Enger.
(625)
250
202
do
Prima merke med del av enrings "Christiania", attestert "Enger BPP."
(650)
250
203
17cX,19Id 2sk og 4sk posth., begge feilfritt attestert "Enger BPP", deler av 2. stpl.
(1150)
300
204
18a
3sk posthorn. PR.‐LUX "Aasnæs 7.5.1872", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
300
205
do
LUX "Dønnæs 26.6.1872", prima (6 pkt.)
(LIEB)
300
206
18a‐c
Lot 64 merker (+ 25 m/mangler). Ett merke er * og 2 er (*). Stor variasjon i farger/plater, 1x"Sannæs" og flere fullstpl. Renslig lot.
207
18a‐b‐c
5 posisjons/typebestemte merker, 1x med lett brekk, alle lettstpl.
(790+)
208
18bX
LUX "Aalesund 3 XI 1875", en litt lav tg.
(GI BUD)
209
do
PR.‐LUX "Gol 28.6.1877", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
210
do
To merker fra ulike plater/farger, PRAKT "Størdalen" og "Thingvold".
(LIEB)
250
211
do
To merker som ovenfor, prima‐PRAKT "Ibestad" og "Vivelstad".
(LIEB)
250
212
18b‐c
Lot 10 merker, flere stpl. 1876‐77. Pene til småfeil,1xPRAKT "Ørsten".
213
do
Lot 8 merker hvorav 2x18c. Mest pen normalkvalitet.
(1150)
350
214
19Ia
4sk Posthorn pl. I. Prima merke, attestert "Enger BPP".
(1100)
400
215
19Ib
Brunviolet. Prima‐PRAKT "Christiania 17.6.1873." Signert FCM.
(1400+)
1000
216
19Id
Prima merke, vakkert del av "(Be)rgen 22.6.1875". Attestert "Enger BPP".
(500)
200
217
do
LUX "Sandefjord 12.12.1876", prima. Et FANTASTISK eksemplar.
(LIEB)
1000
218
19II
Prima merke stpl. "(Chri)stiania 28.10.1875". Attestert "Enger BPP".
(500)
200
1500
1200
1500
300
0
200
219
20
6sk posthorn. PR.‐LUX "Hammerfest", velsentrert og prima merke.
(LIEB)
400
220
do
PRAKT "Drammen", noe skjevt ellers pent.
(550)
250
221
do
PRAKT "Moldøen 28.2.1876", ørlite "nålestikk".
(550+)
200
222
do
Velsentrert, prima, lettstemplet merke.
(550)
200
223
20‐21
6sk‐7sk posthorn, lettstpl./ørlite avskrap på 7sk.
224
21III
7sk posth. Type 9, platepos.34. Prima merke, uttalelse på tysk fra Hans J. Enger medfølger.
225
22‐31,18
Angivelig komplette typeoppsett av skravert posthorn bortsett fra 3ø som er angitt "8 ulike typer". I tillegg 22x3sk inkl. 1 par, angitt som typer og nyanser. Tiden tillater ikke etterkontroll,‐ selges som utypet. Inspiser!
226
22
1ø skravert posth. LUX "Stenkjær 5 III 94", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
227
22‐25
1ø‐10ø, alle PRAKT‐LUX "Kragerø", 5ø er i parstykke på klipp.
(LIEB)
300
228
23
3ø skravert posth. Lot 30 stk. Typemateriell, anslagsvis 1/3 feilfrie ?‐ endel normalkval., noen med småfeil.
(7500)
750
229
24IIIb
5ø skravert posth. PAR i prøyssisk blå farge, oppgrav. Meget pent sentralt stpl. "Hovedjernb. Postexp".
230
25I
(LIEB)
10ø skravert posth. 3‐stripe med komplett HÅNDSKR. "Bredebygden 24‐11‐80". Trolig UNIK sak, da denne annulleringen stort sett forekommer som delannullering på 1 eller 2 merker
231
25II
LUX "Lesje 25.1.1881". Perfekt utseende, helt mikroskopisk tynnhet.
232
25/77
Lot 17 røde 10ø av div. art. Pene til PRAKT‐LUX stpl. 1x"Ingø"/6 pkt.
233
26
12ø skravert posth. PRAKT‐LUX "Narestø", uvanlig stempel!
(LIEB)
300
234
do
LUX "Nøtterø 31.7.1878", feilfritt normaleks.
(LIEB)
200
235
do
LUX hullstempel "Laurvig 12 IX 83", normaltagget, velsentrert og vakkert.
(LIEB)
200
236
27
20ø skravert posth. LUX "Ødegaardens Verk 18.4.1882".
(LIEB)
200
237
do
Skjevt ned ellers prima. LUX "Lærdal 26.7.1882".
(LIEB)
200
238
do
PR.‐LUX "Folden 6.2.1882", prima og uvanlig stpl.
(LIEB)
200
239
do
PRAKT "Grimstad 1.1.1879", noe skjevt ellers prima.
(GI BUD)
240
27,48I
Engelsk nr.stpl. "383" og LUX engelsk stpl. "Hull".
(LIEB)
300
241
28
25ø skravert posth. LUX "Kragerø 18.6.1883", god farge, normal tg.
(1000+)
500
242
do
LUX "Aaland 9.4.1883". Litt skjevt ellers feilfritt, normalfarge.
(LIEB)
750
243
do
PRAKT "Omlid 8.9.1878", feilfritt, litt svakere farge.
(1000+)
400
244
29a
35ø sjøgrønn. Prima merke.
(1600)
500
245
do
God tagging, rettvendt og pent "Bergen.
(1600)
600
300
(625+)
400
1800
200
(GI BUD)
1500
0
400
0
246
30
50ø skravert posth. PRAKT "Drangedal 5.3.1888", prima.
(LIEB)
150
247
32‐34
Krone Oscar. Kompl. serie, alle "Kragerø", 1kr og 2kr er PRAKT.
(LIEB)
400
248
do
Rundstemplet serie uten defekter.
(600)
220
249
do
Prima serie, både 1,50kr og 2kr med vakre fullstempler.
(600)
220
250
35
5ø skravert 1879. PR.‐LUX "Elverum 2.8.188.", velsentrert, prima.
(LIEB)
500
251
do
Prima merke, lett rettvendt "Kragerø".
(650)
300
252
36
10ø skravert 1882. LUX "Fikke 29.5.1882" (6 pkt.) Prima.
(LIEB)
500
253
do
PR:‐LUX "Kragerø 6.12.1882", prima.
(LIEB)
400
254
do
LUX "Flatdal 28 I 83", meget vakkert.
(LIEB)
300
255
37I
10ø uskravert 1882. LUX "Sogndal i Dal 10.8.1882", blekksupplert.
(LIEB)
300
256
37I‐II
Begge PRAKT "Kragerø" og "Tørisdal", prima.
(LIEB)
300
257
37II
LUX "Hamar 27.4.1882", en litt kort tg.
(GI BUD)
258
38xX
10ø uskravert 1882. PR.‐LUX "Borøen 12.7. 1..87", prima.
(LIEB)
150
259
do
LUX "Birid 14.11.1883", prima.
(LIEB)
200
260
do
LUX "Tørisdal 5 II 83", prima. Meget uvanlig stempel!
(LIEB)
200
261
do
HÅNDANNULLERT "Vågø 31/1 84." Fikk stempel 1887. Sjelden!
(LIEB)
500
262
38/53
5 stk. 10ø stolpeskr. med PRAKT‐stempler.
(LIEB)
350
263
39X
20ø brun, uskravert. LUX "Sogndal i Dal 14.8.1883", prima.
(LIEB)
250
264
39X,40IIa Henh.vis LUX og PRAKT "Kragerø", den første litt skjev.
(LIEB)
250
265
39Y
20ø brun, uskravert, stående vm. PR.‐LUX "Førde 8.12.1882", prima.
(LIEB)
200
266
40IaX
20ø ultramarin 1883. PR.‐LUX "Leer 24.8.1884", prima.
(LIEB)
200
267
40Ib
Mattblå. LUX "Lærdal 11.2.1885". Fotoattest Enger. Uvanlig flott!
(LIEB)
2000
268
40IIa
PR.‐LUX "Sandefjord 15.4.1884", en minimal tg.splitt.
(LIEB)
150
269
do
LUX "Ødegaardens Verk 29 I 1884", prima.
(LIEB)
200
270
40IIbx
Prøyssisk blå. "Luxuseksemplar" iflg. fototattest Lasse Nielsen.
(LIEB)
300
271
40IIbyX
Bentse papir, ligg. vannm. LUX "Svelvig 23.8.1884", prima
(LIEB)
1000
272
do
Komplett sett vannm.stillinger på Bentse papir. Vm.st.3 med småfeil, ellers feilfri normalkvalitet.
(4600)
1200
273
40IIbyY
Stående vannm. LUX "Lebesby 1.8.1884", prima. Fantastisk eks!
(LIEB)
1500
274
40/54
Lot 15 blå 20ø av div. art med pene til PRAKT‐LUX stpl. Det ener er 40Ib.
275
41/222
10 merker med div. annulleringer + 3 perfins. Besiktige!
0
1200
(GI BUD)
0
276
42IbX
LUX "Chra Byp 8F 9.2.84". Førsteklasses!
(LIEB)
200
277
do
PR.‐LUX "Strømmen Jernbst. 24.4.1885". Meget vakkert merke!
(LIEB)
200
278
42II
PRAKT "Chra Byp 11F 7.6.86", prima.
(GI BUD)
279
43aX
10ø 21mm. LUX "Nakkerud 13.8.1884", meget vakkert.
(LIEB)
150
280
43x3,45I
4 merker med 3‐RINGS nr.stempler brukt på Rørosbanen "100","162", "238" og "296". Klare avtrykk, 1x10ø med litt smuss.
(LIEB)
500
281
43b/53
4 merke med PRAKT‐LUX torings "Herland","Isfjorden","Rugsund","Tustern"
282
44
12ø mattgrønn. LUX "Inderøen 9.12.1884". Et sjeldent flott eksemplar
(LIEB)
2000
283
do
PRAKT‐LUX "Kragerø 7.1.1885", prima
(LIEB)
2000
284
do
Prima merke, del av "Christiania...III 84".
(2800)
1200
285
do
Prima merke stemplet "Bergen.. 84"
(2800)
1200
286
do
Prima merke, pent enrings "Hønefos 28.7.188.."
(2800)
1200
287
do
Del av vakkert "Frederiksværn". Attest Lasse Nielsen (nevner ikke er par litt flate taggespisser.) Meget pent utseende merke.
(2800)
600
288
44v1
Variant stort brudd i posthornsbøylen, prima
289
45I‐II
12ø brun/oransjebrun. 6 merker med 4 ulike stempler, et par PRAKT.
290
45I
12ø brun. LUX "Christiania 14XI84", prima.
(LIEB)
300
291
45II
12ø oransjebrun. PR.‐LUX "Kragerø 9.5.1885", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
300
292
45II/397
13 ulike single og et par, alle med større deler av "FRA NORGE"‐stpl.
293
46a
20ø 21mm. LUX "Sandefjord 24.8.1885 ", prima. Uvanlig fint merke.
(LIEB)
300
294
46a‐b
Begge PRAKT‐LUX "Ødegaardens Verk", prima.
(LIEB)
300
295
46b
20ø 21mm. LUX "Trøtten 19.7.1886". Et fantastisk eksemplar!
(LIEB)
300
296
do
LUX "Rysfjæren 22.5.1886". Prima. (6 pkt.) Førsteklasses!
(LIEB)
500
297
47
25ø 21mm. LUX "Tvedestrand 15.8.1885", prima.
(LIEB)
300
298
do
Prima merke, LUX "Skjærdalen 28.2.1886".
(LIEB)
200
299
do
Gammel "50"‐bunt
(11250)
300
48I
2ø/12ø. LUX "Rødtangen 13.8.1891". Sjeldent flott for utgaven!
(LIEB)
300
301
48II
Oransjebrun. LUX "Orkedalen 15.10.1890", prima.
(LIEB)
200
302
do
Komplett PLATEREKONSTRUKSJON, pent rundstpl!
(2000+)
500
303
do
PR.‐LUX "Christiania", prima.
(GI BUD)
304
49I,50,56
Stort brevkl. med 4‐stripe 1ø+3x2ø+3‐str.4ø stpl. "Bureau Réexp.de Christi‐ ania 31 IV 94". Dekorativt objekt uten defekter.
0
200
2000
600
500
1500
0
500
305
50a
2ø 20mm. LUX "Hurdal 5.2.1898", noe skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
306
50a‐b
2ø 2mm i alle 8 vannmerkestillinger, alle med ett rundstempel.
(600+)
200
307
50b
LUX "Inderøen 28.12.1892", prima. Vanskelig å finne LUX!
(LIEB)
300
308
51I
3ø 20mm pl.I. LUX "Frederiksstad 2 VI 87", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
300
309
51IIa,IVAb LUX‐PR.LUX henh.vis "Chra Byp" og torings "Vestbanernes...", prima.
(LIEB)
300
310
51IIb
3ø brunoransje 20mm. Pent merke med PRAKT "Christiania 2 V 89".
(1700+)
311
51IIc
LUX "Stangvig 10.12.1891". Dansk fotoattest som ikke nevner en tg.mangel.
(GI BUD)
312
51IIIa
PR.‐LUX "Lillehammer 28.3.1889", prima.
(LIEB)
200
313
51IVAb
PRAKT "Indre Kvarø 10.1.1893", prima.
(LIEB)
150
314
52I
5ø 20mm. LUX "Sortland 17.4.1887". Prima.
(LIEB)
200
315
52IIa
PR.‐LUX "Aasta 11.7.1890", prima.
(LIEB)
150
316
do
40 merker fordelt som 10 komplette typesett iflg. innleverer. Ser gjennom‐ gående meget pent ut uten defekter og renslig stempling.
(2000+)
500
317
52IIIa
PR.‐LUX torings "Almenning 27 XII 91", prima og ganske uvanlig.
(LIEB)
200
318
53I
10ø 20mm pl. I. PR.‐LUX "Tromsø 20.8.1887", prima.
(LIEB)
150
319
do
PR.‐LUX "Christiania", prima.
(GI BUD)
320
53IIa
LUX "Spydeberg 16.9.1887", prima. Uvanlig fin kvalitet.
(LIEB)
200
321
53IIbY
LUX enrings "Haugesund 18.7.1886". Uvanlig og vakkert!
(LIEB)
300
322
do
LUX "Leganger 12.12.1887", prima.
(LIEB)
200
323
53IIc
Såkalt "vinrød" på Lyche papir. Uvanlig enringsstpl. "Strand". Attest Flatheim.
(1600)
600
324
53IId
PRAKT "Thime 30.10.1885", prima.
(LIEB)
150
325
53IId,V
Begge med uvanligere HULLSTPL. "Atna" og "(Hovi)nd Jernbst."
(LIEB)
200
326
53IIIa
PRAKT "Nøtterø 11.1.1889", prima.
(GI BUD)
0
327
do
PR.‐LUX "Søveien 28.3.1889", prima.
(GI BUD)
0
328
53IIIb
PRAKT "Hareid ...", prima merke, ganske uvanlig stempel.
(LIEB)
200
329
53IIIc
PRAKT "Røst 2.2.1890" (6 pkt.) Prima.
(LIEB)
200
330
do
LUX torings "Foden 8 VII 90". Sjeldent stempel! ‐ 8pkt.
(LIEB)
200
331
do
LUX torings "Skonevikstranden 5 XII 90". (8. pkt!)
(LIEB)
200
332
53IVa
Stående vannm. PRAKT "Aasnæs Finskog 1.1.1891." Litt skjevt, feilfritt.
(LIEB)
150
333
53IVb
PR.‐LUX "Ødegaardens Verk 26.1.1891", prima.
(LIEB)
150
334
do
PRAKT "Ingø 6.4.1891", prima. (6 pkt.)
(LIEB)
200
1000
0
0
335
53IVc
Pl.IV matt karmin. Lett LUX plassert "Bjerkager 21.9...91". (6 pkt.)
(GI BUD)
0
336
53V
LUX "Fetsund 3.3.1892", prima.
(LIEB)
337
do
PRAKT "Venset 9.9.1891", litt skjevt ellers prima. (5 pkt).
(GI BUD)
338
53V,54IIe
PR.‐LUX "Reendalen" og "Ytre Reendalen". Den siste med lette spor etter en blekkpåskrift i tillegg. Begge feilfrie.
339
53VI
PR.‐LUX "Skjærdalen 21.4.1893", prima.
(GI BUD)
0
340
53VII t1
LUX "Reendalen 16.10.1893", prima.
(GI BUD)
0
341
do
Oppgravert i kronen. Prima‐PRAKT "Hedalen 23.2.1894". Sjeldent stempel!
(LIEB)
342
53I/145
Lot 10 single og PAR med mest 4‐RINGS nr.stpl., alle ulike.
343
54,63,69,79 54IIa,d,III,IV,V (2 stk.a), fellingstypesett av 63II,69II og 89, samt et 69I. Et par fullstpl/PRAKT av NK54.
(725+)
344
54I
Prima‐PRAKT "Christiania", muligens forløper til variant 1! ‐ besiktige.
(GI BUD)
345
do
LUX "Hvalstad 10.9.1888". Førsteklasses!
(LIEB)
346
54IIa
PRAKT "Aasnæs Finskog 27.2.1889", prima.
(GI BUD)
347
do
LUX "Lom 9.7.1889", prima.
(LIEB)
150
348
do
LUX violet "Næs i Romer 23.5.1890", prima.
(LIEB)
200
349
54IIb
Pl.II matt blå på Bentse papir. Litt tungt stpl. 1888, 1 kort tg.
(2500)
500
350
54IId
Dyp ultramarin nyanse, LUX violet "Næs i Romer 13.12.1890", feilfritt.
(LIEB)
300
351
do
PR.‐LUX "Hommelvig 2...0.1890", prima.
(LIEB)
200
352
54III t1
Pr.‐LUX "Hvalstad 29.9.1891", prima.
(LIEB)
150
353
do
LUX "Narestø 13.8.1891".
(LIEB)
150
354
54IV
LUX "Ask 19.9.1892", prima.
(LIEB)
150
355
do
LUX "Ødegaardens Verk 13.10.1892", prima.
(LIEB)
150
356
do
LUX "Melhuus 9.11.1892", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
150
357
55
25ø 20mm. PRAKT "Elverum 19.10....", prima.
(LIEB)
150
358
do
PR.‐LUX "Mo i Helgl. 30.2.1895", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
200
359
56
3ø antikva 1893. 4 vannm.stillinger og de 4 fellingstyper.
(880+)
300
360
68,77,100
De to første med nr.stpl. "46", det siste fullstpl. "Jomfruland 12XI 17". R!
(LIEB)
200
361
74+75/BS
Fiolett "Næsodden Landpost" på prima brevklipp. Sjeldent stempel!
(LIEB)
500
362
76Bv‐Bh
5ø 1898 i HEFTEPAR, attest P.Grünert 1996. Feilfritt, deler av 2 rundst.
(2000)
700
363
Bv‐Bh/Dvn‐Dhn To meget vanskelige heftepar hvor dessverre taggingen mellom merkene har sluppet og er forsterket med hengsler. Ekte sammenhørende.
(2200+)
1000
200
0
200
300
300
250
0
200
0
364
77II/BS
2 brevklipp med deler av HÅNDANNULLERING "Toftenes i Vesterålen". Det ene merket med taggedefekt, dog meget uvanlig sak!
365
77II/247
5 posthorn 1898 og 2 senere, alle med TELEMARK‐stpl., noen PR.‐LUX.
366
83X
50ø 1898 med feilstilt pakkepoststpl. fra "Christiania.. VI 97"!
(GI BUD)
0
367
83Y
50ø m/ST.VM. PR.‐LUX "Grimstad 10 V 06", prima.
(GI BUD)
0
368
85I‐87I
Kroneprov.1905. Kompl. rundstpl. serie, 2kr med lett taggesplitt.
(1725)
500
369
do
To serier i normalkvalitet, det ene er et prima 86II.
(3650)
750
370
do
Komplett serie med pakkestpl. 1,50kr med rundt hjørne.
(1675)
300
371
do
Komplett, prima serie, de 2 siste med pakkepoststpl.
(1725)
500
372
do
Feilfri, rundstpl. serie, dels deler av 2. stpl.
(1725)
450
373
do
Rundstemplet serie, 1kr&2kr prima, 1,50kr m/små tg.splitt.
(1675)
450
374
85I
1kr prov. 1905. LUX "Larvik 29 XI 05", noe skjevt ellers prima.
(LIEB)
500
375
do
LUX "Tvedestrand 1 II 03", litt skjevt ellers prima. Sjeldent flott for utg.
(LIEB)
500
376
85II
Olivengrønt overtrykk. Prima‐PRAKT "Kristiania 29VII07".
(800)
300
377
86I
1,50kr prov. LUX "Kongsvinger 14 X 08". Velsentrert, førsteklasses.
(LIEB)
1500
378
87I
2kr prov. Pr.‐LUX "Grimstad 9 IV 06", litt skjevt ellers prima.
(LIEB)
1000
379
do
LUX "Molde 31 XI 07", noe skjevt ellers prima.
(675+)
400
380
88X
30ø/7sk. LUX "Christianssand 18 V 07", prima.
(LIEB)
250
381
88X‐Y
Oppgitt, begge med de 4 ulike vannm.still. + 1 med variant stor hvit flekk i ovalbåndet.
(675+)
200
382
88Y
LUX "Hammerfest 15II 07", prima.
(LIEB)
250
383
89‐90
1kr og 1,50kr 1907, begge rundstemplet, feilfri normalkval.
(750)
250
384
89‐91
Krone Haakon 1907. Feilfri, rundstemplet serie.
(1750)
650
385
92a‐b
15ø/4sk. Lot 12 single og et parstykke. Pent til PRAKT, bl.a. "Svolvær".
386
92b
PR.‐LUX "Trondhiem 10m XII 08", prima.
(LIEB)
200
387
do
LUX "Vadsø 30 XI 08", meget fargefriskt og feilfritt merke.
(LIEB)
200
388
93
1kr Haakon 1909. Prima merke.
(1000)
400
389
93‐95
Krone Haakon 1909. Kompl. serie, 1kr skjev. Feilfrie.
(4360)
1100
390
94
1,50kr Haakon 1909. Prima merke med datostpl. 1912.
(3300)
1300
391
do
Noe skjevt, ellers prima. Lett rettvendt pakkepoststpl., datert 1911.
(3300)
1000
392
98
3ø posth.1909. LUX "Feltpostkontoret Ulven 25 V 16", prima.
(GI BUD)
393
107
40ø oliven posth. Prima 4‐BLOKK! ‐ rettvendte "Frederikshald"‐stpl.
(LIEB)
(LIEB)
300
200
300
0
350
394
114,251,403 Alle LUX "Sanna i Helgeland", "Gryllefjord" og "Bakkeby", prima.
(GI BUD)
0
395
114/721
Lot 34 merker vesentlig før 1955 med PRAKT til LUX stpl., inkl. bedre merker.
396
122R
2x20ø oliven fra rull på klipp stpl. "Moss 18VII22", begge sterkt feilskåret i automaten med venstre og nedre kant utagget.
397
127/643
127v1‐2,130v1,412v1,643v1, den siste på 4 ulike brevklipp. NK412 **.
398
142
PERFIN "F & Co" 1938, angivelig meget sjelden. Svak liten tynnhet.
(GI BUD)
399
145+151
KRONET POSTH. "Skarstad" (Ballangen) på klipp. (9 pkt.!)
(LIEB)
200
400
161/296,Tj.2 Lot 11 merker, alle PRAKT‐PR.LUX "Melbo" !! inkl. NK175,180.
(LIEB)
200
401
163/422
Lot 31 merker med div. varianter. En rask sjekk av noen viste mest NK‐var.
400
402
170
100ø portoprov. Lot 40 stk. rundstpl., flere PRAKT/LUX!
300
403
174 v2
20ø Abel med variant "HENSIK". Prima.
(NK 300)
200
404
178v1
Variant "Brann i koret". Pent reklamestpl.
(NK 450)
200
405
181‐83
Nordkapp I. Prima serie på stort brevklipp med komplette stempler.
(1105)
400
406
do
Komplett serie, 20ø med ekstra del av utenlandsk stpl.
(1105)
350
407
do
Prima serie, alle rundstemplet.
(1100)
400
408
do
Komplett serie, rundstemplet, feilfrie.
(1105)
350
409
do
Prima serie, rundstemplet.
(1100)
400
410
do
Kompl. serie stpl. "Nordkapp 20.8.30", oppklebet på uadressert konv.
(1105)
400
411
181‐84
Norkapp I og Radiumhosp. Dels PRAKT‐LUX stpl., 30ø LUX maskinstpl.
(1150+)
450
412
182‐83
20ø‐30ø Nordk.I. PRAKT og LUX "Hammerfest 5VIII34." Prima.
(LIEB)
750
413
194
15ø Nansen I. 17 stk. rundstpl., hvorav 2 PRAKT‐LUX!
(1615+)
500
414
216
5kr Haakon 1937. Prima sentralstpl. 4‐blokk, stpl. 1939.
(1700)
450
415
233/349
Lot 24 prima sentralstemplede 4‐blokker fordelt på 6 serier og noen single merker, bl.a. Nansen II,Landshj.I‐II,Krigsforlis,Nordkapp.
(3940)
1000
416
246 x2
KRONET PH "Fiskfjord" (Finnmark.‐ 8 pkt.) 2 flotte komplette avtrykk.
(GI BUD)
417
259
Legion. Oppklebet på liten konv., ministpl. "Tr.heim Br. 13 ! 42"
(750)
300
418
do
LUX "Grorud 31.7.44", prima.
(LIEB)
500
419
do/BS
Par på brevklipp med FDC‐stpl., prima.
(1500)
450
420
272
50ø V med vannmerke. Prima merke med attest Moldenhauer.
(4000)
1700
421
274
1ø V uten vm. LUX "Mjåvatan 25.1.43", prima.
(GI BUD)
0
422
308/BS
Merket bundet med linjestpl. "D/S FJALIR"+maskinstpl. "Trondheim 19.4.43"
(GI BUD)
0
250
(GI BUD)
0
100
0
0
423
322‐24
Krigsforlis. LUXUS‐SERIE "Kongsfjord 30XI44", prima.
(LIEB)
1000
424
350/52 etc HJELPESTPL. Lot 7 merker og 5 klipp, mest 1943/58, 2 nyere, alle ulike.
300
425
354/396 etc FINNMARK. Lot 7 klipp med kompl. KRONET POSTH.‐stempler fra 1950‐tallet + 3 hjelpestpl. Bl.a. "Kuvika" og "Punta" (8‐9.pkt!)
400
426
359‐69
Postjub. 1947. 8 serier hvor alle merker er i kval, prim‐PRAKT til LUX!
750
427
362/BS
KRONET POSTH. "Søvassli" på klipp. (9.Pkt!)
(LIEB)
428
363‐64
3 merker vakkert stpl. "Råstad", det ene PRAKT‐LUX.
(GI BUD)
0
429
364‐66
4 merker, alle med LUX til PR.‐LUX "Kodal".
(GI BUD)
0
430
379,403,432 Alle LUX "Holmestrand", "Kårstø" og "Fossdal", prima.
(GI BUD)
0
431
460/BS
KRONET POSTH. "Kolvik" i Finnmark på brevklipp. (9 pkt!)
(LIEB)
432
Bl.16
OL‐blokk med LUX "Hamar B 26.5.92" på hvert merke.
(GI BUD)
433
1149IIy
50kr Harald i 8‐bl.som viser mellomstadiet før manglende valørsiffer på det ene merket, brukt 2003.
400
434
1267/1726 25 merker med div. små varianter, forskjøvet trykk etc. Må sees.
250
435
1784 etc
6 nyere merker og 2 klipp. med div. "varianter". 17kr Sydpolen hvor "Norge" er forskjøvet opp på den andre teksten, 2 m/klare fargeavvik etc.
250
436
Tj.44
Tjenestemerker. To brevklipp med komplette stpl. "Feltpostkontor nr.9" og "..."Nr. 15", begge datert "10.4.40". Meget kort brukstid!
150
437
Tj.48‐58
Solkors. Kompl. serie,alle utenom 10ø,20ø,40ø garantistpl. "Enger".
(1103)
350
438
P7
Portomerker. 20ø grovtg. Knudsen. Prima merke med pent rundstpl. "Kongs..."
(600)
200
439
P16,18
7x100ø og 28x20ø. Gammel massevare, vesentlig rundstpl.
(1680)
300
440
P18
20ø i 6‐blokk stpl. "Langesund". Ikke så vanlig enhet.
441
**‐o
Samling 15 blokker fra P1/18 hvorav 9 stk stemplet inkl. 100ø,200ø. P18 finnes i ** 9bl. og 4‐bl. Ellers P13b og 15a i ** 4‐bl.
200
200
0
150
(6585+)
1000
8000
Returmerker.
442
Retur 1a
(13000)
Som ubesörget, lilla. Prima kvalitet på lite brevklipp, attest Molden‐ hauer. Antallet eksemplarer som har vært omsatt de siste 40år er så lite at dette desidert er blant de aller sjeldneste enkeltmerkeobjekter i norsk filateli og etter vår oppfatning sterkt underpriset. Ustemplet på brevklipp er i tråd med praksis i bruken av disse merker helt i startfasen.
443
1y
Som ubesörget", rosalilla. Skjevt, litt rundt hj., pent stpl.
444
1y+2y
Brevstykke med begge merker påført en underlig avstpl. "..ESS....SP" Samlerpåfunn ?? eller intern sak ?? Noe til gransking.
445
2xv1
Som unindlöst, mørk grnn. VARIANT UTAGGET, PR.‐LUX brevkl.
(3700)
400
300
(6000)
2500
446
1y
Som uindlöst, blågrønn. Som vanlig skjevt, ellers feilfritt. Meget pent stemplet "Chra Byp. 8F 2.4...".
(3700)
1200
447
2y
Skjevt ellers feilfritt, stemplet "Christiania".
(3700)
1200
(LIEB)
500
Reisende Posteksp.,Skipsstpl.etc.
448
14X
Velsenterert normaleks., vakkert fullstpl. "Østfinmarken 4.4.1870". R!
449
14Y,100
4sk4 prima "HMRFST D.HMBRG" og 10ø "(Hamm)erfest‐Skjervøy". Det medfølger en (GI BUD)
NK8 med "HMRFST.E.HMBRG" men små taggemangler.
450
18a‐b
To merker med rettv. "Hovedjernb.Postexp" (t2) og "Krania‐Randsfjord II".
(LIEB)
250
451
19Ic
Meget uvanlig annullering, "Dampsk.Sogn 1..12.1876"
(LIEB)
1000
452
30
PRAKT‐LUX "Hammerfest E. Hamburg 20 IV 94", prima.
(LIEB)
200
453
30
Pent fullstpl. "Østfinnmarken 6.12.1884", 1 liten taggesplitt.
(LIEB)
200
454
48II
2/12ø med større del av "D/S SOG(N)". Meget uvanlig annullering.
455
62
4‐RINGS "218" fra D/S Oscar II på Randsfjorden.
(GI BUD)
0
456
99
Par stpl. "(Ber)gen‐Herdlefjord 28 VIII 20". Meget kort brukstid!
(GI BUD)
0
457
BS‐o
Over 200 mest klipp, noen løse merker, med stempler fra et stort antall reisende posteksp. på SKIP. Flere PRAKT‐LUX avtrykk. Bør sees!
0
300
1000
MASSEVARE (WHOLESALE USED).
458
459
419‐21
359‐69. 900 serier Postjub. i poser.
(39600)
1000
1000 serier Jernbanejub. i poser fra gammelt engroslager,‐ usortert.
(19000)
1000
460
POSTENS KILOVARE 1984. 3 kg. forseglet av postverket, påklebet etikett som viser at dette stammer fra postens kilovaresalg dette år.
800
461
do. Identisk objekt som ovenfor.
800
462
do. 2kg fr samme parti som ovenfor, samt en åpnet/frasortert kilo pånotert årgang 1985.
600
POSEKARTOTEK mest 1910‐80‐tallet i 3 esker. Endel ** 1920‐30‐åra innimellom og videre opp til 1950‐tallet, men også endel ustemplet uten lim innimellom/må gjennomgås nøye. Bedre merker/mye V‐merker sett.
2000
464
POSEKARTOTEK 1950‐tallet til slutten av 1980‐tallet + tjenestemerker. Meget rikholdig på jubileumsmerker inkl. "blåmerker". Må besiktiges!
1000
465
BUNTER. 77 gamle bunter 1910/20‐tallet i cigareske. 7 av buntene er 5ø‐10ø Eidsvoldsjub. Ser meget originalt og spennende ut.
1000
466
POSEKARTOTEK fra NK18 til 1970‐tallet. Vi noterte endel 10ø‐20ø 20mm inkludert par og striper!, endel stemplede V‐merker. MÅ SEES!
500
ESKE med ca.5kg nyere klipp, 2011‐2012.
500
POSEKARTOTEK fra klassisk til 1960‐tallet i liten trekoffert. BESIKTIGE!
500
463
467
468
o‐**‐(*)
BS
469
ESKE med et femti‐seksti‐tall bunter av diverse størrelse fra posthorn antikva til postjub. Besiktige!
300
470
To cigaresker med noe over 50 gamle, norske originalbunter ca.1910‐30‐ tallet pluss endel bunter fra S‐DK‐Tyskland.
300
471
Lot 56 gamle bunter inkl.5x10ø 1898 og 1x5ø 1898/nr.stpl. på toppen peker på usorert vare ? 1 bunt 25ø rød posthorn.
200
10 små cigaresker fylt med brevklipp, mest posthorn 1910‐utg., samt en mappe med (GI BUD)
3 mindre ** arkrester fra samme periode.
0
473
2 skoesker med massevarer, bl.a. ca.3000 Løve II i gamle bunter. Besitkige!
(GI BUD)
0
474
Ca.4,5 kg. frasortert postkiloklipp,‐ Olav‐perioden,‐ innlev.fra Tyskland.
(GI BUD)
0
475
Lot 20 gamle "pakninger" med div.antall løvemerker fra 1920‐tallet. Må sees.
(GI BUD)
0
PLASTKASSE med div. posevarer fra skilling til nyere. Noe spredt men assortert. Må besiktiges,‐ sent innlevert.
(GI BUD)
0
ESKE med ca. 6kg klipp fra postverkskiloer, mest Olav‐perioden, noe eldre. Angivelig (GI BUD)
ikke plukket for stempler.
0
472
476
BS‐**
o‐**‐?
477
MINNEBLOKKER, BYPOST, ESSAYS, LITTERATUR, LYKKEBREV, DIVERSE.
478
Minneblokker‐Lykkebrev og annen kuriosa. Fra.MB1‐1a trolig komplett, Lykkebrevet i 1‐2‐3 deler brukt/**/på konv., minneark fra Nordia 2002 med usirkulerte 100kr.og 10kr sedler innmontert og div. annet. MÅ SEES!
1000
2000
479
o
Sportelmerker. 240 skill. i 6‐blokk, flott håndannullert "10/11/74". Meget sjelden i slike enheter,‐ muligens UNIK
480
o‐*
Stempelmerker ect. Ca. 150 stk. i innstikksbok + 3 sportelmerker. Likeså 24 div. dokumenter med stempelmerker 1901 til 1960‐tallet. Ganske variert lot med god spredning, litt dublisering.
500
481
DOKUM. Album med ca.130 veksler, for en stor del med stempelmerker, 1930‐åra.
500
482
Bk.
3 ulike Jernbane‐brevkort. To prima ubrukte i grønn og rød farge og et meget sjeldent påsatt 3x5ø NSB‐merker/dessverre delvis avrevet/brekk i kortet
500
483
o
Lot 13 gamle jernbanemerker fra 5ø‐50ø, alle i ulike valører/nyanser.
484
*
Trondhjem‐Stören Jernbane "Pakke‐Frimærke", 2sk og 4sk pent ubrukte.
300
485
B
Lykkebrev. 2 prima, korrekte bruksbrev fra "Oslo Brev 3.." og "... Brev 4..." i mai/juni 1964. Langt mer uvanlige en "Flyktningehjelpsbrev".!
300
486
B
Bruksbrev fra "Oslo brev 6 1.7.64".
200
487
B
do. Komplett i 3 deler, talong B, på liten konv. fra "Oslo 10.8.64".
200
KON‐TIKI‐brev frankert med 2x3fr+2fr Fransk Oceania og stpl. "Papeete Ile Tahiti 26.8.47" og singert "Erik Hesselberg", prima.
500
Trondhjems Bypost. Bk2 stpl. "T.hjems Bypost 2.3.78", trolig stemplet av samler ? Prima.
250
488
489
o
(GI BUD)
0
500
490
o
Kristiansunds Bypost. Bk.1 stemplet "Christiansunds Bypost M. Andresen&Co 1.7.1879". KIeberester i en kant vesentlig bak. Avstemplet eller brukt ? Ikke kjent hverken brukt eller ordrestemplet? i Aunes kat.
491
o
Levanger Bypost. Nr.1,2,4. Alle stemplet og påført datering for hånd i midtfeltet. Dette må kontrolleres av spesialist.
492
*‐**‐o
Diverse bypost i innstikksbok. Vi noterte 4 pent stemplede Arendal, noen stemplede Tromsø og en lang rekke ustemplede. Også noen helsaker, bl.a. en 5ø rød konv. fra Holmestrand pent ordrestemplet!
493
**
Arendal Bypost. Nr.9‐10. Begge i prima 32‐blokker.
750
494
**
Aalesunds Bypost. 3ø rød,5ø blå i helark a 100. Litt urent tagget.
750
495
o‐*
Trondhjems Bypost. 30 ulike, vesentlig samleravstemplet. Tromsø‐ Hammerfest‐
Vardø‐Vadsø 19 ulike ustemplet. Noen få litt sekunda..
500
496
(*)‐*
Norsk misjonspost på Madagascar. Nr.1 og 2, den siste med liten tynnhet, ellers meget pene.
1000
497
(*)
NYTRYKK. De offisielle nytrykk av NK1‐5,15 fra 1962 samt et ettertrykk av Nymans prøvetrykk av 8sk Oscar, samt 2 sett av nytrykkene fra 1965 og ett sett av nytrykkene fra 1969 og en Norwex minneblokk 1955. (26 stk).
498
(*)
NYTRYKK 1914 av NK1‐5,15 i utaggede marginalpar. Opplag kun 550 av hver og angivelig kun 100 stk. utagget.
499
*
PRØVETRYKK i rød farge av 1ø 1910. Prima
500
(*)
Fargeprøve fra moderklisjeen til et posthornsmerke, uten valør.
300
501
**
Essays. 9 ulike fra 2ø til 5kr samt et (*) prøvetrykk av 20ø blå Eidsvold.
400
502
**
Lot 15 ulike essays fra Kra.Fil.klubb fra 1ø reindsyr til 5kr Nidaros, dels med enorme marger. 3‐4 med småbrekk/smuss i margene.
500
503
**‐*
Essays 1ø reinsdyr til 5kr Nidaros, 14 ulike valører **, alle i lys bers farge, et par med lette brekk. Også et 2ø brun (*) og 5 taggede */noen tg.mangler.
500
504
*‐(*)
Essays,‐ 1ø reinsdyr‐5kr Nidaros, 24 valører, alle i samme olivengrå farge. 2‐3stk er (*).
250
505
**
Helark a 50 julemerke fra Landsforeningen mot kreft, samt 2 oblater i helark på 35/50 fra "Oslo Indremisjon 100 år" og "Den Indre Sjømannsmisjon".
200
(Aune 4500)
1000
1000
750
(NK 3600+)
1500
1500
506
Mynt‐replica. Samling over 500 stk. fra hele verden ca.1925/28 montert i gammelt spesialalbum. Meget artig kuriosum! MÅ SEES.
1000
507
do. Maken samling som ovenfor.
1000
508
Litter.
Håndbok over Norges Frimerker bind I og II med nytrykkene, samt "Hånd‐ bok over Norske Filatelistika" m/nytrykkene. Prima, så godt som nye.
600
509
Litter.
De samme 3 bind som ovenfor med nytrykkene, pent brukt.
600
510
Litter. De nye Håndbøkene bind II,IIIa,IVb,V,V,VI,VIII. Bind IIIa og IVb innbundet, de øvrige uinnbundet, bind VII litt sliltt.
450
511
Litter. Lot 5 kataloger/skrifter. 4‐rings nr.stpl., Danielsens skipspostkat., Tiemers jernbanepost (1.utgave), 2 gamle poststempelfortegnelser.
300
512
Litter. HÅNDBOK OVER NORGES FRIMERKER, bind I/II (1963‐66) m/nytr.
500
513
Litter.
World History Stamp Atlas. Interessant bok med engelsk tekst+kart.
(GI BUD)
0
514
Litter. Lot 6 små bøker, hefter. 2 om danske stempler, 1om Fr.Nansen på tysk.
(GI BUD)
0
HELARK ARKRESTER (Wholesale Bogen).
515
**
158. 30ø/45ø Svalbard. Uvanlig pen hjørne 25‐blokk.
(1250+)
350
516
**
189‐92. L.Holberg. Henh.vis 36‐17‐54‐13 stk. Meget godt parti med stor overvekt av den gode 20ø
(26740)
6000
517
**
225‐28. 60 serier Dr. Maud, endel i blokker.
(2040)
250
518
**
336. 300 stk. 30ø London i helark..
(4800)
500
519
**
356,400,402. 40ø blå løve, 55ø gul og 60 grønnblå Haakon, alle i kvartark.
(5050)
1250
520
**
394,395,397. 59x25ø grå, 190x30ø grå og 42x35ø karminbrun Haakon i arkdeler
(24215)
3500
521
**
428‐30. Norwex 1955. 157 serier hvorav 61 serier i løse merker og resten i 4‐
blokker. God kvalitet
(56520)
6500
522
**
445‐47. 38 serier Nordkapp V i poser.
(6080)
600
523
**‐FDC
(** nom.44000+
3 esker med årgangene 1977‐2005 i årssett/dublisert, hefter/mest 4‐5 av hver,miniark opp til 20 av hver,presentasjonssett,4‐blokker samt endel 10‐bl., plus litt i perioden 1973‐76. I tillegg finnes trolig FDC komplett, postens utstillingskort og annet i perioden (kompl.??) MÅ SEES
12000
524
**
Lagerparti i 10 mapper/innstikksbøker/permer fra Løve II til 1962. Vi noterte bl.a. (over 100 000)
10xUniversitet, rikelig med gode Haakonvalører, 95xNK207, ca.150 serier Blomster, 38xFlyktninge, bedre Løvemerker dublisert. Noe usyste‐ matisk lagret, men innholdsrikt og velassortert parti
10000
525
** Parti arkdeler, blokker etc. mest 1937/60. En hel del bedre Haakon inkl. 19x60ø,11x2kr,68xNK207,div. Løve 1940,50 serier OL, 46x45ø Polio og en hel del annet. Litt redusert HK‐verdi =
10000
526
o‐**
LAGER i 3 bøker mest fra 1910‐80‐tallet, både stpl. og ** (* ikke kalkulert/ei heller noe variabelt før 1910/dog et pent NK1). Det øvrige er anslått for den ** delen + det stemplede over HK5,‐ til ca.60/70000,‐ I tillegg kommer endel ** etter 1970 for nominal ca. 5040,‐
527
**
Parti blokker og enkle merker 1914‐ca.1975. Vi noterte 50x5ø,7x10ø, 27x20ø Eidsvoldjub. (+ noen m/feil), noen Abel og andre før 1940, noe spredt 1940‐60, derfra en god del i 25‐blokker, bl.a. Flyktningehj. og en bra periode rundt 1970. Forsiktig opptalt
(Over 60000)
8000
528
**
Assortert parti blokker/arkbiter og hele/halve ark i perioden 1940‐tallet til 1970‐
tallet. Av bedre ting noterte vi 50 serier Sanitetsforeningen 1960 og 50 serier Flyktningehjelpen, noen blokker Nordk.IV. Endel tjenestemerker
(ca.85/90000)
7500
529
**
To lagerbøker med blokker, striper og single mest 1945‐92 litt tilbake til 1929. Relativt jevnt besatt i perioder, ingen i veldig store antall. Endel bedre som OL, Nordkapp IV, bedre Haakon‐valører, bruksmerker 1962‐65 etc. Nominalverdien etter 1975 er ca.4470,‐ + HK ca.3500
(ca.82000)
9000
6000
530
**
(Skanfil 66206)
4 arkmapper med helark og arkdeler, vesentlig 1960/82 og for en større del før 1975, samt noen utgaver 1937/57. Partiet er vedlagt en opptellings‐ liste i henhold til Skanfil‐katalogen 2009
5000
531
**
Parti i poser mest 1950‐tallet, men også 20xNK115 etc., samt 40 blokker av blokk.4 (over 55000)
og ca.175x55ø VM på ski og div.40ø,60ø,90 VM. Vi har redusert verdien i opptellingen pga noe feilvare innimellom
5000
532
**
(ca.28000)
Parti 1888/1960 i innstikksbok, vesentlig blokker. En mengde litt bedre ting fra NK49II‐50 i 4bl. via noen bedre single 1920‐tallet m/3x155II etc., 12‐
bl.Radiumhosp.,7‐blokker Nansen I, 9‐bl. av 221x, 2xLegion, 6‐blokk 5kr Haakon, 6‐
bl. 25ø grå,35ø,60 Haakon,6‐bl. Nordk.IV og mye annet
5000
533
**
Mappe med div. helark/arkbiter/blokker, vesentlig 1970‐80‐åra men også noen eldre bl.a. 40ø Indremisjon. Totalt nominal 8380 +. Det med‐ følger tjeneste 31x200,35x49,37x180 og 43x249
4500
534
**
Div.blokker og single merker mest 1937/90 i 6 innstikksbøker+ SAFE‐ark 1971‐89+1 pose. Assortert, allehånde. Hovedtyngden 1960‐80. HK28800,‐ + nominal.4350,‐ for det nyere
4000
535
**
Album med 4‐blokker og noen hefter 1970‐93, mest en blokk av hver, noen få dubletter. Noen få eldre som 4‐blokk 5kr.Haakon! og større bl.1kr.1,50kr.
(Nom.3800+)
2000
536
**
Parti helark 1966‐1980‐tallet (mellom NK575 og 936). Assortert parti med oppgitt katalogverdi.
(ca.20000)
2000
537
**
Enkeltmerker og mindre enheter 1970‐80‐tallet i 4 poser.
(Nom. 2946)
1500
538
**
ESKE med div. ark/arkbiter etc. frem til rundt 1980, noen 1950‐tallet. Frem til 1975 for HK ca.7000,‐ deretter for nominal ca. 1775.
539
**
Tj.26&28 i helark, samt halvark av 12 ulike mellom tj.33 og 59 inkl.47I !
(13750+)
540
**
Tj.111. 90ø med fosfor. 100 stk. i splittet helark.
(1500)
1000
1500
200
NORGE UBRUKT, (MINT/UM, UNGESTEMPELT).
541
*
2. 2sk. Oscar. Fargefrisk og uvanlig velsentrert og letthengslet 4‐BL. En vertikal "bulk" i venstre par skjemmer ikke en meget dekorativ blokk
542
*
do. Dyp,fin farge, litt skjevt, feilfritt, full originalgummi med liten hengslerest.
(5000)
543
(*)
do. Fargefriskt og meget vakkert merke med dyktig regummiering.
(* 5000)
700
544
(*)
3. 3sk.Oscar. Feilfritt merke med god farge, påsatt ny gummi.
(* 2500)
400
545
*(*)
4a. 4sk Oscar. Velsentrert og meget pent merke.
(2500)
546
(**)
4b. Grønnlig blå. Meget fint regummiert/manipulert gummi.
(* 3000)
500
547
(*)
5 8sk Oscar. Skjevt ellers feilfritt, regummiert.
(* 10000)
1250
548
(**)
do. Fargefriskt og meget fine merke, meget fint regumm./manipulert gummi.
(* 10000)
1500
549
*
6. 2sk våpen 1863. Full originalgummi med lite hengslespor, litt skjevt ellers prima. (5000)
Fargefriskt og pent
550
**
7. 3sk våpen 1863. Den kjente boktrykksforfalskningen i postfriskt parstykke, prima.
8000
2000
1000
2000
500
551
*
9. 8sk våpen 1863. Litt skjevt ellers prima, full originalgummi
(6000)
2000
552
*
do. Noe skjevt ellers feilfritt. Attest F.C.Moldenhauer.
(6000)
2000
553
*
do. Uvanlig vakkert merke. Gummien har vært fuktet/kan ikke garanteres.
(6000)
800
554
**
10. 24sk våpen 1863. Prima merke fra en litt uvanligere plate/trykn.
(700)
300
555
**
do. Prima velsentrert merke.
(700)
300
556
**
12. 2sk våpen 1867. Pen hjørne‐4‐blokk. Klebespor i margene.
(2000)
600
557
*
13b. 3sk våpen 1867. Noe skjevt, prima. Gråfiolett med klart trykk Se fotnote i NK. (3300)
Attest F.C. Moldenhauer.
1400
558
*(*)
15b. 8sk våpen 1867. Meget vakker og SJELDEN hjørnemarginal 3‐stripe med helt minimale hengslepor. Meget dekorativ og prima enhet
(LIEB)
7500
559
**‐*
16IIa‐IIav1. 1sk posthorn i marginal 6‐blokk med VARIANT. 5 merker inklusive varianten er **.
(Ca.1000)
350
560
**
17aX. 2sk posth. gråblå. Prima postfrisk 4‐blokk.
(600)
200
561
*
20. 6sk. posthorn. Litt skjevt ellers prima.
(3250)
1000
562
**
21II. 7sk posthorn. Prima merke.
(1250)
400
563
*(*)
21III. Ørlite hengslespor, prima.
(350)
150
564
*‐(*)
22x2,24IIa,24IIIab,26x3,27x2,28. 1x1ø,2x12ø,1x20ø er (*) eller regummiert. 25ø har (* 11650)
noe fuktskadd gummi, 1x20ø */liten patinaflekk.
565
*
25I. 10ø skravert posth. 2 merker i noe ulike nyanser, eldre hengslerester.
(1800)
400
566
*
do. Noe skjevt ellers feilfritt.
(900)
300
567
*‐(*)
27. 20ø skravert posth. Litt skjevt ellers prima med full originalgummi. Det medfølger et ekstra eksemplar som er regummiert
(2500 +)
1000
568
*
28. 25ø skravert posthorn. Prima merke med attest Finn Aune.
(3000)
1200
569
**
30. 50ø skravert posthorn. Prima merke.
(1350)
500
570
**
31. 60ø skravert posthorn. Litt skjevt ellers prima.
(1450)
500
571
**
32‐34. Krone Oscar 1878. Prima postfrisk serie.
(4200)
1500
572
*‐(*)
35. 5ø skravert 1879. Pent ustemplet med noe restgummi.
(* 20000)
2000
573
*
38xX. 10ø uskravert 1882. God tagging, mindre hengslerest.
(4500)
1500
574
*
40IIa. 20ø uskravert. Skjevt ellers feilfritt, attest FCM.
(4400)
1200
575
**
41. 3ø 21mm. Prima postfriskt merke.
(4250)
1800
576
*
44. 12ø mattgrønn. Velsentrert, prima med førsteklasses attest FCM.
(10000)
4000
577
*
46b. 20ø 21mm. Full originalgummi, ørliten brekk i 1hj.tg.
(4000)
800
578
(*)
do. Noe restgummi som ikke kan verifiseres. Uren tagging.
(* 4000)
300
1000
579
**
49I. 1ø 20mm. Prima 4‐blokk med marg.
(1000)
300
580
**
49II,55. 1ø og 25ø 20mm, begge postfriske.
(915)
350
581
(*)
51IIb. 3ø brunoransje, Bentse papir. Pent regummiert merke som er vanskelig å finne ustemplet.
(* 11000)
582
*(*)
51IVAb. 3ø 20mm. Hengslesporet bortimot usynlig.
(625)
250
583
*
52IIa. 5ø smaragdgrønn. Oppg. typer 1‐2‐3. Den første med full gummi, de 2 andre med litt variable baksider/tung hengsling.
(3600)
800
584
*
53I. 10ø 20mm, pl. I. Litt skjevt ellers pent ustemplet.
(2500)
800
585
*
do. Skjevt ellers feilfritt.
(2500)
600
586
*‐(*)
53I‐VIII. Tilsammen 13 ulike 10ø 20mm. Ca. halvparten med originalgummi, resten med delgummi eller uten gummi. Er par m/kvalitetsanm.
(* 13850)
587
*
53IIb. 10ø pl. II, vinrød. Velsentrert, pent.
(1900)
600
588
*
53IId,IVb,IVc,VI,VI type 1. Alle med gummi, normalkvalitet.
(2750)
700
589
**
53IIIb. 10ø 20mm. Prima postfriskt merke.
(2550)
1000
590
*
53IVa. 10ø m/stående vannm. Noe skjevt ellers prima.
(800)
250
591
*(*)
54IIe vt1. 20ø 20mm VARIANT UTAGGET. Førsteklasses kvalitet.
(12500)
5000
592
**‐*(*)
55. 25ø 20mm. 4‐blokk med venstre marg. Svak "skygge" i limet i nedre par.
(1700+)
500
593
*
do. 8 merker oppgitt å være et komplett TYPESETT. Mest prima, et par litt variable baksider.
(800+)
250
594
*
57. 10ø 1893. PAR. Høyre merket prima, venstre merke med papirrest i gummien.
(3200)
600
595
**
62. 10ø grovtg. Centraltr. Litt skjevt ellers prima.
(2400)
900
596
**
do. Postfriskt merke med meget god tagging, svak brekk i 1 hj.tg.
(2400)
500
597
*
63. 20ø grovtg.Centraltr. Taggevariant samt taggemangel n.v.hj.
(3500)
400
598
**
69. 20ø grovtg. Knudsen. Prima merke med hjørnemarg. Hengsle‐ rest ute i margen
(3250)
1200
599
*
do. Prima merke med svakt hengslespor.
(700)
300
600
*
73‐84. Antikva 1898. 19 merker inkl. ligg.&st. vannmerker.
(4040)
800
601
**
78. 15ø 1898. Prima vertikalt par med marginal "August 1908". Hengslerest ute i margen
(5400)
2000
602
**‐*(*)
79. 20ø antikva 1898. Prima 4‐blokk. Et ørlite hengslespor mellom merkene i øvre rad/knapt sporbart.
(2320)
750
603
**
83X. 50ø 1898. Førsteklasses merke
(3100)
1200
604
**
86I. 1,50kr provisorie. Pent postfriskt merke.
(2000)
800
605
**
87I. 2kr prov. Uvanlig velsentrert og pent merke.
(2400)
1000
1000
1500
606
**
87II. 2kr prov., karmin overtr. Prima merke med god sentrering.
(2800)
1200
607
*(*)
do. Prima merke med ørlite hengslespor.
(600)
250
608
**
94. 1,50kr Haakon 1909. Bra sentrering for dette merket, prima.
(2300)
1000
609
**
do. Hjørnemarginal 6‐BLOKK, noe skjev ellers prima.
(13800)
5000
610
**
96‐98,100‐103,105‐109. 12 ulike posthorn inkl. prima 50ø‐60ø
(4733)
1500
611
**
99/125. 25 div. posthornsmerker fra 5ø til 50ø (+ en noe urent tagget 6‐bl. av 5ø/ikke medregnet). Ingen billigvalører representert. 1‐5 av hver
(8560)
1750
612
**
99x2,100,102b‐103,107,120‐22,125. Prima, ekstra 5ø på tykt gullig papir!
(3550+)
1200
613
**
105. 30ø grå posthorn. Litt skjevt ellers prima.
(500)
200
614
**
106‐107. 35ø og 40ø posthorn, prima.
(1075)
350
615
**
107. 40ø oliven posth. Loddrett 3‐str. 1 liten tg.spl. i øvre merket, de andre prima.
(1275)
300
616
**
107. 40ø oliven posth. Prima 4‐blokk. Meget sjelden i blokk! (se NK (LIEB)
1500
617
**
109I. 60ø mørk blå posth. 3‐stripe. Skjev, ellers feilfri
(12000)
2500
618
**
109II. 60ø posthorn. Litt skjevt, ellers prima.
(1300)
400
619
**
110/292. Lot 7 gode serier + 1 singel merke. Alt postfrisk, vesentlig prima.
(4210)
1000
620
**
118/484. Lot 39 merker inkl. 1ø‐5kr V, Haakon kronevalører, Blomster,Flyktn.
(2140)
500
621
**
127. 20ø Lilla Løve I. Ørlite skjevt ellers prima.
(550)
200
622
**
127,144. Begge 20ø lilla i par, 1 spl. tagg.
(2750)
500
623
**
127,144. 8‐bl‐+4‐str+3‐str. 20ø Løve I og 2 single 20ø løve II. 8‐blokken som vanlig litt (9900)
urent tagget.
1000
624
**
130‐36. Polserien. Meget pen 4‐blokkserie med hjørnemarg
(4020+)
1200
625
**
141‐54. Løve II komplett. 35ø fiolett er *, de øvrige er prima **.
(4630)
1500
626
**
141/403. Lot 14 ulike Løve II inkl. 20ø lilla, 4 andre Løvemerker, NK 388‐403.
(2923)
750
627
**
144. 20ø lilla Løve II. Velsentrert og prima merke.
(825)
300
628
**
145AH‐BH/CH‐DH. Komplett hefteblad, skjevt ellers feilfritt.
(1200)
300
629
**
155I‐II. Luftpost I. Begge plater prima, velsentrert.
(1375)
500
630
**
do. Begge plater, prima.
(1375)
450
631
**
156‐62,172‐75,177‐80,185‐92. 6 komplette serier, kun NK185 flisetg.
(2270)
600
632
**
159‐62. Ibsen. Uvanlig pen 8‐blokkserie. God til førsteklasses sentr.
(ca.2300/2500)
700
633
**
172‐75. N.H.Abel. Prima 4‐blokkserie.
(1320)
500
634
**‐*
173‐173v1,174‐174v2. Den første i * 4‐blokk, den siste i ** marginalpar.
250
635
**
177. 10ø Hellig Olav. Feilfri og pen 4‐blokk.
(1900)
600
636
**‐*
181‐83. Nordkapp I. Kompl. serie, prima. 30ø er *(*)
(1280)
400
637
**‐*(*)
do. Prima serie hvor 15ø og 30ø er **.
(1525)
500
638
*(*)
do. Komplett, prima serie. 20ø er NK v1 ("busk på platået").
(920+)
250
639
*
181‐84. Nordkapp I og Radiumhosp. Prima, lettehengslet, 15ø **.
(1050)
300
640
**
189‐92. L.Holberg. Prima 8‐blokk‐serie.
(2300)
700
641
**
189,191. 10ø og 20ø Holberg i prima 4‐blokker.
(2060)
600
642
**
Intet objekt.
(750)
250
643
**
259‐60. Legion&Universitet. Prima.
(1250)
400
644
**
do. Legion og Universitet, prima.
(1250)
400
645
**
do. Som ovenfor, prima.
(1250)
400
646
**
260. Universitet. Prima 4‐blokk med nedre marg.
(2000)
600
647
**
272. 50ø V med vannmerke. Prima merke med attest Moldenhauer. Merket sitter i (3500)
en Samlerhusmappe. Det medfølger en Londonserie (331‐38)
1500
648
*
do. Prima merke med liten hengslerest.
(** 3500)
500
649
**
274‐292+267. 1ø‐5kr V i 4‐blokker, prima, alle med øvre marg.
(3200)
700
650
*(*)
333‐38. "London 17/5/43". Komplett serie med overtrykk. Meget svake hengslespor, 30ø er **
(5000)
2500
651
*
333‐38. Komplett, letthengslet serie
(5000)
2500
652
*
do. Komplett serie med svake hengslespor, 20ø med en kort tagg.
(5000)
1500
653
**
do. Komplett postfrisk serie. Liten tg.mangel på 20ø.
(11000)
3000
654
**
15ø overtrykk "London 17/5/43" attestert "J.Jellestad". Merket mangler 1 tg.
(ca.1830)
300
655
**
350‐53. Krone Haakon. Prima serie,
(670)
200
656
**
do. Prima 4‐blokkserie med øvre marg. Ørliten prod.betinget limfeil i 1x1,50kr.
(2900)
800
657
**
350‐58. Haakon kroneval. og Løve kompl., prima.
(1525)
400
658
**
354‐58. Løve 1946/49. Prima serie. Det medfølger også et NK 350.
(825)
250
659
**
357. 55ø gul løve. Prima hj.‐marginal 4‐blokk.
(1300)
350
660
**
393‐403,431‐438+ 390‐92. Begge serier Haakon øreval., prima.
(1000)
250
661
**
453‐73,636‐38. Kong Olav kompl. inkl. fosforutg.
(1550)
350
662
**
992. 2,50kr Håndverkerforb. Hjørnemarginaleks. som er så feil‐ perf. at både "Norge" og valørfeltet mangler helt!
1500
663
**
1149IIx,1181IIx. Begge i marginale 5‐striper og hj.‐4‐blokker.
(Nom.630)
500
664
**
1283. 6kr blomster i horisontal 20‐bl. hvor ett merke har delvis blå bakgrunn i stedet (LIEB)
for grønn. Dette er siste merket fra det ene kjente ark.
665
**
1287. 40ø posthorn. Prima UTAGGET med full nedre marg
666
**
1339. 3,80kr barneleker. Full UTAGGET HØYRE MARG, prima.
(LIEB)
1500
667
**
POSTENS ÅRSSETT 1969 i originalpakning.
(2100)
700
668
**
POSTENS ÅRSSETT 1969‐75 i originalpakninger, prima.
(8120)
1900
669
**
do. Maken objekt som ovenfor, prima
(8120)
1900
670
**
POSTENS ÅRSSETT 1970 i originalpakning.
(2000)
700
671
**
POSTENS ÅRSSET 1970‐72 i originalpakninger.
(5000)
1500
672
**
POSTENS ÅRSSETT 1970 og 1972 i originalpakninger.
(3200)
1000
673
**
POSTENS ÅRSSETT 1971 i originalpakning.
(1800)
600
674
**
POSTENS ÅRSSETT 1971 i originalpakning.
(1800)
600
675
**
POSTENS ÅRSETT 1972 i originalpakning.
(1200)
350
676
**
POSTENS ÅRSSETT 1972‐93. Henholdvisk 40 stk og 65 stk. samt 10 stk. samlersett nr.1 og 10stk samlersett nr.3
(90250+)
677
**
POSTENS ÅRSSETT 1972‐73 i originalpakninger.
(1850)
500
678
**
POSTENS ÅRSSETT 1973 i originalpakning.
(650)
200
679
**‐Litter.
POSTENS FRIMERKEÅRBØKER 1988‐1991 i originalkassetter, prima.
(2400)
500
500
1500
15000
Tjenestemerker.
680
**
Tj.6b. 40ø grønnlig blå. Førsteklasses, fotoattest Aune 5‐5‐5.
(13000)
7000
681
**
13,15‐16,18‐20,21‐28. Den siste serien med 5 ekstra dubl. (2x7ø) Prima,
(1415)
400
682
**
Tj.133. 2kr offsettr. Prima fra et ark hvor nedre rad har vært UTAGGET
1500
Portomerker.
683
**‐o
P1,10,13b i ** blokker, samt endel stemplede blokker og striper av 1ø,4ø,10ø,50ø. De ** utgjør HK 3000,‐
(3000++)
750
684
**
5,8,13‐18. "Å betale" kompl. i prima 4‐bl. + 2 andre tidligere blokker.
(11000)
2500
685
**
10x,12x,13a. Alle i hj.‐marginal‐4‐bl. Et par mindre brekk ute i marginalene, selve blokkene er feilfrie og **.
(1800)
600
686
**
14,17. 10ø,200ø å betale. Litt skjeve ellers prima.
(1000)
300
687
**
P16‐17 . 100ø‐200ø. Prima merker.
(1775)
800
BOUVET OYA
688
*(*)‐**
10ø‐20‐30ø med overtrykk, prima. 30ø **
1500
689
*(*)
do. 10ø og 20ø, prima, knapt synlige hengslespor.
750
Returmerker.
690
*
1y. "Som ubesörget," rosalilla. Litt skjevt ellers prima.
(1500)
500
691
*(*)
do. Uten hengslespor, mikroskopisk klebespor synlig i mikroskop.
(1500)
600
692
*
do. Overtrykt "SPECIMEN". Sjeldent
(LIEB)
1500
693
(*)
do. Ustemplet uten gummi.
(* 1500)
694
*
2x. Som uindlöst, mørk grønn. Overtykt "SPECIMEN". Et par lave tagger er som normalt for dette merket. Sjeldent
(LIEB)
1500
695
**
2y. "Som uindlöst," blågrønn. Postfriskt med marg, skjevt.
(1500)
400
696
**‐*(*)
do. Prima 4‐blokk med marg. Et helt mikroskopisk klebespor i 1 merke
(5350)
1500
697
*
2y‐yv1. "Som uindlöst" og "Som ubesörget" sammenhengende i vertikalt parstykke. Feilfritt, normal sentrering for slike objekt
(LIEB)
2000
200
FRIMERKEHEFTER AUTOMATHEFTER (BOOKLETS).
698
**
FH45x‐y,50v1,84y,86y og 87II. Fin lot "heftevarianter" (papirsorter etc.)
(1830)
500
699
o‐**
FH50v1,87II (2 stk), 93 m/NK1267v1 (2 stk), 100xkn1. Det første heftet er **, de øvrige er alle stemplet hvorav 4 med LUX‐stpl. på hvert merke.
(NK 650+)
400
700
**
FH 63IIA. 2,50kr Egner med taggevariant, prima.
(1300)
400
701
**
FH 84By (2 stk) og 86By, prima.
(1300)
300
702
**
FH 100y. Juleheftet 1997 på fosfor.papir. Prima.
(1300)
500
703
**
FH 100y. Julemerkene 1997 på fosforescerende papir.
(1300)
400
704
**
FH 127. 4 hefter hvorav 2 med blå bakgrunn og 2 med lysere gråblå bakgr.
705
**
Parti mest nyere hefter, mest selvklebende, noen striper fra ruller og litt annet. Bedre papirsorter ?
706
**‐o
Samling ** hefter 1978‐2007,‐ nom.verdi over 4000,‐ Det medfølger i tillegg en hel (4000+)
del stemplede hefter. Et par bedre hefter notert bl.a. julemerkene 1997 med variant "trykt på omslagspapiret". Bør sees!
707
o
Parti stemplede hefter, noen få deler av hefter, noen få miniark etc., mest i perioden 1990‐2005. Noen er LUX‐stpl. Prima lot.
708
**
Flott perm i kassett med noen hefter fra 1990‐tallet hvor mye av verdien ligger på 5stk FH86y ! ‐ resten er pålydende 264,‐ det medfølger en liten mappe med de 5 OL‐
blokkene etc. på FDC.
709
**
Lot 8 nyere selveklebende merker, alle feilskåret.
500
710
**
Lot 7 ulike nyere hefter med privat‐omslag fra Tr.heim,Kr.sand,Fredrikstad.
500
HELPOST (POSTAL STATIONARY).
200
(Nom.3600)
(5540)
2500
2000
1200
1000
1000
711
o
Konv.nr.2. 3 skilling oppfrankert med 10ø (NK43b) som korrekt 20ø porto til ENGLAND fra "Trondhjem 11 VII 85" med ankomststpl. bak. Lett smuss, dog er dette ganske sikkert et UNIKAT.
712
o
Bk.2II sendt til Hamburg fra "Christianssand" 1890, pent ank.stpl. foran.
250
713
o
Bk.9 sendt fra "Bergen 11 V 81" til Tyskland. Pen kvalitet, ank. stpl.
400
714
o
Bk.11f Førstekortet sendt fra "Skien 25 II 82" til Tyskland. Litt smuss.
200
715
o
Bk.10. 6+6ø dobbeltbrevkort brukt begge veier innenlands i 1884. Sendt fra Kongsvinger stpl. "Bureau Réexp.de Christiania" og returnert fra "Christiania". Ekte brukspost. Det eneste eks. innlev. har registert!
716
o
Bk.14. 6+6ø dobbeltkort, prima, brukt fra "Trondhjem 8 V 94".
200
717
o
Bk.15 sendt fra "Aalesund 28 X 85" til Tyskland, ank.stpl. Det adresserte svarkortet henger ved (hengslet sammen), men er ikke postgått.
600
718
o
Bk.37. sendt fra "Hjærkin 1 VIII 95" til Tyskland. (8 pkt. i NK postal). Pent.
200
719
**
Bk.80. 30+30ø rød, dobbeltbrevkort, prima.
720
o
Bk.88 sendt fra "Jubileumsmessen i Gjøvik 25 7 36 til DK m/messeoblat!
200
721
**
Kortbrev. Saml.55 stk.fra Kb.1 til 1980,bortimot alle forskjellige. Vi noterte de uvanlige Kb.1II og Kb.2II. Prima lot, 4 av de nyeste er stpl. 3‐4 Bk.mefølger.
750
722
o
Søknadskort. Utstyrsvarekort brukt m/KRONET PH. "Korshamnkilen" (Østfold).
200
723
o‐**
Samling 61 søknadskort nr.1,1V,1XIV,2,4,7,8 hvorav 43 ulike trykninger og 36 poststemplede kort, noen flere brukte men ikke postgåtte.
1250
724
o
Lot 18 søkndaskort hvorav 9 skotøykort, 3 utstyrsvarekort og 5 for arbeids‐ klær, alle brukt, 17 stk. poststemplet div.steder, 1 med omv. bakside.
500
Lot 18 div. 1879/1905. Et par pene oppfrankeringer og et svarbrevkort returnert fra "Gefle" 1890.
250
725
1250
(Aune 1500)
500
Saml.&lots.
726
o
Samling ca.95 brevkort fra Bk.4 og vesentlig frem til 1930‐tallet, dog et Bk.134 riktig brukt! En større del er stolpeskrift, noen oppfrankert til utlandet (2‐3* og noen nyere ** medfølger. Det meget sjeldne Bk.25 har en skjold og er sent brukt. Må besiktiges.
2000
727
o‐**
Lot et par hundre vesentlig brukte helsaker hvorav 63 med tilleggsfrankatur, for en stor del fra stolpeskrift (også mange tilleggsfrank.) til 1920‐tallet med tyngden på den eldre del. Noen ** som 2sk‐3sk og 6 bypost‐helsaker samt noen få andre.. Litt varierende kval. men mye kurant.
2000
Lot 112 div. helsaker, både brukt og ubrukt, flere oppfrankerte til utlandet og 2 pene Bk.73 sendt til England. Variert lot, noe svingende kval. innimellom.
1400
728
729
**‐o
Samling ca.50 ubrukte helsaker fra 3sk og fremover til ca.1910, samt 32 brukte allehånde helsaker. Den ** avdelingen i fin kvalitet.
700
730
**
Lot ca. 35 brevkort/kortbrev/tjenestebrevk., bl.a. 30ø rød posthorn, 25ø lilla enkelt og dobbeltbrevkort, mange Olav. Oppgitt kat.verdi ca.2000,‐
400
731
o‐**
Lot 25 brevk. 1900‐1923, mange til utland, i tillegg endel nyere ** helsaker.
300
732
o‐**
Lot ca. 70 svarbrevk. fra BK59/64 med stempler fra Solør/Østerdalen.
(GI BUD)
0
PREFRIM (PRESTAMP COVERS)
733
Blått "Arendal 2.8.1852" på meget vakkert helbrev til FRANKRIKE. Rammestpl. "Danemarck" foran + franske og tyske stpl. foran og bak.
500
734
3 pene betalte helbrev. Blått "Arendal" og "Molde" og sort "Skien"/1849.
250
735
Prima portofri sak med grønnlig "Bodø 25.8.1854" og transitstpl."Nordland 26.8.1854" bak (Pr.Gustav), ank.stpl. "Christiania 2.9.1854"
400
736
Blått "Drammen 18.11.1853" (t.2) på helbrev til FRANKRIKE. Franske og tyske transit/ank.stpl. Kun 2 kjente ifølge NK2012
737
Svart "Drammen 12.3.1849", pent avtrykk på betalt helbrev.
200
738
Prima svart "Frederikshald 29.5.1849" på vakkert betalt helbrev.
500
739
To meget vakre portofri sak med svart og blå "Trondhjem" 1850/51.
200
(NK 4000)
3000
FRIMERKELØSE BREV (STAMPLESS COVERS)
740
Historisk dokument 1795 vedr. Frederikstens festning, sendt om kongelig tjeneste‐
brev fra Admiralitetes kollegium 22.februar 1795 med 5 under‐ skrifter og segl.
750
741
4 ufrankerte brev til Norge fra 1845‐65 fra Holland (2 ulike), Frankrike og Tyskland. Div. portopåtegnelser og stempler.
400
742
HÅNDSKR. "Hølen den 1/1 49" på vakker portofri sak sidestpl. svart "Moss 1.1.1850" ! (en av dateringene må være feil).
200
743
Nydelig lite helbrev HÅNDSKR. "Wigersund 15/8 53" til Christiania og med blått tranitstpl. "Drammen" (prefrim) bak.
200
744
Helbrev fra Tyskl. til Norge 1856 påskr. "Pr. Ganger Rolf". Normale arkivfolder.
200
745
HÅNDSKREVET "Rakkestad 19/7" på helbrev til Schleswig 1856, transit‐ stpl. "Sarpsborg 22.7.1856" bak. Meget sjelden lokal posthistorie,‐ brev av denne type til utlandet fra små steder er rariteter!
746
HÅNDSKR. "Ørskoug 6/6" på brevomslag brukt to ganger, innvendig stpl. blått "21.8.1857", sendt til Borgund. Før tildeling av stempel.
200
747
HÅNDSKREVET "Drangedal 11/1 60" på prima helbrev transitstemplet "Kragerø 13.1.1860" bak.
250
748
Pent lite brev enringsstpl. "Fet 29.12.1860", et meget sjeldent enringsstpl!
500
749
HÅNDSKR. "Romedal 21/1" på pent helbrev datert 1860.
200
750
Prima enrings "Storelvedalen 7.4.1862" på pent betalt helbrev til Elverum.
200
751
HÅNDSKR. "Aamot 8/10 64" på underkjent portofri sak påskrevet "5/‐" porto å betale og "Debiteret". Morsom sak.
200
752
Prima "Hegre 6.7.1867" på liten konv. til ENGLAND, sidestpl. "Throndhjem 9.7.1867" samt "Sandøsund" bak og ankomststpl. Meget uvanlig brev!
300
1000
753
Prima enringsstpl. "Haa 6/2 1871" (blekksupplerte tall), meget sjeldent stpl., på lite brevomslag til Haugesund, transitstpl. "Stavanger 7.2.1871".
300
754
BLÅTT "Vigsnæs 29.7.1872" på pent, betalt bancobrev til Ulvig sidestpl. "Haugesund 31.8.1872" og postalt lakksegl fra "Vigsnæs..." bak.
300
755
Pent enringsstpl. "Vefring 28.2.1864" på portofri sak. Historien til mottaker medfølger som utskrift fra en internetside.
756
Lot 2 pene bancobrev,"Tjømø","Aardal i Ryfylke" og en skolestyreberetning med HULLSTPL."Soknedalen", periode 1892‐1914.
757
TELEGRAM fra Haugesund 11.10.1918 til Postmesteren i Stavanger om at ruter i Ryfylke er innstilt inntil videre pga oljemangel. 4 ulike kontorstpl. fra Stavanger postk. samt stpl. med kvitteringer fra "Ryfylke..." litra B‐C‐D !!
758
Lot 5 gamle helbrev uten stpl., et til Norge påskr."frit Helsingborg", 3 datert tidlig på 1800‐tallet.
350
759
Eske med bl.a. bunke fraktbrev fra 1880‐1940‐tallet med og uten fraktmerker, 2 postfortegnelser 1860‐åra (Ett "Frederiksværn"), div. telegram 1874+1930‐åra, bunke utenl. notaer med fiscalmerker 1920/40‐tallet, 2 stemplet papir 1840‐ tallet, et brevark med "N.S."‐logo, særtrykk av Frimerkekontakts opp‐plating av portomerke nr.5 (A.Bye).
300
760
1xprefrim "Tvedestrand"/noe gulnet, 5 andre ufrankerte hvorav 4 stk. 1864/68 fra Vestfold/Drammen (stpl. portotall "5").
200
(GI BUD)
0
350
(GI BUD)
0
BREV (COVERS).
761
1
LUX 12‐streks rist, prima merke på brevforside fra "Trondhjem 17.12.1855".
500
762
do
Prima merke på meget vakkert brevomslag, LUX nr.stpl. "2" og blått sidestpl. "Aalesund 23.2.1857"
763
do
To litt smale marger, PRAKT nr.stpl. "160" (Kragerø) på vakkert helbrev med sidestpl. "Kragerø 22.9.1856".
750
764
do
Snauklipt merke med tungt/utflytende stpl. "193" (Lødingen ‐ 7 pkt ) på brevomslag. Bak håndskrevet "Lødingen 6/5 57".
500
765
do
Førsteklasses, overrandig merke på pent brevomsl. fra "Kragerø 9.5.1856"
2000
766
do
3 gode, 1 under middels marg, PRAKT "Kragerø 20.3.1856", lett arkivfold.
1000
767
do
Merket i LUX‐kvalitet på brevomslag HÅNDSKREVET "Thrygstad 9/5 55" litt svakt men fullt lesbart
2000
768
4a
To pene helbrev fra "Molde" og "Aalesund". Lette arkivfolder skjemmer lite.
200
769
do
2 pene brev med "Kragerø" og nr.stpl. "160"/stort sidestpl."Kragerø"
250
770
do
Prima merke med blekkryss + "krusedull"‐annullering på helbrev fra "Trosvig" (ved Brevik) den 26.aug.1858 sendt til Skien. Lokalbåt‐annullering ??
300
771
4x2
PAR med BLÅTT nr.stpl. "127" og sidestpl. "Horten" 1859 på litt lang, dobbeltvektig konv./litt krøller helt ute til venstre. Pent parstykke m/blått stpl.
200
2000
1000
772
5x6
6x8sk Oscar på på rekommandert brevomslag til FRANKRIKE fra "Frederikshald 11.1.1859". Et meget sjeldent brev som dessverre mangler en flik i ø.h.hjørne av forsiden, og dermed noe av portoen.
773
8IIa
4x4sk våpen på meget vakkert helbrev til TYSKLAND fra "Laurvig 22.10 1864". Kun 2 kjente av denne kombinasjon ifølge NK postal. Attest FCM
10000
774
8II x3
4sk i 3‐stripe på trippelvektig brevomslag fra "Kvikne 9.6.1864". Sjeldent brev både i posthistorisk/lokalhistorisk sammenheng. En vertikal arkivfold mellom merkene og en svak utglattet fold i 1 merke.
500
775
8,14,18
3 pene brev fra "Kragerø", 2 ulike stempeltyper.
250
776
12
2sk2 single på meget vakkert lite lokalbrev stpl. "Chra Byp. 8F 23.5.69.".
750
777
12+16IIa
2sk2+1sk posthorn brukt som 10ø porto fra "Vikersund 11 VI 97".
300
778
14X
Vakkert rekommandert helbrev fra "Reendalen 15.5.1870". Et par små taggesplitt skjemmer ikke.
200
779
14Y
4sk4 bundet til bancobrev med nr.stpl. "89" (Gran) og sidestpl. "Gran 17.7. 71". Sjeldent sen bruk av dette stempel. I tillegg et ufrankert helbrev fra "Gran 26.1.1867" til Chra. påskrevet portotall "5./" (å betale)
500
780
14Y+18b
7sk porto på brevforside til Tyskland (Böhmen&Mähren), nr.stpl. "169" og sidestpl. "Langesund 19.7.1872". Ovenpå nr.stpl. er slått et utenlandsk stpl. "Marienbad" ved omadresseringen til Erlangen. Uvanlig sak!
500
781
15b x2
2x8sk8 på konv. til USA fra "Trondhjem 17.7.1869". Konv. litt gullig ellers pent og med feilfrie merker. Transitstpl. bak
2500
782
17+21
2sk+7sk posth. på meget pent brev til HOLLAND fra "Drammen 3.3.1874". 7sk. med (NK 2500)
manglende hjørnetagg. Ank.stpl. bak.
783
18b+19Ib x2 3sk+par av 4sk brunviolet som 11sk. porto på pent brev til SVEITS fra "Christiania 18.1.1873" 2500
784
18b x3
3sk posthorn i 3‐STRIPE (‐ 1 hj.tg),blekkannullert dels på liten konvolutt, dels på del av annen konv. slik at disse to bindes sammen. Begge konv. er HÅND‐ SKREVET "Foldabu 29/4 75" og addressert til samme person i Gausdal !
500
785
do
Enringsstpl. "Vigøer 19.12.1872" på lite helbrev. 9 pkt! Må være meget sjelden på brev
2000
786
do
PRAKT‐LUX "Askim 13.7.1875" på pent lite brevomslag, normal arkivfold.
200
787
do
Blekkrysset merke på pent brevomslag som er HÅNDSKREVET "Soli 26/7 75".
300
788
20
6sk posthorn brukt som 20ø på innenlands rek.brev fra "Sandefjord 1.2.1878". Pent brev
1000
789
21
7sk posthorn på pent brevomslag til Tyskland fra "Laurvig 5.3.1875".
1500
790
24IIa+25
5ø+10ø oppfrankert på 5ø helsakskonvolutt fra "Aalesund 7.12.1880 (?) (siste tall uklart) sendt til TYSKLAND med ank.stpl. bak. Kombinasjonen er ikke registrert i NK postal. Lett arkivfold ute til venstre.
750
791
25
10ø skravert i PAR på helbrev datert i "Aalandsøen" og stemplet "Aaland 7.1.1878" sendt rekommandert til Stavanger,‐ blått "NB". Litt patina.
200
792
do
Merket med LUX "Trysil 21.4.1878" på liten konvolutt.
(GI BUD)
750
0
793
do
Pent helbrev, blekkrysset merke og HÅNDSKREVET "Greager 5/1 78" på forsiden av brevet. Fint lokalhistorisk objekt.
300
794
27
20ø skravert på helbrev til RUSSLAND fra "Bergen 27.2..."(1879) Transit og ankomststpl. bak.
500
795
do
20ø skravert på pent rek. fra "Drammen 5 XII 81", påstpl."Recommanderet".
400
796
36
10ø skravert 1882 på pen konv. fra "Lyngøer 19.4.1883",
300
797
38
Prima merke på pent omadressert konv. fra "Aas 6.11.1883".
200
798
39
20ø brun uskravert posth. på pent lite bancobrev fra "Trondhiem 24 VIII 82".
500
799
39x2
Vakkert dobbeltvektig brev til Liebau i Schlesien fra "Christiania 20 I 83". Ank.stpl. "Liebau" bak. Brevet er ikke registrert i nyeste NK postal
800
40I+42Ib
20ø+5ø på liten konv. til USA 1884 med violet ank.stpl. "Chicago.." foran og ditto i sort bak. Liten hjørneskade, dog kun 2 registrerte i NK postal.
750
801
40IIa
Meget pent bancobrev (lett arkivpigging skjemmer ikke) fra "Merager 11.1. 1885" sidestpl. "Merakerbanens Postexp. 11 I 85".
400
802
43x2
2x10ø på konv. fra "Andebu 6 II 88" til USA. Flere transit og ank.stpl. bak. Lite gnag ute til venstre i konvoluttkanten, dog akseptabelt.
803
do
Pen liten konv. stpl. "Høivaag 22 V 84" (8 pkt.) sendt til Holmestrand.
300
804
do
Blekkrysset merke på konv. HÅNDSKR. "Vanse 6/3" og transitstpl. "Farsund 8 III 84" bak til Flekkefjord. Uvanlig sak.
300
805
49I+50+53VIx14 10ø i 9‐blokk+4‐bl.+single +1ø+3ø som 144ø porto på følgebrev til TYSKLAND fra "Christiania 3 VII 93". UNIKAT for utstilling. At 1ø og 3ø har mangler bør være uten betydning
3000
806
49II/61
49IIx10+50x2+60+61x som dekorfrankatur på konv. til England fra "Molde 11 VII 96". Ankomststpl. bak.
807
52IIa
5ø single på TRYKKSAKSBANDEROLE til USA. Dekorativ og meget uvanlig sak som hittil ikke er registrert i NK postal
808
53IIb x2, 54II To pene brev sendt til TYSKLAND 1891/92, begge ank.stpl. bak.
200
809
53IV,453
Brev fra "Redalen 26 X 90" og postkort med hjelpestpl. "Nygard 2.12.61"
250
810
54II
3 pene brevforsider til Frankrike 1888/89 med single 20ø 20mm.
(GI BUD)
0
811
57
BLÅTT "Aabogen 22.12.1894" på liten konvolutt.
(GI BUD)
0
812
58
Konv. m/innhold fra "Ryfylke Postexp. B 14 II 95" til England påskrevet "via S.S.Eldorado" og linjestpl. "PAQUEBOT". Del av duplex‐stpl."Hull ..SP 16.95" på forsiden og ank.stpl. bak. Klaffen skadd, dog UVANLIG!
813
73x3+76+83x3 Pent bancobrev fra "Øislebø 21 II 10" med uvanlig porto kr.1,53. Kombina‐ sjonen er ikke registert i NK postal.
300
814
73x2+77+83 2x1ø+10ø+50ø som 62ø porto på pent bancobrev fra "Gjøvik 15 II 01". Denne kombinasjonen er ikke listet i NK postal.
400
815
72
Prima postkort stpl. "Skjelvaagen 9 I 12". Uvanlig NT‐stpl.
2000
(NK 1300)
400
400
1000
300
(GI BUD)
0
816
74+75
Prima fargekort sendt fra "Nordkap 22 VI 02" med ovalt sidestpl."NORDKAP 22 Jun 02 KONG HARALD".
250
817
do
Prima 4‐RINGS "375" (Bjøråneset i Storelvedalen) på postkort med motiv Hansen hotell på Koppang. Nedklebet skade i 2ø skjemmer ikke.
300
818
75
4‐RINGS "646" på prima postk. sendt lokalt fra Bølingshavn til Sarpsborg.
300
819
76
4‐RINGS "71" og sidestpl. "Vrengen 3 VII 08" på postkort.
820
do
4‐RINGS "124" fra Kvalnes i Borge sidestpl. "Høines" (I Lofoten) sendt til Bergen. 1 tegnestifthull, dog meget kort brukstid.
500
821
do
4‐RINGS "248" (Broneset i Laudal) på julekort 1909 til Fjotland.
300
822
do
4‐RINGS "424" fra Brekkens Skole på Tromøya, sendt til Sverige 1902 på uvanlig? stedskort fra Arendal, sidestpl. "Arendal 31 I 02".
200
823
76Dvn‐Dhn 5ø 1898 i PAR fra hefte nr.1/2, litt skjevt beskåret men utvilsomt fra hånd‐ skåret hefte bundet til postkort til Tyskland fra "Fredrikstad 8.3.06".
500
824
76/5ø bk.
Et postk.+1 brevk."Østby i Jarlsberg 3VIII04" og "Horten‐Skoppum 30VII12".
200
825
77I
Pent S/H "Hilsen fra Norge.." sendt til Tyskland med et MEGET SJELDENT stpl. "Drammen Br.=Ø 4 VIII 98" (redegjørelse medfølger).
300
826
77II x2
Flott kolorert reklamekonv. fra "Det Nordenfjeldske Dampskipsselskab.." sendt til England. Lett patina/smuss.
827
77II+5ø Bk. 5ø brevk.sendt rekomm./postoppkr. 1908 via "Merakerbanens Postexp"
200
828
77II
Pent mottagelsesbevis ("Avis de Réception"/"Blanket No.93") stpl. "Horten 16 I 02". Meget uvanlig sak!
400
829
Tysk‐fr.
Brev fra Tyskland til Christiania 1902 påsatt mørk rosa etikett fra "Kristiania postkontor/Brevbudsexpeditionen til forespørgsel hos....".."Aabn ikke brevet..."
830
85I
1kr prov. på prima, overfrankert rek. fra "Stavanger 2 IX 05".
400
831
86I
1,50kr prov. på vakkert rek. fra "Stavanger 1 VIII 05". LUX‐stpl.!
500
832
96/447
Lot 6 brev til S.Rhodesia, Transvaal, S.Afrika 1922/59. 4 er bruksbrev i perioden 1946‐
50 hvorav 2 er rek., det siste m/Nordk.IV+NK450.
400
833
99,100
To prima kort, 1 kolorert Oslo‐kort. 1 pent avtrykk av Norges første maskin‐ stempel med tekst og 1 sendt til ISLAND 1904.
250
834
100
Stedskort fra Bygdin stpl. "Fagerstrand 21 ...11" sendt til Holland. Kortet har vært fuktig, men stemplet er sjeldent! ‐ kun kortere tid i bruk.
300
835
100x2
Konv. fra "Lysaker 6IV14" til EGYPT, omadressert med 7 stempler bak!
200
836
100Bv/Bh To pene bruksbrev med 2x10ø heftemerker sendt til S.AFRIKA, begge 1918.
300
837
100/bk.
To postkort og et brevkort send til THAILAND! , China og Tyrkia 1909‐17.
350
838
102b
Prima TELEGRAM stpl. "Skien 5 VI 20".
200
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
0
839
104+10ø bk 25ø oppfrankert på 10ø brevkort send EKSPRESS til Tyskland fra "Kristiania 30 VI 19". Meget uvanlig forsendelse!‐ flott ankomstspl.
300
840
109
3‐RINGS "241" på bankobrev til Haus. Eneste registrerte avtrykk i denne perioden,‐ trolig fra lokalbåt på Vestlandet/Hordalands‐området
750
841
Ufrank.
Feltpostkontor No.10 11VII12 (Bjørnevatn gruver) på ufrankert postkort sendt til Sverige, påført blått "10"/straffeporto.
(GI BUD)
0
842
118 x3
4‐RINGS "31" (Krosslia) sidestpl. "Bandaksli 23 XII 34" på julekort,‐ dessverre litt fuktskadd i nedre venstre hjørne.
(GI BUD)
0
843
118+141
4‐RINGS "395" (Hadselsand) sidestpl. "Strønstad i Vesteraalen 22 XII 34" på pent julekort.
200
844
121
4‐RINGS nr.stpl. "10" fra Bæk i Trysil på julekort 1922, sidestpl."Kjernmoen"
200
845
122x4
4x20ø på rek.brev til ISLAND fra "Bergen Bk. 8XI22". Ank.stpl. bak. Uvanlig.
200
846
Tysk‐fr.
Tysk svarkort m/200 Mark porto stpl. "Frederikshald 12 III 23"./litt smuss.
847
127
4‐RINGS "839" (Kleive i Skafså) sidestpl. "Dalen i Telemark 21 III 25" på konv.
200
To prima konv. med frankeringsmaskinavtr. 1926, (nr."16" og "24") den siste påstpl. "PRØVETRYK" (Wilh.Wilhelmsen) Trolig ganske uvanlige! Uadresserte.
200
200
848
(GI BUD)
0
849
143
KRONET POSTH. "Hogganvik" (t.1) på stedskort fra Hogganvik datert 1937.Litt smuss, dog ganske uvanlig objekt.
850
do
Prima postk. stpl. "Nord‐Norges Varemesse Bodø 13.7.37".
851
144
4‐RINGS "218" (Skjelsbu i Hvaler) sidestpl. "Fredrikstad 1 II 28" på bruksbr.
300
852
145
HJELPESTPL. "Trysil 17 X 30", PRAKT‐avtrykk på pen konvolutt.
300
853
do
Prima 4‐RINGS "880" fra ruten Hedalen‐Nes i Ådalen sidestpl. "Storruste 11.1.30" på bruksbrev til Hønefoss.
350
854
do
HJELPESTPL. "Jaren 8 V 29" på prima forretningskonvolutt.
300
855
do
KRONET POSTH. "Skjelsbu" (Hvaler) på prima bruksbrev. (8 pkt.)
500
856
do
KRONET PH "Kvalvik" på Nordmøre (9 pkt.) på bruksbrev, maskinstpl. "Kristiansund N 27 III 36" på baksiden.
750
857
152
Efterspørsel efter innenriksk *) rekommandert sending.. Prima stemplet "Kabelvåg 15 II 33". Pen kvalitet og sjelden sak.
400
858
154
Pent rek. sendt til President Roosevelt !! fra "Trondheim Bko. 19.11.36".
300
859
181‐83
Nordkapp I på prima postkort fra "Hammerfest 31 VII 37" til Tyskland.
400
860
do
Prima postkort til Sveits fra "Nordkapp 18.8.35".
400
861
do
Prima serie på dekorativ konv.m/logo sendt rek. til Tyskland "...29.7.35".
400
862
182
Lot 9 postkort sendt til Tyskland med single 20ø Nordkapp I. I tillegg et brev frankert 1931.
med 2x15ø (korrekt porto)
863
183
30ø Nordkapp I single på postkort fra "Narvik 14 VIII 33" til Tyskland med violett gummi‐sidestpl. "Spitzbergen 11. Aug. 33".
(GI BUD)
0
1000
300
864
191/530
4 pene brev fra "Furset" med de 4 ulike stempeltyper som har vært brukt.
200
865
205
KRONET PH. "Flermoen" på pent forretningsbrev sidestpl."Østby 25.3.40" Meget sjeldent stempel. (8 pkt.)
400
866
214 etc
To følgebrev fra "Grimstad" 1939, det ene "nektet mottatt", det andre påført "Adressaten ukjent". Begge returnert og satt i porto bak. (1 merke m/feil).
300
867
222
Prima kort stpl. "37A Univ.Kongr. de Esperanto Oslo 1952", uvanlig stpl.
868
241
KRONET PH. "Håmmålvoll", prima på julekort. Sjeldent! (8 pkt!)
400
869
241
KRONET PH "Krokedal" (8. pkt.) på julekort, prima. Meget sjeldent.
400
870
do
HJELPESTPL. "Arneberg 30XII43" på takkekortkonvolutt. Prima.
300
871
do
KRONET PH. "Sævik" (litt svakt) (7 pkt.) på "Norsk Arbeide"‐julekort.
200
872
241,610
To kort med KRONET PH "Ulvsjøen" og "Gjevaldshaugen", begge sidestpl. "Kjernmoen 20XII44" og "...19XII69".
300
873
242?
LINJESTPL. "Braskereidfoss...." binder merket til kortet. Prima julekort. Provisorisk avstempling,‐ uvanlig sak.
300
874
242+246+380x6 KRONET PH."Glåmbu" på brev til USA hvor 10ø er stemplet "Skarnes 20. 12.49". Noen ørsmå svakheter må godtas på en bruksbrevraritet. (9 pkt !)
750
875
246,354,362 3 bruksbrev med KPH "Syvikgrend", alle sidestpl. "Ålesund Br. 1941/48.
300
876
254+275‐76? KRONET PH "Hamnås" (7 pkt.) sidestpl. "Trøgstad 19XII41". Prima, uvanlig!
300
877
267/276
1ø+2ø+3ø+14ø V på brev med KRONET PH. "Mellomdalen" (Østfold). Et meget sjeldent stempel. (9 pkt.)
750
878
293
Hvit V på prima bruksbrev maskinstpl. "Oslo Br. 27.8.41" med eikeløv.
200
879
318,325
To prima konv. med reklamestpl. "Knut Hamsun", brukt kun 4.8.1944.
880
322
10ø Krigsforlis single på stedskort sendt 1.dag fra "Fredrikstad".
200
881
331
5ø London single på postkort brukt lokalt på "Dokka 21.12.45".
200
882
335
Bruksbrev 1945 med provisorisk linjestpl. "Bergsfjord". Brevet er i tillegg maskinstpl. "Oslo Br.5.11.45" ved ankomst dit. Klaffen bak mangler.
300
883
347
KRONET PH "Bingen" på prima kort sidestpl. "Trøgstad 28.10.46".
200
884
354
HJELPESTPL. "Hermansverk 2.11.51" på vakkert forretn.brev, litt frisert oppe.
200
885
do
KRONET PH "Svisdal" på Nordmøre på bruksbrev, litt svakt sidestpl.
200
886
360
HJELPESTPL. "Årsdandøy 20 12 47" på pent julekort.
200
887
362
KRONET POSTH. "Sagosen" sidestpl. "Nordmøre E 15‐1‐48" på pen forretningskonv. Litt gulnet bak/kan skimtes langs øvre kant, dog pent! 7 pkt.
250
888
389+401x2 Prima konv. påtrykt "H.K.H.Kronprinsens Overadjutant" sendt fra "Oslo 5.8."52 til Australia med innhold,‐ brevark underskrevet "Olav".
300
889
453
Prima brev med maskinstpl. "Vikeland 19.12.61 VENNESLA KOMMUNE.."
200
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
890
456
KRONET PH. "Eikhom" på julekort sidestpl. "Haugsjaasund 20XII62". Et par bokst. i sidestemplet ikke synlige, dog uvanlig sak. (7 pkt)
200
891
458
KRONET POSTH. "Strandby" sidestpl. "Kjernmoen 16IX58" på pent lite brev. Sjeldent stpl.! (8 pkt.)
400
892
460
KRONET POSTH. "Rakk" på pen forretningskonvolutt. (7 pkt.)
250
893
521
KRONET POSTH. "Oterøygrenda" på Kragerø‐kort datert 1966. (7 pkt)
250
894
810
HJELPESTPL. "Vang på Hedmark 19.12.80" på liten konv., klaffen bak mgl.
895
246II
KRONET PH. "Krokbygda" på bruksbrev sidestpl. "Sunndalsøra 9 IV45".
200
896
Tj.43
KRONET POSTH. "Rønningen" på meget pen konv. sidestpl."Stabbestad".
200
(GI BUD)
0
Skipspost og Jernbanepost.
897
Helbrev håndskr. "Heri 5 Spd 72s" sendt som portofri sak og stpl. "Nordland 5.7.1852" (t.2 fra Prins Gustav). Uvanlig brev.
350
898
Pent lite helbrev til Christiania stpl. "Halden 15.7.1853" (D/S Halden).
800
899
To helbrev fra Tyskland og en liten sørgekonv. fra Frankrike med portostpl. "26", alle med "Sandøsund"‐stpl. (anført "1a"/"1b").
400
900
4 ulike helbrev til Norge fra Tyskland/Frankrike 1857/65, alle forskjellig typer av "Sandøsund"‐stempler.
500
901
Helbrev fra "Christiania 3.8.1858" til Dverberg, bak stemplet "Nordland 8.8.1858" (Type 3 fra Prinds Carl). Pent helbrev.
300
902
Hakon Jarl 4.8.1863 på prima lite brevomslag fra Bergen til Tr.hjem.
903
HÅNDSKR."Foldin 12/4 63" på vakkert helbrev fra Christiania til Grimstad.
500
2000
904
10‐Bk
Hullstempel "Gudvangen" på brevk. til England med rektangulært "Newcastle on Tyne/Ship‐letter ". Lett vertikal brekk uten til venstre, dog uvanlig sak.
200
905
5ø‐Bk
Bureau de Mer de Norvege 2.12.1885 på 5ø brevk. sendt fra Kristiansand til Hamburg. Ank. stpl. og straffeportobelagt. Tegnestiftmerker. Danielsen 1a.
500
906
5ø‐Bk
Pent "II Bureau de Mer II Norvège 11 VI 90" til Danmark. Relativt tidlig.
907
div.
10ø Bk stpl. "II Bureau de Mer II Norvège" 1892 sendt til Holland samt to postk. 1917/29 (et frim. def.) med "Bureau de Mer de Norvege‐Kristiansand Frederikshavn" litra C og D.
908
3sk‐konv. Pent stpl. "Chr.A‐Bergen D 5 VI 94".
909
(GI BUD)
0
500
(GI BUD)
0
3‐RINGS nr.stpl. "19" på portofri sak datert "F.t.Grimstad 3die april 1898" !? Har stemplet vært i bruk andre steder enn på Gange Rolf i Kr.sundsområdet ?
200
300
910
10ø‐bk.
Vestbanernes Posteksp A I12 VI 99 sendt til ARGENTINA! Meget sjelden destinasjon så tidlig.
911
10ø‐bk.
II Bureau de Mer Norvège II .. 1903 på pent brevk. til Tyskland, helt på slutten av brukstiden.
(GI BUD)
0
912
10ø‐Bk
Førsteklasses avtrykk, "Shiffsbrief Paquebot über Hamburg" på 10ø brevk sendt fra Bergen og ank.stpl. "Hamburg 29.1.04".
500
913
5ø bk
4‐RINGS "129" type II fra D/S Jotunheim, datert 1911 på 5ø. brevkort.
300
914
Kronet posth. "Sogn Lasterute" + båtstpl. "M/S Mathilde" på tysk svarkort sendt i retur til Tyskland. Bak maskinstpl. "Stavanger 2 Tur 24.6.48". Uvanlig!
250
915
Randsfjordbanen 26.10.55 på verdikart sidestpl."Krøderen 26.10.55".
(GI BUD)
0
916
4b
Liten konv. fra "Dønnæs 29.7.1862" sidestpl. "Nordland 30.7.1862" (Type 4 fra D/S Nordcap sydgående). Liten taggesvakhet i merket/syns dårlig.
300
917
8/5øBk.
Brevomslag stpl. "HMRFST A. HMBRG 5.6.1867" samt et brevkort til S. med torings "HMRFST A.HMBRG 3 IX 87". 4sk har en ørliten tg.mangel.
300
918
14‐5øBk.
Et brevkort og et brev med "HMRFST ..HMBRG" litra C og D. Brevet med NK14 er stpl. "Kjerringø 26.7.1874". Lett smuss.
300
919
18/57
2 frankerte og 2 ufrankerte brev med "HMRFST..HMBRG"‐stpl. litra C/ fra Tyskland til Norge, litra D‐E innenlands og torings med stjerne.
600
920
53III
Mjøsdampsk.Postexp. 18 XI 88 (type 2) på liten konvolutt.
250
921
67/5ø bk.
3 helsaker, den ene oppfrankert med 5ø til Tyskland. To ulike "Nordbanernes Postexp" og "Vestbanernes...20VIII83" (t.7I) som er 2 år før Danielsens reg.
400
922
76
Søndmørs Posteksp.B 19 VI 03 sidestpl. "Aalesund 19 VI 03" på steds‐ kort fra Volda. Kort brukstid! ‐ gikk tapt under Ålesund‐brannen.
300
923
76x2
Vakkert kolorert "Fra Hvidingsö"‐kort stpl. "Søpostktr.No.3A 30 VI 03" sendt til Tyskland." Relativt kort brukstid.
400
924
do
4‐RINGS "232" (D/S Herløfjord) på postkort. Smussflekk foran adressen.
925
do
4‐RINGS "229" (D/S Søndhordland) på stedskort fra Lofthus.
926
do
Søpostktr.No.3 A og "...3B" på to postk. 1905 og 1901/liten hj.br. Det siste er t.3a/prima Kristiansundkort, det siste er meget tidlig datert type 4a.
927
77II
Flott kort fra Stavanger Dampskipsbrygge stpl. "Hamburg 22.8.04.." og "PAQUEBOT" i ramme. Uvanlig fint for slik skipspost.
300
928
do
To ulike Nordkapp‐kort sendt fra "Nordkap" 1902/1905, begge med fiolette sidestpl. "Nordkap...Kong Harald".
250
929
98x2+197
KRONET POSTH. "D/S Krabben" på postk. til DK sidestpl. "Sarpsborg 22. IV.39". Meget sjelden! (9 pkt.
930
99
4‐RINGS "226" (D/S Norefjeld) på postk. skrevet i Krødsherred . Lette vertikale brekk (GI BUD)
som skjemmer lite.
931
99x2
4‐RINGS "146" fra D/S Haus på konv. til "Ekangervaag ". Avsendernavnene er på Osterøya ifølge lokalkunnskapen.
300
932
99x2
Moss‐Kristiania 6VIII20 på pent "Hvitsten"‐kort. Lite avskrap på 1 merke.
200
933
100
3‐RINGS "264" fra D/S Bonden på Snåsavatnet. Ørlite patina.
350
934
100,127,145 3 brev m/"Voldsfjorden A 20VI18" (Meget sjeldent!), "Hammerfest‐Skjervøy..." noe kvalitetsredusert og "Osbanen.".
350
(GI BUD)
0
200
(GI BUD)
0
1000
0
935
119
Bergen‐Newcastle Postexp.A 19 II 37 på konvolutt til England. Kort bruks‐ tid! Dette stempel ble iflg. Danielsen tilbakesendt 24.7.36 ??
936
119
4‐RINGS "873" fra D/S Skjærhalden på trykksakskonv. til USA, sidestpl. 1936. Meget sjeldent nr.stpl.‐ under 2 års brukstid.
1000
937
120+121x2 4‐RINGS nrs.tpl. "468" fra Støver i Bodin på bruksbrev til Tyskland, transit‐ stpl. "Bodø 11IX22" bak.
250
938
121x2
4‐RINGS nr.stpl. "50" fra D/S RIngerike sidestpl. "Lierbanen 7 VIII (24)", til Tyskland. En meget uvanlig stempelkombinasjon! (8 pkt.)
500
939
125
4‐RINGS nr.stpl. "160" brukt i hjelpestempel‐perioden 1921‐23, til Tyskland.
200
940
145
Uvanlig fint "PAQUEBOT"/bruksbrev til Holland 1938 m/hollandsk stpl.
200
941
148
Bruksbrev på konv. m/Bjelland‐logo til Tyskland og "Pauebot/über Hamburg/ og "Hamburg Briefentwertung" og "LEDA 5 APR.1933".
942
198+200
Nordmøre E 27.9.38 på trykksakskonv. til USA. Meget sjeldent stempel!
943
237/359
To konv. med KRONET POSTH."D/S Turisten"/litt tungt og "D/S Svinesund"
944
240+390,628 To konv. med kronet posth. "D/S Turisten" og "M/S Sandø", begge sidestpl. henh.vis "Tistedal 23.6.60" og "Halden P.A. 14.9.69".
300
945
242+247
Kronet PH "M/S Saudafjord" (7 pkt.) på prima konv., adr. til Tyskland.
300
946
245a
OBLATSTPL. trolig "1659" (kan se ut som 555) på julekort til Braskereidfos Grønt avtrykk, frimerket dessverre defekt, dog RARITET! (10 pkt.)
500
947
246II
Nordmøre F 27.2.44 på bruksbrev. Meget sjeldent stpl., kort brukstid!
750
948
331+359,394 To konv. med kronet posth."M/b Havgolla", den siste sidestpl. "Svolvær 23 IV 57" som er flere år etter siste registrering ? (Sendt til NL og USA).
300
949
333,25ø Bk. En konv. og et brevk. med kronet posth. "D/S Børøysund" (Type 1 og 2)
200
950
346 etc
Ut‐Trøndelag B 20.10.46 på H‐7 kort, samt do litra A‐B‐C‐D‐E‐F på verdikart
951
354
Kronet posthorn "D/S Skogøy", sidestpl. "Narvik 4.6.54" på prima konv. til NL.
200
952
do
Kronet posth. "D/S Erfjord" på prima konv. til England.
150
953
360
Kronet posth. "Sogn III" og sidestpl. "Lærdal 21.5.48" på pen konv. til USA.
954
366
KRONET POSTH. "M/S Kinsarvik" sidestpl. "Hardanger‐Sunnhordland F 25 V 48" på prima konv. til USA.
200
955
390+392
Kronet PH "Ropeidfergen" (8 pkt.) på prima konv. adr. til Tyskland.
400
956
457
Kronet posth. "M/S Værøy" som sidestpl. på konv. til Holland stpl. "Sogn og Fjordane N 4.6.64".
250
957
240/546
3 prima konv. m/KPH "M/S Osa","M/S Stolmen" og "D/S Høle", til England/ Tyskland. Diverse frankaturer.
200
958
100
4‐RINGS "226" (D/S Norefjeld) på prima brev til Kristiania, ank.stpl.bak.
200
959
99
4‐RINGS "377" (D/S Seimstrand) på postkort maskinstpl."Bergen 5 I 14".
200
(GI BUD)
0
250
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
0
0
960
307
KPH "D/S Askøy" (t.2) sidestpl. "Bergen 2XI48" på trykksak til Holland. (7 pkt)
200
961
331/359
KPH "M/S Austli" (8 pkt.) på konv. til USA.
250
962
354,966
KPH "D/S Børøysund" type 1 og 2 på henh.vis brukskort (adressen og deler av teksten er overstrøket) og brev.
(GI BUD)
0
963
237+244
KPH "D/S Dyrteigen" på prima konv. til England.
(GI BUD)
0
964
238x5
KPH "D/S Hvaler" på konv. til USA sidestpl. "Fredrikstad 11.5.49" og ank.stpl
(GI BUD)
0
965
240 etc
KPH "M/S Hylsfjord" og "D/S Høgsfjord", begge sidestpl. 1954/1958 på to konv. til Holland/England.
966
25ø bk
KPH "M/S Høle" sidestpl. "Stavanger 30.5.59" på innenlands brevkort.
967
246II
KRONET POSTH. "D/S Innherred" på prima forretningskonvolutt.
250
968
237x5+238 KPH "D/S Kvarven" på prima konv. til USA med "Ao"‐sensur og britisk sensurstr. "Examiner 6179". (8 pkt.)
400
969
242x2
KPH "D/S Kvitsøy" på konv. til Østerrike.
(GI BUD)
0
970
449
KPH "M/S Landanes" sidestpl. "Haugesund 14.5.59" på brev til NL.
(GI BUD)
0
971
396
KPH "M/S Lysefjord" på prima konv. til Østerrike.
(GI BUD)
0
972
449
KPH "M/S Osa" (t.2) på konv. til Holland.
(GI BUD)
0
973
240+515x2 KPH "M/S Reidulf" på prima konv. til Tyskland, sidestpl. "Melbu 21‐1‐67"
(GI BUD)
0
974
394
KPH "Ropeidferjen" (8 pkt.) sidestpl. "Sand 9.5.57" på konv. til Holland.
975
238+239+359 KPH "M/S Sigurd I" på trykksakskort til DK, påstpl. dato "13 Aug 1947".
(GI BUD)
0
976
431
KPH "M/B Skjerstadfjord" på konv. til England.
(GI BUD)
0
977
65ø arerogr. KPH "Sogn I" på H‐7‐kort og "Sogn II" på prima aerogram med langt innhold datert i "Fjaerland..1956" sendt til Nederl. Ny Guinea! Her må det foreligge noe feil i litteraturen ??
978
394
KPH "M/S Suløy II" på konv. til England, sidestpl."Ålesund Br.11.10.58"
(GI BUD)
0
979
239+332
KPH "M/F Trygge" sidestpl. "Romsdals Postksp.R...49" på konv. til USA
(GI BUD)
0
980
383
KPH "M/S Tysnes" på konv. til USA.
(GI BUD)
0
981
333
KPH "D/S Vesterø" sidestpl. "Fredrikstad 5.5.48" på konv. til USA.
(GI BUD)
0
200
(GI BUD)
0
300
350
982
BÅTER I ØSTFOLD,‐ kystruter. Samling 25 brev og kort, over 40 klipp og løse merker samt noen kort/mest nyere og en mengde avisutklipp/historikk og kuriosa. Vi noterte blågrønt prefrim "Halden", håndskr. "Fr.stad". Flere KPH og nr.stpl. på brev/kort. MÅ VURDERES AV SPESIALIST
5000
983
Fjordane‐Sogn‐Indre Sogn‐Nordfjord. Samling 69 brev og kort med stort sett ulike reisende skipspoststpl.,‐ utmerket grunnlag for videre samling av dette området! Flere litt vanskelige litra finnes!
2000
984
Trondheim‐Kirkenes. Samling 105 brev, kort og noen dokumenter med et meget stort antall ulike reisende skipspoststpl. Mange dekorative brev og en hel del rek.brev.
2000
985
Bergens‐området. Samling 46 brev og kort med reisende skipspoststpl. fra mange ulike linjer med utgangspunkt i Bergen. Nesten alle er forskjellige.
1200
986
BÅTER I ØSTFOLD, "ferskvann". Samling 3 brev/kort m/båtstempler, 13 klipp og løse merker med div. nr.stpl./KPH, samt 12 postkort hvorav 8 S/H. Dette må sees av spesialist! Vi noterte "359" på brevkort, klipp m/KPH "Trip II","V", "VI", 3‐rings "36". En mengde avisutklipp og historikk finnes også.
1200
987
Helgeland‐Salten. Samling 33 mest brev/noen få kort&blanketter, alle med reisende skipspoststpl., nesten alle forskjellige! ‐ et par kronet posthorn. Vi noterte "Mid‐
Helgeland B 7.12.39"/tidligste kjente? Flere uvanligere!
1100
988
Hardanger/Hardanger‐Sunnhordland/Indre Nordhordland/Mid‐Hordland. Samling 36 brev og kort 1898‐1969, nesten alle med forskjellige reisende skipsstpl, 4‐5 stedskort. "Hardangers Postexp." 1898 fra D/S Folgefonden på nydelig kolorert "Hilsen fra Odde"‐kort/dessverre en lukket rift. Bør sees!
1000
989
Nordland. Samling 32 brev og kort med reisende skipspoststpl. 1851‐ 1931. To ulike "Nordland" 1851/52 men dels noe kvalitetsredusert. Stort sett bare ulike stempler/litra, noen rek./bancobrev. Vi noterte noen uvanligere som Danielsen nr.10,18,31. Bør besiktiges.
1000
990
Lot 55 brev og kort med div. reisende postexp., en god del sendt til Tyskland, et m/"Kaiserliche Deutsche Marineschiffspost"‐stpl. Også m/konv. med skipspost‐
logoer. Noen er stedskort. Et "Reinsvold‐Skreia".
1000
991
JERNBANEN I ØSTFOLD. Samling ca. 25 brev og kort, div. stempelklipp, utklipp/historikk, gamle og nye billetter, jernbanemerker/bl.a. 5 ** og 4 (*) fra Aurskog‐Hølandsbanen. Vi noterte et brev "Østfoldbanen Ø.L. II" frankert med NK335 stpl. 1946 (litt svakt men lesbart). Dette er utenfor registrerte opplysn., likeså 2x "Oslo‐Mysen‐Sarpsborg".
1000
992
Ryfylke/Bergen Haugesund. Samling 20 brev, kort og dokumenter med reisende skipspoststpl., hvorav 9 kronet posthorn;‐ noen av disse er dog av tvilsom karakter og bør sees av spesialist på dette området. Et 3‐rings "144" med litt patina.
900
993
Sunnmøre‐Romsdal‐Åndalsnesruten‐Hjelsetruten‐Geiranger. Samling 29 brev og kort med reisende skipspoststpl., mest forskjellige. Vi noterte bl.a. "Åndalsnesruta" både med 1 og 2 stjerner og andre uvanligere.
900
994
Senja‐Tromsø/Dpsk.Senjens Postexp./Senja‐Tromsø Reserve. Saml.21 mest brev med ulike reisende skipsstpl. 1883 (litt smuss)‐1954 inkludert 1 rek. og 1 verdibrev. Noen uvanligere stempler,‐ bør sees!
800
995
TRONDHEIM‐KIRKENES. Samling 34 brev og kort med ulike litra + 12 ulike dokumenter og et par postkort. 16 av objektene er sendt rekommandert eller som verdibrev.
800
996
Vestfinnmark‐Svalbardruta‐Altenfjord‐Tanaruten. Samling 22 brev og kort med div. reisende skipspoststpl. 10 stk Svalbardruta nr.1a‐b‐c med til‐ sammen 8 ulike skipsnavn etc., alle de øvrige 12 er forskjellige. Fin lot!
700
997
Trøndelag. Samling 21 brev og kort med div. reisende skipsposteksp, vesentlig forskjellige inkl. den sjeldne "Ut‐Trøndelag D" 1960.
700
998
Lofoten og Vesterålen/Ofoten. Samling 24 mest brev, noen få blanketter, nesten alle 1897/1957. Et KP
med ulike reisende skipsstpl. (2‐3 dubl.)
600
999
Nordmøre‐Søpostktr.no.3. Samling 12 brev og kort med vesentlig forskjellige reisende skipspoststpl. 1895/1946, bl.a. "Nordmøre B 25.3.40".
500
1000
Christiania‐Bergen/Oslo‐Bergen. Samling 16 brev og kort 1895‐1935 bortimot alle forskjellige stempler/litra. Et par til Spania og andre litt bedre.
500
1001
Lot 28 mest postkort, mange med reisende stpl., mest skipspost, et "338", et med tysk marineschiffspost‐stpl 1913, vesentlig stedskort.
500
1002
Lot 42 brev&kort med div. reisende postexp., bl.a. "Osbanen","Oslo‐Asker", "Bratsbergbanen A" (8 pkt.), diverse "Fjordane.." etc. Assortert.
500
1003
Bandak/Brevik‐Kr.sand. Samling 12 brev og kort (4 stedskort) med div. reisende skipspoststpl. Den sjeldne "Bandaks...C..1948" finnes på et verdikart.
400
1004
Trondheim‐Bergen. Samling 14 brev og kort inkl. litra B 1937 og litra C 1937. 10 ulike stempler/litra. Pen kvalitet.
400
Lot 98 merker/klipp/enheter med div. reisende posteksp.stempler, fra NK25 til 1950‐
tallet. Må besiktiges,‐ PRAKT‐LUX og bedre merker finnes.
400
1006
Lot 23 mest norske stedskort sendt til Tyskland på 1930‐tallet fra tyske turistskip i norske farvann, stpl. "Deutsche Seepost/Kraft durch Freude" I tillegg 7 kort m/norske motiver og dagens spisekart fra Monte Olivia, oppklebet på kartong.
400
1007
Lot 14 brev og kort med div. reisende posteksp., mest skip dog ett pent "Bergen‐
Nesttun". Et flott stedskort 1907.
350
1008
Bergen‐Newcastle. 3 brev og 3 kort, inkl. 4x"Bureau de Mer..." litra A‐B‐C samt 2x"Bergen‐Newcastle Postexp.D"/det ene bruksbrev til N.Zealand! med innhold på skipets brevpapir og konv. m/logoer.
300
1009
GJØVIKBANEN. Lot 7 brev og kort med forskjellige stempler.
300
1010
Kristiansand‐Frederikshavn. 5 brev/kort etc. med de 4 ulike litra A‐B‐C‐D fra "Bureau de Mer...Kristiansand‐Frederikshavn..". Litra A er på et inn‐ gående adressekort for pakke fra Tsjekkoslovakia til Kr.sand.
250
1011
Lot 10 brev og kort med div. båt/jernbanestpl., bl.a. både "Nordmør A" og "Søndmør A", "Kristiania‐Krøderen"/litt smuss.
250
1005
o/BS
Brevlots og partier.
1012
Systematisk samling anslagsvis 6‐700 enringsstpl. med postnr. på brev 1970‐90‐tallet fra poststedene i Oslo og postnr. inntil 2000 inkl. underpost‐ kontorer og ulike stempeltyper. Alle brev i normalformat og i fin kvalitet.. Samling med høy grad av kompletthet!
1000
1013
Postnr. 2000‐3000. Samling anslagsvis 7/800 brev som ovenfor.
1000
1014
Postnr. 3000‐4000. Samling anslagsvis 500/600 brev som ovenfor.
750
1015
Postnr. 4000‐5000. Samling anslagsvis 400/500 brev som ovenfor.
700
1016
Postnr. 5000‐6000. Anslagsvis 500/600 brev som ovenfor.
750
1017
Postnr. 6000‐7000. Anslagsvis 600/700 brev som ovenfor.
1000
1018
Postnr. 7000‐8000. Anslagsvis 500/600 brev som ovenfor.
750
1019
Postnr.8000‐9000. Anslagsvis 900/1000 brev som ovenfor.
1500
1020
Postnr. 9000‐9999. Samling anslagsvis 500/600 brev som ovenfor.
1021
ESKE med ca.350/400 brev mest til 1940‐tallet og en stor del sendt til Tyskl. Ca.100 er luftpost‐vinduskonv. m/sensur men uten adresser. Ellers finnes alt mulig fra Nordkapp I‐frankeringer, mange Nansen I, Maud, luftpost inkl. førsteflyvninger, bedre FDC som Universitetet, ca 20 skillingsbrev etc. Noe er prima, noe er litt varierende kval. Spennende kasse som MÅ SEES
7500
1022
Samling ca.765 brev med med reklamestpl. med tekst hvorav oppgitt ca. "515 forskjellige, mange bedre", 1912 til moderne. Godt grunnlag for ytterligere utvidelse
7500
1023
Album med noe over 100 brev og kort fra prefrim til nyere, mest noe eldre. Mye vekt på reisende posteksp. på jernbane konsentrert om indre Østlandet, men også noe annet. 4sk Oscar blekkrysset og brevet håndskr. "Jernbanen" NK27 på brev til Frankrike, 20mm til Scotland og Østerrike og annet.
2750
1024
Lot ca.330 brev med maskinstpl. med tekst, 1914 til nyere. Meget variert og fin lot med meget god spredning og bedre stempler. Fin kvalitet.
2500
1025
Arkivboks med ca.40 brev og kort med vekt på Kragerø/Kragerøtilknytn. fra prefrim/NK1 og til nyere. Litt variabel kval., men også en hel del kurant/pent. Det medfølger en del innst.kort med allehånde Norge og utland inkl. stempler.
2000
1026
Album med 34 gamle brev og 6 mest stedskort, konsentrert om strekningen Kr.ania Randsfjord‐Drammen, men også noe annet. Flere ulike stemplede portotall, bancobrev og annet. Må sees! Interessant lot.
2000
1027
Album med et femti‐tall mest gamle brev og kort og noe diverse, bl.a.2xNK1 løse merker, et flott Berlin‐brev og noe Danzig. MÅ besiktiges og vurderes!
2000
1028
Lot 57 mest brev, noen postkort etc., fra skilling til 1960‐tallet. Meget variert, noen eldre i var.kval.inkl. ganske uvanlige saker, en hel del er utenlandsbrev, også med uvanlige destinasjoner som Kenya og brev til USAs president.
1700
1029
Tverrformat‐album med et stort antall helsaker, endel oppfrankert til utlandet og mengder av moderne oppfrankeringer, samt noen eldre brev bl.a. flott rek. med NK54 samt noen postkort. Må besiktiges!
1200
1030
ESKE med ca.450 brev fra 1852 til moderne. Både prefrim,noen skill. brev, håndskrevet "Gran", KPH, rek. og annet av interesse. Også mye blandet kval.
1100
1031
To skoesker med anslagsvis 700 div.brev,brevkort og kort, allehånde korre‐ spondanse, gammelt og nyere. Endel 1920‐30‐åra inkl. rek.sendinger av ulik art, et uvanlig paquebot‐brev fra "Zoppot", endel post m/fotoreklame etc. Noe er i blandet kvalitet/ordinært, men absolutt småmorsomt her og der!
1000
1032
Tverrformatalbum med et stort antall forsendelser 1920‐tallet til moderne. Endel feltpoststpl., straffeporto og moderne kuriosa, et par gml. stedskort etc.
1000
1033
Lot 32 brev 1902/1964 (Lykkebrev). Endel bedre frankeringer, rek.brev, "Fra Tog" og annet, det meste sendt til Danmark.
1000
1034
Lot 37 vesentlig følgebrev 1941/42. Fin variasjon i frankering og stempling samt noen påtrykt "porto betalt" fra Rasjoneringsdirektoratet. Vi så også et med 2x1,50kr V, 5kr Løve, straffeporto, off.sak etc.
1000
750
1035
Lot 24 rek.brev + 7 rek.forsider, 1906‐79, vesentlig før 1950, noen sendt utenlands. Variert og bra lot, noen ganske uvanlige.
900
1036
Drøyt 140 følgebrev, alle sendt til Biri 1894‐1920 fra diverse steder.
900
1037
Lot 10 brev og et klipp 1938/52. Bl.a. Quisling i 4‐blokker, noen sensurobj. OL 1952 med spesialstempel, Maud på klipp etc. Pen lot.
900
1038
Lot 18 bancobrev mest 1897/1944 hvorav 9 sendt til Tyskland. Mange portosatser/kombinasjoner og ulike steder. Bør besiktiges.
800
1039
Album med 46 diverse brev og kort fra førfilateli til moderne signaturkort. Bl.a. 3 kort fra Svalbard 1950‐tallet, ATM‐FDC "Tromsø" og "Trondheim 2.12.78" og noe annet.
800
1040
Lot ca.50 bruksbrev, vesentlig 1930/50‐tallet inkl, noen rek./banco/straffe‐ porto. Noen originale trykksaker, mest Trøndelagsstempler. Bør sees.
750
1041
Lot 44 følgebrev/fylgjebrev 1943‐45 samt 6 ulike typer av følgebrev 1918/25 med kombin. av NK110 etc. Assortert stempling, endel Telemark, men vi observerte et HJELPESTPL. "Oslo Tøyen" 1945.
750
1042
Ca.260 kort og brev, mest av nyere dato i 2 flotte FDC‐album. Endel brev med LUX‐
stemplede merker finnes, stor variasjon, noen rek.brev.
600
1043
Lot 17 brev og kort med KRONET PH, flere bruksbrev fra "Brugrend"
600
1044
Tverrformatalbum med et større antall moderne brev med diverse straffe‐ portoetiketter/påtegnelser og stempler som "Innlevert etter postavgang" etc, samt litt annet. Dette må besiktiges!
600
1045
Lot 42 brev/forsider og postkort fra skilling til 1940‐tallet inkl. endel utland sendt til Norge. Allehånde‐lot som må besiktiges.
600
1046
Lot ca.65 brev og postkort/stedskort av diverse art, 1814 til 1960‐tallet. Variert m/noen bedre stedskort, 3 gamle brev, noen få utland, noen brevk.
600
1047
SKOESKE med 400/500 brev i mest normalformat (+4 S/H stedskort), noen eldre (sett FDC 15.4.47 og førstflyvn. 1935), men mye 1980‐tallet.
500
1048
Lot ca.130 følgebrev 1939‐45. Meget variert og fin lot, KPH "Heggkåsa" observert! ‐ likeså et med 60ø lange tjeneste!
500
1049
SKOESKE med ca. 800 brev, eldre og nyere, alt i normalformat, ørlite utland.
400
1050
ESKE med 700/800 brev, gammelt og nytt, alt i normalformat. Bør sees!
400
1051
SKOESKE med ca.800 uadresserte konv. påsatt merker fra 1990‐åra, for en stor del med LUX‐stpl! En del dublisering av stempler men mange ulike steder, noen i 4‐
blokker, et par miniark observert.
400
1052
Lot 5 brev/FDC etc. 1940/44. FDC Nansen I og Snorre, uvanlig expressbr. med 3 Maudmerker fra "Kirkenes 6.2.40". Et "Postkontoret N‐L.Stockholm"
400
1053
Album med 27 rek.brev 1940‐50‐tallet (5 store), mange fra Vestfold. 8stk3har arkivhull, dels stjerneformet gjennomhulling! ?? Må besiktiges.
400
1054
Lot 7 bruksbrev med KPH stempler (+ 8 "robbede" eller defekte brev KPH/ nr.stpl.) Bl.a. "Morgedal"/1938, 3xHøyvikbygda"/litt variabel "åpningskval.", pent "Møsstrond" 1946.
350
1055
Samling 750 ulike avtrykk fra frankeringsmaskin på brev og brevforsider fra nr.2 og frem til 1990‐tallet.
300
1056
Album med 26 følgebrev fra "Kragerø" ca.1915‐20‐tallet med diverse kombinasjoner. Et sidestpl."Langangfjord"/angivelig sjeldent ? I tillegg diverse andre brev, deriblant noe DK‐Finland.
300
1057
ESKE med 6/700 allehånde brev, eldre og nyere. Bør sees.
300
1058
Lot noen hundre brev, eldre og nyere bruksbrev. Besikitige!
300
1059
Lot 3 brev 1935/37 og et 1957 fra Norge til England, alle med engelsk frankatur. 3 med ulike "Paquebot"‐stpl. et med norsk maskin/reklamestpl.
300
1060
Lot 65 PRØVE‐avtrykk av frankeringsmaskinavtr. på kort fra produsentens arkiv 1927‐
65. I tillegg 11 konv. 1927‐41 hvorav 2 sendt rek. til Tyskland.
300
1061
Lot et par hundre brev med posthornsmerker, angitt 1904/08. Sent innlev.
300
1062
ESKE med noen hundre brev/kort ca.1900 og fremover, mye halvgammelt, en god del i blandet kval., pene bruksbrev innimellom.
300
1063
12 kort med 10 ulike kronet posthorn‐stpl., mest brukspost fra 1970‐tallet.
250
1064
Lot 5 brev med diverse frankeringer med Nordkapp V, pluss et brev med Lykkebrev‐
etikett/lkonv. litt sekunda.
250
1065
Lot 6 "objekter", brev/helsaker, bl.a. heftemerkefrank., militærpost/sensur etc.
250
1066
Liten lot 4 brev og 1 forside med 10ø 20mm samt et pent korsbånd m/NK41.
250
1067
Lot 49 brev fra NK53 til nyere, hvorav ca.20 fra småsteder. Bør sees.
250
1068
Lot 9 følgebrev 1898/1911 inkl. NK72, 83 (2), noen "Oppland"‐stpl.
250
1069
Album med "allehånde" mest brev fra 20mm og fremover inkl. endel fra USA, men i dels meget blandet kvalitet. Noen OK innimellom. Må besiktiges!
250
1070
Lot 11 brev 1943‐57. Et fra 1951 påstpl. "Air Mail from Korea..." med tilknytn. til "Nor.MASH O.S.P.O 6200", 1 med norsk+USA‐frank. til sjømann etc.
200
1071
Lot ca.65 brev og helsaker 1896/1972, mest brukspost 1930/50‐tallet, et OL‐FDC 1952, et morsomt ekspressbrev til S 1946.
200
1072
Lot 90 brev med LP‐stempler, samt 80 brev med mest merker fra Postens 350års jubileums‐hefte 1997.
(GI BUD)
0
1073
Lot 4 brev fra "Tinnegrend" 1925 samt 3 brev m/uvanlig ? merkat bak samt 1 postk. (GI BUD)
fra Gjøvik og et bruksbrev til.
0
1074
Et par hundre brev med tilknytning til Flekkefjord og Gjøvik (familie). Levert i 12. time,‐ må besiktiges.
(GI BUD)
0
1075
Liten album med 7 brev/helsaker. 4 stk. 1887‐1918 + 2 polar. 1xhullstpl. "Brækkebygden..1887" men merket defekt.
(GI BUD)
0
LØRDAG 6.OKTOBER Kl.10.00
POSTKORT (POSTCARDS).
1076
Lot 11 diverse kartongkort (+1 defekt). 7 stk. er signerte av div. kunstnere, ett med hj.brekk, et patriotisk/lett smuss.
500
1077
Prima kartongkort av "Olaf Krohn", trikk og juletrehenting i gml. Christiania.
300
1078
Hilsen Fra.... Samling 37 sort/hvitt kort tekstet "Hilsen Fra..." eller samme type fler‐
bilders kort, fra Bygdøy til Hammerfest. Alle ulike.
1000
1079
Hilsen fra Nordkap. 3 ulike kolorerte kort, det ene brukt 1894/meget uvanlig men dessverre med en brekk.
300
1080
Prima 4‐bilders kolorert lito "Hammerfest" (hilsen fra‐type) brukt 1897.
300
1081
Vakkert 4‐bilders kolor.lito "Hilsen fra Odda", m/enrings "Odde 12.7.1897
300
1082
Hilsen fra Norge, 3 ulike S/H flerbilders kort, alle brukt 1898/1900.
200
1083
Vakkert kolorert 3‐bilders "Hilsen fra Lerfossen" brukt 1898.
250
1084
Vakkert 4‐bilders kolorert lito "Hilsen fra Stavanger", brukt 1898.
250
1085
Hilsen fra Bergen, Fløistuens Cafe‐Restaurant., prima, brukt 1899.
200
1086
Pent kolorert lito "Hilsen fra Christiania" (m/gjennomlys), brukt 1899 .
150
1087
6‐bilders kolorert lito fra "Fredrikshald" (No.1423) send med D/S Olava med 3‐rings nr.stpl. "45" til Sverige./smussflekk i addressen.
300
1088
Hilsen fra Odde, Hardanger... Kolorert lito, ubrukt, svake montasjespor.
150
1089
5‐bilders kolorert lito fra "Christiania" (No.144), vakkkert kort.
200
1090
KRISTIANIA. Samling 80 gamle kort i liten album. Grunnlag for utvidelse.
500
1091
Parti fra Nordstrandshöiden, prima gammelt kort med meget gamle biler!
200
1092
Holmenkollbanen ved Midtstuen en vinterdag og "trikkemøte" på Egertorvet.
150
1093
Ekebergbanen. Endestasjon, Nordstrand, prima, ubrukt.
200
1094
Flydebryggen ved Østbanestationen med 4 gamle båter ved kai. Prima.
200
1095
Inventarkort fra "Alliance Conditori m/Café". Brukt 1918, trolig sjeldent!
1096
ASKER. 5 prima, gamle kort (2 like). Et fra jernbanestasjonen. Ubrukte.
300
1097
ØSTFOLD. Lot 67 kort hvorav 13 småformat og 15 S/H storformat.
350
1098
ASKIM etc. Album med 18 S/H‐kort og et 50‐tall fargekort (noen Rakkestad) + noe diverse, dels Askim‐relaterte ting. Dette må sees av lokalsamlere.
750
1099
Askim 17de Mai 1905, liten hj.brekk. Trolig sjeldent kort!
1100
Strømfos Sluser, prima, brukt i "Aremark..1908".
200
1101
Rakkestad Handelsbolag, nærbilde, prima, brukt "Rakkestad 10 VII 10".
250
1102
Askim jernbanestation med masse folk og tog, prima.
200
1103
Parti fra Kraasby, prima, brukt med lokalporto 1911.
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
0
1104
Vakkert kolorert kort "Fra Askim", gateparti med butikk/kontor? brukt 1919
150
1105
To kort fra Østfold folkehøyskole 1928/29, med og uten folk i salen.
1106
VESTFOLD. Lot 78 kort hvorav 9 i småformat og 3 S/H storformat.
1107
LARVIK. Saml./lot 104 gamle kort, endel montert i album, endel løse. Alt trolig ubrukt, prima kvalitet.
1108
Larvik: Til minde om festlighederne 17de Mai 1904, pent kort, brukt.
1109
BUSKERUD. Samling 339 kort hvorav 34 gamle småformat og 37 S/H storformat.
1110
Svangstrand St. Lier med tog og jernbanepersonalet! Ørlite smuss. Brukt.
200
1111
KRØDSHERAD. Lot 64 kort i storformat hvorav 38 S/H. Meget bra samling med 2 ulike kort fra "Ørgenvika" jernbanestasjon i S/H.
500
1112
LILLEHAMMER. Ca.150 kort hvorav 18 småformat og 13 S/H storformat. Ca. 50 kort er fra Maihaugen, de 13 S/H er fra byen ellers.
600
1113
OPPLAND. 47 småformatkort i album, mye Gudbrandsdalen, men også et "Sörum Station, Valdres" m/båten Begna (noe avstand).
500
1114
Aurdal Station, Valdresbanen. Prima, ubrukt, flagg på stasjonen.
200
1115
Valgdag i Brandbu, prima, ubrukt. Må være før 1913/kun menn tilstede!
1116
Hurtigtoget til Otta. Prima, ubrukt, motivet er fra Gudbrandsdalen.
1117
GROTLI. 4 prima ulike kort.ca.1910/20‐tallet, et kolorert, et flott nærbilde.
1118
TOTEN. Lot 5 kort med dels meget bra motiver. Et flott fargekort fra Lena brukt 1919 har dessverre en hj.brekk.
500
1119
Feiring Gaard. Biri. Prima kort med gammel motorsykkel og mye folk, brukt lokalt 1924.
250
1120
Privat fotokort fra Gjøvik med to butikkfasader,"M.Etnestad, Cafe&Logi.."med eieren ?? utenfor, samt "Arnt T.Haug. Kjeldsruds Eftf." Brukt 1932.
200
1121
HEDMARK. Saml.122 kort hvorav 13 småformat og 12 S/H storformat.
600
1122
HEDMARK. 28 gamle kort i liten mappe.(+1 foto) Flere fra Hamar, ellers Espa,Løten,Tande,Rendalen,Trysil.
750
1123
Arbeidslag under byggingen av Røsten taubane brukt på "Auma" 1910. Navn på alle er oppgitt fra lokalhistorisk kilde! Meget uvanlig sak.
400
1124
Privat fotokort datert "Atneosen...03" m/hotell og hestekjerrer og folk, stemplet "Atna 23 VIII 03". Trolig uvanlig kort.
1125
Kirkenær Jernbanestation, brukt på "Kirkenær" 1904. Ørl. smussflekk.
200
1126
Bryggeparti fra Hamar med tilsammen 5 båter i bildet, bl.a. D/S "Skreia" og "Varden". En kantbrekk skjemmer lite.
200
1127
Fra Jærnbaneanlægget. S.Elverum (Alfarheim Bokh.) Brukt 1910.
400
1128
Stai jernbanestasjon med tog og folk, brukt lokalt 1910. Svak hj.brekk.
300
(GI BUD)
0
400
1000
200
1500
(GI BUD)
0
200
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
1129
Rasten St., prima, meget fint nærbilde, brukt på "Hanestad" 1910 med det lille NKS‐
merket bundet til kortet med stempel.
250
1130
Hörsand St., prima, ubrukt.
200
1131
Moelv St., Hotel og Apothek. Pent vinterbilde brukt 1910 lokalt.
200
1132
Hilsen fra Tønset. Viser fasaden fra "Bageri O.Grønn" med mye folk utenfor, brukt 1911. Lett kolorert bakgrunn.
300
1133
Koppang Jernbanestation, prima, ubrukt m/tog. Pånotert 1917 bak.
350
1134
Tønset Jernbanestation. Prima med folk og tog, brukt 1919.
300
1135
Tömmerflötning i Glommen ved Atna, sendt fra forfatteren Sigurd Nergard fra "Elverum" 1920.
500
1136
Vesterhaug St., ubrukt. (Alfarheim nr.206). Nærbilde.
350
1137
RINGSAKER. Lot 25 kort i storformat hvorav 12 sort/hvitt.
400
1138
TELEMARK. Samling ca.350 kort,hvorav 94 i småformat,37 S/H storformat og resten nyere fargekort. Endel gamle fra Bandakkanalen og 13 fra Rjukan.
1139
TELEMARK. Lot 11 småformat og 8 vesentlig S/H storformat, herav 2 jernbanestasjoner (Nordagutu/Vadfoss).
1140
Prima reklamekort for avisa "Fremskridt" brukt i Skien 1903.
(GI BUD)
0
1141
Bandakkanalen ovenfor Vrangfos.. med D/S "Telemarken", delkolorert.
(GI BUD)
0
1142
Fra Rjukanbanens Station, Notodden, prima, ubrukt.
200
1143
Tinnos Station, prima, med tog og folk, ubrukt.
200
1144
Tinnoset, Telemarken. Prima ubrukt jernbanestasjons‐kort.
200
1145
AUST‐AGDER. Samling 191 kort hvorav 17 gamle i småformat og 23 S/H storformat. De fleste småformat er fra Arendal m/omegn.
1000
1146
KRAGERØ. Lot 11 gamle kort hvorav 4 fargekort. Noen av motivene er trolig meget bra! Må sees.
400
1147
Fint to‐bilders kort fra Birkeland og et fra "Kalvild pr.Lillesand" 1909 men frimerket pent fjernet.
200
1148
Harveland 23.juni 1929 påskrevet bak på kort fra gårdstun m/masse folk!
1149
Vegårdshei St., prima ubrukt 1920/39‐tallet.
1150
Parti fra Aaensire (Åna‐Sira), prima brukt "Aaensire 8 VII 20".
1151
Kristiansand. Havnen med 3 båter "Excellensen","Jylland","Skiensfjord" !
200
1152
STAVANGER. Samling 40 gamle kort i liten album. Flere fine havnekort, uvanlig ? "Stavanger‐Kleven", flere med endel folk.
500
1153
Stavanger. Lot 66 kort hvorav 6 småformat og 9 S/H storformat. Et utrolig fint S/H storformatkort fra torvet!
300
1750
500
(GI BUD)
0
150
(GI BUD)
0
1154
BERGEN. Samling 80 gamle kort i liten album. Et par fra Nordnes og et meget fint motiv fra Sukkerhusbryggen.
800
1155
NORHEIMSUND. Samling 28 gamle S/H kort, alle ulike.
350
1156
Bergensudstillingen 1898, prima kolorert kort, ubrukt.
200
1157
Nykirkebryggen. Prima kort med 2 båter i nærbilde og masse folk.
1158
To prima kort fra/brukt "10.de Landssangerstevne Bergen 25.6.26".
1159
Kolorert "Hilsen fra Hygea" brukt på "Sogns Postexp E 18X10". Liten kantrift oppe skjemmer lite,‐ morsomt og uvanlig? kort.
(GI BUD)
0
1160
Nordfjord. Oldenvand fra Eide med gammel lokalbåt på fjorden. Brukt 1907
(GI BUD)
0
1161
Myrdal Jernbanestasjon, interiørkort fra jernbanerestauranten! Uvanlig.
200
1162
MOLDE. 6 ulike gamle S/H småformatkort, alle ubrukte, prima.
200
1163
Kolorert "Hilsen fra Molde", brukt 1902.
200
1164
Volden. Søndmør. Gateparti med stor folkeansamling, brukt i "Volden" 1908.
150
1165
Alnes..Søndmør. 3 ulike prima gamle S/H kort, ubrukte.
(GI BUD)
0
1166
J.P. Solems Forretning i Sandviken. Gyl brukt på "Gyl 30 IV 12". Ørlite hj.‐slitasje, dog (GI BUD)
trolig sjeldent 3‐bilders kort
0
1167
Moldøen. 3 flotte, ubrukte kort ca.1915, 2 kolorerte. Et flott gate/nærbilde!
150
1168
TRONDHEIM. Samling 80 gamle kort i liten album. Noen uvanligere ? fra Ravnkloa, Nidelven, Ilevolden. Fint grunnlag til utvidelse.
800
1169
Olaf Trygvessons Gade, som trykt nyttårskort 1900‐1901 fra "Andreas Moe" frankert med 3x1ø grovtagget.
200
1170
Hilsen fra Trondhjem, rødt pregetrykkskort sendt til Sverige 1901, prima.
150
1171
Hilsen fra Trondhjem,‐ viser diverse Trondhjems Bypostmerker som motiv.
200
1172
Trondhjem. Noe uvanlig? oversiktsbilde, brukt 1903.
(GI BUD)
0
1173
Trondhjems ældste Gard, brukt 1903.
(GI BUD)
0
1174
Trondhjem. Port Arthur. Prima nærbilde, sendt til USA 1906.
200
1175
Kort som viser Trondheim anno 1674 med inskripsjoner på latin. Ørliten kantrift oppe,‐ trolig meget uvanlig kort.
200
1176
Teaterkafeen, Trondheim. Dans hver aften,‐ prima interiørkort.
150
1177
Parti fra Nyveien med Ilens Kirke, Trondhjem. Prima, brukt 1910.
1178
Lian Restaurant med et meget stort antall skiløpere! ‐ pent ubrukt.
1179
Trondhjem, Skistuen, sett fra en noe uvanlig vinkel ? ‐ prima, brukt 1911.
1180
Trondhjem ‐ gatefasade fra H.Kleins Herre‐ekvipering, folkeliv foran. Reklamekort, brukt i "Bardal" 1912.
(GI BUD)
0
200
(GI BUD)
0
150
(GI BUD)
0
150
1181
Værdalen Station. Prima, ubrukt, tog og masse folk på stasjonen.
200
1182
The road to the left to Trondhjem.The road to the righy to Hell. Do'nt fail your Road (GI BUD)
!! Morsomt kort m/et par ortografiske feil. Skrift bak slår gjennom.
1183
View of Hell og "Hell Rail‐way Station". 1xkolorert småformat og et S/H storformat med tog, det siste brukt på "Hell".
1184
Narvik og Omegn, morsomt gammelt kort med uttrekksmappe i midten.
1185
TROMSØ. Lot 73 kort hvorav 23 i småformat. 1 panoramakort og 5 S/H storformat.
600
1186
Meget uvanlig "Hilsen fra Nordkap"‐kort i blå farge sendt til Tyskland 1901 med ovalt sidestpl. "Nordkap Kong Harald 25 JUL 01".
250
1187
Hilsen fra Hammerfest sendt til Tyskland med ovalt sidestpl."Nordkap Kong Harald 27 JUL 03", prima.
250
1188
Prima kort fra "Boris Gleb 14‐8‐1920", brukt 1920. Meget uvanlig kort!
200
1189
Kort m/kolorert logo fra "Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab...S.S.Olaf Kyrre",. 3‐
fargefrank. stpl. "HMRFST.A.HMBRG 8VII95" men ikke sendt.
300
1190
Spesialkort fra "Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab...S.S.Sigurd Jarl sendt til Tyskland m/NK68 fra "Harstad" 1897 og med ovalt fiolett stpl. "Turistskibet Sigurd Jarl Trondhjem" bak. Liten hj. brekk.
300
1191
Nordcap‐kort fra "Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, s.s.Erling Jarl".
200
1192
Turisten i Frederikshaldskanalen ved Ørje Sluse, prima, ubrukt.
200
1193
Dobbeltskruedamperen Hellig Olav..., prima, brukt i "Christianssund" 1903.
1194
Lillegut for full damp ut Christianiafjorden, brukt 1906.
200
1195
Bryggen med Motorbaaden Fram, Lillehammer, brukt 1907. Uvanlig!
300
1196
Ombord‐kort, trolig fra Skibladner, "Parti fra Mjösen ved Minne Bro." Prima.
300
1197
Lot 6 dels noe bedre båtkort bl.a. "Dampskib Harald Haarfager" og post‐ dampskibet Dronning Maud. Både brukte og ubrukte.
600
1198
Panserskibet Eidsvold paa Christianiafjorden, prima, ubrukt.
200
1199
D/S Halden i nærbilde, ørlite smuss/hj.br, brukt med 3‐rings nr.stpl. (meget svakt) adressert til Fr.hald.
200
1200
S.S. Otranto, Visnes, Stryn i nærbilde samt et fra Balholm/lette hj.br. som viser "båtarmadaen" ved Keiser Wilhelms besøk 1914/beskrevet bak.
200
1201
Alden ved kai i Nordfjord + kø av karjoler, tyskprodusert kort. Ubrukt.
1202
M.No.1 Fredrikstad ved fergestedet, prima, brukt 1934.
1203
To eldre og 1 nyere Skibladnerkort innmontert i 2 bilderammer. Besiktige!
1204
Samling 24 BÅTKORT, alle fra Wilhelmsen Lines og nesten alle forskjellige, alle sort/hvitt, mest storformat. Uvanlig samling!
1000
1205
Luftskibet Norge. 6 ulike, prima ubrukte kort av luftskibet+div. sideportretter.
500
0
200
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
0
200
(GI BUD)
0
1206
Junkers Ganzmetall‐Flugzseug F13, ørl. hj. brekk.
(GI BUD)
0
1207
Flyvemaskine ved Advent Bay. "F18", prima, ubrukt.
300
1208
MYNTKORT. 4 prima, gamle kort, 3 med norske mynter avbildet, 1 m/svenske.
200
1209
Pengesedler på prima kort brukt 1905.
(GI BUD)
0
1210
4 ulike, prima kort med reklame fra "Christiania Seildugsfabrik ".
(GI BUD)
0
1211
Skøyteløpere. 4 gamle kort som viser Oscar Mathisen, Sigurd Mathisen, Roald Larsen og "Bobby".
1212
Et flott, kolorert patriotisk kort 1914 m/portretter av C.Anker/Chr.Michelsen.
(GI BUD)
0
1213
To gamle kort,‐ et fra slaget om Falklandsøyene 1914 og et fra Argentinsk hvalfangst. (GI BUD)
0
1214
4 kongekort, 2 kartongkort‐portretter og 2 andre (like), alle brukt.
0
1215
Skøitekampen. Oscar Mathisen ‐ Mac Lean, 7‐2‐20, 500 meter løpet".
200
1216
Luftskibet Norge ved ankermasten i Oslo, anført 1926. Ubrukt.
150
1217
Gammelt kolorert reklamekort m/norsk motiv,‐ tysk reklame for "Freia" !
(GI BUD)
0
1218
Sunnmørsposten ‐ flott reklamekort brukt i "Ålesund Br. 26 X 33".
(GI BUD)
0
1219
Tegnet kort stpl. "Drolsum 7.7.37" (frim.fjernet), forestiller speiderpiker rundt matbordet,‐ innholdet beskriver speiderleiren på Drolsum. Artig kuriosum!
(GI BUD)
0
1220
God Norsk Jul ‐ kort (forbudt fra des.1941) sendt til Sverige med "Ao"‐ sensur fra "Fredrikstad 16.12.42".
400
1221
Troll fanger fly, stpl. "Hell 1.4.43", morsomt og uvanlig!
200
1222
Ole‐Ivars på reklame‐postkort fra Hagstrøm, klebemerker i hjørnene.
1223
Myntkort. Samling 44 gamle kort fra 44 nasjoner i gammel album, prima.
1000
1224
Lot ca.750 vesentlig stedskort fra "hele Norge". Varierer fra "Hilsen Fra..." til gode gamle S/H og fargekort og til mer vanlige stedskort, så godt som alt er i gammelt format. Må takseres av kjøperen
8000
1225
KARTONG med oppg. 765 stk., hvorav vi talte ca. 90 småformat og 85 S/H storformatkort. Resten er vesentlig moderne stedskort. MÅ SEES
4000
1226
Ca.100 vesentlig gamle stedskort i gml. album, endel Trøndelag, Oppland Buskerud, Kragerø samt diverse. Noen få andre motiver
2000
1227
SKOESKE med anslagsvis 400 vesentlig stedskort hvorav ca.140 S/H storformat, resten nyere fargekort. Assortert utvalg.
2000
1228
ESKE med 5/600 mest eldre kort med allehånde motiver. 2 signert "Aukrust"og et tredje Aukrust ?/usignert. Dette MÅ BESIKTIGES.
2000
1229
SKOESKE med ca.530 kort, vesentlig norske og størstedelen stedskort i storformatperioden. Endel S/H innimellom. Noen "allehånde" innimellom.
2000
300
(GI BUD)
(GI BUD)
0
1230
Lot 35 vesentlig gamle stedskort hvorav 16 fra Kristiansund/Møre. Noen av disse ser meget lovende ut og vesentlig pen kval., noen andre litt varierende.
1000
1231
Assortert lot 200 stk. storformat‐kort, vesentlig ubrukt. 110 stk. er S/H.
1000
1232
ESKE med oppg.ca 550 prospektkort, vesentlig moderne fargekort.
1000
1233
ESKE med ca. 460 kort, mest norske storformat men også S/H stedskort og småformat stedskort innimellom, forøvrig allehånde motiver.
1000
1234
Lot 43 stedskort i gammelt format, endel Telemark, noe trolig uvanlig!
800
1235
Saml. 80 kort i småformat, "Vinter i Norge", brukt og ubrukt. Endel av kortene litt uvanligere og 2 fra konkurranser i "Korketrekkeren" og 8 stk. fra skihopping hvorav 3 m/navngitte hoppere;. "Lars Høgvold", "Torjus Hemmestveit" og "Hans Beck."
800
1236
Gammel album med ca.280 allehånde postkort, ca.25 er norske stedskort. Mye humor og barn. 7 kolorerte, patriotiske kort 1914.
750
1237
Lot ca. 135 kort i gammelt album + løse. En god del stedskort, men kvalit. varierer fra fuktskadde som deler seg til prima. Noen andre OK motiv.+utland.
750
1238
Lot 48 kort hvorav 29 små og 7 store storformat. Noe meget interessant! ‐fra en gammel Chevrolet‐forhandler,‐ men hvor ? "B"‐kjennetegn.
750
1239
Lot ca.115 postk.+ 24 gamle kort fra Maihaugen + 35 bruksbrev fra 1940‐ tallet og fremover (pent/noen litt bedre). Av kortene er ca. 40 stedskort i gammelt format. Noe utland inkl. gamle kort fra Spania.
700
1240
Lot 36 vesentlig stedskort i gammelt format, ett "Hilsen Fra Norge". Noen meget bra motiver innimellom. Litt varierende kvalitet.
600
1241
Lot 72 stedkort i storformat, herav 37 S/H. Et par tidlige fargekort med gamle busser og biler notert. Endel Telemark, et uvanlig "Oslo‐Eidsvoll".
500
1242
Lot 285 storformat, tidlige fargekort, alle ubrukte, mest div. steder i Norge samt noen blomster/gratulasjonskort, noe dublisert.
500
1243
Lite album med 15 mest gamle stedskort/2 kartongkort, samt noen div. brev etc. med div.stempler, bl.a. 4‐RINGS nr.stpl. "3" og kronet posth.
500
1244
Lot 25 gamle kort, vesentlig stedskort, flere bra motiver, bør sees.
500
1245
Lot ca.110 kort, størstedelen i storformat og vesentlig stedskort. Ca. 30 er sort/hvitt m/noen småformat. Noen kort har vært oppklebet.
500
1246
Lot ca. 45 vesentlig stedskort, hvorav halvparten i gammelt format. De aller fleste er S/H.1xStøren jernbst.
500
1247
Lot 21 småformat og 31 storformat stedskort, så godt som alt S/H, bl.a. Narvik Jernbanest. 1xKPH‐stpl.
500
1248
Lot 150 norske og 149 utenlandske stedskort av vesentlig nyere dato/farge‐ kort. Noen kort er arkivhullet. Dette må besiktiges.
400
1249
Lot 22 allehånde stedskort og 12 julekort, 2 S/H storformat ellers alt i gammelt format. Noen litt uvanligere motiver ? 1 kolorert "Hilsen fra Loen" men rift.
400
1250
Lot 49 allehånde kort, julekort/flere signerte, kongekort, båter etc. Besiktige!
350
1251
Lot 40 vesentlig stedskort, størstedelen S/H storformat (2 tegnede troll‐ motiver og morsomt hestekort). Vi noterte Opdal stasjon.
350
1252
10 kolorerte stedskort, malt av tyske kunstnere (serie 8003 Koch&Bitriol).
300
1253
Lot 47 vesentlig stedskort hvorav 36 i gammelt format. Dessverre er endel i sekunda kvalitet/deler seg etter fukt etc. Det medfølger 4 utenlandske. Mange kort fra A.Agder/Setesdal.
300
1254
JERNBANE. Lot 3 småformat og 7 stk. S/H storformat + 1 fargekort.
300
1255
Lot 14 stedskort. Noen bedre fra Gjøvik,Tyriststrand,Egeland etc., noen natur og turistmotiver.
250
1256
9 prima, flotte kolorerte Oslo‐kort (kunstnerkort) signert "O.Brunkow".
250
1257
3 fine Stavanger‐kort, brukt 1924, et kort som viser 5ø Haakon/Essay fra Kra.Jub.utstilling 1924 og et brevk.fra "Kragerø" m/uvanlig meldingsetikett.
150
1258
ESKE med noen hundre julekort/gratulasjonskort etc. BESIKTIGE!
(GI BUD)
0
KRIGSPOST (WAR TIME ITEMS).
1259
5ø Bk
Feltpostkontor nro.1 11VIII90 skrevet på Gardermoen. Relativt tidlig.
200
1260
GB‐fr.
Prima liten konv. fra England 1940 addressert til "prisoner of war...c/o International Red Cross, Norway", påstpl. "Zurück/Retour" og "Ungenügende Anschrift....". To tyske + 1 britisk censurremse.
300
1261
Tysk propagandakort m/norsk motiv (liten hj.brekk) sendt som feltpost fra infanteriavd. i Narvikområdet "Feldpost n 23.12.40",
200
1262
Tysk feltpostbr. fra feltpost.nr. 22031B (Gjøvik‐omr.) til Tyskland 18.12.1940.
150
1263
Prima og meget uvanlig tysk postkort som viser de tyske troppene på marsj gjennom "syd‐Norge" (med stor sikkerhet på Solihøgda). Ørl. kantrift.
250
1264
Prima brev med innhold fra internert nordmann i Filipstad til Oslo 1940 med to rammestpl. "Post från inernerad militär..." og "Granskad av militär myndighet", samt "Viderebefording/tillatt/Tysk Censur" bak.
500
1265
Tysk "Feldpost b 14.8.41" fra feltpostnr. 18149‐B (SS regim. "Nordland"/på denne til i Russland) sendt til Bergen med tysk sensurremse.
300
1266
Et formularbrev og et svarkort fra norske krigsfanger i "Oflag XXIC" i Schild‐ berg, det siste adressert til det skotske Røde Kors. Det siste uvanlig ?
200
1267
Norsk postkort sendt som feltpost fra infanterireg.359, 181.Inf.divisjon med rødt enlinjers sensurstpl. "Geprüft Feldpostprüfstelle". Uvanlig.
400
1268
Viktoria‐vignett bundet til til tysk feltpostprev med "Dienststelle.."‐stpl. fra F.P.nr. 17495 (Hafenschutzflottille Bergen) sendt til Tyskland 9.8.42. I tillegg et lignende brev 1941 hvor vignett er påsatt bak som "segl".
750
Tysk adressekort uten talong sendt til "Reichskomissariat Dienststelle Bergen" påskr. i rødt "Durch Deutsche Dienstpost Oslo" og bak ditto stempel og påskr. "Nach Bergen weitergeleitet 4/11" + signatur.
250
Tysk feltpostbrev "...6.3.42" med rødt "FN" i sirkel og meget uvanlig blått rammestpl. "Ortskommandantur Geilo".
400
1269
1270
Tysk‐fr.
1271
US‐frank. 1272
Pen konv. fra "The Norwegian Seamen's Church" "Brooklyn" sendt til Lt.Karbø og omadressert ved "Norwegian Army Field Post Office 10 Dec 1943" til Skottland. Britisk sensurstpl.
300
Rekommandert tysk feltpostbrev fra feltp.nr. "21961" (2.admiral for Østersjø kommandoen i Oslo) sent til "2.Admiral der Ostssestation, Kiel" med innlagt konv. fra samme feltpostnr. påstpl. "Geheim". Angitt som meget sjelden.
500
1273
Tysk‐fr.
3 brev med tyske "Luftfeldpost‐merker (1 med ett merke falt av) sendt fra soldat i Narvikområdet (20.Gebirgsarmee) mellom 5/11‐44 og 17/3 45 med interessant innhold vedrørende både finsk og norsk krigføring!
1000
1274
Tysk‐fr.
3 tyske feltpostbrev nov/des.1944 fra damperen Krusau, 2 påskrevet "Durch Deutsche Feldpost" i ramme som foreskrevet og et bare "Feldpost". Alle med innhold. Angitt som meget sjelden post av spesialist.
1000
1275
Tysk‐fr.
Formularbrev fra konsentrasjonsleiren "Sachsenhausen" til Norge, stpl. "Oranienburg 22.1.44" og med tysk leirsensurstpl.
400
1276
15ø‐Bk.
Brevkort sendt fra "Oslo Br.12.12.45" til fange ved Ilebu fengsel med rød‐ lilla sensurstpl. "ILEBU FENGSEL/POSTSENSUR" både foran og bak.
400
1277
Tysk feltpostbrev "..23.3.45" med fullt innhold vedrørende bombeøde‐ leggelser i Leipzig (morens hus). Sjeldent sensurstpl. "AS" i sirkel, sendt fra SS‐politireg.27 i Sør‐
Norge. Dessverre litt slurvete åpnet.
300
1278
Meget uvanlig brev fra tysk marinesoldat som ble internert på sin båt trolig tidlig i 1945 med fiolett stpl. "Krigsfangepost D.M.P." (Den Militære Postsensuren) og med norsk kontrollørremse "1762" sendt til Tyskland. Arkivfold + noe blekksøl vesentlig bak bør bety lite.
800
1279
Prima krigsfangebrev fra tysk soldat internert i Frankrike 1946 til sin kone i Bogen i Ofoten! ("Lager Maurep") Kjærlighetsbrev! ‐ meget uvanlig sak!
500
1280
Spesialkonv. "On His Majesty's Service" påskrevet "Postsak" og stemplet "Norsk Feltposkontor Tyskland‐Oslo 22.3.48" sendt til Poststyret i Oslo!
200
300
1281
100
Prima "Feltpostkontor no.8 19 X 16" (Gimlemoen) på prima konvolutt.
1282
204x2
Bruksbrev sendt til norsk rederi og omadressert til USA, derfor i tillegg både tysk og (GI BUD)
engelsk sensurstrimmel og kontrollstpl."C" i sirkel. Ørl.patina.
1283
205
Prima brev fra "Trondheim 17.4.40" til Stavanger med hvit sensurremse "Kontrollert" og norsk våpenskjold. Uvanlig brev
800
1284
222,248 etc To brev til Frankrike 1941 med ulike retur‐stpl. på norsk og tysk fordi post‐ sambandet var brutt. I tillegg 2x "Kriegsgefangenensendung"‐brev til DK fra 2 ulike tyske krigsfangeleirer under 1. verdenskrig.
300
1285
229
Følgebrev fra "Ytre Billefjord 26 X 44" til Honningsvåg med provisorisk pakke‐etikett stpl. "Ytre Billefjord". Kortet påstspl. "RETUR/Kan ikke sendes frem."
300
1286
229,230 etc To adressekort for pakker til to fanger innsatt på Grini 1943 fra "Bergen" og "Halden", ank.stpl. 8.og.9 XII 43, ikke hentet, den ene påskr."Returnert."
300
1287
240/298
Uvanlig dekorativ franker.på prima brev fra "Øvre‐Årdal 16‐1‐42" til Tyskl. trolig fra OT‐leir, men da avsender mangler er brevet sensurert i Oslo!
300
1288
242x2
Prima brev fra "Bergen 14.3.44" til "Ragnar Visted...Strafanstalt Moabit.." i Berlin, returnert som "Nicht ermittelt". Meget sjeldent brev.
800
0
1289
246
Bruksbrev fra "Haltdalen 18.11.44" (kantrift) til Lyngen påstemplet fiolett tolinjers "RETUR/Kan ikke sendes fram".
1290
246II
Prima brev fra "Egersund 3.5.45" til Sverige med tysk sensur + norsk etterkrigssensur. Såkalt "Überroller"‐brev i førsteklasses kvalitet
1291
249+257‐58 Prima luftpostbrev til USA fra "Bergen 5XII41" påskr. "By direct air mail" etc og påstpl. "Zurück/Postverkehr eingestellt." og "Ab"‐sensur. Dekorativt!
400
1292
253x3
Prima rek./luftpost/ekspress‐brev til Tyskland fra "Oslo Bko 13.6.42" m/sensur.
200
1293
302‐05
FDC Nordraak med senssurremse bak "Geöffnet Feldpostprüfstelle".
300
1294
331+332
Prima kort fra "Oslo Elisenberg 10 VII 45" til Sverige med sjeldent sensur‐ stempel, lilla sirkel 7 mm diameter.
400
1295
333‐38
Norsk Skipspost Marinen 18 Dec 1943 ‐ 117 (minesveiperen Polar VI) på konv. med logo "Handelsdepartementet/Royal Norwegian Ministry of Commerce". Britisk sensur/"bruksspor" i konvolutten. Noe uvanlig.
250
1296
do
Norsk Skipspost Marinen 9 Feb.1943 ‐ 11 (D/S Bestum) på litt lang konv. med noe uvanligere britisk sensur "From H.M.Ship..." samt i tillegg maskin‐ stpl. "London..." og omadressert til Norges Røde Kors! Uvanlig sak.
300
1297
do
Norsk Skipspost Handelsflåten 18 Mar 1943‐14 (D/S Ara) Britisk sensur‐ strimmel "Examiner 2762" + store britistke stpl. "Post Maritime mail.." Uvanlig!
300
1298
do
Som ovenfor, 2 konvolutter fra båt nr. 3 (uten sensur) og båt nr.9 med britisk sensurstpl. På brevet uten sensur er 20ø i tillegg stemplet "Middlesbrough 19 Feb.1944" some er dagen etter handelsflåtestemplet!! ?
350
1299
do
Som ovenfor fra båt nr.96 (D/S Munin) på litt stor konv. med britisk sensur‐ strimmel "Examiner 1477" sendt til ansatt ved de tsjekkiske styrker i England og med tsjekkisk feltpoststpl "....3 May 1943". Meget uvanlig.
300
1300
do
Stempel som ovenfor på 2 konv. + 1 H‐7 kort. Det ene brevet er med britisk sensurstrimmel. Det medfølger også noen div. båtstempler (ikke sensur).
400
1301
354
Pent brev med fullt innhold fra Bjørkelangen fangeleir 1948 (svakt stpl.) Innholdet påstpl. "Sensurert". Meget uvanlig sak.
400
200
1200
1302
Brev fra "Norwegian UN Commander" "Major Thorleif Moe" i Libanon 1960.
(GI BUD)
0
1303
UTSTILLINGSSAMLING i 3 bind. "Innvirkningen av tysk okkupasjon under 2.verdenskrig på det norske postvesen". Samlingen er tekstet på tysk av tysk utstiller og behandler de fleste aspekter ved historien bortsett fra norsk innen‐ landssensur. I tillegg er et helt avsnitt egnet til å vise ulike portosatser. Av inn‐ holdet nevnes en del norsk exilpost, tysk feltpost hvorav 6 brev med tyske luftfeltpostmerker fra Bardufoss, "FN" og "FN1"‐stempler, brev med Viktoria‐ vignett stemplet, propagandakort, Sachsenhausen‐brev og mye annet
9000
1304
Kassett med 52 brev tysk feltpost i Norge, hvorav 28 stk. er et familiearkiv med innhold (Kristiansandsomr.) Resten fra diverse steder, også her noen med interessant innhold.
1250
1305
Lot 47 sensurbrev/krigsfangepost mest til Norge fra Tyskland, Sverige, DK 1941‐45, stort sett med fullt innhold. Endel er fra Oflag XXIC, noen fra Praha.
1000
1306
Lot 25 sensurbrev til Sverige 1940/45. Flere tidlige "Geprüft Deutsche Zensur"/"Åpnet ved tysk censur", 9 stk. med div. "Kontrollör"‐remser 1945, ett avsendt 8.5!. Et brev med både norsk og svensk lukkeremse! 3‐4 konv. litt sekunda. Normal brukspost.
1307
Lot 14 sensurbrev etc. vesentlig til DK 1940/45, et feltpostkort 1958. Flere meget gode frankeringer og et par uvanlige rek./ilbud‐sendinger.
750
1308
Lot 26 brev m/"Deutsches Dienspostamt Oslo", hvorav 25 med ditto stempel, resten (‐2) med konv.med samme logo eller "provisorisk logo" (et par sendt til Oslo). Alt er bruksbrev, et par rekommanderte.
600
1309
Saml. 46 div. brev og kort mest til DK, de fleste med sensur. Besiktige!
600
1310
Lot 12 sensurbrev, hvorav 8 til Holland og 4 til DK. Endel bedre merker, men også noen med litt smuss/patina. Bør besiktiges.
500
1311
Lot 8 sensurbrev fra 1. verdenskrig til GB/USA + 1 med kontrollørremse til Sverige 1945. Diverse sensurnumre.
350
Lot 48 merker og klipp med div. FELTPOST‐stpl. fra 1905‐50‐tallet. Meget variert og interessant lot som bør besiktiges!
350
1313
Lot 5 brev med div. FELTPOST‐stpl., bl.a. Tromøya 1950 og 2 rek.brev fra tysk feltpost i Norge.
350
1314
2 brev med logo fra "Der Reichskommisar für die besetzten norwegischen Gebiete"/portofri tjenestepost, 1 med krigsforlis kompl. og et luftpostbrev 1944 (1 mrk.m/brekk) + "Mot lysere tider".
300
1312
o/BS
1000
PORTOBELAGTE SENDINGER (POSTAGE DUE).
1315
P2
4ø (‐hj.tg) straffeporto på ualminnelig dekorativt brevkort fra Tyskland år 1900 påsatt lilla informasjonsetikett og stpl. "RETUR"/"Ukjendt Inconnu".
1316
P9x2
Liten konv. muligens fra Shetland til Glasgow straffeportobelagt der og videresendt til Norge, igjen straffeportobelagt med 2x4ø.
150
1317
108/118
To pene følgebrev fra "Orkanger" 1927/28 som er sendt i retur og påsatt straffeportoetiketter 70ø og 110øre for returporto.
500
1318
108+144
Begge med "T"‐stempel på "Meldeseddel fra Bergens postkontors pakke‐ avdeling" stpl. "Bergen 15 X 27". Meget uvanlig sak
1319
143
Reklame‐brevkort m/4‐RINGS "677" (Salbu i Hyllestad) til Bergen hvor det er påsatt 15ø i straffeporto og stemplet "Bergen T 29 IV (29)". Liten arkivpigg.
200
1320
149x2
2x35ø m/"T"‐stpl. påsatt baksiden av følgebrev til "Orkanger 15IX28" som straffeporto for overskridelse av normal liggetid, avhentet "Orkanger 29IX28".
400
(GI BUD)
0
1000
LUFTPOST (FIRST FLIGHTS).
1321
100
Prima kort med rødt luftpoststempel "Befordret pr.Nationens Flyvepost Kr‐sand ‐ Kr.A 19‐21 Juni 1920", merket ank.stpl. "Kristiania Br 22 VI 20"
1322
119+177
Første tur Oslo‐Hamburg via Stark nr. 11 fra "Bureau d'Échange d'Oslo 15 V 30". Rødt ank.stpl. "Mit Luftpost befördert Hamburg 1".
1323
148+155x4+10ø Prima kort sendt med "Luftschiff Graf Zeppelin 3.Südamerikafahrt 1932" stpl. Bk "Oslo.." og med rødt "Anschlussflug zur 3.Südemerikafahrt..."+ank.stpl.
1200
750
750
1324
134+155I
Prima Zeppelinbrev til Brasil fro "Oslo Br.I 3.8.33" med førsteklasses Zeppelin‐
stempler fra "...Graf Zeppelin 4.Südamerikafahrt 1933"
1500
1325
119
Prima spesialkonv. "Thor Solbergs Flyvning 1935 U.S.A.‐Norge via Leiv Eirikssons Rute/Bergen 16VIII35" med Thor Solbergs signatur
1000
1326
97+196
Pent brev fra "Moss Lufthavn 4.5.36" (med Stark nr.21) til USA befordret "Mit Luftschiff Hindenburg/nach Nord‐Amerika 1.Fahrt" og rødt sidestp.
1200
1327
193‐95+196x4 Utrolig dekorativt og trolig ytterst sjeldent Zeppelinkort til USA fra "Oslo 15.6.36" (Limit)
sendt med Luftschiff Hindenburgs 3. Nordamerikafart 1936. Kun 1.tur er registrert i Stark. Ank.stpl. "Lakehurst JUN 23 1936" bak samt tysk transitstempel. Våre undersøkelser peker i retning av ytterst få kjente. Kortet er adressert til en av besetningen ombord!
1328
212,220 etc To prima førsteflyvn. "Oslo‐Amsterdam 1‐6‐1939.." og "Bergen‐Oslo 1‐6‐ 1939". (Stark nr. 33b og 35) Begge på dekorative spesialkonv.
300
1329
350
Prima førstflyvn. Oslo‐Hong Kong stpl."Oslo 18.3.47"+"Oslo Bureau D'Échange 24.3.47". Bråthens flygn.startet 25.3. Flere Hong‐Kong‐stpl.bak.
700
1330
568
Uvanlig førsteflyvn. "Bodø‐Trondheim 1.11.1965" med rødt særstpl. "First flight/Caravelle Jet". (Stark nr.170) Denne er ikke prissatt!
300
1331
571,583
To uvanlige førsteflyvn. "Tromsø ‐ Oslo 1.11.1966" og "Bodø ‐ Tromsø 1.11.1966", begge prima med "First flight..."‐stpl.
400
1332
571,577+514 To uvanlige førsteflyvninger, "Stavanger‐Bodø 2.11.1966" og "Bodø‐Copen‐ hagen 3.11.1966", begge prima.
400
1333
513+545
Prima førsteflyvning Tromsø‐Spitsbergen‐Tromsø fra "Tromsø 21.12.66".
150
1334
342
Prima spesialkonv. fra "Oslo 20.2.46" sendt med svensk "...första skärgårds‐ flyget med postfällning å linjen Bromma....." ank.stpl. "Blidö 22.2.46".
200
1335
448
Prima utstillingskort fra Norsk Aeroklubb med spes.stpl. "Norsk Aero Klubb 50 år 17.5.59" påsatt uvanlig Zeppelinoblat som er bundet til kortet!
250
Album med 36 førsteflyvn. etc 1936/81 + 6 andre "objekter". Må sees.
750
1336
3600
POLARPOST (POLAR ITEMS).
1337
Ital.‐fr.
M263 bak på konvolutt fra "R.N.C.di Milano * Sped.Artica 1928 *". Stempel på forsiden + på frimerket på baksiden + ankomststpl. "Napoli.." Offisiell konvolutt med logo fra ekspedisjonen på baksiden.
1000
1338
US+GB+CA‐fr Wilkins‐Ellsworth Trans Arctic Submarine Expedition spesialkonvolutt med emblem sendt fra "New York N.Y. G.P.O May 8" (1931) og returnert som rekommmandert post fra England til Canada hvor en 2c Canada Jubilee ble påsatt, transitstpl. "Halifax & Camp. R.P.O..". Meget uvanlig! ‐3 lands frank.
400
1339
US‐fr.
Byrd Antarctic Expedition, fotografisk kort med signatur fra Robert English stemplet "Little America Antarctica Jan 30 1934." Prima.
200
1340
52IIa x4
4x5ø 20mm (1 m/kort tg) på dekorativ konv, med Nordkapp‐emblem fra "S.S.Olaf Kyrre" postlagt i Trondhjem til USA 1890 med lite ovalt sidestpl. "Olaf Kyrre Nordcap 18.Jul.90". Meget uvanlig.
500
1341
74/100
To vakre kolorerte kort sendt til Tyskland 1911/12, det ene med sidestpl. "Advent Bay" og begge med henh.vis rødt/violett "Turistskibet Kong Harald..."
350
1342
76x2+E7
Prima postkort. E7 stpl. "Advent Bay Spitzbergen..07"+ maskinstpl. "Bergen 24 VII 07" sendt til Tsjekkoslovakia.
300
1343
76x2+E21
Prima kolorert kort fre Bellsund sendt til Belgia 1909 sidestpl. "Green Harbour" og påsatt E21 på forsiden.
300
1344
77II
Postk. med fangstmotiv fra "Fra Spidsbergen" sendt til Tyskland 1903 m/side‐ stpl."Yacht Prinzessin Victoria Luise August 1903 Spidsbergen." Bruksspor.
200
1345
77II+E5
Postkort som viser "verdens nordligste Hotel" m/masse folk (svak hj.br.) sendt på en solid rundreise i Europa (må sees!), E5 stpl. "Spitzbergen 31.Juli 1904".
300
1346
77I+Spitzb.1 Meget tidlig fotografisk kort fra Hornsund sendt til RUSSLAND fra "Tromsø 8VIII99" med poststpl. også på 10ø isbjørn. 1 skadd hj. på kortet.
300
1347
E4‐5+NK77 Pent kort som viser SS Blücher i Bellsund påsatt E4+5 stpl. "Spitzbergen 15.Juli 1904" og postlagt på "Digermulen". Liten rep.kantrift.
300
1348
77II+E3
Flott kolorert "Bade"‐kort med turisthytten påsatt E3 og postlagt i "Hammerfest..1903" til Østerrike med ankomststpl.
300
1349
79
Prima, kolorert panoramakort fra Hammerfest sendt til "Frau M. Bade" !! fra sønnen, postlagt i "Tromsø 19 VIII 08" og sidestpl. "Nördliches Eismeer Bären‐Insel 9 VIII 08".
500
1350
86etc
Pent POLKORT med bl.1,50kr provisorie og 6 andre merker. Flott dekor‐ frankatur stemplet "POLHAVET".
200
1351
87,88 etc
Pent POLKORT med bl.a. 2kr provisorie stpl. "POLHAVET".
200
1352
100
Pent postkort med blått sidestpl. "Cross Bay Spitzbergen 20 Juli 1913" postlagt i "Hammerfest 22 VII 13" til Tyskland.
200
1353
100+E5
Flott kolorert Wieland‐kort påsatt E5 stpl. "Advent Bay Spitzbergen 8 Juli 1910" og postlagt i "Hammerfest 12VII10" til Tyskland.
300
1354
100
Prima polkort stpl. "POLHAVET" datert "Erl.13.I.1914" og returnert dit med ank.stpl. "Erlangen 23.Feb.26". Uvanlig og morsom dokumentasjon!
200
1355
do
10ø posth. på prima Polkort (Fram) sendt til England. Noe uvanlig.
200
1356
do
Kolorert kort fra lappeleir sendt til Sveits med blå sidestempler fra "Cross Bay" og "Magdalenabay ...1.Aug.1912", postlagt i Molde.
300
1357
100+E14+nr.1 Alle 3 som forside‐"frankatur" på postkort av "Paquebot Yacht Ile de France" annullert med blyantstreker. E14 m/lite avskrap. Morsom kuriositet.
500
1358
100+E24
Prima Bellsund‐kort send til Tyskland, E24 stpl. "Cross Bay 20 Juli 1913", poststpl. "Hammerfest 22 VII 13". Prima kvalitet.
500
1359
100+E24/27 To kort til Tyskland 1913, E24+NK100 m/slitt tagging/ut over kanten. E27 med svak brekk.
300
Prima Polkort (Fram) sendt ufrankert og straffeportobelagt, påskrevet blått "30", omadressert fra "Lyngør 25 IV 26". Hilsenen datert 1918.
200
Prima kort fra "Ankershamn 16 VIII 30" til Tyskland med sidestpl. "Spitz‐ bergen 17 Aug.30" og stort "Nordkap 20.Aug.1930".
300
1360
1361
119
1362
141,GB‐US‐fr Wilkins‐Ellsworth Trans Arctic Submarine Expedition,spesial konv. med emblem og signatur av "Hubert Wilkins" med 3 lands frankering, fra USA via England/rekommandert og returnert fra "Bergen 3VIII31"/4 stpl.bak. I tillegg en amerikansk spesialkonv. 1930 signert "Hubert Wilkins".
500
1363
145,161,174 3 postkort sendt til Tyskland 1929/36, det ene poststpl. "Longyeabyen 13 VII 29" påsatt ekstra NK101 stpl. "Nordkap Norge", øvrige med "Nordkap" og "Spitzbergen" ‐ sidestpl., 2 med motiver fra polarområdene.
250
1364
147+149+US fr. Wilkins‐Ellsworth Trans‐Arctic Submarine Expedition 1931. Prima rek.brev returnert fra "Longyearbyen 24 VIII 31".
300
1365
172
Pent postk. fra Kings Bay brukt i "Ankershamn 25 VII 29" til Belgia.
200
1366
**‐o‐div
1,2,E4‐6. Prima ** 4‐blokker av 10ø‐20ø isbjørnjakt samt ** vertikale mellomstegspar av de samme merker. Likeså E4‐6 sentralstemplet med et toringsstpl. hvor dato og år mangler! Det medfølger 11 andre merker dels i litt varierende kvalitet.
1367
**
E24. 5ø lillabrun i prima 9‐blokk med hjørnemarg.
1368
*
Umberto Nobile. 4 oblater i ulike farger til ekspedisjonen i 1928. Uvanlige!
1369
(*)
Antarctica. Lot 11 private propaganda‐etiketter. Besiktige!
1500
600
1000
(GI BUD)
0
3000
1370
Samling 106 gamle stedskort fra Svalbard i album, flere brukte innimellom, et fra "Ankershamn", noen kolorerte "Bade"‐kort og mange bra motiver
1371
Belgica‐ekspedisjonen 1897/99. 6 originale postkort fra ekspedisjonen montert i glass og ramme.
1372
Lot 60 stedskort hvorav 17 nyere fargekort. 2‐3 gamle kolorert i litt redusert kvalitet, et fint kolorert kort fra hvalfangsten m/båt i nærbilde. Noe div.medfølger.
1373
Samling 84 moderne postkort i album, mest fra Knut Aunes Kunstforlag.
750
1374
Lot 7 kort hvorav 5 fra Spitzbergen dels med ulike gummistpl. bak, ett fra "Ankershamn". De to siste av Luftskibet Norge og M/S Ragnvald Jarl./hj.br.
500
1375
Prima kort fra "Belgica" polarekspedisjonen 1897/99.
200
1376
Prima stereo‐kort fra samme ekspedisjon.
300
1377
Sjeldent "Bade"‐kort (noe smuss). 2 ulike Spitzbergenstpl. bak/brukt i Bayern! påført 1 Bade‐etikett fje
"Unzulässig/zurück"! (Ikke tillatt/retur !!!)
200
1378
Flott koloret 3‐bilders lito "Hilsen fra Spitzbergen", pent ubrukt kort.
300
1379
Samme kort, brukt i "Lyngen" 1899, svak hjørnebrekk.
200
1380
Argentinsk kort som viser overvintringshytten på Snow Hill fra Norden‐ skjölds ekspedisjon. Noe patina.
1381
Framgutterne 1898‐1902, prima kort sendt til England 1902.
200
1382
Otto Sverdrup's Polarexpedition 1898‐1902, prima 2‐bilders kort brukt 1902.
200
1383
S.S. Polaris in ice. Prima kort, ubrukt.
(GI BUD)
0
1384
Postk. fra "Cpt. C. Schneider"‐s polareksped. Stor hval heises opp.
(GI BUD)
0
500
1000
(GI BUD)
0
1385
Roald Amundsens ankomst til Kristiania 20‐11‐1906, brukt men ikke postgått.
200
1386
Wellmanns luftskip før avgang til Nordpol‐ekspedisjonen.
200
1387
3 ulike postkort fra Advent Bay/Kings Bay, alle brukt 1908/47 men 2 med fjernede frimerker.
300
1388
Vakkert kolorert "Goldfield"‐kort som viser "Fram" v/avreise fra Bergen.
200
1389
Vakkert kolorert kort som viser Roald Amundsen i polardrakt i isødet.
200
1390
Capt. Scott's South Pole Expedition, prima kort, nærbilde av pingvin.
150
1391
Prima kort fra den franske eksped. med "Princesse Alice", ubrukt.
150
1392
Prima kolorert kort, "Horation Nelson.." i kamp med isbjørn. Ubrukt.
200
1393
Prima kort av "Le Dirigeable America de Welmann" før avreise til Nordpolen.
200
1394
Kolorert kort som viser "Commander R.E.Peary" i Polarområdet, brukt i England 1911. Svake småbrekk.
150
Vakkert kolorert jordklode‐kort (tysk‐prod.) som fremstiller Peary&Cook på Nordpolen og Amundsen&Scott på Sydpolen som "mark"! Brukt 1912.
200
1396
To Spitzbergen‐kort og et polkort/liten kantrift. Sidestempler fra "Virgo Bay" og "Spitzbergen ***".
400
1397
Prima kort fra "Green Harbour" m/båt i bakgrunnen. I tillegg to andre kort med båter, bl.a. "Kong Harald". Et kolorert kort, 2 brukt 1913/32.
200
1398
Vakkert Zeppelinkort "R101" over Spitzbergen, prima, ubrukt.
200
1399
3 prima ubrukte kort fra Andrées eksped. Portrett‐kort av Fraenkel og Strind‐ berg samt et fra ankomsten til Danskeøya etter ballongferden.
300
1400
To vakre kolorerte reklamekort med motiver fra Andrées ekspedisjon.
300
1401
Lot 5 ulike POLKORT, alle prima, ubrukte.
500
1402
Vakkert kolorert kort av stor hval + dampsk. "Kong Harald" på Spitzbergen.
200
Prima fotokort "Veduta della Baia Re con l'Hangar" brukt 1920.
150
1404
Prima kolorert kort av den svenske polarskuta "Vega", ubrukt.
200
1405
Prima kort fra den vitenskapelige eksped. "Princesse Alice", brukt i Monaco.
200
1406
Pent kort fra "Grube 2. Store Norske Spitsbergen Kulkompani", brukt 1946.
150
1395
1403
1407
NL‐frank. Ital.fr
3 russiske kort med F.Nansen‐relaterte motiver/frimerker og offisielle emblemer fra (GI BUD)
bevegelige polarstasjoner 1959‐1964‐1980.
0
1408
Flott kolorert "Nordkapp‐diplom" på fransk, stpl. "Nordkapp....30.6.63".
0
1409
To flotte kolorerte reklamekort med motiver fra Andrées polarekspedisjon.
300
Volo Transpolare‐etikett 1926, pent stemplet, samt et gammelt fotokort av Gen. Nobile datert Juli 1926 men ubrukt. Trolig sjeldent kort!
900
1410
Russ.‐fr.
o/PK
(GI BUD)
1411
Lot 12 prima, ulike postkort fra Nobile‐ekspedisjonen, kompl. serie.
1500
1412
Serie på 10 ulike gamle Belgiske kort med motiver fra polarområdene.
500
1413
Lot 66 Belgiske‐Russiske‐Italienske nyere postkort med motiver fra diverse polarekspedisjoner.
750
1414
POLKORT. 4 forskjellige motiver, alle frankerte og stpl. "POLHAVET".
400
1415
Lot 5 mest eldre radioamatør‐kort med polar‐motiver.
1416
Lot 12 mest gamle postkort med motiver fra eller relatert til Polarområdet. Et viser Peary og et par er ekspedisjons‐relatert.
250
1417
Lot 8 ulike kort, 1 kolorert. Mest 1920/30‐tallet, bl.. "Sykehuset Longyearbyen"
350
Lot 16 stereobilder fra Svalbard utgitt av K.K. Bergen. Prima.
300
Gammelt kart over polar‐regionene fra Stielers atlas 1832 innmontert i glass og ramme.
300
1418
Fotos
1419
(GI BUD)
0
Svenska Stenkolaktiebolaget Spetsbergen fra 1923, førsteklasses kval. komplett med 10 talonger på eget ark innlagt.
1500
1421
Player's cigarettes ‐ reklamekort. 2 komplette serier fra 1915 med 25 ulike kort i hver serie.
1000
1422
Brunita margarin‐reklamekort. Komplett serie på 10 kort. Uvanlige!
300
1423
Liebig reklamekort. 3 komplette serier a 6 kort (18 stk). 1 serie med motiver fra "Arctic Russia" og en fra hvalfangst.
400
1424
23 lignende kort, hvorav 17 stk. med diverse reklame/motiver og 6 stk. som viser ulike polfarere m/ekspedisjonsmotiver (uten reklame).
500
1425
To serier a 6 reklamekort for sjokolademerkene "Poulain Orange" og "Meurisse". En serie m/motiver fra Sydpolen, den andre m/polarforskere.
400
11 flotte, kolorerte reklame‐oblater for Roald Amundsens Sydpolferd
500
1420
1426
Aksjebr.
*
1427
Lot 12 gamle trekkpapir (ubrukte) + et mappe‐omslag, alle med flotte motiver fra den arktiske fauna på den ene siden!
(GI BUD)
0
200
1428
NZ‐frank. Ekspedisjonsbrev signert "Rolf Bae" og "Eirik Sonneland" 2001 fra eksped. "Troll‐
South Pole‐McMurdo/2800 Km World Longest Unsupported/Ski‐Trek".
1429
B‐**
ARKTISK FAUNA. Nydelig montert samling ca.95 brev og kort og ca.175 ** frimerker (inkl. noen miniark). Mest moderne material fra.1970 og fremover, men noen av ekspedisjonsbrevene er trolig ikke helt vanlige.
1750
1430
B
Samling 85 brev fra div. ekspedisjoner til Svalbard, noen fra rakettoppskytn. på Andøya og noen få andre fra norske arktiske områder, 1961 og fremover. Noen brev signert av ekspedisjonsdeltagerne. Endel trolig uvanlige!
1000
1431
B
Album med ca.100 brev 1980‐90‐tallet med logoer etc. fra skip som har besøkt Svalbard 1980‐tallet og fremover. Prima samling!
750
1432
B
Lot 60 brev fra Norge og Grønland med div. ekspedisjonsstempler og andre polar‐
relaterte ting, noen signerte. Vi noterte linjestpl."Mesters Vig" og et "Danmarkshavn" (Wowern 25.04/kr.5oo,‐)
700
1433
B
Lignende samling som ovenfor men inkluderer en del brev fra de ulike båtene i hurtigruten påstemplet skipenes navn.
750
1434
B
Lot ca. 50 brev fra mest Norge‐Sverige‐Canada‐Island med stempler og konvoluttlogoer fra polarområdene. Vi observerte bl.a. isbryteren "Oden".
250
1435
B
Liten album med 12 mest lange konv. fra div. polareskpedisjoner fra mange land, et par polarflyvninger, bl.a. 1 fra NASA 1968 Airborne Auroral Exped. Dette brev er i lite format og signert av "William D. Johnston III".
200
1436
B
Lot 4 brev/kort fra Rune Gjeldnes ekspedisjon som krysset Sydpolen i 2005, 2 med personlig signatur, et stpl. "South Pole Station Dec 20 2005.." og et ved ankomst Scott‐basen 10.2.2006.
200
1437
Litteratur
Frithjof Nansen, "På skidor genom Grönland", originalversjon på svensk utgitt på Bonniers forlag 1890 med forord av Nansen. 164 illustrasjoner og 4 kart. Prima perm, litt lett patina på endel sider.
300
1438
Litteratur
Kreuzfahrten im Beringmehr av Paul Niedeck 1927, med 55 illustrasjoner og 1 kart. (Tysk utgave)
(GI BUD)
0
1439
Litteratur
Der Ruf des Nordens av H.H.Houber utgitt i Berlin 1927. 11 illustrasjoner og 1 kart. (Tysk tekst).
(GI BUD)
0
1440
Litteratur
Wo Norden Süden ist av Friederick A Cook 1953. 35 illustr.+2 kart. Cook og Pearys ekspedisjoner samt en liten bok 1896 "Durch die Luft zum Nord‐und Südpol" av Forstinger. (Tysk tekst).
(GI BUD)
0
1441
Litteratur
Der Weisse Weg av Hans Albert Förster, 1952. Forskere erobrer Arktis, med mange illustrasjoner og kart. (Tysk tekst).
(GI BUD)
0
1442
Litteratur
3 små bøker;‐ "Polarboken 1983‐84 Norsk Polarklubb 50 år", "The Italia disaster: (GI BUD)
facts and fantasy" av R.Tandberg, "2500 miles on the coastal steamer" (Hurtigruten 1982).
0
FDC
1443
130‐36
Polserien på klipp, alle rettvendt "Bergen 1 IV 25", prima.
((Konv.6000))
600
1444
155I
45ø Luftpost I på førsteflyvning postlagt på "Ullevål Hageby 13 VI 27" til London, sidestpl. "Oslo Br.I 14 VI 27..".
(5000)
2000
1445
172‐75
N.H.Abel på rek.konv. fra "Bergen Bk. 6IV29".
(4500)
1800
1446
177‐80
Hellig Olav. Prima FDC stpl. "Oslo Br. 1 IV 30".
(6000)
2500
1447
do
Førsteklasses og meget spesielt FDC stpl "Oslo Stortinget 1 IV 30".
(6000+)
3000
1448
185‐188
Bjørnson. "Trondheim V 8.12.32" på portrettkort av Bjørnson. Litt farge‐ avsmitning i (2200)
kanten på fotosiden, ørlite smuss, dog originalt FDC.
1449
193‐96
Nansen I. Komplett serie på 3 konv. stpl. "Grimstad 13XII35".
(12000)
4000
1450
229‐32
1‐5kr Løve. Prima FDC "Oslo 4.10.40".
(14000)
6000
1451
233‐36
Nansen II. Prima FDC sendt rek. til Finland.
(475)
200
1452
261/287
12 V‐merker på 2 konv., prima "Oslo 15.8.41". 50‐øren har vært løftet for vannmerkekontroll og er NK272,‐ festet igjen med hengsel. Prima.
(6000)
3000
800
1453
do
2 prima konv. med 1ø/60ø V stpl. "Oslo 15.8.41". Den ene konv. er påsatt 5ø og 7ø (6000)
V uten vannm. i tillegg, men disse kom 14.8.
2200
1454
277/292
5ø+7ø+10ø+15ø+20ø+30ø+1kr‐5kr V på samme konvolutt stpl. "Oslo Elisenberg (6000+)
14.8.41". Den samlede kombinasjon er ikke listet i NK, men dette er samtlige valører som kom denne dag. En liten kantrift/lett brekk ute til høyre i konv. må tolereres.
3000
1455
300,319‐21 Quisling i 4‐blokker + 2 single serier Landshj. I på prima FDC. Merkepris..
(1200)
350
1456
333‐338
London eksil. "Norsk Skipspost Handelsflåten 1 Jan 1943 ‐1" med britisk sensurremse (1250)
"Examiner 1129" med signatur. Litt lang konv.
400
1457
359‐69
Postjub.1947. 10 serier fordelt på 28 konvolutter. 5 konvolutter med kompl. serier og 5 kompl. serier fordelt på flere konv.
(4100)
800
1458
370x2
2xPetter Dass på konv. stpl. "Sandaneleiren 1.7.47", meget originalt FDC!
(LIEB)
200
1459
388‐89+393 10ø+15ø posth.+25ø Haakon på FDC "Oslo 18.12.50".
(2100)
700
1460
395+397‐400 30ø+35ø‐55ø Haakon. Pent FDC "Oslo 10.2.51 BR.I".
(1650)
600
1461
410
30/25ø Haakon på prima FDC til USA tilleggsfrankert med 25ø grå.
(1400)
600
1462
431
25ø grønn Haakon på prima uadressert, illustrert konv. "Oslo 16.2.56".
(1600)
600
1463
436
70ø Haakon på prima uadressert konv., "Oslo 25..2.56".
(1300)
500
1464
454+457+462 25ø,35ø,50ø Olav på prima konv. med emblem, "Oslo 2.7.62".
(1450)
600
1465
do
Prima uadressert FDC fra "Nordstrand 2.7.62".
(1450)
500
1466
do
do. Maken objekt, prima.
(1450)
500
1467
455+463
30ø+55ø Olav på prima konv. med emblem til USA fra "Oslo 1.9.59".
(975)
400
1468
459+464
40ø+60ø Olav på prima konvolutt med emblem, "Oslo 12.11.62".
(1000)
400
1469
461+468
50ø+90ø Olav på pent rekommandert FDXC "Oslo 10.11.59".
(925)
400
1470
Tj.61+64
25ø oransjerød+40ø blå Løve på to prima konv. stpl. "Oslo Moløkka 1.10.46". Disse (Upriset)
kom samme dag som de vanlige bruksmerkene
1471
Tj.67
25ø/20ø Løve på bruksbrev med reklamestpl. fra "Oslo Br.15.3.49".
(Upriset)
1000
500
1472
Samling ca.420 ulike FDC vesentlig 1928/95 i 5 album. 14ø/2sk2 er i noe redusert kval. og ikke vurdert. Holberg er på en forside. Ellers finnes stort sett det meste av mellomdyre og litt bedre FDC inkl. endel Haakon og Olav, bedre Løve, flere V‐
merker og stort sett alle jub.merker/muligens kompl. fra 1938
15000
1473
Samling ca. 630 stk., inkl. noen få spesialstpl./OL‐maxikort etc., 1940‐ 2008 i 6 permer. Ca. 140 stk. fram til 1960. En mengde nyere blokker og andre med meget høy kostpris. Noen få dubl., noen eldre 4‐blokk‐FDC. Mange bedre og mellomgode frem til 40+60ø Olav 1962 inkl. de aller fleste jubil.utgaver 1940‐60 + noen bedre bruksmerker
7000
1474
Saml. over 600 forskjellige FDC 1940‐2010 i 6 album+noen løse, derav ca.50 stk. frem til 1960 (+1 klipp m/Bjørnson). Vi nevner Nansen, Univ., Quisling,Hertugkrone,mye bra 1950‐åra, Krone Olav og alle nyere blokker
4000
1475
Parti ca.12/1300 FDC 1941‐ca.2000 (+ ca.100 div. nordiske FDC). Vel‐ assortert, noen dubletter inkluderer også noen bedre som 2.1.56,Nordkapp, og en hel del mellomdyre 1950‐tallet.Vi så også et Universitet og andre bedre.
2500
1476
Lot 20 mest noe bedre FDC 1938/1960 + 1‐10kr 1970. Inkl.Turist 1938, Universitet, 55+80ø løve, OL og mange andre bedre inkl. bruksmerker.
2000
1477
To album hvor en større del av verdien er norske FDC 1950‐70‐tallet inkl. flere av de mellomdyre 1950‐tallet. Det medfølger div. Tyskland og et 20‐tall nyere rek.brev og diverse annet. Må besiktiges!
1000
1478
Album m/37 FDC 1941‐70 (noen få dubl.) Legion, flere mellomgode og 50+90ø Olav notert. I tillegg 18 div. særstpl./et noe uvanlig "UNEF"‐brev.
800
1479
Lot 10 ulike FDC 1942‐57 inkl. Postjub., Garborg, OL og andre bedre. Et par med mindre skjønnhetsfeil, likevel akseptable.
1480
Lot 11 FDC 1943‐59. Pent Postjub. på liten konv., 4‐blokker Landshj.I etc.
400
1481
Lot 7 komplette + 2 ukomplette FDC 1941/55 inkl. Nordk.III,3xwings for N.,OL.
350
1482
Lot 48 FDC 1943‐2005 hvorav endel nyere 4‐blokk‐FDC. Noe bedre 1941/60.
300
1483
Lot 9 FDC 1942/45 + diverse andre i perm. To Røde Kors FDC fra "Post‐ kontrollkontor nr.1 22.9.1945", det ene på dekorativt Esperantokort !
300
1484
Lot 16 konvolutter 1941/46, hvorav 1 Londonserie "Oslo BR.II 7.6.45" og noen konv. med 4‐blokker og par.
300
(1675)
400
SAMLINGER (COLLECTIONS & LOTS).
1485
o‐*‐**‐B
MEGET OMFATTENDE SAMLING 1855‐2010 i 3 Leuchtturm‐album, delvis egenmontert på ruteark, bortimot alt stemplet og med en mengde flotte/PR.‐LUX stempler, stor tyngde på Kragerø/søndre Telemark. I tillegg noen få brev fra prefrim/NK1 etc. 205 skillinger inkl. 19 stk. NK1, stolpeskr. sterkt utbygd med mange ex. av hvert merke og inkludert de dyrere nyanser og flere spesialiteter (NK54IIb m/attest), totalt over 560 stolpeskriftmerker! Også antikvautg. noe spesialisert og videre stort sett overkompl. inkl. gode avdelinger tjeneste og portomerker MÅ SEES OG VURDERES NØYE
70000
1486
o‐**‐*‐BS ENORMT LAGER 1855‐1945 på 297 store innstikkskort i eske. Ca.1000 skillinger fra og med 45xNK1, relativt jevnt fordelt uten stor overvekt av de billigste, men med noen færre NK6‐7/endel sekunda. Kvaliteten svinger en god del, så dette MÅ SEES. Partiet fortsetter med anslagsvis 670 skravert post.‐ horn, 70xkrone Oscar, noen hundre 21‐20mm, 39 kroneprov, 32xHaakon 1907‐09 (+2kr.1909), ca.150 Polmerker, 13 serier Nordkapp I, store kvanta portomerker, endel.nr.stpl. og ellers store kvanta av det meste! En mindre avdeling */** medfølger. En mengde kurant material for en med tid til å sortere og stykke ut! En fantastisk katalogverdi
60000
1487
*‐**‐(*)
Samling 1856‐2010 en face komplett. Noen skillinger er (*), noen * og frem til 1940 er det meste * med noen ** innslag. Den moderne avdelingen inneholder endel bedre papirsorter og samtlige blokker/heftepar og nyere 4‐blokker fra hefter/meget høyt pålydende! NK5/avbildet er (*). Bør sees
22000
1488
o‐B‐*
Saml. 1849‐1972 i 2 album på ruteark. 2 vakre prefrimbrev,2 brev med NK1 single og PAR/noe redusert kvalitet. 9xNK1 og 62 andre skillinger, stolpeskr. noe utbygd, grovtg.antikva, 1905‐07‐09 kompl. Videre kompl. til 1965, NK272 m/ørlite gnur i fargen. Også tjenestemerker, portomerker og baki endel div.stempler og annet. Bortimot alt er stemplet, et par varianter er ustpl. og 2 returmerker (*). Mest renslig saml klassisk litt svingende
20000
1489
o‐**‐*
Samling 1855‐1945 i album, dels samlet både o/**/* hele veien! Før 1920 er det ustemplede stort sett */NK44 pent regummert og NK1 m/fjernet annull. 44 skillinger, prima til småfeil, stolpeskr. godt utbygd med 28 stk * og flere bedre stemplede, antikva både grovtg./fintg./noen st.vm. som 64Y, 1905‐07‐ 1909 både stpl. og *, videre dobbelt opp kompl./etter 1914 med flere bedre **. NK272 * og stpl./den siste noe gulnet. Tjeneste med pen 6b/attestert og porto‐ merker til 200ø inkl grovtg Meget høy katalogverdi
20000
1490
**
Samling 4‐blokker 1867‐1990‐tallet. En hel del bedre blokker som 29b, noen bedre (82500+nom.)
posthorn &Løve, div. fra Ibsen og fremover, vi noterte NK221x, V til 5kr, 5kr Haakon, mye bra 1950‐tallet, Krone Olav etc. HK‐verdien er beregnet frem til tidlig 1970‐tall samt for for ca. 60 blokker tjenestemerker fra nr.1 til ca.1945. Det medfølger div. nyere inkl. en lang rekke hefter for nominal ca. 4300+, samt uberegnet noen nyere stemplede blokker
17000
1491
o‐**
God samling 1855‐1995 i Leuchtturm‐album vesentlig stemplet, men også noen ** som Polserien, Nordk.II og noen tidlige tjenestemerker etc. Skilling overkompl. (25 stk.) hvorav mange i PRAKT‐kval., noen stolpeskr. inkl. prima NK44, NK85II‐87II rundstpl. ,1907‐09 og deretter komplett inkl. garantistpl. 50ø V med vannm., tjeneste kompl., prima stpl. returmerke etc. Bør sees
15000
1492
**
Samling 1863‐2010 i 3 Leuchtturm klemlommealbum m/kassetter. 6 skillinger inkl. NK21, fra 1910 inkl. bedre som Polserien og fra 1937 kompl. inkl. 50ø V med vannmerker med attest. Likeså tjenestemerker bortimot kompl. inkl. tj.14,17,18. 7 portomerker inkl. 100ø. Den nyere avdelingen med alle blokker, heftepar, mange ekstra papirsorter og fra år 2000 også kompl. hefter i tillegg! Også 4‐bl.juleheftet 1997 m/phosphor Prima samling
15000
1493
**
Samling 1855‐2008 i 4 flotte SAFE dualalbum, bortsett fra NK1 som er blekkvasket, NK3 som er regummiert og 4 stemplede skillinger er hele samlingen ** og i meget god kvalitet og fra 1910 en face komplett utenom er par ubetydeligheter, inkludert alle nyere miniark, heftepar og moderne hefte‐4‐blokker. Likeså er tjenestemerker f.o.m.1937 komplett. Før 1910 finnes 30 forskjellige merker. NK272 er med attest Moldenhauer
15000
1494
o‐**‐*
Saml.1855‐1945 på 34 store innstikksark. Det stemplede materialet er dels i fin til meget fin kvalitet med en god del flotte/PRAKT‐LUX stempler. på spesielt litt rimeligere utgaver, men også noen "klassikere". Skilling overkompl. (29 stk), likeså skravert posthorn. Videre endel stolpe‐ skrift/antikva, 1905‐07‐09 overkompl., fra 1910 overkompl. men kun en V‐serie, også tjeneste og portomerker. Den ustemplede avd. begynner med NK3, men her svinger kvaliteten betydelig mer fra (*)‐* og etter 1910 med endel bedre ** som Polserien og Nordkapp I. Dette MÅ SEES
15000
1495
o
ENORM SAML./påbegynt spesialstudie av 20mm, systematisk sortert i 6 permer med angivelser av typer, fellingstyper og mye annet. Alle plater fra 1ø‐25ø inkl. f.eks. 6 stk av 54III t.2‐3, 15 stk. av 3ø pl. I inkl. par, 33 av 3ø pl.II 43 stk. av 53VII t2 og 100 stk. av pl. VIII ! Av 20ø finnes ca.680 stk! Tiden tillater ikke at vi spesialkontrollerer dette,‐ MÅ BESIKTIGES AV SPESIA‐ LIST! Totalt antall merker ca. 4150 stk
15000
1496
o‐**‐*
Samling 1855‐2011 en face stort sett kompl. 1855‐2011 i 2 Leuchtturm klemlommealbum, fra 1945 kompl. ** inkl. endel papirsorter som julemerk. 1997 m/fosfor i 4‐bl., 1200y og andre bedre samt alle miniark og heftepar. Klassisk litt varier.kval., 21mm‐20mm‐grovtg.,1905‐07‐09.Fram til 1920 vesentlig stpl., deretter **/* m/noen få stpl. frem til 1945. Tjeneste kompl. vesentlig ** inkl. flere dyre, portomerker kompl. inkl. dyrere utg., 2 returmerker
14000
1497
**‐*
Saml. 1888‐1983 i Leuchtturm klemlommealbum m/kassett. Antikva er litt blandet m/bl.a. prima NK64*, 1905‐07‐09 dels *(*) med ** innslag og fra 1910 stort sett kompl. ** inkl. 272 m/garantistpl. og i meget fin kvalitet bortsett fra et par ubetydeligheter. Meget bra samling
14000
1498
o‐**
LAGER 1855‐1997 i 3 tykke spesial‐lagerbøker med stålrygg (gamle handler‐bøker). 48 skillinger/mange NK4, mest renslig/pent, rikelig med stolpeskr./må omsorteres (utenlandsk lager), bra antikva inkl. grovtg., 27x NK84 alle rundstpl!, 14xNK110I alle rundstpl.!,, videre bortimot komplett lager stemplet/inntil ca.5 av hver, samt endel ** fra NK76Y,77, polmerker, Bjørnson kompl., Legion/også 2xstpl.,Univ. og videre jevnt fordelt mest 1‐3stk. Også avd. med tjeneste og portomerker. Meget renslig kvalitet gjennom det hele,‐ feilvare finnes knapt! Meget høy katalogverdi
14000
1499
**
Samling vesentlig 10‐20‐blokker med marginaler med nr./NK‐nr. etc, noen striper uten nr. og noen hefter. Periode 1980‐tallet til 2007, men med stor tyngde etter 1990. To fine album med kassetter
1500
o‐**‐FDC Stort anlagt samling 1938‐98 i 13 permer hvorav en god del av verdien ligger på et meget fyldig utvalg FDC med mange dyrere bruksmerker Olav og Haakon og jub.merker fra 1950‐tallet, samt et meget høyt pålydende etter 1975 hvor det er samlet både enkeltserier, hefter, 4‐blokker og pres.sett. I tillegg finnes en lang rekke miniark hvor hvert merke er LUX‐ stpl. og et stort antall single merker med LUX stpl MÅ SEES
13000
1501
o
Saml.1855‐mest 1992 (albumark til 2002) komplett i hovednummer + portomerker og tjeneste. Skilling mest feilfri normalkvalitet, prima NK44, 1905 rundstpl., 1907‐
09 dels pakkestpl., fra 1910 er alt rundstpl., NK272 attestert Moldenhauer. Portomerker kompl. med begge grovtg. Det med‐ følger postens OL‐bok. Renslig og god samling
12000
1502
**
Saml. 4‐blokker 1872/1973 i 2 innst.bøker, fra 1942 trolig komplett. med noen enkeltserier og et større antall posthornsblokker 1972 i tillegg. Flere bra 1920‐30‐
tallet m/40ø blå løve, gode provisorier, Abel,Bjørnson,Nansen I og Løve med vannm. kompl., turist på tykt papir,Universitet, V‐utg. til 5kr.
1503
**‐*(*)‐o
Samling 1863‐1994 i album, det aller meste er **, noen i perioden 1940/60 er *(*) og ikke medkalkulert. 4 skillinger, 12ø 21mm, krone Haakon 1907, endel posthorn og fra 1922 så godt som komplett inkl. NK272 **. Den nyere avd. inneholder alle blokker og hefter med og uten nr. og Lykkebrev m/3 deler. Tjenestemerker også nesten kompl. ** + de fleste også stpl., portomerker stemplet til 200ø samt endel ** God samling
10000
1504
o
Lagerperm + innst.bok med flere hundre skillinger og meget store antall stolpeskrift frem til og med 21mm + litt antikva og portomerker. Et stort antall skillinger i meget blandet kval., men pene eks. finnes innimellom. Dette trenger omhyggelig sortering! ‐ fantastisk katalogverdi
10000
1505
o‐B
SKILL.OSCAR. 32x2sk,33x3sk,17x4sk,73x8sk i innstikksbok. En meget stor del er posisjonsbestemt! Endel sekunda/feilvare finnes, men mye i feifri normalkvalitet. Et brev med single NK2/Chra.Bypost. MÅ SEES
10000
1506
o‐*‐**
Saml.1855‐2000 i hovednr. komplett utenom tj/portomerker. Klassisk dels "forsidepent"/noen med tynnheter (NK7,44) og småfeil, men også noe prima inkl. HÅNDSKR. NK1. NK272 med hj.stpl. og en serie London‐overtr. (*). Fra 1970‐2000 er det meste **/høyt pålydende
10000
(Nom.22777)
(ca.73000)
13000
11000
1507
o
Omfattende dublettlager 1856‐1994 i 3 innstikksbøker. 21 skillinger og endel (Ca. 100000)
stolpeskrift/litt variabel kval., fra 1910 er bortimot alt utenom 272 og V høgval. representert med inntil 10 av hver. En god del blokker i den nyere seksjonen. Kun 1 serie Nordk.I, 4xNansen I. 9xOL,7+xNordk.IV,3‐6xNorwex, 8+xNordk.V,10xBlomster,5xFlyktn.hj. Bortimot alt rundstemplet! Utmerket til klubbutvalg og internetthandel
9000
1508
o
Saml. 1855‐2010 i 3 Leuchtturm klemlommealbum m/kassetter. 9 skill. 3sk posthorn m/riststpl!!/småfeil, tynt frem til 1909, dog Haakon 1907‐09 kompl. Fra 1910 mest overkompl. utenom NK272, vesentlig rundstpl. og en mengde nyere merker/årganger er LUX "Oppdal". Tjenestemerker er nær kompl., og portomerker utbygd med bedre nyanser og grovtaggede
8000
1509
o‐*‐**
Saml. 1855‐2000 i 3 SAFE dualalbum, fra 1945 så godt som komplett nær alt stpl. inkl. blokker og heftepar. 1855‐87 en face komplett med endel merker med småfeil,‐ NK1 LUX!. Bra avd.1905‐07‐09, 1910‐40 kompl., mangler endel krigsutg. Returmerke 1y ustemplet
8000
1510
o‐**
Saml.1855‐2005 i 2 Leuchtturm klemlommealbum m/kassetter, nesten alt stemplet, noen nyere **. Skilling overkompl. (29 stk.) fra PRAKT til feil‐ vare. Noe utbygd stolpeskrift, Haakon 1907‐09 og deretter nesten kompl. utenom NK272 og noen andre V‐merker, det aller meste rundstpl
7500
1511
o‐**‐*
Saml. 1855‐1988 i 2 DAVO‐album. Nesten kompl. frem til 1940‐tallet, videre velfylt grunnsamling. Skilling kompl. utenom NK6, stolpeskr. inkl. NK44, 1905‐1907‐1909 kompl.,Legion, Univ.,V til 5kr.,endel tjeneste og portomerker. Likeså nesten komplett, mest ** i perioden 1941‐73 i album nr. 2.
7500
1512
o‐**‐*
Saml. 1855‐1990 i 2 DAVO‐album, fra 1910 bortimot kompl. NK272 kun med ørliten del av stpl./lav tg. Noen ** innimellom. 21 skillinger uten NK7, varierer fra prima til feilvare, endel stolpeskr./grovtg. inkl NK44, pent stpl. kroneprov. fra pl.II + 1 * serie pl.I. Også tjeneste/portomerker velfylt
7000
1513
o‐**
Saml. 1855‐1982 i innst.bok., fra 1950 for størstedelen kompl. både **/o. Frem til (53000)
1930 kun stpl. 32 skillinger, mest feilfri normalkvalitet/noen småfeil. Stolpeskr.&grovtg. velfylt (NK44 def.) 2x1905,1907 kompl., 1910‐40 kompl. Oppgitt HK‐verdi...
7000
1514
o‐*‐**
Samling 1855‐1990 i innstikksbok, inkl. meget bra/dublisert avd.tjeneste. Skill. overkompl., noen med feil, endel bedre stolpeskrift, div.1905‐07 og ellers meget fyldig. Noen * ikke vurdert.
6000
1515
o‐**‐*
SPESIALISERT SAML. 1ø,2ø,5ø og 25ø 20mm. Over 340 stk. flott montert i en meget ambisøst anlagt album med plass til graveringstyper. fellingstyper og arkposisjoner, ferdig tekstet og med klemlommer. Inkl. 3 brev og en del parstykker samt noen striper etc av.2ø og en grovtg.5ø. For 5ø er bare pl. III‐IV montert. Dette må besiktiges av en spesialist
6000
1516
o
Tykk lagerbok 1856/1960 inkl. tjenestemerker og portomerker til 200ø. Ca.75 skillinger, en hel del kurant feilfri normalkvalitet, men også endel feilvare, videre med NK28,35,div.stolpeskr.,NK94‐95 pent *, videre i perioder dublisert/må sorteres.
6000
1517
o‐*‐**
DUBLETTLAGER 1855 til nyere i 5 dels tykke innst.bøker. Det aller meste av verdien er før 1935. Over 100 skillinger, fra feilfrie/pene til defekte, en god del stolpeskrift, 6 kroneprov., 1920‐tallet dublisert og inkluderer 6 bedre varianter av Abel/H.Olav med bl.a. "brann i koret" i en sentralstpl.4‐bl! Dette må besiktiges og vurderes nærmere av kjøper.
6000
1518
o‐**‐*
Saml. 1878‐2004 i 3 Leuchtturm‐album m/lommer i ringbind. En hel del er dublisert ved at det er samlet både o/**/* i samme lomme eller også flere brukte i samme lomme. Endel stolpeskr. og grovtg., 1905‐07,NK93 og fra 1910 finnes det aller meste, dels i mer enn ett eksemplar. Kvaliteten svinger fra prima‐PRAKT til småfeil på noen eldre. Bunke FDC medfølger
5500
1519
o‐**‐*
Saml.1855‐1979 i DAVO album. Skilling kompl., mest feilfri normalkval. litt stolpeskr.inkl. NK44, kroneprov. rundstpl., videre grunnsamling med endel bedre som Nordk.I, Legion **
5000
1520
o‐*‐**
Saml.1855‐1970 i album. Høy grad av kompletthet, men kval.svinger fra prima til feilvare og mye * i den nyere delen/ikke medkalkulert. Noen bedre ** og endel kurante både skillinger og 1905‐09. Besiktige
5000
1521
o‐*‐**
Samling 1855‐1990 i album. 19 skillinger, pent til småfeil, skrav.posthorn overkompl., div.stolpeskr. og gode grovtg., fra 1910 nesten kompl., mest stpl., noen ** inkl. NK272 attestert Moldenhauer
5000
1522
o
SPESIALISERT SAML. 10ø 20mm fra pl. III til og med VIII, ca.810 stk.flott montert i meget ambisiøst anlagt album med plass til typer, fellingstyper og plateposisjoner. Saml. inneholder både brevkortklisjeer, endel parstykker, 9 stk. 53VII t2 og 74 stk. 53VIII, samt div. oppgraveringer. Dette må besiktiges av en spesialist
4500
1523
o‐*‐**
Saml.1855‐1943. Størstedelen av verdien ligger på den stemplede delen 1855‐1909 (Oppg.30000++)
med 20 ulike skillinger, skrav.posth.kompl. og annen stolpeskr. godt belagt, grovtg. kompl. 1905‐07 og NK93 (2kr prov.*) NK110‐13 og 127 er **, resten * inkl. 50ø V med vannmerke. Porto til 200ø stpl. 2 returmerker *
4500
1524
o‐**‐*
Saml.1855‐1982 i album, nesten alt stpl. 15 ulike skillinger/endel med feil, NK18 håndskr. stedsnavn/tynn fl., 4 stk.1905‐07/bl.kval., fra 1910 mangler kun NK183 og 272. Noe svingende kval., men mye kurant/prima. I tillegg endel postens frimerkeårbøker, samling over 100 FDC hvorav noen bedre 1940‐åra. Også diverse annen frimerkelitteratur medfølger
4000
1525
o‐*
Innstikksbok med ca. 150 stk. skilling våpen 1863 inkl. et brev og noen forsider (1 unikat i dårlig forfatning!) Mye blandet kval. med OK og pent innimellom. 2xNK6,3xNK7/bleke,21xNK9,24xNK10/noen *. NK8 dels sortert på plater, typer&undertyper. PRAKT. NK10/"nålestikk". Besiktige
4000
1526
o‐B‐*
Lot 31 skillinger fra NK2/21, 12 div. stolpeskrift, mest litt dyrere merker, 2 brev med NK1 og litt diverse. Kvaliteten svinger fra pen/kurant til småfeil. En del PRAKT‐
LUX stempler men kvalitetsanmerkninger, NK2‐3 regumm. Også en plansje med "Roald Amundsen" reklamestpl. Bør besiktiges
4000
1527
o
Samling 1855‐1960 i gml. album. 21 skillinger uten NK6‐7, en god del stolpeskr., endel 1905‐07‐09, videre meget god besatt utenom de aller dyreste men inkl. Polserien&Nordk.I,Universitet og etter 1945 komplett
4000
1528
o
Samling m/dubletter, ca. 1300 merker ca.1910‐2003 inkl. tjeneste hvor bortimot alt er minimum PRAKT og veldig mye LUX stemplet. Dette kan danne et meget fint grunnlag å bygge ut! Inneholder også dyrere ting som Nordkapp I, også noen nyere blokker og valentinsark. MÅ SEES
4000
1529
*‐**
Lager/samling 1863‐1972 i 2 innstikksbøker. 10 skillinger, 8 stolpe‐ skriftmerker inkl. pene NK47,51,53, noen bedre antikva og fra 1910 ganske velbesatt,‐ gradvis overgang til **. Bør sjekkes
4000
Samlinger fra samtlige kommuner i Østfold finnes videre nedover i avdelingen for samlinger
1530
o‐B‐PK
Samling ASKIM i 4 tykke permer. Ca.125 brev og kort med div. stempler fra 1865 til moderne samt over 190 postkort hvorav en lang rekke gamle fine motiver, men også mye moderne, samt et stort antall løse merker og klipp med div. stempler. I tillegg finnes en mengde lokalhistorisk material som bilder, brosjyrer, billetter og annet stoff. DETTE MÅ SEES
4000
1531
o
Lot 44 skillinger hvorav 5xNK2 og 8xNK5. De aller fleste merkene er i feilfri normalkvalitet, et mindre antall med deler av 2 stpl
1532
o‐*‐**
Saml./lot 1855 til 1960‐tallet i innstikksbok og på ruteark. Nesten all verdien ligger før 1910. 47 skillinger,fra pent til defekt, flere bra innimellom bl.a.19Ic., flere NK1. Besiktige!
3750
1533
**‐o‐div
VARIANTER og annet. Samling 54 varianter, nesten alle **, noen single, men for en stor del som deler av 4‐bl. og andre mindre enheter mellom NK48 og NK733,vesentlig før 1960 og så godt som alt er NK‐varianter. Vi noterte f.eks. NK116 v1 i ** hj‐4‐bl., 117ay vo1 i ** hj.4‐bl., 169v3 i ** hj.4‐bl. I tillegg finnes en mindre Norgessaml. **/o, mest 1910‐70‐tallet men også PRAKT NK18 og 20, samt noe julemerker/oblater og endel Bypost
3500
1534
o
Saml. 1855‐1987 i DAVO‐album. Skilling kompl. utenom NK7, prima til feilvare, endel stolpeskr., NK87II, fra 1910 velbesatt utenom de aller dyreste. Den nyere avd. inkluderer PR.‐LUX stempler.
3500
1535
o
Dublettlager 1856‐2000 i 2 dels meget tykke lagerbøker. Før 1910 noe sparsomt men også noen pene bedre merker og mellomgode, videre med gode Polmerker, 30ø Nordk.I, 3xUniversitet, noen krigsmerker, OL,Nordk. etc lett dublisert og videre meget rikholdig med store kvanta gode jub.utg.
3500
1536
o‐**‐*
Samling 1856‐1990‐tallet. 11 skillinger, fra vrak til uvanlig PRAKT‐stpl., div. stolpeskr./NK44 ørl. tynn., fra 1910‐60 kompl. utenom NK272, så godt som alt rundstpl. inkl. 30ø Nordkapp I og 5kr V. Legion er **.
3500
1537
o‐*‐B
Perioden skill.våpen 1867 til skravert posthorn sterkt dublisert på innstikksark,. inkl. 2 brev og 6 forsider. Ca.135 skillinger/sterkt varierende kvalitet med en del feilfritt/kurant innimellom og nær 100 skravert posth.. Dette må besiktiges og finsorteres!
3500
1538
o‐*‐**
Samling 1855/1949. 30 skillinger, noe i blandet kvalitet. NK4 med nr.stpl. "157"!, pent stpl. 4‐stripe 8sk Oscar, div. stolpeskrift inkl. et par *, flere * antikva, Polserien og Nordk.I ** og diverse annet.
3250
1539
**‐o
Lot fra 1930‐90, vesentlig ** i innstikksbok, serier, 4 blokker og andre små enheter. Vi noterte bl.a. Norwex 1955 i 4bl., 10‐bl. NK462 etc. Det medfølger uten beregning noen stemplede miniark og annet. Det ** er for HK 23000,‐
3250
1540
o
Samling 1855‐2002 på selvkonstruerte ark i perm. 12 skillinger, flertallet i PRAKT‐
kvalitet!, videre noe spinkelt men inkl. PRAKT‐stpl., fra 1910 god grunnsamling og med mange pene stempler,‐ spesielt er den nyere avd. fylt med en variert stempelflora i PR.‐LUX kvalitet.
3250
1541
BS
BREVKLIPP for en stor del 21mm‐20mm (noe div. til nyere innimellom) i en stappfull konfekteske. Usortert originalvare ‐ DETTE MÅ SEES!. Vi observerte f.eks. 51IIa i 3‐stripe, mye NK39‐40 og mengder av røde 10ø
3000
1542
**
Saml. ca.1925‐2010 i innstikksbok,‐ noen få dubletter her og der. Vi noterte krone Haakon, 3xOL,2xblomster 1960,Flyktningehj., ellers bra grunnlag samt meget høyt pålydende på de nyere årganger. Også en 4‐bl. 1226y!
3000
(21255)
4000
1543
o‐B
TELEMARK+ Gjerstad etc. Samling flere hundre stempler + noen brev/kort fra skilling til nyere. En mengde kronet posthorn og nummerstempler. Dette må besiktiges og vurderes av lokal‐spesialister!
3000
1544
o
20MM. Innstikksbok med 11/1200 merker fra 1ø‐25ø, sortert på plater og farger, noe også etter typer. 3ø inkluderer alle plater, også 51IIb, 5ø med ca.45 smaragdgrønne, 10ø inkl. endel pl.II "vinrøde". Kvaliteten svinger som vanlig for et slikt parti noe, men mye renslig og brukbart. Besiktige!
3000
1545
o
Lot 49 skillinger fra prima‐PRAKT NK3 til NK21, mest pent/normalkval. noen med ørsmå feil. NK19Ib‐c og 7x7sk (2stk.*)
3000
1546
**
Dublettparti fra NK12 til moderne i SAFE‐perm. Endel bedre merke inni‐ mellom som 4‐bl.70ø Haakon,2x2kr Haakon, 5kr Olav, Flyktningehj. og Blomster 1960 dublisert og ellers assortert mest 1940‐90‐tallet.
3000
1547
o‐*
Saml. 1855‐1988 i 2 album. 10 skillinger/fra PRAKT‐LUX "Balstad" på NK13 til feilvare. Div. stolpeskrift og grovtg., fra 1910 nær kompl./endel ustemplet ikke kalkulert, vakkert stpl. polserie og daterte 2kr‐5kr V.
3000
1548
o
Samling/lot 1867 til moderne i innstikksbok. 1867‐utg. sterkt dublisert, mye feilvare, dog over 10 stk. i feilfri normalkval. Endel stolpeskr.,kroneprov., bra 1930‐40‐tallet med pen 30ø Nordk.I, Nansen I, krigsmerker m/fine stempler!
3000
1549
o‐**‐*
LAGER 1945‐1994 inkl. tjeneste i 2 tykke innstikksbøker. Ustpl. før 1960 er ikke verdsatt da det meste er */fant dog for eks.4x70ø Haakon **. Endel bedre merker i større antall, 10xPolio,4xOL,3+ xNordk.IV,4 +xNordk.V og ellers det meste. Også endel nyere miniark og bra avd. ** nyere tjeneste, samt 2xLykkebrev med 2 deler. Meget høy katalogverdi/ikke beregnet.
2750
1550
o‐*‐**
Innstikksbok 1856/1940‐tallet med et sammensurium av gamle masse‐ varer, 20mm med "varianter", div. skilling og skravert posth., mye antikva 1898/1910, blåmerker 1930‐tallet, noen bypost og div.Noe i blandet kval.
2750
1551
o‐*‐**
Saml.1855‐1989 i DAVO‐album, bortimot alt stemplet. 16 skillinger fra defekt til prima/PRAKT, pene krone Oscar, div. stolpeskr., kroneprov., Haakon 1907 og fra 1910 bortimot komplett utenom de aller dyreste. Varierende kvalitet, men også mye brukbart.
2700
1552
o‐**
Samling 1856‐1992 i innstikksbok. 19 skillinger/pent til feilvare, div. frem til 1900, 3 stk. 1905/07. Videre ganske velfylt grunnsamling, det meste stpl. Noen årganger/utgaver finnes i tillegg **.
2700
1553
o‐**‐*
Meget tykk lagerbok 1894‐1997 med store kvanta av merker, meget god fordeling, vesentlig stemplet. Bortimot alt i prisklassen opp til et par hundrelapper i katalogverdi er representert! ‐ må sees.
2500
1554
**‐*‐o
Saml. 1872‐1982 i album, inkl. endel essays & nytrykk fra håndbøkene samt et par plansjer med pene stempler etc. Starter med NK17 i ** 4‐bl‐. diverse */** frem til 1940‐tallet. Det * ikke kalkulert, bedre ** finnes som 10ø Bjørnson,Radium o.a. Fra 1945 bortimot kompl. ** inkl. bedre tjenestemrk.
2500
1555
o
Saml. 1855‐1976 i Behrens‐album. NK7 ** er den kjente boktrykksforfalskn., 20 andre skillinger/noen med feil, endel stolpeskr. og antikva inkl. mellom‐ gode, etter 1910 mangler vesentlig NK272 og noen andre krigsutgaver.
2500
1556
o
Saml. 1855‐1979 i pen Leuchtturm klemlommealbum. 14 skillinger, div. stolpeskr., krone Oscar, div. grovtg., 1kr,2kr 1907, fra 1910 mangler kun noen ganske få merker/alt rundstemplet, bra avd. tjeneste og portom.til 200ø.
2500
1557
o‐*‐**
Parti skilling posthorn og senere stolpeskrift på div. ark.. Stort antall skillinger men mye feilvare, flere bra innimellom. Noen få * og et 54I ** med attest Aune som sier "en minimal brun flekk i limet . kan skimtes gjennom merket.
2500
1558
o
Innstikksbok med store antall stolpeskrift + et par hundre tidlige antikva. Anslagsvis over 60x3ø,over 100x5ø, 500/600 x10ø, 130x20ø/noen 21mm. Det aller meste er 20mm. Noen varierende kval. innimellom.
2500
1559
o‐B‐PK
Samling HVALER. Ca.105 brev med diverse stempler og 115 postkort hvorav mange med riktig bra motiver,‐ alt fra gammelt til moderne. Likeså en mengde løse merker og klipp med div. stempler. Vi noterte bl.a. 7 enrings "Hvaløerne" (noen m/småfeil), flere nr.stpl., kronet PH etc. MÅ SEES AV SPESIALIST
2500
1560
o‐B‐PK
Saml. HALDEN. Noe over 100 brev og kort med div.stempler fra prefrim "Svinesund 21.12.1854" til moderne, samt 25 postkort og en mengde løse merker og klipp med div. stempler fra klassisk til moderne. MÅ SEES!
2500
1561
**
Dublettparti 1940‐1990‐tallet i perm. Allehånde med tyngden etter 1975, men det medfølger et bra assortement 1940‐75 inkl. en hel del tjenestemerker. Dette må besiktiges av kjøper for å få en riktig oppfatning av objektet.
1562
o‐B‐PK
Saml. MOSS‐Jeløy‐Kambo‐Bergersborg‐Råde‐Saltnes‐Åven. Ca. 75 brev og kort med div. stpl. fra 1855 til moderne samt 21 postkort. Vi noterte bl.a. et Zeppelinbrev fra "Moss Lufthavn..1936". I tillegg endel kuriosa/hefter etc.
2200
1563
o‐B‐PK
Saml. AREMARK og MARKER. 48 brev og kort med div. stempler fra gmlt. til moderne, samt 24 postkort/noen med trolig meget uvanlige motiver og en mengde løse merker og klipp med div. stempler. Vi noterte NK4 i par hvor det ene merket er blekkannll/det andre stpl. "Rødenæs", hjelpestpl. "Kallak" og nr. stpl. "61" på klipp sidestemplet 1928. MÅ SEES AV LOKALSPESIALIST!
2200
1564
o‐**
Samling moderne o/** + stemplede dubletter inkl. en god del av stempel‐ interesse fra eldre antikva til nyeste nytt. Mye brukbart!
2000
1565
**
Saml.1872/1960 i innst.bok. Noen posthorn og andre mellomgode som 155II, V‐
merker til 5kr., Krone Haakon, Haakon og Olav ørevalører etc.
1566
o
Saml.1855‐1970. 21 skillinger, noe blandet kval., NK1 med nr.stpl. "27"! Div.stolpeskr., noen grovtg. og fra 1910 bra belagt grunnsaml. m/mellomdyre.
2000
1567
o‐**‐*
Saml. 1855‐2000 i 2 album. Mye klassisk i dels meget blandet kvalitet, noe feilinnsatt (slår begge veier), fra 1910 grunnsamling i perioder bra belagt med vekt på nyere **. Endel mellomgode merker/serier finnes.
2000
1568
o‐**
Bortimot kompl. samling 1945‐80 både o/**. Den stemplede delen inne‐ holder flere PRAKT‐LUX stpl.og ellers meget fin kvalitet. Den ** delen inneholder et LYKKEBREV med 3 deler.
2000
1569
o‐B‐PK‐** Samling FREDRIKSTAD, fra prefrim til moderne m/underpostkontorer. Ca. 70 brev og kort med div.stempler fra prefrim til moderne samt noe over 40 postkort, mye moderne men også flere gamle med gode motiver, samt en mengde løse merker og klipp med div. typer av stempler, endel kuriosa og flere frimerkehefter med omslag fra Fredrikstad, div. utstillings‐saker etc.
2000
1570
B‐PK‐o‐* Samling STØREN‐SOKNEDAL‐BUDAL. ca. 30 brev/kort med diverse stpl. fra skilling til moderne, samt ca.40 postkort hvorav en lang rekke fine kort i gammelt format. Også noen løse merker og klipp med div. stpl. bl.a "294" på NK8 (9 pkt.)/kval.mangel/må sees, mange enrings "Støren", en serie "Trondhjem‐Støren Jernbane"‐frim., 4‐rings "527" på kort etc.
2000
(Nom.4600++)
(Oppg.10150)
2250
2000
1571
o‐B‐PK
Samling TRØGSTAD. ca.60 brev og kort med div.stempler og ca. 20 postk. (+ endel fotos) og en mengde kuriosa/historikk, samt et stort antall løse merker og klipp med stempler, alt fra håndskrevet "Thrygstad " 1855 på brev til det helt moderne. Vi noterte bl.a. nr.stpl. "895" på klipp, 3x"Bingen" kronet posth. på kort, 4‐rings "281" på brev, KPH "Hamnås" på 3 brev! etc.
2000
1572
o‐**‐*
Saml.1855‐1993 i Leuchtturmalbum. Få skillinger, krone Oscar, fra 1910 med flere bedre ** serier og Legion/Universitet **, Nordk.I stpl., fra 1942 bortimot komplett.
1800
1573
o
Saml.1855‐1977 i DAVO‐album, vesentlig fra 1910 med høy grad av kompletthet untenom NK272 og noen andre krigsutg, alt rundstpl. En del årganger er dobbelt opp. Bak i albumen er innsatt en avd. 20mm.
1800
1574
**‐o
Samling 1945‐80 for en stor del både **/o i 4 flotte SAFE dual‐album med kassetter. Den ** delen inneholder både Haakon krone/øreval., gode Løve‐ val. og Olav krone&øreval., og ellers bortimot kompl. Også noe tj.&portomrk.
1750
1575
o‐**‐*
Saml. 1856‐1989 i 2 album, stort sett alt stpl., 2‐3 ** blokker. 9 skillinger, div.stolpeskrift inkl. mellomgode/småpent innimellom, krone Oscar, mellom‐ gode antikva og fra 1910 godt grunnlag, i perioder bortimot kompl. Noen LUX!
1750
1576
o
Liten saml. 1855‐1960 i gml. album. Vakkert NK1, bra NK13b,19Ia,21 + litt annet. Videre mest fra 1925 inkl. Universitet og endel V‐utg./krigsutg.
1750
1577
**‐o‐div
BYPOST‐Julemerker‐Svalbard‐kuriosa‐oblater og tidlige årssett i innst.bok. Dette må besiktiges !!
1750
1578
o‐B‐PK
Samling SPYDEBERG og SKIPTVEDT. Over 85 brev og kort med div.stpl. samt 33 postkort/mange gode motiver, samt en mengde løse merker og klipp med div.stempler fra klassisk til moderne. Vi noterte et dokument 1874 med 4 ulike sportelmerker!!, nr.stpl. "366" på gammel skrivelse.
1750
1579
o‐B‐PK
Samling SARPSBORG kommune. Ca. 85‐90 brev og kort med div.stempler fra 1857 til moderne særstpl., samt 13 postkort og en mengde løse merker og klipp med alle mulige stempler. MÅ SEES AV LOKALSPESIALIST! Det meget sjeldne ovale pakkestpl. har en tynnhet/korte tgr. Vi noterte ellers hjelpestpl. "Skjeberg" på brev 1913! og 4‐
rings "156" på brev.
1700
1580
o‐**‐*
Liten saml. 1855‐1955. Skilling dels feilvare, pent NK29a! og noen andre stolpeskr., fra 1910 relativt velfylt med flere mellomdyre serier, noe **.
1500
1581
o‐*
Saml.1856‐1964 på albumblader. 8 skillinger, div.stolpeskr.inkl. LUX 12ø, fra 1910 relativ velfylt inkl. mange bedre/mellogode serier og merker, som Polmerker,Nansen I,Nordk.IV,Norwex og mye annet.
1500
1582
**
Samling 1945‐87 kompl. på store innstikksark, prima.
1583
o‐*
Allehånde‐lot på diverse blader/restesamlinger fra skilling til halvmoderne. Må gjennomgås og vurderes. Kvaliteten svinger noe.
1500
1584
o
Saml. 1855/1980 i album. 14 skillinger, noe stolpeskr.,/noe variabel kval., fra 1925 velfylt grunnsaml. opp til mellomgode inkl. tjeneste&portomerker.
1500
1585
o‐**‐*
Vesentlig stpl. saml. 1855‐1980‐tallet i innst.bok. 13 skillinger/noe blandet kval., noe stolpeskr. og fra 1910 i stigende grad velbesatt grunnsamling.
1500
(12060)
1500
1586
o‐**‐*
Grunnsamling 1856‐1980 i album (+ nesten tom Leuchtturm klemlomme‐ album i kassett 1980‐99). Noen stolpeskr., mange grovtg. og fra 1910 dels meget velbesatt utenom de aller dyreste, vesentlig stpl. 200ø porto‐ merke med LUX stpl. Noe varierende kval.
1500
1587
o‐B‐PK
Samling EIDSBERG. ca.40 brev og kort med div.stempler og et tredvetall postkort, fra klassisk til moderne, samt en mengde løse merker med stpl. fra de ulike postkontorene, fra LUX nr.st."55" på NK4 til moderne landpost, enringsstpl. etc. MÅ SEES AV LOKALSPESIALIST.
1500
1588
o‐**
Liten ESKE med spennende innhold 1855/1940‐tallet. Store antall av endel merker 1920‐30 tallet med bl. a. gammel buntevare av 30ø Ibsen,Abel etc. Sent innlevert fra utlandet,‐ bør sees!
1500
1589
**
Saml.1898/1980 tallet på store innstikksark (2‐3 *(*) i starten). NK76 ** og videre mellomgode, noen få par etc., fra 1940‐tallet mest kompl. serier.
1590
o
Innstikksbok med 35 skillinger (NK4‐8‐14‐18) samt noen hundre masse‐ varer posthorn 1909. Vi noterte 1xNK4 med det sjeldne stempel "Vinje"
1300
1591
o‐*‐FDC
KARTONG med 9 album/permer med diverse Norge‐Sverige‐Finland‐DK, småsamlinger etc., noe i DAVO‐album og nye, flotte FDC‐permer.
1300
1592
B‐FDC‐** etc ESKE med 2/300 FDC, brev etc., noen **/o merker og blokker,13 årssett 1976/86, endel helsaker og noe spesielle ting. MÅ BESIKTIGES!
1300
1593
o‐**‐B
Saml.1855‐1970 i klemperm. 30 skillinger, mye blandet kval./noe pent bl.a.NK2, endel stolpeskr.&grovtg., videre spinkelt. Nesten alt stpl.
1300
1594
o
ESKE med bl..a rundstpl. saml kompl.1954‐83, 1991‐2000 rundstpl., div. andre utvalgsark/albumark, 850 gr. "vasket Norge" i plastpose etc. Må sees.
1250
1595
o‐**‐*
Saml. 1945‐77 komplett rundstpl. på store innstikkskort. I tilleggkomplett mest ** i samme periode, men noen * finnes. Meget lavt kalkulert. Endel merker med LUX‐
stpl. finnes!
1250
1596
o‐*‐**‐B
Perm med bl.a. ca.35xNK50 hvor en stor del har nr.stpl. "392", noen hundre div. antikva hvorav 70x50ø blandet/2xLUX 1898 utg. observert. Litt utland inkl. gamle nytrykk og forfalskn. etc.
1250
1597
o‐B‐PK
Samling RAKKESTAD. Ca.50 brev og kort med div. stempler fra 1879 til moderne, samt ca. 30 postkort både gamle og nyere, flere gode motiver, og en lang rekke løse merker og klipp med div.stempler fra LUX "234" på NK4 til moderne, inkl. også andre nr.stpl.
1250
1598
**
Prima saml. 1925/62 på innstikksark. Løve II inkl. gode 25ø,40ø, deretter stort sett bare kompl. serier inkl. bedre som Nordk.II,IV,V,OL,Norwex etc.
1599
o‐**‐*
Saml. 1856‐1990 i Leuchtturm klemlommealbum. 17 skill./noe dublisert, noe stolpeskr., fra 1910 relativt velfylt grunnsaml. og fra1945 bortimot kompl. Noen miniark er ** ellers er nesten alt stemplet.
1200
1600
o
Saml. 1856/1990 i album + dubletter/bl.a. en hel del miniark i innstikksbok. NK5,9,noen stolpeskr., grunnsamling m/noe jubileumsmerker.
1200
1601
o/B/BS
KRONET POSTH. Lot 53 merker og klipp samt 7 brev fra 1960‐tallet, fra PRAKT‐LUX til lesbare avtrykk.
1200
1602
o
Saml.1856‐2000 i innstikksbok. 10 skillinger/mest renslig, grunnsamling hele veien, 2x1kr prov. rundstpl., opp til mellomgode som Nansen I. Mange bl.
1200
(7000+)
(ca.6400)
1400
1200
1603
o‐*‐**
Saml.1855‐1967, nesten alt stpl. 13 skillinger, fra flere defekte til prima 7sk., noen stolpeskr.&grovtg..Fra 1910 grunnsamling med en god del merker.
1200
1604
o‐**‐*‐FDC Liten saml. 1856‐1972 i 2 små album. 5 skillinger, noen stolpeskr.&grovtg., alt stpl. frem til 1935 inkl. mellomgode. Deretter */** + FDC Dr.Maud. Bra ** avdeling fra 1955 og fremover.
1200
1605
o‐(*)
Lot 30 merker, hvorav 23 stolpeskr., et NK44 er (*)/ørlite patina. Besiktige!
1200
1606
o‐**‐*
Saml.1856‐1986 i DAVO album, oppgitt 648 ulike merker. 6 skillinger,noen få stolpeskr. inkl.NK35!, pent grunnlag frfa 1910 inkl. Nordk.I stpl. ,Norwex stpl. Stort sett alt er stemplet.
1000
1607
o‐*‐**
Saml. 1890‐1990 i 2 album. Endel * er ikke medkalkulert. Bra belagt grunn‐ samling fra 1910 m/bedre som Legion **, OL,Norwex og Nordk.V rundstpl.
1000
1608
o‐*‐**
Liten vesentlig stpl. samling 1877‐1945 på albumbl. NK22‐24 overkompl. og noen andre stolpeskr. Videre grunnsamling med enkelte mellomdyre.
1000
1609
o‐**‐*
Saml.1856‐2001 i DAVO‐alb. Skillingene mest feilvare, stolpeskrift og grovtg. med mellomgode,.fra 1910 bra belagt grunnsaml.,fra 1945 meget fyldig, noen **.
1000
1610
o‐**‐*
Samling 1855/1978 i Lindner T‐album, de senere år **. Klassisk dels blandet kval. Velfylt grunnsamling inkl. mellomdyre.
1000
1611
o‐B‐**‐*‐FDC ROTELOT i eske, allehånde fra gammelt til moderne. Vi noterte noe bedre ** tjeneste. Må besiktiges!
1000
1612
**
Perm med diverse 1941 til nyere. Vi noterte Universitet, endel 4‐blokker av V‐
merker opp til 2kr, 10 serier Nordkapp IV i blokker, Norwex, noen få nyere papirsorter og annet. (Det medfølger noen stemplede hefter/ikke regnet).
1000
1613
o
STEMPLER. Ca.800 merker i innstikksbok, 1883‐2000, ganske jevnt besatt i hele perioden, stort sett alt PRAKT‐LUX/LUX! MÅ SEEES.
1000
1614
o‐**‐*
ROTELOT i eske. 1 liten, pen o/** grunnsamling i innst.bok + allehånde dubletter på ark, i poser og 2 innstikksbøker. Et sammensurium ‐ inspiser!
1000
1615
o/BS
STEMPLER. Oppgitt ca. 530 stk. oppsatt alfabetisk på store innstikkskort, fra stolpeskr. til 1980‐tallet. Både bedre merker og PRAKT‐LUX finnes. Dette må besiktiges.
1000
1616
o‐*‐**‐B
Lagerbok 1856/1960 + 18 mest brevfronter 1950‐tallet/dels interessante kombinasjoner. Må besiktiges,‐ ikke kalkulert.
1000
1617
o‐B‐FDC‐**‐* ROTELOT med eldre og nyere ting, bl.a. 3 Polkort, Nansen II FDC, en hel del "diverse" inkl. noen ** eldre. Medfølger bunker med nyere postk. Dette må besiktiges!
1000
1618
o‐**‐B
Grunnsamling 1856 til 1970‐tallet i 2 innstikksbøker. Noen skillinger og pent grunnlag ellers, vesentlig stemplet. Det medfølger 2 brev "South Georgia" overtrykk på Falkland Isl. (SG B1‐B8).
1000
1619
o
4‐BLOKKER. Tykk innst.bok med anslagsvis 450 vesentlig 4‐blokker, størstedelen fra 1940‐tallet til moderne, noen eldre finnes, alt rundstpl.
1000
1620
o
Lot 120 ulike nyere jub.merker 2003/2011 inkl. mange høgvalører, alle LUX til bortimot LUX stpl.. Likeså 9 nyere miniark hvorav 5 med LUX stpl. på hvert merke!
1000
1621
o‐B‐PK
Samling HOBØL og VÅLER i Østfold. Samling 58 brev og kort med div. poststempler opp til moderne, samt 4 gamle stedskort/2 flotte kolorerte, samt et meget stort antall merker og klipp med diverste stempler fra nr.stpl. til nyere stempeltyper. MÅ SEES av lokalspesialist!
1000
1622
o‐B‐PK
Samling MARKER og RØMSKOG, et 40‐tall brev og kort med div. stempler, mer enn 30 postkort/en god del nyere, men også noen gamle, samt et stort antall løse merker og klipp med div. poststempler+ div.brosjyrer! Vi så bl.a. "Romskougen" på brev!. MÅ SEES.
1000
1623
o
Dublettsamling 1910‐2010 i 3 innstikksbøker. Noen ganske få tjenestem. er **. Meget god dekning av prima nyere årganger.
900
1624
o
Lot 9 skillinger og 29 andre merker frem til 1920‐åra på innstikkskort. Dels tettklipt NK1 ellers meget renslig lot med bedre/pene skillinger etc.
900
1625
o‐*‐**
Samling 1855‐1979 i Leuchtturm klemlommealbum m/kassett. Diverse mellomgode, Legion på klipp etc. Periodevis god grunnsamling.
900
1626
o
STEMPLER og litt diverse. 67 merker, enheter og klipp på store innst.kort. Mange LUX‐stpl fra NK55 til 1970, T‐stpl., nr.stpl., 2xgrovtg.portomerker o.a.
900
1627
o
Liten saml. 1863‐1983 på albumblader, småpent med div. stolpeskr., grovtg., universitet og Legion, Nordk.IV og Norwex etc. Pent grunnlag.
900
1628
BS‐B‐o
SUNNMØRE. Samling 33 brev, følgebrev etc.1860/1990‐tallet, innstikksbok +innstikkskort m/bl.a.5 stk.KPH (alle 5&7 pkt), 2 HJELPESTPL. og 2 4‐rings. samt en mengde klipp og merker sortert alfabetisk etter stempler.
800
1629
**
Saml.1954‐69 kompl. inkl. et 2‐delt Lykkebrev, på Leuchtturmark i gml.perm.
(3960)
800
1630
**
Samling 1960‐82 i kompl. serier+Bjørnson‐Undsetblokk og et par andre blokker.
(5500)
800
1631
**
Lite dublettparti postens automatmerker (hvorav noen stemplede) samt nyere bruksmerker/div.papirsorter, bl.a. 10x912y! (Alene HK 2000).
(Nom.830+)
800
1632
o‐*
Saml. 1856 til moderne i innst.bok. 17 skill., men mye feilvare. Grunnsaml. gjennom hele perioden opp til mellomgode,‐ nyere med endel miniark.
800
1633
o‐**‐*
Dublettparti tjenestemerker 1986‐82, portomerker og "T"‐stempler etc. i innstikksboks, vesentlig stpl., men også bedre ** som tj.10‐11,22, porto‐ merker med 10x100ø. Bør besiktiges.
800
1634
o‐*‐**
Liten ESKE med "allehånde", klassisk til nyere i poser/på innst.kort etc. Dette må besiktiges og vurderes av kjøper.
800
1635
BS‐FDC‐** 2 små esker m/bl.a. 6 innstikksbøker fulle av mest moderne brevklipp, en mengde høgvalører/jub.merker, 193 moderne FDC + div. postfriskt nyere.
750
1636
o‐*
Lot fra klassisk til 1960‐tallet på innstikksark. Skill. mest meget blandet, men noen PR.‐LUX finnes, videre stort assortement, noe brukbart. Vi så et pent * NK56! Gunstig.
750
1637
o
NR.STPL. Lot 41 merker/klipp med mest 4‐RINGS. Flere høye numre og noe uvanligere stempler, bl.a. "808" på 10ø Eidsvold., "805" på 20ø Holberg.
750
1638
*
Liten lot 1886/1930 inkl. 9 tidlige antikva/1x35ø grovtg., kroneprovisorier polserien og noen andre. Oppgitt Facit 2009..kr.6000,‐
750
1639
o
Liten lot med bl.a. pent NK35 og noen andre stolpeskr. og litt diverse opp til 1930. Et NK7 er signert "rep" av A.Bernsten. (??)
750
1640
o
Innstikksbok med 550 stk. Postjub.merker. Alt med rettvendte og til dels fullstpl. merker inkl. PRAKT‐stempler. Inkl. 40xNK368.
750
1641
**‐*‐o
Gml. album med bl.a endel **/* 4‐bl/6‐blokker etc. frem til 1964, en ** serie lange tj.,og litt stpl. Meget forsiktig kalkulert/* ikke verdsatt.
750
1642
o/BS
STEMPLER. Ca.900 merker i innst.bok ca.1910 til moderne, mest etter 1945. Vakre til absolutt LUX stpl.! ‐ her er mye flott, MÅ SEES. Det finnes også kronet posth., og annet morsomt innimellom.
750
1643
o‐B‐PK
Samling RYGGE‐Ekholt‐Dilling‐Larkollen. 39 brev og kort med div. stempler fra 1880‐
åra til moderne, samt 7 postkort og en mengde løse merker og klipp med div.stempler, bl.a. hjelpestpl. "Dilling", "Laurkullen" på brev 1897.
750
1644
**
Saml.1964‐80 bortimot kompl. (2‐3 ubetydelige mangler) på Schaubek‐bl.
1645
o
STEMPLER. Innstikksbok med anslagsvis 1400 merker 1910 til moderne med vakre til PR.‐LUX stempler,‐ i tillegg noe over 100 merkater av div. art.
700
1646
o‐**
Samling 1945‐1987 bortimot kompl. på albumblader, det aller meste rundstemplet. Fra 1988‐93 endel ** m/bra pålydende.
600
1647
o
Liten lot 8 skillinger + NK34, flere pene/prima 2‐3 med småfeil.
1648
BS
64s innstikksbok full av brevklipp sortert på fylker, mest rundt 1990.
600
1649
o‐*
Liten saml. 1855‐1960. 11 skillinger, videre fra 1898 grunnsamling */o. NK1 noe smalrandet, ellers noen med feil, noen feilfrie. NK18 vakkert "Skudesnæs"/uvanlig.
600
1650
o‐**
Liten saml. 1856/1980 i innst.bok. 14 skillinger/div.kvaliteter, en del stolpe‐ skrift m/mellomgode, fra 1910 grunnsaml. Vi noterte nyeste tjeneste ** kompl.!
600
1651
B‐BS‐o
ROMSDAL. Samling 16 brev og blanketter fra 1917 og fremover samt en innstikksbok med bl.a. 9 KPH‐stpl. (fra 5‐9 pkt!), et HJ‐stpl. og mange klipp og merker sortert alfabetisk etter stempler.
500
1652
B‐BS‐o
NORDMØRE. Samling 38 brev/kort fra 1874 til nyere samt en innstikksbok med bl.a. 5 KPH‐stpl. (5‐7pkt), 2x4‐rings nr.stpl., og 2 HJ‐stpl. samt mange klipp og merker sortert alfabetisk etter stedsnavn.
500
1653
o
Lagerbok med store antall eldre antikva og noe stolpeskrift samt diverse løve og annet. Noe blandet kvalitet, må sorteres nøye.
500
1654
o
Prima Stenderalbum frem til år 2000 med grunnsamling bestående av ca. 600 ulike rundstemplede merker fra 1856 og fremover. Besiktige!
500
1655
o
Grunnsamling 1877‐1983, alt rundstpl., inkl. mellomgode som Nansen I.
500
1656
o
Ny Stenderalbum frem til år 2000 med ca.570 merker fra NK4, renslig/rundst.
500
1657
o‐**
Innstikksbok med 36 stemplede miniark 1972‐2005 + endel nyere ** med høyt pålydende. En god del "A"‐post‐merker.
500
1658
o
STEMPLER. Angitt 953 stk. fra vakre fullstpl. til PRAKT‐LUX i innst.bok, endel 1940‐50‐
tallet og frem til 1980/90‐tallet.
500
(Ca, 3700)
(Oppg.3750)
700
600
1659
o‐**
3 permer med allehånde, mest 1910 til nyere. Endel 1930‐tallet, endel porto‐ merker, samling tjenestemerker etc. Må besiktiges.
500
1660
o
UTENL.STPL. på norske merker. Lot 20 merker/enheter fra LUX NK48 til 1950‐tallet. Variert og interessant lot som bør sees.
500
1661
o‐*
Saml. 1856‐2005 i innstikksbok. Noen skillinger og en del mellomgode. En ustemplet Polserie ellers er så godt som alt stemplet.
500
1662
o‐**‐*‐BS Lot i innstikksbok frra 1856 til 1960 inkl. 36 brevforsider. Stort sett litt bedre merker/serier uten store antall massevarer. Besiktige!
500
1663
o‐*
Div. 1856/1925 i gammel hele verden album. 9 skillinger og noen andre mellogode. "Hele verden" spinkelt besatt, men noe finnes her og der.
500
1664
BS
Innstikksbok med anslagsvis 350 merker på brevklipp, en større del er moderne høgvalører av jubileumsmerker. Bør besiktiges.
500
1665
B‐FDC‐Litter. LOOC's offisielle samling fra Lillehammer‐OL 1994 i 2 bind.
500
1666
o‐B‐PK
Saml. Gressvik‐Lisleby‐Sellebakk‐Torp‐Onsø‐Husløs. Et stort antall merker og brevklipp med diverse stempler, samt ca.40 brev og kort, mest halvmoderne til moderne men også LUX "Onsø" på NK53I og helbrev 1820.
500
1667
o‐B‐PK
Saml. VARTEIG og TUNE. 33 brev og kort med div. stpl., 1 postk. og en mengde løse merker og klipp med alle slags stempler, gammelt og nytt.
500
1668
**
Samling 1974‐86 stort sett kompl. på DAVO‐blader m/innsatte lommer.
1669
o‐**‐BS‐B 3 innst.bøker m/allehånde Norge inkl.ca.120 brevklipp fra postjub. m/div. stempler, samt 95 nyere bruksbrev og kort.
1670
**
Liten saml. 1955‐90 på Visirark, inkl. Flyktningehj. og andre litt bedre.
1671
o
Dublettpart fra 20mm til 1960. Opptalt etter Facit 1993/94 til 13370,‐
400
1672
o‐B
Liten album med 4xNK1 og 5 andre skillinger + noen få andre. 1xNK1 tilnærmet normalkval., de andre dels tettklippet. NK8 PRAKT. Blandet.
400
1673
o
Liten innstikksbok med stor vekt på posthorn 1910/20‐tallet med en mengde striper og blokker, men også noen NR.STPL, KPH og perfins. MÅ SEES!
400
1674
*‐**‐o
1 album + 1 tykk innstikksbok med diverse fra skilling til 1970, samt en tom Dreyers album for stempler på røde merker, men uten perm.
350
1675
*/**
Liten saml. 1872/1950 inkl. tidlige tjeneste og Portomerker til 200ø. Mest pent letthengslet, noen ** innimellom. Besiktige!
350
1676
B‐div.
I Hurtigrute siden 1893. 3 flotte bind med masse historisk dokumentasjon (fra Samlerhuset) og div. brev etc. 2‐3 objekter mangler.
300
1677
BS
STEMPELKLIPP. Ca.800 klipp, nesten alt fra 1940‐tallet, "mange småsteder".
300
1678
o‐B
Liten lot mest stolpeskrift + 1 meget pent brev i innstikksbok. Usystematisk, må besiktiges.
300
1679
o
16 store innst.kort dels stappfulle med mest jubileumsmerker 1940‐tallet til ca.2000, nær alt rundstemplet, bedre merker innimellom. PR.‐LUX finnes
300
1680
o
Gammelt utvalgshefte med 56 stolpeskriftmerker. Må besiktiges!
300
(2630)
450
400
(2200)
400
1681
o
Innst.bok med endel tidlige antikvautg. bl.a. flere NK58 og mange div.10ø Det medfølger også endel diverse utland. Må besiktiges!
300
1682
o
Dublettparti med ca. 275 grovtaggede 5ø antikva + noe div. antikva mellom NK58/77. Det medfølger endel tilfeldigheter o/* på albumark/"uten verdi".
300
1683
o
Drøyt 100 merker i innstikksbok, 1878 til nyere, mest PRAKT‐LUX stpl. men endel er stpl. lenge etter utgivelsen, noe er riktig og flott.
200
1684
FDC‐**‐Litter. Postens OL‐samling 1994 + Postens OL‐bok 1994.
200
1685
*‐o
Liten lot med bl.a. NK21,59,66,109I * samt endel nyere tjenestemrk. (2x70ø).
(GI BUD)
0
1686
o
PERFINS. 15 merker og 3 klipp, 1898‐utgaven til 1950‐tallet. Besiktige.
(GI BUD)
0
1687
BS‐o
ESKE med tusenvis av brevklipp, mest Norge 1920‐30‐tallet men også noe div. land i (GI BUD)
cigaresker etc. Dette MÅ BESIKTIGES!
0
1688
o
Ca. 100 merker/enheter med vakre til PR.‐LUX stpl. og litt annet, 1910/90
(GI BUD)
0
1689
FDC‐B‐Litter. Postens Jubileumsbok 1997 (350‐årsjub.) + boken "Mennesker i Posten gjennom 350 år."
(GI BUD)
0
1690
o
Perm med store antall posthornsmerker fra NK74 til 1920‐tallet samt noen Haakon etc. Div. "fluelort"‐varianter antydet med blyantnotater. Besiktige!
(GI BUD)
0
1691
Litter.
ØSTFOLD POSTHISTORIE. Perm med fotokopier av stemplene i Østfold og en god del (GI BUD)
historikk. Må sees!
0
ROTEKASSER
1692
o‐*
UTROLIG ROTEESKE "hele verden" i meget gamle utv.hefter, poser cigaresker etc. Vi noterte pene NK1,2,6, "massevare" 1,50kr Oscar på klipp, likeså kroneprov.,"massevare" 2sk2 på klipp/sent brukt, gmlt. hefte med stolpeskr., et Sverige Fac.6a1 !. Dette krever mye sorteringsarbeid, mye mest billig "hele verden", men små perler innimellom. MÅ SEES
5000
1693
o‐div.
STOR KARTONG. "Hele verden" systematisk ordnet i 6 meget tykke + 8 tynnere innst.bøker (+3 små esker med div.klipp og annet/noe Norge). Vi observerte noen litt bedre avdelinger, bl.a. Canada,Singapore,Senegal.
2200
1694
B‐PK‐**
KARTONG med nærmere 600 kort og 300 brev og brevkort. Allehånde inkl. et 20‐tall S/H stedskort og endel brev til sjøfolk, likeså 8 flotte spesial‐ mapper med sportsmerker. og noen andre mapper.
2000
1695
o‐*‐div
ROTEKASSE. Meget spennende kartong med bl.a. store antall buntevarer fra England/Tyskland 1870‐tallet til 1920‐tallet, klassisk Canada i innstikksbok, brit. kolonier av diverse art, samt mange gamle "hele verden" album(plukket).
2000
1696
o‐*‐**‐PK STOR ROTEKASSE med 23 innst.bøker/permer (6 er tomme) + et par gml. kataloger. Allehånde "hele verden", en god del eldre material, samt 3 permer med mest nyere postkort/mye Sverige/noen gamle og noen artige motiver.
2000
1697
o‐**‐FDC‐* ESKE med bl.a. en mengde rundstpl. årganger Norge 1981‐92 i kompl. sett, div. ** inkl. litt Norden/finske hefter etc., ca.100 FDC, brev med Maud‐serie Vi så også et innst.kort med 21 klipp med 4‐RINGS "607"/Søreitran!
2000
1698
o‐div.
STOR KARTONG med 10 gamle "hele verden"‐album+2 mapper samt en mengde posevarer, brevklipp D.Reich etc. Mange album nokså ribbet, men endel finnes, bl.a. eldre China, gamle buntevarer etc. MÅ BESIKTIGES!
1500
1699
o‐*‐div.
STOR KARTONG med 17 album/permer/innst.bøker og div. "hele verden", dog endel interessant Sverige (Oscar/stempler etc), Norge 20mm, eldre England (K.E sterkt dublisert), klassisk DK/store kvanta/studiematerial.
1500
1700
o‐*‐B
ROTEKASSE. "Hele verden"‐kartotek på innstikkskort, noe bedre Sverige og gammelt England observert, flere hundre svenske FDC og diverse annet.
1500
1701
o‐*‐**
KARTONG med 21 innstikksbøker med allehånde "hele verden" utenom Norden, gammelt og nytt. Vi noterte en pen grunnsamling Polen. Besiktige!
1500
1702
o‐*‐B
ROTEKASSE med 9 innst.bøker (et par tykke, nær tomme)/mapper/album med div. mest gammelt USA, saml. Canada, div.Østerrike halvmoderne, noe "hele verden" inkl. Br.kol. omnibus serie og annet.
1200
1703
o‐**‐*
KASSETT med merker fra mange land satt opp på innstikkskort. Vi så bl.a. Sverige UPU til 1kr, noe norsk bypost etc. Må besiktiges,‐ sent innlevert.
1200
1704
FDC‐FFC‐etc 2 KASSER med godt over 1000 FDC og førsteflyvninger. Størstedelen av FDC'ene er fra en mengde ulike land, dog finnes ca.60 stk. Norge av blokk 1 fra 1972 og en del norske førsteflyvninger som trekker verdien oppover. Dette må besiktiges!
1000
1705
o‐BS‐div. KASSE med mange mindre esker med gamle posevarer, buntevarer, posekartotek, mye Nord‐Europa, noe "hele verden". MÅ SEES!
1000
1706
o‐div.
ROTEKASSE med store kvanta/posekartotek Finland/Sverige (fra Oscar), godt over 100 bunter fra mange land 1880/1920‐tallet, og div. "hele verden" i esker/poser, også gammel engelsk massevare. MÅ BESIKTIGES!
1000
1707
o‐*‐**?
ROTEKASSE med bl.a. posekartotek "hele verden" i 3 kassetter samt 5 innst.bøker med allehånde, bl.a endel julemerker. Usjekket/må besiktiges.
1000
1708
o‐B‐*
ROTEKASSE med bl.a. saml. Luxemburg fra klassisk og fremover, endel ungarske brev /ser spennende ut!, div. gamle albumrester og annet.
1000
1709
o‐*‐**‐FDC ESKE med 7 permer/innstikksbøker + div. innstikksblader Norge + noe i cigaresker og plastposer. Mye massevare, 1 grunnsaml. fra 1855 finnes.
900
1710
o‐*‐**
KARTONG med 8 innst‐bøker med allehånde fra div. Europa bl.a. NL‐FR.
800
1711
o‐B‐‐BS etc KARTONG m/bl. a. 2kg div. brevklipp, 10 ulike norske myntbrev mellom nr.26/96, album m/div. Lillehammer OL, eldre "hele verden" album/mye def.
750
1712
**‐BS‐B‐* STOR KARTONG med 5 arkivbokser diverse material fra "hele verden". Dette trenger sortering. Mye kurant. Må besiktiges!
750
1713
o‐BS‐div
ESKE med posekartotek og diverse posevarer fra en mengde land. Endel gammelt USA kan være absolutt interessant! Dette må besiktiges!
750
1714
o‐div
KARTONG med div.album og mindre esker med div. posevarer fra mange land, gamle albumblader og annet. En god del Belgia‐NL Må besiktiges.
750
1715
BS‐o‐*‐FDC STOR PLASTKASSE fylt med "hele verden", mye klipp, endel England, engelske FDC og noen ** arkrester, et par gamle amatøralbum etc.
750
1716
o‐*‐**‐B
ESKE med 1 meget gammel Schaubekalbum/noe div. nord‐Europa, et par andre meget gamle album/mest vrak, endel diverse brev/DK spesial‐ stempler, cigaresker med mye gammelt Tyskland hvorav et par sjeldne frimerkehefter (et ** EUR.1800) men dessverre kleber bakarkene. Dette må sjekkes nøye/mye blandet kval., men også noe OK. Noe gml.litteratur.
750
1717
o‐**‐*
ESKE med 1 eldre Sverige‐album, 3 innst.bøker + 1 plansje og 1 isboks. Litt Norge inkl. endel ** 4‐blokker, DK eldre postfærge, litt Danzig etc.
600
1718
o
KARTONG med England, bl.a. montert samling 1980‐2002 i ringperm, 2 tykke og 2 tynne innst.bøker med div. fra gammelt til nytt +div.utvalgshefter.
500
1719
o‐*
ESKE med 9 små, gamle "hele verden"‐album. Mye ribbet og mye "vrak" men endel land urørt. Mest perioden 1880‐1920. Dette må besiktiges!
500
1720
BS
KARTONG (ca.8 kg) full av utenlandsk brevklipp, mye Sverige, noe Sveits, Tsjekkia og annet observert, en god del forholdsvis nytt/mye jubil.merker.
500
1721
o‐*
ROTEKASSE. 4 "hele verden"‐album, 2 innstikksbøker Russland + litt Hellas og en album Brit. kolonier. Generalsamlermaterial. Må besiktiges.
500
1722
o‐*‐**
ESKE med 1 eldre album "Europa" samt 5 innst.bøker med mest Frankrike med områder og moderne Bulgaria. "Allehånde" ‐ må besiktiges.
500
1723
o‐div?‐B
ESKE med diverse posekartotek, Sverige + mye annet, samt en nesten tom Belgia‐
album.
400
1724
BS/B
Lot 550 gr. store brevklipp samt noen pene rek.brev med en mengde flott frankatur fra de nordiske land! Må absolutt besiktiges!
250
1725
o‐?
POSEKARTOTEK "hele verden" med store mengder merker dels før 1900 fra bl.a. Tyskland&Frankrike. Mange poser pånotert "def." men mange uten påskr. DETTE MÅ BESIKTIGES!
(GI BUD)
0
1726
o‐?
KARTONG med 6 skoesker + 1 pose. Massevarer ? fra en mengde land, bl.a. Japan. Dette må besiktiges og sjekkes av potensielle kjøpere!
(GI BUD)
0
1727
o‐?
KARTONG med 5 skoesker med store kvanta massevarer ? fra mange land. En god del Frankrike og England. Må besiktiges og vurderes av kjøper.
(GI BUD)
0
Alle nummer er etter AFA 2012 (i parentes Facitnr.) Oppgitte katalogpriser med F foran er etter Facit 2012. Andre priser er AFA‐priser. The Facit‐nos. are to be found within brackets. Catalogue values marked F are Facit‐kroner, othwerwise Danish AFA‐
kroner.
LUNSJPAUSE ca. Kl.12.30‐13.00
SVERIGE (SWEDEN).
1728
o
1(1) 3sk banco. Very nicely repaired, perforations and margins genuine all around.
(F 40000)
1500
1729
o
2(2) 4sk banco. Collection of 30 4sk banco in shades, some rare, but also some with backside repairs, however, mainly fine. Some good cancels.
1730
o
do. Fine, lightly used 4sk banco with certificate Grønlund.
1731
o/BS
do. Lot 15 copies incl. 3 on pieces and one (*) reprint. Various shades, plate flaws and 3 boxed cancels. A few with tiny imperfections but mainly fine
1732
BS
do. Off centre, full upright "Gislawed 4.6.1856" tying to a piece. Unusual.
(F 950++)
500
1733
o
do. Lot 6 copies. Two with minor faults, 4 fair/fine. Different shades. Two boxed cancels, 2x nearly superb "Stockholm."
(F 5700)
600
1734
BS
do(2f/c?) Fine on original piece with pen cancellation.
(F 950+)
250
3000
(950)
200
2000
1735
o
do(2h) Fine copy without faults. Pen cancellation to "re‐cancel " on top of a very faintly struck cancellation. Certificate Sjöman.
(F 950)
200
1736
o
do(2j2) Greyish ultramarine shade, light "Westerwik". Unusual shade and cancellation. Tiny corner crease/pinpoint "thin".
(F 3700+3500)
500
1737
o
do(2h) 4sk showing a significantly damaged plate around the right "F" in"Frimärke". (LIEB)
Full upright "Hedemora 23.7....57".
500
1738
o
do(2l) Greenish blue on thick paper, fine inverted cds "Stockholm".
(F 1200)
250
1739
o
3(3a) 6sk banco. Flawless copy with photo certificate G.Bühler. Somewhat off centre, very fresh and extremely clear cancellation
(F 12000)
3000
1740
o
do(3e) Brownish grey shade. Off centre, no faults, very fine full cancellation "Stockholm 23.3.1858.
(F 12000)
3000
1741
o
4(4a) 8sk banco. Very fine, well centered, nice "Malmö 25.6.1858" Certificate Lasse (F 6000)
Nielsen
1500
1742
o
do(4h) An exceptionally fine, flawless copy with a clear, sideways cancellation "Stockholm 12.2.1858". Certificate G.Bühler
2000
1743
o
5(5c) 24sk banco. Flawless, nearly perfect copy with a very fine and clear sideways (F 18000)
cancellation "Stockholm 25.11.1857". Certificate G.Bühler
1744
o
6(6a3) 3ö black, local. Off centre, break in one corner perf.
(F 3000)
400
1745
o
do. Broken corner perf., otherwise fine. Certificate.
(F 3000)
350
1746
o
7a(7e2?) 5ö coat‐of‐arms. SUPERB "Wexiö 25.9.1860", very fine.
(LIEB)
200
1747
o
do. Variety "FF.M" + distorted "AR" in left "Frimärke"
(F 600+)
200
1748
o
do. SUPERB " Trosa" + tiny part of second cancel, very fine.
(LIEB)
200
1749
o
do. SUPERB "Wisby 29.3.1873", somewhat off centre, no faults.
(BID)
0
1750
o
do. Very fine upright "Stockholm Norr 8.10.1875", very fine.
(BID)
0
1751
o
8(8) 9ö coat‐of‐arms. Fine DANISH numeral cancel "1".
(F 2200+)
400
1752
o
do(8b) 9ö reddish lilac. From sheet pos. 71 according to certificate Sjöman. Well centered, very fine copy.
(F 3000)
900
1753
**‐*
do. So‐called "Paris" forgery in block of 4, 3 are **.
1754
o
8,18(F8,18) 9ö coat‐of‐arms and 4ö perf.14. Off centre, fine/very fine cds.
1755
BS
9(9) 12ö coat‐of‐arms. 9 pieces with different cancels incl. SUPERB. One boxed "Wadstena 16.6‐1861" on 12ö ultramarine.
250
1756
o
do(9a1‐a2) Fine, full sideways "Norrköping" and upright "Björnlunda"
300
1757
o
do. 5 copies with superb/nearly superb cancellations. Fine/very fine but for the "Alvesta" which has a small perf.fault.
300
1758
o
do(9‐9i‐j) 5 copies with various better plate flaws incl. Fac.9v7 and 3 dull/grey ultramarine shades, (2cj1) Fine to superb cancels, 1x"Haparanda"/tiny corner crease. Also 3 copies with a "blind" perf.hole.
400
(F 5500)
5000
750
(F 3500)
600
1759
o
9,14(9,14B) 2x12ö, 1x3ö. Very fine numeral cancels "24","1" and pen cancel.
(LIEB)
250
1760
o
10(10) 24ö coat‐of‐arms. SUPERB "Torsåker 17.5.1869", very fine.
(LIEB)
300
1761
o
do. SUPERB "Skara 28.7.1870", lightly decentered, very fine.
(LIEB)
200
1762
o
do. Perfect centering, superb "Stockholm", 1 slightly short perf. at right.
(BID)
0
1763
o
do(10d2) Vertical strip of 3, well perforated, no faults.
1764
o/BS
11(11c,d2) Two vertical strips of 3. A couple of hardly important blunted perf.tips (must be acceptable for such units). The rare c‐shade in nicely presentable quality.
(LIEB)
1500
1765
o
17(17) 3ö perf.14. SUPERB "Kalmar 27.7.1875", very fine.
(LIEB)
200
1766
o
17‐24,26(17‐22,24‐25,27) 9 different ovals perf.14 incl. 4ö, very fine. Mainly full to upright or superb cancels.
1767
o
do. Similiar lot but without 6ö, very fine, mainly full to superb cancels.
1768
o
18(18) 4ö oval perf.14. Very fine "Gullered 19.1.1878".
(F 1300+)
400
1769
o
18,26(18,27) 4ö and 1kr perf. 14, fine used.
(F 2050)
400
1770
*
19(19) 5ö perf.14. Somewhat off centre otherwise fine mint.
(F 3200)
500
1771
o
19/32(19/43) Lot 42 pieces with nearly all 5ö+20ö combinations plus 9 other pieces with single 5ö or 20ö, nearly all before 1886 and 7 are with Fac.22f! All with beautiful to SUPERB cancels from a variety of places. Needs viewing.
1772
o
20c(20i/j) 6ö perf.14. SUPERB "Höganäs 24.4.1876", off centre.
(LIEB)
200
1773
o
21(21) 12ö perf.14. SUPERB "Lyrestad 27.6.1876", very fine.
(BID)
0
1774
o
22a(22f) 20ö perf.14. Pale orange, off.c., SUPERB "Lysekil 28.11.1875"
(LIEB)
200
1775
o
24(25) 30ö perf.14. SUPERB "Fridened", lightly off centre, VF.
(LIEB)
150
1776
o
17B/25B(28/36) Lot 10 items with off‐set prtg. on back.
(F 1845)
350
1777
o
17B/27(28/38) 10 different ovals perf. 13, mainly SUPERB cancels!
800
1778
o
do. Similiar lot,10 different, mainly SUPERB cancels.
800
1779
o/BS
18B(30) 5ö perf.13. SUPERB "Elfvestorp11.1.1880" on piece.
(LIEB)
200
1780
o
do. SUPERB "Nerikes Bo 25.1.1887". Nearly perfct copy.
(LIEB)
200
1781
o
20B(31) 6ö perf.13. Nearly SUPERB "Bångshammar 26.9.1883".
(LIEB)
150
1782
*(*)
do. Beautiful copy! ‐ you need a microscope to find out that this item ever had a hinge!
(F 1400)
250
1783
o
22B(33) 20ö perf.13. SUPERB "Kloten 4.3.1880", nearly perfect!
(LIEB)
200
1784
o
do. SUPERB "Sala 15.4.1885", perfect copy! (LIEB)
1785
*‐**
23B,32(34,43) 24ö 1878, 5ö 1886. Both in blocks of 4, lower pair of 24ö never hinged/1 with natural gum fault.
400
1000
800
2500
200
(F 6000+)
1000
1786
o
24B(35) 30ö perf.13. SUPERB "Gnesta 9.6.1885", very fine.
(BID)
0
1787
o
do. SUPERB "Porla 30.7.1880", slightly decentred, very fine.
(LIEB)
150
1788
o
do. SUPERB "Kopparberg 23.1.19882", perfect copy!
(LIEB)
200
1789
o
25B(36) 50ö perf.13. SUPERB "Lund 7.8.1882", nearly perfect!
(LIEB)
200
1790
o
26B(37) 1Rdl. perf.13. Full upright "Norrköping",tiny part of 2.cancel.
(F 4000)
800
1791
o
do. Well centered, no faults, certificate Obermüller, light upright "Sandarne"
(F 4000)
1000
1792
o
27(38) 1kr perf. 13. SUPERB "Stockholm L:L: 22.9.1887", near perfect.
(LIEB)
200
1793
o
29‐40(40‐51) Between 7 (6ö) and 82 (20ö) of each except for the 10ö/24ö which is only one item. Mainly around 20/25 of each, 9x3ö. Chapest shades
(F 11000)
900
1794
o/BS
29/38(40/49) 8 different ovals 1886 (without 3ö) 6ö on piece, mainly with SUPERB cancels!
750
1795
o/B
do. Similiar lot to the one above , mainly SUPERB cancels, very fine.
750
1796
o
32(43) 5ö 1886. SUPERB "Backe 16.1.1888." Perfect copy!
(LIEB)
200
1797
**
do(43c) 5ö 1888. Fine never hinged, somewhat off centre.
(F 1600)
400
1798
o
37(48) 50ö 1886. SUPERB "Gillberga 27.3.1890", very fine.
(LIEB)
150
1799
o
do. SUPERB "Krokstad 30.4.1888", lightly decentered, very fine.
(LIEB)
150
1800
*(*)‐**‐*
41‐42(52v1,54v1) One 5ö ** the rest very fine mint *(*)‐*. 5ö in pair + one with full (F 1650+?)
sheet margin, 10ö in 2 slightly different shades.
350
1801
o‐**
77‐86,111‐20(105‐14,126‐35) Landstorm I and III compl. fine used including 5 items with "cz" and 2 items with "cx" watermarks, all fine used. Additonally Facit 105cxz and 126cxz, both **.
800
1802
*‐**
126/141(140/149) Lot 3 strips of 5, 2 pairs and 12 singles incl. several with wmk. like (F 11120)
Fac.144Abz in strip of 5 and 148Acxz in strip of 5. 4 items with faults or heavy hinging not counted.
1803
**
126B‐By,190,190B,202(140C‐Cx,145A,C,Ea) 2x5ö,4x10ö. All 10ö very well centred, mainly perfect. Both 5ö with margins.
(F 1270)
200
1804
**
127‐29,137(149Ac‐151bz,152) All in strips of 5. Off centre, no faults.
(F 17870)
1500
1805
*‐o
132,132c(158,159,159bz) Two fine * copies + 2 used with "KPV" wmk.
(F 1750)
250
1806
o
139‐40(137cz,138cz) 20ö‐50ö air mails with "KPV" wmk. Fine used.
(F 950)
250
1807
**
141(141bz) 5ö lion, off centre, no faults, never hinged. Rare "KPV" wmk.
(F 2400)
350
1808
o
141a(142bz) Type II in very fine pair with wmk "KPV".
(F 800)
200
1809
o
142B(144Xbz) 10ö in block of 4 with wmk. "KPV" in the upper pair. Off centre, yet must be unsual! Cat.value as singles....
(F 3150)
600
1810
**
149‐51(153bz‐155) G.Vasa. All in strips of 5 but for the 140ö where one stamp has fallen off (str.of 4+1 single). NH. Off centre.
(F 14000)
1250
1811
o
152Y(175cx) 15ø with clear watermark wavy line, upright "Hudiksvall"
(F 8500)
2000
1250
1812
**
159‐73(196‐210) Congress 1924. Compl. very fine never hinged incl. 10ö with wmk.and 30ö greenish blue
(F12900)
2500
1813
*
do. Complete set mainly fine/very fine mint, incl. a very fine copy of the rare F198cxz and a (*) copy of F197cx (not valued)
(F 5400)
1300
1814
o
do. Compl. set mainly fine used incl. all 3x10ö (wmks) and the 30ö greenish blue. (2kr with faults deducted
(F 9300)
1500
1815
*
do. Complete set incl.all 3x10ö (wmks) and 30ö greenish blue. Mainly fine * but 2kr (F 6250)
with a small thin spot.
750
1816
o‐*
159/184(196/207,211/221) All used duplicated lot + one very fine * F197cx. Only one (F 4100+)
of each in nice quality counted, 2 cuttings from parcel cards included.
500
1817
o
164a(201b) 30ö Congress, greenish blue. Well centered, fair copy.
(F 1200)
200
1818
BS
171x2+div(208x2 etc.) Large cutting from parcel card with 2x1kr Congress + 2x20ö+5ö coils cancelled "Stockholm Pak.A 16. 1. 25". Interesting piece.
(F 1500+)
300
1819
o
174‐88(211‐25+216b) UPU 1924. Compl. set. 1kr and 5kr very fine, 50ö&2kr with perf.faults, the rest fair/fine used.
(F 6500)
800
1820
**‐*(*)
174‐84,203‐07 etc.(211‐21,226‐30,234‐35,240,242) Very fine lot, only items with good perforation counted.
(F 3400+)
400
1821
**
191,191B,196(177Aa,Ca,193) All with perfect centering! ‐ very fine.
(F 1280)
350
1822
**
193(183a) 25ö blue Gustav V. Two fine/very fine NH copies, one showing a plate flaw "blue hair line" in the margin above "R".
(F 900+)
200
1823
**
195(163a) 60ö emblem. SUPERB never hinged copy.
(F 1800)
500
1824
**
195‐96,198,200(163a,166a,170a,174) 3 very fine to SUPERB, 1 fine **.
(F 2370)
400
1825
**
199(171) 120ö emblem. Nearly perfect! ‐ never hinged.
(F 1900)
400
1826
**
208(187a) 35ö Gustav, a perfect copy!
(F 1200)
350
1827
**
209(189a) 40ö Gustav type I. A perfect copy!
(F 1400)
350
1828
**
209a(190a) 40ö Gustav type II. SUPERB copy.
(F 950)
250
1829
**
210(191a) 45ö Gustav. SUPERB condition.
(F 900)
250
1830
**
231‐42(246‐57) Postal Jub.1936. Mainly VF, well centered key values.
(F 2800)
600
1831
**
250B&Ch/251Cv&B(261‐262 BC/CB) 4 very fine 3+4/4+3‐sided pairs.
(F 1300)
250
1832
o/BS
255B‐Ch(266CB) Block of 10! cds on piece. (F 2100)
1833
o/BS
258B‐Ch/Cv‐B(318BC/CB) 5ö Ling. 5 of each pair!‐ mainly fine cds.
(F 3500)
400
1834
**
281B&Ch(273CB2) 10ö Gustaf V Very fine 4+3‐sided pair in bl.of 4.
(F 2200)
400
1835
o
281B‐Ch/Cv‐b(273BC/CB) 10ö Gustaf, both pairs, fine used.
(F 4400)
800
1836
**
283Cv‐Ch(324BB) 5ö Bellmann. 10 very fine 3+3 sided pairs.
(F 3750)
400
300
1837
**
283B‐Ch(324CB) Block of 4 with two very fine 4+3‐sided perf.pairs.
(F 1400)
250
1838
o
291C‐Ch/Cv‐C(332BC/CB) 5kr Castle, both pairs very fine, cds.
(F 3200)
600
(F ca.5000)
900
Offentlig sak. (Officials)
1839
o
Tj.1‐10(Tj.1‐11) 3ö‐1kr perf.14. Complete set without faults, fine.
1840
o
Tj.1‐6,8(TJ.1‐5,7) All very fine with upright to SUPERB cancels. 4ö on piece.
700
1841
o
do. Similiar lot in very fine to superb quality.
600
1842
o
Tj.4a(TJ4) 6ö perf.14. SUPERB "Hjeltevad 6.1.1883", very fine.
1843
o
1B/16(TJ.11/23) 13 different long officials perf.13 (24ö on piece/not valued) Very fine to superb cancels incl. 6ö and 12ö. Several smaller places.
1844
*
Tj.7B,10B(Tj.18,22Ac) 20ö&50ö perf.13, fine *. 50ö with old hinge remnant.
(F 4200)
500
1845
o
Tj.10B‐Ba(Tj.22A‐B) 50ö in both types, fine/very fine cds.
(F 1720)
350
1846
o‐*
Collection officials. 129 long officials perf.14 and 420xperf.13 + a section of small officials 1911/19 with some "cx" and "cxz" watermarks. Everything mounted according to shades and with a wide range of nice cancels! Just a few */**. Must be seen by a specialist in this issue
1847
o
Portomerker (Postage Due). 2B,7B,8B(L12,17,18) All SUPERB "Årjeng", some decentering.
(LIEB)
300
1848
o
2B,8B‐10B(L12,18‐20) SUPERB to nearly superb cancels, some decentered.
(LIEB)
350
1849
o
10B(L20) 1kr perf. 13. Very fine copy, nearly superb "Edsele 27.4.1887".
(LIEB)
200
1850
o‐*
Coll. postage dues. 251 items of which 55 are perf.14, all mounted according to shades, just a few *. Included 5x6ö perf. 14, 2x24ö reddish violet (L7a) and 5x24ö greyish lilac (L17a). Some very fine to superb cancels
(LIEB)
300
600
12000
4000
Samlinger (Collections & lots).
1851
*‐**‐(*)
Coll.1855‐1998 in 2 albums practically compl. except for the "Värnamo" issue but incl. long officials ‐Tj10 and P.Dues compl ‐L7a. From 1938 nearly all ** complete incl. all 3+4/4+3‐sided pairs **,all 3+3‐sided pairs and all kings and cypher booklet combinations. Skilling bancos are * reprints, 1858 issue mixed */(*), lions and ovals mixed */(*)/** with some rare * ones and a ** 1Rdl reprint (Fac.37N). Later mixed */** incl. some better ** like F96bz and a good range of coil issues incl. better ** All in all a very valuable collection
25000
1852
o‐**‐*
Practically compl. coll. 1855‐2000 (without Värnamo) in 3 Lighthouse albums, nearly all used, some very few ** like Landstorm high values and air mails with "cz" watermarks, and some very few *. 3sk‐24sk banco partly with faults/not too obvious, unusal 4sk shade, all locals, ovals include many very nice/superb cancels, Congress&UPU incl. all wmk. varietes and greenish blue 30öres, all 3+4/4+3‐sided pairs, all officials and P.Dues, military stamps from M1 (** envelope) etc. Coil stamps with better wmks Wasa "KPV" etc
20000
1853
o‐BS
Coll. ovals &10ö Oscar 1885/86. In total 1075 items + some strips, mainly ovals, mounted according to shades (all 3 issues). A wide range of cancellations incl.numerous superb ones and 36 beehive cancelletions! Also many rare shades! This needs viewing by a specialist in these issues
15000
1854
o‐**
Coll.1855‐1972, until 1956 mainly used, later o/**. En face practically compl. coll., officials&P.Dues lacking some. Skilling bancos very nicely presentable with rare shade of 4sk, but 3sk repaired, 6sk,8sk,,24sk with small faults. Later with 3ö brown local, coat‐of‐arms and ovals with many extra shades and some nice cancels, (110 ovals). All Landstorm sets compl., Congr.compl. fine used, UPU compl. incl. wmks&30ö greenish blue fine to very fine used, some better coil wmks later simplified coll but many superb cancels
12000
1855
o
Coll. coat‐of‐arms. 30x5ö,12x9ö,109x12ö,55x24ö,26x30ö,39x50ö. All mounted according to shades and incl. a number of very fine to SUPERB cancels. The pictured 12ö are mounted as "f1", "j","c2". A few minor imper‐ fections noticed, but genereally clean and fine. Needs viewing
10000
1856
o‐**‐*
Specialized coll. coil issues 1920‐34, in total 430 items mounted according to papers and watermarks, even many beautiful cancellations. The collection contains a very extensive selection of even rarer watermarks, e.g. F140Acxz, 142Acz,142Ecz/part of advertising cancel (Fac.alone 18000,‐),143Acz,144Cbz and cxz,144Ecxz, two rare F151f/one *,2x152cxz,156cxz upright cds,RARE 162cxz *. Some items signed by Norsten. The photographed items are all with rare or unusual watermarks/rare printings Needs a specialist
10000
1857
o‐**‐*
US dealer's stock in 3 very thick stock‐books+some stock sheets, 1855‐ 1986. The quality ranges from mixed to very fine/superb, the more modern part with much **. Noticed much duplicated Landstorm, around 50 Congress& UPU from 20ö‐2kr. Checking the coils section we spotted better watermarks. Long offiicials with 24xperf.14. Needs careful sorting. Enormous cat.value
10000
1858
**‐*
Stock in binder 1858‐1960s. Pre 1920s mainly *, extensive coil section with a lot of **/* better material in strips, pairs and singles. Some strips have one * in the middle, some are entirely ** like F176 in strip of 5 (+ one more), 179bz in ** pair and a lot more. From 1930s duplicated **/* not valued as the early period contains much */needs resorting. Good, valuable lot
8000
1859
o
Binder 1855‐1866 starting with 18x4sk banco stated to be 17 diff. shades! Average to minor faults/good reference material. Further more than 50x4sk unsorted/mixed quality. Further between 1500/2000 coat‐of‐arms and more than 100 lions. The quality ranges from very fine to very mixed and needs inspection
7500
1860
o
Coll.skill. banco/locals. 3sk,4x6sk,5x8sk,24sk + 5 locals. Some repairs and minor faults, 24sk heavy cancel. Mainly nicely presentable items
7500
1861
o
ENORMOUS STOCK starting with around 5000 oval types, going on through Oscar to coil stamps + long officials and P.Dues, otherwise nothing after 1924. We counted around 70x24ö perf.14 of which 6 are classfied as lemon yellow. The quality varies from mixed to superb, much weight on shades. Coils with a large number of various watermarks like F152cx/bz (15 each), 154bz/155bz (10‐
7) 155cxz (5) 165cxz (5) 179bz (15) etc 5 thick binders
7500
1862
o
Coll. lions. 30x3ö,14x17ö,28x20ö, all mounted according to shades and types, 2x3ö type I are (*), altogether 5xType I. Also rare IIa‐b. Minor faults seen and 17ö grey repaired, but mainly clean to very fine
6000
1863
o‐**
Coll.1855‐1997 in album+stock‐book, nearly all used, some modern ** incl. booklet panes/booklets. After 1924 with a high degree of completeness incl. some 3+4/4+3‐sided pairs. 4x4sk banco, good coat‐of‐arms 1858, ovals incl. better ones, good Landstorm, some Congress&UPU. VF to mixed
6000
1864
**
Coll. 1877/1999 in DAVO album + 2 stock‐books (some duplicates). Superb 12ö oval!, some very fine/better coil issues, 10 different Congress&UPU from 20ö/80ö, better 1930s like Lützen,Postal jub. From 1945 nearly compl until 1994 in the album + various to 1999 in a stock‐book. Some extra booklets
6000
1865
**‐*‐o
Coll. mainly 1910‐79 in 2 binders with much value in around 80 different coil stamps partly **/some * incl. numerous better ones like Fac.140Acx **, 140Acxz *(*), 140Ccxz **,142Ecc **,143Abz *, 144Cz, 156Cxz **, 7 different 165 **/* +strip of 3 with "double print",168bz*. Also Congress&UPU wmk.var. and 30ö greenish blue shades. 1945‐79 ** incl. pairs. At the back some used
5000
1866
**‐*‐BS
Railway stamps. Collection of 435 items, almost all **, practically all different incl. specializations of perforation, varieties and proofs. Also a few cuttings, one with oval cancel "Ångbåtsexpeditionen Visby". Inspect
5000
1867
**
Very extensive and specialized coll. of slot machine booklets from HA1‐26 in 9 albums (+1 small album with other booklets).The coll.starts with 4xHA1R and 5xHA1O with var. cyl.nos etc., goes on with 30xHA2 very specialized! and so on throughout the coll. with 116 booklets between HA1‐6, seemingly all different. In total the coll. contains 820 slot machine booklets, all catalogued and cylinder nos /Kn specified Enormous catalogue value! Please VIEW
5000
1868
o
Coll.1855‐1999 in album + some thousand duplicates in 2 stock books. 1962‐99 compl. incl. booklet panes and pairs, fine‐very fine cds. Clean coll. Coat‐of‐arms to 50ö, various lions and ovals, most Landstorms, Congress compl. to 1kr and UPU compl. 2kr
4500
1869
o
Specialized coll. lion coil stamps (5ö‐30ö). Contains a wide range of water‐ marks, even rare ones and also stated Fac.141a,142cz. Only the better watermarks etc (above 100,‐) count Facit around 50000,‐. Please view
4000
1870
o
Coll. 1855‐1980, mainly up to 1930s. 4sk‐6sk mixed/faulty, 3ö local (2), 17 coat‐of‐
arms&lions, ovals overcompl. with 2x4ö perf.14, 3 Landstorm sets without top values, Congress to 1kr and UPU complete, P.Dues with 3x24ö, long officials both perforations overcompl. except for 1kr perf.14. The quality varies with some faults in between
4000
1871
**
Coll. 1886‐1999 in 4 very fine SAFE dual albums. (1 used 20ö lion and 3‐4 */not valued). VF 6ö, some Landstorm items etc., coil issues incl. some well centered, better items, a few Congr.,1928/39 fairly well filled incl. some better 3+4/4+3sided pairs and from 1945‐99 practically compl. incl pairs etc.
3500
1872
o‐**‐*‐B
Coll. 1855‐1999 in 2 fine Schaubek albums. Very strong modern section with all booklets 1990‐99 ** and 1979/89 o/** (very high nominal value) and for the rest compl.after 1962 incl. pairs. Classics partly mixed, 8sk banco with faults, 3ö brown local, 17ö lion, fine cover with 4sk banco, ovals with 4ö perf.14,most landstorms,Congress to 1kr, UPU values to 80ö,long officials incl. a fine used Tj.22B! A few **/* otherwise used/cds collection
3500
1873
**
Lot approximately 525 booklets between 1958‐1995, fairly evenly distributed from 1‐ (Nom.11750)
10 of each, mainly 1‐4. We nioticed 8xSlania booklets and others with high nominal value and 25 discount booklets. US dealer's stock, certainly not checked for control marks etc. Additionally some strips of 4 etc, alone 1850,‐
3500
1874
o
Coll‐1858‐1994 in Schaubek album, from 1945 onwards practically compl., much very fine/superb ("Tyresö"). 11 coat‐of‐arms and lions/very fine to mixed, 31 ovals, some Landstorm, Congress to 1kr fine cds, UPU to 80ö fine cds, some unusual watermarks. Also officials and P.Dues fairly well filled.
3000
1875
o‐**‐*
Coll.1855‐1999 in 3 hingeless albums. 8 coat‐of‐arms incl. 4sk., lions with 17ö, ovals to Congress nearly compl./Landstorms partly */o/**, Congress and UPU both compl. to 80ö, later practically compl., until 1965 mainly used with a few **/*, later nearly all ** incl. 3+3sided pairs and booklet panes. Also sections of officials and P.Dues. Good base for further expansion.
3000
1876
**‐*‐BS‐o Coll. with the main value in booklets fraom 1941 (St.Birgitta) onwards. Cat.value until around 1960 + slot machine booklets is around Fac.20000,‐ The rest is nominal 1720 incl. some *. We counted 12 discount booklets. Additionally the coll. contains a used section 1930s onwards incl. pairs. The booklets are mounted on the cover by a hinge on leaves.
2500
1877
o‐*
Coll.1855‐1974 in album. En face simplified nearly compl. except for the Congress&UPU which are part sets. Classics partly very mixed/4 skillings repaired wrecks. Officials and P.Dues also nearly compl. Needs careful sorting. From 1872 onwards general collection. Low estimate!
2000
1878
o
Collection Oscar and numeral types 1891/1919. In total 314 items mounted according to shades, watermark varieties etc. Many very fine/superb cancels! 1911‐
19 coat‐of‐arms with all cx‐cxz watermarks! Needs viewing!
2000
1879
**
(F 46500)
BOX with a large quantity of booklets between H106/322 plus some slot machine booklets, many duplicated (1‐20/30 of each). Varieties ? ‐ from Norwegian collector. Unchecked by us. Calculated as cheapest.
2000
1880
o
Filing box filled with stock‐cards. 10x4sk banco in shades, mainly very fine, 48x12ö coat‐of‐arms/seems to be a fairly complete set of shades + extras, mainly fine to superb (j2 blurred cancel), later F21 complete in shades + some varieties. Then large quantities of coil stamps. We noted several F179bz.
2000
1881
**‐B‐o
BOX with around 600 slot machine booklets duplicated from HA2‐HA25 of which around 100 have various markings. Better booklets are HA4R/O with 3 of each, HA3x12,HA16x13,HA18Ax2‐Bx2. Additionally some hundreds of various covers and cards, special cancels etc. Needs inspection.
2000
1882
o
Stock‐book with around 1100 items from ovals (ca.100) via 70xOscar 1885 1886 and 350 later 10ö Oscar up to 1940s, apparently put aside for cancellation reasons. From very nice to full/upright and SUPERB cancels. This needs viewing by a specialist
2000
1883
o‐*‐**
Coll. 1855‐1980 in Schaubek album, some parts both o/*/**. 4sk banco with boxed cancel., 11 coat‐of‐arms incl.3x50ö, lions incl. fine 17ö. Many parts fairly well filled/general coll. A wide range of Gustaf booklet pairs and blocks and combinations 1950s/many hard to find.
2000
1884
**
Coll. booklets 1966‐1999 in 2 booklet albums. Around 240 different ones.
1885
o
BOX with 3 thick/extremely thick + 2 normal stock‐books, 1910 to modern with a fantastic quantity of stamps,‐ splitting will make several collections!
1500
1886
o‐*‐**
Coll.1855‐1998 in 2 albums + 1 binder, the modern section incl. pairs and se‐tenant printings, mainly fine used. Also nearly all pairs from booklets with king&cypher 1950s‐60s. Ovals well filled, Congress to 1kr, some UPU to 80ö and some 3+4/4+3‐
sided pairs. Some mixed quality in the early period.
1500
1887
o‐**
3 stock‐books filled with pairs and combinations from booklet panes and complete booklet panes, nearly all used (cds), mainly 1960s‐2005. Much nice modern, we noticed 10 Garbo booklet blocks of 4 etc. Large quantity!
1000
(Nom. 5300)
1750
1888
o‐**‐*
Officials 1910‐20 heavily duplicated in binder, nearly all used. More than 50 of each of Tj.36‐39 and 3x8ö 1918 + extensive specializations in different watermarks incl. many "cxz". Also many superb cancels + section of military stamps at the back. This seems to be an exciting lot!
1000
1889
o‐**
General coll. in 2 fine Lighthouse albums, until 1999 on hingeless leaves, further until 2005. Fine albums for expansion.
1000
1890
**‐o‐*‐B
Local mails. Collection in stock‐book incl. a dozen covers/FDC's Noticed fine used lettercard Stockholm 1889 (H6), used "Stockholm" over‐ print on 3ö Gothenburg triangle and other good overprints, Gothenburg nos. 1‐3 used, some triangles incl. a rare IMPERF.5ö (old hinge remnants). Rare Hälsingborg. Many **/* from numerous cities, some proofs? (375 stamps.)
1000
1891
o‐*‐**
General coll. 1855‐1984 in DAVO album. Classic section partly mixed quality. Later fairly well filled up to medium priced, 1975‐84** incl. pairs.
1000
1892
o‐**‐*
Small coll. 1855‐1979 in Lighthouse binder, 1858‐91 up to medium priced.
750
1893
o
Coll.1858‐1997 in 2 binders. General coll. all periods with some better ones, ovals, Landstorm items, a few Congress/UPU (10ö with wmk).
600
1894
**
Coll. 1980‐93 compl. incl. pairs in a new Lindner T‐album.
500
1895
o
Coll. 1982‐2000 nearly compl. in a Lighthouse hingeless album.
500
1896
o
Basic coll.1858/1998 in two fine Lighthouse albums. A couple of ** booklet panes. Classics in partly mixed condition.
500
1897
**
Coll. 73 mainly different booklets from 1956‐1972 (a few later), some with various markings/numerals.
500
1898
o
BUNDLES. Wooden box with some hundreds of bundles from oval types to coil issues (a few Norway in between). Bundles of various sizes. From Norwegian death estate. Needs inspection!
500
1899
**
Coll. until 1979 in 3 albums (1xLindner T). Pre 1945 sparse, 1950s with many king's combination pairs from booklets.
400
1900
BS
1 KILO sealed by the GPO 1963, never opened, sealing intact.
350
1901
o
Lot 32 items 1870/1920 with var. cancels. Needs inspection.
350
1902
o‐BS
Lot 21 bundles Oscar II around 1900 (17x10ö) + some hundreds of loose 5ö and 10ö + some other material in old envelopes.
300
1903
o
BOX with 750gr. washed stamps, 1900 onwards + some bundles etc.
(BID)
0
Brev (Covers).
1904
Envelope from Germany to Finland 6.9.29 with Swedish capsize/wreck message on a large sticker on back about damage due to the ship disaster wrecking the steamer "Heimdall" on Sept.8. 1929 near Stockholm. The sticker is tied to the envelope with "Stockholm Avg.P.F. 13.9.29", Finnish arrival mark.
1905
2(2k2) 4sk banco in a very rare shade on a very nice cover. The lower left corner of the stamp is repaired, nevertheless beautiful an RARE cover.
1906
F9+10. 12ö+24ö coat‐of‐arms on registered cover from "Örebro 7.2.1869". Light soiling in envelope, stamps and cancels not affected.
350
(F 35000)
1500
400
1907
F21. Fine cover to Norway with full, very nice "PKXP Nr.1 UPP B 25.8.1763"
(BID)
1908
F61/183. One very fine and unusual air mail cover to S.Africa with 9x15ö Gustav (F177)+25ö and one slightly tatty to S.Africa with F61‐64+52+55 as nice multicolour franking.
250
1909
F177A on an evelope with an unusual message stuck to the front, informing about frozen fjords and drift ice and that this was the reason for sending this letter by air mail from Malmö to Hamburg. Cancellation violet "Malmö 1 Luft‐ post 18 MRS 1929" as well as arrival mark "Liverpool..19 MR 29".
600
1910
256 etc. One very fine cover with rare cancellation "Kleva 10.12.38" + one piece with the same cancel and one piece F321B with "Kleva‐Orust".
1911
277(294) 1kr coil as very unusal single franking for registered air mail 5gr to South West Africa 1939. British+S.A. censor label/markings front&back.
200
1912
BOX with approximately 1000 covers/cards/meter cancellation PROOF cards etc., old to modern. We noticed 2 fine Bk.33 used 1934 to Germany, one sent air mail with additional franking!, also a number of old view‐cards, better FDC's 1944 and 1956.
2000
1913
11 covers to the same address in NORWAY 1908/13. One is registered, 2 are value insured, all 3 from "Svartvik", the rest from "Svartvik","Bollnäs" etc.
400
1914
BOX with around 800/1000 small size covers, mainly semi modern to modern.
400
1915
Lot 41 view‐cards of which 28 are small size, much northern Sweden, Alnö,Kiruna,Sundsvall,Örnsköldsvik noticed
300
1916
Lot nearly 200 covers etc. 1900 to fairly modern. Well assorted, many registered in between. Please inspect.
300
(BID)
0
0
1917
PC
EXTENSIVE COLLECTION of around 420 postcards showing for a large part Swedish ships/harbour motives with ships, some foreign in between. Around 165 are old small size cards. Must be a highly unusual collection and a rare opportunity for a ship card collector!
4000
1918
PC
Collection of around 200 New Year/Christmas/Easter cards and a few other special cards in a binder, mainly 1910‐30s. Numerous artists' signatures.
1000
1919
o‐**
Helpost (Postal Stationary). Coll. of around 170 postal stationaries + 44 military envelopes. Late delivery, but we noticed a used Kb23. Needs viewing.
400
DANMARK (DENMARK).
1920
BS
1(2I) 4RBS Ferslew. Very fine, on large piece/part of cover.
(600)
200
1921
o
1/7(2I/7) 3 different, very fine 4RBS +5 others/mainly average.
1922
o
2b(1II) 2RBS Thiele. Small but clear margins, fine, part of numeral cancel "1".
(10000)
1200
1923
o
do(1IIv4) 2RBS Thiele with retouched spandrel, thinned, opinion L.Nielsen.
(13000)
500
1924
(*)
N2Ac. Reprint block of 10 on white paper without burelage. (4000)
700
1925
**‐*
4(4) 4sk 1854. Block of 4, lower pair never hinged. A horizontal crease between the pairs leaves the lower pair with good margins, upper left stamp lightly touched at left. Rare block. Certificate Kaiser..
(21000+)
500
4000
1926
o‐B
4,7,9(4/9) Lot 25 loose stamps + 4 covers. One item cancelled "FAXE". Very, fine to average. Needs inspection.
1927
*(*)
5(5) 8sk 1854. Good margins, fine unused, original gum.
(2600)
750
1928
o
do. Very RARE numeral cancellation "231" (Fuglebjerg). A tiny marginal scratch should be unimportant. Not registered on this issue!
(LIEB)
500
1929
BS
9(9) 4sk 1863 on piece tied by numeral cancel "221" (field post)
(BID)
0
1930
BS
11x3(11x3) 3x2sk 1864 on a piece, numeral cancels "1" + part of cds.
(1050+)
1931
o
12‐13(12‐13) 3sk with variety, large break in frame at lower left corner plus 15x4sk with various numeral cancels, some superb!
1932
*‐**
13‐13a(13a,e) 4sk 1864. Both very fine, 4sk carmine with certificate.
(2900)
600
1933
o
12A(17) 3sk line perf. Part of nice Swedish cancel, just one broken perf. tip. Fine for this issue
(6000)
1200
1934
o
21(27) 48sk 1870. Extremely fresh colours! ‐ 1 split perf. as normal.
(2500)
500
1935
**
24,31(30,37) 5ø,100ø, both never hinged.
(3550)
750
1936
**
27(33vm) 16ø perf.perf.14. INVERTED WMK! ‐ superb,‐ not priced **.
(1600+)
500
1937
o
30/31C(36‐37) 50ø‐100ø bicol. 13x50ø, 11x100ø, stated to be complete sets of printings. The rare 50ø are with small faults.
(9‐10000)
1000
1938
**
30y(36b) 50ø bicol. Thick inverted frame pos.28. Never hinged, certif. Carl Aage Møller.
(Fac. 3500)
700
1939
**
31B(45a) 100ø 1895. Very fine, never hinged. (1800)
400
1940
BS
40Bx(46v) 4/8ø with variety "hook on 4", fine used on piece.
(1000)
250
1941
**
54‐59(69‐75) Frederik VIII 1907. Complete never hinged set.
(3310)
500
1942
**
58(74) 50ø Frederik VIII. Two very different shades, both never hinged.
(1000+)
300
1943
**‐BS
60‐61(47‐48) Two very fine never hinged pairs + 35/20ø superb cds. on piece.
(1760)
400
1944
o
67(120) 5kr Post Office 1912. Very nice copy with central, upright cds "Kjøbenhavn 9.3.15".
(1300)
400
1945
o
81(121) 5kr Post Office 1915. Very fine copy with only one cds.
(1300)
400
1946
o/BS
82‐83(49,123) 80ø overprints. Cds cancels dated 1915 and 1919.
(1900)
500
1947
o/COV
85x(177) 27/1ø wmk.crown in very fine block of 4 with central cds. "Thorshavn 26.4.20" (on a philatelic cover) valued as a loose block. Certificate Lasse Nielsen
(8000)
2500
1948
**
85x‐89x(177‐80) 27/1ø‐27/10ø wmk.crown. Very fine, never hinged.
(5600)
1500
1949
*
85x‐86x(177‐78) 27/1ø,27/5ø. Very fine mint. (1500)
400
1950
o
86x‐87x(178‐79) 27/5ø‐27/7ø wmk. crown. Parts of cds.
(4000)
500
400
250
350
1951
**
100II‐IIx(135b) 12ø Chr.X. Very fine corner block of 25 from upper right corner incl. (Spec.6100)
the variety in pos.7 + a corner block.of 4 from upper left corner. Cat.value from AFA specialized 2002.
750
1952
**
101,102,106,108,109,129a,131a,151(141/162) Lot 8 different values Chr.X, all very fine/fine never hinged.
(5500)
1000
1953
**
112‐14(194,196,197) 6 sets never hinged in blocks of 6 or 4+pair.
(1500)
300
1954
o‐**‐*
113x,115x(195v,196v1) 10ø green with variety "thick N", 20ø with variety "missing dot in O" both used in pair and **/* as single and block of 4.
(1580+)
300
1955
o
114x(197v) 40ø brown re‐union with variety "hook on 4", very fine.
(1000)
250
1956
**
114‐14x(197‐97v) 40ø brown re‐union in block of 4 with VARIETY "hook on 4". Superb, never hinged block.
(3280)
750
1957
o
115x‐116x(195v,198v) Two varieties, 10ø machine cancelled, 40ø cds.
(2200)
350
1958
o
116x(198v) 40ø blue re‐union with variety "hook on 4", very fine.
(1000)
250
1959
**
120‐21(199‐200) Red Cross in very fine never hinged blocks of 4.
(3120)
500
1960
o‐**‐*
132‐43,142x(201‐12,211v) Postal jub. in cds blocks of 4 plus an extra **/* block of 20ø with the variety "line on the forehead".
(2720)
500
1961
o
132‐43(201‐212) Postal Jub. 1924. Very fine blocks of 4, central cds.
(1500)
350
1962
o
do. Very fine blocks of 4, all with central cds.
(1500)
400
1963
*
144x‐46(213v2‐215) 10ø‐25ø air mails, the 10ø with variety "stone under the plough", very fine mint.
(1750)
350
1964
**
144‐46,181(143‐45,180) Air mails, never hinged, some gum cracking. All with sheet margins, 10ø and 25ø with corner marginal numbers.
(4400)
800
1965
o
144‐46,181‐82(213‐17) Average set/tiny perf.splits, fine cancels.
(6100)
700
1966
*‐*(*)
do. Compl. set. 50ø with a gum crack, otherwise very fine set.
(2950)
500
1967
**‐o
178‐80(243‐45) Cancer set 1929. One set **, one set VF to superb cds.
(1150)
350
1968
*
do. 10 fine/very fine mint sets.
(3500)
500
1969
o
181(216) 50ø air mail 1929. Full, central cds."Kjøbenhavn 3 3.4.34".
(2200)
500
1970
o
236‐38(278‐80) Dybbøl mill. Very fine blocks of 4, central cds.
(1300)
300
1971
o
262a(117a) 6/8ø type I. Very fine pair, cds. (1500)
350
1972
**
Tete‐beche. TB4(F110TB2) 10ø wavy line in tete‐beche block of 4, very fine.
(1000)
250
1973
COV.
Reklame (Advertisement tabs). RE21+AFA153 on commercial cover from "Nyborg 14.1.29"
300
1974
o‐B
RE43+45 in block of 4 on very nice cover 1932 and RE47 in block of 4 on nice cover + 9 various loose stamps in blocks or pairs incl. a bl.of 4 of RE1
750
1975
**
Soldatfrim.(Soldier's stamps) 2(SF2) 10ø in fine never hinged corner block of 25 from (6250)
upper left corner.
900
1976
**
Gebyrmerker ("Gebyr"=special fees). 1(GB1) 10ø 1923 in never hinged strip of 5.
(1500)
200
1977
o
Postfærge (Postal Ferry stamps). Lot 8 singles incl. 15ø violet and 1kr brown + 4 blocks of 4 and a pair.
(Ca.2900+)
600
SAMLINGER (COLLECTIONS & LOTS).
1978
o‐*
EXTENSIVE and HIGHLY SPECIALIZED collection 1851‐2000 overcompl. 192 skillings. 2x2RBS/Ferslew spacefiller, highly specialized 1864‐1870 issues with 1‐5 of each printing! and 11 line perforated (4x16sk!),5x2sk prussian blue, 4sk pr.1‐12 signed Lasse Nielsen + 13th.prtg. *!,Bicoloured øre with overcompl. printings,plate flaws (29 pearl flaws!) a wide range of beautiful cancels,even 4ø and 8ø in printings guaranteed by "Carsten Jensen", coat‐of‐arms highly specialized in printings and varieties and for the rest mainly overcomplete. Officials, P.Dues,Postal Ferry and newspaper stamps overcomplete etc. THIS NEEDS VIEWING ! ‐ high potential
50000
1979
*‐**‐(*)
En face practically complete coll.1854‐2005 incl. officials,P.Dues,Postal Ferry and newspaper stamps in 2 Lighthouse albums. Nos.1‐2 are reprints and some skillings are without gum or with part gum. Includes even some rare shades. The 10ø small corner numerals is (*). Generally fine, nice looking classic section. Very high catalogue value,‐ please view
15000
1980
o
Coll. 1851‐1999 incl. DWI&Schleswig in DAVO album. Very well filled coll. the modern section with all blocks&booklet panes. Generally fine to very fine collection. Skilling en face nearly compl./average to fine, from 1875 en face practically compl. Officials nearly compl. incl. rare 4sk line perf., P.Dues and newspaper stamps compl., postal ferry nearly compl.. Also a very good section of DWI with fine 3c line perf. and 17 different bicol.+overprints, 5kr St.Thomas harbour and most other items. Very clean collection. Additionally 2 stockbooks+envelope with some thousand duplicates+booklets
12500
1981
o
Good coll.1851‐2009 in 2 Lighthouse hingeless albums, 1882‐2000 nearly compl.,lacking only 27/10ø wmk.crown+2 unimportant items. 32 skillings, mainly clean/fine, bicol.øre incl. 5ø. The rare 35/32ø yellow green late cancel? Officials nearly compl. incl. both shades of 2sk fine used, P.Dues,newspaper stamps compl., Postal Ferry nearly compl.
12000
1982
o‐*‐**‐B
Coll. 1851‐1970s, partly collected both used and */**. 2 very nice looking but repaired 2RBS and 12 other impfers., fine 16sk line perf. with certificate, 1864 overcompl., bicoloured øre perf.14 partly both */o, later very well filled incl. both 5kr GPO and air mail high values, 1924 blocks, Dybbøl blocks etc. From 1884 onwards much both */**‐o
10000
1983
o
Coll. 1851‐2007 in 2 Lighthouse hingeless albums. 35 skillings incl. 2RBS with small corner crease, 10x4RBS in various shades, other skillings over‐ compl., very nice bicol. øre incl. better inv.frames, pearl flaw and nice cancels. From 1882 onwards nearly compl. except for some modern blocks&booklet panes, generally in fine to superb used quality! Sections of officials, P.Dues, newspaper stamps and postal ferry up to medium/better priced items
10000
1984
**
Very fine coll. 1902‐99 + DWI 1866‐1916 plus some Schleswig&Thule in DAVO album. Denmark from 1940 practically compl. with blocks and booklet panes + some extra booklets etc.(high nominal value). Good range of kings from 1904 onwards with many better priced, fairly well filled coll. incl. all air mails, 1929‐30 sets compl., Dybbøl blocks, most caravelle etc. DWI with 41 different incl. St Thomas harbour and many other better ones
9000
1985
o
Stock in 4 thick books, starting with 29x4RBS and more than 170 other imperfs. (mixed to fine), later skilings in quantities but mainly mixed cond. Sections of mainly 8ø bicoloured (hundreds) Coat‐of‐arms with better shades and varieties (hundreds), various cancellations. Needs inspection
8000
1986
**‐*
Two very fine Lighthouse hingeless albums until 2005 with a good coll. 1871/2000. 2sk **, 10 bicol. øre **/*, from 1895 onwards fairly well filled with mainly ** stamps, some officials, P.Dues mainly **, postal ferry/some early ones *, later **. Also Schleswig "1 Zone" ** etc.
7500
1987
o
Stock/coll. mainly bicoloured in thick binder+stock‐book. Starting with around 100x4sk 1864 sorted according to printings (incl.2xstrips of 3), then hundreds of 4sk bicoloured/much mixed‐very mixed quality, near 2000 bicoloured øre, all values to 100ø incl. rare shades of 50ø etc. Parts seem to be specialized into printings etc. Very fine to mixed condition,‐ needs a specialist
7000
1988
o‐**‐*
Coll.1851‐1980 in Stender album, starting with a 2RBS Ferslew and 7x4RBS incl chestnut brown and 26 later skillings. Later issues with bicol. øre to 100ø incl. better ones, fine 5kr GPO and for the rest fairly well filled up to medium/better priced incl. better air mails. Fine to average
7000
1989
o‐*‐**
Stock‐book 1851‐1960s incl. officials,P.Dues,newspaper stamps, postal ferry. Well (182000)
filled stock from 3x4RBS, heavy duplications of "brown skillings", bicol. øre much duplicated, later with duplications even of many better issues like 5x50ø 1904, 8x27ø Chr.X, 7 sets Cancer mainly o/**, air mails, Dybbøl blocks and sets and a wide range of medium priced material duplicated. Stated to catalogue according to AFA 2006
7000
1990
o‐**‐*
Coll.1851‐1999 in 2 fine Lighthouse hingeless albums, nearly all used, incl. officials,P.Dues,newspaper stamps,postal ferry and a section of DWI with some better ones. 31 skillings incl. 6x4RBS/mixed to very fine, bicol. øre and coat‐of‐
arms compl. according to the album (some not correct), later fairly compl. up to 1988 lacking a couple of air mails and with only one 5kr GPO. 41xdifferent DWI incl from no 1 onwards no 2 **
7000
1991
o‐*‐**
Coll. 1851/1982 in album. 28 skillings, mixed to fine. Bicol. øre incl. the rare 8ø 1902, 2x50ø 1904, many overprints, red cross set cds, good air mails and for the rest nearly compl.. Officials from fine 2sk nearly compl., newspaper stamps compl., postage dues compl., postal ferry
5500
1992
o
Accumulation/collections of mainly 4ø‐8ø bicoloured of which a large part is sorted according to printings, colours, plate flaws etc. A wide range of cancellations, numeral cancels, star cancels etc. can also be found. This seems far too specialized for us to judge,‐ needs viewing by a specialist
5000
1993
o‐**‐B
(29400)
Good lot 25 skillings and 17 bicoloured incl. 3 skillings plus 7 coat‐of‐arms and other good items like 5kr GPO variety "Kjøbfnhavn" etc. 3 skillings and others with INVERTED FRAMES, better colours, different printings, isolated inv.frame etc. A couple of minor faults, mostly fine to very fine. A couple of items with certificates. One 4sk INV.FRAME on cover!
5000
1994
o‐**‐*
Coll.1851‐2001 (album pages until 2006) in 2 new Lighthouse hingeless albums in boxes. 27 skillings (1 reprint) incl. 16sk imperf.and 2x16sk 1864. Later various bicol.,1904 high values,better overprints, 2x5kr Post Office, air mails with ** 1kr., 1924 blocks of 4, better officials,P.Dues, Newspaper stamps incl. fine used 38ø wmk.cross. Nearly complete general ranges. Some faults. Additionally a stock‐
book with duplicates from skillings to modern + various bicoloured skillings and øre ‐ many better items included
5000
1995
o‐*
Nearly all used coll. incl. DWI etc. 25 skillings lacking only 2RBS, mixed to fine, later with 2x5kr GPO, better Postal Ferry and general ranges up to medium priced. DWI with 3c yellowish gum *, the rest used incl. 50c lilac
5000
1996
**
Coll. mainly 1900‐2001 in 3 very fine SAFE dual albums, from 1940 onwards practically complete. Contains the rare Caravelle 20/15ø with hook, all air mails and other better items
3750
1997
o‐**‐*
7 stock‐books, one very thick, with thousands of stamps from around 1900 to modern,‐ very well distributed and with better items like postal jubilee blocks both **/o, Dybbøl blocks, air mail high values, even quite a number of star cancellations. Needs viewing ‐ time to sort!
3000
1998
o‐**
Very fine Lighthouse hingeless album in box until 2000 with a well filled mainly used general coll. 1854‐2000, some parts nearly complete. Incl. 2 sets Schleswig,Postal Ferry,Newspaper stamps,P,Dues and officials. Fine/very fine 2sk,8sk 1854, both 5kr GPO fine used, Red Cross fine used.
3000
1999
o‐*‐**
Denmark + some Iceland&DWI in stock‐book, from classic to fairly modern. 27 skillings but mainly mixed quality. Later duplications incl. medium/better priced items, officials, P.Dues,better Postal Ferry and newspaper stamps. Iceland with genuinenly used but faulty 2sk. Please inspect.
3000
2000
**
Year packs from the post 1969‐2010 complete in original folders, housed in 3 special boxes for year packs. Facit 15390,‐
2500
2001
o‐B‐BS‐**‐* BOX with various material,‐ around 230 covers/cards/view‐cards, coll.of telegrams, part collections/better ** seen,500gr washed stamps etc. We noticed fine registered cover with 12ø+16ø bicol. on 8 ø envelope.
2000
2002
**‐*
Coll. mainly 1920/83 in Lighthouse hingeless album incl. Faeroer 1975/83 and Greenland 1938/83+Thule. The coll. is complete after 1945 for all areas, better overprints 1926 **, postal jub. blocks of 4 **, 3 air mails&Cancer *, various 1930s‐
40s */**,also officials P.Dues,Postal Ferry. Base for expansion.
1500
2003
(*)‐o
Lot 12 different items 1864/1875, incl. a used 8sk line perf./broken corner perf. and a 50ø brown/bluish violet (AFA30a) unused without gum. All items are with certificates from Lasse Nielsen.
1500
2004
**
Coll. of 84 different booklets + 14 slot machine booklets, in album. Facit HA1‐ 51 compl., and H42‐56 compl. + 5 early booklets. Very fine collection.
1500
2005
o‐**‐(*)
Interesting coll. fine to superb used "kings&queens" 1904 to modern on stock sheets. 1904 with 2x50ø,100ø. Also 25 ** slot machine booklet panes, seem to be all different and an old presentation book "Timbres Poste Danoise" with a complete set of old reprints N3‐21+Tj.N1‐3 (nos.1‐2 removed). 10 are * hinged to the pages, the rest are glued down as well as many normal stamps up to 80ø overprints!
1250
2006
o‐**‐*
Coll.1858‐1996 in Lighthouse hingeless album in box. General coll. with a line perf.2sk From 1940 onwards nearly complete. ** high nominal.
1200
2007
*‐**
Accumulation from bicoloured øre perf.14 to modern. Needs checking!
1000
2008
o‐**
Coll.1851‐1999 in Lighthouse album. Classics partly very mixed condition, later mainly clean with much ** from 1950 onwards. Also some better ** DWI. Nice base for further collection.
1000
2009
o‐**‐*
Basic coll. in 2 new, very fine Lighthouse hingeless albums until 2007 + one stock‐
book. Some better ** seen, some Postal Ferry.
1000
2010
o
Lot from 4RBS to semi modern in stock‐book, incl. some Danish West Indies. 45 skillings but much mixed quality, various bicol.øre etc. DWI bicoloured. Also some used Danish local stamps.
1000
2011
o
Stock‐book with a.o. around 650 star cancels/removed star cancels + some Faeroe cancels etc., sorted alphabetically. This needs viewing! The ones picked for photos may not be the rarest ones.
1000
2012
o‐**‐*
Very fine Lighthouse hingeless album with Denmark 1972‐2000 nearly all fine used, Faeroer 1975‐2000 compl. **, Greenland 2ø parcel post fine used + 3 others *, later from 1950 onwards part coll., Thule cds.
1000
2013
o‐**‐*
Coll. of 250 blocks of 4 from 1910 onwards incl. 5 blocks from the 1924 jub. and the 3 Dybbøl blocks. One block. 35ø/16ø with 3 stamps **.
1000
2014
o
Two very fine SAFE dual albums until 1989 in boxes. Basic collection.
2015
*
58/182 etc. Lot mainly fine mint incl. a compl. set of air mails, 7ø‐overprints, some P.Dues and Postal Ferry and various else.
2016
o
Lot 17 skillings + various other bicoloured on stock‐sheet. 5x4RBS from very fine to average, fine 3sk bicol. etc.
2017
**
Lot mainly modern booklets (18 + 1 old Red Cross booklet)..
2018
o
BUNDLES. Some hundreds from bicoloured øre onwards in cigar box. Some bundles with removed star cancels on top! ‐ Norwegian death estate. VIEW!
300
2019
o‐COV
Coll. of 8 ø bicoloured, around 75 items mounted between printings 30‐54 and many with frame flaws etc. ,‐ also 13 covers from different printings.
250
600
(4380)
600
500
(Nom.645)
350
BREV (COVERS).
2020
Kiøbenhavns Bypost, 3ø black , local cards 5th. prtg. Fine used.
(BID)
0
2021
5ø Fredr.VIII postal card sent to KAMERUN 1911! Very rare destination!
200
2022
4 fine covers 1851/1855. 3 have gone to NORWAY from "Haderslev", "Nyborg", "Aarhuus"/handwritten "Aarhuus 19/9 53" alongside on front, one inside Denmark from "Randers".
400
2023
Lot 9 covers 1851/59.3x4RBS, 1x2sk, 2 double weight. Somewhat mixed quality, fine in between. Additionally a nice cover with 4sk official!
900
2024
2b(1II) 2RBS Thiele tied to small cover with numeral cancel "1". Blue footpost side cancel. 3‐margined copy/minor tone spots, cover creased.
2025
12(12) 3sk 1864 single on nice cover with certificate Kaiser.
2026
15(15w) Single 16sk 1864. 2.prtg. with broken bottom frame, on very fine cash‐on‐
delivery cover, tied by numeral cancel "55" from "Ribe 3.12...". Expertized&signed "Møller BPP" on the back. Flawless item
2200
2027
16x2(20x2) 2sk bicol. in pair on small envelope, numeral cancel "26" and side cancel "Hjørring 11.12" to "Kiøbenhavn" arrival mark on back.
150
2028
Pioneer aviation,‐ 4 very fine photocards of pioneer pilots and their air‐ planes, franked on the picture side and cancelled "Kjøbenhavn 21.6.11" to an address in Argentina. All cards signed on front. Rare
1000
900
1500
2029
144‐46(312‐15) 10ø‐25ø air mails on fine envelope to Germany 1926.
2030
144‐46,181‐82(213‐17) Compl. set on registered air mail cover from "Graasten 28.9.31" to W.AUSTRALIA! via London‐Munich‐Genova‐Karachi‐ Delhi. Vertical filing crease between stamps does not affect perforations. RR
2031
144/219. One very fine card to Germany 1927 with 2x10ø+15ø and 2 air mail covers to Finland and Sweden 1934‐38 with various air mail combin.
500
2032
146(215) 25ø single on air mail cover to Germany cancelled "Graasten 30.8.39" !!! incorrectly set for "29.7.28" !!, with a large "Luftpost" sticker" transit mark "Flensburg 31.7.28" on back. Light fold in cover.
300
2033
146+178x4+179‐80+192(215+243x4+244‐45+252) Very beautiful and rare air mail cover from "København Luftpost 1.2.32" sent with first flight London‐Alexandria‐
Cape Town, arrival mark on front. Ex Joffe collection
2750
2034
216‐19(262‐65) Very fine air mail cover from "København 3 23.5.39" sent by first flight Pan‐Am Clipper from France to the USA with very fine corre‐ sponding red air mail cachet on front and transit&arrival marks on back.
900
2035
220. 1kr single on very fine air mail cover from "Kjøbenhavn Luftpost 31.7.39" sent via first flight Southampton‐Montreal to the USA.
1000
2036
Tj.2A(TJ4) 4sk line perforated, tied to cover by numeral cancel "52" with side cancel "Præstø 20.4.71". No hidden faults, good perforation
1200
2037
Lot 45 postcards from the post showing stamps etc (12 are Faeroer cards)
2038
Lot around 240 postal stationary cards, much in the bicoloured/coat‐of‐arms period, used and unused. Star cancels seen, also some bicoloured additional frankings. This needs viewing.
2039
Lot 13 covers and 2 cards WWII with various censor labels/markings mainly to Holland&Norway (1 WWI to Sumatra). Also 2 envelopes used as parcel cards to NL 1878/faults and 5 early postal stationaries, one with 3ø pearl grey?+7ø. Please inspect.
750
2040
BOX with around 1000 mainly modern cov., all small size, a few parcel cards.
400
2041
Lot 44 covers/cards/view‐cards from skilling to mainly 1920s. Some fine view‐cards from smaller places/one very fine ship "Dampfærgen Sorebælt" used 1907. Needs viewing.
350
2042
Lot 36 old view‐cards, one beautiful coloured "Hilsen fra Esbjerg" (4 pictures)
350
2043
4 interesting returned letters 1918/29, 2 to South Africa, 2 to Wales with official seals on back + explanatory note ! Unsual group of covers!
350
2044
Lot 11 covers to Southern and Northern Rhodesia !! 1938‐56.
300
2045
Lot 10 documents with various fiscal stamps, green and brown ones.
200
2046
Lot around 250 covers (80 FDC's), 1940s onwards, much sent to Norway.
200
KK11 used as field post (illegal usage but nevertheless accepted) 1943 from F.P.no. 47951A = Org.Todt in Smolensk. Very unusual item!
200
2047
o
SLESVIG.
400
3000
(BID)
0
1000
2048
COV
7(21) 25ø "1 Zone" on cover to Copenhagen from "Nørre Smedeby" Light vertical fold. Large violet "Commission Internationale Slesvig" on back.
200
2049
COV.
15‐28(1‐14) Complete set on cover from "Apenrade 10.2.20". Very fine.
200
2050
COV
do. Complete set on 5 covers with the unusual cancel "Oldsum"
(680+)
250
2051
BS/o
do. Two complete sets cancelled "Flensburg"/on large piece and "Hadersleben"
(1360)
250
2052
BS/B
do. Two compl. sets, one on cover from "Hadersleben", one on unadressed envelope (1360)
from "Tingleff 10.2.20"/very unusual but minor corner fault.
250
2053
BS
do. Complete set on pieces, very fine, unusual cancel "Flensburg Mürwik".
200
2054
COV
15‐17+18x2+19‐20 as 70 pf postage on a registered cover to Nürnberg from "Flensburg 7.5.20". Beautiful cover, light fold at top.
200
2055
COV.
15/24(1/10) Very fine registered letter from "Flensburg 24.4.20" to Berlin with 2x2 1/2+2x7 1/2+25+40+75pf .
250
2056
COV
16x2+18x2+23x2(2x2+4x2+9x2) Correct 70Pf postage on registered cover from "Flensburg 29.5.20". The 5pf pair has been cancelled with a line cancel just date "29.Mai 1920". Light corner creasing in envelope, unusual cover.
400
2057
COV
25‐26(11‐12) 1Mk+2Mk on value insured letter from "Flensburg 12.4.20" to Hadersleben.
400
2058
COV
26(12) 2Mk single on cover from "Flensburg 27.4.20" to Aschaffenburg.
200
2059
PC
Set of 10 postcards in folder (folder dilapidated), all very fine, coloured, all with propaganda/slogans ("Deutsche Abstimmungs‐Plakate").
750
2060
PC
Very fine coloured "Volkabstimmung 1920 Flensburg" postcard used at "Flensburg 14.3.20" with 15pf stamp.
2061
PC
Lot 15 old view‐cards (1 ship "Lazarettschiff Schleswig"). 1 coloured "Gruss aus der Holstein'schen Schweiz".
300
2062
COV
Lot 20 German postcards used in the Schleswig area 1904‐16, mainly smaller places, many with Danish names;‐ "Hörup","Branderup","Broacker" "Ekensund","Guderup","Hoptrup","Ulderup","Toftlund" etc.
400
2063
COV.
Lot 14 covers/cards 1885/1920 used in the Schleswig area. 4 are with combinations with Schleswig stamps/2 apparently philatelic, 2 commercial.This needs viewing.
750
2064
COV
Two unfranked envelopes, one prisoner‐of‐war mail from the war camp at Janneby cancelled "Güstrow" and one from the Schlesw.‐Holst.Reichsw.‐ Inf.Rgt.Nr.16, Schleswig" 1919.
250
(680)
(BID)
0
FÆRØYENE (FAEROE ISLANDS).
2065
BS
1(3) 2/5ø 1919 on piece with 5ø, very fine "Thorshavn 18.1.19".
(3300)
1000
2066
BS
do. On piece together with 5ø tied by star cancel "Sørvaag". Old certificate Kaiser.
(3300)
800
2067
o
2A(4I) 20ø/1ø 1941. Fine used.
(700)
200
2068
o
2A‐6A(4‐8) 20/1ø‐60/6ø overprints. Fine used set. Additionally 3 Danish stamps with (3100)
Faroer cancels.
800
2069
BS
5A(7I) 50ø/5ø 1940. Very fine on piece with DK 10ø violet and 5ø Gebyrmærke, sent from "Vaag 24.12.40".
200
2070
BS
do. Single 50ø on piece with 5ø Gebyrmærke from "Vaag 21.12.40". Very fine.
200
2071
o
Coll. 1975‐99 overcompl. incl. blocks and booklets and duplicates up to 2‐3 of nearly (AFA 14000+)
all. Also 3 overprints 1940 incl. 50ø fine used.
1500
2072
**
Compl. coll. 1975‐99 in album + a stock sheet with some duplicates.
1000
2073
o‐*‐**‐BS Small coll. with the main value in the 1940 overprints (1975‐84 both o/**). 9 overprints of which 5 are on pieces/one cancelled "Skopen". Nice lot.
900
2074
**‐o
Coll. partly both ** and fine used 1975‐98 in stock‐book, very fine.
700
(AFA 8000)
Brev (Covers).
2075
20/1ø on inland cover and one larger cover with 20/15ø+various Danish stamps sent regist./censor mail to DK 1943. Some imperfections. View!
2076
1(3) 2/5ø+5ø on very fine little envelope, locally used at "Thorshavn".
2077
do. Fine little cover from "Thorshavn 21.1.19". Certificate.
(3800)
1000
2078
1A(1) 4ø bisected together with 5ø on superb little cover. Certificate Lasse Nielsen (7500)
2500
250
1000
2079
COV.
2A(2I). 20/1ø on nice cover from "Trangsisvag" 1941.
250
2080
COV.
do. Similiar nice cover from "Thorshavn".
250
2081
COV.
5A(7I) Single 50ø/5ø on very fine envelope from Trangisvaag 4.4.42".
200
2082
COV‐BS‐o EXTENSIVE coll. of around 390 covers + 23 pieces with removed star cancels and 2 loose stamps with so‐called Danish "lapidar" cancel and numeral cancel on bicoloured øre stamps. The covers are mounted in 6 albums according to the Wowern catalogue of Faeroe postmarks. A wide range of "Paquebot" cancels and many other better cancels. Also 3 Wowern catalogues and 3 other books on the Faeroe Islands
2083
3000
500
Coll. of 48 covers with postmarks from all Faeroer post offices on the last day DANISH stamps were valid (29.1.1975), later a complete range of 40 different postmark on June 30th 1988 and the same on July 1st. Additionally 38 various maximum cards.
GRØNLAND (GREENLAND).
Pakkeporto (Parcel stamps).
2084
*
1(P1v1) 1ø 1905. Snowball variety, tiny soiling, fine.
(F 7000)
750
2085
o
4‐9(P4‐9) 1ø‐20ø compl. set with complete oval cancel, 20ø with "Kolonien Umanak" (5440)
but light ageing., 15ø very faint ageing.
2086
o
do(P4,5II,6I,7I,8I,9) 3 items on thick ("carton") paper, fine used
(F 7790)
1500
2087
*
4‐9I(P4II,5II,6II,7IV,8IC1,9II) Light gum crack in 5ø, otherwise fine set incl. two on "carton" paper
(F 8950)
1500
750
2088
*
4‐9,17‐18(P4‐9,15‐16) Fine mint (+3kr without gum/not valued). The 20ø is on thick (7155)
paper (AFA9I/Fac.P9II).
2089
*
9(P9B) 20ø 1.prtg. Fine mint, one side imperforated.
2090
o/book
Postal savings book 1938 with 24x20ø parcel post cancelled with single line "UTSTEDET PRØVEN." Only 2 books known with this cancel according to the vendor
(F 1700)
1000
350
3500
Vanlig frim. (Regular stamps)
2091
**
8‐13,15‐16(10‐15‐17‐18) American issue lacking 1kr, never hinged.
(2400)
400
2092
*‐*(*)
12‐13(23‐24) 15ø, 30ø "Danmark Befriet", fine mint.
(1300)
300
2093
**
25(27) 5kr "Danmark Befriet." Very fine, never hinged.
(1000)
300
Saml.&lots (Collections).
2094
o
Coll.Greenland&Faeroer in Lighthouse hingeless album. Faeroer overprints 1919/40 compl./2 with certificates. Greenland with 14 parcel post, American issue compl. and normal issues 1938/99 nearly compl. 5ø parcel post is on carton paper and many other very fine ones
5500
2095
o‐**‐*
Coll. 1905 to modern incl. rare 10ø 1905* with some gum creasing + one used with tear, 12 later parcel post incl. better officially reperf. and 5ø carton paper. Later with American set both o/* and "Danmark Befriet" *
5000
2096
o
Coll. 1905‐1999 on album pages + 1 stock‐book with a wide range of nice duplicates. 13 different parcel post and from 1938 complete incl. American issue and "Danmark Befriet". Very fine collection
5000
2097
o
Coll. 1915‐2007 in Stender album. 9 different parcel post, American issue and "Danmark Befriet" compl., very fine, cds. For the rest nearly compl. from 1938 onwards incl. numerous modern blocks/sheetlets/booklet panes but some few lacking. Very nice lot. 10ø parcel post on "carton paper"
4500
2098
*(*)‐**‐*
Coll. 1905‐93 on self made leaves. Parcel post nearly complete with 17 different, American set ** and from 1946 complete **. Very fine lot
4000
2099
**
Compl. coll.1938‐94 except for the changed colours and inverted overprints, very fine in stock‐book
3500
2100
**
Compl. coll. 1938‐99 except for "Danmark Befriet" but incl. the normal American set. Also 2 parcel post stamps. + some duplicates on stock sheet.
2000
2101
**‐*
Coll. 1938‐1999 in Lighthouse hingeless album in a box, nearly compl., nearly all ** except for "Danmark Befriet" which is *. Also Thule/Schlesw.
2000
2102
o‐**‐*
Coll.1915‐95. 2 parcel post, Thule both cds/**, from 1938 both ** and used/cds compl., but only one American set which is *.
1500
2103
*‐**
Small coll. in stock‐book. "Danmark Befriet" compl. *(*), American set *, 3 ** parcel post and some others 1938/70s.
1500
2104
**
Coll. 1945‐2001 practically complete except for "Danmark Befriet" in a very fine SAFE dual album. It contains the first American set and Thule + 2 different parcel post.
1250
2105
COV‐**‐*‐FDC BOX with various covers and FDCs, 8 interesting view‐cards! Please inspect!
400
Brev (Covers).
2106
Very fine coloured view‐card of the ship "Hans Egede! at Umanak.
2107
Two very fine flight covers, "Flown on Helicopter Arctic Flight From USCGC Eastwind" date stamped Jun.13.1958 and Jul.21.1958 to Kulusuk and Sondrestrom, both autographed by the pilots. Only 5 covers were carried on each flight according to specialist.
2108
5(5) Very fine coloured view‐card showing the Danish camp at Pearyland 1948 sent from "Pearyland Nordgrønland 1 Aug.1948".
(BID)
0
SAS 1952 polar flight with additional "2kr Grønlandshjælpen‐Mærke" tied.
(BID)
0
2109
US‐fr.
2110
ENORMOUS COLL. of around 900 covers in 9 albums, showing post‐ marks numbered according to the Wowern catalogue. Included is the Wowern cat.+4 other books on Greenland. We counted a wide range of better postmarks at approximately DKK 25000 according to the old Wowern 1987 catalogue, many rare ones at 500,or more each! Some of the rare ones are even duplicated! The rest would be around 850 covers. An excellent collection which needs just some eager work for fulfilment
2111
Coll. of 186 modern view‐cards in 2 albums. Very fine lot!
250
1800
10000
1500
DANSK VESTINDIEN (DANISH WEST INDIES).
2112
o‐(*)
1B‐2(1b‐2) The first one with superb mute cancel but partly small to close margins. Additionally 4x3c 1866 average to mixed.
(F 6600)
500
2113
*
8(9‐9v2) 7c bicol. PAIR from pos.71‐72 with thick&thin frames se‐tenant, with sheet margin. Fine and rare pair
(F 7500)
1500
2114
*
do. Similiar PAIR from pos.72‐73. Pos.72 with thick frame and "Carøe's snit" is in SUPERB condition
(F 7500)
1500
2115
o
9(12) 14c bicoloured. Very fine copy with certificate Strandell.
(F 13000)
3000
2116
*
13(13a) 50c violet. Very fine mint.
(F 2500)
500
2117
*
do(13b) 50c dull violet (2.prtg.) Small hinge mark, very fine for this issue.
(F 3000)
600
2118
*
7B,18By,19,21(16b v13,24v11,24bv1,25v11,26v1) 5 differ. variteties.
(F 2475)
500
2119
*‐(*)
15(28) 10c/50c. Strip of 3, gum remnants.
(F 1200)
200
2120
o
16‐17,24+29(19+21,32+37) 4 items apparently from two covers with central cancellations tying the "pairs" together.! Interesting.
2121
**
18Byy(24 v11) 2/3c in pair with VARIETY "white wedge to the left of crown".
(F 1350+)
300
2122
*(*)
18Byx(24bv3) Incorrect year overprint "1901" instead of "1902". Off centre, otherwise very fine, faint hinge mark
(F 8000)
2000
2123
**
19‐19w(26‐26v11) 8/10c in block of 4 with variety "dot between T and S".
(F 2075)
500
2124
**
19‐19s(26‐26v13) Block of 4 with VARIETY "white line in R".
(F 2075)
500
2125
**
19‐19y(26‐26v3) Superb block of 4 with one INVERTED FRAME.
(F 6900+)
1500
200
2126
*‐**
21‐21y‐21w(27‐27v‐27v11) Block of 4 with one inverted frame and variety "white dot between T and S". (Sheet pos.51‐52/61‐62) Certificate.
(F 3800+)
1000
2127
**
33‐35(29‐31) 5 bit overpr. 5 compl. sets (1 item *).
(F 4850)
750
2128
**‐*
Christmas seals. 7 different between 1904/1914. 4 are **. Very fine .
400
2129
(*)
St.Thomas Harbour ‐ Panama Canal sticker. One perforated and one IMPERF./tiny scratch but very rare! The first one seen in 40 years!
600
Collections.
2130
o‐**‐*‐COV EXTENSIVE and specialized coll., widely overcompl. in mainly very fine quality, superb ** and fine to superb used. Most issues both unused and used many blocks of 4 from 3c 1866 in ** marginal block to the latest issues. Some units with inverted+upright frames in combinations, one 10c (F10f) in block of 4 with INV.WMK/not priced as * in Facit (the block is unused but without gum/obviously very rare as prtg..VI is rare with original gum), one 4c inv.frame is Fac.16bv1 used. 3 sets St.Thomas harbour/one fine used and one ** with INV.WMKS!, P.Dues incl. 4c in ** strip of 5. Also Christmas labels compl. and 38 mainly postal stationaries (a few covers) incl. bKe 6‐8 cancelled. This collection MUST BE SEEN! very unusual offer
2131
o‐*‐**
Specialized coll. with more than 120 bicoloured mounted according to printings and for the rest overcompl. coll. incl. 4c P.Due in a ** strip of 5. The 14c is (*). Additionally some stock sheets with material/much mixed quality,‐ also some early Iceland incl. useful material
8000
2132
o
Small lot 8 bicoloured items with upright and inverted frames + Fac.19,22 with SUPERB "Frederiksted" and "Christiansted". Additionally a Faeroer no.1 with short perfs./certificate (not valued).
700
2133
**‐*
Christmas labels 1908‐16 complete with gum (2x1916). Additionally some ** blocks (F 3720+)
of 4,‐ F.36,37,L6.L7,L8, all very fine,‐ these alone Fac. 3720,‐
500
2134
o‐*‐**
Lot 8 bicoloured and 11 later issues + a used bl.of 4 of 40b 1905. (Also 6 other items with faults/not valued). Please inspect.
500
2135
COV.
7Bx(16) 4c bisected on small cover locally used at "St.Thomas 21.1.1903".
(F 1100)
250
2136
**
Coll. of 22 seemingly all different postal stationaries incl. double cards. We noticed some better printings. Mainly very fine, one aged 2c and 1c/2c.
(F 6125)
750
2137
25000
500
Coll. of 16 postal stationaries. BKd51b used locally, the rest unused, mainly fine, a few with usual faint tone spots.
ISLAND (ICELAND).
2138
o
1(1) 2sk 1873. Genuinely used, part of "Sveinstadir", rounded upper left corner.
(F 19000)
1000
2139
o
2(2) 4sk 1873. Genuinely used, part of "Isafjördur". Fair copy, tiny "needlepoint thin".
(F 9000)
1000
2140
o
2,4B(2v3,7v3) 4sk and 16sk line perforated, both cancelled to order.
(F 1850)
400
2141
o‐*‐(*)
2/Tj.2 etc. 4sk *,F43‐44 cds,Tj.2 genuinely used/usual minor faults + 1 fine copy unused without gum + 2 interesting forgeries with inv. "I Gildi" overpr.
2142
o
3(3v3) 8sk. 1873. Off centre otherwise very fine, nicely cto.
1500
(F 1500)
350
2143
o
4(4) 16sk 1873. Genuinely used, two small thins.
(F 22000)
1000
2144
o
5(5) 3sk line perf. Genuinely used at "Isafjördur". Fine/acceptable quality for this very difficult issue
(F 13000)
2000
2145
o
do. Genuinely used with DANISH numeral cancel "1". Rounded upper left corner, yet (F 13000)
acceptable and rare.
1000
2146
(*)
do. Fine unused, as often without gum.
(* F 4200)
400
2147
o
2B(6) 4sk line perf. Genuinely used with part of RARE "Grenjadar‐ stadu". Thin spot, not too disturbing, unusally fine perforations. RR
(F 19000+)
2500
2148
o
4B(7) 16sk line perf. Very fine cds., genuinely used, fine perf. for this.
(F 5500)
1200
2149
o
6(9) 5a blue perf.14. Unusually deep and fresh colour, fine, no faults.
(F 7500)
1500
2150
o
9/21,tj.4(10/29,Tj.5) Lot 14 singles and one pair, all with crown posthorn cancels, many part cancels but mainly readable.
750
2151
o
10(14b) 20a violet. Probably cancelled to order.
300
2152
o
10a(14a) 20a dull violet. Fine used with full "Isafjördur."
(F 4400)
1200
2153
*
do. Light gum disturbance, very fine and fresh copy.
(F 9500)
1500
2154
o
11,16A(16,18) 40a green and 50a blue/red, fine, lightly cds.
(F 2900)
600
2155
*
6B(23) 5a blue perf.12,5. Very nice for this stamp (see Facit).
(F 3200)
600
2156
o
do. Unusually fine perforations, used with obliteration not possible to verify.
(F 6500)
500
2157
BS
14(15) 20a blue in strip of 3 on piece cancelled "Reykjavik 4.2.1895"
(LIEB)
2158
o
15,16A(17b,18) 40a SUPERB "Reykjavik", 50a with pen cancel.
(F 1275+)
250
2159
*(*)
16A(18) 50a blue/red. Hinge mark visible under microscope!
(F 800)
200
2160
o
16A‐17A(18‐19) 50a‐100a. Both very fine, parts of nice cds.
(F 2100)
400
2161
o
19BI(36) Small prir. Off centre, no faults, normal part of cds.
(F 5000)
1200
2162
o
20/41(22/69) 5 singles and one pair, all fine to superb "Leith" (5a ‐perf.)
2163
o
32,34(42,44) 40a,100a I Gildi perf.14. Fine cds.
(F 1600)
300
2164
o
33‐34,25/33B(43‐44,50,53‐54,57‐58) 7 different "I Gildi". Fine, cto?
(F 3810)
400
2165
*(*)
23B(48) 3a I Gildi. Very faint hinge mark, very fine.
(F 2000)
400
2166
o
41‐41x(69‐69v2) 20a 1902 in strip of 3 with variety "Pjonusta" in the middle.
(F 1600)
400
2167
**
45‐47(73‐75) 1kr‐5kr Chr.IX in fine never hinged blocks of 4
(F 15000)
2200
2168
**
47(75) 5kr Chr.IX. Very fine never hinged.
(F 3000)
750
2169
o
do. Very fine copy, part of cds. "Reykjavik".
(F 2000)
400
2170
o
56,60(88+88v,84) 1kr in fine used pair with right stamp with registered var. coloured (LIEB)
line in upper margin + a single 20a with an unlisted, similiar variety with a much longer,nearly double upper frame line!
1000
300
500
2171
**
60(88v‐88) 1kr double heads in SUPERB vertical pair with variety!
(F 1250+)
350
2172
o
60‐62(88‐90) 1kr‐5kr 1907. Off centre, fine cds.
(F 4200)
700
2173
**
62(90) 5kr 1907. Fine, never hinged, no faults.
(F 4500)
900
2174
o
do. Normal centering for this issue, fine used.
(F 3000)
600
2175
o
do. Off centre, fine, cds.
(F 3000)
500
2176
o
63‐75,111,119,120(108‐20,121‐23) Mainly fine cds except for the two 10kr overprints which are "Tollur" cancelled.
(F 6300)
1200
2177
o
63‐75(108‐120) Sigurdsson&Frederik VIII compl. fine used.
(4200)
800
2178
**
65,66,72,91,104(98,110‐11,117,134) All in never hinged blocks of 4.
(F 2800)
400
2179
**
66‐67,74,tj.41a(111‐12,119,Tj,53II) All in VF never hinged blocks of 4.
(F 7000)
1000
2180
o
69‐75(114‐20) Frederik VIII 1912. Complete set, fine used, all cds.
(F 3500)
700
2181
o
do. Compl. set, fine/very fine used.
(F 3500)
800
2182
o
72‐74/(117‐119) 50a‐2kr Fredr.VIII in superb blocks of 4 with central cds.
(F 6400)
1000
2183
**
75(120) 5kr Frederik VIII. Superb corner marginal block of 8.
(F 24000)
3500
2184
**
78‐80(93‐95) 3a,5a,6a wmk. cross, fine, never hinged.
(F 2900)
600
2185
o
80(95) 6a 1918. Very fine copy, cds.
(F 1100)
300
2186
o
83‐103(124‐44) The 2kr is Fac.156. 9 items with "Tollur" cancels and one very fine numeral cancel "48" and two with "8". Most of the "Tollur" cancels are more unusual on these values than postal cancels!
2187
o
84/164(103/159) Lot "Tollur" cancellations. 34 singles (20 different stamps) and 5 different blocks of 4 of high values. Unusual lot.
(F 8285)
1250
2188
*
92‐97,101(135‐36,138‐39,141‐43) Unsual * lot with an extra 50a with an unregistered ? variety "long red snake on right FRIMERKI"
(F 7600++)
1000
2189
o
104‐10,112‐13(98‐106) 9 different overprints, all fine used.
(F 1600)
300
2190
o
104/141(98‐103,104‐107,121,158‐59) 13 different overprints, all cds. except for 10kr/5kr which is "Tollur"‐cancelled
(F 3430)
700
2191
o
111(123) 10kr/1kr 1924. Unsually fine dated cds. 1926, 1 split perf.
(F 5500)
750
2192
**
113(102) 50a/5kr. Very fine, never hinged.
(F 1500)
300
2193
o
119(122) 10kr/50a. Very fine, corner cds.
(F 3800)
700
2194
o
do. Fine, cds, no faults.
(F 3800)
800
2195
o
120(121) 2kr/25a. Very fine, cds.
(F 1200)
300
2196
o
120‐22(103,121,159) 3 better overprints, very fine, cds.
(F 1775)
350
2197
o
123‐24,142‐43,147‐49(160‐64,189‐90) Air mails&Zeppelin, fine cds.
(F 5800)
900
500
2198
o
125‐140(173‐188) Alltinget 1930. Complete set, fine used
(F 7500)
1500
2199
**
138‐39(186‐87) 5kr‐10kr Alltinget in never hinged blocks of 4.
(F 7200)
750
2200
**
140(188) 10a triangle. Tete‐beche strip of 5, very fine.
(F 2000)
400
2201
o
141(107) 10Kr/5kr 1930. Off centre, otherwise fine, cds.
(F 5000)
1000
2202
*(*)
do. Off centre, lightly hinged, fine.
(F 4000)
600
2203
o/BS
147‐48(162‐63) 30a‐1kr Zeppelin, genuinely used from cover.
(F 2400)
500
2204
**
147‐49(162‐64) Zeppelin 1931. All with sheet margins, never hinged.
(F 2200)
400
2205
*(*)
163(154) 40a 1932. Very fine, light hinge mark.
(F 2000)
400
2206
**
164(155) 1kr 1931. Well centered, very fine, never hinged.
(F 1400)
300
2207
**
181,202‐04(210,237‐39) 10a Dynjandi + University set, very fine.
(920)
200
2208
**
194x(227v1) 15a Geysir IMPERFORATED with margin. Certificate.
(F 7500)
2000
2209
o
202‐04,241B(237‐39,280) University and 10Kr Viking in superb blocks of 4.
(F 6400+)
800
2210
**
219‐22(256‐59) New York "1940" overprint set, very fine blocks of 4.
(F 8000)
1200
2211
o
232‐37(268‐73) Sigurdsson 1944, complete, fine cds.
(F 950)
200
2212
o/BS
232‐32,241B(268‐73,280) Sigurdsson 1944 set compl. on 3 cuttings + a centrally cds (F 2550)
block of 4 of 10kr Viking perf.11,5. Very fine.
350
2213
o/BS
277(303) RARE numeral cancel "299" from Ketilsstadir on piece.
500
2214
**‐BS
378(414v1) No accent on "e" variety both ** and fine used on piece!
2215
**
Sparimerki.. Vertical, never hinged strip of 4 of the rare 500kr.
1000
2216
**
Very rare red "Sparimerki" overprint on 500kr. "Orlof" in vertical strip of 4. Not listed in the available catalogue! ‐ ?
1500
2217
**
Sparimerki 5kr‐10kr‐50kr‐100kr‐500kr in singles, strips/blocks (11 items) Also 50a "Orlof" in block of 4 and 1kr "Orlof" single.
500
2218
**
1kr red in block of 4, "Ferdasjódur Barnaskólans á Isafirdi", very fine.
500
2219
**
Fac.H11. The first Icelandic slot machine booklet 1970, very fine.
(F 1500+)
200
(F 1500)
300
Tjeneste (Officials).
2220
*
Tj.2(Tj.2v1) 8sk 1873.IMPERFORATED, very fine, with Danish certif.
(F 5000)
1200
2221
o
do. Genuinely used, small perf. faults.
(F 6000)
400
2222
**‐*
Tj.15(Tj.19) 20a I Gildi. The two upper rows from a sheet incl. sheet margins (F 12100++)
(bl.of.20) with MISPLACED overprints. Perforations slipping in many places, hinged on the 2 middle stamps.
2223
**
Tj.16(Tj.20‐20v1) 50a pair with and without "I" in "I Gildi", never hinged.
(LIEB)
200
2224
o
Tj.17‐40,60‐62(Tj.26‐52) Complete range kings 1902/32, all cds.
(F 2025)
400
2000
2225
**
Tj.41(Tj.53I) 2kr Pjónusta 1922. Very fine, never hinged.
(F 2400)
400
2226
o
Tj.41‐41a‐42(Tj.53I‐II,54) Very fine to fine used, pl.II on a piece.
(F 3200)
600
2227
o
Tj.41a,63‐65(Tj.53II,56‐58) The 3 good ones are all fine used.
(F 968)
200
2228
o
Tj.42(Tj.54) 5kr 1922. Fine used, unusal with "Pingvellir" cancellation.
(F 2200)
500
2229
o
do. Fine used copy. (F 2200)
2230
**
Tj.44‐53(Tj.59‐68) 3a‐40 Alltinget, very fine, never hinged.
(F 2000)
350
2231
*
Tj.44‐59(Tj.59‐74) Alltinget "Pjónustu". Overcompl. set, 31 items. Mainly fine*, one (F 9740)
20a with clear backside print
1500
2232
o
Tj.44,46,48‐53,58(Tj.59,61,63‐68,73) 8 different "Alltinget pjónustu" incl. a very fine (F 5800)
10kr, all cds.
1000
2233
**
Tj.58(Tj.73) 10kr Alltinget, "Pjonusta." Fine never hinged copy.
400
(F 3500)
700
Saml.&lots (Collections).
2234
**
Excellent never hinged coll. 1875/1999 in DAVO album. Some good "I Gildi", 1902/04 lacking only 3a, rare double heads, 1911‐12 nearly compl., some better Chr.X, overprints to 2kr/25a, Alltinget lacking a couple of items, Zeppelin and Gullfoss compl., from 1940 complete. Also some better officials Alltinget pjonustu to 40a etc. Very fine for further expansion.
12000
2235
o
Coll. 1875‐2000 in album + duplicates in stock‐book. 23 different aurval. pre 1902 incl. very fine 5a blue and 20a dull lilac, 13 differ. I Gildi to 100a, 1902‐29 compl. incl. overprints (2x"Tollur"). Alltinget to 1kr, after 1933 nearly complete, officials from 1876 complete except for Alltinget high values
10000
2236
o‐*‐**
Coll.1873‐1972 in Lindner album. 4 skillings genuinely used!, 3sk late cancel ?. 2sk,16sk with faults, 8sk reperf.. From aurval. basically compl. except for the rarest overprints, yet 5a "I Gildi" with black overpr. From 1902 practically compl., Alltinget+air mails **, others mixed */o. Officials with used 8sk and most others incl. "Alltinget pjonustu" *(*)
10000
2237
o‐*‐**
Coll.1872‐1982 incl. some Greenland and a coll. of DWI in album. Fine 8sk,16sk *, 20 ovals pre 1902 incl. better ones, kings 1903/1922 compl., very fine used 10kr/1kr + other overpr., Alltinget compl. * and air mails fine used, from 1931 compl. except for Hopflug. Officials from 1876 onwards nearly compl. but lacking some Alltinget high values. DWI with 47 different incl. 1Fr‐5Fr St.Thomas harbour
8000
2238
*‐**‐o
Coll.1876‐1973 in KA‐BE album. 21 mainly * aurval. pre 1902, Chr.IX and two kings compl.*, from 1920 onwards nearly compl. except for Hopflug and 3 overprints and some Alltinget pjonustu. Alltinget 1930 50a‐10kr are cds
8000
2239
o‐*‐**
Coll.1872‐1993 in Lighthouse album. 4 skillings, 24 aur val. pre 1902, later well filled up to medium/better priced incl. officials, Alltinget 1930 compl. ** and Alltinget air mails fine cds. From 1935 onwards nearly compl
5000
2240
o‐*
Coll.1873‐1960s on leaves. Genuinely used 16sk and 20a deep lilac!? and 18 other ovals,, I Gildi to 100a (2x40a *), later fairly well filled general collection incl. officials. Mainly used coll., slightly mixed conditinon
4000
2241
o‐**‐*
Coll. 1873‐1983 in Lighthouse album. Very well filled general coll. incl. better Alltinget values etc., mainly used until 1950s, later mainly **. Late lot, stated cat.value Facit 61700,
4000
2242
o‐*‐**
Coll. 1876/1998 in Facit album, partly collected both used and mint or never hinged. Very well filled general coll, many periods compl./nearly complete. Late lot, stated cat.value Facit 59000,‐
3800
2243
o‐**‐*
Coll.1873‐1970 in Lindner album. 4sk,8sk *, kings incompl. used but with some high values, Alltinget compl. **, Alltinget air mails fine cds, most officials, "Alltinget pjonustu" lacking 3 of the high values.After 1945 compl. mainly used.
3500
2244
o‐*
Coll. 1870s‐1983 mainly on pages/early ones on stock sheet. 5a blur line perf. (*) and some other ovals/mixed to very fine. From 1920 onwards with many medium priced and better ones/noted 10kr/1kr yellow. Mainly used.
2500
2245
o‐**
Fine Lighthouse album 1873‐2000 with a general coll., well filled up to medium/better priced like 20a Alltinget **, 20a 1896 ** !, 1kr 1931 **. Many parts very well filled to nearly complete. Nice lot!
2200
2246
o‐**
All used coll. on leaves 1876‐1970 + some more modern ** on stock sheets. Fine 40a green, Chr.IX to 5kr fine used, 1907 compl., very nice 6a 1918 with dated cancel, 1911‐12 compl., some better air mails etc.
2000
2247
o
Lot 50 items with numeral cancels +10 items all with manuscript numerals "296" in blue crayon (?/"as is"). The lot contains 4xno."70"/seem cancelled to order?/small parts of 2.cancel, but also many other good ones, like "7","84","115","155","244","292" (2). Very high catalogue value.
2000
2248
o‐*‐**
General coll. 1873‐1995 in DAVO album, well filled up to medium priced, some parts nearly compl. Pre 1900 mixed condition. Modern with blocks etc.
2000
2249
o‐**‐*
Coll. 1877‐2000 in DAVO album. Early period mainly used, from mid 1950s onwards **. Late lot, stated cat. value Facit 24000+
1800
2250
o‐*‐**
Nearly all used coll. 1876‐1999. Very fine Lighthouse hingeless alb. Good basic ranges up to medium priced items,after 1945 with a high degree of completeness.
1750
2251
o‐**‐*
Small lot better items/sets, mainly 1925/30s, one good ** set 1956. Good overprints, good air mails, some better ** etc.
1500
2252
o
Lot 71 singles, pairs, 1xbl.of 4 etc. A large part with cancellations from other places than Reykjavik, many nice full/nearly full cancellations. One 50a 1892 and one 6a two kings 1918!
1200
2253
o‐**‐*
Sales binder from part time dealer with singles, sets and some larger ** blocks etc., priced at net. 3575,‐ /(total AFA 12/13000). Late lot,‐ inspect.
900
2254
o
Lot 23 items with foreign cancellations (one 8sk forgery!). Two on 5a/20a ovals 1880s, the rest mainly 1920s/1930s.
600
2255
o‐**‐*
Coll. mainly 1902/98 in Lighthouse album. Various kings 1904/07 **, later general coll. until 1993 mixed o/**/*, 1994‐98 compl. **
500
2256
o‐**‐*
Coll./lot on leaves and stock‐cards (+8FDCs Europe Cept issues). Some better fine used early oval types and officials. General collection.
500
2257
o‐*
Small coll. 1876‐1988 in fine DAVO album. Basic ranges with some better like 50a air mail 1929, 2kr 1931, 2,45kr H.Hafsten,all fine used.
500
2258
o‐BS
Lot 14 items with "Skibsbrjef","Paquebot" and "Ship Letter" cancels. Mainly fine and unsual lot.
500
2259
o‐**‐*
Duplicates in stock‐book from ovals to modern. We noticed a 10a ultramarine official! Needs inspection.
2260
o
Small lot from "I Gildi" to 1940s. Better values seen, 75 a Gullfoss etc.
2261
o
Lot 18 singles and one block of 4, all with part "FRA ISLAND" cancels. Many unusual stamps,‐ some strikes seem dubious to us,‐ selling "as".
400
2262
o
Fine DAVO album with a small coll. 1876/1988. Stated 430 different. Noticed rare, full "Bjarnarnes" on 25a 1911!
350
2263
o‐B‐**
Small lot on stock‐cards etc. incl. various mainly modern covers. We noticed better ** Gullfoss and various used from 20a blue oval onwards.
350
500
(F 5200)
500
BREV OG HELPOST (COVERS & POST.STATIONARY).
2264
**
Fac.1. 5a blue PROOF with all 3 types printed as one se‐tenant sheet without backside. Very fine and rare
1500
2265
**
do. PROOF showing 2 types se‐tenant presenting the part that was printed in blue on the front and the part that was in grey on the backside
1000
2266
**
do. Two single PROOF cards showing the the grey printing only and without printing on the back side.
500
2267
**
Collection 135 postal stationaries, single and double cards, mounted for exhibition, very specialized with a great range of varieties. A few cards have been removed, most pages intact with 2 cards. (one card is used/double card Fac.22 which is also present as **)
2268
**‐o
Lot 123 postal stationaries, single and double cards, some used, a couple with extra frankings. Much specialization according to the Ringström catalogue, various types, plate flaws etc. Needs viewing.
2269
o
Lot 11 single cards, a.o. F2 in 3 different types and F3 in 4 different types according to Ringström. Needs inspection by a specialist.
2270
**
Bke 12. 5a "I Gildi" type I and II plus an extra t.II with variety lacking hyphen between "02 03" and no dot after "03", very fine.
2271
**‐o
Fac. single card 15I‐II. Altogether 5 cards with 2xtype (one cto) and 3xtII apparently all different ? according to Ringström.
(F 3600+)
1000
2272
**
Fac.16. 5/10a "Alsherjar". Very fine and rare card.
(F 1200)
400
2273
o
Fac. single cards 18‐21 with an extra 5a card with additional franking 5a sent to N.York and 8a card with 3a extra sent to Germany.
300
2274
o
Fac.3 10a double card sent to Germany. 2. part also cancelled but not used.
200
2275
**
Fac.8. 5a I Gildi double card with heavily displaced "I Gildi" on the second card!
500
2276
**
Fac. double cards 8I,12I,12II,13I,13II,14I,14II, very fine, specialized lot.
2277
o
Facit double cards 15‐18,22,29. Lot 5 complete cards + 4 split cards, either first cards or reply part. 3 with extra frankings. 10 cards sent abroad.
750
2278
o
Facit double cards 16,17,21,30. The first one with extra 5a sent to Germany.
400
21 better cards li
2000
2000
(F 3670+?)
800
300
(F 3700)
750
2279
o
Fac.17. 8a double card with extra 3a Chr.IX sent to AUSTRIA, very fine.
200
2280
o
Fac.19 reply card with extra 2x1eyr sent to Denmark from "Isafjördur 1.IX 13". Genuine family correspondence.
300
2281
o
Fac. 22a. 10a double card part one sent to Denmark via Norway with violet "Paquebot" and cancelled at "Bergen 28 VI 12". Regular correspondence.
300
2282
**
Fac. 30. 5/8a Chr.IX. Stated Ringström 48II, very fine.
2283
**
Fac.31. 5/8a two kings. Two different types according to Ringström plus one variety. (F 3300+)
All very fine.
900
2284
**
do. Two different types, thin and thick accent on ‐. Very fine.
600
2285
o
Fac.39. 15a Chr.X single card with extra 1e+4a franking sent to Germany from "Isafjördur. Regular correspondence. Beautiful 3‐colour franking.
(F 1900)
(F 2200+)
500
300
2286
Complete letter with full contents dated 25.11.1872 sent to the clerical head at Reykjavik cathedral, "Domkirkjuprosti Hallgrim Sveinssyni" with a proposal for an election to the board of a township in the countryside. R!
1000
2287
Envelope sent to the USA 1941 with boxed "Marine's Mail CG 1st Marbrig Provisional" (RR!) + date cancel "First Marine Brigade...Oct.24 P.M. 1941".
1000
2288
3 covers to England 1944/45 marked "on active service", 2 with "R.A.F. Censor" mark and one from FPO 306 with boxed censor mark.
2289
V‐Mail service.. Lot 7 very fine covers with contents sent to the USA between 29.Dec.1943/31.March 1944. from APO 610
2290
72(117) 50a single as correct postage on registered cover to Denmark, transit mark "Edinburgh" on back. The envelope slightly cut at left.
350
2291
83/123(104+124x2+129+160+168) Very fine and correct air mail postage on inland cover from "Reykjavik 29 VIII 28" to Isafirdi.
300
2292
83+125‐28+131(173‐76+179+184) Fine, somewhat large registered cover to NORWAY from "Fáskrúdsfjördur 28.6.1930". Unusual.
250
2293
88x5+92+94(130X5+136+139) Very fine registered cover from "Reykjavik 28 II 28" to AUSTRIA. Arrival marks on back.
250
2294
90+123‐24(133+160‐61) Very fine registered cover from "Reykjavik 9VIII29"to England via Germany/"Mit Luftpost befördert Hamburg 1".
700
2295
99+115+118(128+169+172) Very nice registered cover to Germany with 50a+10a views+5a Chr.X. Sealed by the postmaster at Reykjavik!
300
2296
99+123‐24(128+160‐61) Air mails 1928/29+5a extra as correct postage on a very fine commercial cover to Holland 1930. Very unusual.
750
2297
123x3(160x3) First flight cover from "Husavik 3 VII 29" to Seydisfjördur. Arrival mark "Seydisfjördur" on back.
400
2298
125+127‐28(173+175‐76) Correct postage 3a+7a+10a Alltinget on commercial cover to Norway 1930. Arrival mark on back.
250
2299
125+128+131(173+176+179) 3 Alltinget values on very fine cover to the USA 1930 with transit and arrival marks on back.
150
300
1500
2300
125x3+140(173x3+188) Fine, philatelic printed matter envelope with both the "Pingvellir" cancels "...26 VI 30".
150
2301
126+128(174+176) 5a+10a Alltinget on front of viewcard to ITALY 1930.
200
2302
126+128‐30+135+137(174+176‐78+183+185) Decorative high value franking Alltinget on registered postcard to England from "Reykjavik 3 XII 30". Arrival mark on front. Although much overfranked, very unusual
2303
126+129+132‐34+140(174+177+180‐82+188) Various Alltinget as correct 135a registered air mail postage to the USA 1930. Many cancels on back.
2304
127(175) 7a Alltinget single on "Prentad Mál" envelope ("window") with machine cancel "Reykjavik 16 II 30". Rare usage.
2305
128+134‐35(176+182‐83) All 3 with full lower margin with imprint "fecit 1929" on very fine registered cover to Austria from "Reykjavik 31 VII 30". Very unusal cover, although philatelic.
500
2306
128+140(176+188) 10a+10a triangel as correct postage on very fine commercial cover with both "Pingvellir" cancels "..25 Vi 30".
250
2307
129‐30(177‐78) 15a+20a Alltinget as correct postage on very fine cover to AUSTRIA. Machine cancel "Reykjavik 14.I.30".
200
2308
147‐48(162‐63) 30a+1kr correct postage on registered viewcard showing Graf Zeppelin over Reykjavik 1930, sent from "Reykjavik 30 VI 31" to Germany with green Zeppelin cachet, transit and arrival marks. Very fine and unusual
1000
2309
do. Same franking on plain card sent registered to Germany. The reg.label has an extra horizontal perf. line through the label!
800
2310
147‐49(162‐64) Zeppelin complete set on registered cover to Germany with green cachet "Luftschiff Graf Zeppelin Islandfahrt 1931".
1000
2311
148(163) 1kr single on plain card with green Zeppelin cachet sent to Switzerland.
350
2312
do(163v) Variety "bulge on 1" on postc. from "Reykjavik 30 VI 31" to Germany. VF.
500
2313
do. 1kr Zepplin on very fine viewcard with Zeppelin cachet 1931.
300
2314
151(195) Very fine ship letter to Norway with "Paquebot" cancel and on arrival in Norway machine cancel "Bergen 3 VI 35 + slogan.
2315
174+177A+181(153+206C1+210) Correct postage on unusal registered cover to Switzerland 1938. Fine commercial cover.
2316
190‐92(218‐20) Complete set on very fine registered cover to Chechoslov. from "Akureyri 25.6.37" with oval "Postmeistarinn P=ststofan Akureyri" on back. Receipt refused ! ‐ returned to Akureyri.
2317
230(233) Envelope sent from "Reykjavik 10 II 44" to Norwegian leutenant at P.O.Box 251 in London. British censor mark on front and Norwegian "(Norwegian ) Army Field Post Office 2‐Mar 1944" on back. Unusual.
2318
Lot 8 covers, 3 postcards and 5 postal stationary cards. Several fine and interesting incl. censor mail, paquebot etc. Some interesting but with quality detractions like Zeppelin cover with all 3 values/tiny age spots, unusual PS cards used but incomplete postage.
1000
300
(BID)
(BID)
0
0
250
(BID)
0
400
1300
2319
2320
US‐frank. Coll. of 39 old view‐cards + 1 costume, several coloured cards and many even from smaller places!
1000
Lot 24 covers from APO 610 and one from APO 880, all sent to the USA with "Base examiner" censor marks, mainly franked with US stamps, 3 marked "free" but postally cancelled.
750
FINLAND.
2321
o
1(1I) 5k 1856. Broad margined copy with pen cancellation, trace of horizontal crease touching the oval at top. Acceptable copy
(F 12000)
1500
2322
**‐*
1‐10(1E1‐10E) Complete set of reprints 1892/93, all ** except for 5K *.
(F 2525)
500
2323
o
2(2) 10k 1856. Pen cancel + faint cds. Small rebacked thin.
(F 4500)
500
2324
o
do. Nice‐looking with boxed "Wiborg". Horizontal crease.
(F 7000)
500
2325
o
3‐4(3‐4) 5k‐10k 1860. Both perforations. The C2 both very fine, C1 5k with small tone (F 2500)
spots and 10k ‐1 perf. Cat.value for C2 only...
600
2326
o/
do. 5k‐10k with C1 perf. Fine to very fine, 10k on piece.
(F 1250)
300
2327
o
3A,4A,8C(3C1,4C1,8C3) 3 fine copies with complete perforations (one perf.tip repaired) and manuscript signatures/pen cancellations.
(F 2550)
500
2328
o
5aB(5V1C2) 5p 1866. Complete perfs., superb "Ekenäs", tiny break in one perf.tip, (F 2700+)
hardly of importance.
2329
*
5aC(5v1C3) Some perf. tips cut otherwise fine mint.
(F 3000)
300
2330
o
do(5v2C2) PAIR with blue "Kronoborg", average perforations.
(F 1000+)
300
2331
(**)
5C(5v3C3) Ordinary paper, very fresh, very nicely regummed.
(F * 3300)
500
2332
*(*)
6C(6v1C3) 8p 1866. Fine mint with full gum. Off centre.
(F 2700)
300
2333
o
8B(8v1C2) 20p 1866. Very fine, pen cancelled.
150
2334
o
9B(9v1C2) 40p 1866. Very fine, nearly superb "Fredrikshamn".
300
2335
o
9C(9v3C3) Fine copy with part of Swedish boxed "Stockholm"
(LIEB)
500
2336
*
do(9v1C3) Off centre, 1 short perf.
(F 4500)
400
2337
o
do. SUPERB blue "Wiborg", very fine.
2338
o
10C(10C3) 1Mk 1866. Off centre, fair/fine copy with pen cancellation and just one broken corner perf.
2339
o
do(10C3v2) Variety "Mapka". Perf tips at right cut by scissors, otherwise clean copy. (F 2500)
2340
o
11(11) 32p 1875, Copenhagen prtg. Blue, upright "Björneborg".
(F 4000)
1000
2341
*‐**
12/46(12L,13L**,20b**,34**,35/46 lacking 2k,14k) Fine/very fine.
(F 5900+)
1000
2342
*
13S‐19S,17SB(13S‐19S,17LC) 6 items perf.11 and 5x25p perf.12,5. Very fine to fine (F 19250+)
and average/17S&19S with heavy hinges
1000
300
1000
500
2500
2343
o
14S‐Sb(14Sa‐Sd) 5 different 8p. No faults, fine to average cancels.
2344
o
14S(14Sa) 8p light bluish green in a re‐united pair (hinged together) with a very fine (F 1300+)
blue "Åbo". Superb‐looking "pair".
300
2345
o
19S(19S) 1Mk perf.11. Off centre otherwise fine.
(F 1200)
200
2346
**
20,22(F20,22) 5pf,20p 1885, both in very fine blocks of 4, NH.
(F 3500)
700
2347
o
F22 etc. 4 singles and 7 pairs with SHIP CANCELS.
2348
o
25(25) 5Mk 1895. No faults, cancelled "Gamlakarleby 30.11.87"
(F 3500)
1200
2349
*
26(26) 10Mk 1885. Very fine, very fresh colour.
(F 4500)
1800
2350
*(*)
31(31v) 25p 1895. Very fine IMPERFORATED pair with variety.
(F 1800)
400
2351
o
32‐34(32‐34) 1Mk‐10Mk 1890. All fine cds.
(F 1430)
200
2352
o
33‐34(33‐34a) 5Mk‐10Mk 1890. 10Mk part of "Jyväskylä".
(F 1500)
350
2353
o
35‐45(35‐45) 1k‐1Rbl 1891, mainly fine.
(F 2330)
300
2354
*
45‐46(45‐46) 1Rbl‐3,50Rbl., both fine mint.
(F 3100)
700
2355
**
47(47) 7 Rbl. 1891. Light gum cracking, fine never hinged.
(F 3300)
1000
2356
**
do. Very fine, never hinged. Hinge in sheet margin.
(F 3300)
750
2357
*
do. Fine unused, no faults.
(F 1800)
400
2358
o
54(54) 10Mk 1901. Well centered, fine used.
(F 2600)
600
2359
*
do. Off centre, otherwise fine mint.
(F 2400)
500
2360
o
54,60,66(54,60‐61) The 3 different 10Mk black, no faults, part cancels.
(F 4650)
900
2361
o‐*
60(60a‐b) 10 Mk. 1903. Very fine used and fine mint, different shades.
(F 1800)
450
2362
o
66(61) 10Mk 1915. Very fine cds copy.
(F 1600)
400
2363
o
124Bx(122) 25Mk wmk. swastika. Fine used, cancel dated 1927.
(F 2700)
800
2364
*
162,167(160I,165) Zeppelin 1930, very fine. Additionally the 10Mk type I unoverprinted showing the correct basic stamp for the Zeppelin overpr.
(F 1400)
400
2365
**
167(165) Zeppelin 1930. Very fine NH, (hinge mark in margin.).
(F 1600)
400
2366
**
168‐72,175,178,Autopak.1‐5(166‐170,173,176,BF1‐5) Very fine lot.
(F 1505)
300
2367
**
170,276.314(170,273,311) All in compl. sheets of 100.
(F 3700)
200
Samlinger (Collections).
(F 3650)
600
400
25000
2368
o‐*‐**
EXTENSIVE COLL.1856‐2006 in 2 albums, mostly overcompl. + some Karjala&Inkeri. 53 serpentines roulettes/3x1mk, mixed to very fine, mostly nice looking. Coat‐of‐
arms 1875‐85 heavily specialized with around 500 items with 3x5Mk,3x10Mk,21x1Mk incl. the very rare perf.11x12,5 and a wide range of shades and cancels and several good combined perfo‐ rations. Also later coat‐of‐
arms heavily specialized,1891 complete and a couple of hundred items of Russian stamps with Finnish cancels incl. top values. This needs viewing by a specialist.
2369
o
Coll.1856‐2006 practically compl., nearly all fine/very fine used incl. blocks and booklet panes, bus parcel stamps, Eastern Karelia. Lacking no.1,10Mk 1885 and 3R50k. Zeppelin stamp probably being a forgery. Additionally some Aunus to 1Mk,Karelia set **, Inkeri lacking only 5Mk‐10Mk./a few *. 12 serpentine roul. inkl. 4 * reprints, 32p 1875 thin/not valued, 16 coat‐of‐arms perf.12 incl.3x8p shades All in all a very good collection
7000
2370
o‐*
Coll.1856‐1955 in album. 10k trace of crease, 10 serpentine roulettes/ mainly average, 14 different coat‐of‐arms pre 1885, 1891 compl., 2x10mk black and later nearly compl. until 1950, a few * here and there
6000
2371
o
Coll.1860‐1978. 16 serpentine roul./fine to average/mixed, (1Mk very nicely rep.perfs), 34 coat‐of‐arms 1875‐85 incl.3x8p,10p perf.11, 1891 compl. 3x10Mk black, later practically compl., nearly all used
6000
2372
o
Coll. 1856‐1999 in 2 Lighthouse hingeless albums, from 1889 onwards complete (25mk Saarinen with wmks.not valued) + the first bus parcel set. 10k 1856 oval touched, 8 different serpentine roul. unusually well perforated, 22 coat‐of‐arms pre 1885 incl. 13xperf.11 with 3x8p, 1890 to 10mk, 1891 complete, all 3 10Mk black. Generally fine collection
6000
2373
o‐**‐*
Coll.1860‐2008 in 3 very thick stock‐books. 6 serpentine roulettes/fair to average, 9 coat‐of‐arms pre 1885 incl. fine 8p. Later basic ranges up to 1Rbl 1891, Saarinen partly both o/** specialized in watermarks etc., from 1928‐2000 practically complete both ** and fine used, some very few * in the early period (Zeppelin forgery). Very high cat.value, ideal for expansion
4500
2374
**‐*
Coll.1875/1990 in Lighthouse hingeless album, from 1918 nearly complete never hinged incl. Zeppelin. Lacking some paper varieties 1960/70s and a handful of * in the early part. The period 1875/1917 mainly * with some ** in between and a few cheap used ones 1900/1915. The rare 10Mk 1885 is unused without gum,25p 1879,25p 1889,5Mk 1890 all **. Also Autopaketti compl. **, Itä‐Karjala compl.**. 2Mk‐25Mk Carelia Aunus to 1Mk etc
4500
2375
o‐**‐*
Nearly all used coll. 1856‐1990, from 1910 practically compl.+some extra except for Zeppelin issue. 10k 1856 round cut, 8 serpentine roulettes, coat‐of‐ arms from 1875 duplicated to 1Mk lilac (4), 1891 with 7Rbl used,2x10Mk black/both are 1901!. Also bus parcel stamps compl., Itä‐Karjala etc
4000
2376
o‐*
Nearly all used coll. 1856‐1957, en face nearly compl. Nos.1‐2 are cut out from envelopes, better coat‐of‐arms pre 1875, 1890 with 2x10Mk used, 1891 compl. used (3,50Rbl def.), 2 diff.10Mk. black, Wasa with 5Mk pair+ single used, later compl. nearly all cds incl. Zeppelin and bus parcel stamps
4000
2377
**
Coll. 1901/1999 in DAVO album + stock‐book with 42 booklets and blocks and a wide range of fine duplicates back to 1930s. 51 items pre 1927. From 1927 onwards with a very high degree of completeness incl. Zeppelin and all Red Cross/Anti Tub. sets, blocks&min sheets. Very fine coll. to expand
4000
2378
o
Stockbook with hundreds of coat‐of‐arms 1875‐1900 + around 300 Russian stamps with Finnish cancellations. (Around 40 serpentine roulettes in mixed quality/not valued). We counted around 80x10p brown!, 135x25 red, 15x32p, 8x1Mk lilac. A variety of cancellations can be found. Needs viewing!
3500
2379
o‐**‐*
Coll. 1860‐1990 in DAVO album. 8 different serpentine roul., fair to mixed, coat‐of‐
arms incl. 5Mk 1885, 1890 to 10Mk, 1891 to 1Rbl, 10Mk black, from 1917 onwards nearly complete incl. fine Zeppelin cds.
3250
2380
**
Lot 10 official year packs 1981/90 + 6 Aaland 1984/91 + 7 Iceland. Also 304 Finland blocks of 4 + 30 bl.of. 4 from Aaland + a few Faeroer, all **. Additionally some other European stamps of little value (3 stock books).
3000
2381
o
Coll. 1860‐1999 in DAVO album + a wide range of duplicates incl. many blocks etc. in (25000+)
stock‐book. 10k,8p,20p serpentine roul./fine, 2p perf.11 and a few more,1k‐50k 1891,10Mk black, from 1930 nearly complete incl.. blocks and booklet panes, all fine cds. Very clean lot. Stated AFA value
3000
2382
o‐**‐*
Mainly used coll. 1856‐1989 in DAVO album. 8 differ. serpentine roul‐/mainly average, 14 coat‐of‐arms pre 1889, 1891 to 1Rbl., Saarinen compl. incl. some wmk.var. (25Mk with posthorn/see photo), later practically complete except for Zeppelin, after 1980 only **. Also bus parcels compl., Karjala ** corner marg.
3000
2383
**
Coll.1889‐1976 in Lighthouse hingeless album in box. 1929‐76 en face practically complete **, some bus parcel stamps, Itä‐Karjala compl., one set Inkeri ** compl. Pre 1929 mixed **/*. 1889 20p,5Mk **, 1891 to 1Rbl mainly *, Saarinen well filled.
2500
2384
o‐*‐**
Coll. 1866‐1994 in binder, from 1890 onwards with a high degree of completeness except for the top values, commemoratives probably compl., (self drawn leaves), also a 1922 Karelia set * and some Aunus.
2000
2385
o‐*‐**
Coll. starting with a fine 32p 1875 perf.14x13,5 and ending 2005. Nicely mounted on self‐drawn leaves in 2 albums. 5xperf.11 incl. 2p,8p used, later general coll. with a very well filled section of commemoratives, mainly used.
2000
2386
o‐*‐**
Nearly all used coll. 1872‐1990s in a Schaubek album, from 1930 nearly complete fine cds. incl. Zeppelin on a piece. Some Aunus/Inkeri/Karelia, North Ingermanland */**/o incl. better values.
2000
2387
o‐*‐**
BOX with 5 stock‐books/binders. Enormous quantity of stamps 1885‐1930s plus ranges up to modern. Should be interesting for specialist!
2000
2388
o‐BS‐B
Stock‐book with 167 serpentine roulettes, from very mixed to fine, many on pieces. The book also contains a very fine modern section 1985‐97 + Aaland.
2000
2389
o‐**‐*‐B
BOX with several part collections/accumulations 1860s to modern incl. nice selections of commemoratives/Red Cross sets, duplications 1870s‐ 1880s and more than 100 covers&cards/a large part sent to Germany.
2000
2390
o‐**‐*
Nearly all used general coll. 1860‐1999 in DAVO album + packs of leaves compl. until 2011. 5k‐10k 1860 fair/fine + 4 later serpentines/average‐mixed, 22 coat‐of‐arms 1875/85 incl. fine 8p, later general ranges, from 1930‐83 nearly complete. Additionally stock‐book+loose sheets etc.
2000
2391
o‐*‐**
Coll.1856‐1991 in KA‐BE album. Some better coat‐of‐arms 1875/85 (10Mk with thin spot). From 1930 onwards nearly complete mainly used.
1500
2392
o‐**‐*
Coll.1866‐2003 in Lighthouse album in box. Fairly well filled general coll., just a few *. Very good ranges of commemoratives and fine bus parcel sets.
1250
2393
o‐*‐**
Coll.1860‐1982 in Lighthouse album, 1918‐69 nearly complete. 7 serpen‐ tine roulettes to 1Mk/average‐mixed, from 1875 well filled basic coll. up to medium priced items.
1200
2394
o
Coll.1866‐1980s on leaves. 5 serpentine roul., better coat‐of‐arms incl. fine 8p, 5Mk‐
10Mk 1890, fair ranges of commemoratives from 1930 onwards.
1200
2395
o
Very thick stock‐book with heavy duplications 1890s to modern. INSPECT!
1000
2396
**
Overcompl. coll. of slot machine booklets from HA1‐23, in total 73 booklets, apparently all different/different numbers in the margins etc.
1000
2397
o‐*
Coll.1866‐1979 on leaves, nice general ranges of mainly fine used charity sets 1930s to 70s. At the back there is a useful selection of England King Edward to 2s6d and some others.
900
2398
o/BS
Lot 23 serpentine roulettes (8x20p,14x40p), several fine copies!
800
2399
**‐o
Lot on 134 Hawid cards in binder, 1920s‐70s incl. a little from the Baltic countries. Sets and singles up to medium priced items. Very nice lot.
750
2400
**‐o‐*
Coll. 1930s‐85 + Aaland ** 1984‐97 compl. General collection, some parts fairly well filled.
600
2401
**
Christmas labels. Collection stated to contain 1912‐41 complete + various up to 1981 in small stock‐book. Very fine lot.
500
2402
**
Coll. 1911/78, mainly after 1940s, all never hinged.
2403
o
Small coll. mainly 1930‐79 in DAVO album, a few back to 1875. Nice ranges of commemoratives incl. better Red Cross sets.
(F 5300)
500
250
BREV (COVERS).
2404
Fac.8C3. 20p 1866 on small, nice envelope tied by boxed "ANK"‐cancel and with ditto side cancel. Average perforations.
250
2405
Fac.R7. Russian 10k blue on envelope sent to EGYPT with arrival mark "Alexandria...12.2.15", sent from "Ekenäs...". Rare destination!
200
2406
F58Ix2+59 on Russian postal stationary 20k envelope (Fac.RRF4A) sent as insured letter from "Korsnäs 24 II 06", line cancel "W‐RDE". Very fine.
250
2407
F192x2+193+194x2+182 on a very fine Zeppelin cover (Sieger 299B) from the 4th South America flight 1935 sent registered from "Viipuri 15.V.35" addressed to Albert Thasler, who was a member of the crew!! Must be rare
3000
2408
Around 90 covers, 60 mainly old view‐cards, 110 greetings cards and 24 old postal stationaries + a few stamps 1891. One cover with Fac.8, 16 censor covers WWI/WWII, much period 1910/50s. Needs viewing.
1500
2409
Lot 11 nice covers 1893/1909, one with an interesting multiple franking but one 2p with a hidden fault. Some cancels like "Kiikka","Tistenjoki","‐etsä" may be of interest. Clean lot.
250
2410
Very fine FDC album with around 130 modern covers and postcards sent to Norway, all nicely franked, several blocks and booklet panes.
200
Helpost (Postal Stationary). LaPe no 8. Violet postal stationary without value imprint! ‐ not listed in the catalogue.
500
2411
**
2412
o
Lot 15 old postal stationary cards from 2xdifferent 8p green and 2x10p lilac.
200
2413
o
Aunus. 1‐6(1‐6) 5p‐1Mk cds. 50p not counted, cancellation dubious.
(F 2340)
500
2414
*
1‐10(1‐10) 5p‐10Mk complete. 50p not counted/forged overprint. The rest very fine mint. Extension for certificate granted. Very late lot
(F 14100)
4500
2415
o
KARELEN (Karelia). 1‐15(1‐15) Complete set with dated cancels from "Uhtua 3 II 22", which is one of the acknowleged dates. Fine and very rare cds. set
(F 12500)
4000
2416
*
do(1C1‐15C1) Complete set, all are the C1 perforation.
(F 2300)
500
2417
*
do. Complete set with 5p and 2Mk in the rarer perforation.
(F 2000)
450
2418
**
ÅLAND (AALAND ISLANDS). Coll.1984‐2002 mostly overcompl. incl. some blocks of 4 extra etc, housed in a very fine SAFE dual album.
600
2419
**
Coll. 1984‐2004, stated nominal (FIM 612,‐) on stock cards.
300
NORDEN (NORDIC COUNTRIES, MIXED LOTS).
2420
o‐*‐**
IS‐GR‐DWI. Coll. classic to 1961 in old Aros‐album. Iceland kings 1904/11 compl./high values "Tollur", Alltinget incl. air mails compl. * and later nearly compl. Greenland with 15 mainly different parcel post and American set used ("Danmark Befriet" with thins). DWI classics mixed,later mainly compl.
6500
2421
o‐*‐**
DK‐GR‐FR‐DVI‐IS‐FIN. Collection 1851 to modern in Schaubek album. Well filled and very fine section after 1940s from all countries, nearly all used/cds. The classic parts more mixed but with fine copies in between and several better mid period items, like DK 2x5kr GPO etc
6000
2422
o‐**‐*
S‐FIN. Stock‐book from classic to modern. (6sk banco def.) Coat‐of‐ arms and ovals, much duplication, Congress with SUPERB 5kr!, some ** booklets from 1950s onwards. Finland from 1870s incl. better values 1891 duplicated to 1Rbl used, many commemoratives.
2750
2423
o‐*
N‐S‐DK‐FIN‐IS. 4 approval booklets, some picked but still a lot of better items starting with Norway no.1. Mainly older material,‐ Sweden with many Congress/UPU. Non‐Scandinavian vendor,‐ used Yvert.
2200
2424
B‐**
S‐DK‐FIN‐"all world". BOX with 11 albums filled with Swedish special cancels 1930 onwards, various DK‐FI etc. year packs 1970s‐80s and some "all world covers" 1850s to modern.
1750
2425
**
Nordic countr. Binder with around 180 mainly different modern booklets, much weight on Finland and Norway, but all the other Nordic countries are represented. Very high nominal value! ‐ needs viewing.
1500
2426
**‐o‐*
S‐DK‐FIN‐N. Lot in 11 stock books,‐ a vast number of stamps for the general collector. Much ** Sweden/high cat.value/nominal value. Inspect!
1300
2427
o‐**‐*
DK‐GR‐FR‐IS‐S‐N. Denmark from classics to semi modern, used, other areas more modern o/**. Additionally a section of Lundy and Herm Island **/*(*). Up to medium priced, mainly fine/VF, classic DK mixed.
1200
2428
o‐*‐**
S‐IS‐FIN‐DK‐N. Two albums with general collections, main value in Sweden, some slightly better Iceland. Much in very mixed quality not valued.
1200
2429
**
S‐DK‐FR‐GR. Lot various booklets, all different. Nominal value SEK 1100,‐ + DKK 1259,‐ Additionally a few Aaland booklets cto.
1000
2430
o‐*‐**
S‐DK‐FR‐IS‐FIN‐AX. Duplicates in 5 stock‐books, old to modern. A wide range of commemoratives,‐ much Sweden‐Finland with Aaland, and DK with Faeroer. A little Iceland. Inspect!
900
2431
o
DK‐S‐FIN‐IS 3 small collections 1860s to 1970s/mainly pre 1945, basis for expanison, various up to medium priced items.
750
2432
o
S‐DK‐IS‐GR‐FR. 9 stock books with duplicates, mainly Sweden (6) all periods. One strongly misperf. 3ö lion and some medium priced older ones. Large quantities up to modern.
700
2433
o‐**‐*
S‐FIN‐IS. Lot in envelopes + tiny stock‐book, mainly **/o. Better Sweden from Congress/UPU and ** 1930s/40s.
600
2434
COV.
FIN‐AX‐DK‐FR‐GR‐IS Aaland more than 100 very fine modern covers, Iceland 6 covers 1935/75, Greenland 60 covers to N‐S, Faeroes 20 covers with Danish stamps + 65 with Faeroe stamps, Finland 20 modern covers from tiny places? + one censor cover 1915. Seems interesting!
500
2435
o‐*
N‐S‐DK‐FIN‐IS. Old Stender album with a sparse collection.
500
2436
o
S‐FIN. General coll./stock classic to modern in stock‐book. Classics in mixed quality. General ranges all periods.
400
2437
o
S‐N‐FIN‐IS. Thick stock‐book (48p) with a basic range from classics to fairly modern. Mixed quality,‐ needs viewing/careful sorting.
350
2438
FDC‐FFC‐B N‐S‐DK‐GR. More than 100 mainly FDCs, some Norwegian FFCs and and covers, 1950s‐60s. Sweden 1950s, the rest 1950s/60s.
300
2439
o
S‐DK‐. Small stock‐book with various duplications from coat‐of‐arms onwards, Denmark with 100 bicoloured duplicated and later on.
250
2440
COV.
S‐DK‐FI‐D. Lot 60 covers/cards 1891‐1960, main value in Sweden with many covers from "Hålland" 1907. Some mixed quality.
(BID)
0
Numbers at left are from the Danish AFA‐catalogue, and so are catalogue values M = MICHEL, Yv = YVERT, SG = STANLEY GIBBONS, Z = ZUMSTEIN, S = SCOTT.
ALBANIA.
2441
o
M8. 2Pia 1913. Fine copy, extension for expertization granted.
(EUR 450)
500
2442
*
M67‐75. Overprint set 1920 compl., mint, hinged.
(** EUR 1100)
800
2443
*‐o
Lot 1913‐40 on stock page. Noticed M67‐72,74 *, some overpr.1922. Stated
(EUR 1000)
600
AUSTRIA (ÖSTERREICH ‐ ØSTERRIKE).
2444
o
M11I/203I. Lot 7 used items+ a fine * Mi.542 (+3 faulty items) 3kr black with parts of 2 cancels. Mi.5X is plate I with variety "coloured dot in R".
2445
*
Raketenflugpost, 3Gr,10Gr,1Sch, fine mint. "Flugspende"+sign. on back.
(BID)
2446
*
Newspaper stamps (Zeitungsmarken). 6(M17) 1.05 kr lilac. Light gum crease not visible on front, signed "Matl BPP". Fresh and very nice.
(EUR 900)
Collections
400
0
600
2447
o
EXTENSIVE COLL. 1850‐2001 in 4 albums, most parts overcompl. incl. Lomb.&Ven.,Levante (rare 2So used not valued),Crete,Bosnia&Herzeg. and various field posts incl. Serbia 1914 set compl. 1850 with 24 imperfs.and L&V with 22 imperfs/shades and papers, 1867&1883 specialized incl. many shades (6x25kr fine prtg.used!). All commemorative sets incl. some perf.var., Wipa **/* both papers, Dollfuss used (split perfs.), RARE Levante 4kr news‐ paper stamps/small margins A valuable collection ‐ must be seen
17500
2448
o‐*‐**
EXTENSIVE COLL. 1850‐1987 in 2 albums. Except for some P.Dues and officials the collection is en face practically overcomplete with all the important sets, 1910 jubilee */o, Rotary with special cancels, FIS cds.,WIPA on both papers, Dollfuss *. Mainly used coll. with some */** sets mainly pre 1945. 1pf‐80pf Graz overprints are with dated cancels "Graz 16.6.45". At the back there are sections of L.&Venice,Crete,Levante, various field post areas and Bosnia&Herzegovina, these sections with some items lacking
10000
2449
o‐*‐**
Coll.1850‐1984 in 2 albums, starting with 23 imperfs. 1850 incl.L&V, superb to mixed/mainly fine‐VF, later. 15 items 1858 both types incl. L&V, from 1860 mainly complete except for the Renner blocks, but most comme‐ morative sets are *. 1867 with 3x50kr. FIS **+cover, M333U‐39U ** and from 1965‐84 compl. **. Low estimate due to * material
8000
2450
o‐*‐**
EXTENSIVE duplications 1850‐1990s in 6 stock‐books, 3 very thick. 1850 with more than 50 imperfs.+35 imperf. L&V, 1867 to 50kr, 1883 to 3x50kr, all lower values partly heavily duplicated, 1908 with 25x5kr +2x10kr, even better commemoratives, Graz overprints to 5Kr */expertized + a few used ones, later partly overcompl.. Some "back of the book" incl. 17xDonau Dampfschiff‐Ges./1 genuine 1B, the rest probably reprints. Must present possibilities for a specialist,‐ even though some mixed classics. Also similiar sections of field post, Levante etc. Needs viewing
4000
2451
o‐*
Nearly all used coll.1850‐2000, from 1945 in 2 fine Schaubek albums, the early period in a stock book. 1850‐1947 in the lower price ranges practically complete, incl. the first imperf.set. From 1947 onwards practically complete except for the air mails and a couple of other sets, very fine, cds. Nice coll.
2500
2452
o
Coll. 1850/1983 in Schaubek album, from 1945 practically complete fine used incl. all air mails but lacking one set 1949 and a couple of others. Very fine 0,6kr newspaper stamps, 2 different 50kr 1867, 11 items 1910 to 60h and otherwise well filled general coll. Ideal basis for expansion.
2000
2453
o‐*‐**
General coll. from 1kr‐2kr 1850 until 1990. Basic coll. until 1945, later seems to be well filled with a great variety of commemoratives, nearly all fine used.
1000
2454
o‐*
Coll.1850/1920s on stock‐sheets incl. Levante, Field Post and P.Dues. General ranges (EUR 2340)
incl. medium priced, some mixed classic. Stated cat.value
1000
2455
o‐**
Stock‐book with various fine used and some ** after 1945 with main value around 1950,‐ noticed 3s air mail 1953 fine used. Also some classic items.
750
2456
o
Coll. 1867/1980s, from 1960‐74 complete on Lindner leaves, the rest on stock sheets. Nearly all fine used,‐ base for expansion.
650
2457
o‐**‐*
General coll. classic to 1990 in stock‐book, practically all used. The main value is from around 1950 onwards with a wide variety of commemoratives.
500
2458
COV.
Austrian 1881 5kr parcel card from "Triest" to Prussia with violet sticker "Vom Auslande über Dresden‐Neust.7....Nachnahme...". In Magdeburg another violet sticker about customs procedures was added.
400
2459
COV.
M39II. 15kr 1867 fine engr. in PAIR on envelope to BERMUDA via London. Fairly nice cover,‐ must be a very unusual destination!
500
2460
COV.
M131. 60h in strip of 3 on 10h parcel card sent to NORWAY 1906 with customs declaration. Triangular "Kristiania Pakkepost" on front.
200
2461
COV.
M468+471+Germany M382 as combined franking on very fine Zeppelin flight card from "Innsbruck 1 VII 30" via "Friedrichshafen 16.7.30" with cachet "Luftschiff Graf Zeppelin Nordland‐Fahrten 1930" dropped at "Bergen 16VII30" and returned to "Innsbruck 20VII30" via "München 19.7.30". Only 117 covers flown,‐ this one with comb.franking UNREGISTERED accord.to vendor
2462
o
Lombardy‐Venetia. 1(M1) 5c deep orange. So‐called "backed" middle according to small certificate Ferchenbauer. Very fine.
2463
o
Austr.‐Hungarian Field post. M25D 5k with the rare perf. 12,5x11,5 fine cds. No faults.
3500
350
(EUR 400)
500
(AFA 4000)
800
BELGIUM.
2464
o
34(M34Ab) 5Fr 1878. Roller cancellation otherwise fine.
2465
(*)‐*
M107‐109. Red Cross 1912. Lot 14 colour proofs, essays ? , missing or misplaced red cross etc.
500
Collections.
2466
o‐*‐**
Nearly compl. coll.1849‐1995 in 4 albums incl. various railway stamps etc. 12 different imperfs./the rare 40c with partly small but clear margins, 5Fr with small thin spot/nice‐looking, Red.Cross set 1918 not valued because of perf. faults on top values, 1924 expo block, Orval 1929 compl.*, all blocks/the early ones with an extra cut out used, Orval 1932 compl.** and RARE overprint set with faint hinge marks, Orval 1933 *(*). Up to 1950s mixed */o/**, from 1960 onwards practically compl ** Some good ** blocks Valuable collection
12000
2467
o‐*‐**
Stock 1849‐1960s in 4 thick/very thick stock‐books. We counted around 250 imperfs, probably around 2000 items pre 1895 and later partly heavy duplications, 1910‐11 sets overcompl./duplicated, 1912 with 5x5Fr o/**. The classic part in mixed quality with fair/fine in between, 2x5Fr with minor faults. May contain cancels and varieties ? ‐ needs a specialist.
7000
2468
o‐*‐**
Coll.1849‐1966 in 2 Lighthouse albums. 11 imperfs/average, later in periods well filled general coll. with several good sets 1920s/30s some *, later with various blocks from Mi. Bl.5 onwards. After 1960 mixed o/**.
2500
2469
o‐**‐*
Coll.1849‐1997 incl. early Belg. Congo in 3 stock‐books+1 album. Very fine red brown no.1 and fairly well filled onwards/general coll. mainly used. Some modern ** and a some * medium period. Belgian Congo from the beginning.
2000
2470
o‐**‐*
3 very fine Lighthouse albums 1849‐1985 with a fairly well filled general coll. all periods up to medium priced charity sets. Fine base for expansion.
1750
2471
**
Coll. 1959‐80 practically complete in Lighthouse hingeless album. VF.
1200
2472
o‐**‐*
Coll. railway stamps from 1879 onwards nearly compl. except for the 1915 set, newspaper stamps 1928 compl. *, officals etc. in album Additionally a stock‐book with 28 ** modern blocks and more than 100 stamps **.
BULGARIA.
800
2473
o‐*‐**
Coll.1879‐1992 in 4 stock‐books. High degree of completeness, also P.Dues specialized from no.1. 50/1Fr thin otherwise mainly clean/fine coll, mainly used, some * mid period. Additionally hundreds of duplicates from 1879 onwards in 4 stock‐books/binders. Enormous cat.value
2474
o‐*
Lot classic to 1930s on stock‐card. 1879/81 in mixed quality. Stated cat.val.
4000
(EUR 1200)
400
CZECHOSLOVAKIA ‐ CZECH REPUBLIC. (TSJEKKIA).
2475
PC
M134 on col. view‐card written by a member of the DSAP in the Chech Rep. with special commemorative cachet 1921.
300
2476
COV.
M427+430 in strip of 3 on fine registered cover with provisional cancel "Brestany 10.9.45". Arrival mark in "Praha" on back.
300
2477
o‐B
Specialized coll. 1918‐39 very nicely written up in 3 thick binders + one extra binder with 16 commemorative sheets with stamps with special cancels. Additionally a Chech. specialized catalogue and around 120 loose covers & cards. The mounted coll. contains around 300 covers&cards etc. It starts with Chech.cancels on Austrian parcel card cuttings, Hradschin specialized incl. better postal stationaries (P2,P5,P20 in 2 versions), proofs etc., tete‐beche pairs,RP1,all air mails and good 1920s sets/many expertized, Sokol with many PS cards, both Hymn blocks very fine+various extras on covers+reprint sheets, sections of 1918 locals, scouts stamps incl.1a+b on same cover,32 provisional "Franko" labels/many used incl. part newspapers, 10x"Vzorec", extensive section of P.Dues, fi l i
d
h l INSPECT
7500
2478
o‐*‐**
Accumulation 1918 to modern in 4 stock‐books + 1 binder. Large quantity from the early years and well distributed. One binder contains around 240 blocks/MS incl. 2xBl.7,5xBl.12,Bl.13 both **/o,5xBl.16A‐B,9xBl.18A‐B etc.
2500
2479
o‐**‐*
Coll.1918‐92, up to 1965 in Schaubek album, nearly compl. incl. blocks (no hymn bl.) lacking some rare overprints 1919. From 1945 incl. sets with tabs. Mainly used until 1960, later mainly **. The period 1966‐90 is housed in a thick stock‐book, 1990‐92 in a Chech special album. Very fine collection.
2000
2480
o
Coll.1945‐61 very nicely written up in 2 Schaubek binders. Fine used coll., early issues with side‐labels and incl. all the good blocks. Bl.17 is type II !!
800
2481
o‐*
Well filled coll. 1918‐71, many parts compl., mainly fine used. Hradschin with numerous different perforations, early air mails etc.
750
ENGLAND.
2482
o
1,11B(SG1‐2,34/35) 2x1d black/one intense black/both close to one side touched + one fine, lightly used 2d 1855.
2483
o
1(SG2) 1d black. (Pl.1b noted on back). Very fine with black MC.
(£ 275)
750
2484
o
do. Fine used with crisp, red Maltese Cross cancel.
(£ 275)
600
2485
o
1,3(SG2,7) So called "matched pair" from pl.2, lettering "II". The 1d red partly close at right/superb MC, 1d black fine used.
(£ 550)
800
2486
o
do(SG2,7) So called matched pair from pl. 9, lettering DD + an extra 1d red on white (£ 625)
paper stated to be pl.9/same lettering. 1d black nearly close at bottom.
800
2487
o
2(SG5) 2d blue, 1840. 3 good margins, small to close at left.
800
500
(£ 675)
3500
2488
o
SG8/12. Around 550 items 1d imperf.1841 in stock‐book. A great variety of shades, cancels ?. Much mixed quality, fine/very fine in between. Needs sorting by a specialist
2489
o
36(SG48) 1/2d 1870. Complete set of plate numbers except for pl.9 but with a distinct pl.8 + a pair with inverted watermark! Generally good cond
(£ 732+)
1250
2490
o
7(SG54) 1s embossed. Fair/fine copy, not cut into.
(£ 750)
1000
2491
o
do. Acceptable copy, 2 good, 2 close margins.
(£ 750)
600
2492
o
32(SG112) 10d 1867, red‐brown. Nice copy without faults.
(£ 300)
600
2493
o
35(SG127) 5s 1874 pl.2. Small break in corner perf., fair copy.
(£ 1100)
1000
2494
o
do(SG127 pl.1) Off centre, average used without defects.
(£ 600)
900
2495
o
do. Light soiling, no hidden faults, duplex cancel.
(£ 600)
500
2496
o
58,62(SG168a,169) 2d‐5d 1881/81. Very fine to SUPERB cds.
(£ 200+)
500
2497
o
82‐84(SG178/83) 2s6d,5s,10s 1883/84. No faults, fair to fine used
(£ 815)
1300
2498
o
do. Similiar lot, 5s with one perf.tip slightly short, fair/fine set.
(£ 815)
1100
2499
*(*)
76(SG191) 3d 1883. Next to never hinged!
(£ 220)
500
2500
o
77(SG192) 4d dull green 1884. No faults, correct colour.
(£ 185)
300
2501
o
79(SG194) 6d dull green, 1884. Fine colour, lightly cds copy.
(£ 200)
500
2502
o
99(SG212) £1 green, QV. Fair copy without faults, parts of cds.
(£ 700)
1500
2503
**
SG219. 1d King Edward. 4 panes of 6 stamps each in a booklet stated to be booklet no.1. Front cover broken back/slipped from staples.
2504
*
144(SG417) 10s Seahorse. Small hinge mark, fine mint copy.
(£ 375)
900
2505
*‐**
160‐61(SG430‐31) Wembley 1924 exhib. set in blocks of 4.
(£ 100)
220
2506
o
168(SG438) £1 black. Very fine, lightly cds
(£ 550)
1500
2507
o
Official stamps. 41,70(SG O.4,O.37.) 6d "I.R.Offical" and 1d "O.W.Official", both fine (£ 270)
cds.
600
2508
o
23(SG O62) 9d QV No faults, needs a certificate,‐ extension granted
(£ 10000)
2509
o
32‐33 (SG O.67‐68) 9d‐1s Govt.Parcels. Both fairly lightly used, fine.
(£ 300)
1000
1500
600
Collections & lots.
2510
o‐**‐*
ENORMOUS COLLECTION 1840‐2000 in 3 Lighthouse albums, the classic period mostly on self‐drawn leaves. The coll. starts with 17x1d black and a total of 350 Queen Victoria pre 1887 + a complete set of 1d red plates from pl.71‐225 (ex.77). The £1 1882 on blued paper is a perfin. Later QV 1887 ‐1900 to 1s * overcomplete + 128 used items in shades. King Edward to 1s * + 342 used ones mounted according to shades. King George V extensively specialized, 22 Seahorses 1913/18 to £1, 63 different QV/KE officials. Later very well filled general coll. The quality varies from mixed to superb, 10s‐£values mainly average, but for the rest much fine to superb cds! MUST BE VIEWED BY A SPECIALST!
50000
2511
o
Stock 1840 to King Edward 1902/10 in 3 stock‐books. A fantastic number of items,‐ probably more than 5000, but much in mixed/very mixed quality. However fine to very fine and sound average may be picked all through. We counted 38x5s QV 1867/74 of which around 5 pl.2 !! average without defects. This needs careful sorting by a specialist !
12000
2512
o‐**‐*
Stock 1910 to modern in 10 partly very thick stock‐books. Thousands and thousands of stamps well spread over the whole period up to high values. We counted around 120x2s6d seahorses 1918 and 17x5s and 5x10s seahorses from the same issue, even some fine cds! Needs sorting by a specialist
5000
2513
o
Stockbook with around 800 King Edward from 2 1/2d‐5s, fairly large proportion of circular cancellations, various shades. Average to fine. The catalogue value will probably exceed £ 20000,
5000
2514
o
Lot in stock‐book,‐ around 350 QV pre 1887 from 1858 onwards + some hundreds (£ 20000+)
of QV/KE 1887/1913 and various later until 1940s. Much mixed to average quality, fine in between. Late lot,‐ stated cat.value.......
5000
2515
o
Partly heavily duplicated lot 1840s to modern in stock‐book. Around 160 QV pre 1887, values to 5s, later QV‐KE duplicated, 5 early seahorses incl. 10s, later duplications incl. high values. Technically mainly clean, mainly average cancellations, noticed one numeral in MC (not valued). Stated value.
2516
o
Coll.1875‐1929 in old note book. 8x2 1/2d 1875 incl. pl1‐2(2)/two stated on "bluish paper". (Pl.2 very rare/£ 1500,‐) Some fine to very fine used
4000
2517
o
Stock‐book with around 750 QV after 1880&KE, from average to quite a good proportion of circular cancellations. Needs examination by specialist. We noticed 11x5d indigo and 14x2d1880. Many low values with superb cancellations. The cat.value exceeds probably £ 7500,‐
3500
2518
o‐**‐*
Coll. 1840s‐2004 in 2 very thick stock‐books. Sparse before 1887, later very well filled except for the early high values, from QE partly both **/o and from 1965‐99 practically compl. used and to a great extent also **. 1930s‐50s incl. wmk.varieties, graphite lines etc. Very good base for expansion.
3000
2519
o‐*‐**
Nearly all used coll. 1840‐1994 in DAVO album. 58QV pre 1887, much mixed quality, some average to fine in between, the rare 5s.pl.2 1874 is slightly reperfed at left. 1884 to 10s, after 1937 nearly complete.
3000
2520
o
General coll. 1840‐1990 + a little Gibraltar in stock‐book. Around 85 QV pre 1887, mainly mixed to average/duplicated, QV‐KE to 5s, 5 early seahorses to 10s, fine to average, 5 later seahorses, later well filled.
2500
2521
o‐*‐**
Nearly all used duplications 1840/1980s in stock‐book. Around 80 QV pre 1887/much mixed quality, values to 5s, KE&KG duplicated, seahorses duplicated incl. 3x5s 1918, very fine cds SG O67! and also a fair 6d.
2000
2522
o
Coll. in thick stock binder. 2x1s "Govt.parcels"/average cancels, fine 10s and some other QV pre 1887. Later general coll. until 1980 incl. 3 seahorses.
1750
2523
o‐**‐*
Duplicated lot 1849 to modern in 3 partly very thick stock‐books. The classic period in mixed quality/needs viewing. Large number og QV/KE, 22 early seahorses, later high values duplicated. Some modern **. Late lot.
1500
2524
**
Coll./accumulation very modern sets/booklets etc in small stock‐book.
(EUR 6/8000)
(Nom.£ 260)
4000
1200
2525
o‐**
General coll. classic to 2000 in 2 Lighthouse hingeless albums (+ normal leaves until 2006). Sparse pre 1920s, fine section of Queen Elizabeth commemoratives. Mainly used collection.
1000
2526
o‐**
General coll. 1840s to 2000 with a very well filled section after 1950s with a wealth of commemorative sets, mainly used. Some better QV/KE.
750
2527
o
Old approval booklet with a.o. 24 QV pre 1887, KE to 2s6d, early seahorses and various else. Some average quality, some fair/fine.
750
2528
o‐**‐*
Nearly all used basic coll. in DAVO album, starting with 71x1d red plate numbers from 73/198. The rest of QV mainly mixed. Section of semi modern to modern commemoratives etc.
750
2529
o
General coll. from 1880s to modern commemoratives in album + 1 binder starting with around 40 diff. plates of 1d red and a dozen + other QV pre 1887 plus later ranges to modern commemoratives in binder.
700
2530
o
Very thick stock‐book with main weight 1840s‐1920 with some strongly duplicated issues. QV/KE needs sorting by a specialist. Mixed quality.
500
2531
o
Lot 16 QV;‐ 1d black to 1882, mainly average cancels+1 set QE castles.
400
2532
o‐**
Queen Elizabeth 1969‐95. Very specialized lot in one album+one thick stock‐book, showing ** combination strips and o/** phospor varieites.
400
2533
o
Small lot classic items incl. 2x1d black. Mixed/very mixed quality, for studies?
(BID)
0
Covers.
2534
Mulready lettersheet, "Postage One Penny", with preprinted contents, never posted. Excellent front side, small damages on back.
2535
Mulready lettersheet, "Postage Two Pence", excellent, unused.
2536
SG49 pl.20 !+167 in pair as unusual combination on entire to Norway 1880. Closed tear in one 1d, however SG49 pl.20 is very unusual on cover.
250
2537
SG72. 1s 1856 on very nice cover to GREECE. Numeral cancel "12" and "Aus England per Aachen" on front and "London My 24 61" on back.
700
2538
SG97. 6d 1865 on very fine entire to PORTUGAL from "Glasgow SP 11 68" Transit cancels on front&back and arrival mark "Lisboa.." on back.
600
200
2539
PC
Lot 60 old view‐cards from London, much sent to Sweden.(1905/1930s)
2540
PC
Lot 11 old view‐cards, 3 from Skye and the rest from Scotland (Alloa area).
500
1000
(BID)
0
ESTONIA (ESTLAND).
2541
o‐**‐*‐B
Good coll.1918‐40 with many extra duplicates. 28xnos.1‐4 incl. M5c‐d, Red cross&1922 imperfs. duplicated, 7x air mail tete‐beche blocks incl. some signed "Eichental" (+ some forgeries), many good ** sets incl. charity sets/often duplicated with used, Vl.1‐2**, Bl.2&4 cds etc.
3500
2542
o‐*‐**
Nice coll.1918‐40 on stock‐sheets incl. 3 blocks **/* The main part is used with mint in between. Incl. Red Cross, all imperfs.1922, all air mails/1923 imperf. t‐b.blocks, "Aita" set o/* perf., M61 in vertical pair imperf.horizontally most commemorative/charity sets etc. A couple of minor quality comments.
1750
2543
*‐o‐**
En face nearly compl. collection until 1940 incl. all air mail and 3 "Aita" overpr. Some blocks not valued/stained margins/stamps fine. M2A is ** and shows a white line flaw on the front,
1500
2544
o‐*‐B
En face overcompl. coll. 1918‐40 incl. air mails and a rare perf. tete‐beche block of M44A. Mi.45B is the rare type II. Additionally 5 cards.
1500
2545
o‐*
Estonia‐Fiume. Small coll. 1918 onwards,‐ not valued. Please inspect.
350
2546
PC
Lot 18 view‐cards, all sent to NORWAY 1930s, very fine.
350
ESTONIA‐LATVIA‐LITHUANIA
2547
o‐*‐**‐B
Accumulation on stock sheets etc., 1918‐40 incl. around 20 covers/cards plus a small part Iceland/unusual "I Gildi". We noticed Latvia Bl.2 fine cds, much Lithuania, very little Estonia. Needs viewing!
900
2548
o‐*‐B
Coll. from all 3 states 1918‐40 in stock‐book, incl. 15 covers/view‐cards. Late delivery, not valued.
500
2549
**
Very fine coll. Estonia 1991‐94, Latvia 1991‐96, Lithuania 1990‐92 in album.
400
2550
o‐*‐**
Duplications all areas pre 1940 in 2 stock‐books (+ some Ukrainia). Some better, used sets from Estonia noticed. Needs inspection.
350
FIUME.
2551
o‐*
Duplicated lot 1918‐24 incl. 1921 "Governo.." overpr. duplicated to 10L and "Constituente.." set complete * + a very misplaced ovepr., later to "Arbe"..
500
FRANCE (FRANKRIKE).
2552
o
5(M5a) 40c 1849. Broad‐margined PAIR, trace of crease in u.r.corner, PC "1533". The pair is stuck to a torn/soiled cover to GB,‐not valued as cov.
1000
2553
o
32(M32) 5Fr Napoleon. Very beautiful copy with a hardly detectable trace of ironed (EUR 1000)
out, small crease.
1000
2554
**‐*
65a(M65II) 40c Pax in a fine block of 4 with margin, lower pair **.
(Yv.EUR 610+)
1000
2555
**
74/175(M72,80/217) Lot 23 very fine never hinged mainly "semeuse", one interpanneaux pair and one vertical pair with advert. labels.
(EUR 250+)
400
2556
o‐*
121‐28(M128‐135) War charity 1916/19. Fine complete set
(EUR 2300)
4000
2557
o‐*
137‐44(M144‐151) War charity 1922. Complete set, 5Fr *.
(Ca.EUR 200)
350
2558
*(*)
145(M152) Bordeaux Congress. Very fine, tiny trace of hingemark.
(* Yv.EUR 460)
800
2559
**
169,231(M187,237) The first one in a complete, very fine booklet, the second one as a complete booklet pane.
2560
**
198(M Bl.1) Paris exhibition 1925. Never hinged block, minor gum wrinkles in the upper part, stamps superb **
(EUR 3000)
2000
2561
*(*)
208(M199) 55c/60c precancelled. Very fine. Priced as *(*) in Yvert.
(EUR 150)
300
2562
o
211‐214(M211‐214) War charity 1926/27. Fine used set.
(EUR 130)
200
2563
o
215‐16(M218‐19) 5Fr‐10Fr from the Strasbourg block as singles, very fine used with nearly full expo. cancels
(EUR 500)
1000
400
2564
o‐*
222/257(M226/266) 5 complete war charity sets, 3 values are *.
(ca.EUR 550)
750
2565
o
232(M239) Le Havre Expo. Excellent copy with nearly full cancellation
(EUR 600)
1200
2566
**
339‐42(M Bl.3) PEXIP. Fine never hinged block.
(EUR 600)
1000
2567
o
do. Small thin in one corner, fine block.
(EUR 350)
400
2568
*
Mi. VIa‐f (Yv.701A‐F) De Gaulle government issue 1942, very fine mint.
(* Yv.EUR 425)
600
2569
**
952‐55(M840‐43) Complete sheet in very fine condition.
(EUR 170)
250
2570
**
Local issues. Aveyron. Yv.2‐8. 60c‐3Fr, very fine **.
(Yv.Eur 1200)
1750
2571
COV.
As above.Two registered covers from "Decazeville Aveyron 28.8.44" with Yv.6 in strip of 3 on one cover and Yv.2 in block of 4+Yv.4+5 on another one. 1x60c with corner defect. Rare covers
(Yv. EUR 1326+)
1500
Collections & lots.
2572
o‐**‐*
Mainly overcompl. coll. 1849/1989 in 3 albums, lacking a couple of blocks and the rarest air mails, but with all charity sets, postage dues mainly over‐ compl. in fine condition, French colonies general issues nearly compl. The 1923 exhib. stamp is BPP expertized. Pax compl. with all types I+II. 7xCeres 1849 (2x15c with faults),4x10c 1852, 1Fr Napoleon thinned, 3x5Fr very nice but 2 with usual tiny thins, 33 imperf. Bordeaux issues incl. 20c t1 and many shades, possibly rare ones. A valuable collection that needs inspection
25000
2573
o‐**‐*
Coll.1849‐2005 in 5 thick stock‐books + 1 binder with around 50 booklets. 6xCeres incl. fine 40c, 1Fr very nice looking/faint thin, 27 imperf. Napoleon. The coll. seems overcompl. up to the price range around EUR 200/300 incl a number of air mail high values and nearly all war charity sets compl. except for the rarest 1917/18 set. Many better sets like early famous Frenchmen sets duplicated (up to 4 sets). Also Red Cross booklets from 1957 onwards, philatec sheet, a large number of blocks&booklets (high nominal after 2000), section of "Colis Postaux" and several imperf.P.Dues and black P.Dues incl.5Fr, precancels from 1920 onwards very well filled etc. Mainly used collection,‐ needs careful inspection/calculation
12000
2574
o‐**
Coll.1849‐1994 in 3 Lighthouse hingeless albums, practically complete up to the price range around EUR 100,‐, nearly all fine cds.,a few modern blocks/booklet panes and Red Cross booklets etc. are **. The 1Fr Napoleon has an ironed out vertical crease/nicely presentable rarity, 5Fr with usual tiny imperfections. 8xBordeaux imperfs./mixed quality/not valued, later very clean coll. in generally very fine quality! Incl. most early charity sets, a good range of pre‐cancels, air mails lacking only the top rarities
8000
2575
o‐*‐**
Enormous stock in 3 thick books, starting with 115xCeres 1849 incl. 18x40c and 4x1fr,2x15c but much mixed/very mixed quality with fine to acceptable in between. Furthermore 600/700 imperf. Napoleon, some hundreds of perf. Napoleon (1x5Fr), around 120 imperf. Bordeaux/much miched quality. Several hundreds of Pax and Ceres 1871/72. The stock goes on into fairly modern. This needs careful sorting/examination by a specialist
7500
2576
o‐*‐**
General coll. 1849‐1978 in album. Well filled except for the more expensive ones. Classics partly mixed, incl. 40c Ceres, 5fr Napoleon/nice looking. Very well filled sections of commemoratives up to modern.
2000
2577
**
(EUR 1328)
Excellent lot mainly 1947‐55 +a PEXIP centre block with imprints.Only better sets/items like Famous Frenchmen 1954‐55, 500Fr‐1000Fr. air mails 1954, 1000Fr air mail 1949 etc. Citex in a strip of 3 **/o with 2 different cancels.
1750
2578
o‐*‐**
General coll. 1849‐1982 in Schaubek album. 22 Ceres/Napoleon pre 1870, mixed to fine, later fairly well filled with a wide range of commemoratives.
1500
2579
o‐*‐**
General coll. 1850s‐2006 in 3 Lighthouse albums, mainly used. Some nice cds. famous Frenchmen sets noticed, Red.Cross 1918 used etc.
1000
2580
o‐*‐**
Collection/accumulation in small stock‐book/on album pages/stock pages mainly 1850s‐1930s. Noticed 5Fr Px * and other better priced items, good ranges 1930s.
1000
2581
o‐*
Coll. 1853‐1954 in old album + supplementary material on stock sheets in binder from imperf. Napoleon to 1980s, mainly used. Nice pre‐cancels!
1000
2582
o‐*‐**
General coll.1849‐1970s. Rare Ceres 1849 but poor quality, later classics mixed with some better in between, Pax incl. fine better ones. General ranges all periods/mixed to fine, some ** in between.
750
2583
**‐o‐*
Basic coll. 1853‐1970 in album + stock‐book with nice ranges of mainly **/some used semi modern to modern commemoratives.
600
2584
o‐*‐**
Thick stock‐book 1849 to modern incl. some colonies/occup.areas. Large quantity of stamps even pre 1900 but much mixed quality. A couple of rare unused seen but no gum. Needs careful sorting!
500
Covers.
2585
M9 very fine single franking on envelope (PC "818") and M28 single (GC "212" "Après le Départ" and M28 pair on registered cover to Italy. VF lot.
250
2586
M35+53+55 on value insured cover 1876. 5 complete seals on back. Nice cancels from "Henin‐Lietard", light soiling in envelope.
300
2587
217‐18(M220‐21) Air mails 1927 on special registered flight card, very fine condition, (EUR 400+)
signed "Roumet".
800
2588
Coll. of 71 old view‐cards, mainly from Paris or Nice (+ 4 other view‐cards)
2589
Lot 7 printed matter wrappers and large cuttings/fronts from heavy printed matter items, all sent to Norway 1909/1920s.
350
Lot 7 old view‐cards/postcards, all picturing North Pole‐related themes.
250
2590
PC
1000
GERMANY (DEUTSCHLAND).
2591
(*)
Bavaria (Bayern). Essays ? in orange red. Small sheet with 6 different values.
300
2592
o‐B
Lot 52 imperfs. and 18 early postal stationaries&covers. Fine to mixed, 5x1kr and 7x9kr green incl.better shades, 4x9kr brown.
600
2593
o
Hamburg. 18(M18) 9 S 1864. Fine copy with certificate G.Lange
(EUR 2600)
3500
2594
o
Hannover. 11(M7a) 1/10Th 1855. 4 margins/not touched, no hidden faults.
(EUR 200)
200
2595
o
Schleswig‐Holstein. 3(3) 4 S 1864. Cds. "Altona", no hidden faults.
(EUR 600)
750
2596
*
Württemberg. 5(M5I) 18Kr 1851. Very nice copy with just a tiny corner crease at upper right, not visible to the eye.
(EUR 1800)
1000
2597
COV.
BOX with an archive of around 400 mainly 3kr covers from various Württem‐ berg issues with much weight on imperf (17 are from Baden). This needs viewing by a specialist
7500
Mixed lots and collections.
2598
o‐*
GERMAN STATES, very extensive coll., seems to be overcomplete except for Saxony no.1, some parts widely overcompl., specialized with numerous shades and various cancels. Many items expertized,some with certificates, some faults and repairs on expensive items, but a wealth of fine material. As an example; Baden overcompl. with 68 items incl.2x18kr used and 2x30kr/the used one with a thin spot. Bremen with 21 items +reprints, some faults but 9 with certificates or with BPP‐signatures. Bavaria with 166 imperfs! Oldenburg overcompl., Württemberg with all 18kr and a nice looking 70kr/closed tear and a wealth of other imperfs /classics THIS COLLECTION MUST BE SEEN
60000
2599
o‐*
Large quantity of classic items old states, starting with around 140 imperf. Baden plus more than 180 perforated Baden, all states represented with partly large quantities. Additionally a couple of hundred German Reich 1872 coat‐of‐ arms. The quality varies from very mixed to very fine, but with potential for a specialist! Some reprints/forgeries spotted but mainly genuine. Up to mainly medium priced items/many heavily duplicated. Needs viewing! Low estimate
12000
2600
o‐*‐**
Coll. German occupations WWI, Danzig,Memel,Saar and some General‐ gouv.&Bohemia&M. in a Schaubek album. Occupation areas 1914/18 well filled incl. some extras like Belgium M25II and a 9th army complete cover. Danzig mainly overcompl. except for the rare air mail set, mainly used/valued as cto, Bl.3 with special cancel, some good ** officials. Memel complete until 1922 mainly cds, later well filled mixed */o. Saar 1920‐34 compl. except for a few officials. 1Mk‐
10Mk with var.signatures, 5Mk "A.Brugger BPP"/one split perf., 10fr Madonna signed "Ney BPP" Good collection with potential
10000
2601
o‐*‐**
Coll. Occupation zones 1945‐49 in a Lighthouse hingeless album. Both allied occupations and Russian zones and Saarland with a very high degree of completeness incl. many good blocks, allied zones Mi.52I/68I and 52II/68II ** signed "Schlegel BPP"+photo certificate. Some extras like French Zone gutter pairs used, Saxony&Thüringen perf.varieties and paper differences, W.Saxony Bl.5 cds, Thüringen Mi.100‐102 cds from block, Bl.2 **/small marginal crease, Bl.3B and 3Byb * Goethe‐Bl ** Saar Bl 1 *(*) Very good collection
8000
2602
o‐*‐**
Coll.1930 to modern, but with the main value in German Reich which is fairly well filled incl. IPOSTA‐bl., Ostropa‐block /very fine, "Nothilfe"‐bl. 1933 and a wide range of commemoratives and other blocks, a little disorderly assembled in a thick stock‐book. Also various zones 1945‐49
5000
2603
o‐*‐**
Coll. from old states to modern BRD/Berlin in 4 thick stock‐books + 1 album. Good section of Saar with a.o.80pf and 10Mk "Sarre" and many even better charity sets/items, some Bavaria, many better charity sets etc 1949 onwards, Berlin red overprints incl. 1Mk‐2Mk fine used and both areas with a high degree of completeness after 1952. Good lot
4500
2604
o‐*‐**
BOX with 14 stock‐books, many very thick, crammed with material from 1870s to 1980s. A vast range of German Reich, strongly duplicated with much useful material and exciting 1880s‐1920s, good Berlin from the start etc. This needs careful sorting by a specialist! Please inspect
4000
2605
o‐*‐**
German Colonies‐WWI occupations‐Saar‐Memel etc. Stock‐book filled with quite a lot of interesting duplications. Much value in colonies incl. fine used high values, some ** better seen. Clean lot
4000
2606
o‐*‐**
BOX with 5 Lighthouse albums 1872‐2010 from G.Reich,BRD,DDR,Berlin. Lighthouse leaves with self‐made pages added. General coll. all periods, many fine used commemoratives. BRD‐Berlin very well filled from the beginning with numerous fine used charity sets, red overpr.to 2Mk, UPU etc
4000
2607
o‐*
Thick stock‐book old German states/German Reich, many parts heavily duplicated. Old states much very mixed/fine in between. G.Reich 1872 withat least 2xMi.21b, 9kr etc. Needs careful sorting!
3500
2608
o‐*‐**
Interesting accumulation in 4 stock‐books 1945‐49 with a vast range of material, much Am.‐Br.Zone/allied occup. with a good range of material. Also some Saar,Danzig,Generalgouv. Some parts heavily duplicated.
3000
2609
o‐*‐**
Coll. old states‐G.Reich‐BRD/Berlin until 1969 in old binder. The old part partly very mixed/fine in between, noticed ** charity sets 1928/29 and some better air mails, some better early BRD. Large quantity of stamps.
2500
2610
o‐*‐B
General coll. from Bavaria to Württemberg with main weight on these two but also basic ranges other states. Mixed quality, some unusual millrod cancels "1","192". Rare 18kr Württemberg but repaired.
2000
2611
o‐*
Mainly used coll. 1872‐1973 with some better charity stamps 1949/50s. Clean base for expansion.
1500
2612
o‐*‐**
Small general coll. 1872/1972 in 2 albums incl. BRD‐Berlin‐DDR. A fantastic cds set Marienkirche "Buderstadt 15.9.41" ("socked on the nose"). Fine section DDR. Classics sparse/mixed.
1000
2613
o‐*‐**
General coll. 1872‐1980 in 2 DAVO albums. Basic ranges well filled. 1872 with 13 items/mixed quality. Some ** German Reich incl. medium priced.
1000
2614
o
Small stock‐book with various old states + 2 envelopes G.Reich&areas. Much mixed quality, some better Baden/Bavaria. Needs inspection.
500
2615
o
7 stock pages crammed with duplicates from various areas from German Reich to DDR. Good/very fine medium‐better priced items in between.
400
2616
o
Two fine Schubek albums covering all German areas up to mid 1960s with some stamps here and there. Inspect.
400
2617
o‐*‐(*)
Lot from classic states to 1945 in stock‐book. Many better G.Reich (*)
300
GERMAN REICH (DEUTSCHES REICH).
2618
o
2‐7,9‐10(M2‐7,9,10) 8 different, fine to very fine used.
(EUR 450)
500
2619
o
18,21(M18,21) Fine used, 2 1/2Gr so‐called "short stamp".
(EUR 112)
150
2620
o
21(M21a) 2 1/2Gr. Superb cds.
(EUR 100+)
250
2621
o‐*
29‐30(M29‐30) 2 1/2 and 9kr new value imprints. Respectively fine used and *, the latter signed "..Engel". Also an extra 2 1/2Gr with plate flaw, fine.
(EUR 210+)
300
2622
**
M64I SP. 2Mk Reichspost overprinted "Specimen". Expertized/signed by Herb.Bloch. Rare item in very fine quality.
(EUR 1200)
3300
2623
o‐*
Mi. I,IV,VI. Semi official air mails 1912, "Gelber Hund" and "E.E.L.P" both used. Very faint off set/ from the brownish cards used for these sendings.
(EUR 2000)
2000
2624
o
M336AP DD. 10Mill./50. OVERPRINT DOUBLE. Expertized Georg Bühler as genuine (LIEB)
without faults. No price for used in Michel
2625
**
354(354) 50Pf charity 1924, fine never hinged.
2626
COV.
M362x2 on postcard cancelled "Friedrichshafen 8.7.30" and side cancel "...Nordlandfahrten"‐cachet in green + "Hammerfest 10VII30 etc. Very fine.
250
2627
COV.
M363x2 Similar card to the one above, tiny soiling.
200
2628
o
421‐23(M423‐24,455) 1Mk‐4Mk Zeppelin, very fine to fine used/1Mk with cds + small parts of machine cancel.
(EUR 155)
220
2629
o
438‐39(M438‐39) Südamerikafahrt. Complete set, very fine
(EUR 800)
1500
2630
**‐*
443‐46(M Bl.1) IPOSTA‐bl., split in the middle, stamps **, block margin repaired. Offered as single ** stamps.
(EUR 440)
600
2631
o
491‐93(M496‐98) Chicagofahrt 1933. 1Mk cds, very fine.
(EUR 1000)
1500
2632
o
494‐502(M499‐507) Wagner 1933. Complete set as cheapest perf. with 3 extra low values perf.14. Mainly fine/very fine used.
(EUR 397)
500
2633
**
571‐74(M Bl.3) OSTROPA. Block with ** stamps/full original gum but the stamps are falling out. Offered as ** single stamps. Mi price is for (*).
2634
**
Mi.609/656. Lot with 14 sets of M609‐15, 16 each of M657‐696, bl.7+8 and some other items from that period. Very fine NH lot
2635
**
616 etc (M Bl.4‐8) Duplicated lot with 10xMünchen Riem, 2xOlympics, 10xBl.6 and (E 2800)
7xBl.8, all never hinged. Additionally 5 blocks incl. Bl.10‐11 not counted/hinged in margins etc./centres OK
2636
o
616/645(M Bl.4,7‐9,11) München Riem + all Hitler blocks, very fine except for the cheap Bl.7 which has a crease.
(EUR 214)
300
2637
o
641,643,645(M Bl.7,9,11) 3 different Hitler blocks, fine used.
(EUR 166)
200
2638
**
643(M Bk.9) "Kulturspende"‐block, very fine, never hinged.
(EUR 320)
400
2639
**
645(M Bl.11) "Reichsparteitag Nürnberg 1937", very fine block.
(EUR 340)
450
2640
(*)
Essays. Private essays von S.von Weech (Espro 109). 4 different colours in vertical gutter pairs. Photo certificate G.Bechtold (BPP). Rare.
2641
*
Semi‐official air mails (Halbamtl.Flugmarken). M7. "Regensburger Fliegertage". Original gum, no faults. Rare
(EUR 1200)
4000
2642
*
M9. Zeppelin day, Düsseldorf. Original gum, very rare item
(EUR 1500)
4700
Collections & lots (Sammlungen).
(EUR 120)
3300
200
500
(EUR 3974)
2000
1500
500
2643
o‐*‐**‐BS Mostly overcompl. coll. except for the rarer blocks, nearly all used. 88 coat‐ of‐
arms 1872 with many shades, cancels and other specialities, even 2x18kr large shield. Mainly clean/nice looking items/a few minor faults seen (27c repaired). 48x2Mk 1875 with all shades and a variety of obliterations. The period 1875/1889 widely specialized in shades, plate flaws, units etc. (hundreds). Germania with 3x5Mk Reichspost and much specialization into shades and printings, 1920 overprints with all types II used and a pair t.I+II of the 20Mk used, (very nice quality!). Infla period used with many extra shades, a few very rare ones are *, M177,179,278I are Infla expertized (used). For the rest practically complete incl. some sidew.watermarks etc. As just a few items here and there have been expertized, the estimate is low! Needs viewing! (2 albums)
25000
2644
**‐o‐*
Coll.1872‐1945 in a Lighthouse hingeless album, from 1933 onwards complete, nearly all ** ! The charity block 1933 with stamps **/faint traces of hinges in block margin. Iposta‐bl. with centre **/closed tear in margin. Mi.482‐95 **, Wagner B‐
perf.**, A‐perf. *(*), Chicagofahrt **, air mails 1934 **/some with horizontal gum rilling, Ostropabl. * with gum/hinge remainders. 1872‐1933 well filled but classic section fine to usual minor faults, fine better items in between and most charity sets complete
15000
2645
o‐*
Coll.1872‐1945 en face nearly compl. except for some Zeppliners and rare blocks, nearly all used. 1872 issues in mixed quality. The Infla period contains nearly 200 items with "Infla Berlin" signatures as genuine cancels, but not the rarest ones (some included but not signed), however many medium priced signed cancels. The imperf. 5Mrd Mk is not signed. From 1923 nearly compl. ranges of commemoratives&charity sets etc. Needs inspection. Only experti‐ zation fees must have exceeded EUR 400 ‐ Stated total "cat value EUR 20655"
7500
2646
**‐o‐*
Coll.1872‐1945 in 2 Lindner T‐albums, from 1930 nearly compl.** except for Wagner and the rarest bl., but incl. all Hitler blocks and Olympic blocks, even some gum rilling varieties! Some Zeppeliners are fine used, all officials **. A couple of * may be found. 9 items 1872 *‐(*) Sparse until 1920, later mainly **
6000
2647
o‐*
Coll.1872‐mainly 1945, little thereafter. 27 coat‐of‐arms 1872/mixed cond. well filled general ranges incl. many commemoratives and blocks, some better air mails, Chicagofahrt compl. and a set of pairs cds. from the rare charity block 1933
5000
2648
**
Excellent lot sets and singles 1927‐45 + some Berlin 1949‐66. Nothing in quantities, (EUR 4500+)
just a few double here and there, will make an excellent base for a collection. The lot is housed on dealer's stock‐cards + 3 special approval booklets for **. It contains numerous better sets up to the price range a couple of hundred Euros
2500
2649
o‐*
General coll. 1872‐1945 in album. The main value is after 1920 with a.o. a very fine Iposta‐block and other blocks, some better air mails etc.
1750
2650
o‐*‐**
Duplicated stock 1870s‐1945 with a wide range of material including officials,‐ some better expertized seen.
1200
2651
*‐**
Coll.1934‐45 in stock‐book, the earliest part mainly *, later **. Stated to catalouge EUR 1200. We calcualated the ** part to be around EUR 500,‐
800
2652
o
Very thick binder+stock book with heavily duplicated material 1875 onwards. Also some se‐tenant pairs/strips from booklets etc. Needs inspection.
500
2653
o
BUNDLES. A couple of hundred bundles (various sizes) 1870s‐1920 in 3 old cigar boxes. Norwegian death estate. Please inspect.
500
2654
o‐*
Lot around 70 items 1894‐1920s on stock‐cards. Nearly all seem to be shades and varieties, for a large part BPP‐expertized. The ones listed in M. counted at EUR 540, but many unlisted + some not expertized.
500
2655
o‐**‐*
2 sheet albums+1 stock‐book. Around 50 sheets or large parts of sheets from Mi.115f to Hitler, mainly Infla. +sth. else + a stock‐book/general lot.
500
2656
o
Small book with duplications of 1‐5Mk values, 2Mk‐3Mk air mail 1934 and buildings 1924 + sth. else. Many fine copies seen! From old estate.
400
2657
BS‐(*) etc Lot 15 large pieces with mostly better stamps 1940/45 with special cancels, one flight card 1912/soiled, a complete (*) set of "Kurland" and 8 semi official air mail stamps + 3 air mail stickers (*).
400
2658
o‐*
Small coll. on leaves 1872‐1930s. Rare used 50Milliarden Mark rouletted!‐ but with fault. General ranges, some medium priced. Inspect.
350
2659
o‐BS‐*
Lot mainly 1880s‐1920 in envelopes/on stock‐cards, many shades noted, may be interesting for specialist! ‐ needs inspection.
300
2660
o‐*
Accumulation/coll. on leaves 1872 to 1930s, better shades 1880s/1900 seen. Needs a specialist. Some mixed quality.
250
(Literature;‐ Some books on Polar themes (German text) can be found under lots 1437‐1442)
Covers (Briefe).
2661
M34+36a in pair on very nice parcel card to Sweden from "Berlin 22.5.77" The 20 pfge is defective, otherwise beautiful card. Transit marks on back.
(BID)
2662
M IV. "Gelber Hund" +5Pf Germania on special card 1912, very fine.
(EUR 280)
500
2663
M. IV "Gelber Hund" on special flight card. Light corner crease in card.
(EUR 280)
350
2664
M379/537 etc. 3 very fine special flights, "Olympiafahrt 1936", "Deutscher Schleuderflug Dampfer Europa‐New York 1931","....Sudetenlandfahrt 1938"
300
2665
M380+393 on first flight cover from "Lübeck Travemünde Flughafen 4.6.28"to "Oslo 5 VI 28" (on back) and readdressed to England "Oslo 11V28".
200
2666
M382 +Scadta 10c on photo card showing LZ127 posted on board "Luftschiff Graf Zeppelin 9.7.1930" sent to Colombia via "Hammerfest 10 VII 30" with green cachet from "Graf Zeppelin Nordlandfahrten 1930" and arrival mark "Cali...19.VIII.30". Stated to be extremely rare
4500
2667
M438. 2Mk "Südamerikafahrt" on very fine zeppelin card "Mit Luftschiff L.Z. 127" + red cachet "....auf seiner Sachsenfahrt..." with postal cancel "Chemnitz Flughafen 16.11.30" and arrival cancel "Friedrichshafen".
750
2668
M455x2 on plain card from "Berlin C 29.8.31" with red "...Anschlussflug zur 1.Südamerikafahrt..." and green cachet from "....1.Südamerikafahrt 1931", sent to England and dropped at "Correiode Praia Cabo Verde 31.Aug.31".
300
2669
M455+575x2 on very fine envelope with blue "Deutsche Luftpost Europa‐ Südamerika...Graf Zeppelin 10.Fahrt 14.8.35" + red cachet.
200
2670
M456‐58. "Polarfahrt 1931". Complete set as singles on 3 differen Zeppelin cards/covers, the 2Mk&4Mk special cachets "Luftschiff Graf Zeppelin Polarfahrt" and side cancels "Brise‐Glace‐Malyguin Arctique 28 VII 31", one sent to the USA, one with "on board" cancellation
0
3000
2671
M516 on plain German postcard from the consentration camp Buchenwald "24.4.40" before the introduction of form letters. Very fine.
300
1000
2672
DK‐frank. Postcard from Denmark with Danish franking sent back to DK via "Lutschiff Hindenburg Olympiafahrt 1936"/reddish violet cachet. Very unusual for this
2673
PS
6pf Hitler postal stationary card sent from the enforced labor camp at "Tauberbischofsheim 5.2.45" to prisoner‐of‐war camp "PV 375‐J‐5118".
300
2674
Large document regarding an ex prisoner from the consentration camp Dachau, "Anmeldung bei der polizeilichen Meldebehörde" "1.6.1945"/ strengthened on the back. Also a censored envelope from "Dachau 5.7.43" and 2 prisoner‐of‐war cards 1946/47 to Schleswig from internees in Dachau.
500
2675
ROCKET MAIL. Lot 6 different rocket mail covers/cards 1934, 2 with printing errors on stamps, 4 are with addtional postage stamps with special cancellations from "Thale Harz". Frankings on front+back. Catalogued and priced at US$ 1360,‐ according to attached note
2000
2676
Lot 12 Hitler portrait cards/propaganda cards, one with Hitler+Mussolini. Also one S.Marino cover with "Führer Dux" propaganda cancel 1938 and 18 other covers+1 card, philatelic field post etc.
1000
2677
Lot 5 different air mail covers to Argentina‐Brasil‐Chile 1933/38, one with M538 single. Additionally 3 more similiar covers but stained etc. Also a reg.cover with M105‐16x12!
750
2678
Lot around 95 covers/cards 1880s‐1948 (6x Bezirk 14 overpr.) Various WWI/WWII censorship (1x"Feldpostprüfstelle"), infla covers incl. a monstrous cover with 170x3000Mk!!/faults. This needs viewing, fine to mixed quality.
750
2679
Lot 2 Zeppelin covers (Sudetenland) + 6 other covers mainly 1940/42 with interesting multiple frankings, a.o.M670x2 registered,M745 on express cover,M748 on registered cover and similiar items.
500
2680
Lot 4 different "Zucker" rocket mail covers 1933, 2 apparently reflown 1960 according to cachets. Addtionally an Italian rocket mail postcard 1934 with 2 large triangular stickers on front&back with special cancels etc.
500
2681
Lot 4 different field post covers etc. 1944/46, one to Sweden with censor label 1945, 1 Russian/stained, one to APO 164 U.S.Army marked "Kriegs‐ gefangenenpost" and "Prisoner discharged/Return to sender" etc.
400
2682
Lot 9 prisoner‐of‐war covers/cards + one viewcard WWI sent as field post from a "Marine‐Heubitz‐Batterie...". 3x"Kriegsgefangenenpost.." sent to South Africa, others to/from Serbia, "Parchim", US Army in France.
350
2683
Lot 7 envelopes with German Reich sets 1943/44 + one piece, all cancelled "Deutsches Dienspostamt Oslo" a,c,d + one piece with the letter "b".
350
2684
4 different prisoner‐of‐war items 1942/48, 3 from German internees in Egypt, Middle East Forces and one 1942 from a Scottish internee in Germany.
300
2685
Lot 27 mainly propaganda related cards WWII or nazi related motives. Some in mixed quality, some very fine.
300
2686
Lot 14 view‐cards/postcards/covers WWI with field post cancels/war related motives (1xWWII). 5 with marine ship mail cancels.
250
GERMAN COLONIES (KOLONIEN & AUSL.POSTÄMTER).
2687
PC
China. M17 on very fine view‐card ("Ketteler Peilo") and Kiautschou M6 on very fine postc.,. both to Germany, the last one cancelled "Deutsche Marine‐ Schiffspost ...39 25/12 01". (+ a ** Kiaoutschou mourning stamp)
200
2688
*
Kiautschou. 17(M17) 5Mk 1901. Fine mint copy, full original gum.
(EUR 250)
400
2689
o
Togo. M2II. 5pf narrow setting. Corner cds,. expertized "Bothe BPP" and "Tust"
(EUR 1100)
1300
2690
BS
M14I PFI. Half penny/3Pf variety small "y". Very fine on piece with photo certificate from Ceremuga
(EUR 900)
1300
2691
*(*)
M18. 10pf 1914, new setting. Very fine copy, hardly visible hinge mark.
(EUR 300)
400
GERMAN PLEBISCIT AREAS (ABSTIMMUNGSGEBIETE).
2692
o‐**‐*
Coll. in KA‐BE hingeless album. Generalgouv./Boh.&Moravia compl., Memel nearly compl., Allenstein and some other areas more sparse. The first B&H‐ set is **/expertized. Memel 1922 "FLUGPOST" overpr.set cds "Klaipeda". The coll. is mainly used/cds/cto?/many rarer ones if genuinely used.
2000
2693
*‐o
Allenstein‐Marienwerder‐Oberschlesien. En face nearly complete coll. incl. Marienwerder M15‐20, the 50pfg expertized twice.
1000
DANZIG.
2694
COV.
M231‐35+German Reich M423+455+Polish and Brasilian frankings on a fantastic Zeppelin cover (Sieg.170B,171Ab,172) carried by 2 different Zeppelin flights starting at "Danzig‐Langfuhr 31.7.32" and with frankings from 4 different countries. Stated to be possibly unique world rarity. Superb item
23000
2695
COV.
M231‐35+203 on special "LUPOSTA" Zeppelin card sent registered with green cachet "Luposta ‐ Danzig 1932....Rückfahrt ab Danzig" and arrival cancel in Friedrichshafen. The card has a light horizontal crease between the stamp rows.
350
2696
COV.
do. Complete set on very fine Zeppelin cover with green cachet "Luposta‐ Danzig 1932/Luftschiff Graf Zeppelin/Rückfahrt ab Danzig."
500
MEMEL.
2697
*
M40IX,95. Both with strongly MISPLACED OVERPRINTS. See photos. The 20Mk is signed "Dr.Petersen BPP".
2698
o‐BS‐**‐* Memel‐Allenstein‐Marienwerder etc. in stock‐book. Interesting ranges of late Memel overprints on pieces, Allenstein with 4 complete sheets ** of Mi.28, Marienwerder with better priced overprints on pieces etc.
2699
o
Specialized lot 17 overprint varieties between M27x/165II. High cat.value!
(LIEB)
1200
1200
700
SAAR.
2700
BS
M7aDD. DOUBLE OVERPRINT. Tied to original piece, signed both by G.Bühler and by "A. Burger BPP"
2701
o
262(M Bl.2). Cancellation shows December 1948/slightly blurred with a faint trace (EUR 2400)
of "soiling" at lower left. No faults, rarely seen as used block
(EUR 1800+)
4000
1500
2702
o‐*
1300
Nearly all used lot on stock sheets with the main value in Saar 1949‐55 with many fine cds. charity sets and others, incl. 1949 and 1951 sets. Additionally some o/* French Zone of little importance. Some slightly better fine used.
GERMAN OCCUP. WWI (Deutsche Besetzungen 1.Weltkr.)
2703
o‐*‐COV‐BS Lithuania (Postgeb.Ob.Ost). M12A on large piece from reg.letter "Grodno 7.11.16"+M9 single on a registered card + one set M1‐12, 10pfg. is expertized 5b (BPP). Also one postcard and one field post card from FP 410 in Austria.
2704
**
Reichenberg‐Maffersdorf. M59 privately perforated, signed "Hörr".
350
(Preis ?)
200
GERMAN OCCUP. WWII (DEUTSCHE BESETZ.2.WELTKRIEG).
2705
Card
Theresienstadt. B&M Mi.90 on postcard with censor signature to Prag.
200
2706
PS
6pg Hitler PS card (small damage at top) sent from the consentration camp "Freiberg (Sachs) 1 24.2.45" to the same address as the above card.Very rare camp/existed only a few weeks. This was where the last remaining prisoners of Theresienstadt were moved before that camp was closed!
400
2707
60pf lilac PS card from the special camp "Sonderlager A/2 D, Bistritz bei Beneschau" "21 XI 44" to Prag. Handstamped instruction "Rückantwort nur/ auf Postkarten in deutscher Sprache." This was a threshold camp for the gas chambers housing Aryans related to Jews/half blood Jews. Vertical crease.
400
2708
Generalgouv. "SS‐Feldpost" in red on fine envel.with mute cancel "5 XI 40 18" with violet cancel "Der Kommandeur...Lublin" and ".. Deutsche Dienstpost Osten"
300
2709
PC
View‐card from the entrance to the consentration camp Auschwitz. Unusual.
400
2710
COV.
Latvia (Lettland). G.Reich M512x2+515x2+523 on registered cover to Austria with handwritten reg.label from "Dzircenis" "18 IV 42" and German censor label.
250
2711
**
Luxemburg. M37. 8+4pf with lower margin with marg.imprint "2" mirrored/inversed.
(BID) 0
2712
o
French Legion. Mi,. Bl.I on an envelope with "Feldpost b 09.5.42".
(EUR 700)
2713
COV.
Field post. Cover with contents from Fp.nr.11373A on Crete, slightly cut at top.
(BID)
1000
0
LOCAL STAMPS (LOKALAUSGABEN).
2714
**
Brac. 1944 island charity. Mi.3. Very fine, never hinged.
2715
**
Fredersdorf. M13a, never hinged. Signed "Sturm" Not priced as **.
2716
**
Saulgau. Mi,. X‐XII. Compl. set never hinged, signed "Carl H.Lange"
2717
**
M XV. 60pfg in block of 4, expertized "Zierer BPP", very fine. Only 4900 copies were overprinted.
(EUR 400)
500
300
(EUR 200)
300
500
ALLIED OCCUPATION (ALLIIERTE BESETZUNG).
2718
o
Baden. 32(M Bl.2II) Red Cross 1949. Very fine block,photo certific. Schlegel
2719
COV.
A.M.G issue (Amerik.&Brit.Zone). M54I/63II etc. Lot 5 regist. express covers with band and net overpr. on cypher stamps, also in combination with normal band&net overpr.
(EUR 1800)
3000
500
2720
**
N‐II/R‐IX (Mi. II/I..IX/II) 3pfg to 80pfg band and net overprints, both lacking 1pfg and 42 pfg, all never hinged and without faults.
2721
*‐o‐**
Coll. all allied zones 1945‐48 in KA‐BE hingeless album with a high degree of completness, lacking only 2 blocks and some Baden/Württemberg items. Band and net overprints on 2pf‐84pf cypher compl. *.
(EUR 1010)
1250
1500
GERMANY (B.R.D.‐ VEST‐TYSKLAND)
2722
1110,1114,1117‐18(M147,150,153‐54) Röntgen,Motor,Jugend, very fine.
(EUR 155)
250
Collections & lots.
2723
**‐o
Coll.1949‐2007 in 3 very thick stock‐books, from 1954‐99 seemingly compl. both ** (EUR 5000)
and fine used. Pre 1954 with various better values incl. ** 2pf‐40pf posthorn and better charity sets and singles. (Some * not counted). We also noticed Mi.129z fine used and some early Heuss booklets.
2500
2724
o
Seemingly compl. coll. 1949‐2006 in a thick binder + some general ranges 1945 onwards. Nearly all cds.
2300
2725
o
En face nearly compl. coll. 1949‐78 in Schubek album, lacking only some cheap items, until 1956 compl.with all the good values, mainly fine cds.
2000
2726
o‐**‐*
Coll. 1949‐95 complete except for sideways wmks., mainly used, 1990‐95 **,later some ** until 2001. 2 Lighthouse hingeless albums. Nearly all cds.
2000
2727
o‐*
Coll.1949‐2006 nearly compl., beautifully mounted in 2 self‐drawn Lighthouse albums. Lacking 7 items pre 1955/a couple of *, the rest fine to superb used.
1500
2728
o‐**‐*
Coll. 1949‐79 incl. several better sets early 1950s **/*/o, from 1956 onwards only fine used coll. incl. 2xBeethovenbl. Stated EURO 1900,‐ Michel 2004.
1000
2729
o‐**
Very thick stock‐book crammed with a vast range of fine used commemora‐ tives 1950s‐2000 + a little ** 1990s. Very well distributed stock in nice quality!
800
2730
o
Lot 42 mainly better stamps 1949‐52 incl. charity high values like Dunant and others (EUR 950)
fine cds., one IFRABA set cds, UPU, youth charity set cds etc.
600
2731
COV.
BOX with approximately 450 covers both BRD&Berlin, starting early 1950s and going on into 1990s, all put aside for some reason, either as registered, value insured or with better stamps or postage rates etc. Some larger size envelopes with mainly good charity stamps or other high value frankings, but we counted around 200 normal size registered or value insured letters! The lot is in very nice quality and presents an excellent stock for retailers
3000
B.R.D. & BERLIN. Collections & mixed lots.
2732
o
Coll. BRD 1949/79 + a thick stockbook with duplications until 2002. Berlin 1949‐1990 on album pages. Good ranges of commemoratives from both areas, some medium/better priced early ones.
1500
2733
COV.
Lot 8 covers 1959/55 from BRD&Berlin to Sweden (1 to DK). One Berlin combination of 6pf red overpr.+24pf+50pf UPU but slightly cut down at top. All others with good charity/air mail frankings etc.
300
BERLIN.
2734
**
Complete coll. 1949‐75 incl. block 1 in Lindner album. 1Mk‐2Mk red over‐ prints are signed "Schlegel BPP" as very fine. Very fine collection
7000
2735
o‐**‐*
Complete coll. 1949‐90 in album, until 1960 mainly used, later mainly ** with a few used. Black overprints until 2Mk used (1xroller cancel), 3Mk‐5Mk **, red overprints all cds, UPU cds. Bl.1 and the charity set are *, the rest of this period practically all used
3000
2736
o‐*‐**
Compl. coll. 1948‐76 in Lighthouse hingeless album. Black overpr. high values are *, red overprints used, block 1 **, the rest mainly used, a few */*
3000
2737
o‐**‐*
Coll. 1948‐90 in a very thick stock‐book, from 1954‐90 practically compl. both ** and (EUR 3400)
fine used. The early period with good values like UPU, Goethe, Philharm., freedom bell sets etc. Some early * not counted.
2500
2738
o‐*‐**
Complete coll. 1949‐73 except for 2Mk&5Mk black overpr. and block 1., in Lindner album. 1‐84pf&red overpr. used, later mixed o/*/**.
1250
2739
o‐**
Stock‐book 1949‐78 with a well distributed stock/coll.partly both **/o.Many better early commemorat. like 30pf Philharm.,freedom bells higher values etc.
500
RUSSIAN ZONE (Sowjet.Zone)
2740
COV.
Mecklenburg‐Vorpommern. M9+16x3 on registered cov. with provisional boxed cancel.from "Postamt Seebad Heringsdorf 1 Feb. 1946"(1x12pf defect.) Unusual?
200
2741
o
Thüringen. M Bl.3Bya. Rare bl.,small pinhole in "F" at top. Very nice looking.
(EUR 2600)
1000
2742
**‐o
West Saxony (West‐Sachsen). Mi.Bl.5y **. Also Thüringen Bl.3Ax very fine cds.
(EUR 280)
400
GERMAN DEMOCR.REP.(D.D.R. ‐ ØST‐TYSKLAND).
2743
**
Practically complete collection incl. all blocks in 4 albums. Two of the Marx blocks are ** and 2‐3 single stamps, the rest **
2500
2744
o‐**‐*
Compl. collection 1949‐90 in 3 thick stock‐books, until 1963 practically all used except for Marx&Engels blocks which are *, Debria very fine special cancel and all other blocks cds. From 1964 onwards compl. **.
2500
2745
*‐**‐o
Practically compl. coll. 1948‐76 */** + some 1977‐86 used in 3 Schaubek hingeless albums. Lacking 2xMarx‐blocks and Engels‐bl. Debria is used and Goethe‐bl. *. Much very lightly hinged/hardly visible hinge marks.
1500
2746
**‐o‐*
Coll.1949‐1990 in 4 very thick stock‐books. Many parts collected both ** and fine cds. No early blocks but including Chinese Friendship both **/o and famous persons 1952/53 **/lacking 16pf. Some early * of little importance.
1300
GREECE (HELLAS).
2747
o‐*‐**
Coll. 1861‐1992 mainly used in 2 albums, starting with rare 10L Paris prtg (pinpoint thin). 28 Large Hermes + a couple of hundred duplicates etc on. stock sheets added/mixed to fine/needs checking. Small Hermes well filled, rare overprints 1900, 1896 with 5Dr fine used (10Dr/faulty), 1901‐06 compl., very well filled until 1945 incl. Italy flight air mails ** and both youth sets 1940 fine used. After 1945 practically complete
7500
2748
o‐*‐**
Lot in 3 stock‐books,(one with a little ** modern). Heavily duplicated Hermes with 145 large Hermes and 185 small Hermes imperf.+74 perforated ones. Later with a complete overprint set 1900 cds and later heavy duplications.
2000
2749
o‐*‐**
Stock‐book+binder with large quantity of stamps, around 175 small Hermes heads/mainly mixed to very mixed. 1940s‐87 duplicated/well filled. Inspect.
2750
o
Ionian Islands. M2. 1p blue, very fine, part of red line cancel, signed "E.Diena".
500
(EUR 250)
400
HUNGARY (UNGARN).
2751
o
M8‐13. 2x2kr,3kr,7x5kr,2x10kr,15kr,2x25kr. Several fine to very fine, the rest average to faulty. One very fine 25kr.
2752
**
M Bl.18B. UPU block 1950 imperforated, very fine.
2753
o‐**‐*
EXTENSIVE and specialized coll. 1871/1998 in 6 albums, most parts en face overcompl. and 1871 with 25 items, both printings to 25K, later with various watermarks and perforations, incl. rare ones like M472xA fine used and all general sets and high values. Most blocks from Mi.Bl.1 cds and a great number of imperf.blocks **/some rare, and several sheetlets ** incl. good ones like M698A‐
B, even loose imperf. stamps/some unlisted like M1449 imperf. with margin, varieties etc. At the end French Occup. nearly compl. Banat,Baranya,Debrecen, all very well filled with a lot of better items, Szeged even with one used and one ** 20f brown "Magyar Kir Posta" (known to exist according to Michel). Some mixed/dubious items not valued but no guarantees
2754
o‐*‐**
En face nearly compl. collection 1871‐1996 in 5 albums, nearly all used, lacking a few blocks but including Bl.1 **,Bl.3 cds,Bl.4 **, 2 brigde blocks and bl.20‐22 *. Also Szeged overprints seemingly compl. and all occupation areas unusally well filled *./nearly complete! 1871 with both printings to 25kr but without the rare 3K, 1888‐1913 with different watermarks, many good commemoratives and high values pre 1945 mainly used
5000
2755
o‐*‐**
Coll.1871‐1971 in 2 albums (one home made), until 1967 in Schaubek album. 29 items 1871/both printings but some with perf.faults. Later very clean and nearly compl. coll., mainly used and many fine cds. sets 1930s. The early part specialized with various wmks. Bl.1‐3 fine cds, 4,12,16 and 22 and some other **, some blocks lacking. An unusually well filled section of occupation areas up to better priced (none expertizxed) mainly *
4000
2756
o‐*
Heavily duplicated stock from 1871 onwards plus other accumulations and part collections in 5 books/binders incl. various occupation areas. The early part seems interesting,‐ possibilities for specialist in wmks.&perforations.
1300
2757
o
Packet with the contents from 4x16 pages stock albums according to the vendor (who apparently wanted to save postage!) Please inspect!
400
2758
o‐*‐**
Coll. around 1900 up to early 1960s on stock‐sheets, mainly used. General coll. incl. (EUR 650)
some slightly better commemoratives and 3 blocks. Stated cat.val.
400
2759
*
Coll. of IMPERF. sets and some singles 1955‐59, altogether 58 sets or some single items/not parts of sets, many not listed as imperf!
350
350
(EUR 600)
1000
12000
IRELAND
2760
o‐*‐**
Coll.1922‐1997 in 2 albums. 49 early overprints incl. 13 values from 2/6d to 10s (4 sets + 1 extra shade) mainly *. Later mainly used but with 2s6d‐10s 1935 **. The modern section with all blocks and largely complete.
2761
o‐*
Duplicated lot in 3 stock‐books 1922 to modern (+1 nearly empty DAVO hingeless album). Fine * 5s and 10s 1922 + other overpr. duplicated.
6000
800
2762
o‐**‐*
Very fine Lighthouse album 1922‐99 with a nice general coll., mainly after 1940 with a nice range of commemoratives and some min.sheets.
750
2763
*‐o‐**
Coll.1922‐1970 on leaves. 53 early overprints incl. 2s6d‐10s and 4 different sets to 1s. Many good commemorative sets, mainly *,a few**/o.
700
ITALY (Kingdom of Italy ‐ Republic of Italy).
2764
o‐*
Coll.1861‐2007 in 3 albums with very high degree of completeness until 1993, later sparse. 1861‐62 mainly reprints/mixed but rare shade10Gr imperf. used and very rare 80c,‐ in our opinion most likely genuinely used (see photo). 5L 1889 with cancel dated 1889. Phil. Congress 1922 is *(*)/hardly visible hinge marks, 5L Manzoni fine * with certificate, practically all commemorative sets compl., some */cheaply estimated or not estimated, but also much fine used. Very good collection with potential
10000
2765
o‐*
Heavily duplic.lot from classics to fairly modern, very well distributed with a large quantity of stamps up to medium/better priced like 100L Romana. Some mixed quality in the older part, but sorting revealed some better values fine copies in between. Needs careful sorting/checking. Enormous cat.value!
2500
2766
o‐B
Coll.1945‐1998 in stock‐book, seemingly with a very high degree of completeness, including early high values like Siena,100L Romana, ERP set, "F.G.51" set and so on.
1500
2767
o‐*
Nearly all used coll. in stock‐book. A few old states, noticed very fine Parma no.1., later from 1863 onwards general coll. with medium to better priced items especially 1920s in between. The coll. ends around the year 2000. Additionally a stock‐book with some San Marino.
1300
2768
o
Coll.classic to modern in stock‐book. Early states mixed with reprints, later fairly well filled general ranges from 1863 onwards incl. better commemora‐ tives 1940s/50s. Also some better 1920s like 5L Franziskus etc. 5l football set 1934. Base for expansion.
1250
2769
o
Very fine lot compl.sets and singles, all cds incl.good ones like 100L Romagna.
1250
2770
o
Stock‐book starting with 40 classic imperfs from the old states, mixed to fine, better Parma and Tuscany. The rest is partly heavily duplicated Italy 1900 to 1970s. Needs inspection.
1000
2771
o‐*
Mainly used coll. 1861‐1930s on stock sheets. 8 imperfs mainly (*), general ranges to 1900. From 1910 with many better commemoratives.
1000
2772
o‐**
Stock‐book with around 1300/1500 fairly modern, mainly commemoratives.
500
2773
o‐?
Heavily duplicated accumulations of used stamps 1900 to modern in stock‐ book. Needs sorting. Not valued.
350
2774
COV
Lot 8 covers&cards mainly 1876/1940s, one from Catania 1939 with Yugosl. navy censor mark (?), one air mail FDC AMG.VG 1946 etc. Nice lot!
300
LATVIA.
2775
**
M223‐227. Rare air mails 1933, very fine
2776
COV
Lot 3 fine registered or express covers to Italy, Sweden, Danzig 1930s.
(EUR 830)
1200
200
2777
COV
M118+131 on very fine first flight cover from "Riga Latvija 7 VI 28" to Leningrad with red Dewitz vign. on back "First Flight 1.Flug Premier Vol der neuen Luftpostlinie Riga‐Leningrad am 7.6.1928". (DLR/ short lived air line, stated to be rare)
1700
2778
*‐**‐o
Nearly compl. coll. until 1940 incl. several good ** sets. The early part is mainly en face collected, later with both perforated and imperf. sets incl. air mails 1931 both perf./imperf., air mails 1932 perf. cds/imperf. *, air charity 1933 both sets fine cds, the rare air triangles 1933 *(*) with photo certificate H.Hofmann (BPP), air charity 1933 cds and imperf. **.
3000
2779
o‐*‐**
Coll.1918‐40 on leaves. The early part specialized with papers, wmks.,and perforation varieties. M65y‐68y compl. cds., the coat‐of‐arms issues and some others are mounted with a great variety of perforations etc (specialized catalogue ?), even commemoratives with both perf.&imperf.sets and many inverted watermarks etc. The "Latvija‐Afrika" incl. complete sheetlets are not valued/probably reprints
3000
LIECHTENSTEIN.
2780
COV.
M108‐113. Overcompl. air mail set on very fine Zeppelin flight cover from "Triesenberg 8 V 31" with cachet "Luftschiff Graf Zeppelin Ostseejahr‐ Rundfahrt 1931", arrival mark "Lübeck Travemünde Flughafen" on back
2500
2781
o
Excellent coll. 1912‐65 in album, until 1960 nearly complete, fine/very fine cds, lacking mainly Bl.1 and 1933 2Fr‐5Fr. Also air mails compl. except for the Zeppelin issue. Also most officials and P.Dues compl. 1912 incl. both papers and the rare ultramarine shade, 1921 with some different perfs. etc
8000
2782
o‐**‐*
Coll.1912‐81 (album until 1990) in hingeless album. Very good start incl. the rare papers/shades, further some better * and 1930 set compl. *. Later sparse until 1964, then compl. until 1981 **.
3000
LITHUANIA (LITAUEN).
2783
**
M429U‐431U. Basketball set IMPERF., never hinged.
(EUR 300)
500
2784
*‐o‐**
Nearly compl. collection until 1940 incl. an extensive section of Middle Lithuania with the rare Mi.4‐11 *. Most commemorative sets incl. the imperf. sets, most charity issues incl. 1926 set ** with M260X+Y,263X+Y. Also some other unusual imperfs. Much lightly hinged, later **, early sets used.
3000
2785
COV.
Lot 17 mainly different covers/cards, some sent to Sweden. One very fine 1864 to Paris with red boxed "Aus Russland"+many other cancels, one rare registered cover from Middle Lithuania 1921 with M16x2+18A+19A.
1500
2786
o‐*
Coll. 1918‐40 on leaves. Very well filled coll., incl. 1926 charity sets *, later fairly complete ranges */o. The good sets 1938/39 are cds.,Bl.1B**.
1200
LUXEMBOURG.
2787
o‐*
Lot 2xno1. and 1xno.2/fine + 5 other classic items (+ 8 others with faults).
2788
o‐*‐**
Mainly used coll. 1852‐2004 in stock‐book. More than 50 imperfs.& rouletted classics but much mixed quality with fine in between. 4c yellow imperf.* and used. 1880s/90s non‐sytematic, 1906 with 2x2 1/2fr‐5Fr cds., 1914 2x5Fr cds. Later with a wide range of complete charity sets, many very fine cds, some */**, some blocks and 1952 exhib.set fine used etc. From 1960s onwards more basic coll. with nice commemoratives
MONACO
400
3750
2789
*‐**
Coll.1885‐1973 in hingeless album + extra stock sheets containing the rare blocks 3A‐B&4A‐B + other blocks. The coll. is nearly complete up to 1965, from 1950s onwards **, earlier mainly */lightly hinged. 1885 to 1Fr, 1891 compl., charity 1919 to 1Fr, 1920 to 1Fr, P.Dues 1904/20 compl., also ** centre blocks of 4 from the rare bl.3‐4 in addition to the complete blocks. Better * sets modestly estimated, after 1940s not estimated
8500
2790
o
Coll.1885‐1966 in album, practically all fine/very fine cds. 1885 values to 75c, 1891 compl., later fairly well filled with up to better/medium priced sets like 1933 buildings, 1940 Red Cross compl., rare air mails 1955 and two centre blocks from Bl.4A‐B, bl.1 and 9xBl.7! etc. Some parts nearly compl.
3250
MONTENEGRO.
2791
o‐*
Small coll. 1874 onwards on stock sheet, incl. M7I used, mainly all different.
400
NETHERLANDS.
2792
o
1‐3(M1‐3) 3 pairs, however, the 15c pair is heavily repaired, cut into and remounted on a new backside etc. 5c and 10c both from upper margin, the 5c pair with a vertical crease between the stamps.
500
Collections & lots.
2793
**‐o
Very fine coll. mainly 1920‐86 in two albums, some earlier incl. a very fine 10Gld 1913 with photo certificate Muis. Very fine ranges 1920s/30s mainly ** incl. Juliana 1924/26 to 5Gld, later with Juliana 1946 ** compl., air mails fine cds. and a wide range/in periods compl. of charity sets all through mainly **/a few fine cds. Also ICJ 1934‐50 compl. o/**
10000
2794
o‐**‐*
Coll.1852‐2003 nearly compl., the classic period of Willem/Wilhelmina partly specialized with many shades. All high values are present but the 10Gld 1905 is a perfin and the 5Gld 1896 has a crayon mark. For the rest very clean and fine coll., from 1960 onwards nearly all **, the rest mainly fine used. The Legion blocks are **. Also officials compl. cds, P.Dues nearly compl. incl. 50c/1Gld, "Postbewijs" compl. fine used etc. Even roll. perforations with a high degree of completeness. Nice collection
10000
2795
(*)
Collection of 239 PROOFS made by the printer's Berger‐Levrault of the 5c and 10c Willem in different shades, on different papers. The coll. includes some strips, pairs, blocks of 4 and larger blocks. Very fine! Unusual offer
9000
2796
o
Practically compl. coll. 1852‐1978 in mostly very clean condition. 10Gld hardly visible small thin otherwise clean and fine early section. Later commemoratives/charity sets nearly all cds. No air mails
8500
2797
**‐*
Practically all ** collection 1923‐2001, numerous good sets from mid 1920s and nearly compl. from 1940 incl.blocks and booklets from Legion blocks (2 sets!) onwards, housed in 3 stock‐books
7500
2798
o
Coll. of 210 different so‐called "kleinrond" cancels. For a large part full, upright to superb cancellations. Due to lack of knowledge the pictured ones may not be the rarest ones
7500
2799
o‐*‐**
En face fairly compl. coll.1851‐1971 on leaves. Some extras like 9 imperfs. and some roller perfs.. P.Dues&officials nearly compl.. The 1/2c 1871 is the rare line perf. but with one round corner, the first 5Gld with SUPERB cds. but average perfs. The large 10Gld has a tiny scratch in one corner. Until 1945 mixed fine used/hinged, later nearly all cds. Clean collection
6500
2800
o
Heavily duplicated stock 1852‐1948 in thick stock‐book. 55 imperf. Willem, mixed to fine, 42x1864 issue, later Willem,coat‐of‐arms,Wilhelmina strongly duplicated/many shades etc. Better, fine commemoratives 1920s. Mixed to fine quality,‐ needs inspection and careful sorting.
2500
2801
o‐**‐*
Stock 1940s to very modern + a section of P.Dues and Dutch colonies in 3 stock‐
books. Well distributed with a large quantiy of stamps and around 110 blocks/MS from Legion blocks to very modern. Also some booklets etc.
2500
2802
o‐*‐**
Coll. 1852‐1940 on stock sheets. Willem incl. very fine 50c 1867 and most others until 1888, some fine, some faults, very nice 22,5c. and fine 1,5c rose, 1,50G nice but ‐1 perf., Wilhelmina 1894/96 to 2,50Gl., fair range of comme‐ morative sets in the period. Stated total EUR.3685,‐
2000
2803
o‐**‐*
Coll. 1852‐1985 in Lighthouse album. Fairly complete up to medium priced items, classics slightly mixed, but a fine 5Gld Wilhelmina 1896 and 2 1/2 gld. The main part of the coll. is used, some ** semi modern/modern.
2000
2804
o‐**
Coll. classic to 1997 in 2 thick stock‐books, mainly used (cds) and after 1920s with a high degree of completeness. The early part well filled basic collection, fine to mixed. A wide range of fine charity sets, also P.Dues and a range of booklets and blocks.
1750
2805
o‐*‐**
Two Lighthouse albums 1852‐2007 with a fairly well filled general collection, nearly all used with quite a lot of fine used commemoratives 1920s‐30s and after 1945. Numerous medium priced/better sets. Nice for expansion.
1500
2806
**‐o
(EUR 994)
Very fine lot compl. sets 1940s/50s + Amphilex sheetlets. Much value in 6 sets Rembrandt + 3x25c extra, 9 sets voor het Kind 1960, 12 Legion sets and some other sets, nearly all **, 4 sets cds incl. CDJ 1940 compl.
1000
2807
**‐o
Binder with around 45 blocks&sheetlets etc., mainly 1990s + various sets back to 1980. Also Belgium 47 blocks incl. Bl.25 ** and Bl.26x2 **.
1000
2808
o‐**‐*
Coll.1864‐1982. General coll. Much weight on commemorative sets incl. many charity issues from the 1950s onwards. Also some better old ones like 50c 1864 and 2 1/2Gld 1913/fine used. Stated cat.value from AFA1995 is 9047,‐ kroner.
1000
2809
o‐*
DAVO‐album until 2003 + complete packs of leaves until 2011. Fine‐very fine nos.1‐
3, some other Willem/Wilhelmina, for the rest mainly sparse coll, + some extra years of leaves + various in envelope/on stock sheets.
750
2810
*‐o
Small lot 27 items, incl. nos.1‐3 used, 1Gld 1896 * + other Willem/ Wilhelmina * and some semi modern.
500
2811
**
Lot 12 different older stamp booklets incl. nos.12A,13A. Very fine.
300
2812
o‐COV
Small coll. of 5 stamps and 3 covers from "Tiel", one fine M2, one cov.1869
(BID)
0
Covers.
2813
Nice cover to NORWAY from "Zandam 10.2.1867" with slightly unusual boxed "fr.Hbg" on front + blue "Svinesund.." transit mark and various marks on back.
2814
M22. Very fine on a nice entire to NORWAY 1883.
2815
M124+148 on first flight cover to DANZIG from the "Hague Peace Con‐ ference 17.1.1930"/special cancel with arrival mark "Consulat der Neder‐ landen te Danzig". Only 25 items exist ! ‐ according to specialist literature
300
(BID)
0
1750
2816
M175+213+228 on very fine special Zeppelin card from "s'Gravenhage ...1931" via "Friedrichshafen 3.5.31" with cachet "....Pommernfahrt 1931" sent to INDIA to the rocket pioneer Stephen H. Smith who signed the card on the back. Stated "only 2 known!"
4250
2817
M214 on 3c PS card from "Amsterdam‐Centraal Station 7 XI....1930" sent via first flight DO‐X Amsterdam‐Lisbon with return mark "..27.Nov. 30". Unpriced in Dutch literature. World RARITY,‐ stated "only 3 items were flown !!
15000
2818
Lot 86 covers/cards/view‐cards 1873/1969 in binder. 2 covers with 12,5c Willem to Denmark 1877/84. Much of the material sent to Denmark.
750
2819
Lot 20 prephil. covers 1802/1850. A variety of blue and red cancels etc.
500
POLAND (POLEN).
2820
**‐*‐(*)
Mi.Ia,IIa and IIaU imperforated PROOF, all signed "Petriuk BPP".
500
2821
(*)
PROOF. 2Gr brown "Kolumna Zygmunta" in block of 4, BPP‐expertized.
400
2822
*‐(*)‐o
Mi. I‐II. Semi‐official air mails 1921. 3x25M and 4x100M/one used on piece. One with Tab is a forgery,‐ the rest OK.
2823
**
M613‐16 in complete vertical strips of 10 with propaganda labels. Very fine.
400
2824
PS
Syrena postal stationary 1946 with additional German franking sent from Polish refugee camp "18.8.46" to Chelm Lubelski.
300
2825
COV
M228+230‐32 in blocks of 4 on back and front of Zeppelin flight cover with 2 different cachets from "Luftschiff Graf Zeppelin 3.Südamerikafahrt 1932" sent registered from "Warszawa 1 14IV32" to Brasil, signed "Aisslinger BPP". Stated "Sieger EURO 900+"
4000
2826
COV.
M411x3 (minor fault) on cover 1946 cancelled "Gdynia‐Poznan" sent to German soldier in a prisoner‐of‐war camp in Canada. Polish+Canad.censor.
300
2827
o‐*‐**‐BS Stock 1918‐80s in 6 stock‐books. General ranges Poland/early part much duplicated. One book contains around 180 "Groszy" overprints and one book better East Upper Silesia and around 10 mainly sets of local overprints 1918 of which 7 are on large cuttings from envelopes. These alone catalogue EUR 4800 + a set of Kolo inverted overprints (? bogus ?? or rarities ?).
5000
2828
o‐*‐**
Coll.1918‐69 in album, very well filled, rare overprints 1919 not valued. Mi 10 could be AII ?/see photo/not valued. Na Skarb set mainly **, Bl.1 */ stamps **, BIE set **, culture block very fine cds, "Groszy" overprints nearly complete * according to the album, 1952 air mails imperf. cds, 1958 400th anniversary sheetlet **. Most periods en face practically complete.
2500
2829
o‐*‐**
Coll.1918‐95 in 4 albums. General coll.‐ for expansion.
750
2830
o‐*
Practically all used general collection 1920s‐90s in very thick stock‐album+ thinner stock‐book. A wide range of post war commemoratives.
500
2831
o‐*
Nearly all used general coll. 1918‐1964 in album. Nice for expansion.
500
2832
o‐BS‐*
Sosnowice M1‐2 BPP expertized, 5 on piece with beautiful, compl. cancellation and Zawiercie M1III. unused/ expertized "Mikstein.". VF.
500
2833
*
Zarki. M1‐9 complete, fine mint, all signed Mikstein + other old signature.
PORTUGAL.
(EUR 360)
(EUR 990)
200
800
2834
o‐*‐**
Coll.1853‐1974 nearly complete in Portuguese album. The classic part varies from very fine to faulty, but with much useful/fine. M5 with certific. No.1 is rep.,4‐5 defective, later much fair/fine. 30 different imperfs., 1867‐79 en face slightly overcompl., 1882‐94 lacking just some very few items, fine compl. set 1895, later nearly compl.. The shown 50E air mail is **. Good collection
9000
2835
o‐*
Partly heavily duplicated lot from classic to semi modern in 2 stock‐books. A wide range of older material, fine to very mixed quality. Many fine also better ones in between. Needs careful sorting. Stamps partly in layers!
2500
2836
**
Coll. around 220 sets + 6 blocks 1960/98 in stock‐book. (one good set 1949). A wide range of complete, very fine sets.
1500
2837
o‐*
Mainly used lot on 3 large stock‐cards. Much clean/fine duplications of better values. We noticed 15xMi.605 nicely used! and similiar high values.
2838
o‐**‐*
Two fine DAVO albums until 1992 with a "on and off" collection. Some used 1870/93 incl. better ones, sparse until 1940, then some fine used sets and from 1980 onwards ** with a wide range of blocks and sheetlets.
800
2839
o
General coll. classic to 1970s on stock‐sheets. Many commemoratives from 1940s onwards. Needs inspection.
350
(EUR 2190)
1200
ROMANIA.
2840
o‐*‐B‐**
Coll./accumulation on old leaves/stock‐cards 1858/1945. 60 imperfs./ partly mixed condition, duplicated ranges incl. shades etc up to 1910 with many better/medium priced, fine to mixed, sets 1903‐06 partly duplicated, later well filled incl. block 1 both **/o, scouts sets cds, Mamaia *. Additionally around 100 covers/cards/postal stationaries
4000
2841
o‐*‐**
Coll. 1858 to modern + duplicates in 8 stock‐books. 33 imperfs.+ some duplicates, fine to faults, later very well filled and with a high degree of completeness in periods. A wealth of material. 1870s‐1900 with a variety of watermarks etc. May be rewarding for a specialist.
3000
RUSSIA ‐ SOVIET UNION.
2842
o
M38y. 3,50Rbl 1884. No faults, indistinct cancellation.
(EUR 800)
500
2843
o‐**‐*
M509‐12x+Y! cds., 1849C,1855C,1858C,1860C,1862C **/o (10k is cds not priced, 2000
60k&1R are **/EUR 1200,‐ alone) Additionally 10 other items with IMPERF. one or 2 sides, essays etc.
2844
o‐*‐**
M Bl.2&4*,5‐8 cds, 9 **/small gum creases.
(EUR 640)
700
2845
**
M Bl.33. Stated to be type II according to Russian spec.catalogue.
(EUR 250+25%)
500
2846
**
Levante. Private issue in Odessa during the reign of the Denikin army. 50 Pi in block of 4 with one stamp tete‐beche.
300
Covers
2847
2848
o
P1 sent to "His Highness Prinz Obolensky" with red cancellation from the Moscow city mail, written in French.
350
Very nice cover to Jerusalem from "St.Petersburg" 1883, redirected to Jaffa. Contents inside, 6 seals on back.
500
2849
7k lettercard sent to AUSTRIA 1898, readressed from "Pottenstein 25.7...." via "Wien Bestellt 25‐7.98.." and "Sassnitz‐Trelleborg B 27.7..." and arrival mark "Båstad 27...1898" (month missing in cancel). Very unusual item!
250
2850
Field post card 1944 sent to Leningrad during the German siege. Military censorship + another card 1946 with FPO cancel sent by a Red Army soldier in Quedlinburg in Germany in a special unit working to send back to the Soviet union industrial goods.
300
2851
Vietnam war, letter sent from Soviet field post in Vietnam to Moscow, cover with colour motive printed in Vietnam. On the back triangular cancel "Biwzplatno" (free of charge). Extremely rare! ‐ the SU always denied having this postal service!
1000
2852
Belg.fr.
Picture postc. showing the ice breaker "Krassin"+2 portraits (1928).
200
2853
M49x+49x on 10k postal stationary envelope sent as registered mail to England. Cancelled "Moskva Telegraf 7 11 March 1892". Unsual cancel.
300
2854
M64IIB 2k imperf.on 3k PS card sent from Chech soldier in the Koltschak Army in the eastern Siberia to Kurgan, railway cancel. Additionally 5 essays of the Irkuck Military issue ‐ Chech army in Siberia during Russian revolution
2855
64IIB+65IIB+115 in strip of 3 on the back of registered cover from "Dobrysz‐ Mohybewskaja Oblast" in Belarus. Arrival mark.
2856
M65 on postcard from "Tschardujska Jewrejska Republika", the largest Jewish community in the far east. Oval TPO cancel "Tschardshuj 205 Tashkent", arrival mark et Eletz. Stated to be scarce. Light ageing.
400
2857
M267‐270 + an extra M268 on the backside of a registered air mail cover from Moscow to Berlin 1.9.24. Arrival mark on back.
600
2858
M267‐70+294‐95 on beautiful registered air mail cover from Leningrad to Berlin. Russian and German air mail cancels + arrival cancels on back.
500
2859
M269‐70 on first flight cover from Moscow to Teheran 30.10.24. Stated "Müller 3000 points". Supposedly rare.
1800
2860
382+388x2 on picture postcard from Moscow 10 IX 30 "Mit Luftschiff Graf Zeppelin Moskau‐Friedrichshafen" sent to ESTONIA. (Lukanc 38a/Sieger 85 spec.) Very rare/unusual franking (normally with Zeppelin stamps) and destin
3000
2861
M402B‐405B. 1 registered cover and 1 registered postcard from the "Luftschiff Graf Zeppelin Polarfahrt 1931" with side cancels "Brice‐Glace Malyguin 27 VII 31" and "Par avion Zeppelin Leningrad." Very fine.
500
2862
M708 on 30k postal stationary env. sent registered to Germany from Oznianka with German censor label. Additionally a window env. with 12pfg Hitler/""Ostland" sent from "Wilna" "Durch deutsche Dienstpost Ostland"
200
2863
Lot around 130 old used radio amateur cards. A great variety of motives!
200
Collections
1000
(BID)
0
2864
o‐*
Coll.1857‐1971 in 2 albums. Classics slightly mixed but many fine, no.1 pen cancelled, fine 30k both on thick paper and vertically laid paper and other good/fine ones, from 1889 onwards nearly compl. lacking only the very rare ones and a couple of blocks (Bl.11A‐B) but incl. most other blocks cds, both olympic blocks 1964. We noticed a M186 on piece with heavily dis‐ placed overprint cancelled the first day (+1 set ?/not valued). The coll contains a practically compl. range of commemoratives with all the good years + some extra perforations/imperfs etc also a 1919 hunger set Good collection
10000
2865
o‐*‐**
Coll.1923‐78 in 3 Schaubek albums + 1 binder. Rare Lenin set 1924 plate I cds and from 1925 onwards with a very high degree of completeness incl. imperf.sets, nearly all fine used, some * in between in the early period, and a few ** like Bl.1‐
2,Moscow bldgs. 1950,Antarctic set, Bl.10 etc. Block 3 is very fine cds., 6‐8*, lacking 11A and 33. Good imperf.air mails 1931 etc
7000
2866
o‐**‐*
Coll. 1857‐1922 in Lighthouse hingeless album,‐ then commencing again 1945‐59 very well filled in Schaubek album/much **, some used/some * 1940s incl. Bl.7&10I ! but no other blocks, the Moscow buildings set is cds., later on until 2003 partly in albums, partly in stock‐books, mainly cds, later **, a few years seem to be missing. 1992‐2006 extra Lighthouse hingeless leaves/album but no stamps. 10k 1857 with good margins, 10K 1858 signed Mikulski, very fine used 1863 local later various up to medium priced hunger set compl (*)
5000
2867
B‐o.*
Accumulation in box, mainly pre 1920s. Around 225 covers&cards, some up to 1945. We counted around 50 registered or value insured letters mainly 1905/15 and 30 old view‐cards from many places. Also various stamps/duplicated. Some mixed quality.
2500
2868
o‐**‐*
BOX with 9 partly very thick stock‐books/binders with a very large quantity of stamps and around 235 min.sheets. The main part is 1940s‐1990s.
2000
2869
o‐*
Coll. 1858‐early 1950s in thick stock‐book, mainly used (cds), some * Much weight on commemoratives 1930s‐40s up to medium priced. Nice base.
1800
2870
o‐*‐**
Mainly used duplications 1858‐1938 in stock‐book. Some issues heavily duplicated. Even some commemoratives 1920s‐30s lightly duplicated. Lot with possibilities for someone with much time!
1000
2871
o
BOX with 4 stock‐books, 3 very well filled with nice selections/slightly duplicated 1950s‐70s, one with only some se‐tenant strips.
700
2872
o‐**‐*
Coll./lot in binder 1880s‐2001, apparently all different. We counted around 50 modern ** blocks/sheetlets/se‐tenant units 1992‐2001 + var. sets etc. 500
2873
**
Stock‐book filled with singles and some blocks of 4 1970s‐80s, stated to be 2000 stamps + 24 min.sheets, apparently all different.
400
2874
o‐*‐COV. Small coll. 1860s‐1930s/parts sparse but incl. 6 covers and 2 cards, 3 covers sent to Norway 1913. Inspect.
350
SLOVAKIA.
2875
o‐**‐*‐COV Overcomplete coll./a lot of duplicates extra. The first set both used on pieces and *, later unused sets are generally **. 76 covers&cards incl. M19‐2222 on cover. M155 sheetlet and P.Dues overcomplete. 1939 some colour proofs? Additionally a bunch of modern min. sheets etc.
2750
SPAIN.
2876
*(*)
52(M52) 19 Cs 1862. Very fine, full original gum.
(EUR 190)
250
2877
**
560(M559I) 1Pta green with no head imprint in medallion, NH block of 4.
(EUR 160)
200
Collections & lots.
2878
o‐*‐**
Coll.1850‐1989 in 2 Schaubek albums + until 2000 in stock‐book. 58 diff. classic imperfs. incl.the 1851 set without the 2R rarity, further lacking mainly the real rarities but including numerous high values. The rare 19Cs 1860 has a pin‐point thin. Well filled period up to 1945 incl. 3 complete overprint sets 1927 *, Railway Congress * and other high values *, from 1945 with a high degree of completeness incl. 50Pta 1947 **, rare 25Pta air mail * and 1950 stamp Jub. set **. Good collection very high cat value
2879
o‐*
Partly heavily duplicated lot from classic to modern in 4 stock‐books.
2880
o‐**‐*
Accumulation from classic to modern in 2 stock‐books. Large quantity of stamps. 47 imperfs./basic ranges. Nice ** modern commemoratives.
13000
1000
750
SWITZERLAND (SCHWEIZ).
2881
o
16,21,25(M8II,9II,12) 4‐margined, nice copies, 15c faint thin.
(EUR 390)
400
2882
o
33‐41(M20‐28) 25 different shades. Mainly fine to very fine except for 60c which is reperforated at top. Stated catalogue value…
(EUR 1620)
1400
2883
o‐**‐*
35/91(M22III,28c,64XIII etc) 5 singles, 1 pair and one block of 4**/*, all with varieties. M22III double cancels, the rest fine.
2884
*
38(M26) 40c green 1862. Unused, part gum, old signature.
(EUR 1400)
500
2885
*
39,36(M26,33) Both unused with gum but probably regummed/altered gum.
(EUR 1900)
750
2886
**
48,71/104(M35,58YC,59YC,61YC,62YC,67D,78C,89C) Never hinged
(EUR 810)
1200
2887
**‐*
63/70(M50,51,54,56,57) 2c&15c are *, the others **.
(EUR 339)
400
2888
o
‐(M63D) 1Fr lilac in the rare perf., fine cds. 1901.
(EUR 300)
450
2889
o
81‐85(M58B‐63B) 20c‐1Fr Helvetia perf. 9,5. Very fine to fine for this issue. No faults, just 1 small perf.split on 1Fr
(EUR 1360)
2000
2890
o
85(63B) 1Fr perf. 9,5 in PAIR with complete boxed "Interlaken 25 Spt.89".
(EUR 200+)
300
2891
o/BS
513(M Bl.13) IMABA‐block on cover front with special cancel.
(EUR 75)
150
2892
(*)
Two essays 1880s. 25c green scenery and 50c violet Helvetia.
2893
o
Officials (Dienstmarken). Tj.1‐8(D1I‐8I) Industrielle Kriegswirtschaft. Thin overprint. Mainly fine used set, 3 with parts of roller cancels
(EUR 3000)
2894
o
Postage Due (Portomarken). M22AXaK(Z22AIIK) 500c 1883, inv.frames. Block of 25! Certificates from Hunziker and Guinand mention 3 stamps with minor faults, not immediately apparent to the eye. No repairs. Hunziker says "may be unique block.
(LIEB)
2895
o
Specialized coll. Postage Dues 1878/1895, 74 items nicely mounted according to printings and frames, incl. the rare 50c‐100c blue on silk‐ thread paper (50c faint thin/100c boxed cancel) and the rare 1892 prtg. with normal frames (‐
20c,100c&500c faint thins).
(EUR 4250+)
Collections & lots (Sammlungen).
600
500
3000
10000
2000
2896
o‐*‐**
EXTENSIVE COLL. 1843‐1999 in 2 albums, mainly used, a few * and some good blocks ** or *. The coll. starts with 8 cantonals etc (+ various reprints etc), 4 with certificates (3 repaired), further 25 Rayon I‐II‐III/fine to mixed, 46 imperf. Helvetia, nearly all different shades/papers/silk threads,(the rare 1Fr shown is repaired), very fine to slightly mixed/nice looking, sitting Helvetia overcompl. with numerous good shades and all faser papers used (3x40c,2x1Fr all with faults or repaired), 1882 white paper 2 sets many shades on faser paper, Helvetia 1882/1907 specialized into perforations and watermarks and for the rest mainly overcompl. coll. incl various paper specialities. Officials starting with thin+thick overprint sets *, later Sdn/BIT etc nearly compl. cds. P.Dues heavily specialized into different printings, papers and shades with numerous rare ones. PLEASE INSPECT
30000
2897
o‐*‐**
ENORMOUS SPECIALIZED LOT/COLL. Helvetias and P.Dues. Around 125 imperf. 1854/62, fine to mixed, 650/700 sitting Helvetia 1862 onwards incl.7x3c black,15x1Fr gold, 10x25c faser paper and a great variety of shades. Around 1800 standing Helvetia incl. 8xbl.of 4, sorted into watermarks and perforations. We noticed around 25 items perf. 9 3/4 and 10xMi.63Yd! Even many varieties etc. P. Dues heavily specialized with around 700 items, normal and inverted frames, frame types, shades etc. incl. 5‐500c in the rare pale bluish green shade. MUST BE VIEWED BY A SPECIALIST
15000
2898
o‐*‐**
Nearly all used coll. 1850‐1999 in thick binder. 25 imperfs., mixed to fine, the shown 1Fr margianl copy has a light corner crease at lower left. A wide range of sitting&standing Helvetia somewhat duplicated with many better values like 2x1fr gold/shades, 40c grey, from 1880s incl. some perf.9,5. From 1900 fairly compl./some very few */** incl.a couple of blocks like NABA which has some gum alteration in the upper corners after hinge removal. Generally fine to very fine used coll incl PAX complete after 1945 nearly compl
6000
2899
o‐*‐**
Coll. 1854‐2006 beautifully mounted in 2 self‐drawn Lighthouse albums, from 1862 onwards with a high degree of completeness. Low estimate due to much mint * 1910‐70s, later only ** incl. organization officials/noted refugee set 1950 **. 5 imperfs., sitting Helvetia en face compl.,from 1882 specialized incl. compl.set perf.9,5 in very nice condition!, all air mails mainly used
5000
2900
o‐**‐*
Coll. 1850‐1979 in Schaubek album, nearly all fine used, a couple of ** blocks and * telegraph stamps and some very others. From 1946 nearly compl. incl. Imaba‐bl. and Lausanne‐bl. very fine cds. 9 imperfs. from fine to faulty (1Fr), later well filled. Very good base for further expansion
3500
2901
o‐**‐*
Nearly all used coll. 1854‐1997 in thick stock‐book. 17 imperf. Helvetia, various shades etc, fine to mixed, 1862 duplicated to 60c‐1fr used, later with good perforations 1882/1904 (20c,50c,1Fr), from 1900 onwards very well filled coll. incl. most charity sets, but lacking most blocks. Some better air mails noted. Also a section of UN.
3000
2902
o‐*‐**
Coll.1851‐1980 in 3 SAFE dual albums, very well filled except for the blocks. 14 classic imperfs, mixed to very fine, various small Helvetia, from 1915 with a compl. range of early Pro Juv., mainly fine used, later with a high degree of completeness incl.some early P.Dues. Pax compl./3fr soiled.
3000
2903
o‐*‐**
Coll. 1843‐1990 in DAVO album. 16 imperfs. from mixed/forgeries to very fine and average. Various perf. Helvetia incl. medium/better priced, later well filled except for the early blocks and Pax high values.
2500
2904
o‐*
Very heavily duplicated lot cross issue 1882, UPU and Helvetia 1908,Tell sorted/specialized in types, papers etc. 6 items cross white paper from 2c‐ 12c (+ some with faults), several Mi.101x noticed. Many hundreds!
2000
2905
o‐*‐**
BOX with 6 stock‐books with a large quantity of stamps, well distributed from early imperfs to modern. This needs viewing! ‐ will make many coll.
2000
2906
o
Coll. 1938/1994 in stock‐book, all different. Many Pro Juv./Patria sets, some blocks. Very clean collection, cds.
1200
2907
o
Coll. Pro Juventute 1913/77 complete on album pages, nearly all cds.
1000
2908
**‐o
Two stock‐books with a very nice range of Pro Juv./Patria sets 1921/78, all ** (a few double) + nice ranges of other ** commemoratives. Also an accumulation of around 180 high values especially 3Fr‐5Fr 1928/31.
1000
2909
o‐*
Nearly all used coll. 1940‐70 with Blocks 7‐9,13‐15 all very fine cds, Bl.11 * and most other sets in the period except PAX/only some up to 1Fr used.
1000
2910
o
Coll. mainly 1907‐2001 in a Lighthouse hingeless album nearly compl. without PAX and Pro Patria/Juv. but incl several blocks from 1938 onwards.
1000
2911
o‐*
Mainly fine used general coll. 1870‐1990 in old album + stock‐book. Clean lot with many fine commemoratives/Pro Juv./Patria. Stated cat.value
(AFA 14000)
900
2912
o‐*
Coll.1862/1940 on stock‐sheets, apparently all different incl. commemorative sets and charity sets. General coll. incl. some better priced. Stated cat.value
(EUR 1230)
800
2913
o
Stock‐book with around 150x25c green Helvetia 1882 incl.around 40 perfor. 9 3/4x9 1/4. Also 25 blue duplicated. Also a couple of hundred cross issues plus various Tell. Many very nice cancellations!
2914
*‐**‐(*)
Lot from "Strubel" to late Helvetia, 36 items. As cheapest at least ....
2915
o‐*
Coll. 1854‐1960 on leaves, mainly used, some * 1881 issue. 18 "Strubel" but mainly mixed quality. 1882‐1904 somewhat duplicated, later fine general ranges incl. Pro Juv./Patria sets.
750
2916
*‐o
Small lot 34 mainly air mails 1923/43, some paper differences. Inspect!
350
2917
o‐**‐B
Lot around 50 Field Post stamps, some in blocks of 4 o/** + 21 plain cards with field post stamps and cancellations, 1930 onwards;‐ + some old fiscals.
350
750
(EUR 1200)
750
Covers (Briefe).
2918
2919
74x2(M60XC) 30c in pair on envelope from "Ilanz 22 V 94".
PC
2920
BOX with around 410 view‐cards 1900/1940 of which around 150 are coloured. Nice lot from a great variety of places.
Lot 13 covers/cards 1891/1907 with various frankings, a.o.2c+3c+5c Cross and one postcard sent to EGYPT 1907. Also some in mixed quality.
300
1000
300
TURKEY.
2921
o‐*‐**
Coll.1863‐1950s in binder on self‐drawn pages. 16 imperfs 1863 from very mixed to very fine, later issues duplicated/specialized in shades and perfo‐ rations, e.g.185x23 items and so on, incl. a range of foreign cancellations (Bulgaria‐Syria‐
Greece‐Iraq etc), 11x "PTT" overprints on 1865/1876 issues, rare Adana set 1922 (signed), Sandjak air mails 1938, Hatay * and "TC" in ** pairs + blocks with inverted overpr.(?). For the rest very well filled and much duplicated up to medium priced This needs a specialist
5000
2922
*‐o
Good coll. 1863‐1935, until 1908 nearly compl. incl P.Dues, even the rare 1869. Numerous overprints incl. rare set 1908 and an extensive section of republic issues/rare fiscal stamps with overprints etc, 1914 to 200 Ghr very fine cds and much else. Needs a specialist. "Imprime" and most dangerous overprints not valued
5000
2923
o‐**‐*
Coll.1863‐1978, generally very well filled with a high degree of complete‐ ness in periods. 1863 compl. incl. M1IIxo, early P.Dues, later well filled but lacking the rarest overprints, fair section 1911 with Sultan travel overpr., some republic overpr.,1923 to 500 Pia, Smyrna overpr.compl.*/o, Sivas overpr.cpl. cds., later nearly complete incl. many ** sets. Some extras here and there
5000
2924
o‐*
Coll. from classic to 1940 in binder + some more modern in stock book. Quite a good range of items and fairly extensive ranges of overprints (see some photos), "Imprimes" not valued, M472‐75 compl. and other high values.
2500
VATICAN CITY.
2925
**
70‐75(M51‐58) Catholik press expo. 1936, fine never hinged set.
(EUR 500)
750
YUGOSLAVIA.
2926
*
M583‐86,Bl.4A‐B. Railway jubilee incl. both blocks, mint hinged.
(** EUR 500)
300
2927
**
M.Bl.6. Resistance block 1961, very fine.
(EUR 150)
250
2928
o‐*‐**‐B
Coll. 1918‐45 + Serbia duplicated with 90 items 1866/72 on stock‐ cards, even 67 covers/cards from Serbia + various Yugosl. Some possibly rare Serbia? (Mi.9Bc ??). Yugoslavija from the beginning very well filled incl. 1918 charity overpr.sets both o/*, 1919 overprints on Austrian news‐ paper stamps, overpr.set (both **/*) on B&H incl. 50h, "SHS" overprints lacking Mi.62, P.Dues M27‐34 duplicated/not valued Needs a specialist
4000
2929
o‐**‐*
Coll.1918‐99 in 2 stock‐books with a high degree of completeness even early overprints (no Mi.62)/none expertized. In periods nearly complete and with all blocks from Bl.1‐48 (‐maybe a couple of cheap ones) mostly very fine **/o, Bl.4A‐B both fine cds. Good collection.
2500
2930
o‐*‐**
4 stock‐books crammed with material 1918 to modern, even better sets duplicated. Very well distributed with a wealth of fine material all periods. We even spotted 3xMi.41 and similiar overprints. (none expertized).
2000
2931
o‐*‐**
Fairly well filled, mainly used coll. 1918‐70 in Schaubek album. Rare 1919 overpr. on B&H newspaper stamps, many fine sets 1930s‐50s incl. 4 blocks.
1200
2932
o
Coll. 1918/1990 on stock‐sheets, generally fine used, some very few */cheap. Noticed very fine cds.M41, M63‐65* (not valued), general coll. all periods with a wide range of fine used commemoratives.
750
2933
o‐*
Coll.1918‐76 in 2 self‐made albums, somewhat disorderly but with much interesting around 1919/papers,shades,varieties. Also better fine used sets like 1932 rowing and a good section from1945 onwards with many better sets e.g.Olympics 1952/56,flowers,fishes etc. Also some Serbia/Montenegro.
700
2934
o‐*
Small lot from 1918 onwards on stock‐sheets, apparently all different.
250
OVERSEAS COUNTRIES.
AFGHANISTAN.
2935
*‐o
Lot 107 stamps pre 1884 on leaves, probably just some very few genuine.
300
AUSTRALIA.
2936
o‐*‐**‐B
Accumulation in stock‐book, mainly 1913 to modern but also some old states incl. classic South Australia/mixed quality.
750
2937
o‐*‐**
Coll.1913‐1983 in binder. General coll., well filled after 1940s. We noticed a fine ** Silver Jub.set, 1937 to £1 (cds) etc.
500
2938
o
Coll.+duplicates in 3 stock‐books + 4 approval booklets. Main weight on semi modern/modern commemoratives. A little older material/states etc.
400
2939
**
Lot 9 modern stamps with "SPECIMEN" overprints. ??
(BID)
2940
o
New South Wales. SG241b. 10s Stamp Duty overprinted "Postage", very fine.
(£ 65)
200
0
CANADA.
2941
**
SG131 (S57) 10c Jubilee. Somewhat off centre, fine never hinged.
(S ** $300)
350
2942
**
SG231,265,O188 (S140,MR3,O11) Very fine to superb never hinged.
(S ** $170)
300
Collections & lots.
2943
o
Coll. 1850s‐1968 in White Ace album. 15xQV 1870s‐90s incl. 2x6c,2x10c, Jubilee with 5c,8c,10c, from 1912 onwards compl. incl. $1 1929 cds, air mails special delivery compl., P:Dues 1930‐38 compl., various coils stamps and "G" overprints,"OHMS" and 29 official perfins added at the back.
1500
2944
o
Coll.1870‐1953 on stock sheets. 36 QV pre 1897/some mixed quality with acceptable ones in between, 1897 1/2c‐5c, later general ranges up to medium priced, 1908 to 15c/off centre.
1000
2945
o‐*
Two fine Lindner T‐albums with Canada until 1983 + New Foundland. Basic collections, mixed to fine. 1908 set compl./mixed quality. Fine in between.
500
2946
o‐*‐**
Nearly all used lot/coll. in 3 stock‐books. QV 1870s/1880s partly much duplicated, also 1910/30 much duplicated,‐ coll. op to modern commems.
400
2947
COV.
Lot 3 items, one fine regist.cover to Switzerland 1946, one first flight cover from "Red Lake" 1928 and one 3c red PS envelope to FINLAND 1897!
200
2948
*‐o
New Foundland. Small lot Newfoundl., 3xN.Scotia nd 6xPr.Edward Isl. (2x9d). Some old hinges or part gum, some fine.
350
CHINA.
2949
(*)
M450 with INVERTED OVERPR. "Postal saving", and 1948 pagoda design, olive and rose money order stamps with INVERTED overprints. Also money order stamps "50 000" and "100 000" overprints in blocks of 4.
500
2950
**
Communist youth league. 10 different essays 1989‐94.
200
2951
o
M795‐809 Roses 1964. Fine used set.
(EUR 120)
400
2952
**
M Bl. 11. Scientist conference block 1978, very fine never hinged
(EUR 600)
1500
2953
o
do. Same block, very fine cds.
(EUR 200)
500
2954
**
M Bl.12. Horses 1978. Very fine, never hinged.
(EUR 900)
2500
2955
**
do. Same block, very fine, never hinged.
(EUR 900)
2500
2956
**
M Bl.13. Arts block 1978, very fine, never hinged.
(EUR 600)
1500
2957
o
do. Same block, very fine cds.
(EUR 350)
1000
2958
FDC
do. Same block on very fine First Day cover.
(EUR 400)
1200
2959
**
M Bl.14. Bridge block 1978. Very fine, never hinged.
(EUR 650)
1500
2960
o
M Bl.14,15,17,22. All very fine cds
(EUR 560)
1500
2961
**
M Bl.15. Very fine never hinged.
(EUR 350)
1000
2962
o
M Bl.16. Riccione block 1979, very fine, never hinged
(EUR 400)
1200
2963
FDC
do. Same block on very fine First Day cover.
(EUR 450)
1200
2964
**
M Bl.19. Youth block 1979. Very fine, never hinged.
(EUR 2800)
7500
2965
**
M Bl.22. Flower paintings 1980, very fine, never hinged block.
(EUR 450)
1200
2966
(*)
Shanghai local mail. Lot 5 items, possibly M.10I,13Ia,14Ia,8III,12III but no guarantees, all without gum. Please inspect.
(* EUR 1310 ?)
1000
2967
(*)
Revenue stamps. Bank of China in Wuhan and Qinghai, postage fee labels in block of 4.
400
Collections & lots.
2968
**
BOX containing subscription packets mainly 1997‐2011, some back to 1993 seen. All stamps are in blocks of 4 or strips and a fair guess is around 5000 stamps and between 350/400 blocks and sheetlets. The approximate cat. value of these must be around EUR 2500/3000 + the value of the stamps. Additionally a large folder with M3259 in a large sheet with 3 countr.issues
8000
2969
**‐o
Two fine Lighthouse hingeless albums 1970‐97 with much value in compl. years 1973‐77 except for the blocks but with all good sets compl. **, later with some better sets like horses 1978,camelias 1979,masks 1980,lotus 1980 and various other items. Cat.for this section approximately EUR 4000+ (2012). Additionally a stock book 1949/70 with some better cds. sets here and there like 3xchrysantemums, roses 1964, one strip of 5 of Mao's theses and various else
(EUR 5000+)
8000
2970
**
Small lot 1959/64, complete sets incl. sceneries 1963 and apes IMPERF!.
(EUR 1189)
2500
2971
**
Lot around 1050/1100 ** stamps in blocks of 4 in the period 1993/2011 plus a wide range of blocks and sheetlets;‐ these only cat.EUR 587 in the 2010/2011 Michel catalogue. All housed in 2 stock‐books which also contains a little world wide o/**/* ‐ unimportant/not valued.
2000
2972
o‐*‐FDC‐COV Small box with a.o. 9 better FDCs 1959‐60 (EUR 320), M807,808 on cover card, 1c&2c Shanghai local postal stationaries ovepr. "1813‐1893 Jubilee" and one unoverprinted, Chungking 1c/2c local postal stationary, stated to be rare (cat.value £53 in 1984) + a variety of other material.
1500
2973
**
Lot 51 blocks, 2 sheetlets and one booklet 1991‐2001, slightly duplicated. We noticed Mi.Bl.80 and other slightly better priced items.
2974
o‐COV‐*
Mainly used accumulation from various periods on 8 stock‐cards incl. 12 covers and 2 documents. A few Korea,Japan etc. included. Inspect!
(EUR 3/400)
700
500
2975
**‐o
Small lot 1949 onwards in stock‐book. Needs checking.
(BID)
0
Covers.
2976
Money order certificate franked with money order stamps,. strip of 4.
200
2977
M59x2 on local cover from Peking to Chungkung, Yangtze river route.
800
2978
M242x2 on registered cover to NORWAY 1934 "By Italian Mail/S.S.Conte Rosso" !!. Provis. registr. label, Burmese transit mark.
200
2979
People's rep. M70x2+73x2+75 on insured cover from Nanjing to Juxian Shandong. Light soiling and creasing (affects one stamp).
300
2980
Chinese Occup. of Tibet 1956. Letter from Yatung to Kalimpong and one letter from Lhasa to Kalimpong/Indian border town,‐ inland tariff applied. Detailed descr. in English included. Both items mentioned in "The Postal History of Tibet" by Arnold Waterfall.
500
Taiwan. Lot 34 Taiwan FDC's mainly 1972‐77, a couple 1964/65. Also 26 various Scandinavian covers or "sent to Scandinavia" covers.
300
2981
FDC‐B
CUBA.
2982
*
M13. 10c 1910 with INVERTED centre. Stated to catalogue Scott.....
(US $ 250)
500
DOMINICA.
2983
BS
SG11. 1/2d on 1d bisected in block of 4+one single on piece composing 2 1/2d postage. Very fine and interesting item!
350
EGYPT.
2984
PC
Lot 20 old view‐cards around 1900/1910, mainly used (4 with stamps robbed). 14 are coloured. Very nice, some minor traces of usage.
400
FRENCH COLONIES.
2985
**‐FDC‐* T.A.A.F. Lot 26 different, mainly early items + 5 FDCs 1962‐66 incl. M29‐30,31.
(ca.EUR 800+)
1000
HONG KONG.
2986
**‐FDC
Coll.1997‐99 in special album, nearly all **, a few FDCs, incl. 37 blocks/min. sheets. Very fine, incl. 11 "farewell" blocks from various other areas.
(ca.EUR 350/60)
900
(£ 136)
250
INDIA
2987
*
SG106‐109. QV high values, fine mint, original gum. Tiny age dot on 5R.
2988
o
Coll. of 187 fiscal stamps from 44 different Indian states + one 15np envelope with albino print (stated to be rare). The catalogue value for the stamps are stated to be $ 3012 from "Koeppel&Manners" catalogue (unknown to us).
2989
o
Gwalior. SG67a. 3p 1912 with DOUBLE OVERPRINT. Late delivery, extension for expertization granted. Please report
2990
o‐*
Coll. convention states and feudatory states, mainly officials. We noticed unusual Bhopal SG O318‐320 used and later good ranges, Cochin some better overprints 1939 and later well filled ranges, early Hyderabad etc.
1000
(£ 1100)
2500
750
INDONESIA.
2991
(*)
M23. 25s UPU 1949 in imperf. PROOF with handwritten "fiat drukken Bd 15/8 49" (EUR 1000)
+ signature in the margin. Cat. value from the Zonnebloem cat.
1000
IRAN.
2992
o‐*‐COV
Coll.1876/1909 + 1931‐35 air mails + 10 covers, nicely mounted in self‐ drawn album. Most items duplicated from 2 to several of each, should be of postmark interest?,‐ starting with 10x5s 1876, noted 4x25s 1881. 1909 to 30K both used and */seem genuine compared to the used ones. A wide range of overprints, mainly not valued ‐ may not be genuine ?
1750
2993
**‐BS‐o‐* Lot mainly 1906 to semi modern (some "all world" of low value included), with much value in the 1924 issue 3kr‐30kr and others mainly in ** blocks of 4 (value in Mi. is for *), some overprints 1914‐19 mainly used, 1906 issue with 3x10Ch *(*)/very fine and one 10Ch used + others.
1250
JAPAN.
2994
PC
Lot 200 view‐cards, old size, mainly unused. Very fine lot.
800
KENYA‐UG.‐TANG.
2995
FDC
SG183‐98 on official first day cover, registered to Norway. Stamp value £ 35,‐
(BID)
0
LIBERIA.
2996
**
M.Bl3. UPU block overprinted "U.P.U. JUBILEE SPECIMEN". Stated to be "Extremely rare" on a message note accompanying the block.
500
MACAO.
2997
**
Mi. Bl1. Flowers 1983, very fine, never hinged.
(EUR 250)
500
MALAYSIA.
2998
**
Japanes Occupation. 11 different blocks of 4 + 1 strip of 4
300
NEPAL
2999
(*)
4a green in block of 8. Stated to be the 1899 issue with "inverted print in pos.4". Outside the scope of our knowledge, late delivery, please check!
(EUR 1050)
1500
NETHERL.COL. (Dutch Col.)
3000
o‐*
Netherl. Indies‐Suriname. Coll./lot on old album pages. The best part is Suriname 1875/90 with high values and Curacao 1876 onwards and the first P.Dues set compl.! Much N.Ind./mixed qual.
3001
o‐*
Coll. mainly Dutch Indies up to 1940, but also some Curacao and Suriname in old album, up to medium priced. Some fine used commemoratives.
600
3002
BS
Netherl.New Guinea. Dutch postage due 50c in block of 4 used at "Hollandia 28.11.53". Only 1139 copies exist according to official information.
300
3003
**‐o/BS.*‐B Japanese Occup.and interim period. Coll. of around 400 items, mainly different ones incl. 8 covers/cards. Many differ. overprints, some varietes and proofs etc. Very clean collection.
3004
**
Japanese Occup. 13 never hinged blocks of 4 with anchor overprints.
1500
2000
500
RHODESIA.
3005
(*)
SG35,46‐48,69 on so‐called "cash token cards" issued by the Civil Commissioner at Bulawayo. Some soiling/corner damage.
(BID)
0
SEYCHELLES.
3006
*‐**‐o
General coll. from QV to 1970s. 2c‐10c die I and 7 other QV incl. overpr., some KE&KG, later nice ranges of commems. Stated SG value...
(£ 330)
400
SOUTH AFRICA.
3007
Lot more than 100 used old radio amateur cards. A great variety!
(BID)
0
3008
PS
Transvaal. 1d postal stationary card sent from "Luipaardsvlei" to NORWAY 1905! Unusual.
(BID)
0
3009
COV.
SG176+181 on a very fine cover to DENMARK 1891 readressed to Rome!
(BID)
0
3010
*‐o
Zululand. Duplicated lot with 42 items, overprints to 6d, 1894 to 1s.
(£ 550+)
600
(** EUR 220)
400
TANNU TUVA.
3011
**
M133. 25k black on buff paper, never hinged, very fine.
3012
(*)
M135‐36. Never hinged, without gum as issued. Extremely rare according to the vendor.
2000
UNITED NATIONS.
3013
**‐o
Coll.1951‐1995 in 3 SAFE dual albums,incl. N.York‐Vienna‐Geneva,from 1961 nearly compl., 1951‐61 lacking some items but includ.block 1 **. The coll. is practically all ** except for the flag sheets which are with special cancels in addition to ** sets/singles. An extensive collection of the area.
750
UNITED STATES.
3014
**
S65. 3c Washington 1861. Flawless never hinged copy with a recent US certificate saying "O.g., never hinged". ** not listed in Scott!
3015
o
S88. 3c with grill and very BROAD IMPERF. left margin! 1 split perf.
(BID)
3016
o
S100. 30c Franklin with grill. Sharp grill, off centre, light trace of corner crease, not visible on front. Acceptable copy of a rare stamp.
($ 950)
500
3017
**
S252a. 2c scarlet, Washington type IV. Plate strip of 3 with marginal imprint. Off centre, never hinged original gum
($ 1200)
1500
3018
**
S499. Fine never hinged block of 4 imperf. between the rows, but showing a "blind" perforation row across the lower pair. Very interesting block.
3019
**‐*(*)
Air Mails. S C2. 16c 1918 in a well centered, very fine block of 4 with hardly visible hinge mark in upper pair.
Collections & lots.
800
0
300
($ 440+)
800
3020
o‐*‐**
Coll.1847‐1964 very well filled with 130 different (a few shades/differ.pl.) pre 1890, very fine to small faults. Also 17 different Confed.States issues, mainly fine. 5c 1847 fair/fine, S30A? with 2 different shades, ragged 90c 1875 perf.12 (RARITY/see photo), some grilled incl. fine 15c, 1869 overcompl. with 2x15c (90c rep.),Columbus to $1 + $2/ one short perf and $3 */small thin 1894 to $1 T.II,1895 to $1 both types, Trans‐Miss. to 50c,1903 to $2, 5c 1908 imperf. used ? (see photo/not valued),Kansas&Nebr.,overprints **‐*(*), air mails mainly overcompl.,65c Zeppelin on large piece of 1c PS, $1.30 *, some early booklet pairs, 1908 $1 * and for the rest mostly complete Valuable lot
17500
3021
o‐*
Accumulations in 4 stock‐books (one very thick), classic to semi modern. More than ? 200 items pre 1890/partly very mixed but better items may be found. After 1890 heavy duplications,‐ not checked but values to $1 black. A good deal "back of the book" material. Needs careful sorting.
2000
3022
o‐*‐**
Lot USA + Mexico/middle America/Canada/Japan in thick stock‐book. Classic USA mainly mixed, Columbus duplicated,‐mixed to fine ($2 with round corner), duplications to 1980. "Shanghai" overpr.10c/5c. Some older Mexico and accumulations of other areas.
1300
3023
o‐*‐**
Two part collections from classic to 1982 in 2 binders. More than 80 items pre 1890 but much mixed quality. Columbus to 15c and various ranges of early definitive issues from 1890 onwards and fair general ranges from 1920s.
1200
3024
o
Coll. 1851/1958. 44 items pre 1890 incl. a very fine S68 and many medium priced items. Later general coll. incl. medium priced early values, air mails from 1923 onwards, 1c‐25c parcel post etc.
800
3025
**
Lot 18 year packs/folders 1973‐89 + a folder with 3 "The new Amercian dollar FDC's (Nom.$ 180)
1979 and some complete sheets with se‐tenant issues.
750
3026
o
Small. coll. with 28 items pre 1890, many better catalogued but mixed qual. Later with some better Columbus and Trans‐Miss. and later $1 black.
700
3027
o
Lot on stock sheets from 2c 1869 to Pan Am + some parcel post and officials. Some mixed quality but fine, medium priced items in between, 15c Columbus.
600
3028
**‐o‐*
Two thick steel‐back dealers' stock‐books 1930s‐60 with mainly **/o items.
400
3029
**‐o
Home made album 1980s with the main value in ** booklet panes/blocks.
400
Covers.
3030
Entire to NORWAY (Luster in Sogn) 1867 (?) written in Wisconsin, cancelled "New York Am. Pkt 23 Sep.26", handwritten "Hburg 9/10" on front and transit cancel on back. Soiled, yet interesting.
3031
S179. 5c blue Taylor on nice envelope to Norway from "Rock Dell Minn."
3032
S639+650+651 bl.of.4+C9x2 on specially printed Zeppelin card 1929 (Sieg. 28A) sent to SWEDEN. Scarce destination. Arrival marks on front.
750
3033
Two albums with 112 postal stationaries/around 80 more modern,and 57 covers (16 modern India).Much sent to Denmark incl.single S184 with P.Due notat./ light soiling, 3 covers with parcel post stamps used for postage, some registered frankings, 10c reg.stamp to DK, 2xUX25 to Germany, U351 to Germany.
1300
3034
Lot 27 covers 1870s‐1920s. 16 are from the period up to 1893 but many are with faults/some unusual frankings. Some fine single 5c frankings, 1x10c
300
(BID)
0
400
3035
PC
3 old postcards related to whaling,‐ one of the "Whaling Bark Morning Star"at New Bedford, Mass.
3036
PC
6 old postcards showing sledge dogs in use in Alaska and arctic Canada.
150
(BID)
0
GENERAL COLLECTIONS AND LOTS.
3037
o‐**‐*
EUROPE CEPT. Seemingly practically compl.coll. 1956‐2007 in 3 thick stock‐books, mainly fine used, some **. Incl. blocks/sheetlets etc. The rare Andorra is on a FDC, Luxemb. "PAX" 1957 is **. Very fine coll.
3000
3038
o‐**‐*‐B
CHILDREN. Collection in 7 books+2 packs of leaves/mounted for local exhibitions + a thick bunch of covers,‐ all in one suitcase. A wide range of material for somebody who wants to mount larger coll. on the theme.
2000
3039
o‐*‐**‐FDC EUROPE CEPT 1956‐1979 apparently compl. in Schaubek hingeless album for these issues. 47 FDC's have been added on separate sheets.
1000
3040
**‐o‐B
Two special albums from R.Borek , "Ein Blick auf die Welt" ("World View"), presenting various themes, mainly **, some better G.Reich noticed.
750
3041
o‐**‐*
Europe Cept. Coll. in stock‐book from forerunners to 1997, apparently arranged according to membership year. Needs viewing.
500
3042
o‐**‐*
Maps on stamps. 32 pages full in stock‐book with seemingly all different items, world wide.
400
3043
o‐**‐*
FLORA. 1 thick + 1 thin stock‐book. "All world", nice lot.
400
3044
o‐*
Bosnia&Herzeg.‐Montenegro‐Serbia‐Croatia‐Br.Levante‐(Fr.&Russian Levante[ Duplicated coll. in stock‐book. Much value in Brit.Levante, but also very good ranges of B&H,Montenegro and Serbia. Needs viewing!
2500
3045
o‐*
6 fine Schaubek albums until 1951 with sth. here and there. The best parts are Sweden,Finland,Russia 1920s/30s, some Germany, Italy+1 extra album.
2000
3046
o‐**
Switzerland‐Liechtenst.‐Austria. Nice general coll. 1870s‐modern on self‐mounted leave in Lighthouse binder in box. Very nice ranges of comme‐ moratives from all areas, nearly all used. Very fine Liechtenst.from 1939 onwards, Switzerland from 1880s incl. many better/medium priced.
1500
3047
o
France‐GB‐Italy etc. Box with 7 mainly thick stock‐books/binders. Main value in France with large quantites of Pax and the following period.
1000
3048
o‐*‐**
Italy‐Yugoslavija‐Montenegro‐Serbia. Thick stock‐book with dupli‐ cated material 1860s to modern. Much Italy, partly strongly duplicated. We noticed Montenegro Mi.51III in a **/* block of 10 with strongly displaced overprint (vertical text divided on 2 rows of stamps)
1000
3049
o
General coll. "Europe" in 3 old Schaubek albums with extra leaves, old to modern. Many nice commemoratives, a large number of stamps.
1000
3050
*‐o‐**
Album with around 60 blocks, from Germany 1930s to modern N.W.Europe, incl. Iceland 1937. Also some better sets Germany, 2 sets Berlin black overprints and other better Germany.
900
3051
**
Europe. Around 60 large stock cards filled with 59 blocks/se‐tenant strips plus a few other compl. sets. Portugal, Spain,Yugoslavija,GB etc. Noticed Yugoslavija blocks 7.‐
8, Turkey bl.6. 2‐3 used blocks in between.
750
3052
o‐**‐*
Belgium‐Luxemb.‐Monaco. General coll. from classic to modern in Lighthouse album on self‐mounted leaves. Mainly used, good ranges of commemoratives and some modern blocks.
500
3053
**‐*‐o
Italy‐S.Marino‐Vatican. Mainly ** coll. semi modern/modern in thick stock‐book. Some classic Papal State */o not valued.
500
3054
o‐*
Old "Europe" Schaubek album without Norway. Some fine classic Sweden, a little Denmark and Iceland pre 1900. Some mixed quality.
500
3055
o‐*
All world in very old album 1840‐1880s, but with lose extra pages in between for some countries. Norway‐Germany and Japan removed, the rest untouched. A lot of expensive stamps but in mixed quality, like Sweden 3sk‐ 8sk banco etc. Some fine good ones in between,‐ the Denmark 2RBS is a Ferslew prtg! Papal state complete,‐ 50 Baj thin spot/1Sc (*)/old signature on back. Vatican City 1934 overprint set fine cds!. This needs careful inspection,‐ some stamps stuck down. Saviour work may be rewarding
15000
3056
o‐*
All world mounted on more than 1000 ? small sheets, up to a dozen on each sheet, housed in a box, period 1840‐1920s. An enormous quantity of stamps, much mixed quality but also fine better ones in between and a vast range of slightly better priced. This needs careful viewing and a lot of time,‐ great potential! Much USA,Brit.Colonies,much Denmark but virtually "all world"
10000
3057
o‐*‐**
Thick stack of album pages/stock pages with mainly somewhat older material from various European countries, Canada, S.America, North& West Africa, Japan etc. Better/medium priced items here and there, large number of stamps for general collector.
2750
3058
o‐*‐**
All world in thick stock‐book, systematically arranged from A‐Z, all catalogued and priced by Michel between 1989‐96. Stated "MichelMark 26930,‐". Needs viewing.
2500
3059
o‐*
All world in very thick old "Ideal" album. A wide range of stamps, but much very mixed quality in the classic section. Better/fine ones up to medium priced in between. Needs careful checking. The 1d GB SG 17 has inverted wmk!
2500
3060
o‐*
All world in full approval booklet (320 items), much classic material, from mixed to fine, some highly catalogued like DK 48sk. Needs viewing!
1500
3061
o‐*
Brit.Colonies. Small lot from various smaller colonies, mainly QV‐KE period but some up to 1950 with 3 fine Silver Wedding high values, KUG high values 1940s *(*). We noticed Trinidad SG29 *, N.Borneo $2 Red Cross and other good items, St.Helena 1s 1903 etc.
1250
3062
o‐*
All world in old, dilapidated Schaubek album. The main value is in Norway from some skillings onwards and Sweden with better 1935 up to 1kr UPU.
1200
3063
o‐*‐**
All world" on 82 small Hawid cards, from cheap items up to very fine Taiwan Mi.191, better German WWI occupations, numerous medium priced.
1000
3064
BS‐*‐o‐** 32 pages stock‐book filled with a.o. much Generalgouv. on pieces, semi modern Russia, Br.colonies incl. some Falkl.Islands dep. etc. Please view.
1000
3065
o‐**‐(*)
Norway‐Germany‐ICY. Coll. ICY ** in special binder, Norway no.6‐7 the first one unused without gum, some better early W.Germany. Low start!
1000
3066
o‐**
The world's no.1. Collection from "Samlerhuset" in Norway containing 13 different items, not all real number ones but from the first set/issue. Denmark England,Belgium,Netherlands,Sicily,Austria are included + some others.
800
3067
*‐o
St.Lucia‐St.Vincent. Small coll. 1882/1960s. Rare St.Vincent 1s 1883 and 4d,6d 1886/88 *, various slightly better priced up to high values 1940s.
800
3068
o‐*
All world in 3 stock‐books + 1 starter album. A large quantiy of stamps for the general coll., some slightly better China up to 1960s noticed.
800
3069
o‐*
All world in small old binder, classic to 1930s, some mixed quality but also some fine better ones, Iceland,England,Canada etc.
750
3070
o‐*‐**
Japan‐China‐Germany‐Austria. 3 binders with various material, small collections. From pre 1900 onwards, nice Austria 1950s.
700
3071
o‐*
Canada‐New Foundl.‐New Brunswick + some Carribbean colonies. 4 fine/ very fine new Brunsw. ,some better Newfoundl. and Canda QV/also some mixed,
700
3072
o‐*‐**
All world on 54 pages in Visir binder. Good section of nicely cds Holland with many charity sets, some better Germany. Needs checking.
600
3073
o‐*‐**
All world in stock‐book, systematically arranged according to the Michel cat. with prices in Michel Mark 1989‐96. Needs inspection!
600
3074
o‐*
Overseas countries. General coll. up to semi modern in old Schaubek album. Large number of stamps.
500
3075
o‐*‐**‐B
Various Europe and Israel in 3 stock‐books, stated "all different". Inspect!
500
3076
o‐BS
Small lot on 5 stock‐cards, early W.Germany high values, Gibraltar KG to 10/ ‐ (on piece), some better Portugal,France and England.
300
3077
o‐**
Small lot mainly semi modern to modern Argentina,USA,Uruguay,Trinidad on stock sheets. Stated to catalogue EURO 280,‐
200
3078
o
PERFINS. Envelope with stated 618 items "all world". Inspect.
3079
COV.
BOX with 2200 modern covers from a wide range of countries "world wide". All with commemoratives, even blocks/min.sheets, nearly all have been sent to the same address in Norway. A few hundred envelopes are long size, the rest normal sized envelopes, no large ones.
3000
3080
COV.
BOX with around 285 covers/cards world wide but with much Germany. Well assorted incl. registered/express covers, better stamps and cancels seen. Some covers from unusual countries/Tin can mail/Mexico first flights etc.
2000
3081
COV.
More than 150 covers, parcel cards, a few view‐cards, nearly all sent to NORWAY 1920s‐30s from a wide range of countries. Quite a good deal of interesting items but much mixed quality. Fine in between. Needs viewing!
1500
3082
PC
Lot around 590 view‐cards from mainly European countries (no Norway) and some USA, 35 from Tunisia. Mainly semi modern to modern, much sent to Norway.
750
3083
PC
Album with 57 old view‐cards, many from Turkey. Many beautiful, coloured cards, some traces of usage.
750
3084
COV.
Lot 23 Danish skilling covers, 6 France 1849 onwards/a.o. 25c Ceres imperf./fine Yv.65 on cover + 8 various Germany/fronts etc. Mixed to fine.
750
(BID)
0
3085
COV.
Album with around 70 covers world wide, seemingly to/from prominent persons, we saw around 30 with envelope headings from government offices etc. e.g. "White house"/"president de la republique","Bundeskanzleramt" etc.
750
3086
COV.
BOX with more than 1000 covers, "all world" old to modern (non‐Norwegian) much sent to Scandinavia. Needs inspection.
400
3087
COV.
BOX with around 200 covers "all world". Some Brit.Colonies, Malta Gibraltar, some Germany, old USA etc. Needs viewing.
300
3088
COV/DOC. FEMALE AIR PILOTS. Mary Bonney, Ruth Nicols, Amy Johnson. 4 photos of M.Bonney and her aircraft, newspaper articles etc on the 2 others, personal letter/autograph etc. + one FFC‐cover Lisbon‐Croydon 1931.
300
3089
PC
Radio amateur cards (see also under Russia&S.Africa). Lot around 50 used cards mainly from exotic islands. Please view!
(BID)
0