kursinvitasjon Arbeidsvarsling 1

Kurs i Arbeidsvarsling 1
Kursholdere
Målgruppe:
Ansatte og verneombud hos entreprenører og andre
arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører
opphold på steder hvor det kreves godkjent
arbeidsvarslingsplan.
Kursinnhold:
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen
og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn
som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle
prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under
arbeidets gang. Kurset tilfredsstiller kravene gitt av Håndbok
N301 "Arbeid på og ved veg".
Kursavgift:
Kr. 1750,-, som også dekker lunch og forfriskninger.
For deltakere som ikke er ansatte i Grane, Hattfjelldal eller Vefsn
kommune vil kursavgiften være kr. 2250,-.
Tid og sted:
Tid: Onsdag 25. mars 2015 kl. 09.00 – 14.00
Sted: Lyngengården Hotel, Mosjøen
Påmeldingsfrist:
Bindende påmelding til
[email protected] innen fredag
6.mars.
Arild Marthinsen
Les mer på vår
hjemmeside:
http://www.studiesenteretrkkvefsn.no/
Følg oss på
Facebook