Visma Enterprise WebService

www.procasso.no
3034 Modul :Visma Enterprise WS
Visma Enterprise WebService
Automatisk utveksling av data mellom Visma Enterprise og Procasso.
Løsning for kommuner som driver egeninkasso.
Sikker løsning
Virksomhetsformer
Sikker og gokjent løsning.
Integrasjonsavtale inngått mellom
Visma Unique og SPN
Støtter alle virksomhetsformer
Lokal eller felles innfordringskontor –
en eller flere kontoplaner
Visma Enterprise WS
Procasso modul Visma Enterprise WS er
en moderne integrasjon som dekker hele
arbeidsprosessen. Løsningen deler data mellom
Visma Enterprise og Procasso automatisk, gjennom
webservice med såkalt REST-grensesnitt.
Modul Visma Enterprise WS støtter blant annet
følgende arbeidsprosesser:
Hente aktuelle fakturaer
Oppdaterer saksnummer
Henter innbetalinger
Levere bilag
Du kan selv velge din egen kommunikasjonsform for
utveksling av data, webservice eller filer.
SystemPartner Norge AS • Postboks 289 Thorøya • 3201 Sandefjord, Norge
Telefon: +47 33 42 85 00 • Telefaks: +47 33 42 85 01 • e-post: [email protected]
Org.nr 971 052 554, Besøksadresse: Thorøyaveien 21, 3209 Sandefjord, Norge