GUDSTENESTER

GUDSTENESTER
JUL OG NYTTÅR I
SPJELKAVIK KYRKJELYD
21. desember Spjelkavik kyrkje kl. 11.00
25. desember Spjelkavik kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste v/Haraldsson, nattverd
Gudsteneste v/Bjune, nattverd
Konfirmantkoret, dramagruppe
23. desember Blindheim omsorgssenter kl. 15.00
Kyrkjekoret, blåsegruppe
Julegudsteneste v/Bjune
26. desember Blindheim bedehus kl. 11.00
23. desember Spjelkavik omsorgssenter kl. 16.30
Gudsteneste v/Grønli, nattverd, kyrkjekaffe
Julegudsteneste v/Bjune
24. desember Spjelkavik kyrkje kl. 13.00
Stine B. Botn, sang. Oliver Dyb, fiolin
Julaftengudsteneste v/Grønli
28. desember Spjelkavik kyrkje kl. 11.00
Åse skolekorps, Barne- og aspirantkoret
Gudsteneste v/Haraldsson, dåp, nattverd
24. desember Borgund Fhs kl. 14.00
Kathinka R. Møller, sang og fløyte
Julaftengudsteneste v/Haraldsson
Katrine Bjune, sang. Hatlehol skulekorps, musikere
31. desember Spjelkavik kyrkje kl. 21.00
24. desember Spjelkavik kyrkje kl. 14.30
Nyårsgudsteneste v/Haraldsson
Julaftengudsteneste v/Grønli
Oliver Dyb, fiolin
Familiekoret, Elise og Rune Huse, trompet
24. desember Spjelkavik kyrkje kl. 16.00
1. januar Spjelkavik kyrkje kl. 11.00
Julaftengudsteneste v/Hove
Gudsteneste v/Grønli, nattverd
Kristine Øvstebø, sang. Spjelkavik skolekorps
4. januar Spjelkavik kyrkje kl. 11.00
24. desember Blindheim bedehus kl. 16.00
Gudsteneste v/Hove, nattverd
Julaftengudsteneste v/Haraldsson
Spiren barnekor, Blindheim skolekorps
4. januar Borgund Fhs. Kl. 11.00
Gudsteneste v/Bjune, nattverd, kyrkjekaffe