Turistbåtrute/ The touristboat Route

Great travel experiences
Rute / Route
2095
M/S Tedno (+47) 916 81 228
01.05-30.09.2015
Billettbestilling
Lofthus - Utneanbefales.
- HerandTicketreservation
- Norheimsundis-recommended.
Kinsarvik - Ulvik - Eidfjord
ord
idfj
lvik
Til
E
Gjelder i perioden
1. mai–31. okt. 2012
6
0730
0855 0915 0950
Alle0855
dager/Every
day 1010 1 1030 1115 2 1145
Alle
dager/Every day
Fra
U
ins
arv
ik
Fra
K
us
tne
Fra
Loft
h
MÅNDAG–FREDAG / MONDAY–FRIDAY
Fra
U
vi
rd
Fra k
H
Tile
Eid ran
d
fjo
sa
hei rvik
Fr ms
und
Ul å
FraKiFrå
n
Nor
und
Nor
ne
Til UFrå
t
Lof å
thu
s
hei
Fr ms
ms
Frtn und
No å e
rhe
im
s
Fra Frå und
HH
e
era ra
nd nd
Fra
U
B
Til
No
rhe
i
Fra busergen
Lostft
asj
ho
nu
s
Turistbåtrute/ The touristboat Route
LAURDAG / SATURDAY
2
08451010 1 0900
1015
1033
0730
0750
0923
0730 0855
0855 0822
0915 0950
1030 1115
1145 6 0955
Båten går
søndagsrute
alle 1115 1145
2
Fra
K
Buss til Odda kl. 1025.
Buss frå Voss.
3
MÅNDAG–FREDAG / MONDAY–FRIDAY
Buss frå Geilo 1/5–30/9.
4
14
1555 day
1615 5 1635 17is
1730 17
40 3 1510 4Ticketreservation
10recommended.
40 1905
Buss
til Voss.
Billettbestilling
Alle
dager/Every
Alleanbefales.
dager/Every
5
LAURDAG / SATURDAY
Skuledagar buss frå Odda
1
1440 1615
1510 1555
1635 1710
1740
163516151707
1730 1730 1750
1440
1515
kl. 1515, ank.
Lofthus 1555
3
kl. 1555.
6
Buss til Øvre Eidfjord.
4
SUNDAG / SUNDAY
1440 1510
3
4
191813
05
s
Til
Loft
hu
tne
im
sun
rhe
No
Fra
U
Til Frå
NorHeran
hei d
ms
Til
und
rå
r
Utne
e and
s
Fra
HF
Lof
thu
Frå
FraKinsarv
Utnik
Frå e
hus
Firn
Eid å sarv
ik
fjo
rd
F
FraU rå
lL
vio
k ft
Fra
U
lvik
ord
idfj
Fra
E
FraN
d
Nor orheim
hei sun
Til msud
Fra bussBt ergen nd
Herasjon
and
helg- og høytidsdager.
SUNDAG / SUNDAY
0730 0855 0855 0915 0950 1010 1 1030 1115 2 1145 6
day
1845 1905
1555 1615 1635 1710 1730 1740 1905
Gjelder i perioden 1. mai-30. sept 2015 For the period 1. May-30. Sept 2015
Bussruter se / Bus Routes see skyss.no
Sone nr. Priser voksne / Rates adults
1073
1051
1057
1015
1027
1003
1022
Norheimsund
Herand
Utne
Lofthus
Kinsarvik
Ulvik
Eidfjord
Norheim.
107
197
217
217
306
306
Herand
114
163
142
217
217
Utne
122
107
142
142
Lofthus
107
184
184
Kinsarvik
163
163
Ulvik
129
Utne
61
54
71
71
Lofthus
54
92
92
Kinsarvik
82
82
Ulvik
64
Lofthus
161
276
276
Kinsarvik
245
245
Ulvik
194
Sone nr. Priser barn / Rates children
1073
1051
1057
1015
1027
1003
1022
Norheimsund
Herand
Utne
Lofthus
Kinsarvik
Ulvik
Eidfjord
Norheim.
54
98
108
108
153
153
Herand
57
82
71
108
108
Sone nr. Priser tur-retur / Return tickets
1073
1051
1057
1015
1027
1003
1022
Norheimsund
Herand
Utne
Lofthus
Kinsarvik
Ulvik
Eidfjord
Norheim.
161
296
326
326
459
459
Herand
171
245
213
326
326
Utne
183
161
213
213
1073
Norheimsund
Norheim. varsle 2095” til 2077, se også www.norled.no
SMS-VARSLING
Send “Norled
1051
1057
Herand
Utne
54
98
Herand
57
Utne