Last ned utskriftsvennlig CV - Advokatfirma Wigemyr & CO DA

BJØRGULV RYGNESTAD
ADVOKAT/PARTNER
KONTAKT
Telefon: +47 38 17 87 19
E-post:[email protected]
Fødselsår: 1957
Juridisk embetseksamen: 1987, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Bygnings- og ekspropriasjonsrett
Advokatbevilling: 1990
PRAKSIS
FAGOMRÅDER
Konsulent Justisdepartementet
Politifullmektig Kristiansand politidistrikt
Politiinspektør Vest-Agder politidistrikt
Statsadvokat Agder Statsadvokatembete
Dommerfullmektig Kristiansand tingrett
Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag i Aust-Agder og Vest-Agder
Ansatt advokat hos Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2002
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2005
Bobehandling, private dødsbo
Familie, arv og skifte
Fast eiendoms rettsforhold
Odelsrett
Overdragelse av eiendommer
Prosedyre
Strafferett