Programmet og påmeldingsinformasjon finner du her.

AKTIV FRITID
Dagsseminar i Alta, 05.03.15
Seminaret inneholder:
• Fysisk aktivitet og kosthold hos personer med utviklingshemming
Marianne Nordstrøm, Kl.ernæringsfysiolog/ stipendiat Frambu
• Kosthold og helse, Geir Elde Fysioterapeut
• Fritid med bistand, Anders Midtsundstad, seniorrådgiver Aktiv ung
• Treningskompis, Maja K. Mathisen og Sunniva Johansen, Alta kommune
• Idrett for funksjonshemmede, Marit Arntzen, Finnmark idrettskrets
• Aktivitetshjelpemidler, Torill Grønnerød, NAV Hjelpemiddelsentralen
• Grønn glede, Alta golfklubb
• Arctivity
Om seminaret:
Seminaret er gratis, og passer for deg
som jobber med, eller møter personer
med utviklingshemming i din hverdag.
Seminaret er en del av prosjektet «Aktiv
fritid- kompetansehevende tiltak i
tjenestene til mennesker med
utviklingshemming i Alta kommune.»
Praktisk informasjon:
Seminaret arrangeres i
kommunestyresalen torsdag
05.03.2015, kl. 09.00- 15.00.
Enkel lunch serveres.
Påmelding
Påmelding innen fredag 20. februar 2015.
Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på seminaret?
[email protected] tlf . 40 72 08 48
[email protected] tlf .784 55 609
AKTIV FRITID
Dagsseminar i Alta, 05.03.15
PROGRAM
09.00-09.15 Velkommen v/ Jorunn Nordholm og Anita R. Kivijervi
09.15- 10.00 Fysisk aktivitet og kosthold for personer med utviklingshemming
Marianne Nordstrøm, klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat Frambu
10.00- 10.15 Pause m/ frukt og kaffe
10.15- 10.45 Kosthold og helse, Geir Elde, Fysioterapeut
10.45- 11.00 Arctivity
11.00- 11.15 Pause
11.15- 12.00 Fritid med bistand, Anders Midtsundstad, seniorrådgiver Aktiv ung
12.00- 13.00 Lunch
13.00- 13.40 Treningskompis, Maja Mathisen og Sunniva B. Johansen, Alta kommune
13.40- 13.55 Grønn glede, Alta golfklubb
13.55- 14.10 Pause m/ frukt og kaffe
14.10- 14.40 Idrett for funksjonshemmede, Marit Arntzen, Finnmark idrettskrets
14.40- 15.00 Aktivitetshjelpemidler, Torill Grønnerød, NAV hjelpemiddelsentralen