Fordeling av ansvarsområder – team eksamen

Ansvarsområder team eksamen
Ansvarlig
Grethe Syvertsen
(Rom FG/460)
Tlf 3494
Ansvar for eksamensavvikling fordelt etter
utdanningene som følger:
-
Backup på utdanningene
ved fravær:
Kontaktes dersom backup på
den enkelte utdanning ikke
er tilgjengelig
-
Teamkoordinator
Oppnevning av eksterne sensorer
Attestasjon og etterkontroll av
sensorhonorar og reiseregninger
Sekretær for utvalg for studentsaker
Ola Uvaas
Rom FG 403
Tlf 3082
-
Grunnskolelærerutdanningen 1-7
VU matematikk nettbasert
Utfasing av allmennlærerutdanningen
Rektorprogrammet (RØST)
Bente Strand og Lisbeth Rise
Bente Strand
(Rom FG 462)
Tlf 7044
-
Grunnskolelærerutdanningen 5-10
Master i IKT
Avvikling av GSD-master
Master i skolerettet utdanningsvitenskap
med fordypning i skolefag eller
pedagogikk)
Samarbeidsmaster i lesing og skriving i
skolen (samarbeid med UiO)
Bachelor i idrett friluftsliv og helse (IFH)
Pedagogisk veiledning modul 1 og 2
Ola Uvaas og Lisbeth Rise
Tolkeutdanningen, bachelor i tegnspråk
Tegnspråk påbygning
Tospråklig bachelor (TOS)
Ansvar for ekstraordinære ALUeksamener (samarbeid med Grethe)
LEO – skoleområdet
Ola Uvaas og Bente Strand
Videreutdanning: Grunnleggende lese,
skrive og matematikkopplæring (GLSM)
ALRLE 10 stp
Skrive kontrakter på skolefeltet
Forberede saker vedr fjerde
eksamensforsøk
Grethe Syvertsen og Bente
Strand
-
Lisbeth Rise
(Rom FG 403)
Tlf: 7055
Vikar for Kjartan
Iversen, ut 2013
-
Aliya
Shaybekova
-
(Rom FG 403)
Tlf:
-
Praksisplass
15. april - 5. juli
Sist oppdatert 16.04.2013
Ansvarsområder team eksamen
Øivind Telle
(Rom FG/461)
Tlf 2161
-
Førskolelærerutdanning deltid
Førskolelærerutdanning for assistenter
deltid (FAD, HiAk)
Arbeidsplassbasert
førskolelærerutdanning (ABF)
Eksterne samarbeidspartnere (AOF og
Folkeuniversitetet)
LEO barnehage
PHD
Anette Kantor Eriksen
Øivind Telle
-
Førskolelærerutdanning heltid
Master i barnehagepedagogikk (heltid og
deltid)
Videreutdanninger: Småbarnspedagogikk,
barnehagepedagogikk
Engelskspråklige tilbud til
utvekslingsstudenter på LUI
Tilpasset opplæring barnehage
-
FS-superbruker på fakultetet
Vedr FS – Morten Isnes
-
FS-ansvarlig for team eksamen
-
-
Bachelor i utviklingsstudier
Årsstudiet i utviklingsstudier
Kulturstudier (4 ulike studier)
Tolkeutdanningen (men IKKE tegnspråk)
Academic Writing Course
Flerkulturell forståelse (fire
videreutdanninger)
Masterstudium i flerkulturell og
internasjonal utdanning (FLKMA)
Avvikling av NOMA- og NUCOOPmaster
VU Norwegian 1 for Foreign Students
-
FS-superbruker på fakultetet
-
Fronteransvarlig for stud.adm.
YFL/Kjeller
-
Yrkesfaglærerutdanningen, med følgende
studieprogrammer:
o Teknikk og Industriell produksjon
-
Anette Kantor
Eriksen
(Rom FG 459)
Tlf 2017
-
Inna Volkova
(Kontor FG 457)
Tlf 2224
-
Morten Isnes
Vedr utdanningene Grethe
Syvertsen
Vedr FS – Inna Volkova
Kontor: KC 320
Kjeller
Tlf 9616
Sist oppdatert 16.04.2013
Vedr utdanninger Cecilie
Martinsen
Ansvarsområder team eksamen
o
o
o
o
Elektrofag
Medier og Kommunikasjon
Service og samferdsel
Bygg- og Anleggsteknikk
Arbeidsplassbasert
yrkesfaglærerutdanning
Ingvil Urdal
Kontor: KC 319
Kjeller
-
Praktisk pedagogisk utdanning heltid
Praktisk pedagogisk utdanning deltid
-
Oppdrag/ eksternt finansiert virksomhet,
med følgende studieprogrammer:
o Bedriftspedagogikk
o Coaching og relasjonsledelse
o Digitale lære- og hjelpemidler
o Folkehelsearbeid for
tannhelsetjenesten
o Innføring i spesialpedagogikk
o Veiledning og coaching
o Karriereveiledning og
sosialpedagogikk
o Videreutdanning i kontaktlærer
og klasseleder – oppgaver og
utfordringer
o Kreativ kommunikasjon
o Videreutdanning i
voksenpedagogikk og
realkompetansevurdering
o Videreutdanning i vurdering av
yrkeskompetanse i skole og
bedrift
Tlf 9088
Morten Isnes og Cecilie
Martinsen
Høgskolekandidatutdanning som
trafikklærer
Medarbeidere som formelt tilhører team studentforvaltning, men har eksamensansvar:
Cecilie
Martinsen
Kontor: KC 317
Kjeller
Tlf: 9454
-
Hans Ola
Hovdedalen
Kontor: KC 320
Kjeller
Tlf: 7051
-
-
Sist oppdatert 16.04.2013
Design og håndverk, heltid og deltid
Helse og sosialfag, heltid og deltid
Restaurant og matfag:
Videreutdanninger: Norsk med
yrkesfaglig profil, Norsk som andre
språk, Spesialpedagogikk 1 og 2,
Veiledning og coaching,
Veilederutdanning for veiledere for
nyutdannede yrkesfaglærere,
Yrkespedagogisk utviklingsarbeid,
Ansvarsområder team eksamen
-
Bedriftspedagogikk
Master i yrkespedagogikk
-
Ansvar for timeplanlegging Kjeller
Sist oppdatert 16.04.2013