TR_0001 - LOBAS.no

YTELSESERKLÆRING
No:
TR-0001 no
1. Identifikasjonskode: Fastmonterte takstiger
2. Modellbetegnelse: TR IF-37 T, TR I-37 T, TR F-37 T, TR TP-32 T, TR TV-35 T, Innf.pk. D-125 T
3. Bruksområde: Adkomst på skrå tak på bygninger
4. Produsent: Lonevåg Beslagfabrikk AS (LOBAS), Flatevad, N-5282 Lonevåg
5. Autorisert representant: Ikke relevant
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 3
7. Relevant harmonisert standard: EN 12951:2004
NB0575 Det Norske Veritas AS utførte type test under system 3 og utstedte rapport nr: BGN-3607120
8. Europeisk Teknisk Vurdering: Ikke relevant
9. Angitt ytelse
Vesentlige egenskaper
Ytelse
Harmonisert teknisk spesifikasjon
Mekanisk motstand
Reaksjon på brann
Ekstern brannytelse
Holdbarhet av mekanisk motstand
Tilfredstiller C2
Klasse A1
Ansees å tilfredstille
Tilfredstillende
EN12951:2004 - 6.1, 6.2 og 6.3
EN12951:2004 - 6.4
EN12951:2004 - 6.4
EN12951:2004 - 4, første 3 paragrafer
10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
Trond Rosnes - Teknisk leder
Lonevåg 21.05.2013
Side 1 av 1