Hvordan temme makten – seminar om god

Presseseminar: 14. mai, kl. 10.00-12.00
Hvordan temme makten – seminar om god handelsskikk
Steinar B. Kringlebotten
Siri Teigum
Helge Hasselgård
Christine B. Meyer
Aslak Bonde
Vi har fått en av Norges beste konkurransejurister til å vurdere hvordan norsk lovverk kan utnyttes enda bedre for å sikre
god handelsskikk i dagligvarebransjen. På en halvtime vil advokat Siri Teigum ved advokatfirmaet Thommessen presentere
en solid utredning. Den kan vise seg å bli det beste fundamentet for oppfølging av Matkjedeutvalgets rapport.
Hennes spennende fremstilling blir fulgt av en paneldiskusjon hvor hun møter professor dr. juris Olav Kolstad. Han fungerte
som DLFs og senere som Matkjedeutvalgets juridiske ekspert. De andre paneldeltagerne er konkurransedirektør
Christine B. Meyer og Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet.
Direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) og Virkes fagsjef for dagligvarer Johanne Kjuus, vil
avslutningsvis debattere om den ferske juridiske utredningen kan bidra til å få partene til å enes om et kompromiss.
Debattleder er Aslak Bonde.
Vi har invitert journalister, ansatte i departementer, nøkkelpersoner i organisasjoner, relevante politikere og ledere i dagligvarehandelen.
Program:
09.45-10.00: Servering av rundstykker og kaffe
10.00-10.05: Adm. direktør Steinar B. Kringlebotten i NCF ønsker velkommen
10.05-10.30: Advokat Siri Teigum presenterer sitt arbeid
10.30-10.40: Olav Kolstad
10.40-10.50: Christine Meyer
10.50-11.00: Gunstein Instefjord
11.00-11.40: Paneldebatt/spørsmål fra salen
11.40-12.00: Johanne Kjuus og Helge Hasselgård: Kan den nye juridiske
utredningen bidra til at handel og leverandører blir enige om hva som er
nødvendige tiltak for å sikre god handelsskikk?
Sted: Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkrantzgaten 7, 0159 Oslo
Påmelding til Solveig Fure på [email protected] eller tlf. 92097350 innen onsdag 9.mai