raje fiskeforening pilkekonkurranse på fagervann

RAJE FISKEFORENING
INVITERER TIL PILKEKONKURRANSE PÅ
FAGERVANN LØRDAG 14 MARS FRA KL. 11.00 TIL
14.00 ( Røye og ørret i vannet)
PÅMELDING OG DELTAKERAVGIFT:
Påmelding til arrangementkomiteen ved ankomst
Ungdom / voksenklasse kr 30,Familieklasse kr 50,-
PREMIERING FOR:
Flest antall fisk i klassen ungdom / voksenklassen
Flest antall fisk i familieklassen
Lengste fisk uansett klasse
FISKEFORENINGEN FYRER OPP GRILL
For de som ønsker å grille pølser hamburger etc. så fyrer vi opp
bålpanna fra klokken 12.00
HUSK BOMAVGIFT KR 50,-PÅ RAJEVEIEN.
Hilsen
Arrangement komiteen ved Torill, Arnfinn og Per Bjørn
OVERSIKTSKART OVER FAGERVANN, PARKERING OG KORTESTE VEI TIL FISKEPLASSEN MED
PÅMELDING.
Pilkekonkurranse
Parkering