Konsernledelsen.

konsernledelseN
Fra venstre: Jostein Viken, Ole Jørgen Jacobsen, Geir Inge Solberg, Arturo Arques, Morten Flørenæss og Christian Tunge.
KonsernledelseN.
Geir Inge Solberg
Christian Tunge
Konsernsjef siden august 2009.
Finansdirektør siden desember 2006.
Jobberfaring
Solberg ble ansatt i Actakonsernet i september 2000 som
administrerende direktør for Acta Fondsforsikring ASA, og
siden mars 2002 som leder av produkt og forvaltning i Acta
Asset Management ASA. Kom til Acta fra stillingen som
administrerende direktør i Vital Fondsforsikring AS.
Jobberfaring
Tunge kom til Acta fra stillingen som International Negotiator i Statoils internasjonale oppstrømsvirksomhet. Han
var ansatt i Statoil i ti år og har i hovedsak sin bakgrunn
fra ulike posisjoner og avdelinger innen økonomi og finans.
Utdannelse
Solberg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).
årsrapport 2010
Utdannelse
Tunge er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH)
og CEMS Master in International Management fra NHH/
Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas (ESADE). Han har Høyere Avdelings Eksamen
i bedriftsøkonomi fra NHH og er i tillegg jurist fra
Universitetet i Bergen.
27
konsernledelseN
Jostein Viken
Ole Jørgen Jacobsen
Administrerende direktør i Acta Asset Management AS
siden september 2009.
Administrerende direktør i Acta Markets AS siden
april 2011.
Jobberfaring
Viken har vært ansatt i Actakonsernet siden 1995. Han har
vært salgssjef, ansvarlig for Actas multikanalprosjekt,
administrerende direktør i Acta Online ASA og markedsog IT-direktør fra 2004–2009.
Jobberfaring
Jacobsen kommer fra stillingen som Managing Partner i
Arctic Capital Partners hvor han primært har hatt ansvaret
for institusjonelle eiendomsprosjekter. Tidligere ledet han
internasjonalt salg og forretningsutvikling i Aberdeen
Property Investors etter å ha vært bl.a.banksjef i DnB NOR
Markets og finansanalytiker i JP Morgan.
Utdannelse
Viken er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole
(NHH).
Utdannelse
Jacobsen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole
(NHH) og har i tillegg universitetsstudier i psykologi.
Arturo Arques
Administrerende direktør i Acta Finans AB siden
november 2010.
Jobberfaring
Arques har lang og bred erfaring fra bank- og
finansbransjen. Han har jobbet som Head of Private
Banking & Asset Management og har vært medlem i
konsernledelsen i Nordnet AB. Han har tidligere hatt flere
ledende stillinger innenfor bank og finans i SEB Enskilda
Banken, Enskilda Securities og Handelsbanken Markets.
Utdanning
Arques er utdannet Fil. Mag. i foretaksøkonomi fra
Universitetet i Stockholm og Fil. Kand. i pedagogikk fra
Lærerhøyskolen i Stockholm.
årsrapport 2010
Morten Flørenæss
Administrerende direktør i Acta Corporate Services AS
siden august 2009.
Jobberfaring
Flørenæss var fra 2000 til 2006 ansatt som økonomisjef og
var økonomidirektør fra 2006 til 2009 i Actakonsernet.
Han har ­tidligere hatt ulike stillinger i Sandnes Sparebank,
arbeidet som revisor i KPMG AS og som økonomi- og
administrasjonssjef i Scana Offshore Technology AS.
Utdannelse
Flørenæss er revisor fra Høgskolen i Stavanger (HiS) og har
høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole
(NHH).
28