Teknologi og forskningslære - Dag Langmyhr

Teknologi og forskningslære
Utdanningsleder Dag Langmyhr
Institutt for informatikk
Universitetet i Oslo
Oversikt
Kompetanse fra Teknologi og forskningslære i møte
med universitetet.
Formell kompetanse
Annen kompetanse
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
2
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet ved UiOslo
Tradisjonsrikt
(fra 1861)
Stort:
≈4500
studenter
≈1300 ansatte
8 institutter
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
3
Institutt for informatikk
Norges eldste
(1977)
Norges største
≈1800 studenter
≈250 ansatte
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
4
Formell kompetanse
De fleste (men ikke alle) studieprogrammer ved MatNat
stiller «realfagskravet»:




Biologi B1+B2










Fysikk F1+F2







(
) 


Geofag
G1+G2


R1
R=
+
Informatikk IT1+IT2


S1+S2




Kjemi
K1+K2










Matematikk
R1+R2








TekForsk TF1+TF2
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
5
Studieprogram
Krav
Anbefalt
Biologi
R
B1+K1+R1
Elektronikk og datateknologi
R
F2+R2
Fysikk, astronomi og meteorologi
R
F2+R2
Geofag: geologi, geofysikk og geografi
R
F1+R1
Informatikk: design, bruk, interaksjon
—
—
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk
R1/S1+S2
F1+R2
Informatikk: programmering og nettverk
R1/S1+S2
—
Informatikk: språk og kommunikasjon
—
—
Kjemi
R
F2+K2+R2
Matematikk og økonomi
R
R2
Matematikk, informatikk og teknologi
R
R2+(F2?)
Materialer, energi og nanoteknologi
R
F1/K2+F2/K1+R2
Molekylærbiologi og biologisk kjemi
R
B1+F1+K1+R1
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
6
Annen kompetanse
Siden ingen studieprogrammer forutsetter
TekForsk, vil de delene av fagstoffet som trengs i
bachelorstudiet, bli undervist der.
Det vil variere mye fra lærer til lærer i vgs nøyaktig
hva elevene lærer, spesielt siden det ikke er noen
lærebok.
TekForsk gir derfor en annen form for
studiekompetanse enn matematikk, fysikk etc.
Men det betyr ikke at den er unyttig!
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
7
Teknologi og forskningslære 1 og X
Positivt med så mye fokus på praktiske prosjekter.
Det som er av teori, læres gjennom prosjekter.
Beskrivelsen virker veldig fysikkorientert, men jeg
har skjønt at læreren har stor frihet når det gjelder
prosjektene.
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
8
Prosjektopplegget minner mye om vår Sone for
eksperimentell informatikk der studentene kan bygge
og programmere ulike dingser som for eksempel
roboter:
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
9
Teknologi og forskningslære 2
Fagstoffet virker veldig teoretisk og ambisiøst med like
mye vitenskapsteori som Ex phil.
Vil gi klar nytte for de elevene som virkelig lærer
teorien.
Kan være en utfordring å forene teorien og praksisen.
Læreren kan utnytte sin dybdekompetanse.
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
10
Konklusjon
Formell kompetanse
TekForsk tilfredsstiller fordypningskravet for realfag
men bør ikke erstatte noen av de anbefalte
emnene.
Annen kompetanse
TekForsk vil gi en smakebit av et realfaglig pensum
og kan inspirere til å velge et slikt studium.
Det kan gi nye studenter et mer overordnet blikk på
prosjekt- og laboratoriearbeid i starten av studiet.
Nettverkssamling i Teknologi og forskningslære 4.2.2015
11