Spansk 10AB - Brønnøysund Barne

FAGLÆRERRAPPORT I SPANSK
Brønnøysund Barne og Ungdomsskole 10A/B 2013
Fag: Spansk
Én gruppe på tvers av klassene - 10A/B
Faglærer: Bjørg Irene Nikolaisen
LÆRESTOFF:
 ¡Vale! 3 – Hanson, Teva og Klingenberg – Cappelen forlag
 Tilhørende arbeidsbok
Tekstene som er oppgitt med sidetall er hentet fra “¡Vale! 3”.
Kapittel 1:
 ¿Qué has hecho este verano? – página 6-9
 ¿Dónde han estado? – página 10-11
o Repetisjon av presens perfektum
Kapittel 2:
 ¿Crees en fantasmas? – página 12-13
o Repetisjon av gerundium
Kapittel 4:
 Opiniones – página 18-19
 En el futuro me gustaría – página 20-21
o Verb med vokalendring
Kapittel 5:
 ¡Yo quiero una estrella! – página 22-23
Kapittel 6:
 Yo quiero conocer el mundo – página 26-27
 América Central – página 28-29
o Fakta om Mellom Amerika
Kapittel 7:
 ¿Qué haces por la mañana? – página 30-31
Kapittel 8:
 Argentina – un país en Sudamérica – página 32-35
Kapittel 9:
 Las cataratas de Iguazú – página 36-37
Kapittel 10:
 El ladrón en el tren – página 42-45
Annet:
 Film
o Sin nombre
 Oppgaver fra arbeidsboka
 Kopieringsoriginaler
 Spill
Tillegg:
 I starten av 10.skoleår brukte vi tid på å repetere tekster og grammatikk fra
9.klasse boka. Dette fordi flere av elevene på gruppa hadde allerede da “glemt”
mye.
ARBEIDSMÅTER/ UNDERVISNINGSORGANSERING:
 Læreboka med oppgaver og spørsmål
 Leksjoner
 Høytlesning og oversetting individuelt, i par og i klassen
 Samtale om tekster og tema i par, grupper og i plenum.
 Individuell/ par/ gruppe prøver med forberedelsestid (muntlige presentasjoner og
samtale om et emne)
 Info. søk fra nett (nettsider til aktuelle tema)
 Nettsider med oppgaver tilhørende - !Vale!
 Tema arbeid i grupper der produktet ble en muntlig framføring ved hjelp av ulike
virke-/hjelpemidler (Power Point, dramatisering osv.)
 Muntlig aktivitet (diskusjon) i par, grupper og i klassen.
 Lytte til tekster, filmer og sanger med påfølgende samtale
EKSKURSJONER: Ingen
VURDERINGSFORMER:
 Formell og uformell vurdering skriftlig og muntlig
 Elevvurdering
 Skriftlige innleveringer/korte tekster
 Muntlige framføringer
 Muntlig aktivitet
ELEVARBEID:
 Alle skal ha laget sin egen elevbok
 Rapport fra film
 Diverse egenproduserte skriftlige tekster – korte tekster
 Powerpoint
LÆREMIDLER:
 ¡Vale! 3 – Hanson, Teva og Klingenberg – Cappelen forlag
 Tilhørende arbeidsbok
 IKT: internett, tekstbehandling med retteprogram, Power Point osv.
 Film
 Lyttetekster
KRITERIER FOR VURDERING I MUNTLIG:
Det legges vekt på
 At eleven mestrer ulike områder innenfor faget
 Vanskegraden i det de presenterer
 Kjennetegn på måloppnåelse fra læreplanen
Ved vurdering av elevens kompetanse tas det hensyn til i hvilken grad eleven har vist
 Kunnskap og ferdighet i faget
 Bruke noe av språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig
 Uttrykke seg muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 Tilpasse muntlig språkbruk til sjanger og situasjon
 Kreativitet
 Evne til å anvende og formidle kunnskap
 Evne til å bruke språket
 Evne til å nyttiggjøre seg egnede hjelpemidler
ORGANISERING AV EKSAMEN:
 Muntlig avgangsprøve med IKT. Etter modell: Felles lytteprøve, presentasjon av
trukket tema, kort samtale med sensor/eksaminator.
 Forberedelsestid 48 timer
 Individuelt/par
BBU, 22.04.13
Bjørg Irene Nikolaisen