Til Veiledning for Fremmede - X

«Christiania på kartet
–
en reise gjennom byhistorien»
Tore Gimse
Deichmanske bibliotek
31.1.2015
http://www.x-kart.no
Janssonius
1668
Homann
1729
Wilse 1783
Dronningens gt, Karl Johans gt, Storgt, etc
Dronning Eufemias gt og dagens havnelinje
Wilse
Christiania omegn
1883
Vækerøveien - Sørkedalsveien
Merk: Nagelfabrikken = Madam Tullins spikerfabrik, ca 1740-tallet.
Broene over Akerselva; Vaterlands bro, Grünerbrua, Beierbrua. De eneste ca 1670 til 1827. + Gullhaug bra?
Hagelstam
1816
Hagelstam 1816
Ramm & Munthe
«Amtskartet»
1827
Kart over Agershuus Amt,
Construeret efter de ved
Norges geographiske
Opmaaling anstillede
astronomiske og
geodaetiske Iagttagelser.
Hans Kongelige Höihed
Joseph Frants Oscar,
Norges og Sveriges
Kronprinds underdanigst
tilegnet af Forfatterne, N.
Ramm, Capitaine og
G.Munthe, Capitaine
1827
1875
1908, med veier tillatt for biltrafikk
1950 – ingen endringer siden 1908
Winther
1827
Vibe & Irgens
1844
Utsikt fra Tøyen, Vibe og Irgens 1844
Næser
1857-61
Solem
1873 – 1880-tallet
N
G
O
1
8
8
1
-
N
G
O
1
9
6
1
Grünerløkka ca 1861
Utsikt fra Sophienberg 1860-tallet
Grünerløkka ca 1881
Fra Kvadraturen til Slottet 1816
Fra Kvadraturen til Slottet 1827
Linstows plan 1838
Grünings løkke
Fra Kvadraturen til Slottet – Hielm 1848
Første gang Karl Johansgate er navnet på kart
Næsers kart 1861
Solems kart 1873
Solems kart 1881
Sabros kart 1889
Opmaalingens kart 1900
Kiellands kart 1909
Aschehougs kart 1923
Skillebek (Ca 1868)
Skillebek (1870-tallet(?))
Skillebek (Næser 1861)
Skillebek i dag.
Med strandlinja fra 1860tallet, Drammensveien og
Munkedamsveien.
Skillebek 1888 – 1900 – 1912
1898 – Takket være all gravingen på 1890-tallet:
Oslos beste geologiske kart?
Takk for oppmerksomheten!