Sikring av minihåndballmål

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play
Sikring av minihåndballmål
Regionen ønsker å minne om at sikring av minihåndballmål er like viktig som sikring av
vanlige håndballmål. I Retningslinjer for spillebanen og målene, punkt g) står det «… Målet
må være gjort fast til underlaget eller til veggen bak. …».
Minimålene blir flittig brukt i de aller fleste hallene i regionen ukentlig. Barn er glade i å
klatre og glemmer ofte beskjeder om at de ikke får lov å henge i tverrliggeren. Minimålene
er såpass lette, selv med vektstangen bak, at de kan velte om et barn henger i det. Det er
derfor viktig at alle klubber/haller umiddelbart tar tak i dette og sikrer målene sine.
Dersom man ikke har anledning hverken til å sette de fast i underlaget eller veggen bak, kan
sandsekker legges bak på stengene.
Fra og med sesongen 13-14 må klubber som ønsker arrangement garantere at målene er
forsvarlig sikret for at de skal tildeles dette.
Som et alternativ til de minihåndballmålene som er i bruk i dag, er det nå lansert et
oppblåsbart mål. Disse pakkes opp og blåses opp på under 4 minutter og pakkes sammen på
samme måte. Alt, inkl. pumpe, kommer i en bag (størrelse med en vanlig sportsbag) – pris kr.
1995.- eks. mva pr. mål.
Målene er også fine da de lett kan fraktes til gymsaler etc. ved treninger der.
Vennlig hilsen
NHF Region Sør
Geir Floen
Leder
Marit Skretteberg
daglig leder
Telefon: +47 32 01 61 22 | Internett: www.handball.no | E-post: [email protected] | Bankgiro: 2310 07 46875 |
Adresse: Norges Håndballforbund Region Sør, Idrettens Hus, Schwartzgate 6, 3043 Drammen |Org. nr: 984 824 025 MVA