DXN 1/2011 - DX-Listeners` Club

ISSN 0804-5240
Nr. 1
- 2011 -
56. årgang
Skal det være en QSLkalender?
DX-News
Rhein-Main Radio Club i Tyskland har sammen med
ADDX laget en kalender med motiver fra QSL-arkivene.
Det er sjette gang kalenderen gis ut, og den kommer i
fullfarge. Det finnes QSL-motiver som spenner fra
1930-tallet og fram til i dag. Kalenderen koster 15 Euro
og kan bestilles via Rhein-Main Radio Clubs nettsider
på www.rmre.de.
Innhold
Svehøgda 46, 7550 Hommelvik
Ansvarlig redaktør: Eivind Motland
2
3
5
7
8
9
12
13
15
17
20
Skal det være en QSL-kalender?
Hallo Hallo
Mount Rushmore satsar i norr
Radiorevolution från Texas
CRI via XNCR, Radio Peking och Radio Beijing
Rank 2011
Solaktiviteten
MW Gold Rush
KB-tips
Stasjonsnytt
QSL-spalta
Bidragsytere
-8
-248
-309
-385
-949
-1026
-1232
-1289
-1346
-1682
Bjørn Tandberg, Farsund
Terje Nielsen, Christchurch, New Zealand
Aslak Håkedal, Vennesla
Jarle Synnevåg, Sørum
Jan Alvestad, Tjelta
Odd-Jørgen Sagdahl, Hundhamaren
Arilld Skalmeraas, Lunde
Torgeir Nyen, Oslo
Claes W. Englund, Danderyd, Sverige
Karl-Erik Stridh, Skövde, Sverige
Bidragsfrister
Nr. 2
Nr. 3
Forsida: QSL fra Nikkei i Japan.
-2-
-
12. mars 2011
14. mai 2011
Taranga FM tatt av lufta
I Gambia har myndighetene tatt den
uavhengige radiostasjonen Taranga FM av lufta.
Stasjonen holder til i Sinchu Alhagie sørvest av
Banjul og har blitt tvunget til stillhet inntil videre
av National Intelligence Agency. Grunnen til at
Taranga FM er tatt av lufta skal være at et av
stasjonens nyhetsprogrammer ble presentert på
engelsk og lokale språk. Nyhetsprogrammet det
dreier seg om leser nyhetsstoff fra forskjellige
aviser.
P4 klager på Bergen-forbud
Da P4 prøvde seg med lokale nyheter for
Bergen, varslet Medietilsynet at dette strider mot
den nasjonale konsesjonen som kanalen har. P4
forbys dermed å tilby lokale nyheter på dette
nettet. I et svarbrev til Medietilsynet argumenteres
det med at det ikke finnes et juridisk grunnlag for
dette, og at det ikke er noen regulering av
muligheten til å ha lokale sendinger. Hvis forbudet
opprettholdes ender saken mest sannsynlig på
kulturministerens bord.
Gambia har kun noen få private
radiostasjoner, og disse sender stort sett sport og
underholdning. Stengningen av Taranga FM
bekrefter at Gambia er et av Afrikas mest
sensurstrenge land hva angår pressefrihet. Flere
uavhengige stasjoner har blitt stengt gjennom
årenes løp. bl.a. Citizen FM og Radio 1 FM.
(Committee to protect journalists, Media Network)
Nasjonal lisens utlyst i Danmark
Den nasjonale FM4-konsesjonen i Danmark
er utlyst med søknadsfrist 28. februar. Det er
kvaliteten og realiteten i søkers plan for driften,
størrelsen på tilskuddet som aktøren kan drive
kanalen for, samt innholdet av tilbudte
programmer som skal vurderes. Hvilken aktør som
får konsesjonen blir klart i begynnelsen av april.
Siden EU-kommisjonen har denne saken til
behandling kan det bli endringer i bekjentgjørelse,
utlysningsmateriale og frister underveis. Det er
også en mulighet at hele saken legges død. FM4konsesjonen er nemlig på frekvensene til
eksisterende DR P2, og politisk har dette vært noe
omstridt. Dersom en ny regjering med bl.a.
Socialdemokraterne kommer på banen, kan det
hende at FM4-konsesjonen ikke blir delt ut, men i
stedet blir hos Danmarks Radio. (Radionyt.dk)
Langvarig kortslutning
ZNBCs Radio 1 og Radio 2 har vært av lufta
i Kapiri Mposhi, Zambia, siden 2. januar etter et
lynnedslag som ødela sendeutstyr. Det jobbes på
spreng med å få kanalene tilbake på lufta i
områdene som er rammet. Ifølge en talsperson for
ZNBC rådes lyttere uten FM-signal å benytte 5915
kHz for Radio 1 og 6165 kHz for Radio 2 inntil
videre. (ZNBC, Media Network)
I skotske Edinburgh vil det i løpet av første kvartal
bli gjennomført tester med DRM+. Her vil man
måle rekkevidden ved ulike sendingsteknikker og
effekter, og sammenligne rekkevidden mellom
DRM+ og FM.
-3-
MOLDAVIAN WINE - DIFFERENT TASTES
Vi har väl alla lite olika historier bakom många av våra QSL och det är väl också en del av charmen
med vår hobby. Här följer först min version, och därefter "proffsen" i DSWCI och dess ShortWaveNews.
Sanningen ligger säkert någonstans mitt emellan. Och som vi vet kan en stilla protest eller varför inte en
"follow up" löna sig och reda ut problemen.
Den 17 augusti i 2010 kl 17.00 UTC på frekvensen 6240 hörde jag ett trevligt radioprogram på engelska
över Radio PMR (Pridnestrovian Moldovian Republicé) i Transnistrien(en utbrytarrepublik till Moldavien
med egen huvudstad Tiraspol). Programmet hördes med SINPO 44444 och handlade om Moldaviska
viner och dess historia. Bl.a. förstördes vinodlingarna på 1930-talet i samband med WWII, men har
återplanterats och skördas nu för fullt och har fått fina priser och diplom. Jag skickade också samma
kväll en emailrapport. Efter två dagar, den 19 augusti kom det ett fint emailsvar, men QSL:s var ställt
till "Sergej Rogov from London UK", som hade hört Radio PMR den 18 augusti kl 18.30 UTC. Jag skrev
ett nytt email adresserat till "Mr Anatoly Kirsta, Director Radio PMR, Thank you very much for your
quick answer to my rr 17 august and I will share the joy with Sergej..." och förklarade lite pedagogiskt att
vi DX-are sätter särskilt pris på att QSL blir ett personligt minne. Tre timmar senare fick jag ett email:
SORRY COMPUTER, YOUR QSL samt mitt e-mail QSL med korrekt namn och tidsangivelse. Nu kommer
fortsättningen i Danish Short Wave Club Internationals Short Wave News September, nummer 6 2010,
med följande rubrik:
WARNING - EASY QSL CARD
Yesterday I write an email to PMR Moldova to have some information about English service asking the
time table. This morning opening my office e-mail I received their answer with a complete QSL card that
confirmed me that I listened to their emissions in SW. Naturally I´ve deleted the QSL card(it was very
nice and colour) because I believe to be serious DX-er and don´t like to have confirmation concerning
emissions never heard. Dario Gabrielli, Italy.
Thank you for your information concerning PMR Moldova. I a m quite sure that we in DSWCI fully agree
with your opinion that QSLs from stations never heard are not of interest - at least not for DX-ers.(KP)
I samma num mer av SWN, sid 29, hittar jag i QSL Corner (redigerad av Andreas Sch mid, Euerdorf i
Tyskland - ni vet, han med Vimpelmuseet) att JW (Jurgen Waga) i Tyskland har fått vänta 771 dagar på
sitt QSL, men när han till sist skickade en "follow up" kom QSL kort svaret inom ett dygn.
Jag blir i alla fall lite nyfiken också på moldaviskt vin...
Claes W Englund. Danderyd
-4-
Mount Rushmore satsar i norr
Karl-Erik Stridh
Döpt efter ett nationellt monument
South Dakota låg avsides redan på 1920-talet.
Historikern Doane Robinson presenterade 1924 idén att
hugga in ansikten av kända personer på bergsidor i
området för att öka turismen. Han lyckades intressera
bildhuggaren Gutzon Bergum. Efter att ha säkerställt
statlig finansiering började arbetet 1927. Ansiktena blev
klara mellan 1933 och 1939. Därefter fortsatte arbetet
en bit ned på kropparna. Det var tänkt att presidenterna
George Washington, Thomas Jefferson, Theodore
Roosevelt och Abraham Lincoln skulle avbildas ned till
midjan. Pengarna tog slut tidigare och redan 1933 under
pågående arbete tog U.S. National Park Service över
kontrollen av området. Det kommer årligen cirka två
miljoner besökare så syftet är uppnått.
Efter besöket som visade att KTWO med sitt
moderbolag GapWest hade totalt sex stationer i
samma byggnad i en stad med lite drygt 50.000
invånare, är det lätt att tro att det inte finns fler
stationer i Casper, Wyoming. Speciellt med tanke på
hur nordiska stationer gör mångmiljonförluster i
decennier trots att hela marknaden ofta är delad på
två händer. Man kan även jämföra med radiotäta
länder som Italien och Nya Zeeland som har en
station per 20.000 invånare.
Det visade sig att det finns en konkurrent.
Denna firma har arbetat med liknande strategier som
innebär ett kluster av stationer med olika format
samlade i en byggnad. Det anmärkningsvärda är att
detta är en förhållandevis liten aktör med en regional
inriktning. Mt. Rushmore Broadcasting, Inc. Är ett
bolag helägt av advokaten Jan Charles Gray som bor i
Los Angeles. Där har han ingen station men däremot på
orter i huvudsak i landets norra delar.
I Casper, Wyoming har bolaget fem stationer,
varav en AM. I Torrington, Wyoming äger bolaget en
AM- och en FM-station. I Rawlings, Wyoming är det
också en AM och en FM. Så är det även i Custer, South
Dakota liksom i Hot Springs, South Dakota. Slutligen
äger bolaget en FM-station i Wendover, Nevada. Detta
är inga stora radiomarknader men tydligen tillräckligt
lönsamma för en privatägd kedja. Det finns dock tecken
på att de senaste årens ekonomiska nedgång har slagit
hårt mot moderbolaget. Finanserna är inte som huggna i
sten.
KVOC – Voice of Casper
Företagets AM-station i Casper sänder med 1
kW på 1230 kHz. Sändarens historia går tillbaka till
1947. Utbudet i dag är en kombination av sport och
musik. Stationen är ansluten till ESPN men delar av
dagen sänds adult standards. På vardagar 09.00 intar
den 88-åriga Alice Bubeck från den tidigare
ägarfamiljen studion för att presentera ”Morning
Magazine”. Under en halvtimme behandlar hon lokala
händelser med intervjuer och bevakning av kulturen.
När stationen startades 1947 blev KVOC stadens tredje
station. 1964 bytte stationen ägare och förblev inom
denna familj fram till slutet av 90-talet då Mt.
Rushmore köpte verksamheten.
Alla stationer finns på 218 North Wolcott i
stadens centrum. FM-stationerna länkar sina signaler till
en sändaranläggning på bergen söder om staden. MVstationen har sin sändare vid den gamla studion på East
15th Street.
KMLD – 94,5 MHz
Detta är en station med syndikerade
oldieprogram från Dial Global Networks. Callet kan
uttydas som Melody. Stationens slogan är också
Melody 94.5. Detta är en station med en kort men
turbulent historia. Sändningarna startade 1997 på 97,3
MHz men stationen kom att byta ägare flera gånger.
Strax efter köpet bytte Mt. Rushmore frekvensen till
nuvarande 94,6 MHz där hela 65 kW pumpas ut från en
antenn som befinner sig 582 meter över den
genomsnittlaga terrängen.
-5-
KASS – 106,9 MHz
Här finner man ett classic rock-format från
Dial Global Networks. Stationen marknadsförs som
KICK 107 vilket återfinns i logon. Sändningarna
startade 1993 som Jukebox 107 med oldies. Under 1994
övergick utbudet till classic rock. Ytterligare ett år
senare infördes även program med hårdrock och
nuvarande slogan etablerades. Denna station har även
ett par slavsändare trots att ERP är hela 100 kW.
Slavarna är blygsammare. I Gilette sänds med 85 Watt
och i Riverton med 52 Watt. Utbudet består förutom
specialprogram av långa block utan presentation.
KHOC – 102,5 MHz
Denna station har ett hot adult contemporaryformat med syndikerade program från Dial Global
Networks. Även denna station startade 1997, då som
KKRR och redan året efter byttes callet till det
nuvarande. Stationen marknadsförs som Heart 102.5.
Denna station har en ERP på hela 100 kW.
Ekonomiska problem
Även om stationerna når ut upp till 160
kilometer i alla riktningar är Wyoming glest befolkat.
Bolaget har i stort sett ingen egen programproduktion
men pengarna verkar inte räcka till längre. Jan Charles
Gray har via sitt bolag Mount Rushmore Broadcasting
skulder på 90.000 dollar till programleverantörerna.
Dessa har nu stämt honom men han har i början av
augusti inte kommit med någon svarsskrift till
domstolen.
KQLT – 103,7 MHz
Denna kanal har en häst i sin logo och slogan
Kolt Country. Även denna station kör syndikerade
program från Dial Global Networks. En central slogan
är America’s Best Country. Stationen startade på 80talet med ett easy listening-format, senare skedde ett
byte till oldies som följdes av det nuvarande. Denna
station har en ERP på 97 kW.
I december 2009 bötfälldes bolaget av FCC.
Bolaget tvingades då betala 20.000 dollar för att inte
hållit sina Emergency Alert Systems i brukbart skick på
stationerna i Rawlings. FCC har bötfällt bolaget
tidigare, totalt 17.000 dollar under 1998 och 2002. Då
fick Wyoming U.S. Attorney stämma bolaget i en
federal domstol för att få de utestående skulderna.
Dessutom
har
bolaget
stämts
av
upphovsrättorganisationerna ASCAP och BMI då
bolagets stationer har spelat musik utan att betala några
licensavgifter. Domstolshandlingar visar att dessa
skulder reglerades utan att målen behövde gå till
rättegång.
-6-
Radiorevolution från Texas
Karl-Erik Stridh
lönt att förnya försäkringar för en så kort period.
Underligt nog satsade Radio Dolfijn inte på en fortsatt
verksamhet, trots att denna station inte var berörd av
den brittiska lagen.
Den amerikanske radiolegenden Gordon McLendon
och några av hans vänner finansierade Radio Nord
som sände till mellersta Sverige under sexton
månader 1961 – 1962. Där kunde man tänka sig att
äventyret tog slut men istället satsade Don Pierson
på ett nytt projekt för de brittiska lyssnarna. Det
blev Radio London (Big L) ombord den f.d.
minsveparen Galaxy. Denna station hade Gordon
McLendons station KLIF i Dallas som förebild.
Efter en tid fann Don Pierson att han inte
längre hade full kontroll över stationen utan andra
skötte driften och utformningen av programmen. De var
lite tama i förhållande till förebilden så han satsade på
ett nytt projekt. En ny båt anskaffades. Det var ett
Liberty-skepp som hade transporterat lik från Vietnam.
Båttypen hade till tillverkats på löpande band under
andra världskriget för att kompensera för tonnage som
sänktes av ubåtar. Ombyggnationen gick snabbt denna
gången. En container med sändarna sänktes ned i ett av
lastutrymmena. I ett annat placerades en container med
studios. Detta var ett ambitiöst projekt så det blev två
separata stationer med vars en 50-kW-sändare. Detta är
den nominella effekten men det finns en marginal så
den maximala effekten 55 kW angavs. Efteråt kom en
av sändarna att hamna hos Trans World Radio i
Swaziland där den använts i flera decennier. En rörmast
svetsades ovanpå skeppets ordinarie mast och två
separata antenner drogs från toppen av denna. All HF
gjorde dock att man hade mycket problem med överslag
vid isolatorer på staglinorna.
2006 höll personalen från Swinging Radio
England en träff på en pub nära det tidigare Londonkontoret för att ventilera minnen. I samband med detta
passade Don Pearsons son Grey på att genomföra
intervjuer med deltagna och även med Dave Cash och
Pete Brady från Radio London. Han ville gärna
dokumentera vilken epekgörande insats som dessa
pionjärer utfört samt för framtiden visa off
shorestationernas stora betydelse för radio- och
musikutvecklingen. Han ville även visa vilken stor gåva
som USA och framför all Texas gav européerna.
Resultatet har blivit en mycket sevärd DVD där man
följer en kronologisk linje och varvar filmklipp med
lämpliga intervjuer av de personer som var involverade,
både i Storbritannien och i USA. Här finns bland annat
film av uppbyggnaden av både Galaxy och Olga
Patricia i Miami samt även flygbilder av den senare. Då
intervjuerna
även
omfattar
de
skämt
som
programledarna utsatte varandra för har man valt att
återskapa dessa episoder med skådespelare i
motsvarande ålder som när det begav sig. Dessa inslag
är mycket effektfulla då de är filmade i svart-vitt
ombord på fyrskeppet LV18 i Harwich, vilket även
använts för minnesstationer. Den löpande historiken
berättas av Steve England. En kuriositet är att både
Radio London och SRE ursprungligen hade kontor på
Hilton i London innan de egna kontoren var inredda.
Detta var ingen tillfällighet. Hotellkedjans grundare
Conrad Hilton bodde i Eastland, Texas.
Stationerna blev Swinging Radio England och
Britain Radio. SRE använde Batman-jinglar, mycket
eko och ett högt tempo. Roger ”Twiggy” Day startade
sin radiobana på denna station. Systerstationen Britain
Radio var mera avspänd med ett Middle of the Roadformat som vände sig till en äldre publik. Formatet
innebar en livligare musik än den som konkurrenten
Radio 390 bjöd på. Eftersom ombyggnaden gick snabbt
hade man glömt att bygga hytter till programledarna
som fick inledningsvis sova i mässen.
Stationerna fick en stor publik men som
reklamagentur hade man valt en byrå som sysslade med
biografreklam, vilket inte var lyckat. Så småningom
började pengarna tryta och SRE stängdes till förmån för
en ny holländsk station som blev känd som Radio
Dolfijn. Britain Radio blev Radio 355 med Ted
Allbeury som ny stationschef. Han hade lämnat Radio
390
när
myndigheterna
hade
ritat
om
territorialvattengränsen så att Red Sands Towers
hamnade på ”fel” sida. Numera är han mera känd som
framgångsrik författare av thrillers.
DVD:n har en total speltid på cirka 75 minuter
inklusive
extramaterialet
som
är
en
kort
sammanfattning över bakgrunden till filmprojektet samt
ett antal representativa 60-talsvideos, delvis med
kommentarer om låtarna och artisternas betydelse.
DVD:n har titeln ”Radio Pirates – A tale of pirates,
Texans and teenagers”. Den är utgiven 2009 av
Quantum Leap. Deras hemsida är www.qleap.co.uk
men även Amazon i Storbritannien är en möjlig
inköpsväg.
Radio 355 stängde tio dagar före införandet av
Marine Offences Act eftersom man inte tyckte det var
-7-
CRI via XNCR, Radio Peking och Radio Beijing
Claes W. Englund
som kommer ut varannan månad och den har givits ut
sedan maj 1990. Det lustiga är att jag råkar ha fått
deras första nummer vid den tiden. Den var betydligt
gråare då och är nu i 36 sidor färg.
Under årens lopp är det
mestadels
de
engelskspråkiga programmen jag lyssnat till. Från
en grotta i Yana’n den 3. december 1941
annonserade en japan det första "overseas"programmet. Den ll. september 1947 nådde de
befriade Kina ut med sitt första engelskspråkiga
program (XNCR). Det kom alltså också från en
grotta i liten by Shahe, nära Taihangbergen, Hebei i
Norra Kina.
Det var en kvinna, Wei Lin, som läste
budskapet. Ni kan läsa mer i detalj om detta på CRI:s
engelska websida http://www.english.cri.cn, som är
riktigt läsvärd med historiska tillbakablickar och
aktuella nyheter och programinformation. I den nu
tyvärr nedlagda "Passport to World Band Radio 2006"
har Manosij Guka skrivit en lång artikel "China’s
Radio: Size matters", som berättar ännu mer om
radions utveckling i Kina.
Det blir inte mycket tid till lyssnande och
förutsättningarna är ju ej heller de bästa i storstad och
på storstadshotell. Jag hade dock en liten "PS-83 12
bands SW 1-9 receiver" och jag kunde notera att på en
lördagmorgon var såväl MV som KV och FM välfyllda
med asiatiska språk. Jag hörde också t.ex. BBC World
Service på engelska på 31m-bandet med Q3-4 (få
störningar). Enligt guideboken tyder mycket på att
BBCs sändningar på kinesiska utsattes för störningar
regelbundet. I Shanghai hörde jag en kväll kl. 2300
lokal tid på FM CRI HIT, dvs China Radio International
med ett eget hitmusic-program med engelsk/kinesisk
annonsering. På TV fanns BBC och t.ex. franska TVkanaler förutom andra grannländer såsom Syd Korea
etc. Den statliga kinesiska TV:n Chinese Central TV
(CCTV) har två kanaler på engelska (CCTV News och
CCTV2), varav jag såg en av dem.
Kina var fortfarande 1947 drabbat av
inbördeskrig. När Folkrepubliken Kina bildades 1949
flyttades stationen till Peking och namnet ändrades till
"Radio Peking", vilket bl.a. står på mitt första QSL-kort
från 1957, och
tillhörande
Central
People’s
Broadcasting Station. 1983 ändrades namnet till "Radio
Beijing". 10 år senare ändrades slutligen namnet till
dagens "China Radio International" för att inte blandas
ihop med den lokala Beijing People’s Broadcasting
Station. 1986 började utlandsprogrammet också att
sända i "Home service" på FM (91,5 FM) och på AM
över Peking och ett dussintals större städer över landet,
där engelskan visade sig vara av stort intresse för
kineser inom servicesektorn och ungdomar. CRI
fortsätter också etablerandet av lokala AM/FMstationer över världen (se min artikel om Kina och
Afrika i Eteraktuellt 9/2009).
"CRI as a music radio" är något CRI lanserar
bl.a. i Peking-området. Programformat som "Easy
morning", "Music memories", "The Pulse", "All that
jazz" liksom "China Drive" lockar många inhemska
lyssnare. Det är väl ungefär som om Radio Sweden
hade upprättat en häftig evenemangs- och turistradio på
engelska med ett stort utbud av populärmusik på FM i
t.ex. Stockholm samt webben.. I dag sänder CRI
English 145 timmar program per dag. 2002 fick de ca.
168.000 brev från lyssnare i över 100 länder och
regioner. I ett mail till mig i januari 2009 uttalade CRI:
"Here we’d to tell you CRI do have a QSL card policy.
As long as you send us relevant reception report which
includes time, date, right frequency, signal quality,
programme details etc:, we´ll send QSL-card to you for
the verification (Ying Lian). Adressen är: English
Service, China Radio International, Beijing, 100040
Kina och mail: [email protected] China Radio
International ger också ut en skrift "The Messenger",
Artikelförfattaren på den kinesiska muren.
-8-
RANK 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
-1 874
-1 682
-1 049
-126
-1 816
-278
-74
-980
-1 581
-177
-52
-675
-1 289
-651
-309
-332
-385
-1 043
-1 741
-391
-1 373
-998
-1 238
-1 232
-1 781
-719
-248
-8
-1 857
-483
-717
-1 346
-1 875
-405
-1 026
-1 334
-1 111
-616
-163
-1 545
-1 740
-1 256
-1 344
-267
-1 099
-1 248
-731
-1 139
-908
-659
-90
-1 058
-496
-688
-1 788
-1 250
-842
Kurt Norlin, Skellefteå, S
Karl-Erik Stridh, Viken , S
Arnstein Bue, Trondheim
Torgeir Woxen, Sørumsand
Leif Blomqvist, Halmstad, S
Øyvind Stenberg, Oslo
Per Ingebretsen, Oslo
Ivar Stormo, Spikkestad
Tor-Henrik Ekblom, Esbo, SF
Tore Nilsen, Hamar
Ellmann Ellingsen, Oslo
Ole Forr, Sør-Fron
Torgeir Nyen , Oslo
Øyvind Kolobekken, Oslo
Aslak Håkedal, Vennesla
Harry Høgberg, Hamar
Jarle Synnevåg, Sørum
Bernt Erfjord, Kristiansand
Hans Verner Lollike, Nakskov, DK
Kai Mauseth, Oslo
Bengt Eriksson, Säffle, S
Per Chr. Bøgseth, Enebakk
Tore Johnny Bråtveit, Melhus
Arild Skalmeraas, Lunde
Tom Hägg, Esbo, F
Bjarne Mjelde, Berlevåg
Terje Nielsen, Drammen
Bjørn Tandberg, Farsund
Sven-Eric Svensson, Vårgårda, S
Per Kristian Bjønnes, Ulefoss
Øyvind J. Vang, Trondheim
Claes-W. Englund, Danderyd, S
Jörgen Sjöström, Sveg, S
Arvid Frøsland, Borhaug
Odd-Jørgen Sagdahl, Hundhamm.
Alf Bäckström, Strömsund, S
Edmund Austigard, Årdal
Ingar Bråthen, Skien
Jonny Høgberg, Skedsmokorset
Sverre Simen Hov, Lesja
Niels A. Holst, Rønde, DK
Stig Granfeldt, Karlstad, S
Jimmy Anderson, Narvik
Henning Bergseth, Skui
Olav Nordli, Oslo
Thore Torvaldsen, Saupstad
Jan Erik Hanssen, Hafrsfjord
Ottar Ullestad, Årdal
Kjell Arne Olsen, Brumunddal
Petter Haugan, Levanger
Ingolf Kapelrud, Randaberg
Runa Stormo, Spikkestad
Olav E. Skjervik, Hjelmeland
Øystein Frøiland, Erdal
Tor Helge Hesjadalen, Fagernes
Lars H. Svennebye, Oslo
Rolf Torvik, Kristiansund
233
225
221
219
216
202
201
200
198
193
188
187
183
182
175
174
172
170
161
159
156
156
155
150
149
147
147
145
144
142
137
136
126
124
123
118
115
114
114
108
107
106
106
106
102
101
101
100
100
100
98
97
94
92
90
90
89
2 115
1 958
2 232
1 221
1 658
468
1 134
1 096
1 057
516
321
1 523
499
513
637
929
601
873
640
446
472
346
679
532
448
1 040
424
420
167
422
299
289
148
579
1 053
178
332
234
193
176
459
250
128
58
59
-339 Grete Osmundsen, Haugesund
-1 242 Kenne Th Moe, Drammen
89
86
228 Yaesu FRG-7
138 Sangean 803
66
67 82
60
-1 230 Stein O. Aasheim, Løken
86
123 Kenwood R5000, Sat. 2400
41 81
-9-
324
226
152
254
254
221
204
135
209
288
193
147
414
525, 535D, 545, TS850S m.fl
SPR-4, SP-600, SDR-IQ
2xPerseus, SDR-IQ, R75, 525G
AOR-7030, Drake -R8, SDR-IQ
Icom IC-R71
NRD-525, RFB-45, SW55
Drake R7, Drake R8
Drake R7
AOR AR7030
AR7030, AR7030+, HQ-180A, 51J4
ICF-7600DA
3x525, 2xR75, 7030, S. 600, 2xIQ
SDR-IQ, NRD-525, Perseus
NRD-525
Lowe HF-225
Redifon R408, Collins R390A
Perseus, Drake R7
NRD-525
Sony ICF SW 7600GR
ICF-7600, IC 735
Kenwood R-1000
Icom IC-R71, Icom IC-R75
Palstar R30
Sat. 1400/300, AR-7030, R71
2x746 Pro, 525, IC-703/7000, E1
Lowe HF-150
Icom IC-R71E
Icom IC-R70
NRD-515, Yamaha T-80
Satellit 600
Sangean ATS 909
Icom IC-R71E
Drake SPR4, Satellit 3400
QS1R, Perseus
Kenwood R600
Yaesu FRG-7, HQ-180
T rio 9R-59DS
Redifon R408
Kenwood R-5000
Drake R7, Kenw. R-600
Icom R71E, FRG-7
Icom R71
Vega/Clipper Super
Icom R-70, Satellit 1400
Yaesu FRG-7700
Sony ICF-6500
Kenwood R2000
Drake R7, JRC/NRD-515
Drake SPR4
ICF-SW7600GR, SW7600D, SW-1
Drake R7
Alinco DX-70
Eddystone 680X
Grundig YB 400
Kenwood R600
NRD-535D, 525, IC-R75
43
52
63
44
33
50
35
61
37
46
43
57
66
52
43
44
49
61
48
53
49
44
64
68
64
58
42
38
47
53
56
38
38
64
24
75
66
60
62
30
62
53
59
60
43
55
50
61
69
59
59
69
78
61
56
65
53
75
52
61
59
70
83
70
65
66
66
78
89
66
64
77
81
82
79
72
64
52
64
67
69
52
56
66
77
60
80
70
61
90
83
82
78
47
77
82
71
80
75
72
60
78
68
73
93
82
75
RANK 2011
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
-1 445
-104
-1 360
-1 141
-648
-1 253
-7
-836
-995
-987
-620
-1 365
-592
-248
-149
-1 692
-1 229
-1 146
-407
-422
-1 197
-1 224
-1 578
-1 521
-1 171
-1 762
-849
-1 130
-1 252
-1 621
-1 183
-1 186
-406
-1 165
-1 013
-1 114
-312
-1 209
-1 251
-1 311
-1 321
-1 059
-1 693
-1 164
-1 456
-1 460
-1 249
-1 025
-1 329
-1 117
-1 284
-1 336
-1 113
-1 435
-1 185
-1 274
-889
Geir Fredheim, Oslo
Albert Haga, Voss
Arvid Husdal, Orkanger
Njål Skår, Årdal i Ryfylke
Alf Årdal, Gurskøy
Bjørn Otto Dønnum, Dal
Terje Roghell, Fauske
Knut Inge Furuset, Rissa
Jon Peder Vestad, Molde
Morten Selnes, Trondheim
Svein Engeset, Hovdebygda
Christian Halvorsen, Nærsnes
John-Harald Aune, Skogn
Terje Nielsen, Christchurch, NZ
Olav Gusdal, Vestby
Jan Oskar Engene, Bergen
John Svendsen, Harstad
Jørn Harald Andersen, Horten
Kjell Magne Kvalheim, Tveit
Arne Tømmerås, Oslo
Vidar Oksvold, Trondheim
Snorre Kjesbu, Lier
Björn Danielsson, Dals Långed, S
Erik Nielsen, Vildbjerg, DK
Per Inge Egeland, Årdal
Jan Køppen Petersen, Skien
Stein Johansen, Rosendal
Geir Aasmoe, Tromsø
Åge-Jan Kaspersen, Bodø
Johannes E. J. Hov, Bergen
Bård Leite, Stavanger
Trond Bastiansen, Os
Per W. Svanberg, Åsgårdstrand
Roy Rodvelt, Egersund
Eirik Nord, Nannestad
Steinar Karlsen, Røyenvik
Steinar Holien, Spillum
Bjørn Mehlum, Oslo
Niclas Eltenius, Lysvik, S
Rune Støen, Vollen
Jan Fuglestad, Egersund
Svein Anders Grimstad, Molde
Øystein Bieltvedt Skeie, Ridabu
Bengt Hjelle, Sykkylven
Bjørn Roger Rasmussen, Egersund
Roar Stornes, Egersund
Mattis Thørud, Ottestad
Maren Larsen, Holmestrand
Stein Surland, Konnerud
Trond Steinar Trondsen, Harstad
Harald Andersen, Spikkestad
Ingvald Erfjord, Kvinesdal
Odd Arve Ahdell, Hovdenakken
Mikael Karlsson, Mora, S
Liv Hafskjoldrud, Sørum
Trond Olsgard, Harøy
Geir Vatne, Bratland
86
86
84
84
82
80
78
75
74
74
72
71
70
68
68
67
66
64
63
61
59
57
56
55
54
53
50
49
49
48
47
47
47
46
46
45
45
45
44
44
41
41
40
38
36
36
35
35
33
32
31
30
30
30
30
30
29
- 10 -
255
121
270
209
222
120
134
128
200
117
119
117
103
190
110
97
170
78
108
118
71
74
65
75
118
62
67
68
54
75
130
81
71
119
54
76
74
67
67
49
98
89
44
51
77
76
42
41
39
40
42
125
53
38
36
31
49
AOR7030+, R75, IC-746 Pro
Huldra 9
Lowe HF 150
Yaesu FRG-7
Icom R71E, SP600JX17
Icom ICR71
850S, WJ8718, 51S1
Yaesu FRG-7700
Redifon R50M, Trio 9R59DS
Yaesu FRG-7
Satellit 650
ICF-7600D, AI WA
Yaesu FRG-7700, Sat. 1400
Lowe HF-150, AOR-7030+
Satellit 300
ICF-2001D
Yaesu FRG-7700
Huldra 10
Drake R7A
JRC/NRD-515
Icom R75
Satellit 600, ICF-4900
Yaesu FRG-7
Panasonic RF-B45
Sony ICF-7600D
Panasonic DR31
Icom ICR71
ICF SW-55
Yaesu FRG-7700
Yaesu FRG-7
Huldra 9, Sølvsuper 6
Radione t te
R-2000
Satellit 1400
Huldra 4
Sat. 3400, Sony ICF2001
Panasonic RD-3100
Radione t te Junior
Vega 575-A
Hallicrafters SX73
Sat. 500, Tandb. Por t. 41
Yaesu FRG-7
Sølvsuper 4, Panasonic
Icom IC-R70
Radionette, Sanyo
Yaesu FRG-7700
Satellit 1400
Yaesu FRG-7
51J-4, Icom IC-R70
Yaesu FRG-7
Yaesu FRG-7000
Panasonic DR-28, Toshiba
Grundig 220/500
Panasonic DR31
Philips
68 86
56
66 82
80
43 73
82
39 52
59 75
76
77
56 71
62 84
67
42 5
85
66 91
61 79
79
46 67
52 67
82
81
68 89
51 73
80
48 93
54 75
82
81
77 91
81
80
46 60
80
72
79
45 63
81
82
83
84
78
78 91
81
71 86
71 86
82
78
84
79
82
71 84
80
69 79
47 81
83
76
RANK 2011
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
-1 154
-232
-1 042
-1 269
-1 497
-1 508
-1 281
-1 266
-1 500
-1 743
-1 310
-1 600
-1 379
-1 293
-1 407
-1 925
-1 349
-1 052
-1 348
-1 182
-1 419
-1 196
-1 412
-1 295
-1 702
-1 509
-1 285
-1 219
-853
-1 331
-344
-1 524
Harald Nilsen, Molde
Leiv Hov, Lesja
Knut Nilsen, Molde
Widar Olsen, Ot ta
Arne Asbjørnsen, Forus
Hans Sjølyst, Larvik
Erik Aarsland, Egersund
Kjell Johansen, Egersund
Kjetil Husvik, Halden
Eivind Motland, Trondheim
Magne Bildøy, Vegsund
David Antonsson, Lundsbrunn, S
Rolf Flaathe, Oslo
Tor Træen, Bulken
Bjørnar Enderud, Eggedal
Hans Molin, Lidingö, S
Per Harald Sætren, Måløy
Hans Christian Palm, Oslo
Karsten Pettersen, Årnes
Birger Blomvik, Frei
Andreas Endre Eidsaa, Ålgård
Thoman Rindal, Ås
Frode Eriksen, Bardufoss
Kjetil Martinsen, Vadsø
Martin Storli, Trondheim
Odd I. G. Larsen, Hemnesberget
John F. Syer, Langhus
Flemming Erichsen, Os
Dan Kildal, Oslo
Leif H. Johansen, Moss
Oddleiv Slette, Lena
Stein Ranum, Nerja, Málaga, Spania
27
27
25
25
23
22
21
21
21
20
20
19
19
19
18
17
13
13
12
11
10
10
10
8
7
5
5
5
5
1
60
32
46
40
30
23
92
56
22
45
21
33
24
20
21
19
15
13
12
18
15
15
10
8
9
6
5
5
5
1
87
R50M
Diverse
R50M
Satellit 650, FRG-7700
ICF-2001D, NRD-525
ICF-7600D
Satellit 2400SL
Radionette Kvintett
ICF-SW1
Icom IC-R75, FRG-7700
Huldra 4
Skanti R5001
Yaesu F T107
Satellit 300
Satellit 300
Icom IC-R70
Satellite 1400SL
Kenwood TS-850SAT
Satellit 1400
National DR29
Panasonic, Tandberg 41
Philips
Diverse
Collins 51J4
R-5000, ICF-PRO 80
Sølvsuper 12, Hitachi
Yaesu FRG-7700
Yaesu FRG-7
Drake SSR1
Collins R390A, diverse
Satellit 650, Sony
Sony ICF PRO 80
79
48 63
77
59 82
41 88
35 88
83
83
65 88
77 90
83
72 88
84
83
84
41 82
66 85
61 92
84
81
86
81
68 86
81
73 92
76 88
83
81
82
44 57
26 80
30 89
Kolonnene: Plassering, medlemsnummer, navn og bosted, antall land, antall stasjoner, mottaker(e), fødselsår, år
vedkommende begynte å DX'e. De som har valgt å benytte denne muligheten til å oppdatere sin informasjon er
markert med uthevet skrift.
RANK'en inneholder data tilbake til og med 1981. Dette er ment å skulle være en oversikt over primært norske
DX’eres bravader opp gjennom historien – vi har derfor valgt å ikke slette utmeldte eller avdøde medlemmer.
- 11 -
Solaktiviteten
Nok en gang så er det liten utvikling i solaktiviteten. Det eneste som kan tyde på høyere
aktivitet framover er at det laveste nivået for solar flux i hver solrotasjon er svakt økende.
Intensiteten i koronahullforstyrrelsene er på et lavere nivå enn vi er vant til, derimot så har vi
hatt ganske langvarige, svake forstyrrelser den siste måneden.
Gjennomsnittlig solar flux i desember 2010 var 84.2, igjen svakt økende fra foregående
måned. Det utjevnede månedlige solflekktallet for juni 2010 var 16.4, opp 0.9 fra foregående
måned. Gjennomsnittlig A indeks falt igjen, nå til 3.4, det laveste siden januar 2010. Ellers
kan nevnes at en ny detaljert oversikt for geomagnetisk aktivitet finnes på solen.info.
Denne spalten er skrevet av Jan Alvestad med basis i data hovedsakelig fra NOAA og NASA.
På Internett finnes en detaljert daglig rapport, http://www.solen.info/solar/ i engelsk utgave.
- 12 -
Bidrag sendes til: Jan Alvestad, Vigdelsvn 637 B, 4054 TJELTA
e-post: jan krøllalfa solen punktum info
De siste ukene har det blitt lengre mellom de gode åpningene mot det amerikanske kontinentet. Selv
om det nok ennå er mye interessant å finne så krever slike forhold mer innsats for å oppdage
stasjoner en ikke har hørt før. For flere av oss vil det da være mer fristende å lytte på opptak fra
høsten, noe som kan være en medvirkende årsak til en relativt tynn spalte denne gangen.
Signaturer med suffiks K er Kongsfjord, S er Smøla
Europa
171
189
738
819
1134
1161
1170
1440
1503
1512
1584
1602
1602
1640
1660
1672
11.12
11.12
17.12
17.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
30.12
18:05
18:00
23:00
23:00
15:40
16:00
16:00
15:05
13:50
21:30
13:50
13:40
22:03
21:50
21:40
22:40
Kavkas Radio, Tibliskaya med rysk visa
RUV med sportreferat // 207
CRI/Kurkino med fanfaren
Radio Euskadi, San Sebastian med nyheter
Radio Taos, Kurkino med lugnt program
Tay AM, Dundee med julgransreklam
Magic 1170 AM, Stockton kämpade med Koper-Capodistria
Radio Zvezda, St. Petersburg med Radiograma och Mike Oldfield
Radio Beograd 202, Belgrad med 80-talsmusik
TRC, Strabane med långrandig reklam
BBC Hereford & Worcester, Wooferton med kvinnlig DJ
Radio Waddenzee, Harlingen med intervju
Radio Vitoria med reklamblock
Zender Wadloper med Sailor ‘A glass of champagne’
Radio Barones med barn-ID
Radio Armada med syntschlager
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
3.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
22:30
15:10
13:45
15:20
15:10
15:15
IRIB, Azarskar med nyheter
VOIRI/Bandar-e-Torkeman på ryska
CRI/Urumqi med ryskt program
Radio Aap Ki dunyaa, Al Dhabbaya med nyhetsmagasin på urdu
Family Radio/Kouhu läste Book of Genesis
Radio Iran, Bandar Abbas talade om ‘global warming’
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
-1682
Asia
531
1449
1521
1539
1557
1566
Nord-Amerika
690
730
750
760
820
930
930
970
1010
1170
1230
1240
12.12
4.12
11.11
4.12
31.10
12.12
8.12
2.12
30.10
11.12
27.12
31.10
12:00
22:45
06:00
10:00
06:00
11:00
10:00
13:00
11:00
09:00
11:00
07:00
CBKF1 Gravelbourg SK
CKAC Montreal QC med sport talk
KERR Polson MT
CFLD Burns Lake BC
WCPT Willow Springs IL
WBCK Battle Creek MI
WGIN Rochester NH
KTTO Spokane WA
KIHU Tooele UT
WCXN Claremont NC
WCLO Janesville WI
KRDO Colorado Springs CO
- 13 -
-1026/K
-1682
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/S
-1026/S
-1026/K
-1026/K
-1026/S
-1026/K
-1026/K
1280
1310
1340
1340
10.12
12.12
31.10
7.12
10:00
01:15
07:00
11:00
WADO New York NY
CIWW Ottawa ON med nyheter
KDLM Detroit Lakes MN
WNCO Ashland OH
-1026/S
-1682
-1026/K
-1026/S
1340
1350
1370
1400
1420
1440
12.12
7.12
12.12
6.1
11.12
7.12
08:58
11:00
01:20
11:00
21:00
11:15
-1026/S
-1026/S
-1682
-1026/S
-1026/S
1440
1450
1450
1450
1480
1490
1490
1490
1540
1550
7.11
18.12
22.12
11.12
4.11
24.12
31.12
12.12
12.12
12.12
08:00
23:00
10:00
06:00
09:00
10:00
09:14
10:00
01:00
12:30
1550
1590
6.1
6.1
11:00
22:00
WYCB Washington DC. "This is 1340 WYCB - and myspiritdc.com"
KCOR San Antonio TX
WVIE Pikesville MD med sportprat
WHTB Fall River MA
WASR Wolfeboro NH
WDRJ Inkster MI. Quite a day on 1440 with WRED, WVEI, WHKZ,
WJJL and finally this one! In addition WGIG, WMAX and CKJR were
frequently heard on this frequency in the first half of December at Smøla
WGIG Brunswick GA
KMRY Cedar Rapids IA
KVSI Montpelier ID
WRKD Rockland ME
WSDS Salem Township
CJSN Shaunavon SK
WERE Cleveland Heights OH
WMRN Marion OH
WDCD Albany NY talade om ‘the holy spirit’
KIVA Albuquerque NM. Nice signal for almost 20 minutes with lots of
ids and promos!
WRHC Coral Gables FL
WHGT Maugansville MD
-1026/S
-1026/S
-1026/K
-1026/K
-1026/S
-1026/S
-1026/K
-1026/S
-1026/S
-1682
-1026/S
-1026/K
Sentral-Amerika
590
640
980
1320
1610
1620
14.10
31.10
31.10
12.12
12.12
12.12
04:01
05:58
07:00
01:15
XEPH Sabrosita 590, Mexico, DF
XEYQ R Uno, Fresnillo, ZC
XETU R Tampico, Tampico, TM
Radio Enciclopedia malde här
Caribbean Beacon, Anguilla med ny predikant
Radio Rebelde med salsa
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1682
-1682
-1682
Sør-Amerika
1290
12.12 01:25 YV med sportnyheter borde vara Purto Cabello men hemsidan är nedsläckt,
kanske Chaves-radio numera?
- 14 -
-1682
Bidrag sendes til:
Terje Nielsen, 154 Halswell Rd. Christchurch 8025, New Zealand
e-post: terrynielse [email protected]
Hei og godt nytt år. Velkommen til kortbølga anno 2011. Kun bidrag fra de 2 trofaste.
Her skjelver det fortsatt litt i bakken med jevne mellomrum mens vi prøver å slappe av i
herlig sommervarme, +31º. Nok en naturkatastrofe hvor nyheter på radio var en sikker
informasjonskilde for de flomrammende i Queensland, Australia. Krokodiller, hai og slanger i
gatene høres ikke særlig hyggelig ut..... Hei fra Terje.
Europa
5980
6085
7240
7575
9895
5.12
5.12
25.12
1.1
4.12
10.35
09.50
19.00
13.30
21.10
Hamburger Lokalradio/Kall med svenskt jazzprogram
3
Radio Gloria/Kall med test
2
Family Radio/Armavir på svenska utlovade undergång i 2011 4
VoA med “Jazz America”
5
Radio Tirana på engelska med folkmusik
4
1682
1682
1682
1682
1682
28.12
28.12
4.12
4.12
14.12
17.15
18.00
21.05
20.55
15.28
RT Djibouti ok med lokale rytmer
TWR/Swazi åpnet rlg pg på engelsk i QRM
Medi 1 överraskade med att spela salsa
Africa No. 1 med jingle
VoNigeria fortsatt grei med ee
3
3
3
3
4
308
309
1682
1682
308
28.12
28.12
14.12
14.12
14.12
28.12
1.1
18.12
4.12
4.12
30.11
25.12
4.12
24.12
25.12
17.10
17.22
15.17
16.00
15.43
18.30
14.40
12.30
20.40
20.35
09.12
13.05
08.50
09.05
12.42
Xinjiand PBS grei nok på mongolsk
Xizang PBS god med kveldskonsert
CRI //5990 ganske sterk på russisk
CRI åpnet russisk px, sterk
Fam.R. via Taiwan id i ee rlg px
AIR med ee id i Gen.Sce. px
Gunaz Radio på azeri med stränginstrument
Fam.R. via Taiwan på kinesisk med jule-mx
Radio Thailand World Service med Global News
CRI diskuterade UFO:n
R.Japan brukbart på japansk
CRI id etter ee nx
KCBS //9665 hørtes ilter ut på koreansk
R.Pakistan id før korte ee nx
VoTurkey gikk greit med tysk
3
4
4
5
4
4
4
3
3
4
3
3
2
3
3
309
309
309
309
309
309
1682
309
1682
1682
309
309
309
309
309
Afrika
4780
9500
9575
9580
15120
Asia
4500
4905
5915
6040
6280
6280
7510
9280
9535
9600
9750
9765
11680
15100
17785
- 15 -
Oseania
9475
9560
9710
11725
11750
11945
13630
15280
25.12
25.12
30.11
11.01
30.11
18.12
12.01
10.01
12.24
13.10
08.55
06.30
09.25
12.00
21.30
22.40
R.Australia med ee i en del QRM
3
R.Australia med ee samtale px
2
R.Australia ok på ee
3
RNZI med ee nx om Rockhampton flooding
5
HCJB Global Voice med ee rlg px
3
R.Australia leste ABC news
3
R.Australia live fra oversvømmelsene i Toowoomba+Brisbane5
RNW/Marianene med indonesisk pop mx
4
309
309
309
248
309
309
248
248
12.38
CBC/NQ på ee er ganske vanlig her
3
309
08.20
09.00
07.00
09.12
R.Cancoa Nova messet her. Katolsk stn.
R.Deus e Amor id klart i rlg px
R.Brasil Cent. portogisiske sanger
R.Inconfidencia med feiende id
3
3
3
3
309
309
248
309
Nord-Amerika
9625
18.12
Sør-Amerika
9675
11675
11815
15190
9.12
4.12
11.01
24.12
- 16 -
Stasjonsnytt
http://stasjonsnytt.wordpress.com
AUSTRALIA:
På 3210 kHz er en ny australsk kortbølgestasjon i gang med testsendinger. Stasjonen mangler foreløpig
navn(!), men man vet at stasjonen sender med en svært beskjeden effekt, mellom 50 og 50 watt og at senderen
befinner seg i Schofields utenfor Sydney. Foreløpig kjøres det med en 2 timers tape i loop med religiøse
programmer.
(John Wright, DXLD)
FORENTE ARABISKE EMIRATER:
Den amerikansk-backede stasjonen Radio Farda har tatt i bruk nye 1314 kHz fra 1. januar. Senderen er på hele
1000 kilowatt og ligger i Al Dhabbaya i De forente arabiske emirater. Sendingene er utelukkende på farsi og
er selvfølgelig retta mot Iran.
(Bill Whitacre, Real DX)
FRANKRIKE:
Musikkstasjonen FIP (France Inter Paris) har lagt ned sine sendinger på 585 kHz. Det var en 10 kilowatts
sender som ble brukt på frekvensen, men denne har halta i de siste årene. FIP er nå bare å finne på FM samt
som nettradio.
(Andrew Tett via Dave Kenny, BDXC via Ydunn’s Medium Wave Info)
GRØNLAND:
Den statlige grønlandske kringkastingen, Kalaallit Nunaata Radioa, har bestemt seg for å stenge samtlige
mellombølgesendere på øya med virkning fra 11. februar 2011. Samme dato stenges også kortbølgesenderen i
Tasiilaq på 3815 kHz.
Det er Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik i Grønlands Hjemmestyre som har vedtatt å stenge
mellombølgesenderne. Alle senderne er på mellom 5 og 10 kW og befinner seg i henholdsvis Upernavik (810
kHz), Uummannaq (900 kHz), Qeqertarsuaq (650 kHz), Nuuk (570 kHz) og Simiutaq (720 kHz). Av disse har
Qeqertarsuaq på 650 kHz vært klart enklest å høre her til lands.
Til tross for spredt bebyggelse anser myndighetene at FM-dekninga er god nok i alle bebygde strøk. En videre
satsing på mellombølge ville dessuten krevd betydelige investeringer i ny sendepark. Les mer om bakgrunnen
på http://www.radionyt.com/artikel/default.asp?id=18070.
(Stig Hartvig Nielsen, Radionyt.com)
- 17 -
MYANMAR:
Følgende kortbølgefrekvenser er for tida aktive i Myanmar:
5770 kHz Defence Forces Broadcasting Station, Taunggyi: 0030-0430, 0830-0930 & 1130-1530
5915 kHz Myanmar Radio Distance Education Service, Naipyidaw: 13.30-15.30
5915 kHz Myanmar Radio Minorities Service, Naipyidaw: 23.30-05.30 & 07.30-13.30
5986 kHz Myanmar Radio Padauk Myak Service, Yangon: 23.00-01.30
5986 kHz Myanmar Radio National Service, Yangon: 09.30-16.30 (inkludert engelsk 15.30-16.30)
7200 kHz Myanmar Radio Yangon Service, Yangon: 00.30-03.00 & 10.10-12.30
9731 kHz Myanmar Radio Padauk Myak Service, Yangon: 07.30-10.00
Samtlige stasjoner er naturligvis strengt statskontrollerte.
(Alan Davies, DXLD)
PORTUGAL:
Rádio Clube Português på 1035 kHz har skifta både navn og format. Det nye navnet er Star FM og stasjonen
har nå et oldies-format.
(Fernando de Sousa Ribeiro, HCDX)
RUSSLAND:
Fra nyttår har Deutsche Welle sluttet å bruke de aller fleste relésenderne i det tidligere CIS (Russland,
Ukraina, Moldova, Kasakhstan, Tadsjikistan og Usbekistan). Sendingene på mellombølge 693 kHz i Moskva
og 1188 kHz i St. Petersburg er også avsluttet.
(Udo Deutscher og Wolfgang Bueschel, DXLD)
SLOVAKIA:
Utenlandssendingene i Slovakia – Radio Slovakia International – har sin siste sending på kortbølge 31.
desember. Stasjonen har vært truet av nedleggelse i lang tid, men har hele tiden fått bevilga flere penger til å
holde kortbølgesendingene på lufta. Ved årsskiftet nå er det imidlertid kroken på døra.
Radio Slovakia International fortsetter som nettradio på http://www.rsi.sk og som satelittradio på WRN
(World Radio Network).
(Karel Honzik m. fl., DXLD)
STORBRITANNIA:
Communitystasjonen Betar Bangla i Øst-London er nå i gang på 1503 kHz. Betar Bangla erstatter Sound
Radio som har brukt frekvensen fram til nå. Mellombølgesenderen er på 100 watt og er plassert i Bow.
(Mike Barraclough, MWDX)
SVEITS:
Den 31. desember ved midnatt lokal tid (23.00 UTC) opphørte sendingene fra Radio Suisse Romande over
765 kHz. På selve avslutningsdagen kjørte man de siste 6 timene et spesielt “farvel-program” over senderen
produsert av RSRs “Option Musique” i Lausanne. Radio Suisse Romande er nå kun å finne på FM og på DAB
Plus. Sottens-senderen på 765 kHz var den siste sveitsiske mellombølgesenderen som var på lufta.
(diverse)
- 18 -
TSJEKKIA:
Også Radio Prague har bestemt seg for å forlate kortbølgen. Siste dag på kortbølge blir 31. januar, deretter
fortsetter stasjonen kun på Internett og satellitt. Avgjørelsen om å forlate kortbølgen kommer som et resultat
av et kraftig budsjettkutt fra det tsjekkiske utenriksdepartementet som er den bevilgende myndighet for Radio
Prague.
Kortbølgeanlegget i Litomysl kommer dermed til å bli lagt ned og flere ansatte både der og i Radio Pragues
redaksjon mister jobben. Alt tyder dermed på at de tsjekkiske utenlandssendingen kun vil få én måneds lenger
liv på kortbølge enn naboene i utenlandssendinga i Slovakia.
(Karel Honzik m. fl., DXLD)
TYSKLAND:
Oldiestar i Tyskland har sluttet å bruke 603 kHz fra nyttår. Stasjonen er nå kun å finne på FM-båndet og på
DAB.
(Kai Ludwig, DXLD)
TYSKLAND:
Mellombølgedøden fortsetter i Europa. Denne gangen er det tyske Südwestrundfunk (SWR) som annonserer
at de vil stenge sine mellombølgesendere. SWR har en rekke sendere i drift i dag, henholdsvis på 576, 666,
711, 828, 1017 og 1413 kHz. Alle disse planlegges stengt i løpet av 2011.
Stasjonen regner med å spare millionbeløp på å stenge disse senderne. Den årlige strømregninga for
Mühlacker-senderen alene (576 kHz) er f.eks. på 380.000 euro.
(Mike Barraclough, MWDX og dxaktuell.de)
ØST-MALAYSIA:
Malaysia har tidligere ikke vært et mål for clandestineradiostasjoner, men nå har stasjonen Radio Free
Sarawak starta opp med 2 timers daglige sendinger på kortbølge. Som navnet antyder er det delstaten Sarawak
på Borneo som sendingene er retta mot. Siden delstatens media er sterkt kontrollert av myndighetene mener
man at det er behov for en uavhengig stemme.
Radio Free Sarawaks sendes daglig på kortbølge 22.30-23.30 på 7590 kHz via Tadsjikistan og 10.00-11.00 på
15680 kHz via Palau. Sendingene er ikke på engelsk, men på de lokale språkene iban og Bahasa Malaysia.
(Media Network Blog)
- 19 -
Statistikken for QSL-året 2010 viser en klar
nedgang i antall innmeldte QSL sammenlignet med
rekordåret 2009. Det har også vært stor variasjon i
arbeidsmengden for QSL-redaktøren – fra 560
bidrag på det meste til 31 på det minste. (Godt over
en tredjedel av bidragene i fjor ble sendt inn til
samme nummer…)
QSL-spaltas gullnål går til -1026 Odd Jørgen, 1682 Karl-Erik og -248 Terje, som sendte bidrag til
hvert eneste nummer i fjor.
Albania
China R Int. 9600 k sch inf 1m
-1346
Litauen
VoIRI/Sitkunai 6115 k avis m.m.
RMRC/Sitkunai 6130 k 3u
-1682
-1682
Hviterussland
R Belarus 7360 k 3u
-1346
Russland
Family R/Krasnodar 9850 k 3m
-1346
Storbritannia
R Taiwan Int./Skelton 6185 k 2,5
-1346
Sverige
Arctic Radio, Morokulien 1584 k inf 8d
-1232
Tyskland
SWR ContRa/Mühlacker 576 k sch inf 1m
-1346
v/s Udo Merzig
SWR ContRa/Heilbronn 711 k inf (DRM)
-1682
SWR ContRa/Rhieinsender 1017 k sch inf 1m -1346
AWR/Wertachtal 11675/15255/15495
3 spesial-k 151-340d
-248
Terje fikk ”Awards of Merit” for AWRs 2010
DX Contest.
AWR/Wertachtal 15435 k kal inf julekort 69d
v/s Dr. Adrian M. Peterson
-8
Vatikanet
R Vaticana 7360 k 2m
-1346
Egypt
R Cairo 6270 k b 2m
-1346
Bahrain
Bahrain Radio & Television Corporation
6010 b 3m
v/s Abdulla Ahmed Al Balooshi, Chief
Engineer
Tyrkia
Vo Turkey 11835 k 2m
-1289
-1346
Guam
AWR KSDA2 15320 spesial-k 151d
-248
Palau
T8WH3 Koror 9930 k 283d
-248
- 20 -
Canada
CBKF1 Gravelbourg SK Canada 690 epost
-1026
v/s Michel Desgagné
CFLD Burns Lake BC Canada 760 epost
-1026
CFCW Camrose AB 790 b sti 12d (pm)
-1289
Brevsvar på e-postrapport. V/s Douglas
Mattice, Chief Engineer
CFAC Calgary AB 960 e-post 7m
-1232
CHRB High River AB 1140 e-post med Wordvedlegg 1d
-1232
CJSN Shaunavon SK Canada 1490 epost
-1026
v/s Matt Heinricks, Engineering GWR
USA
WSCR Chicago IL 670 e-post
-1289
v/s Mitch Rosen
KCMO Kansas City MO USA 710 epost
-1026
v/s Chris Hoffman, Operations Manager
KERR Polson MT USA 750 epost
-1026
v/s Dean August, Program Director
WCPT Willow Springs IL USA 820 epost
-1026
v/s Mike McCarthy, Director of
Engineering
WBCK Battle Creek MI USA 930 epost
-1026
v/s Tim Collins, Operations Director
WGIN Rochester NH USA 930 epost
-1026
v/s Jeff Pierce, Operations Manager
KNX Los Angeles 1070 e-post
-1682
vs Andy Ludum, Dir. of News Programming
WLIB New York NY 1190 e-post 1d
-1232
WCLO Janesville WI USA 1230 epost
-1026
v/s Mel Cushing, Sales Manager
KRDO Colorado Springs CO USA 1240
epost
-1026
v/s Mike Lewis
WTMA Charleston SC 1250 e-post 1d
-1232
WNSS Syracuse NY 1260 e-post 1d
-1232
WGDJ Rensselaer NY 1300 e-post
-1232/1289
v/s Mike Carey, News Director
WFNN Erie PA 1330 e-post m/ bilde 1d
-1232
KDLM Detroit Lakes MN USA 1340 epost -1026
v/s Andy Lia, Operations Manager
WNCO Ashland OH USA 1340 epost
v/s Gene Davies, Program Director
KCOR San Antonio TX USA 1350 epost
v/s Bret D. Huggins, San Antonio
Engineering Manager
WXXI Rochester NY 1370 e-post b sti 1-6d
WGRB Chicago IL 1390 e-post
v/s Sonya Blakey
WEGP Presque Isle ME 1390 e-post
v/s Paul Allen, Producer
KTOE Mankato MN 1420 e-post 5m
WASR Wolfeboro NH USA 1420 epost
v/s David DeVries, Station Manager
WGIG Brunswick GA USA 1440 epost
v/s Dick Boekeloo, Chief Engineer
KMRY Cedar Rapids IA USA 1450 epost
v/s Kevin Alexander, Station Manager
KVSI Montpelier ID USA 1450 epost
WRKD Rockland ME USA 1450 epost
v/s Jonathan Shields, Operations
Manager
WDDY Albany NY USA 1460 epost
v/s Sarah J. Wiseman, Sales Manager
WNYY Ithaca NY 1470 e-post 1d
-1026
WGVU Kentwood MI 1480 e-post 3d
WERE Cleveland Heights OH USA 1490
epost
v/s Gary Zocolo, Chief Engineer
WMRN Marion OH USA 1490 epost
v/s Greg M. Savoldi, Regional Director
of Engineering
WXEX Exeter NH USA 1540 epost
v/s Steve Thomas
WAZX Smyrna GA USA 1550 epost
v/s Charlie Harrell, Chief Engineer
WHGT Maugansville MD USA 1590 epost
v/s Darren Homontowski
WHKT Portsmouth VA 1650 diplom 4,5 år
-1232
- 21 -
-1026
-1232
-1289
-1289
-1232
-1026
-1026
-1026
-1026
-1026
-1026
-1232
-1026
-1026
-1026
-1026
-1026
-1232
Colombia
HJCL R Panamericana, Girardot 1140 e-post -949
HJCT LV de la Costa, Barranquilla 1190 e-post -949
Dominikanske Rep.
HIMC R RPQ Sport, Sto Domingo 1080 e-post -949
Ecuador
HCFV2 R Galáctica, Guayaquil 1230 e-post
-949
Mexico
XERO R Recuerdo, Aguascalientes 1240 e-post -949
XENU La Rancherita, Nvo Laredo 1550 e-post -949
Argentina
LT10 R Universidad Litoral, Santa Fe 1020
e-post
-949
Brasil
ZYJ235 R Princesa, Francisco Beltrão (PR)
930 e-post
-949
ZYH598 R Tupinambá, Sobral (CE) 1120 epost -949
ZYL221 R Guarani, Belo Horizonte (MG)
1190 e-post
-949
ZYL317 R Pirapora, Pirapora (MG) 1240 e-post-949
ZYK331 R Planetário, Espumoso (RS)
1290 e-post
-949
ZYI691 R Cidade, Esperança (PB) 1310 e-post -949
ZYH597 R Regional, Sobral (CE) 1320 e-post -949
ZYH628 R Vanguarda, Caridade (CE) 1370 epost
-949
ZYJ929 R Capital do Agreste, Itabaiana (SE)
1370 e-post
-949
ZYJ615 R Agreste, Santo Antônio (RN)
1460 e-post
-949
ZYH487 R Jacuípe, Riochão de Jacuípe (BA)
1500 e-post
-949
Chile
CB73 R Cooperativa, Valparaiso 730 e-post
-949
CB76 R Cooperativa, Santiago 760 e-post
-949
CB93 R Nuevo Mundo, Santiago 930 e-post
-949
CB133 La Mexicana R, Santiago 1330 e-post -949
HCJB via Voz Cristiana 9865 e-post k b v
sti inf sch 6-9u
-1232
Norge
NDB Sandefjord/SF 283 e-post
-1682
NDB Sandane-Anda/AD 288 e-post
-1682
NDB Skrona/KN 299,5 e-post
-1682
NDB Kaupanger/KPG 306 e-post
-1682
NDB Alta-Talvik/TV 330 e-post
-1682
NDB Stilene/FO 335 e-post
-1682
NDB Bodø/BO 338 e-post
-1682
NDB Båtsfjord/BS 338 e-post
-1682
NDB Sorreisa/SA 338 e-post
-1682
NDB Drammen/DRA 340 e-post
-1682
NDB Heidrun/HEI 340 e-post
-1682
NDB Førde-Fleten/FT 345 e-post
-1682
NDB Leknes-Sandsund/SAD 348 e-post
-1682
NDB Ørland-Tarva/TAR 349 e-post
-1682
NDB Tyrifjord/TRF 352 e-post
-1682
NDB Fornebu-Asker/OA 352 e-post
-1682
NDB Stavanger-Sola/ZO 352 e-post
-1682
NDB Askøy/ASK 360 e-post
-1682
NDB Harstad-Eveness-Odden/ODD 365 epost -1682
NDB Stegen/STG 369 e-post
-1682
NDB Hasvik/HK 386 e-post
-1682
NDB Høynes/HNS 384 e-post
-1682
NDB Alesund/AL 398 e-post
-1682
v/s for alle Asbjørn Ursin
Radio Nordzee 1633 e-post
- 22 -
-1682
- 23 -
DX-News, c/o Eivind Motland
Svehøgda 46
7550 HOMMELVIK
Gironummer:
3095.22.05001
Fra utlandet:
0532 0868612
DX-LISTENERS' CLUB
DX-LISTENERS' CLUB, c/o Jan Alvestad, Vigdelsveien 637 B, 4054 TJELTA
http:// dxlc.wordpress.com
epost: [email protected]
DX-Listeners' Club er upolitisk og åpen for alle DX-ere. Klubben drives av medlemmene på frivillig, ubetalt basis. DXLC er
ikke-kommersiell, og all inntekt går ut til medlemmene i form av forskjellige ytelser.
STYRET:
Formann:
Jan Alvestad, Vigdelsveien 637 B, 4054 TJELTA
51 69 99 33
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:
Hovedredaktør:
Arild Skalmeraas, Myrlandsveien 2, 3825 LUNDE
Eivind Motland, Svehøgda 46, 7550 HOMMELVIK
Svein Olav Pedersen, Industriveien 4, 4560 VANSE
Eivind Motland, Svehøgda 46, 7550 HOMMELVIK
35 94
73 97
91 15
73 97
70
17
09
17
83
56
83
56
Medlemskap i DXLC koster NOK 150,- pr. år for personer bosatt i Norge. Utenfor Norge er prisen NOK 200,- pr. år.
Medlemmer innenfor Norden kan med fordel benytte tilbudet ved hvert årsskifte om abonnement tegnet gjennom en lokal
klubb, noe som gir en pris på nivå med den som gjelder innenfor Norge. Det er også mulig å tegne et nettabonnement
uten papirutgaven til NOK 75 ,- per år.
Kontingenten inkluderer abonnement på klubbens medlemblad, DX-News, som gis ut med 6 nummer årlig.
MEDARBEIDERE:
Jan Alvestad, Vigdelsveien 637 B, 4054 TJELTA (jan @ solen . info)
(MW-Gold Rush)
Arvid Husdal, Palladiumveien 40E, 4629 KRISTIANSAND (arvidhusdal @ hotmail . com)
(FM/TV-DX)
Eivind Motland, Svehøgda 46, 7550 HOMMELVIK (dxlcnorway @ gmail . com)
(Hallo Hallo)
Terje Nielsen, 154 Halswell Road, Christchurch 8025, New Zealand (terrynielsen @ clear. net. nz)(KB-Tips)
Olav Nordli, Trondheimsveien 18 B, 0560 OSLO (olavnord @ online . no)
(QSL-spalta)
Arild Skalmeraas, Myrlandsveien 2, 3825 LUNDE (arild_s @ yahoo . com)
(Stasjonsnytt)
Artikkelstoff og smånyheter sendes H-red.
©
Ettertrykk er tillatt, med mindre annet er angitt. Kilde må oppgis. Reproduction of material
from DX-News is allowed, unless otherwise stated, provided proper credit is given to the source.
Trykket av SM Design, Eidsvåg 2011