Isbreer i Nordland

Isbreer i Nordland
- til nytte og glede.
Helgeland museum og Polarsirkelen friluftsråd inviterer til seminar med fokus på
isbreer og bruken av våre isbreer. Et av
målene med seminaret er å styrke kunnskapene og interessen for breene i Nordland. Målgruppen for seminaret er lærere,
friluftsinteresserte, politikere, forvaltere
og andre bre- og historieinteresserte. Foto: Miriam Jackson
Program
Foto: NRK, Nordland
09.00
Bakgrunn for seminaret og velkommen
Tormod Steen, Helgeland museum
Velkommen!
09.15
Svartisen som inspirasjon i barnehagen
Tid:
10.00
Erfaringer med bruk av bre som læringsarena
Esben Steen, Mo ungdomsskole
Påmelding: Innen mandag 22. april til [email protected]
10.45
Pause m/kaffe og beinstrekk
Seminaret er gratis.
Mette Røbergeng, Kirkebakken Kulturbarnehage
11.00 Om Okstindan og breforskeren Charles Rabot
Per Jomar Hoel, medforfatter av boka ”Okstindan – Nord-Norges tak”.
11.45
Lunsj (må bestilles ved påmelding)
12.45
Forskning om Svartisen - Brelaboratoriet
14.00
Pause m/kaffe og beinstrekk
14.15
Om forvaltning av Svartisen og breminner fra 70-tallet
14.45
Oppsummering og vel hjem
Dr. Miriam Jackson, Svartisen subglasiale laboratorium, NVE.
Leder Ole Petter Rundhaug, Midtre-Nordland Nasjonalparkstyre
Mandag 29. april kl. 09.00 – 15.00
Sted: Rana Museum, Fr. Nansens gate 22, Mo i Rana
Seminarleder: Knut Berntsen, Polarsirkelen friluftsråd
Lunsj!
Du kan bestille en lunsjpakke til kr 200,- som blir servert i
Meyerkafeen.
Lunsjen betales til kontonr 4530 29 30477 ved påmelding.
Merk innbetalingen med ”Breseminar Rana museum”.