Informasjonsskriv Utstillere

Velkommen som utstiller i Martnashallen!
Vel møtt til den 162. Rørosmartnan 17. – 21. februar 2015! Her er litt praktisk informasjon.
REGISTRERING
Alle utstillere må ved ankomst henvende seg til informasjonsdisken i Martnashallen for registrering,
informasjon og anvisning av plass. Dere vil også bli henvist til port for ”varelevering”. Martnashallen er i
Verket Røros, Sundveien, som ligger 500 m fra sentrum.
OPPRIGGING:
Martnashallen er åpen for utstillere for rigging av stand:
mandag 16. februar kl. 09.00 - 21.00
tirsdag 17. februar kl 08.00 - 10.45 OBS! Martnashallen åpner kl 11.00
Øvrige dager er hallen tilgjengelig for utstillere en time før og etter åpningstid for publikum
Vennligst benytt din tildelte port på baksiden av hallen under opprigging mandag og tirsdag. Ikke parkér
foran noen av portene, da alle er fluktveier, og det er flere som skal ha inn varene sine. Gjør dere raskt
ferdige med å losse utstyr til standen og flytt bilen til utstillerparkering. Hovedinngangen til Verket Røros
kan ikke benyttes til vareinntak.
For tyngre utstillingsgjenstander må det plasseres vektfordelende materiale under det punkt som står på
gulvet. Det er utstillers ansvar å forsikre seg om at det ikke søles olje eller lignende på teppene. Blir det
oljesøl, blir dette fakturert utstiller for vask.
MESSEVEGGER
Messeveggene er 2,5 meter høye. Det tillates ikke spiker, stift, tape el.lign. i/på messeveggene.
Det skal KUN brukes en spesiell tape som får kjøpt i informasjonen til veggene.
Platene skal være helt fri for tapebiter, limrester o.a. når standen forlates. Ødelagte plater belastes utstiller
med 500,- kroner pr. plate.
ADGANGSKORT:
Dere får utdelt dette etter hvor mange som dere har bestilt. Dette skal bæres synlig av alle som betjener
stand, og er deres inngangsbillett. Vaktene vil være nøye med kun å slippe inn utstillere med bevis.
STRØM:
Dersom du skulle ha glemt å bestille strøm og likevel trenger det, kontakt informasjonen.
HVILEROM OG TOALETT FOR UTSTILLERE.
Det er opprettet et hvilerom i 2. etg og eget toalett for utstillere i 1. etg .
KAFFE
Hver morgen fra 9-10 vil det stå kaffe framme på informasjonsdisken som dere utstillere kan forsyne dere
med gratis. Det vil også være kaffe og tea på hvilerommet mellom 10 – 17.
PARKERING:
To parkeringsbevis deles ut pr stand. Ekstra parkeringsbevis fås kjøpt til kr 100,- i informasjonen. Utstillers
navn og telefonnummer MÅ skriver på P-bevisene.
CAMPING:
Det er INGEN mulighet for camping ved Verket Røros.
Vi henviser til tilrettelagt bobilcamp i forlengelsen av parkeringsplassen ved Martnashallen.
UTSTILLERMIDDAG:
Inntil to billetter til utstillermiddag er inkludert i registreringsavgift på Bergstadens Hotel tirsdag 17/2.
Her serveres aftensbord og det blir en uformell sammenkomst der vi hygger oss sammen! Billettene deles
ut ved ankomst. Det kan også være mulig å kjøpe ekstra billetter på informasjonsdisken før tirsdag kl
11.00.
KÅRING AV BESTE STAND:
Torsdag kl 17.00 vil årets beste stand utdeles på scenen i kafeen.
Kriterier for kåring av beste stand:
Standens utforming: Utstilling, presentasjon, framheving,
harmoni mellom produkt og øvrig materialbruk. Orden og renhold,
miljø og ressursbruk. Personalets opptreden og kundebehandling.
Årets
standSTAND
2014 2013
BESTE
Våges
AB
Kaffekråa
RENOVASJON:
For restavfall er det satt ut to containere ved port 6. Dere bringer restavfall dit selv.
Papp skal sorteres og flatpakkes, og settes i eget rom inne i hallen merket PAPPROM.
Fuktig papp regnes som restavfall. Det er også mulig å sette pappesker som skal brukes ved nedpakking
her, på et eget område.
VARELEVERING
Varelevering under Rørosmartnan skal kun skje gjennom port 4.
DEMONTERING LØRDAG 21. FEBRUAR:
Rydding av stand må være ferdig kl 20.00.
Det tillates ikke at noen pakker ned, flytter utstyr fra, eller rigger ned standen før kl. 17.00 lørdag. Avfall skal
fjernes til anviste containere.
VAULDALEN TOLLSTASJON:
Ordinær åpningstid er mandag – fredag kl 8 til 15.30. For avtaler utenom åpningstid,
ta kontakt med tollstasjonen, tlf 72 42 63 00.
RØYKEPLASS
Benytt port 4, eller hovedinngang.
INTERNETT
Kode: oppgis ved ankomst.
KOPIERING/UTSKRIFT
En printer er tilgjengelig ved informasjonsdisken hvor det er mulighet for å skrive ut noen få
ark. For utskrifter av mange ark, ta kontakt med Røros turistkontor. Ta med dokumentet på en
minnepinne. Ingen mulighet for lån av pc for redigering av dokumenter.
Ha en trivelig Rørosmartnan alle sammen!
Med vennlig hilsen
Hilde Myhren
ansvarlig Martnashallen
Per Wahl
koordinator Martnashallen
ÅPNINGSTIDER MARTNASHALLEN 2015
Tirsdag: 11-18, onsdag - fredag: 10-18, lørdag 10-17.