Les om Vennskapsbasen her

Vennskapsbasen – for et sosialt og inkluderende miljø!
Aktivitetsskolen har nå opprettet en ny base kalt Vennskapsbasen.
Vennskapsbasen har i tråd med aktivitetsskolen som
hovedformål å videreutvikle det læringsstøttende og
inkluderende miljøet for barna. Vi aktiviserer barna med
spennende og lærerike prosjekter som;
Akvarieprosjektet, filmproduksjon, utflukter til gårder,
museer og restaurantprosjektet hvor barna skal drive sin
egen restaurant. Dette er moro for barna i tillegg til at
det er svært lærerikt på en praktisk måte.
Barnas trivsel på aktivitetsskolen er svært avhengig av
det sosiale miljøet. Vi har et sterkt fokus på vennskap
hvor man bygger tillit og relasjoner til hverandre der alle
skal være inkludert.
I tillegg til dette har vi fokus på barna som opplever
forskjellige utfordringer. Vår oppgave her er å
tilrettelegge passende aktiviteter som skaper
mestringsfølelse og dermed økt selvtillit for barna.
Vi har mange flere spennende aktiviteter og prosjekter på gang så her er det bare å følge med!
Om det skulle være noen spørsmål angående Vennskapsbasen er det bare å ta kontakt med
vennskapsbaseleder Christine Olsvik på [email protected]
Med vennlig hilsen
Julia, Ida, Erik og Christine