Forening Medl. Kontingent Støtte Utbetalt

Forening
Agents Of Fortune
Ares
Bludropp-Gaming
Foreningen Arcon
Fort Flambøso Film Og Spill
Hyllest Til Harry
Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund
Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom
Nydalen Datagruppe
Oslo Magicforening
Poképower Norge
Ranking Battles Norway
Rock'n'Rollespill
The Shadow Project
The Simen Ek Søgnen Xp-Rience
Torshov Action Extreme Offpiste Gaming
Universitetets Rollespillforening, Levende
Vestkanten-Lan
Blindern E-Sportsklubb
Cinema Paradiso
Foss Origamilag
N00b schoolbus gaming
Naros
Norwegian film rec society
Obnocsious gaming
Oslo Fabelprosaiske Losje
Oslo miniatyrspillklubb
Team SuperNova
TheLAN
Tid Sted Rom
Vi kan alt
SUM (ekls. etableringsforeninger)
Medl.
2
20
12
79
14
10
48
514
7
17
7
6
12
79
4
7
7
4
0
12
8
2
9
2
3
0
20
0
61
5
0
849
Kontingent
kr 100,00
kr 1 000,00
kr 600,00
kr 3 950,00
kr 700,00
kr 500,00
kr 2 400,00
kr 25 700,00
kr 350,00
kr 850,00
kr 350,00
kr 300,00
kr 600,00
kr 3 950,00
kr 200,00
kr 350,00
kr 350,00
kr 200,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
Støtte
kr 1 166,00
kr 11 660,00
kr 6 996,00
kr 46 057,00
kr 8 162,00
kr 5 830,00
kr 27 984,00
kr 299 662,00
kr 4 081,00
kr 9 911,00
kr 4 081,00
kr 3 498,00
kr 6 996,00
kr 46 057,00
kr 2 332,00
kr 4 081,00
kr 4 081,00
kr 2 332,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
Utbetalt
kr 1 066,00
kr 10 660,00
kr 6 396,00
kr 42 107,00
kr 7 462,00
kr 5 330,00
kr 25 584,00
kr 273 962,00
kr 3 731,00
kr 9 061,00
kr 3 731,00
kr 3 198,00
kr 6 396,00
kr 42 107,00
kr 2 132,00
kr 3 731,00
kr 3 731,00
kr 2 132,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
42 450
494 967
452 517
Kommentar
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Etableringsstøtte, tildeling kommer ila. oktober
Merknader:
1. Medlemstall oppgir alle medlemmer under 26 år bosatt i Oslo, som var medlem i foreningen i 2008 og som har betalt minst 50 kr i kontingent.
2. Utbetalt støtte er tildelt støtte fratrukket kontingent på 50 kr per medlem til Hyperion Oslo.
3. Kontroll betyr at foreningen er trukket ut til kontroll av Hyperion Oslos styre, som del av en ny rutine fra 2010, og støtten utbetales når kontrollen er gjennomført.
4. Etableringstøtten er en pott penger som fordeles på de foreninger som ble medlem i Hyperion Oslo ila. 2010, og denne fastsettes innen utgangen av oktober.
5. Støtte per medlem er 583 kr.