FAGKONFERANSEN 2011 - Attføringsbedriftene

FAGKONFERANSEN 2011
med fokus på Avklaring, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
og basiskompetanse/Læringsnettverket
Quality Hotel & Resort Kristiansand v/ dyreparken
22.— 24. mars 2011
Fagkonferansen 2011 henvender seg til de som jobber innenfor fagområdene APS, Avklaring og Læringsnettverket, samt andre
som har interesse for dette fagfeltet. Fagområdene blir mer og mer overlappende, og vi har med Fagkonferansen 2011 prøvd å
ivareta dette. Fokus på metode, næringslivsrelasjoner og kvalitet er en rød tråd gjennom denne spennende fagkonferansen.
Tirsdag 22/3:
10.00 – 11.00: Registrering
11.00 – 12.00: Innføring av nytt Benchmarkingsystem; hvordan måle resultater i
attføringsbransjen! v/Elisabeth Erlandsen, seniorrådgiver i bransjeforeningen Attføringsbedriftene?
12.00 – 13.00: Lunsj
D) Sertifiseringskurs i Rådgiveren, v/Rune Kvarme.
Dette 4-timers kurset går fram til kl. 17.15.
Avklaring av lese- og skrivevansker er et viktig punkt i både APS og Avklaring. Medlemsbedrifter bør være sertifisert for å drive slik avklaring. Derfor tilbys dette kurset for
bedrifter som trenger å ha sertifisert personell. Kurset koster kr 450,- i sertifiseringsavgift
(normalt kr 1.250,-). Deltakerne må ha med egen PC som er satt opp mot trådløst internett.
E) ”Smi mens hjernen er varm - Ungdom er ferskvare og går ut på dato”.
Attføringsbedriften Rehabil i Oslo, v/Bjørn Bergersen og Jim Asphaug presenterer sine erfaringer fra deres 2-årige APS Dropp-inn program.
13.00 – 15.00: Delseminarer A– E (forhåndspåmelding):
15.00 – 15.15:
A) ” Hva er godt innhold i Avklaring?
To innledninger til spørsmål og diskusjon:
Attføringsbedriften Avigo relaterer deres praksis til bransjens egen standard og Fagkonsept.
Innleder er Morten Ausdal som var medlem i arbeidsgruppen som utarbeidet standarden
og konseptet.
”Hva bør en attføringsbedrift kunne kartlegge for Nav i tiltaket Avklaring?” Innlegg fra
Thorvald Abrahamsen og Kristin Horn, Nav Senter for yrkesrettet attføring (SYA).
15.15 – 17.15:
Pause
Delseminarer A-E:
A) Hva er et godt innhold i APS?
Innlegg til spørsmål og diskusjon fra attføringsbedriftene Fønix (Vestfold) og ALF (Bergen)
som forteller hvordan de driver APS sett opp mot bransjens nye standard og Fagkonsept. ALF
vil særlig informere om deres nystartede hotelldrift.
B) ”Hvordan skrive gode sluttrapporter til Nav?” Seminaret er fullbooket!
Dette 4-timers kurset som går fram til kl. 17.15 gir innføring i grunnleggende prinsipper for
rapportskriving med fokus på det juridiske. Aktuelle temaer er: Rettssikkerhetsprinsipper,
Forvaltningsloven, tidslinjer og rapportens innhold. Kursleder: Anja Alme Siebke er
juristutdannet og har lang erfaring innen attføringsfeltet og jobber i dag på Fretex i Oslo.
B) ”Hvordan skrive gode sluttrapporter til Nav?” Fullbooket! Del 2 v/Anja Alme Siebke
C) Erfaringsutveksling i MI v/Stian Midtgård og attføringsbedriften Brisk.
Attføringsbedriftene har i 2010 hatt en stor faglig satsing på samtaleteknikken Motiverende
Intervju - MI. Vi er opptatt av at bedriftene og deltagerne skal få mest mulig ut av kurset at
det fører til at MI blir en del av arbeidshverdagen. Delseminaret vil ha fokus på erfaringsutveksling og idémyldring. I tillegg vil fagansvarlige for MI ved Brisk i Ålesund informere om
deres erfaringer. Delseminaret passer for deltagere som har deltatt på innføringskurset i MI.
E) Når brukeren bestemmer, v/Magdalena Krossgått og Marianne Bjørkly fra Arbeids- og
Velferdsdirektoratet.
C) Erfaringsutveksling og tilleggsopplæring i MI. Del 2, v/Stan Midtgård
D) Sertifiseringskurs i Rådgiveren. Del 2, v/Rune Kvarme
18.00: Opplevelsesmiddag i dyrehagen!
Onsdag 23/3:
12.00 – 13.00: Lunsj
09.00 – 10.00: Integrerende tiltak i næringslivet versus opprusting i
attføringsbedrift.
Behov for nye perspektiver og systematikk i hvordan vi kan mobilisere
næringslivet for å få flere til å få og beholde jobb, v/Rune Kvarme og Paal
Haavorsen sekretariatet i bransjeforeningen Attføringsbedriftene.
13.00 – 14:15: Ungdom og basisferdigheter v/ Kjersti Lundetræ, Lesesenteret i Stavanger.
Lundetræ har nettopp disputert som doktor på det veldig aktuelle temaet: ”16-24-åringers
basisferdigheter. En studie av basisferdigheter relatert til selvoppfatning, frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet
14.15 – 14.30:
Pause
10.00 – 10.15: Pause
14.30 – 16.30: Delseminarer A– E:
10.15 – 12.00: Delseminarer A– E:
A) Kafébord – diskusjon om bransjeforslaget som ble presentert i plenum fra 9 – 10 (maks 30
deltakere)
B) Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til uføretrygd og sykemelding i Norge i
dag. For bedre å kunne bistå personer med psykiske lidelser til å beholde, eller komme tilbake
til arbeid trenger vi relevant arbeidsrettet kompetanse. Hva fører til angst og depresjon, hva
opprettholder angst og depresjon, hva hjelper, hvordan påvirkes arbeidsevnen og hvordan
tilrettelegge? Seminaret holdes av arbeidspsykolog Stian Midtgård, som også vil legge fram
det faglige innholdet til et nytt studium.
C) ”Smi mens hjernen er varm - Ungdom er ferskvare og går ut på dato”.
Attføringsbedriften Rehabil i Oslo, v/Bjørn Bergersen og Jim Asphaug presenterer sine erfaringer fra deres 2-årige APS Dropp-inn program.
D) Jobbmestrende oppfølging, et banebrytende metodeprosjekt mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og mange av våre medlemsbedrifter. Erfaringer så langt,
fra piloten til dagens prosjekt. Hva kan dette innebære av læring for vår bransje? v/
prosjektleder Stig Evensen.
E) Hvordan driver vi vårt arbeid med Avklaring, APS og Læringsnettverket og er det i
tråd med Nav sine behov og ønsker?
Nav ARK Aust Agder, v/ARK-leder Reidar Martinsen og Morten Austdal, Avigo.
A) Hvorfor bør en attføringsbedrift være tilknyttet Læringsnettverket? v/Britt Åse Try
(ARK/NAV Aust-Agder) og Rune Kvarme (Bransjeforeningen Attføringsbedriftene).
Hvilket fokus har ARK/Nav på kartlegging og tiltak i forhold til basisferdigheter (lese-skrive-/
tallbehandlings-, og språkferdigheter), og hvilke erfaringer har de med samhandling med Attføringsbedrifter med Læringsnettverkstilknytning, og andre? Britt Åse Try sier noe om tendenser og utvikling av arbeidsmarkedet og viktigheten av å ta arbeidet med kartlegging og
opplæring i basisferdigheter sett fra et Nav-synspunkt.
Rune J. Kvarme fra Bransjeforeningen Attføringsbedriftene sier noe om rammebetingelser,
tolkninger av tiltaksregelverket og hva som er fordelene av å være medlem i Læringsnettverket
når en prioriterer å drive denne typen karleggings- , og opplæringsarbeid.
B) Minoritetsspråklige og tilpasset språkopplæring i APS v/Nina Wang, Rehabil.
Hvem er den minoritetsspråklige? Hva betyr tilpasset språkopplæring? Hvordan organsiere
opplæringen i en attføringsbedrift? Det vil bli lagt vekt på begrepsavklaringer, ulike former for
tilrettelgging og et kritisk blikk på valg av innhold i opplæringen.
C) Samarbeid om lærekandidater på Hadeland, v/ Ingeborg Grinaker Wøien, Hapro.
Prosjektet er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune v/ fagopplæringa, NAV Hadeland
og Hapro - Senter for yrkeskvalifisering. Målet er å gi ungdommene grunnkompetanse innen
sine fagområder, dvs. kompetansebevis på nivå under fag/-svennebrev. Oppfølgingen er knyttet til både faglige og sosiale områder, og innebærer tett samarbeid med foreldre og ulike
instanser. Opplæringen foregår i ekstern bedrift, i kombinasjon med opplæring i grunnleggende ferdigheter i attføringsbedriften. Metodikken bygger på bruk av læringsmapper.
D) Aspergers syndrom: en resurs for næringslivet v/ Beate Solvik A2G
MOLAS-prosjektet har som målsetning å gi personer med Asperger Syndrom den kompetanse
de trenger for å fungere i arbeidslivet. Utvelgelse av seks deltagere har foregått gjennom en
grundig kartleggingsfase. Felles for deltagerne er at de har kompetanse og stor interesse for
IT. Opplærings- og treningsfasen har vært tredelt. Opplæring, og etter hvert sertifisering som
Softwaretestere har vært den ene delen. Del to har vært opplæring i det nyutviklede faget
Arbeidslivskompetanse (ALK). Del tre har vært individuell oppfølging, skreddersydd til den
enkeltes behov. I siste fase vil deltagerne ha arbeidspraksis i bedrift.
E) Systematisk kompetanseutvikling: En nødvendighet for å henge med i den faglige utviklingen på attføringsfeltet. Bedriftsrådgiver Åse Berg Nordheim i Bedriftsvelferd presenterer
viktige prinsipper på dette feltet, ikke minst i forbindelse med sertfisering/resertifisering innen
EQUASS Assurance.
16.15 – 16.30: Pause
16.30 – 18.00: Workshop, arbeidsgrupper innenfor sertifiseringsstemplene i Læringsnettverket
19.00 -
Middag
Torsdag 24/3: Basiskompetanse - Fagdag
09.00 – 12:30 Hverdagsmatematikk – hvordan få det til i praksis v/Brynhild Totland,
Vox
I workshopen vil vi presentere hverdagsmatematikk og hvordan praksisnær matematikkopplæring kan tilrettelegges.
Vi vil vise eksempler på hvordan læreren, deltakerne og bedriften samarbeider om å utvikle
innholdet, og hvor utgangspunktet for opplæringen er faktiske arbeidsoppgaver. Ved å gå
fra praksis til teori synliggjør man hvordan matematikk brukes i jobben, noe som blant
annet kan virke positivt på motivasjonen for opplæring.
12:30-13:00
Avslutningsforedrag v/ Rune J.Kvarme
13.00 – 14.00:
Lunsj
Praktisk informasjon
Hotellet ligger ved Sørlandsparken, kort avstand fra
Kristiansand Lufthavn, Kjevik. Fra flyplassen er det
mest praktisk å ta flybussen i retning Arendal. Bussen
tar 10– 15 minutter og stopper ved hotellet.
Klikk her for kart og mer informasjon om hotellet.