IDENTIFISERING OG BEVARING AV

PREUS MUSEUM
Konserveringsavdelingen
Pb. 254, N-3192 Horten
Tlf: + 47 40 44 21 06
Fax: + 47 33 03 16 40
[email protected]
IDENTIFISERING OG BEVARING AV
FOTOGRAFISKE NEGATIVMATERIALER
Workshop program 5 - 6 November 2014
PREUS MUSEUM
Konserveringsavdelingen
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
NEGATIVMATERIALER
Preus museum utvikler med dette en serie kurs som spesialiserer seg på bestemte
bevaringstekniske tema eller typer fotografisk og digital genererte materialer.
Kursene er av typen ” workshops” og handler om identifisering, bevaring og
grunnleggende preventive tiltak. Kurset er det fjerde av denne typen og foregår i
Preus museums konserveringsavdeling. Hver workshop kombinerer forelesninger,
praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid, og vil derfor passe for maksimum 10
deltagere.
Den kommende workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av fotografiske
negativ materialene som finnes i samlinger og arkiver. Workshopen skal gi kunnskap
om teknikker/materialer, om årsaker til og prevensjon av skader - bl.a. riktig
oppbevaring, håndtering, transportering og enkelte grunnleggende praktiske
konserveringsmetoder. Etter erfaringer med og tilbakemeldinger om de tidligere
workshops i Preus museum er den aktuelle bearbeidet og mest mulig tilpasset
målgruppen som inneholder kuratorer, arkivarer, museumsassistenter,
museumsfotografer samt konservatorer og konservatorstudenter. Hovedtema i
bevaringsdelen i år er langtids bevaring av nitrat og acetat negativ material og
handtering av skadete negativ materialer.
Forelesninger og demonstrasjoner holdes av fotokonservator Jens Gold.
Workshopen vil finne sted i Preus museums konserveringsavdeling, men museets
øvrige lokaler vil også bli benyttet. Med hver workshop følger det en perm med nyttig
informasjon relevant for kursinnholdet. Noe avhengig av øvrige aktiviteter i museet,
planlegges det å avholde en slik type workshop en gang hvert år.
Horten 29. januar 2014
Jens Gold fotokonservator
Påmelding: Med navn, e-post, tel. og faktura adresse.
På e-post til: Else Makloufi [[email protected]]
Eller tlf.: 40 44 21 00, faks: 33 03 16 40
Gi også beskjed om du ønsker overnatting.
Kurs pris: 3000 NOK eksklusive hotell inklusive middag.
Spørsmål om workshopen på e-post til: Jens Gold [ [email protected] ]
Eller tlf: 40 44 21 06
2
PREUS MUSEUM
Konserveringsavdelingen
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
NEGATIVMATERIALER
Dag 1
Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer
Foredragsholder: Jens Gold, fotokonservator, Preus museum
09:00 - 09:45
Registrering, velkomst
og orientering
09:45 – 10:45
Fotografiske teknikker
og identifisering av
disse / Praktisk
identifisering workshop
-
Fotografiske negativteknikker
egenskaper og identifisering,
introduksjon
11:00 – 12:00
Fotografiske
negativteknikker og
identifisering av disse /
Praktisk identifisering
workshop
-
calotype/ kalotypi, papir negativ
-
wet collodion /våtplate negativ
12:00– 13:00
Lunsjpause
13:00 – 14:45
Fotografiske
negativteknikker og
identifisering av disse /
Praktisk identifisering
workshop
-
gelatin dry plate, gelatin
tørrplate
-
cellulosenitrat, nitratfilm
Fotografiske
negativteknikker og
identifisering av disse /
Praktisk identifisering
workshop
-
cellulose acetate, acetatfilm
-
polyester filmbase,
polyesterfilm
14:45 – 15:00
Museets kafé
15:15 – 16:00
Bevaring av fotografiske negativmaterialer (miljø/ oppbevaring/
utstilling/ håndtering)
(forelesning og praktiske øvelser)
16:00
Avslutning dag 1
18:00
Middag med alle deltakere
3
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
NEGATIVMATERIALER
Dag 2
Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer
Foredragsholder: Jens Gold, fotokonservator, Preus museum
09:00 – 10:00
Bevaring av fotografiske negativmaterialer (miljø/ oppbevaring/
utstilling/ håndtering)
(forelesning og praktiske øvelser)
10:15 – 11:00
Bevaring av fotografiske negativmaterialer (miljø/ oppbevaring/
utstilling/ håndtering)
(forelesning og praktiske øvelser)
11:15 – 12:00
Handtering av skadete negativ materialer (miljø/ oppbevaring/
utstilling/ håndtering)
(forelesning og praktiske øvelser)
12:00 – 13:00
Lunsjpause
13:00 – 13:45
Handtering av skadete negativ materialer (miljø/ oppbevaring/
utstilling/ håndtering)
(forelesning og praktiske øvelser)
14:00 – 14:45
Nedfrysing av acetat- og nitratfilm
(forelesning og praktiske øvelser)
15:00 – 15:45
Frysemagasinering av acetat- og nitratfilm
(forelesning og praktiske øvelser)
15:45 – 16:00
Diskusjon og oppsummering
16:00
Avslutning av workshopen
Museets kafé
4