Fibromyalgi og ME

Fibromyalgi og ME
Arnold Berstad
Professor emeritus, UiB
Overlege, Unger-Vetlesens institutt, LDS
Uforklart matoverfølsomhet
• 1 million nordmenn?
• Alle har IBS
• Mange har dertil
– Fibromyalgi
– Kronisk fatigue / ME
• Noen også
– temporomandibulær dysfunksjon
– interstitiell cystitt
Breakfast induced symptoms
Healthy controls
IBS patients
Posserud; ueg journal 2013
Intake of fructose-sorbitol evokes much stronger symptoms
in patients than in controls
Patients (n=18)
Controls (n=15)
IBS Symptoms and Small Bowel Water Content (SBWC)
1 h after lactulose
Undseth, Berstad, Valeur, UEGW 2013
Symptoms
SBWC
P = 0.0005
800
SBWC (ml)
600
400
200
0
-200
Healthy controls
Patients
Before lactulose ingestion
Healthy
control
IBS
patient
1 hour after lactulose ingestion
Hypotese
• Hovedårsak til mageplagene:
– Tarmparese pga serotonin-mangel
Conclusion
Nathalie Le Floe’h 2011
Resultat av kraftig IDO-oksidasjon
• Tryptofanmanel
– For lite serotonin
• CNS
– Overfølsom, omtåket, glemsk, dårlig søvn, søthunger
• GI
– Svekket tarmmotorikk, IBS
• Oksidativt stress
– Fibromyalgi
• Autoimmunitet
– ME
Tryptofan i kosten til mus
stimulerer vekst av Lactobaciller i magesekken
Amp = ampicillin
Trp = tryptofan
Lactobaciller (røde)
Teresa Zelante et al. Immunity 2013
Mekanisme
Mikrobe
TLR
tryptofan
INF-γ
IDO
Lact
PGE2
Arnold Berstad, Olav Hauso, Jørgen Valeur 2014
Kostfaktorer ved IBS
Arnold Berstad
Professor emeritus, UiB
Overlege, Unger-Vetlesens institutt, LDS
Er dette sunt?
Tradisjonelt kosthold
Jan Spreadbury og Jan Raa:
• Folk som lever på tradisjonelt vis rundt om i
verden får ikke de lidelsene som det moderne
vestlige kostholdet fører med seg, deriblant
fedme og diabetes (og IBS)
• Det gjelder uansett mengden karbohydrat, fett
og protein i det tradisjonelle kostholdet
Konklusjon
• Unngå mat som tarmbakteriene straks kan
nyttiggjøre seg (bakteriefor)
– Bearbeidet mat
– Gluten og FODMAP
Vanlige mishandlinger ved uforklart
matoverfølsomhet ++
• PPI
– mot ”sure oppstøt”
• Antibiotika
– mot H pylori (uten ulcus)
• Antidepressiva
– pga nedsatt sinnsstemning/nevrotisisme
• ”5 om dagen”
– fordi man tror det er sunt
• Probiotika
– som dreper pasientens egne laktobaciller
• Omfattende undersøkelser
– på triaden IBS/kronisk fatigue/fibromyalgi
… ”sometimes, our friendly flora never fully recover:
… could be fuelling the dramatic increase in conditions such as
obesity, type I diabetes, IBD, allergies and asthma.”
+
uforklart matoverfølsomhet, IBS, fibromyalgi og kronisk fatigue?
”From Ashes to Ashes”