det første lydisoleringssystemet som minimerer risikoen

DET FØRSTE LYDISOLERINGSSYSTEMET
SOM MINIMERER RISIKOEN FOR
KORROSJON UNDER ISOLASJONEN
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
•
•
•
•
•
•
Kombinerte termiske og akustiske egenskaper
Effektiv innebygd diffusjonsbrems
Vesentlig redusert isolasjonstykkelse og total
systemvekt
Varme: Driftstemperaturer: -40 °C til +250 °C
Kald: Driftstemperaturer: -200 °C til +50 °C
I samsvar med ISO 15665 klassene A til C og Shell
DEP 31 klasse D. Andre standarder som oppfylles er
NORSOK R-004 klassene 6,7, 7 og 8 og ASTM E 1222.
Motstandsdyktig mot UV, olje, kjemikalier og
værslitasje
91
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Tekniske data - ArmaSound Industrial Systems Kald
Kort beskrivelse
ArmaSound Industrial Systems er akustisk og termisk isolasjon med god ytelse, beregnet for industrielle, marine og offshoremiljøer. Systemet består
av HT/Armaflex® Industrial, Armaflex® LTD, ArmaSound RD 240, ArmaSound Barrier E og Arma-Chek R eller metallkapsling, og reduserer faren for
korrosjon under isolasjonen (CUI) og har eksepsjonelt gode lydreduksjonsegenskaper samtidig som vekt og tykkelse holdes på et minimum.
Materialtype
se produktdata for de enkelte komponentene.
Farge
svart / grå
Bruksområde
Rør, kanaler og tanker i industrielle, marine og offshoremiljøer.
Spesielle funksjoner
I samsvar med ISO 15665 klassene A til C og Shell DEP 31 klasse D. Andre standarder som oppfylles er NORSOK R-004 klassene 6, 7 og 8 og
ASTM E 1222.
Montasje
Se vår montasjemanuel for ArmaSound Industrial Systems arbeider før montering. Vennligst kontakt vår salgsrepresentant.
Anmerkninger
For mer informasjon kontakt vår salgsrepresentant.
Egenskaper
Verdi / vurdering
Test*1
Spesielle
merknader
Temperaturområde
Temperaturområder
maks. driftstemperatur
+ 50 °C
min. driftstemperatur
- 200 °C
(System i kombinasjon med
Armaflex LTD)
Varmeledningsevne
avhenger av hvilken Armaflex cellegummi som brukes brukt.
Varmeledningsevne
Se produktdatabladene for de enkelte komponentene.
Diffusjonsmotstand
Avhenger av hvilken Armaflex cellegummi som brukes.
Relativ fuktmotstand
e produktdatabladene for de enkelte komponentene.
Andre tekniske egenskaper
Biologiske /
kjemiske
egenskaper
god
motstandsdyktig mot
olje og kjemikalier.
UV-motstand
god
motstandsdyktig mot
UV og værslitasje.
Strekkfasthet
EU 3666
Forlengelse
EU 3667
Helseaspekter
støv- og fiberfri
*1 Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.
Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den ønskede
anvendelse som bruker har planlagt. For temperaturer under -40 °C, vennligst kontakt vår salgsrepresentant for å be om teknisk dokumentasjon. Armacell tar alle forholdsregler for å sikre nøyaktigheten av dataene i dette dokumentet, og alle
uttalelser, teknisk informasjon og anbefalingene i dokumentet antas å være korrekte. Armacell kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er 100 % nøyaktige. Videre er små avvik i farge, kvalitet og dimensjoner uunngåelig og vil i de fleste
tilfeller ikke påvirke ytelsen til produktet. Armacell fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar i forhold til eventuelle resultater oppnådd eller som resultat av bruk av produktet eller tillit til slik informasjon. Ingen garanti for egnethet for et bestemt
formål, garantier om salgbarhet eller annen garanti, uttrykt eller underforstått, er gjort om varene som er beskrevet eller gitt informasjon om. Alle spesifikasjoner og tekniske opplysninger i dette dokumentet bør leses i sammenheng med kundens
egne spesifikasjoner. Det er mottakerens ansvar å informere alle involverte parter om innholdet i disse dokumentene. De beskrevne og anbefalte metoder bør følges nøye. Hvis det er et krav om å fravike våre anbefalinger, ber vi deg om å
kontakt oss på forhånd for å diskutere mulige egnede alternativer. Armacell vil ikke være ansvarlig for eventuelle krav som følge av en manglende evne til å overholde vår spesifikasjon eller andre avtalte løsninger og at produktene ikke
overholder kundenes spesifikasjoner.
Class
125.
250.
500.
1000
2000
4000
8000 [Hz]
Innskuddsdempning
ArmaSound IS A (EL)
A2
1,4
-3,7
3,9
12,8
18,9
28,6
38,9 dB(A)
ArmaSound IS B (EL)
B2
0,9
0,8
9,2
17,2
28,6
38,2
42,0 dB(A)
ArmaSound IS C (EL)
C2
-1,2
11,8
16,3
24,3
36,0
49,8
47,6 dB(A)
ArmaSound IS D (EL)
D2
-3,3
5,1
15,6
37,2
48,4
49,7
45,6 dB(A)
PRISER OG SYSTEMBESKRIVELSER PÅ FORESPØRSEL
For mer informasjon og hjelp, se www.armacell.com
92
2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Produktkatalog gjelder Norge - Forbehold om endringer uten varsel - Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder
Tekniske data - ArmaSound Industrial Systems Varme
Kort beskrivelse
ArmaSound Industrial Systems er akustisk og termisk isolasjon med god ytelse, beregnet for industrielle, marine og offshoremiljøer. Systemet består
av HT/Armaflex® Industrial, ArmaSound RD 240, ArmaSound Barrier E og Arma-Chek R eller metallkapsling, og reduserer faren for korrosjon under
isolasjonen (CUI) og har eksepsjonelt gode lydreduksjonsegenskaper samtidig som vekt og tykkelse holdes på et minimum.
Materialtype
se produktdata for de enkelte komponentene.
Farge
svart / grå
Bruksområde
rør, kanaler og tanker i industrielle, marine og offshoremiljøer.
Spesielle funksjoner
i samsvar med ISO 15665 klassene A til C og Shell DEP 31 klasse D. Andre standarder som oppfylles er NORSOK R-004 klassene 6, 7 og 8 og
ASTM E 1222.
Montasje
Se vår montasjemanuel for ArmaSound Industrial Systems arbeider før montering. Vennligst kontakt vår salgsrepresentant.
Anmerkninger
For mer informasjon kontakt vår salgsrepresentant.
Egenskaper
Verdi / vurdering
Spesielle
merknader
Temperaturområde
Temperaturområder
maks. driftstemperatur
+ 250 °C
min. driftstemperatur
- 40 °C
Varmeledningsevne
Varmeledningsevne
avhenger av hvilken Armaflex cellegummi som brukes brukt.
Se produktdatabladene for de enkelte komponentene.
Diffusjonsmotstand
Relativ fuktmotstand
avhenger av hvilken Armaflex cellegummi som brukes brukt.
Se de enkelte produktdatablade
Biologiske /
kjemiske
egenskaper
god
Motstandsdyktig mot
olje og kjemikalier.
UV-motstand
god
motstandsdyktig mot
UV og værslitasje.
Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den ønskede
anvendelse som bruker har planlagt. For temperaturer under -40 °C, vennligst kontakt vår salgsrepresentant for å be om teknisk dokumentasjon. Armacell tar alle forholdsregler for å sikre nøyaktigheten av dataene i dette dokumentet, og alle
uttalelser, teknisk informasjon og anbefalingene i dokumentet antas å være korrekte. Armacell kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er 100 % nøyaktige. Videre er små avvik i farge, kvalitet og dimensjoner uunngåelig og vil i de fleste
tilfeller ikke påvirke ytelsen til produktet. Armacell fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar i forhold til eventuelle resultater oppnådd eller som resultat av bruk av produktet eller tillit til slik informasjon. Ingen garanti for egnethet for et bestemt
formål, garantier om salgbarhet eller annen garanti, uttrykt eller underforstått, er gjort om varene som er beskrevet eller gitt informasjon om. Alle spesifikasjoner og tekniske opplysninger i dette dokumentet bør leses i sammenheng med kundens
egne spesifikasjoner. Det er mottakerens ansvar å informere alle involverte parter om innholdet i disse dokumentene. De beskrevne og anbefalte metoder bør følges nøye. Hvis det er et krav om å fravike våre anbefalinger, ber vi deg om å
kontakt oss på forhånd for å diskutere mulige egnede alternativer. Armacell vil ikke være ansvarlig for eventuelle krav som følge av en manglende evne til å overholde vår spesifikasjon eller andre avtalte løsninger og at produktene ikke
overholder kundenes spesifikasjoner.
2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Produktkatalog gjelder Norge - Forbehold om endringer uten varsel - Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder
93