Kyrkjebladet nr.4 2013 - Hemsedal kyrkjelege fellesråd

GOL OG HEMSEDAL
Nr. 4
Sept./Okt.
64. årgang
I nn h a l d
Min Salme......................................... 2
Spennende konserter i høst.. .............. 2
Andakt.. ............................................ 3
Katedralen i Sevilla.. .......................... 4
Gol fellesråd på befaring.. .................. 4
Hemsedal kyrkje
Tur til Valdres med Åpent hus............ 4
0–18 hjørnet.. .................................... 5
Kunngjeringar............................. 6 & 7
Velkomen til kyrkje!........................... 7
Folkemusikkmesse i Gol stavkyrkje.. ... 8
Foto: Kjetil Storebråten
H
Min
Salme
Tekst og foto: Kjetil Th. Storebråten
Lars Fredrik Mythe (19 år) har valt
seg salmen Måne og Sol.
an bur no heime etter å ha gått på
skule på Gjennestad i fleire år, og
arbeidar dette året på Kiwi i Hemsdal.
Måne og sol er ein takkesalme for
meg. Den tek for seg alt me bør vera
takk­nemlege for. Det første eg legg
merke til med ein salme er melodien.
Denne salmen har ei triveleg stemning,
og det hender eg nynnar på den når
eg er ute å går. For meg er det viktig at
salmen har ein bodskap.
Ein av grunnane til at eg likar denne
salmen spesielt godt er at eg har høyrt
den frå eg var liten. Den minner meg
også om fest og glede, sidan eg har høyrt
den f.eks. i bryllaup. Salmen gjer meg
glad innvending når eg høyrer den.
– Er salmen til ettertanke?
Ja det er den. Måne og sol nemner
mange kvardagslege ting som omgjev
oss heile tida. Ting me har lett for å ta
for gitt, og gløymer å tenkje over.
Den minner oss om kor fantastisk
skaparverket er. Då blir eg takknemleg,
avsluttar Lars Fredrik.
Måne og sol
Salmetekst: Britt G. Hallquist
Måne og sol, skyer og vind
og blomster og barn, skapte vår Gud.
Himmel og jord, allting er hans,
Herren vår Gud vil vi takke.
Ref.: Herre vi takker deg, Herre vi priser deg,
Herre, vi synger ditt hellige navn.
Jesus, Guds sønn, død på et kors.
For alle, for oss, lever i dag.
Ja Han er her, ja Han er her.
Herren vår Gud vil vi takke.
Ref.:Herre vi takker deg, Herre vi priser deg,
Herre, vi synger ditt hellige navn.
Ånden, vår trøst, levende varm,
og hellig og sterk, taler om Gud.
Bærer oss frem dag etter dag.
Herren vår gud vil vi takke.
Ref.: Herre vi takker deg, Herre vi priser deg,
Herre, vi synger ditt hellige navn.
Spennende konserter i høst
I
høst kan vi glede oss til mange fine musikalske opplevelser i Gol kirke. I tillegg til den tradisjonelle adventskonserten
den 15. desember og en annen konsert med Stjernen mannskor (se nettside for mer info) har vi lyst å framheve disse
to
høydepunkter:
Justin Vickery
I forbindelse med Fårefestivalen i Gol
skal Inger Johanne Østby (fløyte) og
Justin Vickery (orgel) spille en konsert
sammen på søndag 29. september kl.
19.00. Konserten heter «Den Gode
Hyrde» og det skal spilles mye fin
og stemningsfull musikk som henter
­inspirasjon som bildet av Jesus som
den gode hyrde.
2
Søndag 10. november kl. 19.00 blir det en sjelden anledning til å høre ortodoks
musikk på sitt alle beste. Da kommer koret «The Orthodox Singers» fra Tallinn,
Estland. Det er et flott kor med profesjonelle sangere som ble stiftet i 1989 av Valery
Petrov og som har sunget over hele verden. De har et bredt repertoar fra romantiske
komponister (f.eks. Rachmaninoff) til moderne komponister (f.eks. Arvo Pärt). Denne
kvelden anbefales på det sterkeste!
Andakt
Noko nytt og noko fast
Ny dag, ny haust, nye mulegheiter – ein ny start!
S
jølv om det ikkje er starten på eit nytt
år, føles hausten på mange måtar
som ein ny start. Herleg spør du meg! I
fjor haust var det meste nytt for min del.
Eg var ny i bygda, begynte i ny jobb, berre
nye å bli kjent med, mykje å utforske
og lære. Det var spanande, og er det
framleis. Sjølv om min livssituasjon stadig
endrar seg, er Gud den same. «Jesus
Kristus er i går og i dag den same, ja til
evig tid.» (Heb 13,8). Guds kjærleik til
oss er den same uavhengig av oss. Jesus
døydde ein gong for alle, og tok straffa
for alle våre synder. Det står fast, og det
er ingenting som kan endre på det.
Livet med Jesus er både fast og i
bevegelse. Det som står fast er sanninga
om Jesus, og det som er i bevegelse er
vandringa med ham. Jesus spør oss om vi
vil tru på ham og vil følgje ham. Mitt svar
er ja! Kvar dag står eg opp til hans nåde,
og får ta imot hans tilgiving og kjærleik.
«For av nåde er de frelste, ved tru. Det
er ikkje dykkar eige verk, det er Guds
gåve.» (Ef 2,8) Kvar dag står eg også opp
til ei rekke val. Korleis skal eg forholde
meg til dei vala eg blir stilt ovafor, og
på kva grunnlag tar eg åtgjeringar? Dei
spørsmåla leier til eit nytt spørsmål,
nemleg «kva ville Jesus gjort»? Det igjen
leier til nye spørsmål; Korleis veit eg kva
Jesus ville gjort? Søker eg hans visdom?
Lyttar eg til svaret han gir? Følgjer eg det?
Å følgje Jesus er et liv i fridom. Sanninga om ham er den same uavhengig
av meg og mitt liv. Han har satt oss fri frå
alt som bind oss her på jorda gjennom
døden på korset. «Av di han elska oss
med så stor kjærleik, gjorde han oss
levande med Kristus, vi som var døde
på grunn av våre synder. Av nåde er de
frelste.» (Ef 2,4-5). Eg gir alle mine synder
til Jesus, og tar imot hans nåde. Den er ny
kvar dag! Livet i og med Jesus er derfor
eit liv i fridom! Jesus spør oss om me vil
følgje ham, og ein ny haust med tilgiving,
kjærleik, visdom og leiing frå ham vil eg
ha kvar einaste dag!
Lina Turøy
GOL OG HEMSEDAL KYRKJEBLAD
Antall nr.:
Utgjevar:
Redaksjon:
6 nummer i året
Sokneråda i Gol og Hemsedal prestegjeld
Kjell Slåtten, Kåre Olav Solhjell,
Toril Østby, Kjetil Th. Storebråten
Jan Olav Skinnemoen, Ludvig Munkejord (red.)
Ekspedisjon:
Kasserar:
Bankgiro:
E-post:
GOL, herad OG HEMSEDAL
Gol kyrkjekontor
Ekspedisjonstid måndag – torsdag 9.00–15.00
Gol kommunehus 3. etg.:
Tlf.: 32 02 90 00 • Fax: 32 02 90 10
E- post: [email protected]
www.kyrkjaigol.no
Kyrkjeverje: Anne Gerd Jorde
Kontortid: Måndag – torsdag
Dir.tlf. 32 02 91 35 • Mobil: 971 58 134
[email protected]
Sokneprest: Jan Olav Skinnemoen
Dir.tlf. 32 02 91 37 • Mobil: 952 75 312
[email protected]
Måndag: Fridag.
Soknediakon: Ingrid Økesveen
Dir. tlf. 32 02 91 38
[email protected]
Organist: Justin Vickery
Tlf: 474 75 580 • [email protected]
Sekretær: Berit Langehaug
Tlf.: 32 02 9139
Kontortid: Måndag, tysdag, torsdag kl 09.00–14.00
[email protected]
Kyrkjetenarar: Arne Braathen Tlf.: 901 36 647
Knut Ole Klepp Tlf.: 906 58 761
Kyrkjekontoret 3550 Gol
Arne Oddmund Tuv, 3560 Hemsedal.
Sparebank 1 Hallingdal 2367.60.00097
[email protected]
Sokneprest: Allan Madsen
Tlf.: 31 40 88 46 eller 993 89 654
[email protected]
Kyrkjetenar: Hans Vidar Sørensen
Tlf.: 911 76 827
Menighetspedagog i Gol og Hemsedal:
Lina Turøy
Mobil: 489 59 826
[email protected]
Sokneråda:
Gol:
Leiar Trygve Lono Smedsgård
Tlf.: 900 63 161
Herad:
Leiar Lars Riise
Tlf.: 951 03 305
Hemsedal: Leiar Stian Møllerplass
Tlf.: 413 27 265
HEMSEDAL KYRKJEKONTOR
Hemsedal kommunehus
Tlf.: 31 40 88 45 • Fax: 31 40 88 30
[email protected]
www.kyrkjaihemsedal.no
Fellesråda:
Gol:
Leiar Ola GrønsethTlf.: 920 97 939
Hemsedal: Leiar Stian Møllerplass
Tlf.: 413 27 265
Kyrkjeverje Rune Abrahamsen
Kontortid: Mandag, tysdag og torsdag
Tlf: 31 40 88 45
[email protected]
Ynskjer du å gje ei gåve til kyrkja:
Hemsedal: 2367.20.49482
Gol:
2324.20.01354
Herad:
2324.62.05795
3
Katedralen i Sevilla
S
evilla er ein av Europas viktige byar. Byen var Spanias
hovudstad fram til 1606 då han vart flytta til Madrid.
Sevilla er hamneby ved elva Guadalquivir, langt inne i
landet, og er i dag hovudstad i provinsen Andalucia. Her
finn vi arkitektur og andre kulturuttrykk som viser eit
tverrsnitt av Europas historie frå romartida til i dag. Frå
712 til 1248 var byen under muslimsk styre.
Berømt er byens katedral, som er den største gotiske
katedralen i verda og den nest største av alle kyrkjer.
Klokketårnet La Giralda var opphavleg ein minaret. For
medan Hagia Sofia i Istanbul er ei kyrkje som er gjort om til
moske, er Sevilla-katedralen eit eksempel på det motsette,
ein moske som har vorte til ein kristen katedral. Eit besøk
i katedralen vil vere ei minnerik oppleving til etter­tanke
for alle reiseglade hallingar.
Tekst og foto: Kåre Olav Solhjell
Fellesrådet i Gol på befaring
på Gol kyrkjegard
P
å det første møtet etter sommerferien var
fellesrådet i Gol på befaring på kyrkjegarden
ved Gol kyrkje. Kyrkjetenar Arne Braathen tok oss
med på ein rundtur for å se på buskene. Nokre
av dei er gamle og bør takast før dei blir endå
høgare og rotnare. Fellesrådet gjorde vedtak om
å felle tre busker: Den nederste bjørka ved muren
mot Grønseth, den miderste bjørka på oversida
av porten mot parkeringsplassen og ei bjørk ved
gangvegen mot redskapshuset. Rådet vedtok også
å fjerne den lille furuhekken til venstre ved porten
ned til den nye delen av kyrkjegarden og så til
med plen.
Tekst og foto: Jan Olav Skinnemoen
Tur til Valdres
med Åpent hus 27. august
S
ola skinte fra en klar himmel, da vi
reiste over Søråsen til Bagn og på en
bratt veg opp til Bagnbergatn gård. Etter
en kopp kaffe fortalte Kristian Bergsund
fra Bagn om kampene som var der oppe
våren 1940. Gården ble innviet av Hans
4
Fra venstre: Gunn Kristin Magnetun Brennhovd, Trygve Lono Smedsgård, Tore Dag Skjerdal, Anne
Gerd Jorde, Magne Hoftun, Ola Grønseth, kyrkjetenar Arne Braathen og bak kamera sokneprest
Jan Olav Skinnemoen.
Majestet Kong Olav V i 1986 til minne
om disse kampene der i 1940. Bergsund
fortalte så levende om disse kampene, og
så fikk vi se inn i husene hvor vi kunne se
alle kulehullene i vegger og tak. Dette er
en krigshistorie noen av oss vet lite om,
derfor var det veldig interessant.
Så reiste vi nordover til Landmark gård,
der Farmen på TV2 ble spilt inn. Der spiste
vi deilig rømmegrøt og spekemat. Ole
Kulterstad som eier gården viste oss rundt i husa. På bilde ser dere hovedhuset på
Landmark gård. En av karene ser på den
gamle kjerra som står på tunet. Det andre
bilde er fra det ene huset på Bagnbergatn
gård hvor forfatteren av boka om kampene
i Bagnsbargatn , har tegnet spesielt gode
tegninger fra kampene der oppe. Anne
Sofie Svello og Tove Lien i forgrunnen.
Takk for en fin dag, det ble mange fine
og sterke minner fra denne dagen.
Tekst og foto: Ingrid Økesveen
Fredag 30. august starter Gullrekka opp igjen!
Barn i alle aldre,
med og uten foreldre,
er velkommen til spennende
aktiviteter på Gol bedehus:
30.aug
13. sept
11.okt
8.nov
6.des
Kl. 16.30: Middag (60/40 kr)
Kl. 17.30: Felles samling
Kl. 17.45-19.30: Aktiviteter for
4-9 år og 10-13 år.
Lekekrok for de minste.
Velkommen til
SMÅBARNSTREFF
Tysdag på kyrkjestugu frå
Kl. 09.45 til ca 11.30. Alle barn mellom 0 og 5 år
er velkommen i lag med ein
vaksen.
15. okt
29. okt
12. nov
26. nov
10. des
Samlinga inneheld ei lita
song- og andaktstund, ein aktivitet og frukt.
Ta gjerne med nistepakke.
Leiar: Lina Turøy og Marte Kjelsvik
Acta – Normisjonen,
Søndagsskolen Sprell Levende og
Den Norske kyrkje – Gol
0-18 hjørnet
barn og unge i hallingdal prosti
«Smak og sjå at Herren er god!
Sæl er den som flyr til han» Salme 34,9
Er det mogleg å smake på Herren? Og går det an å sjå at Herren er god?
Ja, i bibelen blir vi kjent med Gud og der kan vi sjå at han er god.
Når vi les smaker vi på ein måte på Herren, for vi blir kjent med ham.
Her er nokon vers frå bibelen som du kan «smake» på:
«Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer
det. Lat ikkje hjarta dykkar uroast, og ver ikkje motlause!» Joh 14, 7
«Som Faderen har elska meg, har eg elska dykk. Vær i min kjærleik!» Joh 15,9
«Bed, så skal de få. Leita, så skal de finna. Banka på, så skal det verta opplate for dykk.» Luk 11,9
«For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal
gå fortapt, men ha evig liv.» Joh 3,16
«Ditt ord er ei lykt for min fot, og eit ljos på min sti.» Salme 119, 105
«Så høg som himmelen er over jorda, så stor er Herrens nåde over dei som ottast han. Så
langt som aust er frå vest, så langt tek han våre synder bort frå oss.» Salme 103, 11-12
Gud velsigne deg
Lina 
5
K u nngj eringar
Døyp te
Gol kyrkje:
23.06.13 Emilie Heiene Espeseth
(dypt i Nes kyrkje)
14.07.13 Mathilde Storeskar
Engebretsgård
04.08.13 Håvard Stensgård Wik
18.08.13 Johannes Viko Sviggum
01.09.13 Vemund Bleiktvedt
Gol stavkyrkje
16.06.13 Ask Solem Rustberggard
Herad kyrkje
23.06.13 Lykke Tomine Foss Flaathen
23.06.13 Torbjørn With-Bjerkerud
Hemsedal kyrkje
21.07.13 Oddne Mythe Eitreim
Lykkja kapell
01.09.13 Sara Solbakken Therkelsen
Hemsedal kyrkje
16.03.12 Anne Line Øuen og Jens Tveit
15.06.13 Rakel Fagerli og
Håkon Magnarson Kalvenes
29.06.13 Lene Guldbrandsen og
Eirik Belstad
06.07.12 Monica Mythe Kristiansen og
Magnus Opstad
27.07.13 Linn Anneth Myrann og
Runar Groven
27.07.13 Marit Iren Mythe og
Magnus Baggestad
10.08.13 Gro Ryum Bråthen og
Anders Mideberg
17.08.13 Kaja Therese Dahl Sjkelbæk og
Jaskaran Singh Rattan
24.08.13 Kristin Magnetun Tuv og
Trond Wiklund
Harahorn kapell
02.03.12 Mona Elisabeth Revheim og
Terje Rootwelt
23.03.13 Lise Mette Jahr og
Christian Kildal Riege
25.05.13 Stine Haugen og
Morten Solheim
Stort behov for sangere i kirken
Det er et stort behov for folk som
ønsker å bidra til gudstjenestene med
stemmen sin. Vi trenger folk som er
glad i å synge og som helst kan lese
noter. Er du interessert så gi beskjed til
kantor Justin ­Vickery (tlf. 474 75 580).
Forsangertjeneste er en veldig viktig
del av kirkens liv og gjør mye for å
berike gudstjenesten og menighetens
opplevelse. Hvis interessen er stor nok
kan den etterhvert bli til et kor.
Sangstunder på Helselagstugu
Spesielt tilrettelagt for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Sangstund onsdag 4. september,
18. september og 9. oktober.
Kl. 18.30 til 20.00
Alle er velkommen, om du bor i Helsetunveien 1 eller hjemme.
Arr: Diakoniutvalget ved Ingrid Økesveen.
Døde
Vigde
Gol kyrkje
01.06.13 Leni Veronica Hansen og
Pål Vidar Bøhlerengen
15.06.13 Marianne Carter og
Ewan Adair
29.06.13 May Johansen og
Leif Kristian Andersen
29.06.13 Else Birgit Østro og
Håvard Brevik
20.07.13 Åshild Giljarhus og
Terje Jordalen
Gol stavkyrkje
13.07.13 Carina Gamre og
Espen Hobber Nilsen
03.08.13 Ingunn Indrevær og
Kjell Skaret
17.08.13 Brit Jane Skaar Dyrud og
Patrik Norberg
Herad kyrkje
06.07.13 Jennifer Dimpas og
Rune Olavsbråten
13.07.13 Ingrid Kinnebergbråten og
Rune Lybekk
03.08.13 Tonje Engene Løstegård og
David Ulriksen
6
Gol kyrkje
23.05.13 Alexander Myhre
05.07.13 Laura Johansen
19.07.13 Reidar Bergman
22.07.13 Gunhild Rust
26.07.13 Kari Nøland Brekke
01.08.13 Ola Sagabråten
f. 1985
f. 1920
f. 1943
f. 1918
f. 1970
f. 1936
Herad kyrkje
16.07.13 Per Hagen
f. 1941
19.08.13 Bjørg Jorunn Lyngås f. 1951
Hemsedal kyrkje
22.04.13 Thomas Langehaug f. 1925
28.08.13 Ola O. Dokk
f. 1922
GOL GRAVFERDSBYRÅ
c/o Bente Andreassen
Tlf.: 32 07 75 51/mob. 480 23 477
HEMSEDAL GRAVFERDSBYRÅ
Olav Støyten og Hans Vidar Sørensen
Tlf.: 97 41 41 00
Hallingdal Gravferdsbyrå
Steinar Aa
www.hallingdalgravferd.no
Tlf 32 08 23 00
GRAVSTEINER OG GRAVERING
Kontakt gravferdsbyrået eller
Roar og Tor Erik Strand 3576 Hol
Tlf.: 32 08 81 94/mob. 911 65 008
NESTE KYRKJEBLAD
Nr. 5/2013 kjem ut 26 oktober.
Stoff sender ein til:
[email protected]
innan 9. oktober.
Torsdagstreff på Helselagstugu
Et møtested for kvinner og barn fra ulike
kulturer.
Treffes en kveld i måneden.
Torsdag 19. september, 17. oktober
Kl. 18.30 til 21.00
* Fellesskap
* Tar opp forskjellige temaer som mat,
helse o.l.
* Spiser mat fra forskjellige land.
* Sang og underholdning.
Arr: Gol Røde Kors, Helselaget og Diakoniutvalget.
Søndagsskule i Hemsedal
Velkomen til sundagsskule på Tuv
(Grenda­huset) og Ulsåk (Bedehuset)
desse sundagane kl. 10.00 – 11.00: 15.
sept, 22, sept (familiegudsteneste i kyrkja
kl. 11.00), 29. sept, 20. okt, 3. nov, 17. nov,
1. des og 8. des (lys våken-gudsteneste
i kyrkja kl. 11.00)
V elkom e n t il kyrkj e !
15. sept. – 17. s. i treenighetstiden
GOL KYRKJE KL. 19.00
Gudsteneste. Skinnemoen.
Presentasjon av konfirmantane.
Takkoffer: Konfirmantarbeidet.
Kyrkjekaffe.
22. sept. – 18. s.i treenighetstiden
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Familiegudsteneste.
Madsen. Skinnemoen. Turøy.
Utdeling av «Barnas kyrkjebok» til
4-åringane.
Vi takker Olga Løken Møllerplass som
trusopplærar.
Takkoffer: Trusopplæringa
HERAD KYRKJE KL. 19.00.
Gudsteneste. Madsen.
Presentasjon av konfimantane.
Takkoffer: Konfirmantarbeidet
Kyrkjekaffe.
29. sept. – 19. s.i treenighetstiden
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste.Nattverd. Madsen
Takkoffer: Acta – Unge i Normisjon
6. okt. – 20. s. i treenighetstiden
HERAD KYRKJE KL. 11.00.
Gudstenete. Nattverd. Madsen.
Økesveen. Dei eldre sin dag.
Kyrkjekaffe på Helselagstugu.
Takkoffer: Diakoniarbeidet
20. okt. – 22. s. i treenighetstiden
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Skinnemoen.
Takkoffer: TV-aksjon
24. nov. – domssøndag/Kristi kongedag
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Madsen
Takkoffer: Kirkens Bymisjon
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Madsen.
50-års konfirmantar
Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Skinnemoen.
Takkoffer: Kyrkjelydens landbruks­
prosjekt i Aserbajdsjan
3. november – Allehelgensdag
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd.
Skinnemoen. Økesveen. Vi minnest
dei som har gått bort siste året.
Takkoffer: Diakoniarbeidet.
Kyrkjekaffe.
1. desember – 1. s.i adventstida
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste med «Lys våken».
11-åringane overnattar i kyrkja!
Nattverd. Skinnemoen. Turøy.
Vi tek i bruk dei nye fiolette
kyrkjetekstilane! Takkoffer: Kyrkjelyds­
arbeidet. Merk. Nye salmebøker.
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Madsen.
Vi minnest dei som har gått bort siste
året. Takkoffer: Familievernkontoret
Hallingdal
HERAD KYRKJE KL. 18.00
Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen.
Økesveen. Vi minnest dei som har gått
bort siste året.
Takkoffer: Familievern­kontoret
­Hallingdal. Kyrkjekaffe.
10. nov. – 25. s. i treenighetstiden
GOL HELSETUN KL. 11.00
Gudsteneste. Økesveen
HEMSEDAL KYRKJE KL. 16.00
«Søndag for alle»
GOL KYRKJE KL. 19.00
Konsert. Russisk kor og Justin Vickery.
13. okt. – 21. s.i treenighetstiden
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Skinnemoen.
Takkoffer: Stefanusalliansen
17. nov. – 26. s.i treenighetstiden
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen.
Takkoffer: Kirkens SOS Buskerud
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00.
Gudsteneste. Madsen.
Presentasjon av konfirmantane.
Takkoffer: Institutt for sjelesorg
HEMSEDAL KYRKJE KL. 19.30.
Gudsteneste. KRIK-messe.
Nattverd. Madsen.
Takkoffer: NKSS
HEMSEDAL KYRKJE KL. 16.00
«Søndag for alle»
8. desember – 2. s.i adventstida
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste Nattverd. Skinnemoen.
Takkoffer: Anne-Berit Lagmannsgård
sitt arbeid.
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste med «Lys våken».
11-åringane overnatta i kyrkja!
Nattverd. Madsen. Kjelsvik.
Takkoffer: Trusopplæringa
15. desember – 3.s. i adventstida
LYKKJA KAPELL KL. 11.00.
Gudsteneste. Nattverd. Madsen.
Takkoffer: Lykkja kapell
HEMSEDAL KYRKJE KL. 18.00.
Julekonsert.
Takkoffer: Song og musikkarbeidet
GOL KYRKJE KL. 19.00
Adventskonsert. Skinnemoen.
Takkoffer: Song- og musikkarbeidet i
kyrkjelyden.
K u nngj e r i ng a r
Velkommen til Ope Hus i Hemsedal
høsten 2013.
• Tirsdag 3. sept. Guri Ekse og Sigrun
Kaslegard fra Ål forteller om og
synger sanger av Fanny Crosby.
• Tirsdag 1. okt. Arne Lie taler, og Trygve
Venås forteller om "Då eg var småfant
i Bakko". Einar Thorset synger.
• Tirsdag 5. nov. Gunvor Kreken fra Ål:
"Mitt møte med Nepal". Lysbilder.
• Torsdag 3. des. Advokat Finn Grøstad, Jevnaker, kåserer om "Arv og
skifte, sett fra et juridisk synspunkt".
"Messiasprofetiene" v/ Liv og
­Jan-Fredrik Raastad.
Alle møter er på Kyrkjestugu kl. 11.00.
Og det er bevertning.
Trenger noen skyss, så ring 404 07 452
før kl. 10 på møtedagen.
Åpent hus på Gol bedehus
Torsdag 26. september Kl. 11.00.
Andakt og bilder ved sokneprest Jan
Olav Skinnemoen.
Torsdag 31. oktober kl. 11.00.
Andakt og bilder ved Liv og Jan-Fredrik
Raastad. Kollekt og bevertning.
Alle er hjertelig velkommen!
Arr: Diakoniutvalget
Dugurdstreff på Gol bedehus kl. 11.00
Torsdag 3. oktober, 7. november
og 5. desember.
Vi snakker sammen om gamle
dager. Sang og opplesning. Ord til
ettertanke. Dugurdsmat. Et treff for
deg som er godt voksen.
Velkommen til en trivelig stund!
Arr: Diakoniutvalget
7
Informasjon
Stor takk til musikere og kor! Fra venstre foran: Rebecca Loft (hardingfele og fele), Birger Liahagen (trekkspill), Larissa Vassilieva (fele) og ved siden av koret til
høyre organist og dirigent Justin Vickery. Foto: Jan Olav Skinnemoen
Folkemusikkmesse
i Gol stavkyrkje i sommer
De siste åra har vi hatt folkemusikkmesse når vi har feira 50-årskonfirmantjubileum i Gol kyrkje, men
denne gangen var det flere sentrale musikere som var opptatt denne søndagen. Da kom Birger Liahagen
med en glimrende idè: Vi flytter folkemusikkmessa til gudstjenesten i Gol stavkyrkje! Denne flotte liturgien
til Jo Asgeir Lie fra Ål vil passe som hånd i hanske i ei slik kyrkje!
D
et var ikke vanskelig å få med
musikere og kor, og søndag
16. juni kunne sokneprest Jan Olav
Skinnemoen ønske god søndag og
vel møtt til folkemusikkmesse i ei
fullsatt stavkyrkje! Denne søndagen
var det også dåp, og til «brurelått»
som inngangsmarsj kom dåpsfølget
med dåpsbarnet Ask Solem Rustberggard inn i prosesjon. Det ble ei messe
med mye flott sang og musikk, og til
liturgi og salmer fikk vi tonefølge på
hardingfele, fele, trekkspill og har-
monium. Menigheten fikk også god
hjelp av korsangere både fra Gol og
fra nabobygdene! Det er godt det er
høyt under taket i kyrkja!
Vi fikk også feire nattverd og synge
med i den flotte nattverdliturgien i
folkemusikkmessa.
Prekenteksten handlet om opp­
draget Jesus har gitt oss med å gå ut for
å så det glade budskapet om tilgivelse
og det evige livet i Guds rike. Denne
søndagen i den fullsatte kyrkja var det i
alle fall håp om å se fram til en rik høst!
Etter velsignelsen gikk vi prose­
sjon ut i solskinnet under postludiet
«Reiseslått frå Nes» spilt på trekkspill
og fele. Og ute ventet diakoniutvalget
med god og rikelig kirkekaffe! Både
gudstjenesten og kirkekaffen ga mer­
smak! Og neste sommer feirer denne
tro kopien av den opprinnelige Gol
stavkyrkje 20 år, og det er allerede satt
ned en komitè som skal forberede ei
jubileumshelg – og selvfølgelig med
folkemusikkmesse!
Jan Olav
Gol Grafiske as – tlf. 32 07 43 65