Betongbrygger - Vik Ørsta AS

Ørsta Marina Systems
- trygghet skaper trivsel
Betongbrygger
www.vikorsta.no
Vik Ørsta AS - Marina Strandgata 59
N-6150 Ørsta
Tel: +47 70 04 70 00
[email protected]
Ørsta Futura™ betongbrygge
• Forberedt for fremtidens utstyrsog miljøkrav
• Enestående fleksibilitet med
tanke på ettermontering av utstyr
• Lave livsløpskostnader ved å
slippe fremtidige utskiftinger av
brygger
Ørsta Futura™ betongbrygge.
Tekniske spesifikasjoner:
Det unike med Ørsta Futura™ betongbrygge er et
innebygd kanalsystem med stor kapasitet til å hele
tiden kunne trekke nye ledninger for strøm, vann og
avløpsvann til hver båtplass.
Ørsta Futura™ har også forsterkninger som tillater
etter-montering av alle typer utstyr som belysning,
slangetromler, levegger, flaggstenger m.m.
Ørsta Futura™ er fremtidens løsning. Derfor er den
også laget med tanke på den økende etterspørselen
etter båtplasser. Det fine med det unike kanalnettverket og forsterkningssystemet, er at marinaen
enkelt kan omkonfigureres.
Materialkvalitet:
Armering: B500C, nettarmering med dobbelt av krav
til minimumsarmering. Dimensjonering av armering er
i henhold til Norsk standard for aggressivt miljø (sjø).
Betong: B45 (trykkfasthet). Bestandhetsklasse MF40.
Tilsatt glassfiber.
Overflate: Børstet overflate for sklisikring.
Defenition / Definisjon:
L = Total length without bumpers / Total lengde uten buffere
H = Heigth / Høyde
H-EPS = Height of Expanded Polystyren / Høyde med EPS
D.R. = Draught / Dypgang
F.B. = Freeboard / Fribord
W = Width / Bredde
WA = Total width / Totalbredde
Bredde (WA),
inkl. trefender
Lengder (L)
Fribord ubelastet (F.B.)
0,50 - 0,60
2,40 m
2,70 m
10,80 m
20,40 m i steg
på 1,20 m
Vekt (tonn)
Antall langsgående
kanaler
110 mm kanaler gir
suveren kapasitet
1,05 - 1,15
Konstruksjonshøyde
1,0
15 - 23
5
3,00 m
3,30 m
1,0
1,6 kai
15 - 34
8
4,00 m
4,30 m
1,0
1,6 kai
18 - 47
8
5,00 m
5,30 m
1,0
24 - 45
14
Rev. mars 2014
Bredde (W)