DIN CO-PILOT TIL BIM OG IFC - Cad-Q

DIN CO-PILOT
TIL BIM OG IFC
”Her har vi god kontroll på
kollisjoner mellom ulike disipliner”
Stein Ødegård
Rambøll
Få mer tid til å lage smarte løsninger. Jobb i Naviate Structure,
et tilleggsprogram for Revit som raskt hjelper deg å lage korrekt
dokumentasjon. Norsk standard er innebygd og alt er lagt til rette
for at du smidig skal kunne jobbe direkte i en BIM-modell.
For byggingeniører i Norden
I Revit kan du jobbe i en komplett bygningsinformasjonsmodell (BIM). Naviate Structure gjør deg enda mer effektiv. Vi har erfaring med både BIM og
Revit. I utviklingen av Naviate har vi hatt en tett dialog med våre kunder for å
sikre at du er i et miljø helt tilpasset nordiske forhold.
Naviate Structure gir deg et stort bibliotek av ferdige objektstyper. I tillegg finnes ferdige standardprofiler og grunnformer utformet for at du raskt og enkelt
kan tilpasse det prosjektet du skal jobbe med.
Effektiv fremstilling av presentasjons- og tegningsunderlag
Med Naviate sitt symbolbibliotek og tilpassede funksjoner er det enklere å
generere tegningsunderlag – planer, snitt, detaljer – å gi de en enhetlig layout.
Revit gir deg verktøy for å armere i full 3D. Med Naviate kan du, uten å gå ut
av Revit-miljøet, generere armeringstegninger etter norsk standard og produsere bøyelister.
Full støtte for samarbeid
Naviate Structure støtter helhetstankegangen og de samarbeidsmuligheter som
støttes i BIM. Dette gjelder både for hvordan funksjoner og symboler i modulen kobles sammen, samt for kommunikasjon med andre Naviate-moduler og
interaksjon med andre aktører i et prosjekt.
Med Naviate Structure får du
• Funksjonalitet for å få ut armeringstegninger og bøyelister. Modeller i 3D
og presenter armeringen med riktige symboler på tegninger.
• Funksjonalitet for pæler. Håndter koordinater. Forleng pæler mot fjellgrunn.
• Eksport til KOF.
• Importer pæler fra en tekstfil med funksjonene Pile Insertion.
• Funksjonalitet for håndtering av plushøyder av bl.a. bjelkelag, pæler, fundament, ramper og trapper.
• Lag tegninger raskt og enkelt med Sheet Manager.
• Filterfunksjon for enkelt å få tilgang til alle objekter i prosjektet.
• Stor bank av parameterstyrte objekter.
• Grafiske innstillinger for korrekt visning i planer, snitt m.m. for at du raskt
skal komme i gang.
• Utbygget støtte for kommunikasjon i DWG-format, nå også med attributter
i tittelfeltet.
• Naviate Wikihelp som bl.a. inneholder arbeidsmetodikk, diskusjonsområde,
tips og triks samt løpende oppdateringer og nye funksjonaliteter.
• Materialbibliotek med felles parametere på engelsk. Enklere utveksling
mellom de nordiske landene.
• Funksjonalitet for å få kontroll og oversikt på koblede og importerte
DWG-filer.
• Funksjonalitet dor å skrive brann- og lydklasse til ulike objekter.
• Mulighet for å eksportere til StruSoft FEM-Design, samt VIP Energy.
• Eksport til Excel – eksporter dine mengder fra Revit direkte til Excel for
videre bearbeiding.
• BCF Transfer – for kommunikasjon med Solibri Model Checker.
• Naviate IFC Exporter – for eksport av IFC tilrettelagt Statsbygg
BIM-manual.
Om Naviate®
Naviate er en heldekkende nordisk produktportefølje fra Cad-Q som inneholder løsninger
for brukere av Inventor, Vault, Revit, Plant 3D,
P&ID og Civil 3D fra Autodesk. Løsningene
baseres på ønsker fra våre kunder og består
av seks hovedelementer: Tools (programmerte
funksjoner), Library (laget av generisk eller
spesifikt innhold), Configuration (maler og
databaser), Interaction (utbytte av informasjon
mellom plattformer og formater), Methods
(effektivisering av prosesser) og Community
(forum for håndtering av brukerspørsmål).
Les mer her: www.cad-q.no
Om Revit
Den nye Revit-plattformen fra Autodesk er
utformet for en helt ny type prosjektering hvor
informasjonsutveksling, effektivitet og koordinasjon står i sentrum. Muligheten til å prosjektere i en komplett ByggningsInformasjonsModell (BIM) gir deg som prosjekterer et unikt
overblikk slik at du raskt kan ta beslutninger
om design og løsninger.
www.cad-q.no